Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Ako sa hlásiť na štúdium v zahraničí

Jednoznačne najviac odchádzajú mladí slovenskí študenti do susednej Českej republiky. Odhaduje sa, že na českých univerzitách a vysokých školách študuje okolo 7000 Slovákov.


Podľa Jitky Pilbauerovej z Ústavu informací ve vdělávaní v Prahe, ich nájdete najmä na Univerzite Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzite v Brne a Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Predpokladá sa, že sa v Česku počet slovenských študentov ešte zvýši, pretože od septembra by sa malo na Slovensku začať za vysokoškolské štúdium platiť. V Českej republike však ostane pre nich naďalej bezplatné.

Česká republika

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE

Najviac študentov zo Slovenska študuje na pražskej Karlovej univerzite. Prihlášky na všetky fakulty treba podať v jednotnom termíne do 29. februára 2004.

Skryť Vypnúť reklamu

Adresa: Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36, Česká republika

Tel: +420 2 24491111

Fax: +420 2 24210695

E-mail: UK@cuni.cz

Katolícka teologická fakulta

Adresa:Thákurova 3, 160 00 Praha 6

www.ktf.cuni.cz

Tel: +420 2 20 181 111, +420 2 20 181 244

E-mail: studijni@ktf.cuni.cz

www adresa: www.ktf.cuni.cz

Deň otvorených dverí: 27. 1. 2004

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú v júni.

Evanjelická teologická fakulta

Adresa:Černá 9/646, 115 55 Praha 1, 115 55, Czech Republic

www.etf.cuni.cz

Tel.: +420 221 988 216, stud. odd.: 221 988 213

Fax : + 420 221988215

E-mail: office@etf.cuni.cz

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú v polovici júna.

Husitská teologická fakulta

Adresa: Pacovská 350, 140 21 Praha 4 - Krč, Czech Republic

www.htf.cuni.cz

Tel: +420 241 733 131, +420 241 733 122

Skryť Vypnúť reklamu

Fax : +420 269 29 959

Deň otvorených dverí: 26. januára 2004

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú 11. júna (písomná časť) a 16. - 18. júna (ústna časť. Náhradný termín je 25. júna 2004 a 27. júna (pre študentov maturujúcich v zahraničí, je potrebné napísať žiadosť).

Právnická fakulta

Adresa:Nám. Curieových 7, Praha 1, Nové Město, 116 40, Czech Republic

www.prf.cuni.cz

Tel.: +420 221005111

E-mail: vanova@prf.cuni.cz

Fakulta ponúka len denné štúdium.

Poplatok: 545 Kč

Prijímacia skúška: je jednokolová, písomná (test). Jej cieľom je preveriť vedomosti zo všeobecného prehľadu (najmä história, politický zemepis, základné pojmy ekonómie, kultúra, význam cudzích slov, základná právnická terminológia), predpoklady logického myslenia (negácia, sylogizmy, pravdivosť výroku, formálna logika) a všeobecné predpoklady štúdia na vysokej škole (najmä verbálne, numerické, symbolické, analytické myslenie, priestorová predstavivosť, úsudok). Do skúšky budú započítané aj výsledky maturity (+ 5 percent bodov za maturitu s vyznamenaním).

Skryť Vypnúť reklamu

Prijímacie skúšky budú od 14. júna 2004.

1. lekárska fakulta

Adresa:Kateřinská 32, Praha 2, 121 08, Czech Republic

www.lf1.cuni.cz

Tel.: +420 224963015

Fax : +420 224915413

E-mail: office@lf1.cuni.cz

Prijímacie skúšky: Písomné testy z chémie, fyziky a biológie. Pripraviť sa na ne môžete pomocou skrípt, obsahujúcich asi 1300 otázok na každý predmet, ktoré si môžete zakúpiť na dekanáte fakulty.

Poplatok: 545 Kč

O termíne skúšok sa študenti dozvedia na základe písomného pozvania fakulty.

2. lekárska fakulta

Adresa: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, Czech Republic

www.lf2.cuni.cz

Tel.: +420 224435802, +420 224435803

Fax : +420 224435820

E-mail: Olga.Lupacova@lfmotol.cuni.cz

Poplatok: 540 Kč

Prijímacie skúšky budú prebiehať v druhej polovici júna, škola ponúka aj náhradný a mimoriadny termín

Skryť Vypnúť reklamu

3. lekárska fakulta

Adresa:Ruská 87, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lf3.cuni.cz

Tel.: +420 267102111

Fax : +420 272 73 07 76

Termín podania prihlášok: do 29. februára 2004

Poplatok: 540 Kč

Prijímacie skúšky budú v prvej polovici júna, sú dvojkolové. Uchádzačov čaká test z biológie, chémie a fyziky, do druhého kola (ústny pohovor) postúpia najlepší.

Lekárska fakulta v Plzni

Adresa:Husova 3, Plzeň, 306 05, Czech Republic

www.lfp.cuni.cz

Tel.: +420 377593400

Fax : +420 377593449

E-mail: office@lfp.cuni.cz

Termín podania prihlášok: do 29. februára 2004

Lekárska fakulta v Hradci Králové

Adresa:Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, Hradec Králové, 500 38, Czech Republic

www.lfhk.cuni.cz

Tel.: +420 495816111

Fax : +420 495513597

E-mail: office@lfhk.cuni.cz

Skryť Vypnúť reklamu

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Adresa:Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic

www.faf.cuni.cz

Tel.: +420 495067111, +420 495067200

Fax :+420 495518002

E-mail: brucknerova@faf.cuni.cz

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú a v polovici júna formou testov z biológie, chémie a fyziky (jednokolové).

Filozofická fakulta

Adresa:Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Czech Republic

http://prijimacky.ff.cuni.cz

Tel.: +420 221619111

Fax : +420 22325016

E-mail: prijimacky@ ff.cuni.cz

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú od polovice mája.

Prírodovedecká fakulta

Adresa:Albertov 6, Praha 2, 128 43, Czech Republic

www.natur.cuni.cz

Tel: +420 221 95 1111

E-mail: office@natur.cuni.cz

Poplatok: 540 Kč

Prijímacie skúšky budú koncom júna. Sú písomné, jednokolové.

Skryť Vypnúť reklamu

Matematicko-fyzikálna fakulta

Adresa:Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16, Czech Republic

www.mff.cuni.cz

Tel.: +420 221 911 262

Fax : + 420 221 911 426

E-mail: studijni@mff.cuni.cz

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú 14. júna 2004

Pedagogická fakulta

Adresa: M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39, Czech Republic

www.pedf.cuni.cz

Tel.: +420 221900111

Fax : +420 224 947 156 alebo 224 947 150

Poplatok: 540 Kč

Prijímacie skúšky budú v júni.

Fakulta sociálnych vied

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic

www.fsv.cz

Tel.: +420 222 112 111

Fax : +420 224 23 56 44

E-mail: blanicka@mbox.fsv.cuni.cz

Deň otvorených dverí: prebieha celý január, (podľa odborov)

Poplatok: 500 Kč

Prijímacie skúšky budú od začiatku júna.

Fakulta telesnej výchovy a športu

Skryť Vypnúť reklamu

Adresa: José Martího 31, Praha 6, 162 52, Czech Republic

www.ftvs.cuni.sk

Tel.: +420 220 171 111,

Fax : +420 220 563 167

Poplatok: 545 Kč

Prijímacie skúšky budú v apríli (talentové) a v júni (písomné a ústne).

Fakulta humanitných štúdií

Adresa: U Kříže 8, 156 00 Praha 5 - Jinonice, Czech Republic

www.fhs.cunic.cz

Tel.: +420 251 080 211

Fax : +420 251 620 611

E-mail: studijni@fhs.cuni.cz

Poplatok: 300 Kč pri elektronickom podaní prihlášky a 500 Kč pri tlačenej prihláške.

Prijímacie skúšky budú v apríli.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAHE

Je na treťom mieste rebríčka navštevovanosti slovenskými študentami. Momentálne na nej študuje asi 900 slovenských študentov. Aj na túto vysokú školu sa prihlášky prijímajú prednostne najmä elektronickou cestou, formulár a bližšie informácie nájdete na http://prihlasky.vse.cz.

Skryť Vypnúť reklamu

Formuláre prihlášok v tlačenej podobe nájdete na vrátniciach Vysokej školy ekonomickej.

Prihlášky na všetky fakulty a odbory treba podať do 27. februára tohto roku. Prijímacie skúšky sa budú konať v termíne od 1. do 14. júna.

Poplatok za prijímacie pohovory je rovnaký na všetkých fakultách: 540 Kč.

Adresa:nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech Republik

Tel: +420 224 095 111, +420 271 914 703, +420 224 930 739

Fax: 224 220 657

Informácie o štúdiu: Anna Fryčová, tel. +420 224 095 770

Fakulta financií a účtovníctva

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech republik

http://nb.vse.cz/fak1/

Tel: +420 224 095 118 (bakalárske štúdium), +420 224 095 144 (nadväzujúce magisterské štúdium)

Fax: + 420 224 095 109

E-mail: cizkova@vse.cz

Termín podania prihlášky: do 27. feburára 2004

Skryť Vypnúť reklamu


Fakulta mezinárodných vzťahov

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech republik

http://fmv.vse.cz

Tel: + 420 224 095 244

Fax: +420 224 095 244

Deň otvorených dverí: 31. január 2004 (sobota)


Fakulta podnikohospodárska

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech republik

http://fph.vse.cz

Tel: +420 224 095 382, +420 224 095 380

Fax: +420 224 095 382,+420 224 095 382

Fakulta informatiky a štatistiky

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech republik

http://fis.vse.cz

Tel: +420 224 095 440,

E-mail: zilinova@vse.cz (bakalárske a magisterské štúdium)

Fax: +420 224 225 942

Fakulta národohospodárska

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech republik

http://fnh.vse.cz

Tel: +420 224 095 540

Fax: +420 224 095 555

Skryť Vypnúť reklamu

E-mail: fnh@vse.cz

Fakulta managementu v Jindřichovom Hradci

Adresa: Jarošovská 1117/II, 377 01 JindřichĚv Hradec, Czech republik

http://fm.vse.cz

Tel: +420 384 417 219, +420 384 417 273

Fax: +420 384 417 277

E-mail: jirkova@fm.vse.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE

Na pomyselnom rebríčku záujmu slovenských študentov je na druhom mieste. Jedným z dôvodov jej popularity je jej blízkosť ku slovenským hraniciam.

Prihlášku ku štúdiu môžete podať elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ alebo na klasickej tlačenej prihláške platnej v ČR (dá sa zakúpiť napríklad v predajniach ŠEVTu), ktorú pošlete doporučene na dekanát príslušnej fakulty. Uzávierka prihlášok je 28. februára 2004. Poplatok za služby spojené s prijímacím konaním je na všetkých fakultách rovnaký: 500,- Kč v prípade elektronickej prihlášky, a 540,- Kč v prípade papierovej prihlášky.

Skryť Vypnúť reklamu

Adresa: Žerotínovo nám. 9, Brno, 601 77

Tel.: 00420 542 128 230, 542 128 229,

Fax: 00420 542 128 300

E-mail: studijni@ rect.muni.cz,

http://www.muni.cz

Právnická fakulta

Adresa:Veveří 70, 611 80 Brno, Czech republik

http://www.law.muni.cz

Tel: 00420 541 559 202

Fax: 00420 541 210 604

E-mail: Alice.Brychtova@ law.muni.cz

Deň otvorených dverí: už bol

Prijímacie konanie bude prebiehať v polovici mája.

Lekárska fakulta

Adresa: Komenského nám. 2, 662 43 Brno, Czech republik

http://www.med.muni.cz

Tel: 00420 542 126 111

Fax: 542 213 996

Prijímacie skúšky budú prebiehať v máji.

Prírodovedecká fakulta

Adresa: Kotlářská 2, 61137 Brno, Czech Republic

http://www.sci.muni.cz

Telefon: +420 541 129 111, +420 541 129 200

Fax: +420 541 211 214

Filozofická fakulta

Skryť Vypnúť reklamu

Adresa: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

http://phil.muni.cz

Tel.: 00420 54949 1511

Fax: 00420 54949 1520

E-mail: prij.rizeni@ phil.muni.cz

Deň otvorených dverí: 23. január 2004

Talentová skúška bude v máji 2004, ostatné skúšky budú pokračovať v máji a začiatkom júna.

Pedagogická fakulta

Adresa: Pedagogická fakulta MU v Brně, Poříčí 7, 603 00 Brno, Czech republik

http://www.ped.muni.cz

Telefon: +420 549 49 3050, +420 549 49 7384, 3169, 3254

Fax: +420 549 49 1620

E-mail: studijni@ ped.muni.cz;

Test študijných predpokladov bude 12. 5.-15. 5. 2004, odborové prijímacie skúšky: 7.-18. 6. 2004

Ekonomicko-správna fakulta

Adresa: Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky, Czech republik

http://www.econ.muni.cz

Tel: 549 49 1710

Fax: 549 49 1720

E-mail: studijni@ econ.muni.cz

Skryť Vypnúť reklamu

Prijímacie skúšky budú prebiehať od polovice mája.

Fakulta informatiky

Adresa: Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech republik

Tel: ++420-549 493 971, ++420-549 493 888,

Fax: ++420-549 491 820

E-mail: studijni@ fi.muni.cz (Preferovaný kontakt)

Dni otvorených dverí: 21.1, 28.1. a 4.2.2004

Fakulta sociálnych štúdií

Adresa: Gorkého 7, 602 00 Brno, Czech republik

www.fss.muni.cz

Tel: +420 549 491 905, kombinované studium 549 494 022, 549 494 258

Fax: +420 549 491 920

E-mail: prijim@ fss.muni.cz

Prijímacie skúšky budú v sobotu 15. mája 2004.

Fakulta športových štúdií

Adresa: Sladkého 13, 617 00 Brno, Czech republik

http://fsps.muni.cz

Tel: +420 549 492 000

Fax: +420 549 492 020

E-mail: info@ fsps.muni.cz

Talentové skúšky budú 27. až 29. apríla, ostatné skúšky budú v máji.

Skryť Vypnúť reklamu

BELGICKO

Belgicko sa delí podľa jazykovej príbuznosti na tri spoločenstvá - francúzske, flámske a nemecké. Keďže každé spoločenstvo má svoje osobitosti, predstavujeme každé zvlášť.

FLÁMSKE SPOLOČENSTVO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytujú ho univerzity a vyššie odborné školy (hogescholen). Štúdium je založené na kreditnom systéme (1 rok = 60 kreditov). Vyučovacím jazykom je holandčina, ale lstále viac postgraduálnych programov sa uskutočňuje v anglickom jazyku.

Univerzity

Flámsko má 6 univerzít. Štúdium trvá najmenej 4 roky a je rozdelené do 3 stupňov.

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou pre prijatie na vysokú školu je maturitné vysvedčenie ekvivaletné flámskemu maturitnému vysvedčeniu a znalosť holandčiny, prípadne aj ďalšieho cudzieho jazyka. Prijímacie skúšky sa konajú v odboroch: medicína, zubné lekárstvo, výtvarné umenie a hudba. O prijatí na štúdium master a na doktorandské štúdium a uznaní zahraničných dokladov o vzdelaní potrebných na prijatie rozhoduje príslušná belgická vzdelávacia inštitúcia.

Skryť Vypnúť reklamu

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgicka v oblasti školstva, vedy, kultúry, športu a mládeže na roky 1998 - 2000, program sa predlžuje notifikáciou,

- 10-mesačný postgraduálny pobyt určený na prehĺbenie špecializácie pre absolventov vysokých škôl,

- 1-4 mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, mladých vedeckých alebo pedagogických pracovníkov,

- letný kurz flámskeho jazyka a kultúry pre študentov vysokých škôl, doktorandov, pedagogických pracovníkov.

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.

FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytujú ho univerzity, vzdelávacie inštitúcie neuniverzitného typu (Hautes Écoles) a umelecké školy. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú aj inštitúty architektúry.

Univerzity

Univerzitné vzdelávanie poskytuje 9 inštitúcií. Tri univerzity poskytujú vzdelávanie v rôznych odboroch, Université de Mons-Hainaut je obmedzená na niekoľko fakúlt a 5 univerzitných inštitútov poskytuje vzdelávanie v jednej špecializovanej disciplíne.

Štúdium je trojstupňové.

Podmienky na prijatie

Maturitné vysvedčenie uznané Ministerstvom Francúzskeho spoločenstva, znalosť francúzskeho jazyka a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- na základe dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom na roky 2002 - 2003,

- 1-9 mesačný výskumný pobyt pre absolventov vysokých škôl, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov vysokých škôl,

- letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov a učiteľov vysokých škôl.

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.

NEMECKÉ SPOLOČENSTVO

Vzdelávanie v nemeckom jazyku je obmedzené na dve pedagogické vysoké školy a zdravotnícku vysokú školu. Štúdium trvá tri roky a jeho súčasťou je prax. Ostatné špecializácie a vyššie formy štúdia musia študenti absolvovať vo Flámskom alebo Francúzskom spoločenstve, resp. v zahraničí.

Náklady na štúdium a na pobyt v Belgicku

Školné: 400 - 700 eur/rok.

Školné na postgraduálne kurzy môže byť podstatne vyššie.

Životné náklady: 800 eur/mesiac.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva v SR

Fraňa Kráľa 5

811 05 Bratislava 1

Tel.: 02/87 10 1211, 5249 4314, 5249 4277, 5249 1338

Fax: 02/5249 4296

E-mail: ambabelbratis@gtinet.sk

Víza

Žiadosť sa predkladá osobne na vízovom oddelení Veľvyslanectva Belgického kráľovstva. V niektorých prípadoch postupujú celý spis na cudzinecký úrad v Belgicku, ktorý následne rozhoduje. V týchto prípadoch nie je možné určiť presnú dĺžku vybavenia víza. Ak je o žiadosti možné rozhodnúť priamo na veľvyslanectve, vízum sa vydáva v ten istý deň, prípadne nasledujúci deň.

Štipendisti programov na základe bilaterálnych dohôd neplatia poplatky za víza.

Podrobné informácie o dokladoch potrebných k vystaveniu víza poskytuje veľvyslanectvo.

DÁNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytuje ho 11 univerzít, z toho 5 multifakultných a 6 špecializovaných na oblasti ako elektrotechnika, farmácia, veterinárna medicína, umenie a ďalšie, a vyše 170 inštitútov vysokoškolského vzdelávania „college", ktoré sa v roku 1997 transformovali na nový typ inštitúcií CVUs (centres for higher and further education - Centrum pre vysoké a ďalšie vzdelávanie). Dĺžka štúdia, ktoré sa zameriava na praktické vzdelávanie, najmä v oblastiach sociálnej práce, inžinierstva, fyzioterapie a pod., je 2 až 4 roky. Štúdium, môže končiť buď diplomom, alebo profesionsbachelor (odborne zameraný bakalár).

Vysokoškolské vzdelávanie trvá od 2 do 6 rokov, akademický rok sa člení na 2 semestre, jesenný trvá od septembra do konca decembra a jarný od januára do mája. Vysokoškolské štúdium za účelom získania titulu bakalár trvá 3 roky (B.A/B.Sc.) - študuje sa jeden hlavný a jeden vedľajší predmet, titulu master (candidatus) - 2- až 3-ročné štúdium po získaní titulu bakalára. Humanitné vedy poskytujú 6-ročné jednoodborové magisterské štúdium (mag. art).

Podmienky na prijatie

Zahraniční študenti sa môžu uchádzať o prijatie na vysokú školu v prípade, že sú držiteľmi dánskeho ekvivalentu maturity (studentereksamen, Hojere Forberedelseseksamen) alebo uznávaného typu ukončenia strednej školy z krajín Európskej únie.

Veľmi dôležitou podmienkou je jazyk. Pri bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent ovládať dánčinu na dobrej úrovni, keďže je vo veľkej väčšine vyučovacím jazykom. Testy dánčiny sa konajú výlučne v Dánsku na Studieskolen dvakrát ročne, v máji a novembri.

Pri postgraduálnom štúdiu je potrebné preukázateľné vysokoškolské vzdelanie na úrovni master, pričom výskumný zámer je posudzovaný z hľadiska dĺžky trvania a obsahu výskumu. Je vhodné, ak kandidát už začal postgraduálne štúdium v domovskej krajine. Doktorandské štúdium je možné absolvovať v anglickom alebo inom severskom jazyku (okrem fínčiny).

V prípade záujmu o celé vysokoškolské štúdium v Dánsku je k dispozícii 120 programov v anglickom jazyku na dánskych štátom akreditovaných univerzitách. Ich zoznam je na www.ciriusonline.dk/eng/studyprog.

Náklady na štúdium a na pobyt

V Dánsku sa spravidla neplatí školné, ani registračné poplatky na univerzitné vzdelávanie okrem niektorých doktorandských štúdií.

Životné náklady (ubytovanie, stravovanie, MHD ap.) sa pohybujú okolo 5 500 DKK mesačne. Zahraniční študenti môžu požiadať o pracovné povolenie do 15 hodín týždenne a bez obmedzenia hodín môžu pracovať v júni, júli a auguste.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva v SR

Panská 27

816 06 Bratislava

Tel.: 02/5930 0200

Fax: 02/5443 3656

www.denmark.sk

Víza

Študent môže požiadať dánske veľvyslanectvo alebo konzulát o povolenie na pobyt a o študentské víza na dánskom veľvyslanectve na Slovensku až potom, keď bol prijatý na štúdium. Vyžaduje sa doklad o finančnom zabezpečení vo výške minimálne 5500 DKK mesačne. Môže to byť grant alebo štipendium, študentská pôžička alebo účet v banke, majiteľom ktorého musí byť študent.

Študenti z krajín únie žiadajú o povolenie až po príchode do Dánska. Na prvé tri mesiace nepotrebujú povolenie na pobyt a ani pracovné povolenie.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- na základe Programu vzdelávacej a vedeckej spolupráce Ministerstva školstva SR a Ministerstva školstva Dánskeho kráľovstva:

- 3 - 9-mesačný študijný pobyt pre študentov,

- krátkodobý vedecký pobt (vrátane účasti na konferenciách) pre doktoradnov,

- letný kurz dánskeho jazyka pre študentov a doktorandov.

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.

FÍNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytuje ho 20 univerzít (yliopisto/universitet - fínsky/švédsky) a 29 odborných polytechník (ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor - skr. AMK/YH), ktoré reprezentujú mimouniverzitné vzdelávanie. Desať univerzít má tradičný multidisciplinárny charakter a desať je špecializovaných. Vysokoškolské štúdium trvá 3 až 6 rokov.

Fínske školy sú otvorené zahraničným študentom a poskytujú im veľké množstvo kurzov a programov (približne 300), najmä v angličtine.

Akademický rok sa skladá z 2 semestrov, jesenný trvá od septembra do polovice decembra, jarný od januára do mája. Študenti sa počas letných mesiacov môžu zapísať na kurzy na svojej škole alebo si vybrať z ponuky „letných univerzít".

Podmienky na prijatie

Výberové a prijímacie konanie je v kompetencii danej univerzity. Termín na podanie prihlášky býva väčšinou medzi januárom a májom. Žiadosti na doktorandské štúdium sa prijímajú priebežne. Študenti musia absolvovať prijímacie skúšky vo Fínsku a dokladovať znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínština alebo švédčina). Zahraniční študenti, ktorí prichádzajú na kratšie študijné pobyty, majú možnosť absolvovať štúdium aj v angličtine.

Náklady na štúdium a na pobyt

Univerzitné vzdelávanie je podporované štátom - ministerstvom školstva. Domáci študenti nemusia platiť. Väčšina medzinárodných programov pre zahraničných študentov je tiež bez úhrady školného, ale študenti musia platiť za knihy, ubytovanie. Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia majú povinné členstvo v študentských odboroch - ročné poplatky sú 40 - 85 eur a zahŕňajú zdravotné poistenie, lacnejšie stravné, cestovné. Na polytechnikách a pre doktorandov je členstvo v odboroch dobrovoľné. Priemerné mesačné životné náklady sú 690 eur. Zahraniční študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu dostať štipendium od fínskej vlády v prípade, že žili vo Fínsku najmenej 2 roky.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Fínskej republiky (s pôsobnosťou pre SR)

Gonzagasse 16

A-1010 Wine

Österreich

Tel.: +43/1/531 59-0

Fax: +43/1/535 5703

E-mail: sanormat.wie@formin.fi

Víza

Zahraniční študenti musia požiadať o povolenia k pobytu. K žiadosti treba predložiť doklad o prijatí na štúdium a musia preukázať finančné zabezpečenie svojho študijného pobytu. Študenti z krajín mimo EÚ musia každoročne zložiť 5 400 eur vo fínskej banke a požiadať o vízum pred príchodom do Fínska.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- na základe Programu kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Fínskom (1999-do schválenia platnosti novej dohody):

- 3-9-mesačné študijné pobty pre postgraduálnych študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov.

Žiadosti o štipendium sa podávajú na Slovensku v SAIA. Všetky bližšie informácie získate na webstránke SAIA a CIMO.

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.

FRANCÚZSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytuje ho 87 univerzít, viac ako 200 vysokých škôl nazývaných Grandes Écoles, 101 technických inštitútov a 454 špecializovaných škôl pre niektoré odbory.

Štúdium na univerzitách je trojstupňové.

Prvý cyklus (Premier Cycle) trvá dva roky a končí sa získaním titulu DEUG (diplom všeobecných univerzitných štúdií) alebo DEUST (diplom vedeckých a technických univerzitných štúdií). DEUG nie je profesionálnou kvalifikáciou, naproti tomu DEUST oprávňuje na výkon študovanej profesie.

Druhý cyklus (Deuxieme Cycle) trvá dva roky. Po úspešnom ukončení prvého roku študent získa diplom Licence, po ukončení druhého roku diplom Maitrise.

Tretí cyklus (Troisieme Cycle) sa začína ročným štúdiom zakončeným udelením titulu DESS (diplom špecializovaného vyššieho štúdia) alebo DEA (diplom rozšíreného štúdia). Diplom DESS je určený študentom, ktorí neplánujú ďalej pokračovať v štúdiu, diplom DEA je podmienkou na zápis na doktorandské štúdium. Doktorát mladý vedecký pracovník získa po 2-5 rokoch výskumu a po úspešnom obhájení doktorandskej práce.

Na Grandes Écoles trvá štúdium zvyčajne tri roky. Prijímacie pohovory sú prísne a štúdium náročné, ale absolventi získavajú výborné predpoklady na ďalší rozvoj profesionálnej kariéry.

Technické inštitúty univerzít (institu Universitaite de Technologie - IUT) a oddelenia vyššieho technického vzdelávania na stredných školách (Section de Techniciens Supérieurs - STS) ponúkajú pre absolventov stredných škôl dvojročné technické kurzy. Tieto odborné kurzy sa končia na IUT udelením diplomu Diplôme Universitaire de Technologie, na STS diplomom Brevet de Technicien Supérierur.

Vzdelávanie v odboroch ako napr. umenie, dizajn, žurnalistika, architektúra, audiovizuálne umenie, zdravotná starostlivosť, sociálna práca, učiteľstvo a pod. poskytujú špecializované školy. Väčšina týchto programov trvá od troch do piatich rokov.

Podmienky na prijatie

Slovenskí občania, ktorí chcú vo Francúzsku nastúpiť do prvého cyklu, podávajú žiadosť o predbežný zápis spolu s vyžadovanými dokumentmi na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave. Ďalším krokom je zloženie jazykovej skúšky, ktorú koncom februára organizuje francúzske veľvyslanectvo. Po preštudovaní materiálov uchádzača vysoké školy rozhodujú o prijatí či neprijatí študenta.

Pri nástupe do druhého cyklu uchádzač podáva žiadosť vysokoškolskej inštitúcii, na ktorej má záujem študovať. Škola na základe predchádzajúceho štúdia uchádzača rozhodne, ktoré predmety mu uzná a do ktorého ročníka môže nastúpiť.

Na Grandes Écoles sa robia náročné prijímacie pohovory.

Zahraniční študenti musia ovládať francúzštinu na úrovni diplomu DALF.

Náklady na štúdium a pobyt

Na štátnych školách sa neplatí školné, iba zápisné poplatky vo výške 250 - 380 eur na rok. Súkromné vysoké školy si samy stanovujú výšku školného Pri zápise študenti platia za komplexné poistenie (cca, 380 až 760 eur na rok).

Životné náklady (na ubytovanie, stravu, zdravie, voľný čas, cestovanie) sú približne 700 až 850 eur na mesiac. V Paríži a blízkom okolí sú životné náklady podstatne vyššie než v iných mestách.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku

Kutscherfeldov palác

Sedlárska 7

812 83 Bratislava 1

Tel.: 02/5934 7777

Fax: 02/5934 7799

www.france.sk

Víza

O vízum treba požiadať na francúzskom veľvyslanectve. K žiadosti treba okrem iných dokumentov priložiť doklad o riadnom prijatí na štúdium - nestačí doklad o predregistrácii (originál s fotokópiou) a doklad o finančnom zabezpečení pobytu. Ak o vízum žiada štipendista, musí priložiť aj prezentačný list vystavený francúzskym veľvyslanectvom a doklad o absolvovaní zdravotnej prehliadky.

Bližšie informácie záujemcovia získavajú na francúzskom veľvyslanectve.

Štipendiá

Štipendiá francúzskej vlády

- sú udeľované na základe Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštituciálnej spolupráce medzi vládou SR a vládou Francúzskej republiky (1999-2002).

Jazykové štipendiá

- jazykové stáže pre študentov 2, 3 a 4. ročníka (nie sú určené pre študentov v odbore francúzštiny), 3 až 4 týždne,

- štipendiá pre študentov 3., 4. a 5. ročníka VŠ (výlučne pre študentov francúzštiny) - štúdium na úrovni „licence", „maitrise" 4 mesiace,

- doktorandské štipendiá

- krátkodobé výskumné stáže pre slovenských doktorandov (1 - 2 mesiace).

Univerzitné a vedecké štipendiá

- posledný ročník vysokoškolského štúdia (4. alebo 5. ročník) - Maitise, 9 mesiacov,

- program COPERNIC (postgraduálne štúdium) - Špecializácia v oblasti manažmentu pre absolventov VŠ, 7 mesiacov prednášky, 5 mesiacov stáž,

- postgraduálne štúdium pre absolventov VŠ - DEA, DESS, Master - 6 až 8 mesiacov prednášky, 3 až 6 mesiacov stáž,

- doktorandské štipendiá,

- vedecko-výskumná stáž pre slovenských doktorandov - 3 až 6 mesiacov vo francúzskom laboratóriu,

- doktorandské štúdium „these en cotutelle" - 6 mesiacov vo Francúzsku + 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov.

Umelecké štipendiá

- študijné pobyty - 3 - 9-mesačné štúdium pre absolventov a študentov posledných ročníkov umelekých škôl,

- kultúrne štipendiá „Courants" - 2 - 3-týždňové stáže pre odborných pracovníkov v oblasti kultúry ovládajúcich francúzštinu (jeseň 2004).

Audovizuálne štipendiá

- stáže - rozhlas, televízia, žurnalistika, kinematografia,

- postgraduálne špecializačné štúdium - DEA, DESS, Master - ročný pobyt pre absolventov (6 až 8 mesiacov prednášky, 3 až 6 mesiacov stáž).

Bližšie iformácie a prihlasovanie: www.france.sk,

- univerzitné a vedecké štipendiá, odborné štipendiá, audiovizuálne štipendiá: tel. 02/5934 7741

E-mail: sciences@france.sk,

- jazykové štipendiá: tel. 02/5934 7735,

E-mail: linguist@france.sk,

- umelecké štipendiá: tel. 02/5934 7705,

E-mail: culture@france.sk.

GRÉCKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytuje ho 17 univerzít, 12 technických vzdelávacích inštitútov, pedagogické školy a školy pre vyššie vzdelávanie.

Akademické vzdelanie poskytujú univerzity (Panepistimion), technické univerzity (Polytechnion) a vojenské akadémie (Stratiotikes Scholes Axiomatikon), ktoré majú ten istý status ako univerzity, ale patria pod ministerstvo obrany.

Podmienky na prijatie

Cudzinci, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou prihlášku s požadovanými dokumentmi Ministerstvu vzdelávania a náboženských záležitostí. Informáciu, ktoré materiály je nutné predložiť, poskytuje grécke veľvyslanectvo v Bratislave. Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo.

Keďže vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina, cudzinci musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho jazyka. Certifikát je možné získať na Aténskej alebo Solúnskej univerzite.

Náklady na štúdium a na pobyt

Na univerzitách sa neplatí školné, ale zahraniční študenti platia v Grécku poplatky pokrývajúce časť nákladov na štúdium a na učebnice.

Životné náklady (vrátane ubytovania) dosahujú 750 eur mesačne.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Helénskej republiky na Slovensku

Hlavné nám. 4

811 01 Bratislava

Tel.: 02/5443 4143

Fax: 02/5443 4064

E-mail: embassy@greece.sk

www.greece.sk

Víza

Žiadosť o študentské vízum treba predložiť na veľvyslanectvo. K žiadosti o študentské vízum treba priložiť okrem iného informácie o programe, potvrdenie o štúdiu na slovenskej vysokej škole, akceptačný list gréckej univerzity, doklad o zabezpečenom ubytovaní a štipendiu.

Bližšie informácie poskytne veľvyslanectvo.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi SR a Helénskou republikou na roky 1999-2002 (platnosť je predĺžená),

- 5-10-mesačný pobt (postgraduálne štúdium) pre doktorandov,

- letný kurz (novo) gréckeho jazyka a kultúry pre študentvo a doktorandov,

- letný kurz (novo) gréckeho jazyka, mesiac pre študentov gréčtiny,

- celé vysokoškolské štúdium pre študentov 1. ročníka vysokej školy.


Štipendiá I.K.Y.

(Idrima Kratikon Ipotrofion - Štátny inštitút pre štipendiá)

- 8-mesačný kurz gréckeho jazyka a kultúry pre absolventov vysokých škôl humanitného zamerania,

- postgraduálne alebo postdoktorandské študijné pobyty zamerané na medicínu, spoločenskovedené a umelecké odbory pre absolventov vysokých škôl zo strednej a východnej Európy.

Bližšie informácie: SAIA, Veľvyslanectvo Helénskej republiky. Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n.o.

Štipendiá Onassisovej nadácie

- pre vedeckých a výskumných pracovníkov, pre pedagogických pracovníkov VŠ, postgraduálnych študentov, doktorandov, postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry a učiteľov gréckeho jazyka na základných a stredných školách. Štipendiá sú určené na štúdium v oblastiach: humanitné vedy, politické vedy, právo, ekonómia, architektúra, umenie.

Bližšie informácie: SAIA alebo Onassisova nadácia.

Prihlasovanie na adrese: Alexander S.Onassis Public Benefit Foundation, Athens Office, Aliens Fellowships Programme, Eschinou 7, 105 58 Athens, Greece, E-mail: foreigners@onassis.gr.www.onassis.gr.

Štipendium Ministerstva národného hospodárstva Helénskej republiky

- na celé vysokoškolské a postgraduálne štúdium. Štipendium zahŕňa mesačný finančný príspevok, bezplatné štúdium a stravovanie, študijný materiál a bezplatné ubytovanie. Je poskytované počas troch rokov. Nie je možné študovať odbory: klinická medicína, teológia, hudba, výtvarné umenie.

Bližšie informácie: SAIA alebo Veľvyslanectvo Helénskej republiky v Bratislave.

Prihlasovanie: Veľvyslanectvo Helénskej republiky.

Štipendium Ministerstva školstva Helénskej republiky

- na mesačný letný kurz gréckeho jazyka a kultúry pre študentov a pedagógov gréckeho jazyka. Štipendium nezahŕňa cestovné náklady.

Bližšie informácie: SAIA alebo Veľvyslanectvo Helénskej republiky v Bratislave.

Prihlasovanie: Veľvyslanectvo Helénskej republiky.

HOLANDSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Najstaršou univerzitou v Holandsku je Univerzita v Leiden, najväčšie univerzity sú v Amsterdame a v Ultrechte, 9 univerzít ponúka študijné programy v rôznych disciplínach, 3 univerzity (Elft, Twente a Eindhowen) sú technického typu a Univerzita vo Wageningene je zameraná na poľnohospodárstvo. Netradičnou univerzitou je Open University, ktorá umožňuje získať akademický titul formou diaľkového štúdia. Univerzity odborného vzdelávania - Hogescholen - ponúkajú študijné programy v oblasti odborného vzdelávania (HBO). Univerzity odborného vzdelávania spolupracujú s podnikmi, ktoré zamestnávajú ich absolventov. Dôležitou súčasťou štúdia je prax. Štúdium trvá 4 roky.

Podmienky na prijatie

Pre štúdium na holandských univerzitách sa vyžaduje znalosť holandského jazyka. Vyučovanie v prvých ročníkoch je spravidla v holandskom jazyku, neskôr je možné prejsť na štúdium v angličtine. Z tohto dôvodu je pre zahraničných študentov výhodnejšie zvoliť si jeden z medzinárodných študijných programov, kde celé štúdium prebieha v angličtine.

Základnou podmienkou na prijatie na štúdium je maturitné vysvedčenie uznané holandskodu vzdelávacou inštitúciou (holandská inštitúcia požiada zodpovednú inštitúciu Centre for International Recognition and Certification - cIRC o uznanie vášho maturitného vysvedčenia v Holandsku). Školy môžu stanoviť ďalšie vlastné požiadavky pre prijatie (znalosť holandského jazyka, zameranie ukončenej strednej školy, vykonanie doplnkových skúšok alebo vstupných testov).

Náklady na štúdium a na pobyt

Poplatky za štúdium: riadne štúdium na holandských univerzitách: 1450 - 2300 eur/rok, medzinárodné kurzy: 200 - 89 000 eur /kurz (väčšina kurzov 1 500 - 15 000 eur/kurz).

Náklady na životytie: 700 - 900 eur/mesiac.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR

Fraňa Kráľa 5

811 05 Bratislava

Tel.: 02/5262 5081

Fax: 02/ 5249 1075

E-mail: holandembassy@internet.sk

www.netherlandsembassy.sk

Víza

Žiadosti o študentské víza sa podávajú na holandskom veľvyslanectve. Vybavenie víza trvá 3 mesiace. Študenti neplatia poplatok za vízum. Bližšie informácie o podmienkach na vstup a pobyt v Holandsku nájdete na stránke www.immigratiedienst.nl.

Štipendiá

Huygens Scholarships

- unilaterálne štipendiá a poskytované priamo holandským veľvyslanectvom. Informácie a prihláška sú na adrese: www.nuffic.net (prihláška na letný kurz holandčiny: www.ivnnl.com). Uzávierka prihlášok je na holandskom veľvyslanectve v SR. V prípade jazykového kurzu zasiela prihlášku priamo na Nuffic univerzitu, na ktorej študent študuje,

- študijné alebo výskumné štipendium (3 - 10 mesiacov) pre študentov v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventov vysokých škôl (do 2 rokov po skončení školy) a doktorandov,

- študijné štipendiá pre študentov holandského jazyka a kultúry,

- letné kurzy holandského jazyka pre študentov, ktorí holandčinu študovali najmenej 1 rok ako hlavný vedľajší predmet,

- letné kurzy medzinárodného verejného práva a medzinárodného privátneho práva pre študentov zo strednej a východnej Európy.

Štipendium Andrewa W. Mellona

- je pre postdoktorandov z oblasti humanitných a sociálnych disciplín na The Netherlands Institute form Advaced Study in the Humanities and Social Sciences - NIAS). Uzávierka býva spravidla v máji. Bližšie informácie sú k dispozícii na www.nias.knaw.nl.


ÍRSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Vyššie vzdelanie zabezpečuje 7 univerzít, 13 technických vysokých škôl, 8 pedagogických vysokých škôl a súkromné nezávislé vysoké školy.

Na univerzitách je možné navštevovať na bakalárskej úrovni 3- až 4-ročné kurzy, v prípade veterinárnej medicíny, stomatológie a architektúry 5-ročné kurzy a v prípade medicíny 6-ročné kurzy medicíny.

Absolventi bakalárskeho štúdia vo väčšine prípadov pokračujú v štúdiu na úrovni master. Master programy trvajú minimálne 1 rok od získania bakalárskeho titulu a pozostávajú z výučby alebo výskumu, poprípade sú kombináciou oboch.

Po ukončení štúdia master môžu záujemcovia o akademickú dráhu získať doktorandský titul po zvyčajne trojročnom výskume.

Vysoké školy ponúkajú 2- až 4-ročné kurzy. Na niektorých je možné navštevovať aj postgraduálne kurzy.

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou na prijatie na univerzitu alebo vysokú školu je maturitná skúška porovnateľná s írskou skúškou - school leaving exam. Umiestnenie záleží od výsledkov maturitnej skúšky.

Na bakalárske štúdium sa uchádzači prihlasujú cez Central Applications Office (CAO). Na postgraduálne štúdium je nutné sa prihlásiť priamo na univerzite alebo vysokej škole.

Informácie o aktuálnych termínoch prihlasovania a poplatkoch sú každoročne na jeseň zverejnené na web stránke CAO.

Niektoré univerzity alebo vysoké školy majú ešte osobitné požiadavky - napr. predložiť portfolio, absolovať prijímací pohovor a pod., preto je nevyhnutné kontaktovať aj danú školu.

Študenti musia ovládať angličtinu (TOEFL min. 550 bodov).

Náklady na štúdium a na pobyt

Školné poplatky sa pre študentov z krajín Európskej únie a Írska pohybujú okolo 3000 až 5000 eur ročne.

Pre študentov z krajín mimo únie sú poplatky približne dvakrát také vysoké.

Za prvé štúdium na bakalárskej úrovni nemusia študenti z únie a Írska platiť školné, iba poplatky za registráciu a skúšky.

Na životné náklady študenti potrebujú 800 - 1000 eur mesačne.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Írskej republiky v SR

Mostová 2

811 02 Bratislava

Tel.: 02/5443 5715

Víza

K žiadosti o udelenie víza treba okrem iných dokumentov priložiť doklad o dostatočnom finančnom zabezpečení počas pobytu, potvrdenie o prijatí (akceptácii, s uvedením dĺžky a typu štúdia, a potvrdenie o zaplatení poplatkov pre školu, ako aj doklad o zdravotnom poistení platnom na celý pobyt. Podrobnejšie informácie získate na veľvyslanectve.

Štipendiá

Slovensko nemá s Írskom podpísanú bilaterálnu dohodu, niektoré írske univerzity a vysoké školy ponúkajú štipendiá pre zahraničných študentov.

Štipendiá pre zahraničných študentov poskytuje aj ministerstvo vzdelávania, bližšie informácie: International Section, Department of Education and Science, Marlborough Street, Dublin 1, Ireland. www.irlgov.ie/educ

LUXEMBURSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Luxembursko nemá klasickú univerzitu, ktorá by umožnila absolvovanie celého vysokoškolského štúdia a získanie titulu. Univerzitné vzdelávanie sa uskutočňuje formou ročných, resp. dvojročných kurzov v Centre Universitaire de Luxemburg (www.cu.lu), ktorého absolventi môžu plynulo prejsť do druhého, resp. tretieho ročníka zahraničných vysokých škôl (francúzskych, belgických a i.). Centrum organizuje aj rôzne semináre a je sídlom viacerých výskumných inštitútov.

Podmienky na prijatie

Podmienkou prijatia na štúdium je maturita uznaná Ministere de léducation nationale, de la formation professionnelle et des sports, resp. European Baccalaureate. Vyžaduje sa znalosť francúzštiny a angličtiny.

Podmienkou na prijatie na postgraduálne štúdium v Univerzitnom centre je ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva a znalosť francúzskeho a anglického jazyka.

Náklady na štúdium a pobyt

Školné sa platí len na postgraduálne kurzy; postgraduálny kurz európskeho práva v Univerzitnom centre - 150 eur medzinárodný univerzitný inštitút - 124 eur/tern postgraduálny kurz DESS na neštátnej vzdelávacej inštitúcii - 38 685 eur

Náklady na životybie: 620 eur/mesiac.

Dôležité adresy

Konzulát Luxemburského veľkovojvodstva

Bajkalská 25 827 18 Bratislava 2

Tel.: 02/5341 8585

Fax: 02/5341 8585

E-mail: fitos@ dusr.sk

Víza

O vízum treba požiadať na veľvyslanectve. K žiadosti okrem iných dokumentov treba priložiť doklad o cieli cesty - potvrdenie o prijatí na školu a doklad o dostatočnom finančnom zabezpečení počas pobytu.

Štipendiá

Bilaterárne na základe programu spolupráce medzi ministerstvami SR a Luxemburska.

- 15 - 30-dňový študijný pobyt pre doktorandov,

- 4-ročné štúdium v odbore priemyselná informatika na Institut Supérieur de Technologie pre študentov nižšieho ročníka vysokých škôl,

- 2-ročný cyklus kurzov v oblasti riadenia a informatiky v Centre Universitaire de Luxembourg pre študentov nižšieho ročníka vysokých škôl,

- zdokonaľovací hudobný kurz pre študentov, doktorandov a interpretov,

- 5 alebo 10-mesačný kurz v Centre de Langues alebo Centre Universitaire de Luxembourg pre študentov vysokých škôl a doktorandov.

NEMECKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje celkom 330 vzdelávacích inštitúcií, z toho je 117 univerzitného charakteru, 157 vyšších odborných škôl a 56 vysokých umeleckých škôl. Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné.

Vysokoškolské štúdium je rozdelené na dve časti:

- základná časť - Grundstudium - trvá minimálne štyri semestre a končí sa diplomovou predskúškou Diplomvorprüfung alebo medziskúškou Zwischenprüfung

- hlavná časť - Hauptstudium - trvá minimálne päť semestrov a končí sa štátnou skúškou, diplomom, udelením titulu magister alebo bakalár.

Univerzitné štúdium sa končí získaním diplomu (technické, prírodné, sociálne a ekonomické vedy), zložením štátnej skúšky (pedagogické smery, medicína, farmácia, právo) alebo udelením titulu Magister Artium - M.A. (spoločenské a sociálne vedy). Okrem toho niektoré univerzity umožňujú získať medzinárodne uznávané tituly Bachelor/Bakkalaureus (B.A. alebo B.Sc. alebo B.Eng.) alebo Master (M.A. alebo M.Sc., alebo M.Eng).

Absolventi univerzít môžu pokračovať vo svojom štúdiu formou doktorandského alebo doplnkového štúdia.

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou prijatia je maturitné vysvedčenie uznávané v Nemecku a znalosť nemeckého jazyka dokladovaná certifikátom (TestDaf, DSH, ZOP, KDS, GDS, KM Stufe II).

Slovenským študentom umožňuje od letného semestra 1998 bezproblémový priamy prístup na nemecké univerzity rozhodnutie Centra pre zahraničné vzdelávanie Stálej konferencie ministrov školstva, vedy a kultúry spolkových krajín, podľa ktorého sú v Nemecku uznávané vysvedčenia slovenských gymnázií. Toto rozhodnutie platí pre absolventov slovenských gymnázií od roku 1994, maturanti do roku 1993, ako aj maturanti stredných škôl negymnaziálneho typu, musia predložiť doklad o prijatí na štúdium na slovenskej vysokej škole alebo vykonať diferenčné skúšky.

Náklady na štúdium a pobyt

Na štátnych vysokých školách v Nemecku sa neplatí školné. Predpokladané životné náklady študenta (ubytovanie, strava) na mesiac sa pohybujú okolo 540 eur v tzv. nových spolkových krajinách (bývalá NDR) a okolo 710 eur v spolkových krajinách bývalej NSR.

Ďalšie poplatky: imatrikulácia + Semesterticket (semestrálny lístok na MHD) cca 55 - 95 eur/semester (poplatok nie je na jednotlivých vysokých školách rovnaký), sociálne poplatky 20 - 50 eur/semester, zdravotné poistenie 290 eur na semester, výdavky na učebnice a skriptá 230 - 310 eur na semester.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike

Hviezdoslavovo nám. 10

813 03 Bratislava 1

Tel.: 02/5920 4444

Fax: 02/5443 1480

E-mail: public@germanembassy.sk

www.germanembassy.sk

Víza

Pred vycestovaním musí študent osobne požiadať na Veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave o udelenie študentského víza. Študentské vízum sa udeľuje na tri mesiace a študenti sú povinní si ho v Nemecku predĺžiť na cudzineckom úrade. Odporúča sa podať žiadosť o víza najneskôr 8 týždňov pred plánovaným vycestovaním do Nemecka. Štipendisti sú vybavovaní prednostne. Študenti môžu pracovať bez pracovného povolenia maximálne 180 dní, 4 hodiny denne.

Štipendiá

- pre absolventov bakalárskeho štúdia a absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín,

- pre germanistov (študent 2. alebo 3. ročníka germanistiky),

- pre germanistov na prípravu diplomovej práce (študent predposledného ročníka vysokej školy),

- pre študentov ekonomických odborov (študent 3. ročníka vysokej školy)

- DAAD/Siemens-Masterprogramm v odbore elektrotechnika, strojníctvo, komunikačné technológie a počítačové vedy na vybrané vysoké školy pre študentov posledného ročníka bakalárskeho alebo vysokoškolského štúdia alebo ich absolvent,

program Mummert pre študentov ekonomických a technických disciplín (program sa vypisuje každé dva roky).

V Nemecku existuje aj veľa iných štipendií, cirkevných či cez rôzne nadácie a podporné fondy.

PORTUGALSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné univerzity a polytechniky. V Portugalsku pôsobí 14 štátnych a 8 súkromných univerzít. Neuniverzitné vzdelávanie poskytuje 26 štátnych polytechník a 71 súkromných inštitúcií. Univerzitné a polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kontrolované ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je možné prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov v jednotlivých odboroch je vopred určený a schvaľuje ho ministerstvo školstva.

Vyučovacím jazykom je portugalčina. Pre tých, ktorí sa chcú v jazyku zdokonaliť, organizujú univerzity špecializované ročné alebo prázdninové kurzy.

Podmienky na prijatie

Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad o maturitnej skúške - Secondary-School-Leaving Cerificate (overenú kópiu), úspešne zvládnuť prijímací pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave.

Prihlášky na všetky typy škôl sa zasielajú (spravidla v júni) na Direccao-Geral do Ensino Superior, Direccao de Servicos de Acesso ao Ensino Sujperici, Ava Infante Santo no 2, 1350-178 Lisboa, Portugal

Náklady na štúdium a pobyt

Všetci študenti - domáci aj zahraniční (vrátane študentov z únie), platia rovnaké školné: 300 eur ročne na štátnych vysokých školách, 1000 - 2500 eur ročne na magisterskom štúdiu (mestrado), 2500 - 5000 eur ročne za doktorandské štúdium (doutormento).

Životné náklady (bez ubytovania a zdravotného poistenia) sa odhadujú na 1000 eur mesačne. Ubytovanie na súkromí sa pohybuje od 150 - 250 eur za mesiac, zdravotné poistenie od 300 do 900 eur ročne.

Víza

Študenti z krajín mimo Európskej únie uchádzajúci sa o celé vysokoškolské štúdium, musia požiadať o povolenie na pobyt na veľvyslanectve vo svojej krajine, kde musia dokladovať aj finančné krytie štúdia a pobytu.

Štipendiá

Uchádzači o štipendijný pobyt sa hlásia priamo na Institute CAMOES. Bližšie informácie a prihláška sú uvedené na stránke: www.instituto-camoes.pt/actividades/bolsas.htm

RAKÚSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a vyššie odborné školy - Fachhochschulen.

Školský rok sa v Rakúsku začína 1. októbra a končí sa 30. septembra. Začiatok letného semestra je 1. marca. Na vysokých školách umeleckého zamerania je možné začať štúdium len od zimného semestra. Talentové skúšky sa konajú zväčša v dvoch termínoch, koncom júna a v druhej polovici septembra.

Podmienky na prijatie

O prijatie na štúdium na vybranej univerzite sa musí študent uchádzať písomnou formou. V žiadosti musí jasne formulovať svoj zámer študovať na danej univerzite. Na niektoré študijné odbory (napríklad medicínu, farmáciu, psychológiu a veterinárstvo) rakúske univerzity zahraničných študentov takmer vôbec neprijímajú.

Prijatie občanov Slovenska na štúdium na univerzitu alebo vysokú školu v Rakúsku je podmienené prijatím na štúdium príslušného odboru na univerzitu alebo vysokú školu na Slovensku. Táto podmienka neplatí pre absolventov bilingválnej sekcie Obchodnej akadémie na Hrobákovej ulici v Bratislave, a študentov, ktorí majú rakúske maturitné vysvedčenie.

Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka.

Náklady na štúdium a pobyt

Predpokladané životné náklady študenta na mesiac v Rakúsku sú 708 eur (ubytovanie 218 eur, strava minimálne 128 eur, učebnice, skriptá, kultúra 254 eur, poistné v regionálnej poisťovni približne 17,80 eur).

Slovenskí občania sú oslobodení od poplatkov za štúdium. Od školského roku 2004/2005 budú musieť aj občania Slovenskej republiky platiť školné vo výške 363 eur na semester.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR

Ventúrska 10

811 01 Bratislava

Tel.: 02/5443 2985

Fax: 02/5443 2486

E-mail: ambasada.austria@ isternet.sk

www.embassyaustria.sk

Víza

Študenti zo Slovenska pre pobyt v Rakúsku potrebujú vízum, o ktoré musia požiadať na Veľvyslanectve Rakúskej republiky v SR. Druh víza závisí od dĺžky pobytu:

- VISUM C - ak študijný pobyt nepresiahne 90 dní,

- VISUM D - na pobyt do 6 mesiacov. Študenti, ktorí študujú v Rakúsku dlhšie ako 6 mesiacov, potrebujú povolenie na pobyt - Niederlassungsbewilligung.

Veľvyslanectvo môže od študenta žiadať, aby preukázal dostatočné finančné prostriedky na krytie životných nákladov v Rakúsku (vo výške cca 5080 eur ročne), toto neplatí pre študentov s trvalým pobytom v Bratislave), potvrdenie o zabezpečení ubytovania študenta v Rakúsku a potvrdenie o zaplatení zdravotného poistenia.

Štipendiá

Bilaterárny program Akcia - Slovensko

- štipendiá na semestrálne alebo ročné študijné pobyty a na krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a študentov 4. a 5. ročníkov za účelom vypracovania diplomovej práce,

- štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov vyšších semestrov, absolventov a mladých vedcov do 35 rokov,

- špeciálne štipendiá pre doktorandov na podporu spoločného vypracovania dizertačných prác.

Bližšie informácie: www.saia.sk/academics-austria.aspx

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n.o

ŠPANIELSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské štúdium poskytuje 48 verejných a 17 súkromných univerzít a vysokých škôl technických (Escuela Técnica Superior). Na väčšine škôl sa študuje v španielčine. Znalosť španielčiny by mala byť na úrovni jazykového certifikátu Diploma superior de Espanol.

Podmienky na prijatie

Predpokladom na štúdium na vysokej škole je maturita a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Skúška je spoločná pre všetky vysoké školy. Robí sa priamo v Španielsku, ale aj mimo neho. O aktuálnom termíne a mieste skúšky informuje Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave.

Záujemca o štúdium musí:

- kontaktovať vybranú univerzitu a zistiť požiadavky

- požiadať o uznanie doterajšieho vzdelania prostredníctvom španielskeho veľvyslanectva,

- zložiť prijímaciu skúšku zo španielčiny, iného cudzieho jazyka a z odboru,

- predbežne sa zapísať na španielsku vysokú školu a potom sa riadne zapísať.

Náklady na štúdium a pobyt

Platí sa školné, medzi jednotlivými školami sú rozdiely v jeho výške, preto je najlepšie informovať sa priamo na konkrétnej škole. Výška školného závisí od typu školy (súkromná alebo verejná), umiestnenia (hlavné mesto alebo provincia) a typu programu. Za bakalársky program sa platí zvyčajne od 270 do 600 eur na semester, za postgraduálny program 900-4800 eur. Poplatky za odbory z oblasti experimentálnych vied sú vyššie než za humanitné vedy. Poplatky na súkromných školách sú mnohonásobne vyššie než na verejných školách. Platia sa aj poplatky za administratívne úkony a zápisné.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá na základe Protokolu o spolupráci v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom, aktuálna ponuka je každoročne na jeseň zverejnená na stránke www.becasmae.es. Na tejto stránke prebieha aj on-line prihlasovanie. Zvyčajne ide o štipendiá na postgraduálne štúdium, výskumné štipendiá pre hispanistov a jazykové kurzy.

Štipendiá univerzít

Niektoré univerzity poskytujú vlastné štipendiá, resp. čiastočné štipendiá alebo finančné úľavy. Oblasť poskytovania štipendií je dynamická, preto je najlepšie informovať sa na aktuálnu ponuku štipendií priamo na konkrétnej univerzite.

Víza

Záujemca o štúdium v Španielsku musí požiadať o vízum. K žiadosti teba okrem iného priložiť akceptačný list univerzity, doklad o finančnom zabezpečení počas pobytu, doklad o zdravotnom poistení. Študenti so štipendiom získajú vízum do týždňa a bez poplatkov. Ostatní študenti musia čakať vyše mesiaca a za vystavenie víza platia.

ŠVÉDSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Systém vyššieho vzdelávania je založený na kreditnom systéme, kde jeden bod zodpovedá jednému týždňu štúdia. Výučba prebieha vo forme kurzov. Za jeden kurz je možné získať maximálne 80 bodov. Na prechod do vyššieho kurzu je nutné získať minimálne 60 bodov z 80. Po úspešnom ukončení kurzu študent získa certifikát. Z kurzov sa zostavujú študijné programy: v rámci jedného programu sú niektoré z kurzov povinné, ale študent má dosť možností vybrať si kurzy, ktoré ho osobitne zaujímajú.

Švédske vysoké školy, ktorých je približne 50, ponúkajú množstvo programov v angličtine, najmä na úrovni Master. Znalosť angličtiny je nutné dokladovať niektorým medzinárodne uznávaným certifikátom, napr. TOEFL, IELTS - International English Language Testing Service, Cambridge EFL examination, MeLAB - Michigan English Language Assessment Batteny. Znalosť švédčiny osvedčuje certifikát TISUS.

Podmienky na prijatie

Základnými predpokladmi sú dosiahnutie vyžadovanej predchádzajúcej kvalifikácie (stupňa vzdelania a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka. Ďalšie podmienky si stanovujú samotné školy. Prihlášky sa zasielajú priamo na vysoké školy. Počet prijímaných študentov je obmedzený.

Náklady na štúdium a pobyt

Študenti nemusia platiť vo Švédsku školné, vysoké školy sú financované štátom. Jedinými výdavkami môžu byť poplatky za členstvo v miestnej študentskej organizácii (cca 150-400 SEK na semester) a výdavky na knihy (cca 750 SEK na mesiac). Životné náklady vo Švédsku dosahujú približne 7000 SEK (cca 780 eur) mesačne.

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva (s pôsobnosťou pre SR)

Úvoz 13

P.O.Box 35

160 12 Praha 612

Česká republika

Tel.: +420/2/2031 3200

Fax: +420/2/2031 3240

E-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- 3-9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov alebo doktorandov,

- letný kurz švédskeho jazyka pre študentov vysokej školy.

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n.o.

Vysoké školy neposkytujú vlastné štipendiá.

Štipendiá Švédskeho inštitútu

- pre študentov, ktorí chcú vo Švédsku študovať na úrovni Master alebo PhD. či na postdoktorandskej úrovni. Prihlášky sa zasielajú priamo na univerzity (magisterské štúdium) alebo na Švédsky inštitút (doktorandské štúdium). Štipendium je udeľované na rok s možnosťou predĺženia až na tri roky.

Viac informácií: www.studyinsweden.se

Víza

K žiadosti o študentské vízum treba okrem iného priložiť potvrdenie o prijatí na švédsku univerzitu, potvrdenie o štipendiu, poistenie počas pobytu. Pre študentov programu Sokrates/Erasmus trvá vybavenie víza asi dva týždne.

Žiadosti sa podávajú na švédskom veľvyslanectve v Prahe.

Bližšie informácie získate na www.migrationsverket.se.

TALIANSKO

Vysokoškolské vzdelávanie

Poskytujú ho univerzity, technické univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované školy na univerzitnej úrovni (napr. umelecké školy). V súčasnosti je v Taliansku 109 inštitúcií vyššieho vzdelávania, z toho 76 štátnych a 33 škôl. Tieto vzdelávacie inštitúcie ponúkajú:

- nadstavbové kurzy zväčša zamerané na poľnohospodárstvo, priemysel a služby. Môžu pozostávať z viacerých cyklov, jeden cyklus zvyčajne netrvá viac ako 600 hodín,

- kurzy vyššieho technického vzdelania: kurzy trvajú zvyčajne 2 až 4 semestre a absolventi získajú certifikáty platné v celom Taliansku,

- neuniverzitné vyššie vzdelanie najmä v oblasti umenia a hudby, ale aj iných, napr. archívnictvo, reštaurátorstvo, religionistika, tlmočníctvo, armáda a pod. Štúdium trvá 3-8 rokov.

Podmienky na prijatie

Spravidla v polovici apríla vydáva talianske ministerstvo vzdelávania, univerzít a vedeckého výskumu spolu s ministerstvom zahraničných vecí obežník s pokynmi pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na talianskych univerzitách. Obežník je zverejnený na stránkach: www.miur.it a www.esteri.it

Talianske veľvyslanectvo v Bratislave obežník spracuje bezprostredne po publikovaní a informácie zasiela na požiadanie elektronickou poštou.

Náklady na štúdium a pobyt

Študijné poplatky (školné, poplatky za niektoré skúšky, úhrady za využívanie knižnice, laboratórií a pod.) sa pohybujú približne od 150 eur do niekoľko tisíc eur.

Na životné náklady treba počítať približne 500-600 eur.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

- 1-2-mesačný letný jazykový, umelecký a interpretačný kurz pre študentov a doktorandov,

- 3-8-mesačný študijný pobyt pre študentov a doktorandov.

Štipendiá administratívne zabezpečuje SAIA, n.o.

Univerzitné štipendiá

Univerzity majú systém úľav, ktoré sa udeľujú na základe príjmu študenta či jeho rodičov. Potvrdenie o príjme sa predkladá pri zápise. Je nutné ho nechať úradne overiť (notár), preložiť (súdny tlmočník) a opatriť apostilou (Ministerstvo spravodlivosti SR).

Niektoré univerzity poskytujú vlastné štipendiá - napríklad Universitá Commerciale Luigi Bocconi (www.uni-bocconi-it). Universitá di Trieste (www.units.it) a pod.

Nadácia „Giordano Dell'Amore" ponúka štipendiá na magisterské štúdium v oblasti ekonomiky. Bližšie informácie: www.fgda.org.

Víza

O vydanie víza treba požiadať na talianskom veľvyslanectve. K žiadosti je potrebné predložiť okrem iného aj doklad o zdravotnom poistení, aktuálne potvrdenie o počte cestovných pasov od príslušného pasového oddelenia, potvrdenie o ubytovaní, doklad o finančnej záruke. Za študentské vízum sa neplatí.

Do 8 dní od vstupu do Talianska sa každý študent musí prihlásiť na miestnom policajnom úrade, preukázať sa vstupným vízom a požiadať o vydanie povolenia na pobyt.

VEĽKÁ BRITÁNIA

Vysokoškolské vzdelávanie

Systém vzdelávania vo Veľkej Británii nie je jednotný, škótsky systém sa odlišuje od ostatných častí krajiny.

Kurzy sú v angličtine. Študenti musia byť schopní sledovať vyučovanie, skladať skúšky a prezentovať práce v angličtine. Vysokoškolské inštitúcie zvyčajne vyžadujú od uchádzačov o prijatie na štúdium doklad o jazykových znalostiach - napr. IELTS (International Language Testing System) či iný podobný doklad.

Vysokoškolské vzdelávanie v Anglicku, Walese a Severnom Írsku poskytuje viac ako 90 univerzít a 50 vysokých škôl (higher education colleges). Študenti majú možnosť študovať na úrovni bakalár (degree courses), ďalej študovať alebo robiť výskum na úrovni Master alebo doktorátu (doctoral level), poprípade absolvovať rôzne odborné kvalifikačné kurzy (professional qualifications) či kurzy neukončené titulom (non-degree courses).

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou na prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie. Špecifické podmienky si určujú samotné vysoké školy.

Uchádzači sa na vysoké školy prihlasujú medzi 1. septembrom až 15. januárom prostredníctvom agentúry Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Spolu s prihláškou predkladajú odporúčanie napr.od riaditeľa školy. V prihláške môžu uviesť až 6 kurzov, o ktoré majú záujem. Školy potom predložia uchádzačom ponuku a určia, aké výsledky majú dosiahnuť na záverečných skúškach zo strednej školy. Po zverejnení výsledkov záverečných skúšok v auguste vysoké školy potvrdia alebo nepotvrdia prijatie študenta.

Náklady na štúdium a na pobyt

Vo Veľkej Británii sa platí školné. Občania Veľkej Británie a krajín Európskej únie platia približne 2740 - 4280 eur ročne, občania iných krajín 7000 - 15 600 eur. Študenti musia pred začatím štúdia predložiť doklad o tom, že majú prostriedky na financovanie štúdia,

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 2. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 5. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 6. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 15 846
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 226
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 919
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 489
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 927
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 530
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 279
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 136
 9. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 895
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 5 823
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Koronavírus: Situácia v levickej nemocnici je kritická, povoláva ambulantných lekárov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 224-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 526 obetí. Vláda predĺžila lockdown.

Ilustračné foto
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Matovič vyhral na celej čiare

Čo si premiér odmakal, dostal Pellegrini zadarmo.

Peter Tkačenko
Bratislava Business Centre, kde sídli Johnson Controls
Cynická obluda

Otestujme sa pre Milanka

Nie je pravda, že najnovšia celoplošná bambusiáda každého len naštve.