Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Nájomné sa zvýšilo, sťažovať sa dá u správcov

BRATISLAVA - Ľudia sa zatiaľ na zvýšené zálohové platby, ktoré súvisia so zdražením energií, nesťažujú. Miroslav Tulák zo Združenia slovenských spotrebiteľov odhaduje, že sťažnosti sa nakopia o pár mesiacov, keď ľudia dostanú ročné vyúčtovania.

FOTO - ARCHÍV SME

BRATISLAVA - Ľudia sa zatiaľ na zvýšené zálohové platby, ktoré súvisia so zdražením energií, nesťažujú. Miroslav Tulák zo Združenia slovenských spotrebiteľov odhaduje, že sťažnosti sa nakopia o pár mesiacov, keď ľudia dostanú ročné vyúčtovania.

Nové zálohové platby správcovia určili podľa spotreby v minulom roku. Náklady na byt stúpli pre každý byt a región rôzne, zhruba do 700 korún mesačne. Ak vlastník bytu nie je spokojný s vyúčtovaním zálohových platieb, má právo, aby mu ich správca alebo predseda spoločenstva zdôvodnil. Spotrebiteľské združenia môžu ľuďom poradiť kam sa obrátiť, prípadne spostredkovať kontakt so správcom, ak na spotrebiteľovu reklamáciu neodpovedá.

Spor so správcom môže rozhodnúť iba súd. Výšku záloh nerieši ani Slovenská obchodná inšpekcia. Hovorkyňa inšpekcie Danuša Krkošová vysvetlila, že zálohová platba nie je cenovou kategóriou. "Tvorí sa dohodou medzi správcom domu a užívateľom bytu, preto o spore môže rozhodnúť jedine súd." Na inšpekciu sa spotrebitelia môžu obrátiť, ak keď nebudú spokojní s ročným vyúčtovaním.

Inšpekcia pri kontrole správnosti vyúčtovania vychádza z vynaložených nákladov na dom, ktoré fakturovali dodávatelia. Inšpektori overia správnosť započítaných údajov z faktúr, použitých údajov z bytových meradiel a správnosť fakturovaných cien. Kontrola spočíva v porovnaní účtovaných súm za jednotlivé služby vo vyúčtovaní s údajom, ktorý vypočítali inšpektori. Ak má inšpekcia podozrenie, že spôsob vyúčtovania bol diskriminačný, skontroluje vyúčtovanie pri viacerých bytoch. Ak nie je vykonané rovnako pre všetkých užívateľov bytov, inšpektor vydá záväzný pokyn, aby sa tak stalo.

Hospodárnosť nakladania s teplom overuje Slovenská energetická agentúra, ktorá nemôže nariadiť odstránenie nedostatkov. To môže urobiť Štátna energetická inšpekcia. Inšpektori spíšu o nedostatkoch protokol a určia termín na ich odstránenie. Potom skontrolujú, či sa tak aj stalo. Energetická inšpekcia od budúceho roka bude aj v prípade tepla overovať rozúčtovanie nákladov.

 

Na koho sa obrátiť?

 • Slovenská obchodná inšpekcia - vyúčtovanie,
 • Slovenská energetická agentúra - poradenstvo v oblasti tepla,
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - cenotvorba, pravidlá na rozpočítavanie konečným spotrebiteľom,
 • Štátna energetická inšpekcia - kontrola nad dodržiavaním zákona o tepelnej energetike. Od januára budúceho roka aj rozúčtovanie nákladov.
 • Súd - výška zálohových platieb, vymáhanie nedoplatku od neplatičov, nesúhlas so zmluvou so správcom, s dodávateľom, problémy vnútri spoločenstiev.

Ako má postupovať vlastník bytu

Ročné rozúčtovanie služieb za teplo, voda, energia spoločných priestorov, upratovanie

 • reklamáciu adresuje členom rady spoločenstva vlastníkov bytov, v prípade iného správcu napríklad bytovému družstvu alebo bytovému podniku,
 • ak je nespokojný s vybavenou reklamáciou, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, k podnetu treba priložiť aj dokumentáciu.

Čerpanie peňazí z fondu držby a opráv

 • podnet prešetrí predseda spoločenstva vlastníkov bytov alebo rada spoločenstva.

Výška zálohových platieb

 • sťažovať sa dá u predsedu spoločenstva alebo u členov rady,
 • vlastník bytu má právo na zdôvodnenie jednotlivých platieb od predsedu spoločenstva či správcu,
 • ak nie je spokojný, môže podať žalobu na súd.

Štátna energetická inšpekcia

 • bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania sústav a sietí,
 • zabezpečenie ochrany odberateľov elektriny a plynu v domácnostiach,
 • od budúceho roka aj rozúčtovanie nákladov za rok 2006.

Slovenská energetická agentúra

 • overuje a hodnotí hospodárnosť prevádzky energetických zariadení,
 • vypracováva štúdie, audity a atesty o hospodárnosti,
 • vypracúva podklady a odborné posudky o úrovni využitia energie,
 • vyhľadáva, pripravuje, hodnotí a propaguje projekty zamerané na úspory energie, redukciu skleníkových plynov, využitie alternatívnych energetických zdrojov a kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
 • odborné poradenstvo, vzdelávanie a propagáciu efektívneho využívania energie,
 • meranie emisií a imisií, výsledky ktorých slúžia na účely konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • posudzuje energetické zdroje z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa požiadaviek ministerstva životného prostredia a orgánov štátnej správy v jeho pôsobnosti.

Telekomunikačný úrad

 • určuje a kontroluje dodržiavanie maximálnych cien pre konečných užívateľov,
 • vybavuje reklamácie a mimosúdne riešenia sporov.

Slovenská obchodná inšpekciaKoho kontroluje

 • podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú správu domu - správcovia,
 • bytové družstvá, ak je užívateľ vlastníkom bytu,
 • obecný úrad, ak je medzi ním a vlastníkmi bytov uzatvorená zmluva o výkone správy, aj v prípade nájomných bytov.

Koho nekontroluje

 • spoločenstvá vlastníkov bytov - kontrolu zabezpečujú orgány spoločenstva,
 • bytové družstvá - družstevné byty kontroluje kontrolná komisia družstva,
 • útvary a zariadenia ozbrojených síl a zborov - kontroluje inšpekcia ministra obrany a úrad kontroly ministra vnútra.

Čo kontroluje inšpekcia

 • vyúčtovanie úhrad za služby spojené s bývaním - užívateľ bytu musí podať podnet.

Čo nekontroluje inšpekcia

 • hospodárenie správcovských subjektov, hospodárenie s fondom opráv a údržby,
 • zálohovú platbu - tá vzniká dohodou medzi správcom domu a užívateľom bytu, v spore môže rozhodnúť jedine súd,
 • nedodržiavanie cien určených Úradom pre reguláciu sieťových odvetí, inšpekcia vec postupuje úradu,
 • vrátenie poplatku z vyúčtovania,
 • poplatky za likvidáciu odpadu - sú v právomoci obce,
 • odvedené množstvo zrážkovej vody - v právomoci vodárenskej spoločnosti,
 • ceny za teplo, elektrinu, plyn - v právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej energetickej inšpekcie.

Adresy a telefónne čísla

Slovenská obchodná inšpekcia- Inšpektorát SOI

pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

 • telefón 02/ 58272 272-3, fax 02 - 58272 270, e-mail: lubica.petiova@ soi.sk
 • simona.illitova@ soi.sk

pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1

 • telefón 033 - 5512 656, fax 033 - 5512 656, e-mail: tt@ soi.sk

pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

 • telefón 046 - 5422 771, fax 046 - 5422 771, e-mail: tn@ soi.sk

pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 949 01 Nitra 1

 • telefón 037 - 7720 001, fax 037 - 7720 024, e-mail: nr@ soi.sk

pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1

 • telefón 041 - 7632 139, fax 041 - 7245 868, e-mail: za@ soi.sk

pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 • telefón 048 - 4124 693, 048 - 4151 871, fax 048 - 4152 286,
 • e-mail: bb@ soi.sk

pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

 • telefón 051 - 7721 597, fax 051 - 7721 596, e-mail: pr@ soi.sk

pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

 • telefón 055 - 6220 781, fax 055 - 6224 547, e-mail: ke@ soi.sk


Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

 • združuje spoločenstvá vlastníkov bytov
 • Južná trieda 93, 040 01 Košice, telefón 055 - 6782483, e-mail: zsvb@ nextra.sk, www.zsvb.sk

Regionálne centrá

 • Bratislava, RND, Škultétyho 5, telefón 02 - 55423019
 • Martin, Vajanského nám. 1, telefón 043 - 4238234
 • Prievidza, telefón 0905 673 118
 • Žiar nad Hronom, telefón 045 - 6725473, 0905 191605
 • Banská Bystrica, Komenského 21, telefón 0903 7210376, 0908 939 269
 • Košice, Južná Trieda 93, telefón 055 - 6770013, 0905 767779

Slovenský zväz bytových družstiev

 • združuje bytové družstvá
 • Palárikova 16, 812 60 Bratislava, www.szbd.sk, telefón 02 - 5726 7301, fax 02 - 5249 2141, e-mail: szbd@ nextra.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 • schvaľuje ceny elektrickej energie, plynu, tepla, ceny za dodávku pitnej vody, za odvedenie a čistenie použitej vody (stočné)
 • Bajkalská 27, 821 01 Bratislava, telefón 02 - 58100418, 58100411,
 • www.urso.gov.sk

Slovenská energetická agentúra

 • Riaditeľstvo, Bajkalská 27 P. O. Box 14, 827 99 Bratislava, telefón 02 - 58 24 11 11, fax 02 - 53 42 10 19, e-mail: office@ sea.gov.sk, www.sea.gov.sk

Štátna energetická inšpekcia

 1. Riaditeľstvo, Hurbanova 58, 911 00 Trenčín, telefón 032 - 7435 216,
 2. fax 032 - 7436 057, mail: sei@ tn.sknet.sk

Združenie slovenských spotrebiteľov

 • Palisády 22, 811 06 Bratislava, telefón a fax 02 - 54 41 11 48
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 2. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 3. Magazín SME Ženy už v predaji
 4. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 5. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 6. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 7. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 8. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 9. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 306
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 528
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 18 251
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 176
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 153
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 14 808
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 376
 8. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 11 783
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 385
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 323
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prezidentka Zuzana Čaputová.
Píše Janka Debrecéniová

„Spoločná zodpovednosť“ je ukážkou nezodpovednosti

Uznesenie vlády fakticky porušuje viacero základných práv a slobôd.

Testovanie na nový koronavírus v Bánovciach nad Bebravou.

Koronavírus na Slovensku: Celoplošné testovanie sa podľa Čaputovej nestihne. Matoviča vyzvala prehodnotiť postihy (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 55 091 ľudí. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 212 obetí.

Prezidentka Zuzana Čaputová.

Žilinská nemocnica varuje pred režimom vojnovej medicíny

Bojnická nemocnica už nevie vyčleniť ďalšie lôžka pre pacientov s Covidom.

Väčšina nemocníc má dostatok lôžok. Avšak hlavne tým na severe Slovenska začínajú akútne chýbať zdravotníci.