Nedeľa, 1. august, 2021 | Meniny má BožidaraKrížovkyKrížovky

Ranking fakúlt v skupinách

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v decembri minulého roka už druhú hodnotiacu správu verejných vysokých škôl a fakúlt za rok 2005.

Hodnotila v nej 98 fakúlt a dve vysoké školy, ktoré nemajú fakulty. Všetky boli rozdelené do šiestich skupín - prírodné vedy (10 fakúlt), technické vedy (23 fakúlt), lekárske vedy (4 fakulty) pôdohospodárske (6), spoločenské vedy (34) a humanitné vedy (23 fakúlt). Sedem fakúlt sa nehodnotilo vzhľadom na krátku existenciu a 12 ďalších z rovnakého dôvodu bolo bonifikovaných v niektorých kritériách.

Na hodnotenie bolo použitých 25 kritérií zoskupených do troch skupín - veda a výskum, štúdium a vzdelávanie a financovanie. Oproti prvému hodnoteniu pribudli tri nové kritériá, hodnotil sa počet citácií na jednu publikáciu, počet prác s viac ako 25 citáciami a grantové prostriedky zo štátnych programov a zahraničných grantov.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa výkonu v každom z kritérií boli fakulte pridelené body, ich súčet určil poradie najlepších v rámci skupín.

Vysvetlivky: V tabuľke sú uvádzané pozície fakúlt v hodnotiacom roku 2006 a v roku 2005, keď bolo hodnotenie zverejnené prvýkrát. Zdroj: ARRA

Pôdohospodárske odbory učitelia záujem publikácie doktorandské granty Priemer Priemer Pozícia

a študenti o štúdium a citácie štúdium 2006 2005 2005

1 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 94 88 85 61 81 81,6 83,8 1
2 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 66 56 76 49 65 62,4 41,3 6
3 Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen 79 49 54 61 42 57,0 65,5 2
4 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 67 54 12 59 77 53,8 61,6 3
5 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 69 4 83 43 50,6 55,5 5
6 Drevárska fakulta Technická univerzita Zvolen 65 63 8 65 36 47,5 57,1 4

Humanitné odbory

1 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 53 35 72 14 64 47,6 53,0 3
2 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 61 45 58 43 17 44,9 64,7 1
3 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 83 69 - 57 8 43,3 42,6 11
4 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 69 49 - 69 26 42,7 47,9 7
5 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 52 38 47 35 41 42,6 53,8 2
6 Teologická fakulta Trnavská univerzita 71 56 - 67 19 42,5 44,7 9
7 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 72 84 - 29 14 39,6 50,1 5
8 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 78 55 - 42 22 39,3 49,0 6
9 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 52 50 22 38 23 37,3 51,0 4
10 Fakulta umení Technická univerzita Košice 49 59 - - 75 36,6 28,0 19
11 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 64 50 24 42 3 36,5 42,3 12
12 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 53 41 - 67 15 35,2 43,4 10
13 Fakulta muzických umení Akadémia umení 85 54 - - 34 34,6 47,1 8
14 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 54 41 2 45 2 28,8 42,0 13
15 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 42 25 10 28 30 27,1 35,2 15
16 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 80 46 - - 0 25,3 32,4 17
17 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 43 44 0 26 10 24,8 35,3 14
18 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 69 54 - - 0 24,7 34,6 16
19 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 43 23 5 17 23 22,2 26,5 22
20 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 50 32 - 6 16 21,0 27,9 20
21 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 46 39 5 - 10 20,1 27,4 21
22 Filologická fakulta Univerzita Mateja Bela 47 34 - - 4 16,9 20,5 23

Lekárske odbory

1 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 85 86 40 100 82 78,8 72,3 2
2 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 85 81 100 46 81 78,5 79,3 1
3 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 96 76 41 77 28 63,6 63,0 4
4 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 54 48 67 24 54,4 70,7 3

Prírodovedné odbory

1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 96 62 97 81 77 82,6 82,3 1
2 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 83 87 53 94 88 81,2 72,0 2
3 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 89 61 62 60 56 65,4 68,2 3
4 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 60 78 11 73 28 50,1 44,9 6
5 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen 70 69 9 66 17 46,2 47,0 4
6 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 53 51 13 41 13 34,1 37,1 7
7 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 50 66 1 17 6 27,8 35,4 8
8 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 68 37 8 - 7 23,9 25,8 9

Spoločenskovedné odbory

1 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 96 42 100 79 7 64,7 70,2 1
2 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 71 73 11 60 30 48,8 40,4 8
3 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 92 44 12 40 49 47,5 51,9 2
4 Ekonomická fakulta Technická univerzita Košice 70 51 10 14 85 46,0 47,5 5
5 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 76 75 3 32 35 44,2 46,6 6
6 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 75 67 - 35 22 39,7 39,9 10
7 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 76 30 27 14 48 39,0 37,6 12
8 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 72 50 12 28 27 37,8 35,6 16
9 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 57 46 14 29 42 37,7 34,1 18
10 Právnicka fakulta Trnavská univerzita 82 42 - 25 38 37,4 34,4 17
11 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 68 44 2 29 42 37,0 40,1 9
12 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 88 45 8 9 29 35,6 40,6 7
13 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 81 38 10 20 25 34,8 36,7 14
14 Fakulta managementu Univerzita Komenského 59 75 3 29 6 34,4 32,7 21
15 Právnicka fakulta Univerzita Komenského 68 62 1 19 19 33,7 36,8 13
16 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 56 36 - 26 47 33,0 39,0 11
17 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 58 52 5 11 38 32,9 27,3 30
18 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 61 36 3 20 43 32,6 32,9 19
19 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 63 35 - 25 36 31,8 35,7 15
20 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 73 36 4 16 18 29,5 32,8 20
21 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 72 44 7 20 4 29,4 30,2 26
22 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 67 35 10 20 13 29,1 31,8 25
23 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 71 31 8 23 11 28,9 32,2 23
24 Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov Univerzita Mateja Bela 75 42 5 15 3 28,0 30,1 27
25 Právnicka fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 39 4 9 9 27,9 32,5 22
26 Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 49 43 0 - 44 27,3 26,1 32
27 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61 35 5 - 33 27,1 30,0 28
28 Právnicka fakulta Univerzita Mateja Bela 64 45 - 10 3 24,4 28,6 29
29 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 55 30 4 13 17 23,8 31,9 24
30 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 52 50 - - 10 22,3 25,0 33
31 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 42 35 1 - 3 16,3 22,9 34

Technické odbory

1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 99 48 100 82 48 75,4 80,4 1
2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 78 57 38 51 42 53,2 58,6 2
3 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 72 74 1 48 32 45,6 45,6 11
4 Stavebná fakulta Technická univerzita Košice 72 47 12 36 59 44,9 44,5 13
5 Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice 76 35 19 69 22 44,2 51,7 5
6 Fakulta baníctva, ekológie, riad. a geotechnológií Technická univerzita Košice 59 58 15 67 16 43,1 53,4 4
7 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 71 29 4 71 30 41,2 49,8 8
8 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 58 36 - 23 87 40,9 35,7 17
9 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 72 57 19 44 5 39,3 45,5 12
10 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 68 47 2 36 35 37,6 41,1 14
11 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice 69 44 12 44 16 37,0 49,9 7
12 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita Zvolen 71 39 2 49 18 35,8 54,5 3
13 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 68 37 20 44 4 34,6 47,2 10
14 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 64 31 27 46 5 34,5 48,4 9
15 Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice 60 35 5 53 19 34,4 50,4 6
16 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 68 45 4 39 10 33,4 39,3 15
17 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 67 34 0 41 18 32,1 34,8 18
18 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 52 36 6 46 13 30,5 n.a. n,a.
19 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita Košice 61 38 3 30 8 28,2 38,2 16
20 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 67 45 - 19 7 27,7 33,4 19
21 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 58 38 6 30 0 26,4 33,1 20
22 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 50 35 4 - 17 21,0 28,3 21
Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 2. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 4. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 10. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 1. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 2. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 3. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 4. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 5. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 6. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 7. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 8. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 9. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 346
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 4 785
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 4 458
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 463
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 456
 6. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 329
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 303
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 274
 9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 121
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 840
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Úvodná stránka webu https://www.bytzdravyjevyhra.sk/.

Spustenie registrácie sa posunulo o niekoľko hodín.


10 h
Peter Tkačenko

Kto chce vyhrať štátne peniaze, musí sledovať Matovičovo dielo.


3 h
Memoriál Stopami ukrývaných detí

Stotridsať kilometrov v stopách ukrývaných detí.


30. júl
Vladimíra Kurincová Čavojová (1978) pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie, ktorý funguje pod Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Získala ocenenie SAV za popularizáciu vedy aj za aktivitu Prečo ľudia veria nezmyslom.

Rozhovor s Vladimírou Čavojovou o vášňach, ktoré rozdeľujú spoločnosť.


30. júl