Pondelok, 19. august, 2019 | Meniny má Lýdia

Postúpenie lízingovej zmluvy

Finančné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy zvyčajne tvoria nezanedbateľnú položku rodinného rozpočtu, prípadne výdavkov menšej firmy. Každý poctivý nájomca vstupuje do obchodného vzťahu s lízingovou spoločnosťou vo viere, že bude schopný plniť ...

Finančné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy zvyčajne tvoria nezanedbateľnú položku rodinného rozpočtu, prípadne výdavkov menšej firmy. Každý poctivý nájomca vstupuje do obchodného vzťahu s lízingovou spoločnosťou vo viere, že bude schopný plniť záväzky vyplývajúce zo vzájomnej zmluvy. I prenajímateľ, lízingová spoločnosť, je opatrná a pri podpise zmluvy žiada okrem zaplatenia akontácie aj zdokladovanie príjmov a záväzkov u zamestnancov i podnikateľov. Napriek tomu však v praxi dochádza k tomu, že nájomca nie je schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o prenájme.

Postúpenie zmluvy - cesta ako vykľučkovať

Neschopnosť platiť lízingové splátky nemusí byť jediným dôvodom, pre ktorý sa nájomca rozhodne pre postúpenie lízingovej zmluvy. V praxi sa vyskytujú i situácie, že pre cesiu sa rozhodne podnikateľ, pre ktorého stratí predmet prenájmu dôležitosť z hľadiska podnikania. Možno namietať, že výhodnejšie ako pristúpiť k cesii by pre neho možno bolo počkať na riadne ukončenie zmluvy a predmet lízingu potom predať. Nemusí tomu tak byť v prípade, že sa jedná o malého podnikateľa, ktorý si nemôže dovoliť blokovať svoje finančné prostriedky v predmete, ktorý bude schopný speňažiť o pár rokov. Postúpenie zmluvy je možné nielen pri zmluvách o prenájme automobilov. Všetko je len otázkou ponuky a dopytu. Ak vlastníte výrobné zariadenie a nie ste schopný ho splácať, prípadne ho už nepotrebujete k svojmu podnikaniu a podarí sa vám nájsť vhodného nástupcu, máte vyhrané. Lízingová spoločnosť zvyčajne nemá dôvod byť proti.

Cesia ako jedno z riešení

Potom ako nájomca zistí, že nie je schopný splácať predmet lízingu, môže postupovať viacerými cestami. Jednou z možností je požiadať lízingovú spoločnosť o odloženie splátok nájomného z dôvodu dočasnej neschopnosti a plniť si tak svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Lízingové spoločnosti v prípade dobrej platobnej histórii nájomcu k takejto žiadosti pristúpia a povolia nájomcovi odloženie splátok o pár mesiacov. Zvyčajne nájomcovi stačí odklad o dva - tri mesiace, počas ktorých sa jeho platobná biliancia vyrovná a opäť je schopný plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy s lízingovou spoločnosťou. V prípade dlhodobejších finančných problémov môže dôjsť k dohode o predĺžení doby prenájmu. Nestáva sa to síce často, ale je to jedna z možností ako znížiť výšku mesačných splátok a ponúknuť tak nájomcovi možnosť dosplácať predmet lízingu.

V prípade, ak sa lízingová spoločnosť a nájomca nedohodnú na odklade splátok, môže nájomca požiadať lízingovú spoločnosť o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy. Finančný lízing je však podľa slovenských zákonov zo strany nájomcu nevypovedateľný zmluvný vzťah a lízingová spoločnosť môže, ale nemusí súhlasiť s ukončením zmluvy. Nájomca je v tomto prípade v pozícii, ktorá je pre neho značne nevýhodná, lebo je to práve lízingová spoločnosť, ktorá si diktuje podmienky ukončenia zmluvného vzťahu.

Oveľa rozumnejšou, schodnejšou a finančne prijateľnejšou cestou ako predčasné ukončenie lízingovej zmluvy je pre nájomcu jej postúpenie - cesia. Treba však upozorniť, že ani cesia nie je povinnosťou lízingovej spoločnosti. Je to jej dobrá vôľa a spôsob ako pomôcť nájomcovi vykľučkovať z finančných problémov.

Ako postupovať pri cesii

Prvým krokom pre postupiteľa, pôvodného nájomcu, je nájdenie postupníka, budúceho nájomcu. Najčastejšie dochádza k postúpeniu zmlúv o finančnom prenájme osobných automobilov a preto je cesia v tomto prípade podobná ako kúpa, resp. predaj ojazdeného automobilu. Najdôležitejším bodom je stanovenie správnej ceny. Dohoda o výške odstupného prebieha len medzi pôvodným a budúcim nájomcom a lízingová spoločnosť do tohto kroku nezasahuje. Pre postupiteľa je samozrejme výhodná čo najvyššia cena, naopak postupník sa bude snažiť dohodnúť čo najnižšiu cenu. Je preto vhodné urobiť si cenový prieskum v autobazároch a zistiť ako sa pohybuje cena automobilov rovnakej značky, s rovnakou výbavou, rokom výroby a približne rovnakým počtom najazdených kilometrov. Cena odstupného sa odvíja od súčtu akontácie uhradenej na začiatku finančného lízingu a zaplatených splátok a na druhej strane od splátok, ktoré musí uhradiť budúci nájomca a zostatkovej hodnoty na konci lízingovej zmluvy. Odstupné sa potom vypočíta ako rozdiel medzi cenou ojazdeného automobilu a súčtom záväzkov, ktoré musí uhradiť nový nájomca.

Na príklade sa to dá demonštrovať takto:

Predmetom lízingu je osobný automobil, ktorého cena je 400 tisíc Sk. Doba lízingu je dohodnutá na 36 mesiacov. Postupiteľ sa rozhodne pre cesiu lízingovej zmluvy po 12 mesiacoch od uzatvorenia lízingovej zmluvy. Na začiatku finančného lízingu zaplatil nájomca akontáciu 30 percent, t. j. 120 tisíc Sk, pravidelné mesačné splátky nájomného bez povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia činili 9 000 Sk a zostatková hodnota automobilu je 1 000 Sk. V priebehu 12 mesiacov zaplatil nájomca lízingovej spoločnosti 228 tisíc Sk a súhrn jeho záväzkov je 217 tisíc Sk. Cena podobného automobilu sa v autobazári pohybuje na úrovni 300 tisíc Sk. Cena odstupného sa potom vypočíta ako rozdiel medzi cenou ojazdeného automobilu a výškou záväzkov, t. j. 300 000 - 217 000 = 83 000 Sk. Možno sa postupiteľovi bude zdať odstupné vo výške 83 tisíc Sk nízke, keďže on zaplatil lízingovej spoločnosti už 228 tisíc Sk, avšak je potrebné si uvedomiť, že cena auta sa prudko znižuje už pri jeho kúpe. Následné používanie jeho hodnotu znižuje ešte viac.

Po dohode medzi postupiteľom a postupníkom o výške odstupného je potrebné informovať lízingovú spoločnosť. Tá je totiž majiteľom predmetu lízingu a musí s cesiou súhlasiť. Dochádza k overeniu bonity postupníka a schopnosti splácať záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy. Nový nájomca musí lízingovej spoločnosti predložiť rovnaké doklady, ako pri uzatvorení lízingovej zmluvy. V prípade, že postupník splní kritériá lízingovej spoločnosti, môže dôjsť k prevodu lízingovej zmluvy. Lízingová spoločnosť vyčísli výšku nezaplatených splátok, zostatkovej ceny, poplatkov a prípadných penálov. To je dôležitá informácia najmä z pohľadu postupníka, aby presne vedel aká je výška jeho záväzkov voči lízingovej spoločnosti. Môže sa tak presvedčiť o tom, či výška odstupného bola adekvátna alebo nie. V tejto fáze ešte môže postupník od dohody odstúpiť bez sankcií.

Po podpise prevodu lízingovej zmluvy sa pôvodný vzťah medzi postupiteľom a lízingovou spoločnosťou ruší a na jeho miesto nastupuje obchodný vzťah medzi postupníkom a lízingovou spoločnosťou.

Poistenie ako nevyhnutná súčasť

Predmet lízingu je majetkom lízingovej spoločnosti a táto si ho chráni i tým, že musí byť poistený. Túto povinnosť mal postupiteľ a rovnako prechá- dza i na postupníka. V prípade automobilu je preto nevyhnutné po zaevidovaní zmeny držiteľa na dopravnom inšpektoráte zmeniť i povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Ideálne je ak k tomuto kroku dôjde k dátumu prevodu lízingovej zmluvy.

Niečo to stáť bude

Lízingová spoločnosť si za postúpenie lízingovej zmluvy samozrejme nechá zaplatiť. Poplatok za prevod lízingovej zmluvy uhrádza postupiteľ, teda žiadateľ o prevod. Výška poplatku je v každej lízingovej spoločnosti odlišná a nie je práve najnižšia. Napriek tomu je to však rozhodne menej ako zmluvné pokuty z neplnenia si záväzkov vyplýva- júcich z lízingovej zmluvy.

Čo hovoria čísla

Podľa zisťovania vo vybraných lízingových spoločnostiach bol v prvom polroku 2003 podiel cesií na živých lízingových zmluvách 1,5 percenta. Najčastejšie, vo viac ako 80 percentách prípadov, išlo o prevod lízingovej zmluvy lízingu osobného automobilu. Nákladné automobily, ťahače a prívesy sa na cesiách podieľali viac, takmer 7 percentami, úžitkové automobily viac ako 6 percentami. V 5 percentách išlo o prevod zmlúv o lízingu strojov a technologických zariadení a 2 percentný podiel na cesiách dosiahli zmluvy o lízingu počítačov a kancelárskeho zariadenia.

Na záver

Cesia - prevod lízingovej zmluvy sa teda javí ako síce nie najlacnejšia, ale určite najschodnejšia cesta ako vyriešiť problémy s predmetom lízingu, ktorý už nájomca nemôže, alebo nechce platiť. Lízingové spoločnosti k nej majú, v prípade splnenia ich podmienok, v celku pozitívny postoj. Treba však upozorniť, že daňové aspekty z hľadiska podnikateľ- ského subjektu sú v prípade cesie značne nevýhodné.

Erika Remeňová

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Barbados, Portoriko: Plavte sa Južným Karibikom (letenka v cene)
 2. Posezónna špeciálna ponuka na špičkové japonské klimatizácie
 3. Do čoho obliekate svoje deti? Nekvalitnými materiálmi im škodíte
 4. Horúčavy na Slovensku budú častejšie. Koľko stupňov dosiahnu?
 5. Mesto Košice hľadá riaditeľov mestských podnikov
 6. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Mexiku?
 7. V bankovom svete prežijú len tí, ktorí inovujú
 8. V prvom roku fixný výnos až 8,5 % ročne
 9. Kaufland potvrdil pozíciu lídra v ponuke slovenských výrobkov
 10. Parkovací asistent VW vám pomôže, keď už stratíte nervy
 1. Barbados, Portoriko: Plavte sa Južným Karibikom (letenka v cene)
 2. Posezónna špeciálna ponuka na špičkové japonské klimatizácie
 3. FOKUS očnú optiku a FOKUS optik kúpil MiddleCap Group S.A.
 4. Na horúčavy myslite už pri stavbe domu
 5. Do čoho obliekate svoje deti? Nekvalitnými materiálmi im škodíte
 6. Pracovisko treba vymyslieť nanovo
 7. Horúčavy na Slovensku budú častejšie. Koľko stupňov dosiahnu?
 8. Electric vehicles - which kind to choose?
 9. Mesto Košice hľadá riaditeľov mestských podnikov
 10. Svetový úspech v šprint quadrathlone
 1. Horúčavy na Slovensku budú častejšie. Koľko stupňov dosiahnu? 13 201
 2. Do čoho obliekate svoje deti? Nekvalitnými materiálmi im škodíte 9 200
 3. Barbados, Portoriko: Plavte sa Južným Karibikom (letenka v cene) 8 567
 4. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Mexiku? 7 608
 5. Last minute tipy: All inclusive dovolenka na Severnom Cypre 6 131
 6. Na horúčavy myslite už pri stavbe domu 5 786
 7. Malebné severné Taliansko: Hory, jazerá, krásne mestá aj móda 4 862
 8. Farma v Krtíši je stredoeurópskym unikátom. Majiteľ neberie plat 4 753
 9. Dovolenka na Malorke: Tipy na hotely pre rodiny s deťmi 4 503
 10. V prvom roku fixný výnos až 8,5 % ročne 3 986

Neprehliadnite tiež

Kočner písal Zsuzsovej o sledovaní Sulíka a Rajtára chcel dostať do basy

Ďalšia časť Kočnerovej komunikácie potvrdzuje výpoveď Petra Tótha.

Jozef Rajtár.
Dobré ráno

Dobré ráno: Je desivé vidieť, kto všetko si vás lustruje

Polícia si volá novinárov. Zisťujú, ako o nich zbierali informácie.

Podcast Dobré Ráno
Stĺpček Petra Schutza

Posty pridelencov treba zrušiť

Inštitút pridelenca je azda najlukratívnejšou trafikou.

Komentátor SME Peter Schutz.
Píše Tomáš Nociar - Fórum

Odborník na extrémizmus Andrej Danko

Šéf národniarov by nemal zabúdať, odkiaľ on a jeho strana prišli.

Predseda SNS a šéf Národnej rady Andrej Danko.