Nedeľa, 13. jún, 2021 | Meniny má AntonKrížovkyKrížovky
BÝVALÝ PREMIÉR CELÉ DESAŤROČIE POUŽÍVAL BÝVALÉHO RIADITEĽA SIS NA „ROBOTU“, KTORÚ MU PODĽA NEHO NIKTO INÝ UROBIŤ NEMOHOL

Každý Lexa má svojho Mečiara

V rozhovore, ktorý poskytol poslanec Lexa krátko predtým, než sa prvý raz dostal do väzby, pripomenul svoju symbiotickú spätosť s predsedom HZDS. „Celých osem rokov som nemal iného šéfa ani po štátnej, ani po straníckej línii,“ povedal hrdo pre týždenník


Ivan Lexa tvrdil, že ako človek, ktorý velil plukovníkom, nemôže ujsť z republiky. Bol však jeden „plukovník“, ktorý mohol veliť aj riaditeľovi SIS. FOTO - ALAN HYŽA

hnutia v apríli 1999.

Faktom je, že do každej funkcie, do ktorej sa Lexa dostal, dostal sa pričinením predsedu Mečiara. Pretože v každej odviedol presne to, čo od neho predseda očakával, dostal sa do väzby aj po nútenom návrate do vlasti v júli 2002.

Privatizačný námestník

Vladimír Mečiar ako nový šéf výkonnej moci zorganizoval v roku 1990 testy pre uchádzačov o prácu v štátnych štruktúrach. Zúčastnilo sa na nich takmer päťtisíc osôb a predsedovi HZDS poskytli možnosť, aby dodatočne zmýtizoval začiatok svojej spolupráce s Lexom: „Z tých ľudí, ktorí boli v tom výbere, tak napríklad inžinier Lexa bol najlepší.“ Inžinier Lexa však bol „najlepší“ iba pre neho, lebo psychológovia žiadne poradie uchádzačov nestanovili.

V apríli 1991, po prvom Mečiarovom páde odišiel spolu s premiérom i šéf jeho úradu, aby sa stal náčelníkom aparátu HZDS. O rok už bol Lexa taký nenahraditeľný, že sa kvôli nemu dostal predseda hnutia do konfliktu so všetkými podpredsedami HZDS. Po voľbách v roku 1992 plnil Lexa okrem svojich pracovných povinností aj špeciálne úlohy, ktorými ho poveroval priamy stranícky a vládny nadriadený. Jeho možnosti však boli obmedzené, lebo prezident Kováč ho odmietol schváliť do funkcie riaditeľa SIS a potom i do funkcie ministra privatizácie.

V novembri 1993 preto Mečiar na prezidenta znovu naliehal, aby Lexu predsa len vymenoval. Michal Kováč najskôr svojmu kancelárovi a potom aj verejnosti povedal, prečo to od neho Mečiar žiadal. „Zdôvodňoval to tým, že HZDS už nemá peniaze ani na výplaty, že pravdepodobne budú predčasné voľby a hnutie peniaze potrebuje. Ďalej mi povedal, že túto robotu mu nikto iný ako Ivan Lexa urobiť nemôže a že keď ju spraví, pošle ho preč.“

Pretože prezident tlaku nepodľahol, funkciu ministra prevzal premiér a jeho „rezort“ viedol Lexa ako štátny tajomník. Viedol ho k úplnej spokojnosti svojho šéfa. Zo zverejnených záznamov rokovaní vlády je známe, akú podobu mala Lexova účinná formula, ktorou presadil privatizáciu v prospech vopred určeného záujemcu: „To je spoločnosť, ktorá je, povedal by som, blízka aj koalícii, aj všetko s tým spojené…“ Premiér a minister Mečiar potom záležitosť uzavrel konštatovaním: „Čo už s tým potom, tak už len schváliť…“

Privatizácia prebiehala tak úspešne, že HZDS na kampaň v predčasných voľbách v roku 1994 vynaložilo - podľa najskromnejších odhadov - 150 miliónov korún. Rok predtým nemalo ani na výplaty.

Človek na zodpovednosť

Po treťom návrate k moci vedel Mečiar presne, kde chce Lexu mať. Jeho poslanci presadili zmenu zákona, aby riaditeľa SIS namiesto prezidenta vymenúvala vláda. V čase, keď premiér vyhlasoval, že „treba nájsť človeka schopného zobrať na seba zodpovednosť“, presne vedel, kto je ochotný na seba túto zodpovednosť zobrať.

Neuplynulo ani päť mesiacov od chvíle, keď Mečiar oznámil, že „Ivan Lexa je najkompetentnejším človekom na tento post“, a stal sa skutok, ktorý obžaloba spracovaná Krajskou prokuratúrou v Bratislave charakterizovala jednoznačne: Ivan Lexa ako verejný činiteľ vykonával „svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu“, lebo spoločným konaním s ďalšími dvanástimi osobami „iného zavliekli do cudziny a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny“.

Až do augusta 1995 sa Vladimír Mečiar staral hlavne o to, ako mu môže byť Lexa užitočný. Od zavlečenia prezidentovho syna sa musel starať o iné - ako môže byť užitočný on Lexovi.

Premiér pre riaditeľa

Na dôkladný výpočet toho, čo urobil premiér pre svojho riaditeľa SIS po auguste 1995, by bola potrebná celá kniha. Aj zo zredukovaného sumára však jasne vyplýva, že Vladimír Mečiar toho urobil príliš veľa, aby mohlo ísť iba o ochranu jeho blízkeho spolupracovníka. Všetko, čo robil pre Lexu, robil pre seba.

Najskôr prišiel s komickou a trápnou historkou, že k zavlečeniu vlastne nedošlo - dôkazy, že sa skutok stal, vraj neexistujú. Pretože tomu prví dvaja vyšetrovatelia prípadu „neuverili“, museli odísť. Najmä pre odchod druhého Petra Vačoka urobil premiér Mečiar maximum: osobne podal na vyšetrovateľa trestné oznámenie, aby spolupracujúci prokurátor mohol oznámiť, že „v záujme zachovania objektivity konania a nestrannosti vo vyšetrovaní“ prípad preberá ďalší vyšetrovateľ. Bol to premiérom vopred ohlásený „Stredoslovák“, ktorý prípad uložil, lebo nenašiel dôkazy, aby mohol vzniesť obvinenie voči konkrétnej osobe - za tento výkon bol ocenený, odmenený i povýšený.

Keď sa verejnosť oboznámila s nahrávkou rozhovoru medzi ministrom vnútra Hudekom a riaditeľom SIS Lexom, z ktorého bolo zrejmé, ako veľmi sa usilovali o odvolanie vyšetrovateľa Vačoka, Vladimír Mečiar vyhlásil, že záznam nie je autentický: „Mám k dispozícii znalecký posudok, ktorý spochybňuje autenticitu nahrávky…“ Taký posudok však nikdy nepredložil, lebo neexistoval. Minister Hudek, ktorý v prvej chvíli pravosť záznamu nepoprel, musel z funkcie odísť.

Amnestiu aj sebe

V marci 1998 Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident udelil amnestiu páchateľom skutku, ktorý možno charakterizovať ako akt štátneho terorizmu. Jeho rozhodnutie pobúrilo nielen slovenskú verejnosť, ale aj Európsku úniu i USA.

Skutočnosť, že udelil amnestie preto, aby chránil pred stíhaním osoby, ktoré sa podieľali na štátnej moci a ktoré boli voči nemu v podriadenom služobnom postavení, zahraničie hodnotilo jednoznačne: Ten, kto udeľuje amnestiu svojim podriadeným, udeľuje ju aj sám sebe.

Miera osobnej zainteresovanosti šéfa HZDS na tom, aby sa páchatelia závažného trestného činu nemuseli zodpovedať pred súdom, bola taká veľká, že dal prednosť vlastnej medzinárodnej izolácii pred rizikom nezávislého súdneho konania. Pretože si ľudia z dvoch ziel vyberajú spravidla menšie, súdny proces s Lexom a ďalšími obžalovanými bol pre Mečiara väčším zlom ako to, že v očiach relevantnej časti medzinárodného spoločenstva zostane navždy neakceptovateľným politikom.

Predseda HZDS po výmene vlády podaroval Lexovi vlastný poslanecký mandát a pokúsil sa mu poskytnúť aj falošné alibi na čas, keď k zavlečeniu došlo. Po udalostiach z posledných týždňov aj renomované zahraničné periodiká, ako napríklad Die Welt, dospeli k záveru, že „do Lexových činov bol Mečiar zrejme zainteresovaný oveľa viac ako sa doteraz predpokladalo“.

Mečiar bol do Lexových činov zainteresovaný ako ich „ideový vodca“. Lexa bol zainteresovaný na Mečiarových „ideách“ ako ich praktický vykonávateľ. Takáto vzájomná zainteresovanosť sa nazýva spolupáchateľstvo.

ZATIAĽ MÁ VIAC DÔVODOV, ABY MLČAL

Rozhodnutím sudkyne krajského súdu sa bývalý riaditeľ SIS ocitol v rovnakej situácii, akú sám pripravil pre svojich niekdajších podriadených. Dostal ich za mreže, kde museli zvážiť, čo je pre nich lepšie - či vypovedať, alebo ďalej mlčať. Dvaja podriadení Ivana Lexu, práve tí najvyššie postavení, si vybrali prvú možnosť.

Jaroslav Svěchota, ktorý bol v hierarchii SIS hneď za Lexom, sám zverejnil dôvod, pre ktorý pred vyšetrovateľom priznal, že zavlečenie slovenského občana do zahraničia koordinoval riaditeľ SIS, a prečo hovoril aj o tom, že „ideovým vodcom únosu“ bol Vladimír Mečiar. Vraj preto, lebo si položil otázku: „Prečo by som mal ja niesť za všetkých zodpovednosť, keď som vlastne iba plnil príkazy? A ten, ktorý je za všetky kauzy zodpovedný, si chodí po slobode a usmieva sa.“

Na rozdiel od Svěchotu, ktorý sa priznal, lebo „iba“ plnil príkazy, má bývalý riaditeľ SIS zatiaľ viac dôvodov, aby mlčal. Je to pre neho lepšie nielen preto, že on tie príkazy dával, ale aj z toho dôvodu, že človek, o ktorom by vypovedal, je jeho najväčšou nádejou, že mu z dnešnej situácie pomôže. Iná vec je, čo nastane potom, keď sa táto nádej ukáže ako klamná.

Vladimír Mečiar a Ivan Lexa tvorili v slovenskej politike jedno desaťročie unikátnu dvojicu. Jej charakter vystihol Michal Kováč ešte v čase, keď nebol prezidentom, ale iba podpredsedom HZDS. Svojmu kolegovi, vtedajšiemu tajomníkovi hnutia Lexovi totiž povedal, že ak bude Mečiarovi ďalej slúžiť tak ako dovtedy, skôr či neskôr skončí v base. Táto predpoveď sa splnila, hoci predseda HZDS urobil všetko, čo bolo v jeho moci, aby tomu zabránil. Ani on však Lexovi nedokázal pomôcť z ťažkostí, do ktorých ho dostal.

Už v čase, keď bol Ivan Lexa šéfom Úradu vlády a privatizačným námestníkom premiéra, využíval predseda HZDS jeho osobnostné dispozície na politické účely. S Mečiarovým súhlasom ich vtedy používal predovšetkým vo vzťahu k prezidentovi Kováčovi. Keď sa stal riaditeľom SIS, dostali ešte širšie uplatnenie. Vtedy sa správal tak, ako keby už nikdy nemohlo a nemalo dôjsť k výmene vládnej garnitúry. Trestné oznámenia, zastrašovanie, kampane proti opozičným politikom a nezávislým novinárom, zneužívanie verejnoprávnych médií, provokácie, fyzické útoky na vybrané osoby a ich majetok sa stali bežnými praktikami štátneho orgánu, ktorý riadil. V správe o činnosti SIS, ktorú v roku 1999 predniesol jeho nástupca Mitro, sa konštatuje: „Existuje viacero preukázaných skutočností potvrdzujúcich podozrenie, že v pozadí smrti Róberta Remiáša bola SIS.“

Po výmene vlády sa bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa začal označovať za nevinnú obeť politického prenasledovania. Vlastné trestné stíhanie vydával za kriminalizáciu politického oponenta. Opakovane vyhlasoval, že „je tu jednoducho vôľa vládnej koalície a tlak masmédií s cieľom zlikvidovať ma za každú cenu. A možno nielen politicky“. Ešte v roku 1999 vyhlasoval, že nikdy z krajiny neodíde, lebo je to aj otázka jeho osobnej cti a presvedčenia. „Ak by som odišiel, poprel by som všetko, celý zmysel toho, čo som robil. Hanbil by som sa komukoľvek pozrieť do očí.“ Po prepustení z kolúznej väzby republiku opustil s odôvodnením, že to nie je útek, ale ústavná obrana podľa článku 32, lebo kladie odpor porušovaniu svojich ľudských práv a slobôd. V Juhoafrickej republike však nepožiadal o status politicky prenasledovanej osoby, ale dal prednosť nelegálnemu pobytu v krajine.

VÝROKY IVANA LEXU O VLADIMÍROVI MEČIAROVI

NA POLITICKOM NEBI NEMÁ ALTERNATÍVU

„Ja si pána Mečiara mimoriadne vážim. Aj na poslednom predstavenstve HZDS som vyhlásil, že na politickom nebi Slovenska nemá alternatívu… Považujem za šťastie osudu, že som mohol byť od januára 1991 po jeho boku.“
Pravda 16. marca 1994

SOM HRDÝ, ŽE S NÍM SPOLUPRACUJEM

„Medzi vami a Mečiarom je veľmi tesný vzťah. Prečo? Viete jeden o druhom niečo, čo by nemal vedieť nik iný?
„O tom, aké vzťahy mám s pánom predsedom, alebo inými osobami, ktoré si vážim, verejne nehovorím, ani hovoriť nebudem… Som hrdý, že s ním roky spolupracujem.“
Pravda 10. februára 1999

NEDOSTÁVAL OD NEHO ŽIADNE PRÍKAZY

„Vážené dámy a páni, chcem vás požiadať, aby ste Vladimíra Mečiara nespájali s mojou osobou v tom smere, ktorý tu dnes prerokúvame. Chcem vám pripomenúť, že on nikdy nebol v SIS fyzicky a nikdy nič službe neprikazoval… Nedostával som od neho žiadne príkazy ako od osoby.“

Na schôdzi NR SR, ktorá sa zaoberala jeho vydaním do vyšetrovacej väzby - Slovenská republika 20. apríla 1999

DAJTE POKOJ

Odmietate slová, že Vladimír Mečiar bol ideovým otcom únosu?
„Ale dajte pokoj.“

V rozhovore s redaktorom TV Markíza - 18. júla 2002

GLOSA

TANDEM MEČIAR – LEXA SA EŠTE NEROZPADOL

Celé desaťročie pôsobil v slovenskej politike tandem, aký nemal páru. Keď bol jeden z dvojice premiérom, druhý mu robil šéfa úradu. Keď bol prvý premiérom druhý raz, druhý mu robil šéfa úradu i štátneho tajomníka na ministerstve privatizácie. Keď bol premiérom tretí raz, urobil druhého z dvojice šéfom tajnej služby. Všetko, čo roky robili, robili spolu.

Dôsledky ich spoločnej činnosti sú pre oboch diametrálne odlišné. Prvý sa uchádza o svoje štvrté volebné víťazstvo, druhý je v útekovej väzbe. Tandem Mečiar - Lexa sa napriek tomu ešte stále nerozpadol.

Pre žiadneho zo svojich spolupracovníkov a kolegov neurobil Vladimír Mečiar toľko ako pre Ivana Lexu. Dôvod môže byť iba osobný. Predseda HZDS sa totiž dokáže politicky ľahko a rýchlo rozísť s každým, kto ho ohrozuje. Naposledy aj s takým prominentným a dlhoročným spolubojovníkom, akým bol Ivan Gašparovič.

Úpornosť, s akou sa Mečiar snaží Lexovi pomáhať, niekoľkonásobne prevyšuje mieru straníckej lojality, aká sa kedy v HZDS vyskytla. Evidentná snaha nezavdať Lexovi dôvod, aby si pomyslel, že jeho osud je bývalému šéfovi ľahostajný, núti Mečiara k činom, ktoré ho vyraďujú z okruhu akceptovateľných politikov, a to nielen v zahraničí, ale aj v domácich pomeroch. Predseda HZDS môže mať len jeden dôvod, pre ktorý si sám tak škodí - ak by Lexovi nepomáhal, zrejme by ho to poškodilo ešte viac a osobnejšie.

Jeden z Murphyho zákonov hovorí, že keď zasadá parlament, sloboda a majetok každého občana sú ohrozené. Obsah tohto zákona možno aplikovať aj na tendem Mečiar - Lexa: Keď „sedí“ Ivan Lexa, sloboda a majetok Vladimíra Mečiara sú ohrozené. Na rozdiel od Murphyho zákona, ktorý bol vymyslený pre zábavu, jeho aplikáciu musí brať predseda HZDS vážne.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 9 872
 2. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 8 850
 3. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 507
 4. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 208
 5. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 7 723
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 661
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 656
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 7 276
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 159
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 946
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu