Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Kto si na dôchodok šetriť môže, a kto musí?

BRATISLAVA - Tento rok sa začnú dôchodkové správcovské spoločnosti uchádzať o nových klientov, ktorí si budú chcieť na penziu sporiť v druhom pilieri dôchodkového poistenia.

Od januára platí na Slovensku zreformovaný prvý pilier dôchodkového poistenia, ktorým sa zmenil spôsob výpočtu dôchodku a posunul sa vek odchodu do dôchodku. Podľa prvého piliera budú do penzie odchádzať všetci tí, ktorí majú desať či menej rokov do dôchodku, teda viac ako 52 rokov. Ostatní môžu vstúpiť do druhého piliera - teda sporiť si na dôchodok.

„Príjmy občanov narastú odvodom na osobný účet (do druhého piliera) o deväť percent, vlastnícke práva a princíp dedenia dôchodkových úspor sa stávajú realitou. Zákonom sa vytvárajú reálne predpoklady na rast dôchodkov a dôstojný život v starobe," povedal minister práce Ľudovít Kaník. Sľubuje, že tomu, kto bude čerpať dôchodok aj z druhého piliera, nahradí 53 až 58 percent príjmu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ministerstvo očakáva, že do druhého piliera nevstúpi viac ako 50 percent ekonomicky aktívnych ľudí. Každoročne by sa v ňom malo nazbierať asi 15 miliárd korún. Tieto peniaze budú chýbať Sociálnej poisťovni, malo by jej ich nahradiť 65 miliárd vyčlenených z privatizácie. Podľa Jozefa Buriana zo Smeru to nestačí a peniaze z privatizácie navrhuje využiť radšej na rozbehnutie slovenskej ekonomiky.

Podľa Edit Bauer z SMK nie je možné, aby Slovensko zostalo iba pri priebežnom dôchodkovom pilieri a nestačí ani prejsť iba na sporenie na osobných účtoch. „Dôchodkový systém musí byť bezpečný a výnosný, treba mať na zreteli rozloženie rizika medzi demografickými procesmi a kapitálovým trhom. Každá európska krajina prijíma postupne model rozloženia rizík na tri piliere dôchodkového systému. Myslím si, že v tomto smere je konštrukcia reformy v európskych podmienkach pravdepodobne jedine možná. Je mi trošku ľúto, že zostalo málo času na verejnú a odbornú diskusiu."

Skryť Vypnúť reklamu

Ekonómovia z Nadácie F. A. Hayeka kritizujú, že odvody do druhého piliera bude vyberať Sociálna poisťovňa, ktorá „nie je schopná efektívne vymáhať nezaplatené odvody od zamestnávateľov ani pre priebežný systém". Riešením má podľa nich byť novozaložený garančný fond, ktorý v prípade neschopnosti vymôcť odvody doplatí chýbajúce prostriedky na účet pracujúceho. Na to sa však budú musieť skladať všetci daňoví poplatníci. Nesúhlasia ani s obmedzeniami pre dôchodkové spoločnosti. Tie by mali päťdesiat percent peňazí investovať na Slovensku s tým, že do roka bude musieť spoločnosť získať 50-tisíc klientov. Podľa ďalšieho obmedzenia musí nová spoločnosť do 18 mesiacov získať výnosnosť aspoň 80 percent konkurencie. „Pri dodržaní investičných limitov a pravidiel bezpečného investovania to je jednoducho nemožné."

Skryť Vypnúť reklamu

Limit investovať aspoň 50 percent peňazí na Slovensku sa nepáči ani Európskej komisii, podľa ktorej ide o diskrimináciu.

Bude sporenie bezpečné?

Každá dôchodková správcovská spoločnosť bude musieť vytvoriť tri dôchodkové fondy, každý bude inak rizikový a prinesie rôzne zisky.

1. rastový fond

* najrizikovejší, až 80 percent majetku môže správca investovať do akcií. Len 20 percent musí zabezpečiť proti menovému riziku. Je len pre tých, ktorým zostáva do dôchodku aspoň 15 rokov.

2. vyvážený fond

* najviac 50 percent hodnoty majetku vo fonde možno investovať do akcií. Aspoň polovicu majetku fondu musí zabezpečiť proti menovému riziku. Sem budú môcť investovať svoje úspory iba tí, ktorým do dôchodku zostáva viac ako sedem rokov.

3. konzervatívny fond

Skryť Vypnúť reklamu

* najbezpečnejší, majetok sa v ňom môže použiť len na dlhopisové a peňažné investície. Celý majetok musí byť zabezpečený proti menovému riziku. Fond je povinný pre všetkých, ktorí majú do dôchodku menej ako sedem rokov.

Ako bude fungovať dohľad

* Peniaze, ktoré spoločnosť vyberie, nebude mať u seba, ale ich bude musieť zveriť depozitárovi, ktorým bude silná banka.

* Dohľad nad spoločnosťami, ich krokmi, bude vykonávať Úrad pre finančný trh.

* Peniaze bude vyberať Sociálna poisťovňa, no bude ich musieť do piatich dní poslať na účet do Národnej banky. Ak to neurobí, zaplatí penále. Ak nebude môcť Sociálna poisťovňa vymôcť peniaze od zamestnávateľov, zaplatí dlžoby na poistnom do druhého piliera z rezervného fondu solidarity a následne ich bude vymáhať od dlžníkov.

Skryť Vypnúť reklamu

* Ak depozitár alebo správca poruší zákon a spôsobí poistencom škodu, ručí za ňu Sociálna poisťovňa až do výšky 50 percent aktuálnej výšky zostatku v rezervnom fonde solidarity. Za zvyšok ručí štátny rozpočet. Sociálna poisťovňa sa v tej chvíli stáva veriteľom a môže poškodených zastupovať na súde. Dlžníkom je dôchodková správcovská spoločnosť.

* Obavy o bezpečnosť úspor vyvolávajú najmä sami politici. Predseda Smeru Robert Fico už oznámil, že ak by bol vo vláde, presadzoval by budovanie silného priebežného dôchodkového systému a oddialil spustenie kapitalizačného piliera dôchodkovej reformy.

Kto si môže sporiť na penziu

Povinne

* Všetci, ktorí začnú pracovať po 1. januári 2005.

Dobrovoľne

* Všetci, ktorí dnes pracujú - ako zamestnanci alebo živnostníci, ktorí nemajú viac ako 52 rokov (podmienkou totiž je sporiť si v kapitalizačnom pilieri na penziu aspoň 10 rokov).

Skryť Vypnúť reklamu

Rozhodnúť sa, či do druhého piliera vstúpia, alebo nie, sa musia do 30. júna 2006.

Koľko si budeme sporiť

Zamestnanec

* Za každého zamestnanca bude zamestnávateľ odvádzať deväť percent z vymeriavacieho základu, teda z jeho hrubej mzdy. Ministerstvo práce pokladá dôchodkové sporenie za jeden z nástrojov, ktorý by mal ľudí motivovať zamestnať sa a nehľadať si prácu načierno. „Stav osobného dôchodkového účtu sa bude vyvíjať podľa toho, akú má človek riadnu legálnu prácu, nie akú má čiernu prácu," hovorí minister Kaník.

Živnostník

* Živnostníci si budú rovnako odvádzať deväť percent z vymeriavacieho základu.

Vojaci, rodičia, poberatelia invalidného dôchodku

* Štát bude platiť deväť percent zo všeobecného vymeriavacieho základu (teda z priemernej mzdy) za: vojakov na základnej, náhradnej a zdokonaľovacej vojenskej službe a civilnej službe a za rodiča, ktorý sa celodenne stará o dieťa do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov.

Skryť Vypnúť reklamu

* Sociálna poisťovňa platí rovnako deväť percent zo všeobecného vymeriavacieho základu za poberateľov invalidného dôchodku, ak si začali sporiť už pred začiatkom jeho poberania.

Aké budú poplatky

* Poplatok za vedenie osobného účtu bude 1 percento z výšky mesačného príspevku sporiteľa.

* Za spravovanie dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť vyberať od klienta prvé tri roky mesačne najviac 0,08 percenta priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde, v ďalších rokoch sa tento poplatok zníži na maximálne 0,07 percenta.

Dôchodková spoločnosť bude raz za rok bezplatne posielať poistencom výpisy o stave ich úspor. V prípade nespokojnosti so spoločnosťou ju bude možné bezplatne raz za rok zmeniť. Tí, ktorí sa nerozhodnú, ktorého správcu chcú, vyberie im Sociálna poisťovňa toho, ktorý bude podľa nej pre poistenca najvýhodnejší.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako bude vyzerať dôchodok

Ten, kto si bude sporiť na dôchodok v dvoch pilieroch (prvom - priebežnom a druhom - kapitalizačnom), bude dôchodok dostávať zo Sociálnej poisťovne a od dôchodkovej spoločnosti. Sociálna poisťovňa vypočíta dôchodok podľa osobných mzdových bodov (ktoré závisia od výšky mzdy, počtu odpracovaných rokov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty) a skráti ho o polovicu. Druhá časť dôchodku pôjde z kapitalizačného piliera a bude ju možné dostávať dvoma spôsobmi:

1. doživotný dôchodok

Pri odchode do dôchodku si poistenec vyberie životnú poisťovňu, v ktorej si za peniaze nasporené v dôchodkovej správcovskej spoločnosti kúpi doživotný dôchodok.

Výhody: kúpený doživotný dôchodok sa vypočíta podľa priemerných rokov dožitia, ak bude poistenec žiť dlhšie, má zaručený dôchodok, riziko znáša poisťovňa. Táto forma zaručuje vyplácanie vdovských a sirotských dôchodkov.

Skryť Vypnúť reklamu

Nevýhody: ak poistenec zomrie skôr, ako je priemerný vek dožitia, vypláca sa síce sirotský a vdovský dôchodok, no nijaké peniaze už nie sú predmetom dedenia, keďže za úspory si klient kúpil doživotný dôchodok.

2. programový výber

V tomto prípade si poistenec kúpi doživotný dôchodok od poisťovne iba za časť úspor (tak, aby mu mohol byť vyplácaný dôchodok aspoň vo výške 0,6-násobku životného minima), ostatné úspory môže ďalej zhodnocovať v dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ich môže vybrať, buď jednorazovo, najskôr za mesiac, alebo postupne v čase, aký si sám určí.

Výhody: peniaze, ktoré zostanú na účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sa môžu dediť v prípade smrti dôchodcu.

Nevýhody: v prípade smrti dôchodcu sa síce dedia peniaze na účte v správcovskej spoločnosti, no vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky sú len veľmi malé - lebo sa vyplácajú ako časť z doživotného dôchodku, ktorý je menší (minimálne musí byť zakúpený doživotný dôchodok vo výške 0,6 -násobku životného minima) navyše, ak nie sú splnené podmienky ako invalidita či starostlivosť o nezaopatrené dieťa, tak sa vdovský a vdovecký dôchodok poberajú najviac jeden rok.

Skryť Vypnúť reklamu

Predčasný dôchodok

Možnosť odísť do predčasného dôchodku zostane zachovaná, podmienkou je:

* sporiť aspoň desať rokov,

* mať úspory, ktoré zaručia kúpu doživotného dôchodku aspoň vo výške 0,6-násobku životného minima. Zároveň treba získať nárok na dôchodok z prvého piliera, teda od Sociálnej poisťovne tiež aspoň vo výške 0,6-násobku životného minima.

Vdovské/vdovecké a sirotské dôchodky

* Vdovský či vdovecký dôchodok dosahuje 60 percent doživotne vyplácaného starobného alebo predčasného starobného dôchodku.

* Sirotský dôchodok je 30 percent starobného alebo predčasného starobného dôchodku.

* Pri programovom výbere dedia pozostalí navyše zostatok na účte dôchodkovej správcovskej spoločnosti. V prípade, že poistenec zomrie skôr, ako začal poberať dôchodok, pozostalí dedia všetko, čo si našetril zomretý na osobnom dôchodkovom účte.

Skryť Vypnúť reklamu


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 750
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 665
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 272
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 455
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 11 345
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 130
 7. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 11 042
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 884
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 128
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 941
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu