Pondelok, 8. marec, 2021 | Meniny má Alan, AlanaKrížovkyKrížovky
KOALIČNÍ POSLANCI NAVRHUJÚ, ABY NOVÁ CIRKEV NAJSKÔR DOKÁZALA, ŽE MÁ 20–TISÍC ČLENOV

Chcú zastaviť malé cirkvi

Poslanci sa tento týždeň budú zaoberať návrhom zákona, ktorý sprísňuje registráciu nových cirkví. Generálny prokurátor napadol na Ústavnom súde dnes platný zákon, pretože už ten obmedzuje možnosť ľudí združovať sa.

K rímskokatolíckej cirkvi sa podľa sčítania z roku 2001 prihlásilo 3 708 120 obyvateľovK rímskokatolíckej cirkvi sa podľa sčítania z roku 2001 prihlásilo 3 708 120 obyvateľov (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Ľudia hlásiaci sa k cirkvi, ktorá zatiaľ u nás nie je registrovaná, sa budú musieť štátu priznať, že sú vyznávačmi jej učenia a budú musieť poskytnúť svoje osobné údaje. Každá nová cirkev bude musieť štátu priniesť zoznam s 20–tisíc podpismi svojich členov.

S týmto návrhom novely zákona o slobode náboženskej viery prichádzajú do parlamentu poslanci Ľudmila Mušková (HZDS) a Ján Podmaník (Smer). Návrh konzultovali s ministerstvom kultúry.

Podmanický si nemyslí, že návrh je v rozpore s ústavou. Počet ľudí na registráciu sa nemení a doteraz podľa neho proti tomu neboli námietky.

Podľa novely zákona bude musieť návrh na registráciu obsahovať 20-tisíc čestných vyhlásení členov cirkvi identifikovaných osobnými údajmi, že poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im z členstva vyplývajú.

SNS návrh svojich koaličných kolegov podporí. "Považujem za kľúčové, aby sa urobil poriadok," povedal poslanec SNS Rafael Rafaj.

Obáva sa zneužitia súčasného "liberálneho" zákona, hoci za 14 rokov jeho platnosti boli zaregistrované len dve nové cirkvi.

Rafaj si myslí, že dnešný zákon aj novela, ktorou sa upraví, je v súlade s ústavou.

"Ak štát poskytuje členom cirkvi aj náležité benefity, má právo určiť si podmienky, preto považujem minimálny strop 20-tisíc členov za adekvátny, aj keď si myslím, že by mohol byť aj vyšší," povedal Rafaj.

KDH zákon podporí

"Bol ohlásený návrh na registráciu islamu, mám informácie, že sa aktivizuje aj scientologická cirkev na Slovensku. Politici musia na trendy v predstihu reagovať," povedal Rafaj.

"Nemáme dôvod hľadať na tomto zákone problém," povedal predseda výboru pre kultúru a médiá Pavol Minárik z KDH. Podľa neho, ak cirkvi nesplnia zákonnú podmienku počtu členov, môžu sa "už dnes zaregistrovať ako občianske združenia a vyvíjať všetky tie činnosti ako jej zaručuje ústava". V takom prípade nebudú mať nárok na príspevky od štátu. Menší počet podpisov by bol podľa neho prijateľný iba vtedy, ak by sme mali dvojstupňovú registráciu.

V Česku mali pôvodne podobný zákon požadujúci 10-tisíc podpisov, po kritike obhajcov ľudských práv však hranicu znížili na 300 členov.

Dnešný zákon je na Ústavnom súde

Generálny prokurátor Dobroslav Trnka si pritom myslí, že diskriminačný je už dnes platný zákon, ktorý na registráciu cirkvi vyžaduje 20–tisíc podpisov sympatizantov. Minulý týždeň podal podnet na Ústavný súd.

Trnka v odôvodnení podania píše, že podľa ústavy je možné obmedziť združovanie osôb len v nevyhnutnom prípade, ako napríklad ohrozenie bezpečnosti štátu. Ako príklad uvádza Rusko, kde je potrebných 10 ľudí na registráciu cirkvi. V Česku 300.

Dnes platný zákon, ktorý hovorí o registrácii cirkví na Slovensku, napadol prvýkrát generálny prokurátor Dobroslav Trnka na Ústavnom súde v roku 2004. Namietal, že je diskriminačné, ak boli automaticky zaregistrované cirkvi, ktoré mali štátny súhlas na svoju činnosť predtým, ako začal platiť zákon v roku 1991.

Podľa Trnku desať z vtedy automaticky zaregistrovaných cirkví dodnes nemá zákonom požadovaný počet sympatizantov.

Slovenská ústava deklaruje, že náš štát je laický, ideologicky a nábožensky neutrálny. Štát poskytuje registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam podporu v celkovej výške takmer 900 miliónov korún. Priamymi dotáciami financuje platy a odvody duchovným. Okrem toho prispieva na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov), cirkvi čiastočne zvýhodňuje aj v oblasti daní a poplatkov. Katolícka cirkev je od roku 1994, keď vstúpil do platnosti tzv. reštitučný zákon, jedným z najväčších vlastníkov nehnuteľností na Slovensku.

Dnes platný zákon je aj podľa Ústavu pre vzťah štátu a cirkvi jedným z najprísnejších v Európe a kritizujú nás za to aj právnici pôsobiaci pri Európskej komisii.

Počet veriacich

Rímskokatolícka cirkev 3 708 120
Bez vyznania 697 308
Evanjel. cirkev augsb.vyznania 372 858
Gréckokatolícka 219 831
Nezistené 160 598
Reformovaná kresťan. cirkev 109 735
Pravoslávna cirkev 50 363
Náb. spoloč. Jehovovi svedkovia 20 630
Evanjel. cirkev metodistická 7347
Kresťanské zbory 6519
Iné 6294
Apoštolská cirkev 3905
Bratská jednota baptistov 3562
Cirkev adventistov siedmeho dňa 3429
Cirkev bratská 3217
Židovské nábož. obce 2310
Starokatolícka 1733
Cirkev českoslov. husitská 1696

(Zdroj: Štatist. úrad, sčítanie 2001, zoradené podľa poradia)

Koľko peňazí dostávajú cirkvi

Apoštolská cirkev 9483
Cirkev bratská 6606
Bratská jednota baptistov 5424
Evanjelická cirkev a. v. 95 862
Evanjelická cirkev metodistická 6040
Pravoslávna cirkev 43 594
Reformovaná kresťanská cirkev 45 856
Cirkev československá husitská 2389
Židovské náboženské obce 3450
Starokatolícka cirkev 2203
Rímskokatolícka cirkev 504 943
Gréckokatolícka cirkev 87 750
Konferencia biskupov Slovenska 3856
Ekumenická rada cirkví 1881
Slovenská katolícka charita 63 375
Diakonia Evanjelickej cirkvi a v. 5563
Konferencia vyšších predst. ženských reholí 883
Cirkev adventistov siedmeho dňa 550
SPOLU 898 708

Prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na cirkvi (v tis. Sk) v roku 2006

Príklady registrovania cirkví v Európe

Česko

Na získanie právnej subjektivity cirkvi stačí 300 podpisov, 10-tisíc podpisov treba na získanie ďalších práv.

Poľsko a Maďarsko

Žiadosť o zápis do registra cirkví musí podať najmenej 100 občanov.

Nemecko

Cirkvi sa nemusia registrovať, ale robia to, aby boli oslobodené od dane.
Väčšinou sa organizujú vo forme spolkov, na založenie stačí sedem členov.

Taliansko

Založiť si možno akúkoľvek skupinu s náboženskými cieľmi, bez žiadosti o povolenie či registráciu.

Holandsko

Cirkvi sú právnickymi osobami, neexistujú špeciálne podmienky na ich uznanie.

Rumunsko

Na registráciu treba ešte vyšší počet podporovateľov ako v prípade Slovenska, až 100-tisíc. Od roku 1990 nebola v Rumunsku registrovaná nijaká nová cirkev.

(Zdroj: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví)

Moslimovia fungujú ako združenie

Veľké cirkvi s návrhom súhlasia, obávajú sa zneužívania výhod z registrácie. Niektoré malé cirkvi tvrdia, že im nejde o peniaze. Ak chcú dnes fungovať musia hľadať legislatívne diery.

Konferencia biskupov Slovenska podľa riaditeľa tlačovej kancelárie Jozefa Kováčika o novele nerokovala ani neviedla so štátom oficiálne rozhovory. Kováčik však pripustil niektoré osobné rokovania. Premiér Robert Fico sa minulý týždeň stretol s kardinálom Jánom Korcom.

K zneužitiam existujúceho zákona podľa Kováčika zjavne došlo a je plne legitímne, ak chce štát predísť financovaniu recesistických skupín. "Cirkev vždy podporovala slobodu vierovyznania. Treba však rozlišovať medzi právom na vierovyznanie a registráciou, z ktorej vyplývajú pre štát záväzky," dodáva. Aj evanjelická cirkev a. v. je podľa jej hovorkyne Edity Sabolíkovej v zásade za prijatie novely.

Vo svete patria k veľkým, u nás ich nezaregistrujeme

"Z hľadiska malých cirkví je to likvidačný návrh. Je jasné, proti komu je namierený. Máme šťastie, že sme už registrovaní," povedal Jozef Weiss, riaditeľ kancelárie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, ktorá má vyše dvetisíc členov.

Moslimovia na Slovensku nedávno ohlásili, že by chceli zaregistrovať islam a spustili petíciu na registráciu cirkvi. Podľa odhadov vyznávačov tohto náboženstva žije u nás asi štyri tisíc.

Hovorca moslimskej komunity na Slovensku Chiboub Hidbani povedal, že sa ich novela dotýka a budú na ňu reagovať. Pripustil, že tento návrh je asi reakciou na nedávne mediálne vystúpenia ich zástupcov. Komunita moslimov na Slovensku nateraz funguje ako občianske zduženie. Miesto na modlitby majú v prenájme s kapacitou asi pre 150 ľudí.

Hovorkyňa bahajského spoločenstva Andrea Poloková povedala, že v bežnom živote je problematické fungovať bez registrácie. Návrh na registráciu podalo bahajské spoločenstvo koncom januára, ale podľa ministerstva kultúry k nemu priložili len viac ako šesťtisíc podpisov. Bahajská viera je druhým územne najrozšírenejším náboženstvom na svete, je registrovaná vo väčšine krajín Európskej únie. Na Slovensku má okolo 200 členov.

Poloková odmieta apriórnu nedôveru voči malým náboženským spoločenstvám: "Ak je niečo malé, ešte to neznamená, že je to sekta," hovorí. Tvrdí, že nemajú záujem o financovanie od štátu, činnosť ich spoločenstva je financovaná z príspevkov členov.

Scientológovia nechcú peniaze od štátu

Scientológovia sú registrovaní napríklad v Maďarsku či Nemecku, v Čechách sa na to pripravujú. Na Slovensku majú registrované občianske združenie Centrum dianetiky a scientológie. "Je to prax, ktorá pramení z legislatívnej diery. Ak chcete vydávať knižku či prenajať si priestor, musíte mať právnu subjektivitu," hovorí Jiří Voráček, hovorca scientologickej cirkvi.

Registrácia cirkví by sa malo podľa neho mala oddeliť od financovania. K cirkvi sa hlási na Slovensku hlási 400 až 500 členov. (zu)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 4. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 5. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 6. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 7. Nové číslo Historickej revue
 8. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 9. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 10. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 1. Faculty of Management Comenius University in Bratislava
 2. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 3. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 4. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 5. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 6. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 7. Nové číslo Historickej revue
 8. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 9. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 10. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 24 920
 2. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 14 648
 3. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 12 614
 4. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 12 093
 5. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 10 707
 6. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 10 513
 7. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 9 787
 8. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 7 952
 9. Nové číslo Historickej revue 7 633
 10. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 6 143
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu