Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

Zemetrasenie v Banskej Bystrici a chudobní Nemci na ceste domov (Smena, 16. november 1989)

Poliaci prosia Američanov o pomoc, z našich zákonov potrebujeme vystrihať šediny. V Banskej Bystrici sa triasla zem. Aj o tom písali noviny deň predtým, než definitívne padol komunistický režim.

Zemetrasenie v Banskej Bystrici

Zem sa triasla ráno pred štvrtou

BANSKÁ BYSTRICA (čstk) - Včera päť minút pred štvrtou hodinou ráno mnohých obyvateľov miest a dedín Horehronia zobudili ďalšie otrasy pôdy. Podľa informácií Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, išlo o zemetrasenie s epicentrom približne 10 km severne od Banskej Bystrice, s intenzitou 4,5 stupňa medzinárodného dvanásťstupňového rozsahu. Trvalo niekoľko sekúnd a podľa hlásení obyvateľov Banskej Bystrice, Brezna, Detvy, Podbrezovej, Seliec, Ponickej Huty a ďalších desiatok obcí v tejto oblasti nedošlo k vážnejším škodám ani úrazom. Väčšinou len popraskala, či opadala omietka zo stien a niekde padli obrazy či predmety z políc. Druhý otras v tejto oblasti zaznamenala seizmická stanica na Železnej studničke v Bratislave o 04.26 h. Bol slabší a kratší, takže ho obyvateľstvo nezaregistrovalo.


Čítajú sa vám noviny zle z monitora? Chcete si ich radšej vytlačiť? Stiahnite si celé vydanie Smeny vo formáte PDF

Máme príliš mnoho zákonov. Ostrihajme ich

Strihanie šedín z bradatých paragrafov

Schválením zákonov skončilo sa rokovanie poslancov Federálneho zhromaždenia

PRAHA (Od nášho redaktora TIBORA BUCHU) - Rokmi narastajúce, ale neriešené ťažkosti hlboko poznamenali nielen stav ekonomiky, ale i vzťah ľudí k socialistickému siatu, pracovnej morálke a ich myslenie.

Túto myšlienku súdruha Ladislava Adamca si včera požičal tiež minister dopravy a spojov ČSSR František Podlena, keď sme v súvislosti s prerokovávaným protokolom o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému letectvu zvrtli reč na stále častejšie prehrešky mladých ľudí. Áno, právne otázky, prerokovávanie viacerých predložených návrhov zákonov a zmlúv tvorili jadro druhého dňa 15. spoločnej schôdze poslancov Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR. Aj včera sa na nej zúčastnil generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš a predseda vlády ČSSR Ladislav Adamec.

Schválenie návrhu novej dohody o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva potvrdzuje, že tam, kde nepomôže naše úsilie uplatniť predovšetkým preventívne výchovné aspekty, musíme prísne právne zakročiť, - zdôraznil súdruh František Podlena. - Ochranu socialistického majetku na prospech nášho občana - podčiarkol v odpovedi na našu otázku aj minister zahraničného obchodu ČSSR Jan Štérba. - Dôkazom je schválenie ďalších dvoch vládnych návrhov. Ide o dohodu OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru a o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru.

Našinec si v tejto súvislosti určite spomenie na rôznych zahraničných jednotlivých „turistov". Samozrejme, sme radi, že vlani k nám prišlo 25 miliónov ľudí, z toho až 23 miliónov zo socialistických štátov, na druhej strane sme i my odstránili skutočné byrokratické predpisy, podstatne uľahčili cestovanie, urýchlili vybavovanie cestovných dokladov, Dôkazom je fakt, že k cestám do nesocialistických štátov a Juhoslávie už nebudeme potrebovať vycestovaciu doložku. Pravda, vo vzťahu k Maďarsku i v tejto súvislosti vystupuje do popredia novoschválená zmluva medzi ČSSR a MR. Týka sa právnej pomoci a úpravy právnych vzťahov pri riešení občianskych, rodinných i trestných otázok. Mimo pozornosti poslancov neostalo ani právne riešenie problému vyplývajúceho z odstúpenia Maďarska od výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji. Ako odznelo pri prerokúvaní zmluvy smerom k Maďarsku, pôjdeme cestou uplatnenia všetkých našich škôd a náhrad. Budeme konať principiálne a že s tým maďarská strana súhlasiť nebude, sa dá usúdiť už z doterajších vystúpení.

Aj počas prestávky včerajšieho rokovania dominovala medzi poslancami i takáto otázka: nemáme až priveľa rôznych zákonov, paragrafov, navyše, keď do očí bije nepriaznivá skladba nášho právneho poriadku?

Posúďme: v roku 1980 tvoril počet novovydaných zákonných aktov z celkového počtu právnych predpisov tri a pol percenta, v roku 1987 už 14,7 percenta a z celkového počtu ročne vydávaných právnych predpisov tvoril podiel registrovaných vlani viac ako 40 percent. Ako vyplynulo zo slov ministra vlády ČSSR Mariana Čalfu, koncepčné riešenie problému nastolilo otázku ďalšej platnosti predpisov a opatrení registrovaných v Zbierke zákonov do konca roku 1968. Z rozborov vyplynulo, že 25 až 30 rokov platné predpisy tejto kategórie sú prekonané, zastarané, nezodpovedajú potrebám prestavby spoločnosti. Preto sme navrhli, aby stratili bez výnimky platnosť všetky registrované predpisy unitárneho štátu. Celkove pôjde približne o 550 predpisov.

Paragrafy zasahujú dokonca aj do pestovania rôznych poľnohospodárskych odrôd. Poslankyňa Zdenka Benešová pritom uviedla.

- Základný zmysel ochrany práv k odrodám spočíva v tom, že množiaci materiál nesmie byť rozmnožovaný bez súhlasu šľachtiteľa. V súčasnosti majú tieto problémy vyriešené tak v nesocialistických, ako i väčšine socialistických štátov. Československo je jednou z mala európskych liniek, ktoré takúto ochranu nemajú.

Preto sa nový zákon stretol u poslancov s pozitívnym ohlasom.

Za paragrafy, rôzne predpisy sa mnohí naopak radi schovávali najmä vtedy, keď išlo o odmeňovanie, účinnú hmotnú stimuláciu. Globálny pohľad na to, odkiaľ na dobre fungujúci mechanizmus napríklad výrobného podniku vziať, dalo včerajšie vystúpenie ministra financií ČSSR Jana Stejskala k vládnemu návrhu zákona o rozpočtovej sústave ČSSR a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. Využili sme rokovanie poslancov FZ na to, aby sme sa súdruha Jana Stejskala spýtali, na niekoľko podrobností.

Zrejmá je snaha celý proces zjednodušiť. Ako?

Hľadali sme predovšetkým možnosť, ako posilniť vlastné príjmy republík a obmedziť tak dotácie zo štátneho rozpočtu federácie. Súčasne sme navrhli zásady, ktoré by mali viesť k posilneniu dlhodobosti a stability pri stanovovaní republikových dotácií.

Prečo ste navrhli presun do rozpočtov republík časti odvodov z federálne riadených organizácií?

Konkrétne ide o odvody z objemu miezd a odmien, teda doterajšie príspevky na sociálnu oblasť. Tieto odvody federálnych organizácií možno rozdeliť na časť pripadajúcu na rozpočty republík, lebo súvisia s lokálne viazanými pracovnými silami.

Čo to znamená v praxi? Že štátny podnik v pôsobnosti federálneho ministerstva so sídlom v ČSR by ako dosiaľ platil všetky odvody s výnimkou odvodu z objemu miezd a odmien zásadne do štátneho rozpočtu federácie. Odvod z objemu miezd a odmien a podiel na tomto odvode za závody podniku so šidlom v ČSR by sa platil do štátneho rozpočtu ČSR a za jeho závody so sídlom v SSR do slovenského štátneho rozpočtu.

Aké peniaze sú v hre?

Odvody z objemu miezd do federálne riadených hospodárskych organizácií by mali v budúcom roku dosiahnuť zhruba 43 miliárd Kčs. Dostať ich do republikových rozpočtov by znamenalo posilnenie rozpočtových príjmov ČSR o viac než 32 miliárd Kčs a SSR o 10,3 miliardy. Konkrétne vymedzenie podielu obidvoch republikových rozpočtov na dani z obratu po prvý raz predložíme Federálnemu zhromaždeniu na jeho budúcom zasadaní v návrhu štátneho rozpočtu federácie na rok 1990. V dôsledku navrhovaných opatrení predpokladáme znížiť rozsah federálnych dotácií do štátnych rozpočtov republík zhruba na polovicu. Ide pritom predovšetkým o účelové dotácie, ktoré zabezpečujú celoštátnu jednotnosť podmienok hospodárenia.

V súvislosti s riešením problematiky posilnenia platných príjmov republík sa vyskytli názory a doporučenia, aby sme rozhodujúci rozsah príjmov z daní a odvodov nasmerovali priamo do štátnych rozpočtov republík v záujme zvýšenia ich ekonomickej samostatnosti. Príjmy v rozpočte federácie by tak záviseli na príspevkoch z rozpočtu republík?

Tieto názory sme nemohli akceptovať Znamenali by totiž podstatné narušenie jednotnosti čs. ekonomiky, výrazné oslabenie rozpočtu čs. federácie, najmä jeho integrujúcu funkciu stanovenú ústavným zákonom.

Poslanci schválili okrem spomínaných i celý rad ďalších vládnych návrhov zákonov a tým sa rokovanie 15. spoločnej schôdze obidvoch snemovni Federálneho zhromaždenia skončilo.

Pod vedením predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR Aloisa Indru zasadalo bezprostredne po skončení spoločnej schôdze snemovni Predsedníctvo FZ ČSSR. Vyhlásilo podľa ústavného zákona o čs. federácii zákony, ktoré snemovne schválili na svojej 15 schôdzi.

Nemci sa vracajú domov. Neradostne

Neradostný návrat domov

BERLÍN (čstk) - Prostredníctvom Červeného kríža NDR a NSR sa včera začali vracať do Nemeckej demokratickej republiky prvé väčšie skupiny občanov, ktorí v minulých týždňoch odišli do NSR. Podľa údajov agentúry ADN má teraz záujem o humanitnú pomoc pri návrate približne 10 000 bývalých občanov NDR.

V pohraničných oblastiach NDR boli pre navrátilcov vytvorené dočasné ubytovacie možnosti. Dôvodom je skutočnosť, že ich bývalé byty už boli väčšinou pridelené iným čakateľom.

Ako oznámil tlačový predstaviteľ ministerstva vnútra NDR, od štvrtka minulého týždňa do včerajšieho rána vydali úrady NDR výjazdné oprávnenie na súkromné cesty do NSR a Západného Berlína 7,7 miliónom žiadateľov. Vybavili aj 13 600 žiadostí o trvalé vysťahovanie z NDR.

Poliaci žiadajú Američanov o pomoc

Žiadosť odznela v Kongrese

WASHINGTON (čstk) - Predák poľskej Solidarity Lech Walesa včera vo Washingtone vyzval poslancov amerického Kongresu, aby prijali „nový Marshallov plán" na oživenie poľského hospodárstva.

V prejave v Kongrese Walesa žiadal, aby Spojené štáty zaobchádzali s jeho krajinou ako s „partnerom a priateľom" a pomohli Poľsku zaviesť trhové ekonomické mechanizmy. Konštatoval, že rozsiahla americká pomoc Poľsku by bola „najlepšou investíciou do budúcnosti".

Senát amerického Kongresu schválil v minulých dňoch.plán hospodárskej pomoci Poľsku a Maďarsku v sume 738 miliónov dolárov. Snemovňa reprezentantov, druhá komora amerického Kongresu, navrhuje uvoľniť na tieto účely sumu 840 miliónov.

Maďari sa búria proti referendu

Rozhodnutí bojkotovať referendum

BUDAPEŠŤ (čstk) - Vedenie opozičného Maďarského demokratického fóra - MDF, vydalo v utorok rezolúciu, v ktorej vyzýva svojich členov a prívržencov na bojkot ľudového referencia, ktoré sa v Maďarsku uskutoční 26. novembra.

Referendum má rozhodnúť o tom, či majú pôsobiť organizácie politických strán na pracoviskách, či majú byť rozpustené Robotnícke milície, či sa má zúčtovať majetok MSRS a kedy a akým spôsobom sa uskutočnia prezidentské voľby. Predbežný termín prvého kola volieb je stanovený na 7. januára budúceho roku. Prípadné druhé kolo by malo byť 14. januára. O každej otázke sa bude hlasovať osobitne.

Vedenie MDF odôvodňuje výzvu na bojkot tým, že o uvedených otázkach už rozhodol na svojom jesennom zasadaní maďarský parlament. Ten schválil zákon o rozpustení Robotníckych milícií a rozhodol o zákaze činnosti straníckych organizácií na pracoviskách. Vydal taktiež pokyn, podľa ktorého sa strana, ktorá verejne nezúčtuje svoj majetok, nesmie zaregistrovať v parlamentných voľbách. Otázku o voľbách prezidenta republiky považuje MDF za zavádzajúcu, lebo podľa jeho názoru termín a spôsob volieb nemôže nič zmeniť na jeho ústavne zaručenom postavení.

Vedenie ďalej požaduje, aby sa parlamentné voľby, ktorých presný termín nebol ešte určený, konali v marci budúceho roku. Vyzýva v tejto súvislosti svojich členov, aby sa na nich bez výnimky zúčastnili, pretože vraj táto udalosť prináša „možnosť zmeny systému".

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Zázračná škola so zelenou strechou
 4. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 5. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 647
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 720
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 590
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 531
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 230
 6. Po Slovensku na motorke 6 209
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 5 468
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 278
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 5 155
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 3 680
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Znížiť regionálne rozdiely v očkovaní môže aj otvorenie čakárne pre deti nad 12 rokov. Čaká ich v nej už vyše desaťtisíc.

Prvú dávku vakcíny dostala už viac ako polovica Bratislavy, no len pätina Čadce.


16. jún
Marek Hamšík v zápase Slovensko - Švédsko na ME vo futbale (EURO 2020 / 2021).

Slováci prehrali so Švédmi gólom z penalty.


Pavol Spál 3 h
Poslanec Robert Fico počas odvolávania Mikulca.

Matovič opäť raz premrhal príležitosť mlčať.


11 h
Štefan Tarkovič a Michal Ďuriš zápase Slovensko - Švédsko na EURO 2020 (2021).

Tréner Slovenska reaguje po zápase so Švédskom.


Juraj Berzedi 2 h