Štvrtok, 4. marec, 2021 | Meniny má KazimírKrížovkyKrížovky

Slovensky futbalovy zvaz

n LIGOVÁ KOMISIA

l Oznamuje, že Aktív FK I., II. LZ a II. LV sa uskutoční 12. 2. o 11.30 v Aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave. Program v pozvánke. l Na základe oznámenia Ekonomického oddelenia upozorňuje nižšie uvedené FK, že v termíne do 1. 2. 07 neuhradili nedoplatky faktúrované klubom, týkajúce sa Hospodárskych náležitostí (Rozpis

čl. 7, str. 15, pozri správu disciplinárnej komisie): Corgoň liga - Trenčín, B. Bystrica, Dubnica, Inter, Košice; I. liga - Prešov, Humenné, R. Sobota, D. Streda, Lučenec, Košice "B", Michalovce, Močenok; II. Liga západ - Púchov; II. Liga východ - B. Bystrica "B", S. N. Ves, Čadca, D. Kubín. Odovzdáva ich DK.

Skryť Vypnúť reklamu

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá (I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV, I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV), družstvá žien a žiačok v RS, že v aule Domu športu SZTK na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 8. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ č. 192 (bývalá zasadačka ZSFZ). V tejto súvislosti žiada pp. P. Maloviča a P. Peráčka o zabezpečenie účasti poverených zástupcov Zdravotnej komisie SFZ a Trénersko - metodickej komisie SFZ na uvedenom potvrdzovaní súpisiek. l Jarná časť súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS začína 17. - 18. 3. 07. Ukončenie ročníka podľa Rozpisu RS 16. - 17. 6. 07, majstrovstvá SR žiakov 19. - 21. 6. 07. l Prekladá (z dôvodu KME 2. kolo od 22. - 30. 3. v Taliansku za účasti družstiev UKR, ČR, I, SR) I. LS/M/D 18. kolo z 24. 3. na 20. 3. (utorok). l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž) sú uverejnené v Rozpise RS 2006/07 (str. 9, okrem 18. kola I. LS/M/D). V tejto súvislosti žiada FK, aby požadované prípadné zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach nahlásili písomne (mailom - kucera@futbalsfz.sk alebo faxom 02/49249153) do 7. 2. (oprava), ktoré budú spracované a následne doplnené do termínových listín jarnej časti súťažného ročníka 2006/07. V prípade, že FK žiadosti o zmeny do uvedeného termínu nezašlú, budú akceptované nahlásené hracie dni a časy pre jesennú časť súťažného ročníka 2006/07. l Ženský futbal: oznamuje upravenú termínovú listinu súťažného ročníka 2006/07 pre 11 družstiev (po odstúpení družstva FC Union Nové Zámky a vylúčení družstva FK Čadbus Čadca zo súťaže) - JARNÁ ČASŤ: 14. kolo 31. 3, 15. kolo 7. 4, 16. kolo 21. 4., 17. kolo 28. 4., 18. kolo 1. 5., 19. kolo 12. 5., 20. kolo 19. 5., 21. kolo 26. 5., 22. kolo 2. 6., 23. kolo 9. 6., 24. kolo 16. 6. l Hracie dni zostávajú ako boli v jesennej časti, t. j. I. liga ženy - sobota, liga žiačok - nedeľa.

Skryť Vypnúť reklamu

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA

l U. č. 470: berie na vedomie požiadavku DK ČMFZ z 11. 2. 07, ako aj odpoveď z 31. 1. 07 v súvislosti so stretnutím Dukla Banská Bystrica - Matador Púchov. l U. č. 471: berie na vedomie informáciu predsedu DK zo zasadnutia LK SFZ z 31. 1. 07. Požiadavka LK uplatnená v zápisnici z 15. 11. 06 bude riešená následne po informácií postúpenej príslušnému orgánu tak, aby v dostatočnom predstihu pred začiatkom jarnej časti boli kluby so stanoviskom oboznámené DK SFZ ukladá pripraviť návrh postupu na najbližšie zasadnutie VV 18. 2. 07, zodpovední pp. Krídla, Mikuš, Pochaba. l U. č. 472: p. Lang oboznámil členov DK so závermi LK prijatými v súvislosti s organizáciou jarnej časti súťažného ročníka. l U. č. 473: berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia VV zo 16. 1. 07. l U. č. 474: obdržala podnet na začatie disciplinárneho konania voči klubom, ktoré si nesplnili v stanovenom termíne povinnosti voči SFZ (platby za rozhodcov). Ukladá klubom: AS Trenčín, Dukla Banská Bystrica, ZTS Dubnica n. V., Inter Bratislava, MFK Košice, 1. HFC Humenné, FC Rimavská Sobota , DAC 1904 Dunajská Streda, LAFC Lučenec, MFK Košice "B", MFK Zemplín Michalovce, ELDUS Močenok, DUKLA Banská Bystrica "B", FK Spišská Nová Ves, FK Čadca, MFK Dolný Kubín, FK Matador Púchov v termíne do 7. 2. pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení predložiť doklad o vysporiadaní týchto povinností. l U. č. 475: žiadosti o zmenu trestov prerokuje na nasledujúcom zasadnutí. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí 12. 2. o 11.00: SR 19 - ČR 17 juniorky (Šuniar, Bródy, Páchnik, NTC Senec), 13. 2. o 11.00: SR 19 - ČR 17 juniorky (M. Cuninka, Jankovič, Černek, Brezová pod Bradlom). l Obsadenie priateľských medzinárodných stretnutí 3. 2. o 14.00: Nitra - Olomouc (Gocník, Vindiš, Prešinský), 6. 2. o 13.00: Senec - Györ (Hracho, E. Cuninka, Schmidt, NTC Senec). l Schvaľuje zmenu v obsadení 6. 2. o 15.00: SR 17 - Trnava Slyško (A1) za Mókoša, Mókoš (A2) za Bólla. l Fyzické previerky R, AR SFZ, R a AR žien FIFA sa uskutočnia 15. 2. v hale Elán v Bratislave. Vykonávať sa bude stará forma testu. Program: 9.00 - 10.00 prezentácia, rozcvičenie (BFZ, ZSFZ), 10.00 - 12.00 fyzická previerka (BFZ, ZSFZ), 11.00 - 12.00 prezentácia, rozcvičenie (SSFZ, VSFZ), 12.00 - 14.00 fyzická previerka (SSFZ, VSFZ). l Zimný doškoľovací seminár R, AR SFZ, R a AR žien FIFA sa uskutoční 16. - 18. 2. v Piešťanoch. Program bude zaslaný poštou. l Zimný doškoľovací seminár delegátov - pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční 18. 2. v Piešťanoch. Program bude zaslaný poštou. l Upozorňuje R, AR a rozhodkyne SFZ na povinnosť sledovania ÚS regionálnych futbalových zväzov (možné delegácie v súťažiach uvedených regiónov). l Ospravedlnenia: Bóllo 6. - 8. 2., Berner 3. - 9. 2., Dohnanská PN 25. 1 . - 31. 1.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA DELEGÁTOV

l Zmena v adresári: Šuran - mail: suran@oadudova.sk, Jekkel - mail domov: j.jekkel@zoznam.sk.

n KOMISIA FUTSALU

l VV podľa čl. 103 SP neprerokoval odvolania ŠK MIMA Trnava z 5. 12. 06 proti rozhodnutiam LK a DK. l Ukladá RCS Košice vystaviť faktúru za neuskutočnený zápas v súlade s čl. 61 SP. l KR - Obsadenie JOMA EXTRALIGA 17. kolo 9. 2. o 19.00: ŠK Buldog_s Poprad - Slov-matic FOFO Bratislava (Gál, Schurger, Ostroha, ŠH Poprad), o 19.30: ŠK Sped-Trans Levice - Across Pinerola Bratislava (Dobroň, Bronček, Kubinec, MŠH Levice), ŠK Makroteam Žilina - Divus Górnik Trnava (Moncman, Peško, Slatina, ŠH Bôrik Žilina), o 20.00: ŠK MIMA Trnava - RCS Košice (Chudá, Bohun, Börczök, ŠH Hlohovec, Zábranie 204/68, Hlohovec), Delta Košice - ŠK Program Dubnica (Živčic, Papaj, Šulek, Infiniti Aréna Košice), o 20.30: 4FSC Karpatia UK Bratislava - 1. FSC Nafta Malacky (Belavý, Pucher, Morávek, ŠH FTVŠ Ba), predohrávka 18. kolo 13. 2. o 19.45: Slov-matic FOFO Bratislava - 4FSC Karpatia UK Bratislava (Bohun, Fischer, Badura, ŠH Mladosť).

Skryť Vypnúť reklamu

l Upresnenie: zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 16. - 17. 2. 07. Zraz o 14.00 v Športcentre v Bojniciach. Zahájenie seminára o 15.00, predpokladané ukončenie 17. 2. o 19.00. Rozhodcovia absolvujú teoretické aj fyzické testy. Prineste si obuv do ŠH a športové oblečenie Legea.

n KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO

FUTBALU

l Finálový turnaj halovej sezóny starších a mladších žiakov sa uskutoční 2. - 3. 2. od 9.00 v športovej hale v Badíne. Účastníci mladší žiaci: Myjava, Žilina, Ružomberok, Trenčín, starší žiaci: Slovan, Inter, Prešov, Košice. l Upozorňuje FK, že firma Euro-sportring so sídlom v Holandsku - najväčšia športová organizácia zameraná na organizáciu futbalových turnajov prevažne pre mládež, ale i pre dospelých so zastúpením v 20 krajinách, s licenciou FIFA a spoluprácou s národnými zväzmi zabezpečuje kvalitné turnaje v zahraničí. V uplynulom roku sa na 140 - tich z nich zúčastnilo viac ako 8000 družstiev z vyše 40 krajín sveta. Katalóg s termínmi turnajov v roku 2007 vám bezplatne zašle a bližšie informácie poskytne športová agentúra Soccon, výhradný zástupca firmy Euro-sportring na Slovensku. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. číslach: 02/43426316 (aj fax), alebo 0903231301, prípadne e-mailom soccon@soccon.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA

l Subkomisia vzdelávania TMK SFZ a technický riaditeľ oznamujú všetkým trénerom - držiteľom trénerskej I. triedy, ktorým končí platnosť trénerskej licencie, že seminár na jej predĺženie sa uskutoční 26. 2. 07 od 9.00 (predpokladané ukončenie o 14.00) v aule Domu športu, v Bratislave. Poplatok 500,- SK. Tréneri musia k predĺženiu licencie predložiť denník trénera. l Subkomisia vzdelávania TMK oznamuje trénerom II. triedy EURO A licencia, resp. II. Triedy B licencia, že v súťažnom ročníku 2007/08 bude otvárať štúdium trénerov I. triedy EURO PRO licencie. Predbežné prihlášky môžete posielať na adresu: technický riaditeľ SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Podmienky prijatia: trénersky preukaz II. triedy, platná trénerska licencia EURO A, resp. B Licencia, úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, aktívna trénerska činnosť trénera II. triedy, splnenie požiadaviek prijímacieho pokračovania. Predbežný termín prijímacích pohovorov máj - jún 2007. Presný termín bude včas oznámený. Záujemcovia, ktorí už podali prihlášky si ju musia skompletizovať v zmysle vyššie uvedených požiadaviek. l Subkomisia vzdelávania TMK oznamuje záujemcom o štúdium trénerstva II. triedy - EURO A licencie, že v súťažnom ročníku 2007/08 bude otvárať predbežne jednu triedu trénerov. Požiadavky: trénersky preukaz III. triedy, platnosť trénerskej licencie EURO B licenica, aktívna trénerska činnosť, splnenie požiadaviek prijímacieho pokračovania. Predbežný termín prijímacích pohovorov máj - jún 2007. Presný termín bude včas oznámený. Záujemcovia, ktorí už podali prihlášku si ju musia skompletizovať v zmysle uvedených požiadaviek. l TMK BFZ oznamuje trénerom a FK pôsobiacich v súťažiach BFZ a OBFZ, že v rámci vzdelávacieho programu trénerov otvára v jarnom období školenie trénerov III. triedy EURO B licencie. Školenie má 3 časti (1. časť 5. - 8. 4. 07, 2. časť 30. 4. - 3. 5. 07, 3. časť 28. - 30. 5. 07, skúšky - 15. 6. 07). Účastnícky poplatok je 5.000,- SK. Prihlášky (tlačivá sú k dispozícii na Sekretariáte BFZ) odovzdajte najneskôr do 28. 2. 07 na BFZ, prípadne poštou. Podmienkou prijatia je absolvovanie trénerskeho kurzu IV. triedy a v prípade väčšieho záujmu trénerov, absolvovanie prijímacích pohovorov. O ich organizovaní budú prihlásení tréneri vyrozumení písomne.

Skryť Vypnúť reklamu

n LICENČNÁ KOMISIA

l Doporučuje futbalovým klubom - účastníkom "Corgoň ligy", aby si v dostatočnom časovom predstihu s audítormi dohodli vykonanie auditu za rok 2006, nakoľko termín predloženia dokumentácie k udeľovaniu licencií pre vstup do klubových súťaží UEFA súťažného ročníka 2007/08, vrátane auditovaných finančných výkazov, je v súlade s harmonogramom licenčného konania v podmienkach SFZ stanovený na 31. 3. 07.

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov pre pôsobenie v zahraničí: Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu - "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, registračný preukaz (RP). Túto povinnosť sú hráči povinní vykonať pred samotným odchodom do zahraničia a nie až po zverejnení svojho mena v ÚS! Kluby sú povinné v prípade predloženia "Žiadosti o uvoľnenie" bezpodmienečne vydať hráčovi RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza ! ANGLICKO - Zoltán Harsanyi (FC Senec), Ľubomír Michalík (FC Senec), BOSNA-HERZEGOVINA - Srdan Mičovič (DAC 1904 Dunajská Streda), ČESKÁ REPUBLIKA - Lubomír Blaha (FC Spartak Trnava), Erik Červeňanský (ŠK Radava), Samuel Füzik (Inter Bratislava), Štefan Kollár (FC ARTMEDIA Bratislava), Dušan Kolmokov (ČFK Nitra), Filip Lévai (Inter Bratislava), CHORVÁTSKO - Mate Bukmir (MŠK Žilina), INDONEZIA - Zoran Vuksanovič (ŠK Slovan Bratislava), NEMECKO - Aqyel William Anane (FC Senec), Michal Holub (Radomka Radoma), Rastislav Karas (ŠK AQUA Turčianske Teplice), Pavol Koleno (ŠK AQUA Turčianske Teplice), Ľuboš Markovič (FK Košice Barca), Michal Radik (Tatran Pukanec), Stano Pirhala (ŠK Kežmarok), POĽSKO - Ján Jeťko - (FC TVS Kláštor pod Znievom), Michal Mojík - (TJ Bánova), Andrej Romančík (Družstevník Valča), RAKÚSKO - Tomáš Albert (FC Rimavská Sobota), Jozef Balaška (ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske), Marek Kausich (ŠK Slovan Bratislava), Branislav Kovár (FC Rohožník), Radoslav Kunzo (Inter Bratislava), Radoslav Lukáč

Skryť Vypnúť reklamu

(FC VION Zlaté Moravce), Ľuboš Lojdl (FC Nový Život), Gabriel Majoroš (ŽP Šport Podbrezová), Richard Oman (FK BCT Bratislava), Andrej Včasný (ŠK Tomášov), Peter Zošák (Družstevník Zavar), TALIANSKO - Ján Doman (ŠK Slovan Bratislava). l Vyžiadanie hráčov zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch - členov SFZ. V tejto súvislosti opätovne upozorňuje žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch v SR" ako jej prílohy prikladali výhradne prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ) v ktorom chcú pôsobiť: prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- Sk, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako

1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom na t. č. 02/49249577. l Stránkové dni sú výhradne: v utorok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30, vo štvrtok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30. V súlade so znením "Prestupového poriadku" (ďalej len "PP"), Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. - 6. deň "prestupového mesiaca" a to v stránkových dňoch! Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 hod. 6. dňa "prestupového mesiaca" (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch budú, a to aj v prípade súhlasu materského klubu (!), MaK ObFZ, RFZ a Matrikou SFZ kvalifikované v zmysle znenia "PP" ako neprerokované. Upozorňuje Sekretariáty ObFZ a ich prostredníctvom i zodpovedných funkcionárov na povinnosť viesť riadny register hráčov žiadateľov o vydanie žiackeho preukazu. Zo strany Matriky SFZ bude priebežne vykonaná kontrola správnosti jej vedenia. l Na poštu zasielanú na SFZ a určenú Matrike SFZ uvádzajte na obálke "Matrika"!

Skryť Vypnúť reklamu

l Upozorňuje uchádzačov o absolvovanie skúšobnej procedúry pre získanie licencie "agenta hráčov a klubov", že skúšobná procedúra sa uskutoční 29. 3. 07 (štvrtok) v zasadačke SFZ, Junácka 6, Bratislava. Uchádzači majú za povinnosť zaslať v termíne do 28. 2. 07 konečnú, "Záväznú prihlášku" spolu s dokladom o úhrade čiastky uvedenej v "Pravidlách upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov" ďalej "Pravidlá"), čl. 5, bod 1 (zaslané uchádzačom poštou). Taktiež je potrebné zo strany uchádzačov splniť ustanovenie čl. 3, bod 2 "Pravidiel". Podmienky skúšobnej procedúry sú uvedené v prílohe "Pravidiel" - príloha "A" - Skúšková procedúra. V tejto súvislosti si Vás dovoľuje upozorniť, že okrem Noriem SFZ - viď. webová stránka SFZ - www.futbalsfz.sk, z ktorých bude zostavených 5 otázok v slovenskom jazyku, bude musieť uchádzač v písomnej forme, vo zvolenom cudzom jazyku (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina), odpovedať na 15 otázok zaslaných FIFA, ktoré budú národným zväzom doručené z FIFA 28. 3. 07. Otázky budú zahŕňať nasledujúce dokumenty: "Štatúty FIFA, vydanie 2004", "Predpisy FIFA pre štatút a prestupy hráčov, edícia 2005, vrátane dodatkov 2005, 2006", "Pravidlá FIFA určujúce použitie Štatútov", "Pravidlá FIFA agentov hráčov, vrátane dodatkov A, B a C". Ďalej budú otázky čerpať z predpisov, obežníkov a dodatkov FIFA nasledovne: Obežník č. 792 - zosúladený (jednotný) kalendár medzinárodných stretnutí", Obežník č. 803 - "Zmeny k Pravidlám o agentoch hráčov", Obežník č. 901 - "Oprávnenosť hrať za národné reprezentácie", Obežník č. 959 - Revidované (upravené) Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov", Obežník 995 - "Novelizácia čl. 26, § 2 - "Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov (júl 2005). Všetky uvedené dokumenty FIFA sú k dispozícii a môžete si ich stiahnuť z webovej stránky FIFA - www.fifa.com. V Prípade, že máte prípadné ďalšie otázky, zavolajte na tel.: 0902937005, príp. faxom 02/49249577, alebo na e-mail: wanke@futbalsfz.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Oznamuje, že vyhlásenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka sa uskutoční 9. 2. v Dolnom Kubíne. l Upozorňuje FK, ktoré majú nedoplatok za rozhodcov z jesennej časti súťažného ročníka 2006/07, aby ho obratom vyrovnali. V opačnom prípade budú odstúpené na disciplinárne konanie (pozri ligová komisia). l Oznamuje RFZ,

ObFZ, FK, že si môžu v pokladni SFZ (p. Žitňáková) zakúpiť, alebo objednať (p. Hriňák) vlajky SFZ (á 1.200,- SK) a Fair play (á 1.000,- SK). Objednané vlajky Vám budú zaslané poštou aj s faktúrou.

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 2. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti
 3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 4. Získaj náskok pred štartom
 5. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 6. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 7. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 8. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 2. BILLA má nový vernostný program pre deti – „SuperOsma“
 3. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 4. WESTech je distribútorom Dell Technologies na Slovensku
 5. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 6. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 7. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 8. FVT orientovaná na modernú výučbu prepojenú s praxou
 9. 26 years of providing you with essential information
 10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 20 336
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 15 249
 3. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 426
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 7 332
 5. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 7 085
 6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 651
 7. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 6 392
 8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 196
 9. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 6 142
 10. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 049
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu