Štvrtok, 8. december, 2022 | Meniny má Marína

Štatút súťaže – Kúpte prémiové predplatné SME.sk a vyhrajte dovolenku od Dovolenka.SME.sk

Organizátorom súťaže je spoločnosť Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 35 790 253, DIČ: 2020278766, zapísaná na OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2471/B. 

1. Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:    

a) Súťaž bude prebiehať od 5.9.2022 do 2.10.2022 na stránke www.sme.sk.  

b) Do súťaže bude zaradený používateľ starší ako 18 rokov, ktorý súhlasil s podmienkami súťaže na stránke predplatne.sme.sk/vyhraj-dovolenku-sep22 a zakúpil si predplatné SME.sk s názvom Prémium alebo Prémium bez reklamy v termíne od 5.9.2022 do 2.10.2022.  

c) Používateľ, ktorý si zakúpi predplatné Prémium alebo Prémium bez reklamy a želá si odvolať svoj súhlas so zapojením sa do súťaže, oznámi svoje rozhodnutie e-mailom na adresu helpdesk@sme.sk najneskôr do 2.10.2022. V žiadosti o vyradenie do súťaže uvedie predmet “Súťaž” a do mailu uvedie adresu, s ktorou bol pri kúpe predplatného prihlásený.  

d) Výhercu budeme informovať najneskôr 10.10.2022 o výhre prostredníctvom elektronickej správy. Na e-mailovú adresu, ktorú nakupujúci použil pri nákupe predplatného, mu bude doručená správa o výhre.

e) Cena pre výhercu v predpokladanej hodnote 1 300 €: Letecký zájazd do Talianska, ostrov Ischia pre 2 osoby v termíne 15.10.-22.10.2022. Ubytovanie v Hotel Galidon Thermal & Wellness Park 3* v dvojlôžkovovej izbe typu Standard. Strava formou polpenzie. Doprava bude uskutočnená letecky z Viedne. 

V cene je zahrnuté: 

 • Letecká doprava do/z Neapolu 
 • 1 ks príručnej batožiny v rozmeroch 55x40x20cm, do 10kg a 1ks malej príručnej batožiny v rozmeroch max. 40x20x20 cm/osoba 
 • Všetky letiskové a palivové poplatky 
 • Transfer letisko - hotel – letisko 
 • možnosť výberu polpenzie s all inclusive nápojmi alebo plnej penzie s all inclusive nápojmi = klasický all inclusive 
 • Poistenie insolventnosti CK 
 • Služby slovenského/českého delegáta 
 • Delegát na infochôdke (v 2.deň pobytu na recepcii hotela) 

V cene nie je zahrnuté: 

 • Cestovné poistenie 
 • Batožina do podpalubia 
 • Miestna pobytová taxa 3 €/osoba/noc - je splatná priamo na recepcii hotela. 

f) V prípade, že si používateľ zakúpi viackrát prémiové predplatné SME.sk v termíne 5.9.2022 do 2.10.2022, bude za každý nákup zaradený do súťaže. Čím viac prémiových predplatných používateľ nakúpi, tým vyššia bude jeho šanca na výhru.  

g) V prípade, že si výherca písomne odmietne prevziať výhru, Petit Press, a.s. si vyhradzuje právo uskutočniť opätovné žrebovanie s cieľom nájsť nového výhercu, alebo výhru neudeliť. 

h) Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže súčasne:
1) splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže,
2) bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých, ktorí sa v jednotlivých súťažných týždňoch riadne zapojili do súťaže,
3) Organizátorovi sa podarilo s vyžrebovaným výhercom skontaktovať a získať údaje nevyhnutné na doručenie výhry. 

2. Spracovanie osobných údajov     

Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach Organizátora v dokumente Ochrana osobných údajov.    

Osobné údaje účastníkov v Súťaži budú spracúvané výlučne organizátorom súťaže, teda spoločnosťou Petit Press, a.s. ako  prevádzkovateľom webovej stránky SME.sk a nebudú poskytnuté žiadnej inej spoločnosti.    

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na  nasledovných právnych základoch:    

a) Účasť v súťaži, žrebovanie - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy v ktorej vystupujte súťažiaci ako jedna zo zmluvných strán.   

b) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade, ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť.  

Rozsah spracúvaných osobných údajov:   

a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – elektronická adresa.   

b) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – elektronická adresa, dátum odoslania výhry.  

Doba uchovania spracovaných údajov 

a) Údaje zo súťaže budú uchovávané po dobu 12 mesiacov a informácia o účasti v súťaži po obdobie 3 rokov 

b) Údaje potrebné pre zabezpečenie povinností podľa osobitných predpisov budú uchovávané len pri súťažiacich, pri ktorých bude toto uchovanie nevyhnutné (výhercovia) a po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov 

Spracované údaje nebudú zasielané v tomto prípade súťaže žiadnemu príjemcovi a budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete v dokumente Vyhlásenie o ochrane súkromia - klienti.

3. Záverečné ustanovenia:

Vylúčenie zamestnancov Organizátora z účasti na súťaži: 

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Petit Press, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava a osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. 

Súdne vymáhanie výhier v súťaži: 

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor. 

Úprava a zmena pravidiel súťaže: 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. 

Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom má vždy prednosť znenie pravidiel uverejnené na internetovej stránke www.sme.sk. 

Zverejnenie pravidiel súťaže: 

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.sme.sk počnúc dňom 1. 9. 2022. Tieto pravidlá súťaže budú zároveň k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla Organizátora. 

Daňová povinnosť: 

Výhry v hodnote nad  350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zodpovednosť za škodu: 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne Organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry. 

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám. 

Všeobecné ustanovenie: 

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž, ktorá v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov nie je hazardnou hrou. 

Pomoc a podpora: 

V prípade otázok kontaktuje helpdesk@sme.sk. 

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať
 2. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 3. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 4. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 5. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 6. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 7. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 8. Kríza ako odrazový mostík slovenských startupov
 1. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 2. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 3. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 4. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 5. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 6. Helenky prichádzajú na svetlo sveta s ďalšími novými bytmi
 7. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 8. Vianočný darček na celý život. Darujte návod k vlastnému telu
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 700
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 610
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 915
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 995
 5. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 4 731
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 284
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 268
 8. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 098
SkryťZatvoriť reklamu