Sobota, 27. február, 2021 | Meniny má AlexanderKrížovkyKrížovky

Inovatívne komunikačné riešenie OmniPCX Office

Spoločnosť Alcatel uviedla ako prvá na trh zariadenie pre elektronickú komunikáciu, ktoré integruje internetové, hlasové a dátové služby a ktoré je určené pre malé a stredné podniky.

Inovatívne komunikačné riešenie OmniPCX Office ponúka modularitu a nízke prevádzkové náklady tým spoločnostiam, ktoré hľadajú dokonalejšiu obchodnú komunikáciu. Toto inovatívne riešenie poskytuje integrované internetové, hlasové a dátové služby v jedinom elektronickom komunikačnom zariadení.

Zariadenie OmniPCX Office predstavuje predkonfigurovaný server, ktorý integruje celé spektrum komunikačných služieb - telefónne služby (prepínané obvodové alebo VoIP), kontrolovaný prístup k internetu, e-mail server, sieťové bezpečnostné služby a 10/100 LAN prepínanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Lepšie komunikačné vlastnosti a efektívna účinnosť OmniPCX Office zdokonaľujú podnikanie organizácií a optimalizujú ich vynakladanie investícií do informačných technológií. Tento doslova priekopnícky systém „All-in-one“ pomáha malým a stredným podnikom vylepšovať vzťahy so svojimi zákazníkmi, zvyšovať produktivitu pracovníkov a účinne oslovovať nových partnerov. Zároveň prichádza s menšou komplexnosťou a nákladmi na jeho manažment a správu, než ako je to v neintegrovaných systémoch. Systém OmniPCX Office je modulárne riešenie, ktoré je možné implementovať podľa vyvíjajúcich sa potrieb podniku. Menšia spoločnosť môže spočiatku požadovať len hlasové riešenie, ktoré je doplnené bezpečnostným zariadením pre zdieľané spoločné internetové pripojenie. Systém je možné neskôr rozšíriť na vyšší počet užívateľov alebo aplikácie, ako sú e-mail alebo technológia prenosu hlasu voice-over-IP.

Skryť Vypnúť reklamu

Vrchol telefónnej technológie

Riešenie Alcatel OmniPCX Office vychádza z rozsiahlych skúseností spoločnosti Alcatel v oblasti telefónie, ktoré vyústili do skutočne jedného z najmodernejších riešení. Súčasťou systému Alcatel OmniPCX Office je hlasová pošta, technológia DECT, kompletné portfólio telefónnych terminálov pre každý typ použitia, vrátane IP telefónie a PC telefónie. Riešenie OmniPCX Office podporuje už od 6 až po 236 telefónnych prístrojov.

Pokročilé podnikové riešenie bezpečného prístupu na internet

Alcatel OmniPCX Office integruje všetky komponenty, ktoré sú potrebné na zavedenie výkonného a spoľahlivého riešenia prístupu na internet. Súčasťou systému je smerovacie zariadenie, certifikovaný firewall pre podnikovú bezpečnosť, e-mail server pre vnútornú aj vonkajšiu komunikáciu, proxy server pre riadenie internetovej prevádzky, cache server pre výkonný a nákladovo optimalizovaný prístup a VPN server pre zaistenie vzdialeného prístupu do lokálnej počítačové siete cez internet.

Skryť Vypnúť reklamu

Alcatel OmniPCX Office na-viac ponúka viaceré smerovacie WAN rozhrania pre počítačové siete (WAN), vrátane ISDN, DSL alebo prenajatých okruhov cez externý smerovač, ktorý pracuje rýchlosťou až 2 Mbps.

Integráciou e-mailových a hlasových aplikácií vytvára systém jednotné riešenie pre odkazy (unified messaging), ktoré kombinuje hlasovú poštu, e-mail a fax. Všetky služby a aplikácie, ktoré sú založené na internete, riadi jediné administratívne rozhranie, ktoré zjednodušuje konfiguráciu a správu systému.

Výkonná dátová sieť

Zabudovaná technológia Ethernet umožňuje aby zariadenie OmniPCX Office poskytovalo efektívne dátové riešenia. Súčasťou systému je 8 až 80 neriadených portov typu 10/100, ktoré je možné v prípade výpadku elektrického napájania napájať pomocou externého záložného zdroja napájania. Riešenie obsahuje aj server DHCP, ktorý automatizuje prideľovanie IP adries, a tak zefektívňuje pohyb užívateľov a umožňuje jednoduchú správu siete LAN. Systém je založený na operačnom systéme Linux a podporuje všetky štandardy pre internetovú, hlasovú a dátovú komunikáciu, vrátane CSTA, IP, PPP, PPTP, IPSec a POP3/SMTP.

Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné vlastnosti a výhody zariadenia elektronickej komunikácie

OmniPCX Office je jediný integrovaný komunikačný systém, ktorý spĺňa všetky nároky malých a stredných podnikov a ponúka pripojenie k internetu, e-mail, pokročilé telefónne služby a prepínanie lokálnej počítačovej siete (LAN). Systém OmniPCX Office dokáže nahradiť niekoľko účelovo rozdielnych komunikačných zariadení (často od rôznych dodávateľov) jednotným, moderným a plne vybaveným systémom, ktorý spoločnosť zvýšením efektivity konkurenčne zvýhodňuje pre ostatnými a zamestnancom poskytuje podporu pri uskutočňovaní ich komunikácie. OmniPCX Office znižuje náklady na zavedenie, údržbu a školenia, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou systémov, ktoré obsahujú viacero rôznych riešení, optimalizuje vynakladanie investícií do informačných technológií a poskytuje ochranu investície pre budúce rozšírenie a rozvoj.

Skryť Vypnúť reklamu

Vďaka rozšíriteľnému modulárnemu designu je možné OmniPCX Office spočiatku finančne efektívne využiť aj v prípade potreby čistých hlasových služieb a bezpečného pripojenia na internet. Celý systém môže byť postupne doplňovaný o ďalšie príslušenstvo a/alebo dodatočnú integráciu technológie voice-over-IP.

Bezpečné a výkonné pripojenie k Internetu

S riešením OmniPCX Office je využitie internetu jednoduché a bezpečné, pretože jeden systém integruje všetky komponenty, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálne, riadené a bezpečné použitie internetu.

* Zdieľaný prístup na internet prostredníctvom celej škály rozhraní rozľahlej počítačovej siete (WAN) - ISDN, ADSL, a pod.

* Zabudovaný firewall pre ochranu miestnej počítačovej siete spoločnosti

* Proxy server s vyrovnávacou pamäťou pre riadené použitie a optimalizáciu prístupu

Skryť Vypnúť reklamu

* E-mail server pre pokročilú komunikáciu

* Možnosti virtuálnej privátnej siete (VPN) pre bezpečný vzdialený prístup cez internet.

Dokonalejšia komunikácia prostredníctvom

zabudovanej e-mail aplikácie

E-mail je dnes najvyužívanejšou internetovou aplikáciou. Systém OmniPCX Office ponúka nákladovo efektívne využitie vďaka možnosti zdarma odosielať a prijímať akéjkoľvek interné e-maily bez nutnosti pripojiť zvláštny server pre externú elektronickú poštu.

Vyšší výkon vďaka jednotnému riešeniu správy odkazov

Vďaka integrovaným apliká-ciám hlasovej a elektronickej pošty, ktoré umožňujú neobmedzenú prácu a s použitím ďalšieho pros-triedku (napr. internetový fax), je OmniPCX Office ideálnym nástrojom pre riešenie jednotného systému správy odkazov.

Skryť Vypnúť reklamu

Systém správy odkazov poskytuje tak správu elektronickej a hlasovej pošty, ako aj príjem a odosielanie faxových správ (uni-fied messaging), a to prostredníctvom jednoduchého užívateľského rozhrania. Užívatelia už preto nemusia kontrolovať niekoľko rôznych odkazových systémov, čo samozrejme zvyšuje výkon jed-notlivých pracovníkov.

Integrované riešenie LAN pre lepšie zdieľanie informácií

Pre potreby efektívnej každodennej komunikácie je v súčasnom kancelárskom prostredí potreba vytvoriť určitý typ lokálnej počítačovej siete (LAN). Bez ohľadu na veľkosť organizácie je sieť LAN nevyhnutná na zdieľanie informácií a správ, pre aplikácie určené pre pracovné skupiny, prístup k internetu a technológiu VoIP. Integrované prepínanie v rámci lokálnej počítačovej siete, ktoré je poskytované systémom OmniPCX Office týmto potrebám dokonale vyhovuje. Vysoko rýchlostné prepínanie zvyšuje výkon, umožňuje prenos objemných súborov a bezproblémové použitie databázových aplikácií a poskytuje rýchlu interakciu pri zdieľanom pripojení na internet.

Skryť Vypnúť reklamu

Inteligentná a užívateľsky orientovaná hlasová komunikácia

Moderný telefónny komunikačný server systému OmniPCX Office poskytuje celú radu znakov vyspelej komunikácie, vrátane tzv. „welcome messages“ (uvítacích správ) pre zákazníkov spoločnosti, volajúce osoby a korešpondentov. Medzi tieto znaky patrí osobný asistent, automatický sprievodca, zabudovaná hlasová pošta, integrovaný server CTI, mobilita pracovného miesta (DECT) a jednotný systém správy odkazov. Celá škála týchto funkcií zmení telefóny a telefonický PC software na inteligentné a užívateľsky orientované terminály. Systém obsahuje komplexné portfólio hlasových komunikačných prostriedkov, ktoré vyhovujú všetkým potrebám, od základných analógových telefónov po čisté telefóny IP, telefonický PC software a ergonomické telefóny DECT.

Skryť Vypnúť reklamu

Overené budúce riešenie pre čistú IP telefóniu

Pri komunikácii prostredníctvom technológie IP je možné významne ušetriť. Použitie alternatívnych IP prenosov v rozľahlých počítačových sieťach (WAN) znižuje náklady na telefónne hovory. Lokálnu káblovú infraštruktúru je možné zjednodušiť pomocou IP a preukázateľne tak ušetriť za počiatočné kabelážne práce a prevádzkové náklady. Riešenie poskytuje kompletnú radu telefónnych aplikácií, ako pre lokálnych užívateľov IP, tak pre vzdialené pripojené zariadenia IP.

PC telefónia umožní účinnú správu zákazníckych vzťahov

Aplikácia PIMphony je správca osobnej komunikácie, ktorý spája dva najrozšírenejšie obchodné nástroje - počítač a telefón. Je to užívateľsky orientovaný telefonický asistent, ktorý zvláda každodenné telefonické úlohy užívateľa.

Skryť Vypnúť reklamu

Automatické zobrazenie informácií o klientovi (kontakt) na obrazovke počítača v okamihu prijatia hovoru výrazne zlepšuje interakciu so zákazníkom a ďalšie služby. Toto „automatické zobrazovanie“ informácií o volajúcom poskytuje rýchlu identifikáciu klienta a efektívnu reakciu spolu s poskytnutím lepšej - kvalitnejšej služby zákazníkovi.

Integráciou telefónu a počítača v grafickom užívateľskom rozhraní PIMphony sa zvýši produktivita jednotlivca i celého tímu. Celý systém naviac podporuje integráciu do Microsoft Outlook alebo Contact management software.

Otvorená technológia a štandardy

Systém OmniPCX Office je založený na operačnom systéme Linux. Podporuje všetky štandardy pre internetovú, hlasovú a dátovú komunikáciu a stáva sa tak spoľahlivým a overeným riešením aj do budúcnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Nová generácia riešení pre podnikovú komunikáciu

Použitie riešenia OmniPCX Office znižuje náklady a zložitosť zavádzania a správy niekoľkých rôznych komunikačných zložiek v súčasnom kancelárskom prostredí. Okrem optimalizácie investícií do informačných technológií a zvýšenia produktivity ponúka OmniPCX taktiež:

* Jednoduchý spôsob, ako zlepšiť vzťahy so zákazníkmi pomocou najmodernejších telefónnych služieb.

* Výhodu použitia internetu s bezpečným prístupom na celopodnikovú sieť.

* Zdokonalenie výkonu organizácie pomocou e-mailových aplikácií.

Vďaka jednoduchému použitiu OmniPCX Office je možné sa plne sústrediť na obchodné záležitosti bez nutnosti čeliť technologickým problémom. Všetky ďalšie informácie vám radi poskytnú naši kompetentní pracovníci alebo ich nájdete na našej internetovej stránke "www.e-alcatel.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 4. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur
 7. Geis pomáha zvládať komplikácie v cezhraničnej preprave
 8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje
 9. Online zľavy: Viete, kde ich vyhľadať?
 10. Šanca pre mladé talenty
 1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 4. Dáma s pávím pierkom
 5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 7. Získaj náskok pred štartom
 8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 16 403
 2. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 11 418
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 853
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 7 803
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 7 118
 6. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 6 402
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 319
 8. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 5 910
 9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 620
 10. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 4 810
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu