Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky

ANGLIČTINA NA LETO: Slovák pije ako dúha, Angličan ako fish či mouse?

JEDLO A PITIE = FOOD AND DRINK. To je téma ďalšieho dielu prázdninových lekcií angličtiny, ktoré pre vás pripravuje Sme.sk a iDNES.cz v spolupráci s jazykovou agentúrou Skrivanek.

(Zdroj: sxc.hu)

JEDLO A PITIE = FOOD AND DRINK. To je téma ďalšieho dielu prázdninových lekcií angličtiny, ktoré pre vás pripravuje Sme.sk a iDNES.cz v spolupráci s jazykovou agentúrou Skrivanek.

Výrazom food v angličtine označujeme jedlo vo všeobecnom význame. Vo vzťahu k zvieratám ho prekladáme ako krmivo. Food je vo všeobecnom význame nepočítateľné, nemôže teda mať množné číslo - All the food is cooked and prepared by the restaurant owner. (Všetko jedlo varí a pripravuje majiteľ reštaurácie.)

Food sa stáva počítateľným podstatným menom, ak máme na mysli rôzne druhy jedál alebo určitý typ jedla - I am allergic to certain foods. (Som alergický na určité jedlá.)

Slovo diet môžeme použiť v dvoch významoch - buď vo význame strava - You should keep to a diet rich in vitamins and fibre. (Mal by si sa držať stravy bohatej na vitamíny a vlákninu.) alebo diéta - His doctor put him on a diet. (Jeho lekár mu nariadil diétu.).

OTESTUJTE SVOJU ANGLIČTINU

Urobte si test z anglického jazyka na tému jedlo

Ak hovoríme o jedle alebo pití, často používame nasledujúce výrazy:

to eat (nepravidelné: eat/ate/eaten) = jesť

to drink (nepravidelné: drink/drank/drunk) = piť

to drink up = vypiť (celý nápoj)

to feed (nepravidelné: feed/fed/fed) = kŕmiť

to dine = jesť/stolovať

to dine out/ to eat out = jesť v reštaurácii

to consume = konzumovať


Jedlo = FOOD

Prídavné mená, ktoré môžeme použiť s výrazom food:

How is/was the food? It is/was ... (Aké bolo jedlo? Bolo ...)

Was the food ...? Yes, it was./No, it wasn´t. (Bolo jedlo...? Áno, bolo./Nie, nebolo.)

delicious = lahodný

excellent = výborný

superb = vynikajúci

tasty = chutný

wonderful = skvelý

plain = nevýrazný

simple = jednoduchý

exotic = exotický

poor = chudobný (v spojení s jedlom vo význame zlej kvality)

unhealthy/healthy = nezdravý/zdravý

fatty = tučný

stodgy/heavy = ťažký (vo význame ťažko stráviteľný)

spicy = korenený

vegetarian/veggie/vegan = vegetariánsky, vegánsky

tasteless = bez chuti

disgusting = odporný, nechutný

hot = horúci, ostrý

Bežné spojenia so slovom food:

convenience food = konzervované jedlo/strava

tinned/canned food = jedlo v konzerve/plechovke

fat food = tučné jedlo

junk food = nezdravá strava

rabbit food = strava zložená prevažne zo zeleniny

frozen food = mrazené jedlo

fast food = rýchle občerstvenie

takeaway food/takeout (US)= jedlo, ktoré si môžeme vziať so sebou

food for thought = niečo, čo nám dá veľa podnetov na zamyslenie

Thank you for your comments - they have given us plenty of food for thought. (Ďakujeme za vaše pripomienky - dali nám veľa podnetov na zamyslenie.)

food poisoning = otrava jedlom

Have you ever suffered from food poisoning? (Už si niekedy mal otravu jedlom?)

to help oneself (to some food) - vziať si jedlo

Please help yourself. (Prosím, ponúknite sa.)

to pick at one´s food = vŕtať sa v jedle

Why are you picking at your food all the time? (Prečo sa stále vŕtaš v jedle?)

to eat one´s fill = najesť sa dosýta , to be stuffed = byť prejedený

I have eaten my fill. (Najedol som sa dosýta.)

V angličtine neexistuje presný ekvivalent slovenského Dobrú chuť!. Dá sa použiť výraz prevzatý z francúzštiny Bon appetit! alebo fráza Enjoy your meal! Tá by sa dala preložiť doslovne ako Užite si jedlo. Niekedy sa táto fráza skracuje na jednoduché Enjoy!.

Ak chceme hovoriť o jedle, je potrebné rozlišovať medzi významami týchto výrazov:

Meal znamená buď jedlo ako udalosť - He often goes out for an evening meal. (Často chodieva do reštaurácie na večeru/večerné jedlo.) alebo pokrm - He cooked us a delicious meal. (Uvaril nám lahodný pokrm).

Dish taktiež znamená pokrm - What is your favourite dish? (Aké je tvoje obľúbené jedlo?) alebo tiež chod - Do you have any vegetarian dishes? (Máte nejaké vegetariánske jedlá/chody?)

Course môžeme do slovenčiny preložiť ako chod - a three-course dinner (večera s tromi chodmi).

Starter, hors-d'oeuvrealebo appetiser (appetizer v americkej angličtine) označuje predjedlo - Stuffed tomatoes make a good starter for our festive dinner. (Plnené paradajky sú dobrým predjedlom našej slávnostnej večere.)

Side dish/trimmings označuje prílohu; garnish potom oblohu.

Počas dňa sa náš jedálny lístok skladá z niekoľkých jedál (meals). Ráno začíname raňajkami (breakfast), ako hlavné jedlo (main meal) potom máme obed (lunch) a celý deň zakončíme večerou (dinner/supper). Výrazy breakfast/lunch/dinner/supper používame vo všeobecnom význame bez člena.

What do you usually have for breakfast? (Čo zvyčajne raňajkuješ?)

Dou you know what they are serving for lunch today? (Vieš, čo dnes dávajú na obed?)

I often eat (my) dinner in a restaurant. (Často večeriam v reštaurácii.)

Ak s týmito výrazmi použijeme člen určitý „the", odkazujeme na konkrétne raňajky /obed/večeru.

The supper cooked by your wife was delicious. (Večera, ktorú uvarila vaša žena, bola lahodná.)

Medzi hlavnými jedlami si môžeme dať olovrant (snack), vo Veľkej Británii a v Írsku používajú výraz elevenses (podáva sa okolo jedenástej hodiny dopoludnia). V nedeľu ľudia často chodia do reštaurácie na raňajky a obed v jednom - tzv. brunch (vzniklo spojením slov breakfast a lunch).


Pitie = DRINK

Slovo drink označuje nápoj všeobecne alebo tiež alkoholický nápoj. Synonymom vo všeobecnom zmysle je slovo beverage.

Prídavné mená bežne používané s výrazom drink:

soft = bez alkoholu

alcoholic/non-alcoholic = alkoholický/nealkoholický

low-alcohol/reduced-alcohol = s nízkym obsahom alkoholu

alcohol free = bez alkoholu

fizzy = šumivý

refreshing = osviežujúci

iced/cooled = chladený

welcome =na privítanie

farewell = na rozlúčku

FOTO: SXC.HU

Bežné slovné spojenia vzťahujúce sa k slovesu drink:

to go for a drink = ísť na drink, ísť na pohárik

Would you like to go for a drink? (Nechceš ísť na pohárik?)

to have a drink = dať si pohárik

Let´s celebrate our victory and have a drink. (Poďme osláviť naše víťazstvo a dať si pohárik)

to drink up = dopiť

Drink up, and let's get going. (Dopi a pôjdeme.)

to be drunk = byť opitý

to be smashed = byť opitý

to be hammered = byť opitý

to be tipsy = byť trochu opitý

to get drunk = opiť sa

He got totally drunk at the Christmas party last year. (Minulý rok sa na vianočnom večierku úplne opil.)

to drink like a fish = piť ako dúha

I worry about Dave; he´s been drinking like a fish lately. (Mám obavy o Davea; v poslednej dobe pije ako dúha.)

to drink to somebody´s health = pripiť niekomu na zdravie

to drink to someone/something = pripiť na niekoho/niečo

I´d like to drink to our new colleague. (Rád by som pripil na nášho nového kolegu.)

to propose a toast = predniesť prípitok

At the wedding reception, the bride´s father proposed a toast to the new couple. (Na svadobnej hostine pripil nevestin otec na novomanželov.)Autor clanku

Jedálne zariadenia = Dining facilities

restaurant = reštaurácia

cocktail bar = koktejlový bar

café = kaviareň

cafeteria = bufet

diner (v americkej angličtine) = menšia reštaurácia s lacnejším jedlom

fast food kiosk/stand = stánok s rýchlym občerstvením

pub = krčma

tavern = hostinec, krčma


V reštaurácii = IN A RESTAURANT

V rôznych reštauráciách sa môžeme stretnúť s rôznymi typmi kuchýň (cuisine) - medzinárodná (international), talianska (Italian), česká (Czech), grécka (Greek) alebo miestna (local).

Ak je reštaurácia vyhľadávaná, je vhodné objednať si stôl dopredu (to book a table in advance).

V reštaurácii nás obslúži čašník/čašníčka (waiter/waitress) a prinesú nám jedálny lístok (menu), z ktorého si môžeme objednať jedlo (to order a meal).

Niektoré reštaurácie ponúkajú počas dňa nápoje so zľavou - táto doba sa označuje termínom happy hour; alebo ponúkajú akciu „kúpte 2, dostanete 1 zadarmo" (buy 2, get 1 (for) free) a „všetko, čo vypijete za 30 Eur" (all you can drink for € 30)/"všetko, čo zjete za 50 Eur" (all you can eat for € 50).

Ak sme v reštaurácii spokojní s jedlom i s obsluhou, necháme obvykle prepitné (to leave a tip/to tip).

FOTO:TASR/AP

Objednávka jedla v reštaurácii = ORDERING A MEAL IN A RESTAURANT

C=customer (Z=zákazník); W=waiter (Č=čašník)

W Hello, can I help you?

Č Dobrý deň, môžem vám pomôcť?

C Hello, can I have a table for two, please?

Z Dobrý deň, stôl pre dvoch, prosím.

W Certainly. Smoking or non-smoking?

Č Samozrejme. Fajčiarsky alebo nefajčiarsky?

C Non-smoking, please.

Č Nefajčiarsky, prosím.

W Are you ready to order, sir?

Z Chcete si objednať, pane?

C Yes, we´d like a beer and a glass of red wine and water, please.

Č Áno, dali by sme si pivo, pohár červeného vína a vodu.

W Sparkling or still?

Z Perlivú alebo neperlivú?

C Sparkling please.

Č Perlivú prosím.

W Okay, and what would you like to eat?

Z Dobre, a čo si dáte na jedenie?

C We´ll have a steak and French fries and a vegetable salad, please.

Č Dáme si steak s hranolčekmi a zeleninový šalát.

W How would you like your steak, sir?

Z Aký by ste chceli ten steak, pane?

C Medium, please.

Č Stredne prepečený, prosím.

W Okay, is that all?

Z Dobre, je to všetko?

C Yes, thank you.

Č Áno, ďakujem.

W Can I get you anything else, sir?

Z Donesiem vám ešte niečo, pane?

C No, thanks. Can I have the check, please?

Č Nie, vďaka. Môžeme poprosiť účet?

W Yes, of course.

Z Áno, samozrejme.

C Thanks.

Č Vďaka.

W So, it´s € 53.50 for a beer, wine and water, plus a steak, French fries and vegetable salad.

Takže to je 53,50 Euro za pivo, víno, vodu, steak, hranolčeky a zeleninový šalát.

C Yes, thanks, here it is.

Z Áno, vďaka, tu to je.

W Thank you.

Č Ďakujem.

Ďalšie užitočné frázy:

What´s on the menu, please? (Čo je v jedálnom lístku, prosím?)

What´s today´s special? (Aká je dnešná špecialita?)

Enjoy your meal. (Dobrú chuť.)

Can we have ketchup/mayonnaise, please? (Môžete nám doniesť kečup/majonézu?)

Can we have salt/pepper/oil/vinegar, please? (Môžete nám doniesť soľ/korenie/olej/ocot?)

Can I have more napkins, please? (Môžete mi dať ešte obrúsky?)

Can I have the bill, please? (Môžete mi doniesť účet?)

What would you recommend to us? (Čo by ste nám odporučili?)

May I see the wine list, please? (Môžem sa pozrieť na vínnu kartu?)

Užitočné výrazy z jedálneho lístka - Useful menu words

starters/ appetisers/appetizers = predjedlá

soups = polievky

main courses = hlavné jedlá

Nádoby a ich obsah = Containers and contents

 • Z dôvodu nepočítateľnosti niektorých podstatných mien musíme použiť ďalšie podstatná mená, ktorými kvantifikujeme:

 • a bar od chocolate = tabuľka čokolády

 • a bowl of sugar = miska cukru

 • a bottle of wine = fľaša vína

 • a box of chocolates = bonboniéra

 • a can of coke = plechovka koly

 • a cup of coffee = šálka kávy

 • a carton of orange juice = krabica pomarančového džúsu

 • a glass of water = pohár vody
 • a jar of marmelade = fľaša marmelády

 • a jug of milk = džbán mlieka

 • a packet of cigarettes = krabička cigariet

 • a tin of fruit = konzerva ovocia

side dishes = prílohy

salads = šaláty

pasta = cestoviny

sauces = omáčky

desserts = dezerty

beverages = nápoje

hot drinks = teplé nápoje

today´s special = dnešná špecialita

service included = obsluha zahrnutá v cene

Mäso = Meat

chicken = kuracie

poultry = morčacie

pork = bravčové

beef = hovädzie

lamb = jahňacie

venison = divina

fish = ryba

mutton = baranie

veal = teľacie

Steak a stupne prepečenia

rare = jemne prepečený

medium rare = stredne prepečený

medium = prepečený

well-done = dosť prepečený

Morské plody = Seafood

shrimp/prawn = kreveta

lobster = homár

oyster = ustrica

octopus = chobotnica

squid = kalamár

mussel = mušľa

crab = krab

Ryby = Fish

salmon = losos

trout = pstruh

plaice/flatfish = platesa

tuna = tuniak

cod = treska

shark = žralok

mackerel = makrela

sole = morský jazyk

carp = kapor

catfish = sumec

tench = lieň

eel = úhor

crucian carp = karas

Príprava jedla = Food preparation

to boil = variť

to steam = dusiť (na pare)

to bake = piecť

to grill = grilovať

to bread = obaliť

to stew = dusiť (varením)

to roast = opekať

to fry = smažiť

JAZYKOVÁ AGENTÚRA SKRIVANEK

Skrivanek ja najväčšia jazyková agentúra v strednej a východnej Európe. Na trhu jazykových služieb pôsobí už od roku 1994. Kancelárie a učebne agentúry Skrivanek nájdete v 3 mestách na Slovensku a v ďalších 13 krajinách sveta.

Ako jedna z najväčších prekladateľských agentúr v Európe sa stal Skrivanek uznávaným šecialistom na európske a ázijské jazyky. Zamestnáva viac ako 400 kvalifikovaných jazykových odborníkov a ponúka odborné preklady do všetkých jazykov.

Okrem rôznych typov kurzov pre verejnosť Skrivanek zabezpečuje aj výučbu na kľúč pre firmy a jednotlivcov, jazykové audity, pobytové a zahraničné kurzy alebo prípravu na jazykové skúšky pre deti aj dospelých.

Viac informácií nájdete na www.skrivanek.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Crème de la crème po slovensky
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 714
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 741
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 081
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 591
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 137
 6. Po Slovensku na motorke 6 284
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 288
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 954
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 865
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 113
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Irena Matová počas pojednávania.

V kauze ostala jedna obžalovaná obeť.


5 h
Premiér Eduard Heger.

Najvyšší súd roztrhal verdikt Sabovej senátu na márne franforce.


17. jún
Víkendový výber SME

Pravidelná dávka víkendového čítania.


5 h
Znížiť regionálne rozdiely v očkovaní môže aj otvorenie čakárne pre deti nad 12 rokov. Čaká ich v nej už vyše desaťtisíc.

Rozdiely spôsobuje dostupnosť vakcín.


16. jún