ČO PÍSALI NOVINY PRED DVADSIATIMI ROKMI

Komunisti vraj obsadili televíziu (Smena, 24. november 1989)

Čo robia stredoškoláci, kým sa vonku protestuje? Niektorí robia brigády. Sovietsky zväz sa nám do revolúcie miešať nebude, Američania chcú od neho vedieť, čo bude ďalej. Vystúpil Dubček, Čarnogurského prepustili. Noviny z čias, keď sa lámal československý

revolučný chlieb.

Dubček predstúpil pred ľud

Ďalšie (mohutnejšie) zhromaždenie... (1. strana)

BRATISLAVA (Od nášho redaktora JURAJA GRESSNERA) - Včera už pred šestnástou hodinou sa na námestí Slovenského národného povstania začali zhromažďovať obyvatelia Bratislavy. Boli medzi nimi mladí, ale aj dospelí ľudia zo všetkých sociálnych skupín.

Mnohí si so sebou priniesli rôzne transparenty s heslami a už pred manifestáciou skandovali heslá, ktorými vyjadrovali rôzne požiadavky - jednotu, demokraciu, slobodné voľby, kádrové zmeny vo vláde a straníckych orgánoch, dôsledné vyšetrenie udalostí zo 17. novembra tohto roku v Prahe a prísne potrestanie ich vinníkov.

O šestnástej hodine vystúpil na provizórnu tribúnu herec Milan Kňažko, ktorý prítomným oznámil, že manifestácia sa má niesť pod heslom Chceme prístup do televízie a tlače. Potom vymenoval niektoré organizácie z celkového počtu 96, ktorých pracovníci sa pripojili k výzvam študentov a k požiadavkám vyjadreným vo vyhlásení Verejnosť proti násiliu.

Na tribúnu vystúpil aj Alexander Dubček, ktorý hovoril o potrebe obrody spoločnosti, ku ktorej majú prispieť nielen mladí ľudia, ale aj ich rodičia. Osobne sa prihlásil k hnutiu Verejnosť proti násiliu. Ďalej vyzval zhromaždenie, aby sa zdržalo nereálnych požiadaviek, ktoré by mohli viesť ku konfrontácii a k ďalšiemu násiliu.

Trojhodinová manifestácia, na ktorej sa zúčastnilo okolo päťdesiattisíc ľudí, sa vyznačovala pokojnou atmosférou. Veľkou mierou k nej prispeli aj príslušníci ZNB, ktorí v okolí námestia SNP riadili dopravu a starali sa o bezpečnosť ostatných účastníkov premávky v uliciach.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

A čo hovorí Sovietský zväz? Robte si čo chcete

Vnútorná záležitosť spriatelenej krajiny (2. strana)

G. Gerasimov: ZSSR nezasahuje do situácie v Československu

MOSKVA (čstk) - Sovietsky zväz nezasahuje do terajšej situácie v Československu a považuje ju za vnútornú záležitosť spriatelenej socialistickej krajiny. Vyhlásil to na včerajšej tlačovej konferencii v Moskve tlačový predstaviteľ sovietskeho ministerstva zahraničných vecí Gennadij Gerasimov.

Sovietsky tlačový predstaviteľ reagoval na otázku spravodajcu maďarského denníka Népszabadság ohľadne údajného posolstva, ktoré vraj ZSSR nedávno poslal do Československa a v ktorom vyzval vedenie na zmiernenie postoja voči opozícii. Zároveň zdôraznil, že nijaké takéto posolstvo neexistuje.

Gennadij Gerasimov podrobne informoval aj o opatreniach vlády ČSSR zo 16. novembra o dočasnom obmedzení krátkodobých turistických ciest pre občanov zo susedných socialistických krajín.

Prijatie týchto opatrení je výhradne v kompetencii československých orgánov, vyhlásil sovietsky tlačový predstaviteľ.

Zvyšovanie počtu turistických ciest je priaznivým javom, ale, žiaľ, vo viacerých prípadoch turisti porušovali zákony, upozornil Gennadij Gerasimov. Bez ohľadu na platné obmedzenia sa neznižuje počet pokusov o nelegálne prevážanie zakázaného tovaru cez hranice.

V odpovediach na otázky novinárov Gennadij Gerasimov odmietol spojitosť opatrení československej vlády s terajšími udalosťami v Československu. Pripomenul, že opatrenia boli prijaté 16. novembra a terajšie udalosti sa začali o deň neskôr.

Smena: bohatšie noviny pre Bratislavu, chudobnejšie pre východ?

Sme len pre elitu? (1. strana)

Ach tie fámy! Vraj Smena tlačí jedny noviny len pre Bratislavu, ba vraj len pre elitu, iné s chudobným obsahom pre vidiek. Čo my na to? Náš denník má naozaj niekoľko vydaní. - Už štyri desaťročia. Prvé vydanie, určené pre Východoslovenský a Stredoslovenský kraj i Prahu má uzávierku poslednej strany už o 19. hodine, aby sa noviny dostali včas k čitateľom nočným vlakovým a leteckým spojom. Aj to len spravodajské strany, tie vnútorné - predstihovky - sú odovzdané deň vopred. Takže naozaj k čitateľovi v týchto oblastiach sa dostáva menej informácií o večerných udalostiach v Bratislave, alebo materiály z priebehu dňa, na ktoré potrebujú autori viac času. Druhé vydanie, s uzávierkou posledných 30 riadkov o 23. hodine, je vskutku odlišné. Prax to teda nie je nová, podobne ako v dalších novinách - Práci, Mladej fronte.

REDAKCIA SMENA

A čo hovoria Američania? Sú nedočkaví

George Bush je netrpezlivý (2. strana)

PARÍŽ (čstk) - "Zmeny vo východnej Európe sú také rýchle, že netrpezlivo čakám, až ma pán Gorbačov oboznámi so svojimi predstavami, pokiaľ ide o budúcnosť Európy," vyhlásil americký prezident George Bush v rozhovore, ktorý včera zverejnil francúzsky denník Le Figaro. Pokiaľ ide o problém znovuzjednotenia Nemecka Georg Bush odpovedal, že o tom rozhodnú sami Nemci. „Niektorí sa toho obávajú. Chápem problémy pána Gorbačova. Pozerá sa na hranice, myslí na históriu, má obavy. Ale žijeme v roku 1989. Ak sa môžeme poučiť z histórie, môžeme sa obracať aj k budúcnosti. Nechajme Nemcov, nech si vyriešia túto záležitosť," povedal George Bush. Podľa neho niet dôvodu obávať sa, že to povedie k zmene hraníc v Európe.

Čarnogurského oslobodili

Vynesenie rozsudku (4. strana)

BRATISLAVA (čstk) - Na Mestskom súde v Bratislave sa včera vynesením rozsudku skončilo verejné hlavné pojednávanie v trestnej veci JUDr. Jána Čarnogurského.

Senát mestského súdu podľa paragrafu 226, písmeno b) Trestného poriadku oslobodil Jána Čamogurského spod obžaloby mestského prokurátora v Bratislave z trestného činu podvracania republiky podľa paragrafu 98, ods.1 Trestného zákona. V priebehu pojednávania sa zistilo, že skutok, pre ktorý bola naňho podaná žaloba sa síce stal, ale súd ho nekvalifikoval ako trestný čin. Rozsudok doteraz nenadobudol právoplatnosť. Proti rozsudku sa odvolal mestský prokurátor v Bratislave.

Komunistická strana: "Urobme čo najviac pre rozkvet vlasti"

Spoločne podporme dobré veci (4. strana)

PRAHA (čstk) - člen Predsedníctva ÚV KSČ, vedúci tajomník Mestského výboru KSČ v Prahe Miroslav Štépán prehovoril včera popoludní na mítingu robotníkov a technikov ČKD Lokomotivka-Sokolovo a ďalších pracujúcich pražského deviateho obvodu.

Vo svojom vystúpení stručne analyzoval súčasnú situáciu a zdôraznil potrebu cibriť kritické pripomienky a stanoviská tak, aby bolo menej rozporov medzi slovami a činmi.

Poďme do budúcich dní s tým, že dobré veci budú spoločne podporené a o zlých budeme konkrétne rokovať a čo najrýchlejšie sa ich zbavovať. To je základné. Chcem vás požiadať o to, aby zajtra, pozajtra a v nastávajúcich dňoch sme vychádzali z toho, že budeme spoločne žiť v našej socialistickej vlasti, na rozkvet ktorej urobme každý z nás čo najviac, uviedol na záver Miroslav Štépán.

Čo robia stredoškoláci, keď sa vonku štrajkuje?

Pri prameni poznávania (4. strana)

Stredné školy zaujali k súčasnej vnútropolitickej situácii svojský postoj. V uliciach by totiž študentská zvedavosť nedostala adekvátnu odpoveď na iksnásobné prečo. Preto tí, ktorí sa rozhodli podporiť vysokoškolákov, usporiadali brigády. A tí, u ktorých informovanosť má plytké koryto, zasadli pred diskusné stoly.

Včera i predvčerom sa na mnohých stredných školách zišlo žiactvo v telocvični, či v školskej jedálni, kde si vytvorili diskusné strediská. Veľmi zodpovedne sa včera odpovedalo na otázky žiakov Gymnázia Laca Novomeského v Bratislave na Tomášikovej ulici.

Utvorili sa dve sekcie, kde na otázky ekologického, spoločensko-politického charakteru, ale i najnovšej histórie už od ôsmej rána odpovedali profesor Vysokej školy politickej Pavol Mešťan, redaktor Pravdy Ľuboš Kríž, predseda Slovenského zväzu ochrancov prírody Milan Huba, predstavitelia zväzáckych orgánov Jozef Adamovič, Vladimír Obšil, Peter Rúfus vysvetlili žiakom situáciu za stiahnutou oponou divadla. Pri prameni je voda najlepšia, preto ho treba hľadať.

VIERA LIPČÁKOVÁ

Vraj komunisti obsadili Československú televíziu. Nie, iba nám pomáhajú pri ochrane vchodov, tvrdí riaditeľ

Ústredný riaditeľ ČST vyvracia niektoré správy (4. strana)

PRAHA (čstk) - Včera v popoludňajších hodinách informovali niektoré západné oznamovacie prostriedky o tom, že z funkcie ústredného riaditeľa Čs. televízie odstúpil Libor Batrla a že televízia je obsadená orgánmi ministerstva vnútra. Čs. televízia vysielala k tomu jeho stanovisko, v ktorom sa uvádza:

„Sú to dezinformácie. Nie je to pravda. Ďalej riadim čs. televíziu. Rokovali sme dnes so súdruhom Lúčanom, prvým podpredsedom vlády ČSSR, o spôsobe práce ČST v tomto období, najmä pred zasadaním ústredného výboru strany. Vláda ČSSR, ktorá priamo riadi ČST, uložila tejto štátnej inštitúcii a jej riaditeľovi, aby zabezpečil jej bezporuchový chod a plnenie úloh, ktoré z jeho poslania vyplývajú. Ako ústredný riaditeľ som povinný plniť základné úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania chodu tohto dôležitého masovooznamovacieho prostriedku. Preto som požiadal o disciplinované plnenie úloh i svojich spolupracovníkov, o zabezpečenie maximálnej objektivity vo vysielaní Čs. televízie.

A pokiaľ ide o obsadenie televízie bezpečnosťou, nie je pravda. Požiadal som iba o výpomoc Obvodné oddelenie ZNB v Prahe 4 pri ochrane vchodov do Čs. televízie, ktorými sa do televízie snažia vstúpiť rôzni ľudia, ktorí s televíziou, ani s programom nemajú nič spoločné."

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štefánka by Pulitzer
 2. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov
 2. Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?
 3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 4. Štefánka by Pulitzer
 5. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 6. Konferencia - EU support for research
 7. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 8. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 10. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 24 632
 2. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 19 313
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 7 130
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 7 004
 5. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 6 974
 6. Štefánka by Pulitzer 5 417
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 5 331
 8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 473
 9. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a. 3 186
 10. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 3 134

Neprehliadnite tiež

Píše Martin Kugla

Prezidentskú kampaň vyhrávajú extrémisti

Krajne pravicoví kandidáti majú v prieskumoch hrozivé výsledky.

Na snímke prezidentský kandidát Štefan Harabin počas predstavenia loga, sloganu a programu v Bratislave 28. januára 2019.
AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Udalosťou týždňa je dekapitácia ústavného súdu (týždeň Petra Schutza)

Smer s ľudskou tvárou nečakajte.

Robert Fico po prvej voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

Čadčan našiel krčah s pokladom vo svojej záhrade

Ide o staré mince, ktoré sa našli v marci 2000 v Čadci-Horelici.

Časť pokladu vystavia v radoľskom kaštieli.
AUTORSKÁ STRANA MIRIAM MOLNÁROVEJ

Rozhovor s priemerným Američanom

Kľúčom je nájsť cestu k obnoveniu strednej triedy.

Zoznámte sa, Fred Zornow.