Šmíd nezomrel, demonštrácie naplánoval západ (Smena, 20. november 1989)

Občania, neuverte protisocialistickým živlom, mládež, rátame s tebou pri prestavbe socializmu, odkazujú predstavitelia krajiny po tom, čo 17. novembra prepukli na uliciach demonštrácie. Prečítajte si noviny z 20. novembra 1989.

Narušenie verejného poriadku v Prahe (1.-5.strana)

PRAHA (čstk) - Čs. verejnosť bola už informovaná o piatkovom študentskom zhromaždení uskutočnenom pri príležitosti 50. výročia 17. novembra 1939 v Prahe na Albertove i o sprievode, ktorý zakončil povolenú spomienkovú akciu na vyšehradskom Slávme pri hrobe Karia Hynka Machu. Jej ukončenie ohlásili usporiadatelia. Už v priebehu tejto akcie boli snahy urobiť z nej demonštratívne vystúpenie proti socialistickému spoločenskému zriadeniu, KSČ a vláde. To sa potom plne prejavilo v ďalšom vývoji, keď sa dav z podnetu rôznych ľudí vo večerných hodinách vydal do centra hlavného mesta. Došlo k narušeniu pokoja a verejného poriadku najmä v priestore Národnej třídy a Pernštýna. Účastníkov nepovolenej akcie vyzývali viac ako päťdesiat minút poriadkové sily na rozchod a vypratanie priestoru, aby mohla byť obnovená prevádzka na komunikácii. Na opakované výzvy sa časť ľudí rozišla. Zvyšok v počte asi 2000 osôb pokračoval v demonštrácii a stupňoval agresívne správanie.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

Na obnovenie poriadku a pokoja zakročili poriadkové jednotky Verejnej bezpečnosti. Podľa sobotňajších informácií z Ministerstva vnútra a životného prostredia ČSR bolo pri vytláčaní demonštrantov z priestoru zranených 17 osôb. Pri zákroku došlo k zraneniu siedmich príslušníkov VB. Na miestne oddelenie Verejnej bezpečnosti bolo predvedených 143 osôb, z ktorých deväť bolo zadržaných pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu a 70 osôb bolo zaistených pre prečin. Poriadková pokuta bola uložená 21 osobám.

■ ŠÍRENIE NEPRAVDIVÝCH SPRÁV

Ako ČSTK už informovala, došlo v piatok vo večerných hodinách v Prahe k demonštrácii. Západné oznamovacie prostriedky rozširujú správu, že jeden z jej účastníkov zomrel na následky zranenia a agentúra AFP uviedla, že zomreli štyria ľudia. A niektoré agentúry uvádzajú dokonca i meno - Martin Šmíd. Je to však zámerne šírená dezinformácia, ktorá nezodpovedá skutočnosti.

Ani jeden z účastníkov manifestácie neutrpel ťažké zranenie, ani nikto nezomrel. O čo teda ide? Pravdou je, že niektorí západní novinári hneď, ako prišli do Prahy „informovať o študentskom zhromaždení", netajili sa tým, že sa manifestácia skončí krvipreliatím.

O tom, že akcia bola sčasti režírovaná zo zahraničia, svedčí aj skutočnosť, že po skončení oficiálneho zhromaždenia sa skupina osôb, známa z rôznych protispoločenských vystúpení, snažila vyprovokovať zákrok bezpečnosti. Na výzvy na rozchod, ktoré boli opakované takmer hodinu, odpovedala vyvolávaním hesiel vyzývajúcich okrem iného na odstránenie vlády a na fyzickú likvidáciu komunistov. A dnes im ide o to rozšíriť „zaručené" správy o obetiach a vyvolať tak spoločenský nepokoj.

Ministerstvo vnútra na otázku spravodajcu ČSTK oznámilo:

Od soboty 18. novembra sa po Prahe šíri nepravdivá správa, ktorú zaradila do svojho vysielania rozhlasová stanica Hlas Ameriky, že pri zákroku poriadkových jednotiek 17. novembra 1989 bol ťažko zranený študent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Praha Martin Šmíd, ktorý údajne na následky zranenia zomrel v nemocnici 18. novembra.

Táto nepravdivá správa sa rýchle rozšírila najmä medzi mladými luďmi. Vyskytli sa i prípady amatérskej výroby a rozširovania úmrtného oznámenia študenta MFF Martina Šmída a snahy o usporiadanie pietneho aktu k jeho úmrtiu.

Obraciame sa preto na celú občiansku verejnosť s naliehavou výzvou, aby nepodporovala šírenie týchto fám. Ide o zámernú manipuláciu s vedomím ľudí a vyvolávanie emócií a nepriateľských nálad.

V oznámení sa ďalej uvádza, že medzi zranenými účastníkmi demonštrácie sa nenachádza nijaká osoba menom Martin Šmíd a ani nijaká osoba toho mena 18. novembra nezomrela.

Ministerka školstva, mládeže a telovýchovy ČSR Jana Synková ČSTK oznámila:

Po skončení osláv 50. výročia 17. novembra na Vyšehrade sa vydala časť zhromaždených do stredu mesta, kde vyvolávala výtržnosti. Tu mal byť udajne ťažko zranený študent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Martin Šmid a mal vraj zraneniu podľahnúť. Tieto fámy sa nezakladajú na pravde. Martin Šmíd sa zúčastnil na zhromaždení, zranený nebol, je zdravý a v pondelok bude normálne pokračovať v štúdiu. Dekan Matematicko-fyzikálnej fakulty UK hovoril s ním aj s jeho rodičmi. Ďalší študent matematicko-fyzikálnei fakulty rovnakého mena je tiež zdravý. Na zhromaždení sa nezúčastnil.

Minister zdravotníctva a sociálnych veci ČSR Jaroslav Prokopec ČSTK uviedol:

Správy o úmrtí jedného alebo dokonca štyroch študentov na následky zranení sa nezakladajú na pravde. Na základe vyšetrovania v zdravotníckych zariadeniach a v záchrannej službe v Prahe môžem konštatovať, že nijaký študent neutrpel ťažké zranenie. S ľahšími zraneniami bolo ošetrených 36 ľudí a dosiaľ je ich hospitalizovaných desať. Nikto z nich nie je ohrozený na živote.

■ TRESTNÉ STÍHANIE

Vyšetrovateľ ZNB začal dňa 19. novembra 1989 trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie proti Ing. Petrovi Uhlovi pre trestné činy poškodenia záujmov republiky v cudzine podľa paragrafu 112 trestného zákona a šírenia poplašnej správy podľa paragrafu 199 trestného zákona. Vyšetrovaním bolo dosiaľ zistené, že 18. novembra 1989 agentúra BBC a následne dna 19. novembra rozhlasová stanica Slobodná Európa vysielali oznámenie Ing. Petra Uhla, v ktorom uviedol, že pri zákroku bezpečnostných jednotiek proti demonštrantom v Prahe dňa 17. novembra 1989 bol dobitý študent Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity Martin Šmíd. Menovaný bol podľa paragrafu 75 trestného poriadku zadržaný a prokurátorovi bude podaný návrh dať obvineného do väzby. Vo vyšetrovaní sa pokračuje.

Predseda vlády: "Západu je každá príležitosť dobrá na organizovanie destabilizácie a rozvratu

Vystúpenie Františka Pitru v Čs.tefevízii (1.-5. strana)

PRAHA (ČSTK) - V Československej televízii vystúpil včera večer predseda vlády Českej socialistickej republiky František Pitra. K závažným udalostiam dnešných dní povedal: Vážení spoluobčania, obraciam sa na vás ako predseda vlády Českej socialistickej republiky. Pred dvoma rokmi sme sa vydali cestou prestavby a demokratizácie. Nejde pochopiteľne o proces jednoduchý a priamočiary. Je spojený s hľadaním, je sprevádzaný diskusiami, cibrením názorov, stanovísk, jestvuje rad názorov na charakter prestavbových procesov, na ich tempo i spôsob ich uskutočňovania.

Je pochopiteľné, že mladá generácia patrí k tým najkritickejším posudzovateľom našich praktických krokov. Prejavuje prirodzené nadšenie a zápal pre vec socialistických reforiem. Nie div, že sa chce aktívne do celého procesu zapojiť, veď ide o jej budúcnosť. My s mládežou plne rátame a pozývame ju k aktívnej účasti. Program prestavby a demokratizácie, naša československá cesta, rešpektujúca vlastné historické i dnešné skúsenosti i skúsenosti ďalších socialistických krajín, je tŕňom v oku niektorým kruhom doma i v zahraničí. Každá príležitosť je im dobrá na organizovanie destabilizácie a rozvratu, a tým na narušenie nastupujúcich reforiem.

Na to zneužili aj situáciu po piatkovom pietnom zhromaždení pražských vysokoškolákov. O tom, k čomu došlo, bola naša verejnosť informovaná. Každého musí pobúriť nehoráznosť dezinformácie, že po zásahu poriadkových jednotiek údajne zomrel jeden vysokoškolák. Dokazuje to, že organizátori týchto provokácií sa neštítia ničoho, že im nie je doslova nič sväté. Aj z toho je zrejmé, kto je kto. Kto sa o čo usiluje a prečo. Kto zneužil vysokoškolákov, umelcov a ďalších. Celkom zodpovedne vyhlasujem, že na týchto správach nie je nič pravdivé. Na zásahu poriadkových síl sa nezúčastnili nijaké ďalšie ozbrojené zložky. Lživé a úmyselne rozširované fámy o mŕtvych a ťažko ranených, žiaľ, na mnohých zapôsobili a ovplyvňujú ich stanoviská a postoje. Zapôsobili na niektorých občanov, najmä na umelcov a mladých ľudí. Výsledkom napätej atmosféry je aj oznámenie niektorých divadiel o tom, že na neurčito odkladajú svoje predstavenia. Vo vyhlásení vyzývajú na protestné štrajky a ďalšie formy odporu.

Nie náhodou v čase, keď si pripomíname tragické udalosti okolo 17. novembra 1939, sa obracajú predovšetkým k vysokoškolským študentom. Podporujú anonymné výzvy k študentským štrajkom a iným neuváženým krokom.

Vážení spoluobčania, každý vie, čo dokážu rozjatrené city. Naším programom nemôžu byť zmätky, neporiadky a chaos. Obraciam sa na vás, spoluobčanov, na vysokoškolákov, mládež, umelcov, na všetkých. Nijaká krajnosť a neuváženosti nemôžu viesť spoločnosť vpred. Absolútnej väčšine nášho ľudu záleží na pokojnom vývoji, na tom, aby sa nám darilo lepšie rozvíjať naše hospodárstvo, lepšie uspokojovať potreby našich ľudí. Aby v každej rodine vládol pocit istoty a pohody. Neľahké úlohy, ktoré sú pred nami, si vyžadujú plné sústredenie síl každého z nás. Vyžadujú tvorivosť, rozvahu a občiansku zodpovednosť.

S jasným úmyslom (5. strana)

Pod zámienkou údajného úmrtia študenta Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity Martina Šmída zorganizovali včera popoludní a večer na niekoľkých miestach v centre Prahy skupiny mladých ľudí tzv. pietne akcie. Aj napriek tomu, že pražský pouličný rozhlas v niekoľkých reláciách túto lživú správu dementoval, na týchto zhromaždeniach sa zúčastnilo asi 5000 osôb. Priebeh týchto akcií dokázal úmysel autorov skreslenej informácie za každú cenu vyvolať nepokoj a protisocialistické nálady, tentoraz založené na nepravde a na manipulácii vedomia ľudí. Potvrdzovali to aj skandované heslá napádajúce socialistické zriadenia, KSČ, vládu a vedúcich predstaviteľov strany a štátu, (čstk)

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 2. Štefánka by Pulitzer
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov
 2. Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?
 3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 4. Štefánka by Pulitzer
 5. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 6. Konferencia - EU support for research
 7. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 8. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 10. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 24 598
 2. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 18 870
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 7 720
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 7 054
 5. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 6 808
 6. Štefánka by Pulitzer 5 338
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 5 319
 8. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 3 537
 9. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 516
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 2 956

Neprehliadnite tiež

Píše Martin Kugla

Prezidentskú kampaň vyhrávajú extrémisti

Krajne pravicoví kandidáti majú v prieskumoch hrozivé výsledky.

Na snímke prezidentský kandidát Štefan Harabin počas predstavenia loga, sloganu a programu v Bratislave 28. januára 2019.
Americký prezident Donald Trump.
Špeciálne Dobré ráno

Špeciálny podcast: Kuciak to nerobil pre peniaze, zarábať mohol lepšie

Čo sa za rok od vraždy zmenilo.

Na diskusii SME debatujú šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy (vpravo) a šéfredaktorka SME Beata Balogová. Moderuje Zuzana Kovačič Hanzelová (vľavo).
Kniha týždňa - Fórum

Rozdelený svet: Na oboch stranách múrov žijú ľudia (recenzia)

Betónové múry, žiletkové ploty.