Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Ranking fakúlt v skupinách

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v decembri minulého roka už druhú hodnotiacu správu verejných vysokých škôl a fakúlt za rok 2005.

Hodnotila v nej 98 fakúlt a dve vysoké školy, ktoré nemajú fakulty. Všetky boli rozdelené do šiestich skupín - prírodné vedy (10 fakúlt), technické vedy (23 fakúlt), lekárske vedy (4 fakulty) pôdohospodárske (6), spoločenské vedy (34) a humanitné vedy (23 fakúlt). Sedem fakúlt sa nehodnotilo vzhľadom na krátku existenciu a 12 ďalších z rovnakého dôvodu bolo bonifikovaných v niektorých kritériách.

Na hodnotenie bolo použitých 25 kritérií zoskupených do troch skupín - veda a výskum, štúdium a vzdelávanie a financovanie. Oproti prvému hodnoteniu pribudli tri nové kritériá, hodnotil sa počet citácií na jednu publikáciu, počet prác s viac ako 25 citáciami a grantové prostriedky zo štátnych programov a zahraničných grantov.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa výkonu v každom z kritérií boli fakulte pridelené body, ich súčet určil poradie najlepších v rámci skupín.

Vysvetlivky: V tabuľke sú uvádzané pozície fakúlt v hodnotiacom roku 2006 a v roku 2005, keď bolo hodnotenie zverejnené prvýkrát. Zdroj: ARRA

Pôdohospodárske odbory učitelia záujem publikácie doktorandské granty Priemer Priemer Pozícia

a študenti o štúdium a citácie štúdium 2006 2005 2005

1 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 94 88 85 61 81 81,6 83,8 1
2 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 66 56 76 49 65 62,4 41,3 6
3 Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen 79 49 54 61 42 57,0 65,5 2
4 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 67 54 12 59 77 53,8 61,6 3
5 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 69 4 83 43 50,6 55,5 5
6 Drevárska fakulta Technická univerzita Zvolen 65 63 8 65 36 47,5 57,1 4

Humanitné odbory

1 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 53 35 72 14 64 47,6 53,0 3
2 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 61 45 58 43 17 44,9 64,7 1
3 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 83 69 - 57 8 43,3 42,6 11
4 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 69 49 - 69 26 42,7 47,9 7
5 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 52 38 47 35 41 42,6 53,8 2
6 Teologická fakulta Trnavská univerzita 71 56 - 67 19 42,5 44,7 9
7 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 72 84 - 29 14 39,6 50,1 5
8 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 78 55 - 42 22 39,3 49,0 6
9 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 52 50 22 38 23 37,3 51,0 4
10 Fakulta umení Technická univerzita Košice 49 59 - - 75 36,6 28,0 19
11 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 64 50 24 42 3 36,5 42,3 12
12 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 53 41 - 67 15 35,2 43,4 10
13 Fakulta muzických umení Akadémia umení 85 54 - - 34 34,6 47,1 8
14 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 54 41 2 45 2 28,8 42,0 13
15 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 42 25 10 28 30 27,1 35,2 15
16 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 80 46 - - 0 25,3 32,4 17
17 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 43 44 0 26 10 24,8 35,3 14
18 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 69 54 - - 0 24,7 34,6 16
19 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 43 23 5 17 23 22,2 26,5 22
20 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 50 32 - 6 16 21,0 27,9 20
21 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 46 39 5 - 10 20,1 27,4 21
22 Filologická fakulta Univerzita Mateja Bela 47 34 - - 4 16,9 20,5 23

Lekárske odbory

1 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 85 86 40 100 82 78,8 72,3 2
2 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 85 81 100 46 81 78,5 79,3 1
3 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 96 76 41 77 28 63,6 63,0 4
4 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 54 48 67 24 54,4 70,7 3

Prírodovedné odbory

1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 96 62 97 81 77 82,6 82,3 1
2 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 83 87 53 94 88 81,2 72,0 2
3 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 89 61 62 60 56 65,4 68,2 3
4 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 60 78 11 73 28 50,1 44,9 6
5 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen 70 69 9 66 17 46,2 47,0 4
6 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 53 51 13 41 13 34,1 37,1 7
7 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 50 66 1 17 6 27,8 35,4 8
8 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 68 37 8 - 7 23,9 25,8 9

Spoločenskovedné odbory

1 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 96 42 100 79 7 64,7 70,2 1
2 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 71 73 11 60 30 48,8 40,4 8
3 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 92 44 12 40 49 47,5 51,9 2
4 Ekonomická fakulta Technická univerzita Košice 70 51 10 14 85 46,0 47,5 5
5 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 76 75 3 32 35 44,2 46,6 6
6 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 75 67 - 35 22 39,7 39,9 10
7 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 76 30 27 14 48 39,0 37,6 12
8 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 72 50 12 28 27 37,8 35,6 16
9 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 57 46 14 29 42 37,7 34,1 18
10 Právnicka fakulta Trnavská univerzita 82 42 - 25 38 37,4 34,4 17
11 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 68 44 2 29 42 37,0 40,1 9
12 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 88 45 8 9 29 35,6 40,6 7
13 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 81 38 10 20 25 34,8 36,7 14
14 Fakulta managementu Univerzita Komenského 59 75 3 29 6 34,4 32,7 21
15 Právnicka fakulta Univerzita Komenského 68 62 1 19 19 33,7 36,8 13
16 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 56 36 - 26 47 33,0 39,0 11
17 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 58 52 5 11 38 32,9 27,3 30
18 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 61 36 3 20 43 32,6 32,9 19
19 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 63 35 - 25 36 31,8 35,7 15
20 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 73 36 4 16 18 29,5 32,8 20
21 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 72 44 7 20 4 29,4 30,2 26
22 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 67 35 10 20 13 29,1 31,8 25
23 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 71 31 8 23 11 28,9 32,2 23
24 Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov Univerzita Mateja Bela 75 42 5 15 3 28,0 30,1 27
25 Právnicka fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 39 4 9 9 27,9 32,5 22
26 Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 49 43 0 - 44 27,3 26,1 32
27 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61 35 5 - 33 27,1 30,0 28
28 Právnicka fakulta Univerzita Mateja Bela 64 45 - 10 3 24,4 28,6 29
29 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 55 30 4 13 17 23,8 31,9 24
30 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 52 50 - - 10 22,3 25,0 33
31 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 42 35 1 - 3 16,3 22,9 34

Technické odbory

1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 99 48 100 82 48 75,4 80,4 1
2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 78 57 38 51 42 53,2 58,6 2
3 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 72 74 1 48 32 45,6 45,6 11
4 Stavebná fakulta Technická univerzita Košice 72 47 12 36 59 44,9 44,5 13
5 Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice 76 35 19 69 22 44,2 51,7 5
6 Fakulta baníctva, ekológie, riad. a geotechnológií Technická univerzita Košice 59 58 15 67 16 43,1 53,4 4
7 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 71 29 4 71 30 41,2 49,8 8
8 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 58 36 - 23 87 40,9 35,7 17
9 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 72 57 19 44 5 39,3 45,5 12
10 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 68 47 2 36 35 37,6 41,1 14
11 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice 69 44 12 44 16 37,0 49,9 7
12 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita Zvolen 71 39 2 49 18 35,8 54,5 3
13 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 68 37 20 44 4 34,6 47,2 10
14 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 64 31 27 46 5 34,5 48,4 9
15 Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice 60 35 5 53 19 34,4 50,4 6
16 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 68 45 4 39 10 33,4 39,3 15
17 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 67 34 0 41 18 32,1 34,8 18
18 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 52 36 6 46 13 30,5 n.a. n,a.
19 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita Košice 61 38 3 30 8 28,2 38,2 16
20 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 67 45 - 19 7 27,7 33,4 19
21 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 58 38 6 30 0 26,4 33,1 20
22 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 50 35 4 - 17 21,0 28,3 21
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Home (ale aj) Office
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 8. Zelená Bratislava
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 5. Ruža zmeny
 6. Úpravy automobilov pre ZŤP
 7. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 8. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 320
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 16 877
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 128
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 320
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 691
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 382
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 435
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 090
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 006
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 613
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu