ČO PÍSALI NOVINY PRED DVADSIATIMI ROKMI

Protištátne živly hanobili socialistický štát (Smena, 18. november 1989)

Nemáte na počítač, Československo vám ho požičia. Študenti oslavujú svoj sviatok, niektoré, protispoločenské živly a "niektorí známi exponenti z obdobia spoločenskej krízy 1968/6" už protestujú. A tiež o obchodníkoch, ktorí chcú každého oklamať. Všetko, č

o písala Smena 18. novembra 1989.

Prvá zmienka o protestoch študentov, z ktorých vzišla revolúcia

Šanca mladosti - príležitosť chopiť sa svojho osudu (1.-7. strana)
(Pol storočia od udalostí 17. novembra 1939)

PRAHA/BRATISLAVA (or + so) - Bronzový Karol IV. v nadživotnej veľkosti sa usmieva v aute staroslávneho Karolína. Vidí pred sebou starých známych, ale aj nové tváre, ktoré ten nedávno zasadli do vysokoškolských lavíc. Minulosť sa usadila vedľa budúcnosti.

Pamätníci novembrových udalostí roku 1939, s titulmi pred i za menom, profesori, lekári, matematici, otcovia, dedovia, dnes už penzisti. Za nimi dnešná generácia študentov s entuziazmom týchto dní. Taký bol obraz včerajšieho slávnostného zasadnutia Československého ústredia vysokoškolákov SZM a Sekretariátu Medzinárodného zväzu študentstva.

Skôr však, než zazneli fanfáry, než akademickí funkcionári vstúpili do auly v slávnostných talároch, dobehla na nádvorie Karolína skupina vysokoškolákov Univerzity Palackého z Olomouca a stredoškolákov z Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Celú noc a deň bežali z mestečka, v ktorom Jan Opletal študoval na gymnáziu. Členovi Sekretariátu ÚV KSČ a predsedovi ÚV SZM Vasilovi Mohoritovi odovzdali po noci a dni behu symbolický štafetový kolík. Nuž a nie je práve toto svedectvo úcty dnešných študentov k minulosti? Na slávnostnom zasadnutí v aule Karolina sa zúčastnila delegácia ÚV KSČ, ÚV NF a vlády ČSSR, vedená členom Predsedníctva ÚV KSČ a predsedom vlády ČSR Františkom Pitrom. Jej členmi okrem iných boli člen Sekretariátu ÚV KSČ a predseda ÚV SZM Vasil Mohorita, ministerka školstva, mládeže a telesnej výchovy ČSR Jana Synková, podpredseda Svetovej rady mieru prof. Tomáš Trávniček a ďalší hostia.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

„Národ bez možnosti vzdelávania je odsúdený na zánik," povedal v úvodnom slove rektor Univerzity Karlovej Zdenék Češka. Na zhmotnení ideí Karolína spomenul históriu spred päťdesiatich rokov, ale aj odkaz, ktorý zaväzuje súčasníkov. O perspektívach školstva, spoločnom jazyku generácií hovoril vo svojom vystúpení František Pŕrra. Európa síce hovorí niekoľkými jazykmi, ale je tu čas, v ktorom by táto bariéra mala byť prekonaná, zdôraznil. Medzinárodný zväz študentstva má dnes v 112 krajinách 40 miliónov členov. Zástupca riaditeľa oddelenia OSN pre otázky sociálneho rozvoja dr. Mohamed Sharif pri príležitosti 50. výročia novembrových udalostí roku 1939 odovzdal predsedovi MZŠ Josefovi Skálovi vyznamenanie OSN. Najvyššie vyznamenanie bojovníkov proti fašizmu Zlatú medailu odovzdal MZŠ podpredseda FÚV Čs. zväzu protifašistických bojovníkov generálporučík František Sádek.

Najlepšie zväzácke kolektívy a jednotlivci prevzali z rúk Vasila Mohoritu Zápis do Knihy cti ÚV SZM, zlaté medaily a diplomy ÚV SZM.

POKUSY O PROTISPOLOČENSKÉ VYSTÚPENIE

Akciu a nasledujúci sprievod zneužila skupina osôb, smutne známych z rozličných protispoločenskych vystúpení v minulom období. Vykrikovali heslá hanobiace socialistický štát, ústavných činiteľov a predstaviteľov strany a štátu. Znova dokázala, že jej nejde o dialóg, že jej nejde o prestavbu a demokratizáciu, že jej ide o destabilizáciu, o narušenie a rozvrat spoločenského života. Zhromaždenie chceli zneužiť na svoje osobné ambície aj niektorí známi exponenti z obdobia spoločenskej krízy 1968/69. Vzhľadom na to, že pokusy o protispoločenské vystúpenie pokračovali aj po skončení spomienkovej akcie, boli poriadkové jednotky nútené prijať opatrenia na zabezpečenie pokoja a poriadku.(ČSTK)

Ako nás dnes, v roku 1989, chcú všetci obchodníci len oklamať

Nielen príležitosť robí zlodeja (1.-5. strana)

Z cudzieho krv netečie, z vlastného kvapká - finančný prospech?

BRATISLAVA (Od našej redaktorky KATARÍNY FORNEROVEJ) Takmer Štyridsať percent nákupov je predražených - hovoria skúsenosti pracovníkov Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pravdaže, nieje to novinka, prehľady posledných desiatich rokov konštatujú zhruba to isté. Navyše z nich možno vyčítať trochu ironickú skutočnosť: ak rastie frekvencia predražených nákupov, znižuje sa ich hodnota a naopak. Priama úmera, proste, obchodníci vedia obchodovať.

Pritom je zaujimavé, - a to konštatoval na nedávnom seminári o Liste Predsedníctva ÚV KSČ k prehlbovaniu účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny pracovník SOI Ing. Silvester Kašák - obchodník ak chce, spočíta nákup na halier presne! Rokmi ma proste mieru váženého tovaru a rovnako aj jeho cenu v „oku". Pravda, ak chce. Častejšie, ako ukazujú poznatky SOl-károv, je však pravdou opak a ťažko človeku od váhy a pokladne dokázať, že zákazníka poškodil úmyselne, v „rýchlosti", na ktorú sa vyhovára.

Okrem tohto priameho poškodzovania zákazníka však jestvuje aj poškodzovanie skryté, majúce u ľudí od pultu možno ešte väčšiu obľubu. Jeho prostredníctvom sa totiž bohatne rýchlejšie! Nuž, predaj vlastného tovaru nie je z tohto pohľadu naozaj na zahodenie. Na litrovej fľaši jemnej vodky získa podnikavec len v štvrtej cenovej skupine bez obsluhy 30 korún! V tretej cenovej skupine 60, druhej 80 a prvej dokonca 100 korún! Plusy do vlastného vrecka idú ruka v ruke s maloobchodnou cenou alkoholu. Moskovská ä Stoličná vodka „zarobí" svojmu majiteľovi za vynaložených 170 korún za jeden liter v štvrtej cenovej skupine 50 korún, v tretej 90, v druhej 120 a v jednotke dokonca 150 korún. Ešte markantnejšie sú rozdiely pri káve. Na jeden kilogram kávy á 240 korún možno vo štvrtej cenovej skupine bez obsluhy získať nie menej ako 189 korún, a pritom zákazník nemusí nič zbadať! Káva môže byť, respektíve je taká, aká má byť, silná, „nekrstená". To je totiž zákon podnikania - na slabú by sa kávičkár mohol sťažovať. A podstúpiť také riziko je z hradiska toho, kto kšeftuje, zbytočné. V „trojke" získa na kilograme kávy 231,90 korún, v dvojke 332 korún a ak rob! v jednotke, tak dokonca 417,80 korún!

Horšie je, ak na takéto praktiky nehovorí nič - nepríde na ne - samotný podnik. Podnikavec totiž v prvom rade poškodzuje vlastného zamestnávateľa, oberá ho, a pred jeho očami, o tržbu. Nuž, pre mnohých je vlastné vrecko príťažlivejšie než spoločné. Najmä, ak si ho možno „namastiť" viacerými spôsobmi. Napríklad využívaním nedostatku určitých zaujímavých druhov tovaru. Ten možno totiž vyvolať aj umele, uložiť hľadaný tovar pod pult alebo do skladu a predávať ho iba za „bakšiš" či drobné úsluny a protislužby. O vynaliezavosti pracovníkov obchodu v tomto smere hovorí nejeden súdny spis, žiaľ, zdá sa, málo poučné. Alebo sa najradšej učíme na vlastných chybách?!

Ako z tohto podnikania vychádzajú súkromníci? Nuž, nijako ružovo, aj keď by sa mohlo zdať, že sa budú snažiť získať zákazníkov predovšetkým poctivosťou a dobrými službami. Nie je to však tak. Spomínate si. Svojho času nebolo dostať v celej Bratislave, teda v štátnych obchodoch, vegetu.

U súkromníkov, v bufetoch či reštauráciách áno. Za trinásťpercentný rabat! Nuž, bodaj by sa ju neusilovali získať, keď na jednom balíčku zarobili 25 korún!

Osobitným problémom sú zmrzlinári. Robia - varia síce chuťovo dobrú zmrzlinu, ale nie vždy z tých surovín, z ktorých by mali - kakao, ovocie a iné pochutiny nahrádzajú pudingovými práškami, hmotu „nadstavujú" bielkami, získavajúc tým napríklad na 1 litri orieškovej zmrzliny, to je na 22 porciách 7,50 korún; na mliečnej kakaovej 11,05 korún, puncovej 10,96 korún. Pritom tiež môžu dodržiavať miery, takže navonok je všetko v poriadku. Skúste si-však spočítať, aký plusový výsledok získajú pri 2500 porciách denne!

Odhliadnuc od problémov, ktoré majú s nákupom tovaru, prenajímaním či získavaním priestorov, daňami, zatiaľ nevyjasneným sociálnym postavením a ďalšími skutočnosťami však treba povedať, že mnohých do súkromného podnikania hnala naozaj vidina zisku. Zisku za každú cenu. Že sa im to darí, to je však aj vina národných výborov. Ich úlohou totiž nie je len vydávať povolenia na určitú činnosť, ale výkon týchto činností aj kontrolovať, sledovať, a ak treba, tak aj usmerňovať či zakázať. Zákazník je totiž vo vzťahu predávajúci - kupujúci naozaj malý pán.

Nemáte na počítač? Prenajmite si ho

Ťah proti ATARI (5. strana)

Celý svet už ovládla moderná technika a celý svat ovláda modernú techniku, pracuje s ňou. Ja to smutné, ale, žiaľ, je to tak: našincovi pri podobných úvahách zvyčajne skysne úsmev. A nemusí byť práve riaditeľom podniku, ktorý na ňu nemá devízové prostriedky. Stačí, že je rodičom trebárs desaťročného školáka. Kto by už dnes nerád vlastnil aspoň „obyčajný" videoprehrávač alebo malý osobný počítač! Kde na to však vziať? Nie každý rodinný rozpočet má také nevyužité finančné rezervy...

Ak si práve lamete hlavu nad tým, ako to len zariadiť, aby ste nemuseli sklamať svoju tvrdohlavú ratolesť, ktorá si „nechce" dať vysvetliť, že na počítač jednoducho nemáte, môžete si vydýchnuť, štátny podnik Domáce potreby Bratislava prichádza s atraktívnou a veľmi výhodnou ponukou. Už v priebehu budúceho polroka ponúkne vo vytypovaných predajniach Západoslovenského kraja osobné počítače značky DIDAKTIK GAMA nielen na kúpu, ale aj na dlhodobý prenájom. Prakticky to znamená, že vytúžená technika bude záujemcom k dispozícii počas štyroch rokov za mesačné splátky a po uplynutí tejto doby zostane vo vlastníctve nájomcu. Cenu za prenájom stanovil Federálny cenový úrad na 200 Kčs mesačne pre socialistické organizácie a 180 Kčs pre súkromného záujemcu. Pritom počas celej doby prenájmu má zákazník garantovanú bezplatnú servisnú službu výrobcu - výrobného družstva Služba Skalica. Akou formou? Chybný aparát zákazník zašle na adresu výrobcu, ktorý bude zmluvne zaviazaný do desiatich dní od obdržania zásielky zabezpečiť opravu počítača a zaslať ho späť zákazníkovi. Za každý deň meškania vyplatí výrobca zákazníkovi 10 Kčs. V prípade, že by bol aparát neopraviteľný, zašle zákazníkovi náhradu. Náklady na prepravu v oboch prípadoch hradí výrobca.

V úvode sme však spomínali aj možnosť prenájmu CD prehrávačov. Na túto službu budeme čakať o čosi dlhšie, hoci pôvodne to tak byť nemalo. Situáciu skomplikovalo zníženie maloobchodnej ceny CD prehrávačov z 8400 na 6500 korún. Pôvodne Federálnym cenovým úradom stanovená cena za prenájom teda potrebuje tiež úpravu.

- A keďže namôžeme priamo vstupovať do kontaktu s týmto orgánom, ale len cez Obchod s prúmyslovým zbožím š. p. Praha, ktorý je garantom za služby, môžeme novú úpravu urgovať len cez nich, - hovorí vedúca oddelenia obchodnej politiky š. p. Domáce potreby Bratislava Ing. Viera Smolijová. - Pochopiteľne, že to takto bude zdĺhavejšie. Žiaľ, ani ako štátny podnik nemáme až takú právomoc, ako by sme si želali, a na schválenie každej novej služby musíme čakať. Aj v pripadá, že výrobné družstvo Služba Skalica inovuje svoje výrobky, na čo sme už dostali prisľúb, budeme môcť svoju ponuku o ne rozšíriť len v prípade, že FCÚ bude operatívne vyhlasovať ceny prenájmu inovovaných počítačov.

O pripravované služby bude určite značný záujem, aspoň tak to nasvedčuje predbežný prieskum v predajniach.

„Nemôže vás záujem zákazníkov zaskočiť?" pýtame sa. - Interservis je síce plánovaný a rozpísaný na jednotlivé predajne, ale budeme len radi, ak sa prekročí. Máme na tom rovnaký záujem ako výrobca, - dodáva Ing. Viera Smolijová.

Spotrebiteľský dopyt by teda nemal utrpieť rozčarovanie. Najmä po zavedení tejto služby do ďalších 20-30 predajní v celom Západoslovenskom kraji, ako predbežne plánujú. Obchod teda urobil významný ťah v zatiaľ pre nás nie veľmi úspešnom „súboji" s ATARI. Verme, že sa ho dočkáme aj od výrobcov.

JANA MARTINKOVÁ

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štefánka by Pulitzer
 2. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov
 2. Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?
 3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 4. Štefánka by Pulitzer
 5. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 6. Konferencia - EU support for research
 7. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 8. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 10. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 24 597
 2. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 18 821
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 7 746
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 7 048
 5. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 6 799
 6. Štefánka by Pulitzer 5 336
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 5 319
 8. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 3 560
 9. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 508
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 2 960

Neprehliadnite tiež

Píše Martin Kugla

Prezidentskú kampaň vyhrávajú extrémisti

Krajne pravicoví kandidáti majú v prieskumoch hrozivé výsledky.

Na snímke prezidentský kandidát Štefan Harabin počas predstavenia loga, sloganu a programu v Bratislave 28. januára 2019.
Americký prezident Donald Trump.
Špeciálne Dobré ráno

Špeciálny podcast: Kuciak to nerobil pre peniaze, zarábať mohol lepšie

Čo sa za rok od vraždy zmenilo.

Na diskusii SME debatujú šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy (vpravo) a šéfredaktorka SME Beata Balogová. Moderuje Zuzana Kovačič Hanzelová (vľavo).
Kniha týždňa - Fórum

Rozdelený svet: Na oboch stranách múrov žijú ľudia (recenzia)

Betónové múry, žiletkové ploty.