Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky
ČO PÍSALI NOVINY PRED DVADSIATIMI ROKMI

Národ vyšiel do ulíc, študenti sa neučia (Smena, 21. november 1989)

Stotisíc ľudí v uliciach, študenti vstupujú do štrajku, robotníci sa zatiaľ nepridali. Len nech zhromaždenia nemajú žiadne obete. 21. november pred dvadsiatimi rokmi. Čítajte, ako ho videli novinári denníka SMENA.

Protesty narastajú na sile. Sú však bez násilia

Každú situáciu riešme s rozvahou (1.-7. strana)

Študentské zhromaždenia v Prahe a Bratislave

PRAHA (čstk) - Včera popoludní Václavské námestie zaplnilo viac než 100.000 občanov.

Zhromaždenie protestovalo proti zákroku poriadkových síl voči účastníkom pražského študentského sprievodu v piatok 17. novembra a požadovalo zásadné politické reformy. Spontánna demonštrácia bola vyjadrením prejavov nespokojnosti s postupom prestavby a demokratizácie a s represívnymi opatreniami štátnych orgánov.

Už od ranných hodín sa okolo sochy sv. Václava zhromažďovali skupiny mladých ľudí, väčšinou študentov vysokých a stredných škôl. Zapaľovali sviečky, vyvesovali čs. vlajky a transparenty a oboznamovali okoloidúcich s vyhlásením pražských vysokoškolákov, so stanoviskom hercov pražských divadiel a s akciami, ktoré sa dnes konali v budovách fakúlt, vysokoškolských internátov, ale aj na stredných školách.

Postupne, až do 16. hodiny, sa Václavské námestie začalo napĺňať, protestov pribúdalo, získavali na sile. Účastníci zhromaždenia však zachovávali poriadok a sami eliminovali prípadné snahy o jeho narušenie.

Nápismi na transparentoch a skandovanými heslami žiadali najčastejšie politický pluralizmus, vyhlásenie slobodných volieb, nespokojnosť s vládou a pravdivú verejnú informovanosť. Ďalšie požiadavky sa dotýkali zlepšenia životného prostredia a sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Po 17. hodine sa demonštrujúci dali na pochod Václavským námestím na Národnú triedu. Verejná bezpečnosť sa zatiaľ sústredila iba na riešenie dopravných problémov v centre mesta.

Z podstavca sochy svätého Václava k zhromaždeným prehovoril člen Sekretariátu ÚV KSČ, predseda ÚV SZM Vasil Mohorita. Účastníkov oboznámil s obsahom vyhlásenia Sekretariátu Ústredného výboru SZM a odpovedal na otázky.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

■ VYHLÁSENIE SEKRETARIÁTU ÚV SZM

Sekretariát Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže na svojom mimoriadnom zasadaní dna 20. novembra 1989 prerokoval a posúdil situáciu, ktorá vznikla v Prahe 17. novembra po ukončení pietneho aktu k ucteniu pamiatky Jana Opletala i v nasledujúcich dňoch a prijal toto vyhlásenie:

„Sekretariát ÚV SZM plne podporuje stanovisko Československého ústredia vysokoškolákov SZM zo dňa 17. novembra a vyhlásenie zo spoločného rokovania predsedníctiev Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže a Mestskej vysokoškolskej rady SZM v Prahe dňa 19. novembra.

Staviame sa za požiadavku objektívneho posúdenia postupu poriadkových síl v piatok večer na pražskej Národnej triede, za okamžité vytvorenie komisie Federálneho zhromaždenia ČSSR na posúdenie všetkých skutočnosti súvisiacich s týmito udalosťami. Podporujeme urýchlenie prípravy novely Zákona o zhromažďovaní a združovaní i novely Trestného zákonníka. Striktné uplatňovanie prežitých právnych noriem v tejto oblasti nezodpovedá požiadavkám doby ani vážnosti súčasnej situácie.

Väčšina mladých ľudí žiada a podporuje zásadné a nutné politické reformy v našej spoločnosti. Niekedy možno s menšou súdnosťou a väčšou kritickosťou, ale úprimne. Politické riešenie súčasnej situácie považujeme za nevyhnutné a jedine možné už preto, že v piatok večer rovnako ako už niekoľkokrát v posledných mesiacoch stáli proti sebe na ulici i členovia Socialistického zväzu mládeže, mladí ľudia. Odmietame extrémne prejavy a prístupy, či už z jednej ' alebo z druhej strany. Násilie v danom prípade pokladáme za nedemokratické, nezodpovedajúce politike prestavby a demokratizácie spoločnosti.

Prihlásili sme sa k záverom 7. a 9. zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Ich napĺňanie konkrétnymi činmi však zaostáva za slovami. Považujeme za nutné znovu zdôrazniť, že nie je možné, aby v našej spoločnosti existovali navždy zakázané témy, pre všetky situácie navždy platné závery. Odporuje to nielen súčasnému vývoju u nás, ale i myšlienke vytvorenia spoločného európskeho domu, podstate socialistickej prestavby, ktorú začala v apríli 1985 Komunistická strana Sovietskeho zväzu. O všetkom treba, najmä s mladými ľuďmi, otvorene a vecne hovoriť.

Súčasnú situáciu nie je možné riešiť bez dialógu všetkých, ktorým leží na srdci ďalší osud našej socialistickej vlasti. Inak je a bude ohrozená dôvera verejnosti v reálnosť a úprimnosť cieľov prestavby a demokratizácie. K takému rozhovoru vyzývame všetkých, ktorí majú oň záujem. Je to plne v súlade s politikou jednotnej detskej a mládežníckej organizácie, so závermi nedávnej Celoštátnej konferencie SZM.

Sekretariát Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže si uvedomuje vážnosť súčasnej situácie, najmä na vysokých a stredných školách. Apelujeme na všetkých našich členov, mladých ľudí, aby konali a postupovali uvážlivo. Na prospech našej vlasti, Československej socialistickej republiky.

SEKRETARIÁT ÚSTREDNÉHO VÝBORU SOCIALISTICKÉHO ZVÄZU MLÁDEŽE

■ NA PRAŽSKÝCH STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SA NEUČÍ, ALE DISKUTUJE

(Od našich redaktorov KAROLA JEŽÍKA A GABRIELY BELANOVEJ) - Zákrok bezpečnostných síl proti sprievodu študentov 17. novembra v Prahe ranil duše väčšiny obyvateľov v našej vlasti. Najväčšiu odozvu priniesol celkom prirodzene v hlavnom meste a najmä medzi mladými ľuďmi. Iskru rozdúchala v oheň nepravdivá informácia zo zahraničných zdrojov, ktorá hovorila o smrti vysokoškoláka Martina Šmída. To však nič nemení na skutočnosti, že zákrok proti sprievodu nezodpovedá kultúrnosti a humanistickým tradíciám pokrokových síl krajiny v srdci Európy. Súčasne sme si uvedomili, že ľudí môže zapáliť aj nepravdivá správa, ak nemajú dôveru k pravdivosti informácií vlastných zdrojov. Reakcia sa šírila ako lavína. Včera sa na pražských vysokých školách nevyučovalo, na stranu svojich starších kolegov sa pridali aj stredoškoláci. Viacerí prišli do ulíc v sprievode svojich pedagógov. Zhromaždenie sa začalo o 16. hodine na Václavskom námestí. Keď sme ním v tomto čase prechádzali smerom od Národného múzea, v tlačenici sa dalo ťažko hýbať aj na chodníku. Asi polovicu námestia tvorili študenti so štátnymi vlajkami a transparentami, v druhej časti obsadenej o niečo redšie, stáli „diváci".

Ústredným motívom často skandovaných hesiel bola myšlienka „V jednote je sila". Objavili sa heslá, ktoré priamo útočili proti socializmu a vedúcim straníckym predstaviteľom. Demonštranti žiadali ich okamžité odstúpenie. Z ďalších názorov upútali časté výzvy, aby sa robotníci pridali k študentom. Organizátori demonštrácií navštívili niekoľko veľkých závodov a podnikov, ale robotníkov sa im nepodarilo získať na svoju stranu, aj keď na viacerých miestach podporili ich požiadavky.

S jednotou to zatiaľ nevyzerá jednoznačne, študentov však spája odhodlanie vyjsť do ulíc. Krátko pred pol šiestou sa demonštranti rozdelili na dve skupiny. Menšia zostala pri pomníku svätého Václava, väčšia sa vydala smerom na Národnú triedu. Pri Národnom divadle pozdravili demonštranti hercov, ktorí stáli za sklenými tabuľami svojho divadla. Z niektorých okien, napríklad aj z budovy Zväzu československých spisovateľov vyjadrovali sympatie so sprievodom občas ďalší občania.

Za pozitívne považujeme, že demonštrácia nespokojných študentov, ku ktorým sa časom pridali spontánne zväčša mladí ľudia, mala tentoraz pokojný priebeh. Za celý čas sme v uliciach nestretli v uniforme príslušníka Verejnej bezpečnosti či ozbrojených síl. Pravda, okrem zopár tých, ktorí sa starali o vyliečenie dopravného kolapsu v strede Prahy.

Početný sprievod sa usiloval dostať na Pražský hrad, uzatvorené mosty ho však usmernili smerom na Staromestské námestie. Tam sa dav dohováral na dnešnej demonštrácii. V skandovaných výzvach navrhovali jedni tradičné miesto, druhí Letnú.

Veríme, že mítingy a demonštrácie vyústia do pokojných a vecných diskusií. Zatiaľ vládne chaos, situácia je neprehľadná. Potvrdil to napríklad transparent „Študenti Filozofickej fakulty vráťte sa do školy, potrebujeme vás". Zarazilo nás, že vážnosť týchto dní si neuvedomujú niektoré mladé mamičky a priamo na Václavské námestie sa vydali aj s deťmi v kočíkoch. Študenti ich upozornili, aby sa radšej vrátili domov.

Ulicu niekedy nazývame aj komunikáciou, ale všetci by sme si mali uvedomiť, že dnes musíme byť pripravení na dialóg a usilovať sa, aby riešil, nie zamotával problémy. Mnohé požiadavky študentov sú oprávnené. Sme presvedčení, že budú bojovať za takú spoločnosť, ktorá splni predstavy väčšiny našich pracujúcich. Zajtra vám znovu priblížime atmosféru v Prahe, navštívime aj niektorú z vysokých škôl, na ktorej sa momentálne neučí.

■ ZO STANOVISKA SEKRETARIÁTU SÚV SZM

Stanovisko zaujal včera aj Sekretariát SÚV SZM. Okrem iného sa v ňom hovorí:

„Pre úspech prestavby je nevyhnutný pokoj. K riešeniu problémov nám nepomôžu pouličné nepokoje, diskusie na chodníkoch či polemiky na námestiach. Cestu napredovania nevidíme v likvidácii socializmu, vedúcej úlohy strany či socialistickej demokracie. Mladá generácia musí mať svoj priestor na dialóg. Sme presvedčení o tom, že i nedávna Celoštátna konferencia SZM výrazne akcentovala riešenie problémov, záujmov a oprávnených potrieb mladých ľudí. Všetky ich chceme na platforme Socialistického zväzu mládeže aktívne presadzovať a trvať na ich riešení. Využijeme na to aj najbližšie rokovanie Sekretariátu SÚV SZM a Predsedníctva vlády SSR, ako aj rokovania s ďalšími štátnymi orgánmi i orgánmi Národného frontu.

Obraciame sa na vás, členov SZM, na všetku mládež Slovenska, najmä vysokoškolákov, aby ste sa nenechali uniesť, vyprovokovať protisocialistickými silami k unáhleným, zbytočným a nerozvážnym akciám. Spoločnej veci prestavby pomôže len svedomitá každodenná práca a občianska zodpovednosť."

■ RUŠNÉ NOČNÉ NÁMESTIA BRATISLAVA

(Od nášho redaktora ĽUBOMÍRA LAZOVÉHO) - Besedu o pražských udalostiach a o aktuálnej realite avizovali viaceré plagátiky i ústne šírené informácie: Miesto: UNIC-klub na bratislavských „Mlynoch". Tesne pred devätnástou ďalší plagátik presunul Besedu do Domu ROH. - V Dome ROH prebieha normálny program, všetky sály, až na „malú", kde je zatvorené „z technických príčin", patria kultúre. Pred budovou, neďaleko pomníka Františka Zupku, reční niekoľko študentov. Téma: treba sa zjednotiť v požiadavkách, postojoch a nálade a - okamžite sa presunúť k Slovenskému národnému divadlu.

Pred SND sme prešľapovali asi pol hodiny, no dnu sme sa nedostali. V divadle čítali umelci výzvu Spoločnosť proti násiliu; divadelné predstavenie sa nekoná a všetci - tí, čo boli v divadle i tí, čo postupne prichádzajú električkami od Domu ROH - obkolesujú sochu barda Pavla Orságha Hviezdoslava. Rečníci vyjadrujú potrebu ozajstnej demokracie. Niekoľko minút po začiatku zhromaždenia pri pomníku básnika pristavuje sa na oboch stranách námestia niekoľko žltobielych vozidiel VB. Príslušníci sedia v autách, nezasahujú, dvaja vystúpili a počúvajú. Herec Milan Kňažko číta výzvu Spoločnosť proti násiliu a telefonicky prevzatú výzvu pražských umelcov. Heslá, skandovanie, potlesk. Po 21. hodine sa niekoľkotisícové zhromaždenie pohýna smerom k námestiu Ľudovíta Štúra.

■ PODVEČER V CENTRE BRNA

Zhromaždenie takmer 30 000 prevažne mladých ľudí a vysokoškolákov sa včera v podvečer konalo v centre Brna. Poriadkové sily nezasiahli.

Šéfredaktor Smeny k udalostiam na ulici: Mládež, načo chodiť do ulíc, diskutujme

Sviečky za živých (1. strana)

"Hle, vítr duje. Cítim jej, slyším jej, zdá se mi, že něco povidá - ale nerozumím mu. I život je takový."

Nech mi odpustia klasici, nech mi odpustí Fráňa Šrámek, autor tohto citátu, ale zdá sa mi vhodný na dnešnú situáciu. Najmä na situáciu mladých ľudí dneška. Ich krajinou, Československom, vanie vietor nových trendov a keďže svet je dnes malý, vedia aj o nových vetroch v iných socialistických krajinách. Majú premenlivý rytmus, dynamiku, rozdielne je aj pochopenie ich zdrojov, schopnosť orientovať sa.

Roky počúvame tvrdenie o dynamike mládeže, o jej náklonnosti nadchnúť sa novými ideami, ísť za myšlienkou pokroku. Oproti tým starším, ktorí si hovoria rozvážnejší, ide za zmenami riadená akýmsi piatym zmyslom, ak preženiem, pudovo. Dôležitý je cieľ a k nemu sa chce dostať rýchlo, bez ohľadu na okolnosti, na podmienky. Najmä vo chvíľach, keď sa jej dobrá vôľa a túžba po zmenách začne prejavovať na ulici.

Sme svedkami paradoxnej situácie, keď zo zhody vyplýva rozpor. Vedúca sila spoločnosti, vedenie štátu i ďalšie oficiálne štruktúry sa vyjadrili k stavu spoločnosti značne kriticky. Ak sa vyjadrím lapidárne, bez použitia slov, ktoré zvyčajne podobné analýzy sprevádzajú, spokojnosti príliš nebolo a nie je. Prečo by sa inak prijímal nový program, program prestavby? Príliš spokojné neboli ani ostatné zložky spoločnosti, ktorú tieto oficiálne kruhy predstavujú. Odrazom toho sú vášnivé diskusie o tempe, hĺbke a vážnosti prestavby. Kto diskutuje najvášnivejšie? Pochopiteľne mládež.

Na Celoštátnej konferencii SZM sme videli, že v diskusii siahla po ostrejších slovách. Ale bolo zrejmé aj to, že časť je dezorientovaná. Ostanem na pôde zväzovej problematiky - niektorí z najvášnivejších diskutérov nepoznali ani minulosť, ani prítomnosť a len matne vedeli, aká by mala byť budúcnosť. O to väčšia bola verva, s akou vystupovali. A bola to sympatická verva, aj keď sa kriticky vyjadrovali k základným kameňom nášho politického systému. Diskutovali totiž v pravý čas a na pravom mieste, ich slová pozorne počúvala zhruba tisícka prítomných v sále, prostredníctvom televíznych obrazoviek a tlače sa dostali k miliónom.

Ako vyjadriť nespokojnosť? Skupinka bratislavských študentov vyšla do ulíc mesta v minulý štvrtok. Nepovolene síce, ale bez väčších výstrelkov. V diskusii sa bude, pevne verím, pokračovať. Povolená manifestácia v Prahe v predvečer víkendu sa po jej skončení premenila na stret so štátnou mocou. Ťažko je novinárovi komentovať podobné stretnutie, najmä ak nebol na mieste. Obušky však ešte nikde na svete nadšenie nevy volali a človeku je úzko z obavy o mladých ľudí, ktorí sa stretávajú s rukolapným, nesprostredkovaným vyjadrením štátnej moci.

Akoby s tým ktosi rátal. Prichádzajú správy o zranených a o mŕtvych. Viedenská i maďarská televízia hovorí v sobotu večer o štyroch, v nedeľu večer bez ospravedlnenia predošlej nepresnosti o jednom. Má aj meno - Martin Šmíd, študent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Prahe. Ukazuje sa, že sú dvaja s týmto menom. A obaja žijú. Komu z nich zapaľovali ľudia sviečky na Václaváku?

Ešte v nedeľu sa schádza v Prahe na spoločnom zasadnutí MV SZM a Mestská vysokoškolská rada SZM. Ich jednomyseľný hlas volá po rozvahe, pokojnom riešení problémov, pre ktoré ulica nie je najvhodnejším miestom. Žiadajú tiež prešetriť opodstatnenosť zákroku. Som presvedčený, že zo strany zodpovedných bude hlas vypočutý. Bude to tak aj z druhej strany? Aby sme nemuseli zapaľovať sviečky - ani za živých, ani za mŕtvych.

ĽUBOMÍR CHORVATOVIČ, šéfredaktor

Na našich školách to vrie. Podporujú Prahu

Vrenie na akademickej pôde (1.-7. strana)

Je krátko pred jedenástou ho-dinou. Aula Univerzity Komenského v Bratislave je do posledného miestečka zaplnená študentmi-vysokoškolákmi, prevažne z Filozofickej fakulty. Už takmer dve hodiny sa v sále vášnivo diskutuje. Témou číslo jeden sú udalosti z piatka večer z Prahy, najmä zákrok voči účastníkom manifestácie, medzi ktorými boli prevažne vysokoškoláci. Za predsedníckym stolom sedia kompetentní: námestník ministra školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR Fedor Macášek, dekan Filozofickej fakulty UK prof. flr. Jozef Vladár, DrSc, a ďalší, prítomný je aj vedúci oddelenia ÚV KSS Ján Ševc.

K pristaveným mikrofónom v sále sa stavajú jednotliví študenti a dávajú otázky, tlmočia svoje názory. Azda najčastejšie zaznievajú tie, ktoré podčiarkujú, že zásah poriadkových síl voči študentom v Prahe bol neprimeraný. Silný potlesk vyjadruje mienku zhromaždených.

Námestník ministra školstva, mládeže a telesnej výchovy F. Macášek reaguje na niektoré otázky. Zaujíma stanovisko v súvislosti s prípravou nového vysokoškolského zákona, argumentuje, že bola možnosť o ňom diskutovať, a ešte aj stále je, navrhuje stretnutie zástupcov študentov k tejto otázke. Študentský dav chce však v tejto chvíli čosi iné: jasné stanovisko k tomu, čo sa odohralo v Prahe. Neuspokojujú ho slová dekana Filozofickej fakulty prof. J. Vladára, DrSc., ktorý odpovedá, že udalosti treba najskôr dôkladne prešetriť, pretože informovanosť o nich je zatiaľ strohá. Na návrhy študentov pridať sa k štrajkujúcim vysokoškolákom v Prahe reaguje jednoznačne: tento týždeň výuka bude! Podotýka však, že akademickí funkcionári sú pripravení diskutovať o problémoch výchovno-vzdelávaciebo procesu, sám navrhuje termín i miesto. A o niekoľko minút povie i vetu: odsudzujeme násilie ako metódu riešenia sporov. Medzitým v aule odznieva jeden diskusný príspevok za druhým, k slovu sa dostávajú i emócie. Iste, bez nich by bol človek chudobný, no nie vždy vedia byť aj správnymi radcami.

O ďalšiu hodinu sa totiž ponúka v aule iný obraz: na najčestnejších miestach, ak chcete, za predsedníckym stolom, sedia študenti, členovia dočasného výboru, z iniciatívy ktorých sa konalo toto zhromaždenie. Už predtým veľká väčšina prítomných vyjadrila svoj súhlas a podporu vyhláseniu Predsedníctva Mestského výboru SZM a Mestskej vysokoškolskej rady SZM v Prahe, ktoré uverejnila v pondelok Mladá fronta. Vyhlásenie v podobnom duchu prijali aj zhromaždení v aule. Zaznela v nej výzva aj na týždenný štrajk. Podľa ohlasu sa stretla s podporou, avšak zazneli aj iné návrhy: počkať, neriešiť veci za horúca, negeneralizovať ich. SUMARIZUJEME: zhromaždenie sa zišlo z iniciatívy študentov, z ich pobúrenia nad zákrokom poriadkových síl voči ich kolegom v Prahe, študentská solidarita je krásna vec. Na krátkom priestore sa nedá zachytiť všetko, čo sa včera vyslovilo a odznelo v aule. S väčšinou príspevkov možno súhlasiť, vysokoškoláci tu demonštrovali svoju revolučnosť i občianske postoje, žiadajú dialóg. Aj včerajšok ukázal, že sa ho musíme vzájomne učiť. Že sme však na začiatku, nie je chyba súčasnej mladej generácie. Počuli sme aj nemálo kritických pripomienok na adresu SZM. Niektorí sa dožadovali vytvorenia inej štruktúry, potom však - a to odznelo v sále, takmer všetci študenti boli členovia SZM. I to, k čomu sa prihlásili, vzniklo na zväzáckej pôde. Súhlasíme: násilie nepatrí k spoločnosti s takými demokratickými tradíciami, ako je naše. Oveľa viac jej pristane kultivovaný a demokratický dialóg. Tak ako oň žiadala väčšina študentov zhromaždených včera v aule UK v Bratislave.

Zhromaždenie študentov sa včera uskutočnilo aj na nádvorí Vysokej školy múzických umení v Bratislave, študenti sa rozhodli podporiť štrajkujúcich pražských študentov týždenným štrajkom. Požiadali rektora VŠMU Miloša Jurkoviča o podporu a o vydanie kľúčov od budovy školy. Rektor súhlasil s rokovaním o problémoch, ale odsúdil štrajk ako neadekvátny prístup k daným problémom. Okrem realistických študentských požiadaviek sa z radov zúčastnených ozývali aj provokatívne heslá žiadajúce prepustenie politických väzňov.

PAVOL KOMÁR a ALEXEJ FULMEK

Čo o 17. novembri píše západ

Ohlasy zahraničnej tlače na demonštrácie v Prahe (2. strana)

Československo v centre pozornosti

PRAHA (čstk) - Víkiendovým udalostiam v Prahe včera venovali značnú pozornosť zahraničné oznamovacie prostriedky. Sovietska tlačová agentúra TASS včera napísala, že po študentskej demonštrácii 17. novembra bola situácia v Prahe napätá.

V meste sa rozšírila povesť o smrti jedného z účastníkov demonštrácie, ktorý údajne zahynul po tom, ked sa bezpečnostné sily snažili zabrániť akciám extrémnych elementov v strede mesta. TASS pripomína, že táto povesť bola oficiálnymi miestami demontovaná a že televízia vysielala rozhovor so študentom, ktorý bol údajne zabitý.

Agentúra píše, že v nedeľu sa v Prahe konala demonštrácia, ktorej účastníci niesli transparenty s protivládnymi heslami a vyzývali na generálny štrajk. Táto demonštrácia, ktorá nebola povolená, prešla bez incidentov, poriadkové sily nezasiahli. Ich príslušníci dokonca spočiatku vôbec neboli prítomní. Neskôr však na moste Prvého mája vyzvali účastníkov demonštrácie, aby nepokračovali smerom k Pražskému hradu. Dav poslúchol a vrátil sa, píše TASS.

Demonštrácie v Prahe sú hlavným námetom zahraničného spravodajstva v NDR. Noviny Neues Deutschland tiež informujú o povestiach o smrti Martina Šmída a o televíznom interview s dvoma študentmi tohto mena. Pripomínajú, že vláda povesti tiež dementovala. Denník informuje o výzve Františka Pitru k rozvahe. Neues Deutschland, Berliner Zeitung i dalšie denníky píšu, že účastníci demonštrácií požadovali odstúpenie vlády a slobodné voľby.

Aj maďarské denníky píšu o udalostiach v Prahe podrobne na prvých stránkach. Piatkový zákrok proti účastníkom nepovolenej demonštrácie označujú za brutálny. Noviny Magyar Nemzet konštatujú, že situácia v Prahe je veľmi vážna.

Vývoj zachytili aj hlavné tlačové agentúry kapitalistických krajín. Napospol konštatujú, že vláda dementovala povesti o smrti vysokoškolského študenta. Reuter i západonemecká DPA uvádzajú svoje správy počas víkendu v Prahe výzvou predsedu vlády ČSR, že chaos, neporiadok a nepokoje nemôžu byť programom. UPI píše, že skutočnosť, že udajná „smrť Martina Šmída bola oznámená väčšinou západných oznamovacích prostriedkov, priviedla podľa všetkého do ulíc ľudí všetkých skupín.

VYHLÁSENIE GENNADIJA GERASIMOVA

Tlačový predstaviteľ sovietskeho ministerstva zahraničných vecí Gennadij Gerasimov sa včera na tlačovej konferencii v Moskve zdržal hodnotenia udalostí v Prahe a poukázal na to, že procesy vo východne Európe sú vnútornou záležitosťou každé krajiny. Na otázku ohľadom posledných udalostí v Prahe povedal: „Teraz sa v krajinách východnej Európy odohrávajú búrlivé udalosti, a to nielen v Prahe, ale aj v ďalších hlavných mestách. Podľa nášho názoru si súčasťou procesu demokratizácie a my sa zdržiavame akéhokoľvek hodnotenia týchte udalostí, pretože sú vnútornými záležitosťami každej krajiny".

KOMENTÁRE DENNÍKA NEW YORK TIMES

Búrlivé procesy vo východoeurópskych krajinách naďalej pútajú veľkú pozornosť a záujem na Západe, napísal včera komentátor agentúry TASS Jurij Kornilov. Rozumne uvažujúci politici a masové oznamovacie prostriedky celkom opodstatnene konštatujú, že aj keď tieto procesy v rôznych krajinách prebiehajú rôzne, majú niečo spoločné: sú prirodzené a historicky podmienené.

Na pozadí toho znejú osobitne rozporne výroky niektorých západných „sovietológov", ktorí sa bez akéhokoľvek opodstatnenia pokúšajú zobraziť zmeny prebiehajúce vo východnej Európe ako proces, div nie inšpirovaný „z jedného centra", upozorňuje autor. Ako príklad slúžia dva články v New York Times. V jednom z nich denník tvrdí že ZSSR údajne „varoval Československo že ďalšie prieťahy pri uskutočňovaní politických reforiem môžu viesť k vážnym komplikáciám". V druhom sa vyhlasuje, že Moskva vraj „rozhodne protestovala u východonemeckej vlády NDR kvôli tomu, že NDF otvorila berlínsky múr". Ako zdôraznil v rozhovore s komentátorom agentúr TASS oficiálne kruhy v Moskve, nemajú podobné tvrdenia nijaké opodstatnenie.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 2. Po Slovensku na motorke
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 7. Behind every successful business lies a set of skilled people
 8. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 9. Ako sa mení dynamika firiem?
 10. Hudbou proti holorubom.
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 20 408
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 579
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 517
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 804
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 721
 6. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 7 902
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 314
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 362
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 592
 10. Slovensko v operácii Barbarossa 4 327
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Marian Kočner pred súdom v kauze Kuciak.

Prípad vraždy Jána a Martiny posúdi Najvyšší súd.


a 1 ďalší 12 h
Minister Mikulec a Robert Fico.

Minister vnútra má podporu vlády.


a 3 ďalší 3 h