Pondelok, 25. máj, 2020 | Meniny má UrbanKrížovkyKrížovky

Postúpenie lízingovej zmluvy

Finančné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy zvyčajne tvoria nezanedbateľnú položku rodinného rozpočtu, prípadne výdavkov menšej firmy. Každý poctivý nájomca vstupuje do obchodného vzťahu s lízingovou spoločnosťou vo viere, že bude schopný plniť ...

Finančné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy zvyčajne tvoria nezanedbateľnú položku rodinného rozpočtu, prípadne výdavkov menšej firmy. Každý poctivý nájomca vstupuje do obchodného vzťahu s lízingovou spoločnosťou vo viere, že bude schopný plniť záväzky vyplývajúce zo vzájomnej zmluvy. I prenajímateľ, lízingová spoločnosť, je opatrná a pri podpise zmluvy žiada okrem zaplatenia akontácie aj zdokladovanie príjmov a záväzkov u zamestnancov i podnikateľov. Napriek tomu však v praxi dochádza k tomu, že nájomca nie je schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o prenájme.

Skryť Vypnúť reklamu

Postúpenie zmluvy - cesta ako vykľučkovať

Neschopnosť platiť lízingové splátky nemusí byť jediným dôvodom, pre ktorý sa nájomca rozhodne pre postúpenie lízingovej zmluvy. V praxi sa vyskytujú i situácie, že pre cesiu sa rozhodne podnikateľ, pre ktorého stratí predmet prenájmu dôležitosť z hľadiska podnikania. Možno namietať, že výhodnejšie ako pristúpiť k cesii by pre neho možno bolo počkať na riadne ukončenie zmluvy a predmet lízingu potom predať. Nemusí tomu tak byť v prípade, že sa jedná o malého podnikateľa, ktorý si nemôže dovoliť blokovať svoje finančné prostriedky v predmete, ktorý bude schopný speňažiť o pár rokov. Postúpenie zmluvy je možné nielen pri zmluvách o prenájme automobilov. Všetko je len otázkou ponuky a dopytu. Ak vlastníte výrobné zariadenie a nie ste schopný ho splácať, prípadne ho už nepotrebujete k svojmu podnikaniu a podarí sa vám nájsť vhodného nástupcu, máte vyhrané. Lízingová spoločnosť zvyčajne nemá dôvod byť proti.

Skryť Vypnúť reklamu

Cesia ako jedno z riešení

Potom ako nájomca zistí, že nie je schopný splácať predmet lízingu, môže postupovať viacerými cestami. Jednou z možností je požiadať lízingovú spoločnosť o odloženie splátok nájomného z dôvodu dočasnej neschopnosti a plniť si tak svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Lízingové spoločnosti v prípade dobrej platobnej histórii nájomcu k takejto žiadosti pristúpia a povolia nájomcovi odloženie splátok o pár mesiacov. Zvyčajne nájomcovi stačí odklad o dva - tri mesiace, počas ktorých sa jeho platobná biliancia vyrovná a opäť je schopný plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy s lízingovou spoločnosťou. V prípade dlhodobejších finančných problémov môže dôjsť k dohode o predĺžení doby prenájmu. Nestáva sa to síce často, ale je to jedna z možností ako znížiť výšku mesačných splátok a ponúknuť tak nájomcovi možnosť dosplácať predmet lízingu.

Skryť Vypnúť reklamu

V prípade, ak sa lízingová spoločnosť a nájomca nedohodnú na odklade splátok, môže nájomca požiadať lízingovú spoločnosť o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy. Finančný lízing je však podľa slovenských zákonov zo strany nájomcu nevypovedateľný zmluvný vzťah a lízingová spoločnosť môže, ale nemusí súhlasiť s ukončením zmluvy. Nájomca je v tomto prípade v pozícii, ktorá je pre neho značne nevýhodná, lebo je to práve lízingová spoločnosť, ktorá si diktuje podmienky ukončenia zmluvného vzťahu.

Oveľa rozumnejšou, schodnejšou a finančne prijateľnejšou cestou ako predčasné ukončenie lízingovej zmluvy je pre nájomcu jej postúpenie - cesia. Treba však upozorniť, že ani cesia nie je povinnosťou lízingovej spoločnosti. Je to jej dobrá vôľa a spôsob ako pomôcť nájomcovi vykľučkovať z finančných problémov.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako postupovať pri cesii

Prvým krokom pre postupiteľa, pôvodného nájomcu, je nájdenie postupníka, budúceho nájomcu. Najčastejšie dochádza k postúpeniu zmlúv o finančnom prenájme osobných automobilov a preto je cesia v tomto prípade podobná ako kúpa, resp. predaj ojazdeného automobilu. Najdôležitejším bodom je stanovenie správnej ceny. Dohoda o výške odstupného prebieha len medzi pôvodným a budúcim nájomcom a lízingová spoločnosť do tohto kroku nezasahuje. Pre postupiteľa je samozrejme výhodná čo najvyššia cena, naopak postupník sa bude snažiť dohodnúť čo najnižšiu cenu. Je preto vhodné urobiť si cenový prieskum v autobazároch a zistiť ako sa pohybuje cena automobilov rovnakej značky, s rovnakou výbavou, rokom výroby a približne rovnakým počtom najazdených kilometrov. Cena odstupného sa odvíja od súčtu akontácie uhradenej na začiatku finančného lízingu a zaplatených splátok a na druhej strane od splátok, ktoré musí uhradiť budúci nájomca a zostatkovej hodnoty na konci lízingovej zmluvy. Odstupné sa potom vypočíta ako rozdiel medzi cenou ojazdeného automobilu a súčtom záväzkov, ktoré musí uhradiť nový nájomca.

Skryť Vypnúť reklamu

Na príklade sa to dá demonštrovať takto:

Predmetom lízingu je osobný automobil, ktorého cena je 400 tisíc Sk. Doba lízingu je dohodnutá na 36 mesiacov. Postupiteľ sa rozhodne pre cesiu lízingovej zmluvy po 12 mesiacoch od uzatvorenia lízingovej zmluvy. Na začiatku finančného lízingu zaplatil nájomca akontáciu 30 percent, t. j. 120 tisíc Sk, pravidelné mesačné splátky nájomného bez povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia činili 9 000 Sk a zostatková hodnota automobilu je 1 000 Sk. V priebehu 12 mesiacov zaplatil nájomca lízingovej spoločnosti 228 tisíc Sk a súhrn jeho záväzkov je 217 tisíc Sk. Cena podobného automobilu sa v autobazári pohybuje na úrovni 300 tisíc Sk. Cena odstupného sa potom vypočíta ako rozdiel medzi cenou ojazdeného automobilu a výškou záväzkov, t. j. 300 000 - 217 000 = 83 000 Sk. Možno sa postupiteľovi bude zdať odstupné vo výške 83 tisíc Sk nízke, keďže on zaplatil lízingovej spoločnosti už 228 tisíc Sk, avšak je potrebné si uvedomiť, že cena auta sa prudko znižuje už pri jeho kúpe. Následné používanie jeho hodnotu znižuje ešte viac.

Skryť Vypnúť reklamu

Po dohode medzi postupiteľom a postupníkom o výške odstupného je potrebné informovať lízingovú spoločnosť. Tá je totiž majiteľom predmetu lízingu a musí s cesiou súhlasiť. Dochádza k overeniu bonity postupníka a schopnosti splácať záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy. Nový nájomca musí lízingovej spoločnosti predložiť rovnaké doklady, ako pri uzatvorení lízingovej zmluvy. V prípade, že postupník splní kritériá lízingovej spoločnosti, môže dôjsť k prevodu lízingovej zmluvy. Lízingová spoločnosť vyčísli výšku nezaplatených splátok, zostatkovej ceny, poplatkov a prípadných penálov. To je dôležitá informácia najmä z pohľadu postupníka, aby presne vedel aká je výška jeho záväzkov voči lízingovej spoločnosti. Môže sa tak presvedčiť o tom, či výška odstupného bola adekvátna alebo nie. V tejto fáze ešte môže postupník od dohody odstúpiť bez sankcií.

Skryť Vypnúť reklamu

Po podpise prevodu lízingovej zmluvy sa pôvodný vzťah medzi postupiteľom a lízingovou spoločnosťou ruší a na jeho miesto nastupuje obchodný vzťah medzi postupníkom a lízingovou spoločnosťou.

Poistenie ako nevyhnutná súčasť

Predmet lízingu je majetkom lízingovej spoločnosti a táto si ho chráni i tým, že musí byť poistený. Túto povinnosť mal postupiteľ a rovnako prechá- dza i na postupníka. V prípade automobilu je preto nevyhnutné po zaevidovaní zmeny držiteľa na dopravnom inšpektoráte zmeniť i povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Ideálne je ak k tomuto kroku dôjde k dátumu prevodu lízingovej zmluvy.

Niečo to stáť bude

Lízingová spoločnosť si za postúpenie lízingovej zmluvy samozrejme nechá zaplatiť. Poplatok za prevod lízingovej zmluvy uhrádza postupiteľ, teda žiadateľ o prevod. Výška poplatku je v každej lízingovej spoločnosti odlišná a nie je práve najnižšia. Napriek tomu je to však rozhodne menej ako zmluvné pokuty z neplnenia si záväzkov vyplýva- júcich z lízingovej zmluvy.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo hovoria čísla

Podľa zisťovania vo vybraných lízingových spoločnostiach bol v prvom polroku 2003 podiel cesií na živých lízingových zmluvách 1,5 percenta. Najčastejšie, vo viac ako 80 percentách prípadov, išlo o prevod lízingovej zmluvy lízingu osobného automobilu. Nákladné automobily, ťahače a prívesy sa na cesiách podieľali viac, takmer 7 percentami, úžitkové automobily viac ako 6 percentami. V 5 percentách išlo o prevod zmlúv o lízingu strojov a technologických zariadení a 2 percentný podiel na cesiách dosiahli zmluvy o lízingu počítačov a kancelárskeho zariadenia.

Na záver

Cesia - prevod lízingovej zmluvy sa teda javí ako síce nie najlacnejšia, ale určite najschodnejšia cesta ako vyriešiť problémy s predmetom lízingu, ktorý už nájomca nemôže, alebo nechce platiť. Lízingové spoločnosti k nej majú, v prípade splnenia ich podmienok, v celku pozitívny postoj. Treba však upozorniť, že daňové aspekty z hľadiska podnikateľ- ského subjektu sú v prípade cesie značne nevýhodné.

Skryť Vypnúť reklamu

Erika Remeňová

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. St. Crux Pharma - Dezinfekcia šetrná k pokožke
 2. Farmári chcú unikátnym spôsobom meniť myslenie ľudí
 3. Rastislav Velič: Vďaka našej novej zmenke sme opäť priekopníkmi
 4. Dopravcovia v čase koronavírusu. Dezinfikovali aj svoje bytovky
 5. Zabezpečujeme certifikované MBA programy
 6. Ako efektívne ušetriť na platbách za energie?
 7. Podvodníci na internete útočia počas koronakrízy agresívnejšie
 8. Len teraz získate k predplatnému týždenníka MY kávovar zadarmo
 9. Výnos od 5,5 % do 15 % p.a
 10. Nový portál Volvujem.sk je ako virtuálny showroom
 1. VÚB už prerozdelila takmer 18 miliónov na záchranu firiem
 2. VÚB už prerozdelila takmer 18 miliónov na záchranu firiem
 3. VÚB už prerozdelila takmer 18 miliónov na záchranu firiem
 4. Benzín alebo akumulátor? Mýty a fakty
 5. AXA spustila výzvu na sociálnych sieťach
 6. Ako posilniť imunitu?
 7. V regióne Štefánika majú najrýchlejší internet. Je aj v Brezovej
 8. Turiec vedie. Bude mať najmodernejší internet cez optiku
 9. Na juhu Slovenska bude najmodernejší internet. Kde všade?
 10. Kde je najrýchlejší internet? V okolí Šale
 1. Dopravcovia v čase koronavírusu. Dezinfikovali aj svoje bytovky 13 487
 2. Ako správne dezinfikovať byt, bytový dom, auto či firmu 13 317
 3. Len teraz získate k predplatnému týždenníka MY kávovar zadarmo 12 812
 4. Tieto veci robí banka, aby bola v bankomatoch hotovosť 11 654
 5. Pandémia odhalila, ako fungujú vysielače v krajine 11 175
 6. Krížovkársky magazín Lišiak opäť v denníku SME 10 682
 7. 5 tipov, ako si vlastnoručne zlepšiť bývanie. Zvládne ich každý 10 534
 8. 3 pravidlá pre ochranu trávnika v čase letných horúčav 10 472
 9. Ako vytriediť Mekáč doma? 10 418
 10. Magazín zdravia s rúškom na ochranu tváre len za 2,99 € 10 336
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Slovensko je želaná nevesta, hovorí Matovič. Vláda pustí ľudí do cudziny na dva dni

Matovič sa na nevyžadovaní testu dohodol zatiaľ len s Babišom.

Ilustračná fotografia.
Komentár Zuzany Kepplovej

Konšpirujúci premiér nie je zmena, na ktorú sme čakali

Kto nie je s vami, nemusí byť v službách temných síl.

Zuzana Kepplová.

Koronavírus: Matovič a Babiš sa dohodli, uľahčia cestovanie na 48 hodín (minúta po minúte)

Koronavírusom sa na Slovensku celkovo nakazilo 1 511 ľudí. Z COVID-19 sa vyliečilo 1 307 pacientov.

Premiér Igor Matovič.
Stĺpček Zuzany Kepplovej

Toto nie je Soľ nad zlato

O čo lepšie sme na tom s číslami, o to presvedčivejšie argumenty potrebujeme.

Premiér Igor Matovič a zástupca fitness centier Andrej Mozoláni.