Piatok, 5. marec, 2021 | Meniny má FridrichKrížovkyKrížovky

Kde máte najväčšiu šancu na prijatie?

Prinášame doposiaľ nepublikované počty záujmu o vysoké školy, ktoré súvisia s podávaním prihlášok v minulom školskom roku. Zozbieral ich Ústav informácií a prognóz školstva na základe podkladov z vysokých škôl. Zachytávajú definitívny stav prijímacieho .

Prinášame doposiaľ nepublikované počty záujmu o vysoké školy, ktoré súvisia s podávaním prihlášok v minulom školskom roku. Zozbieral ich Ústav informácií a prognóz školstva na základe podkladov z vysokých škôl. Zachytávajú definitívny stav prijímacieho konania v minulom roku. prihlášky účasť prijatie zápis šanca na

prijatie (%)

prihlášky účasť prijatie zápis šanca na

        prijatie (%)
Ekonómia, manažment, riadenie        

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej

správy v Bratislave 1397 1397 1356 904 97,07

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM

Skryť Vypnúť reklamu
Slovakia v Prešove 358 358 334 219 93,30
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 518 483 467 422 90,15
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP 470 401 401 215 85,32
Ekonomická fakulta UJS 453 394 380 280 83,89
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 1019 726 726 726 71,25
Ekonomická fakulta UMB 2776 2069 1777 562 64,01
Fakulta riadenia a informatiky ŽU 882 691 560 363 63,49
Fakulta hospodárskej informatiky EU 1891 1524 1101 604 58,22
Národohospodárska fakulta EU 2029 1661 1141 639 56,23
Podnikovohospodárska fakulta EU (Košice) 1148 959 583 374 50,78
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 2364 1886 1184 866 50,08
Fakulta medzinárodných vzťahov EU 444 342 215 142 48,42
Obchodná fakulta EU 3020 2454 1413 691 46,79
Fakulta podnikového manažmentu EU 2719 2 34 1240 523 45,61
Fakulta managementu UK 2148 1756 859 691 39,99
Fakulta manažmentu PU 4017 4017 1462 793 36,40
Ekonomická fakulta TUKE 1117 948 375 216 33,57
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 3022 2617 656 594 21,71
         
Filozofia        
Filozofická fakulta UCM 2805 2676 1716 985 61,18
Filozofická fakulta UPJŠ 2043 1955 1014 462 49,63
Filozofická fakulta UKF 4196 3 42 1700 1106 40,51
Filozofická fakulta PU 3004 2666 1217 758 40,51
Filozofická fakulta KU 1364 1257 525 355 38,49
Filozofická fakulta TTU 1630 1454 588 256 36,07
Filozofická fakulta UK 3881 3306 1295 971 33,37
         
Polícia a armáda        

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 999 773 149 132 14,91

         
Umenie        
Fakulta múzických umení AU 61 44 33 31 54,10
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 229 198 109 106 47,60
Filmová a televízna fakulta VŠMU 232 201 72 66 31,03
Fakulta dramatických umení AU 187 155 49 48 26,20
Divadelná fakulta VŠMU 333 286 84 75 25,23
Fakulta výtvarných umení AU 273 246 51 39 18,68
Fakulta umení TUKE 350 290 62 45 17,71
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 621 520 100 93 16,10
         
Spoločenské vedy        
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 548 542 527 283 96,17
Ústav prírodných a humanitných vied TnUAD 451 397 383 269 84,92
Fakulta sociálnych štúdií VŠS 567 470 470 377 82,89
Fakulta masmédií BVŠP 155 127 127 114 81,94
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD 2508 2252 1435 1018 57,22

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

v Bratislave 56 46 31 25 55,36
Fakulta humanitných vied UMB 2737 2294 1487 800 54,33
Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov UMB 588 503 266 141 45,24
Fakulta verejnej správy UPJŠ 777 697 344 262 44,27
Fakulta humanitných a prírodných vied PU 2447 2447 1007 634 41,15
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 1414 1144 557 387 39,39
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 902 778 332 160 36,81
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2763 2258 800 649 28,95
         
Informatika, technika, doprava        
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 1461 1461 1461 1374 100,00
Fakulta výrobných technológií TUKE (Prešov) 724 724 724 463 100,00
Celouniverzitné štúdijné programy TUKE 124 124 123 86 99,19
Hutnícka fakulta TUKE 487 487 478 344 98,15
Strojnícka fakulta TUKE 1516 1516 1481 1082 97,69
Fakulta priemyselných technológií TnUAD 254 246 245 170 96,46
Mechanizačná fakulta SPU 565 537 535 414 94,69
Strojnícka fakulta ŽU 695 658 658 382 94,68
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 1648 1648 1552 959 94,17
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD 260 244 244 151 93,85
Fakulta mechatroniky TnUAD 738 680 680 410 92,14
Strojnícka fakulta STU 1115 1089 1012 730 90,76
Letecká fakulta TUKE 1010 1010 874 618 86,53
Elektrotechnická fakulta ŽU 787 602 596 436 75,73
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 1938 1569 1446 999 74,61
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 647 558 442 337 68,32
Materiálovotechnologická fakulta STU (Trnava) 3301 3166 2175 1351 65,89
Celouniverzitné štúdijné programy TU Z 314 275 206 158 65,61
Fakulta informatiky a informačných technológií STU 912 912 444 295 48,68

Prírodné vedy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 1029 1029 928 505 90,18
Fakulta prírodných vied UCM 945 945 756 416 80,00
Fakulta prírodných vied UMB 1313 1188 1000 547 76,16
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 1220 966 914 524 74,92
Prírodovedecká fakulta UK 3452 2956 2409 1058 69,79
Fakulta prírodných vied UKF 1669 1414 1151 615 68,96
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 1715 1436 859 377 50,09

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

v Tatranskej Javorine, ŽU 68 46 34 32 50,00
Fakulta prírodných vied ŽU 1977 1683 885 648 44,76

Poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekológia

Lesnícka fakulta TU Z 476 419 419 294 88,03
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 442 349 353 264 79,86
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z 464 377 358 220 77,16
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Z 419 370 295 200 70,41
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU 1375 1170 939 679 68,29
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 590 475 384 310 65,08
Drevárska fakulta TU Z 1257 1213 816 599 64,92
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 2704 2704 1563 1076 57,80
         
Zdravotníctvo        
Fakulta ošetrovateľstva sv. Ladislava VŠZaSP (Nové Zámky) 564 548 552 495 97,87
Fakulta zdravotníctva TnUAD 393 382 382 284 97,20
mimofakultné pracoviská VŠZaSP 5272 5052 5048 4312 95,75

Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva

Jána Pavla II. VŠZaSP 223 211 211 158 94,62
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie, UCM 271 271 250 196 92,25
Fakulta zdravotníctva KU 551 486 477 366 86,57

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií SZU 721 569 541 494 75,03
Fakulta verejného zdravotníctva SZU 117 87 75 51 64,10
Fakulta zdravotníctva PU 933 832 585 457 62,70
Fakulta zdravotníctva SZU (Banská Bystrica) 416 331 253 232 60,82
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU 921 787 478 332 51,90
Jesseniova lekárska fakulta UK (Martin) 1444 1322 687 440 47,58
Lekárska fakulta UPJŠ 1371 1184 645 415 47,05
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 2093 1806 889 675 42,47
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU 138 115 58 28 42,03
Farmaceutická fakulta UK 1179 986 468 406 39,69
Lekárska fakulta UK 2192 1851 731 512 33,35

Architektúra a stavebníctvo

Stavebná fakulta TUKE 567 567 547 404 96,47
Stavebná fakulta ŽU 713 618 618 414 86,68
Stavebná fakulta STU 2370 2221 1959 1400 82,66
Fakulta architektúry STU 1094 1066 432 321 39,49

Právo

Fakulta práva Janka Jesenského VŠS 589 506 505 326 85,74
Fakulta práva BVŠP 1284 890 777 719 60,51
Právnická fakulta UPJŠ 1361 1165 455 357 33,43
Právnická fakulta UMB 1553 878 510 346 32,84
Právnická fakulta TTU 1730 1348 551 350 31,85
Právnická fakulta UK 2895 2146 501 471 17,31
         
Vzdelávanie        
Ústav vzdelávania UPJŠ v Rožňave 122 113 107 73 87,70
Pedagogická fakulta UJS 601 454 427 196 71,05
Pedagogická fakulta KU 2608 2295 1850 1499 70,94
Pedagogická fakulta PU 837 754 590 492 70,49
Pedagogická fakulta UKF 1207 901 779 585 64,54
Pedagogická fakulta TTU 1990 1781 1080 619 54,27
Pedagogická fakulta UK 2042 1634 1053 731 51,57
Pedagogická fakulta UMB 2707 2139 1256 757 46,40
         
Teológia        
Reformovaná teologická fakulta UJS 14 13 13 3 92,86
Teologická fakulta TTU (Bratislava) 111 105 100 89 90,09
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU 180 156 156 138 86,67
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 41 34 32 32 78,05
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 148 118 101 100 68,24
Gréckokatolícka teologická fakulta PU 398 365 247 191 62,06
Teologická fakulta KU (Košice) 866 735 500 426 57,74
         
Šport        
Fakulta športu PU 269 227 181 148 67,29
Fakulta telesnej výchovy a športu UK 730 668 307 276 42,05
         
Veterinárne lekárstvo        

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 980 848 572 421 58,37

         
Iné        

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 511 511 511 287 100,00

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Si maturant? Vyber si kvalitu a príď študovať pod Zobor!
 2. Študuj ekonómiu na špičkovej škole a odštartuj svoju kariéru!
 3. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 4. Študuj perspektívne programy!
 5. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 6. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 7. Nové číslo Historickej revue
 8. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 10. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 1. Last chance to get The Slovak Spectator discounted subscription
 2. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 3. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 4. Nové číslo Historickej revue
 5. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 6. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 7. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 8. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 9. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 10. A new, multifunctional centre will revive the Danube embankment
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 17 950
 2. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 17 084
 3. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 15 948
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 8 598
 5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 8 432
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 616
 7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 378
 8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 126
 9. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 504
 10. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 043
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu