Streda, 1. február, 2023 | Meniny má Tatiana

Ďalší kostlivci u Janušeka: Dvadsať miliónov Slotovým právnikom za to, čo stojí sotva milióny

Kým Fico čaká na výsledky kontrol, z ministerstva výstavby vypadávajú nové ukážky hrubej nehospodárnosti.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME ­ JÁN KROŠLÁK)

Dokumenty, čo stáli kedysi štát desiatky tisíc korún, stoja teraz milióny.

BRATISLAVA. Výsledkom triapolmiliardového tendra na ministerstve výstavby, pre ktorý sa opozícia pokúšala odvolať ministra Mariána Janušeka z SNS, nie sú len predražené televízne šoty, ale aj predražené právne služby.


Kliknite - obrázok zväčšíte.

Verejné obstarávania za predchádzajúcej vlády boli podľa premiéra Roberta Fica predražené až o štyridsať percent. Minister jeho vlády Marián Janušek z SNS míňa peniaze ešte neefektívnejšie.

Janušek zaplatil v rámci 3,6­-miliardového tendra na ministerstve výstavby za právne služby za trištvrte roka 20 mi­lionov korún. Vyúčtovala si ich za dva dokumenty firma Avocat, ktorú vlastní právnik Jána Slotu Juraj Hatvany. Išlo o predlohu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a systém riadenia fondov.

Ministerstvo tvrdí, že ide o odmenu za trištvrteročnú prácu, ktorá sa týkala hlavne vytvorenia dvoch dokumentov súvisiacich s eurofondmi - zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a systému riadenia fondov na obdobie rokov 2007 až 2013.

Znamenalo by to, že štyria právnici na tom robili trištvrte roka osem hodín každý pracovný deň. Podľa zmluvy s Avocatom totiž ministerstvo platí právnej kancelárii 3500 korún na hodinu.

„Nemyslím si, že je to reálne,“ povedal o počte ľudí a ich odpracovaných hodinách právnik Radovan Pala, ktorý má s eurolegislatívou skúsenosti.

Už za to raz zaplatili

Zmluvu o nenávratný finančný príspevok ešte v roku 2004 pre ministerstvo vypracovala firma Euroiuris consulting. Firma za to dostala zhruba 70­-tisíc korún.

„V tom čase sme riešili strašne závažné úlohy, bez toho by Slovensko nebolo v Európskej únii, boli to sumy rádovo stotisícové, možno nejaký výskum, na ktorom pracovala skupina ľudí, stál dva milióny,“ povedal konateľ firmy Pavol Karász.

Podľa neho je vylúčené, aby to stálo milióny, hoci aj po štyroch rokoch.

Napríklad audit banky stojí zhruba osem miliónov korún.

Ministerstvo tvrdí, že ich zmluva o poskytnutí príspevku je nová a platí pre všetkých rovnako, kým predtým jednotný vzor neexistoval.

Systém riadenia opísali

Druhý dokument „Systém riadenia“ sa takmer zhoduje s dokumentom s rovnakým názvom, ktorý ešte v decembri 2006 schválila na návrh Janušeka vláda. Avocat vyhral ako jediný uchádzač tender až v máji 2007 a dokument sčasti opísal.

„Vôbec nešlo o aktualizáciu, ale vytváral sa nanovo a bol postavený na iných princípoch,“ povedala o dokumente hovorkyňa ministerstva Dagmar Vanečková. Medzi dokumentmi sú podľa nej rozdiely. Prečo sa v ňom opakujú od slova doslova niektoré odseky, nevysvetlila.

Potom, čo ministerstvo dostalo doplňujúce otázky, ako je možné, že toľko platí za dokumenty, ktorých základ už dávno malo, odpísalo, že síce tieto dva dokumenty boli najväčšie rozsahom aj obsahom, ale Avocat poskytol aj ďalšie služby. A to napríklad „zastupovanie voči neúspešným žiadateľom, vyhotovenie návrhu zmluvy medzi riadiacim orgánom a bankou, právne poradenstvo pre monitorovací výbor...“.

Podľa Vanečkovej nad tým právnici strávili stovky hodín, zúčastnili sa na rôznych medzirezortných rokovaniach a odborných konzultáciách. Dokumenty podobného rozsahu a obsahu má pre eurofondy vypracované aj ministertvo financií. Hovorca ministerstva Miroslav Šmál povedal, že ich vypracovali ich zamestnanci v rámci svojho pracovného času.

Otázky denníka SME

V inzeráte v denníku Nový Čas ministerstvo výstavby zverejnilo, že konzorciu bolo za právne služby v rokoch 2007 až 2008 vyplatených spolu 20 miliónov korún.

Chcela by som Vás poprosiť o stanovisko za čo presne boli tieto peniaze vyplatené. V danom inzeráte je napísané, že takéto peniaze boli vyplatené preto, že systém sa na začiatku budoval a už teraz také výdavky nebudú potrebné.

Aké zmluvy, respektíve aké právne dokumenty konzorcium pre ministerstvo za tieto peniaze vypracovalo a ktorý z týchto dokumentov bol najdôležitejší a teda aj najviac stál, prípadne koľko stál.

Odpoveď:
Právne služby boli predovšetkým a z väčšej časti objednávané na účely budovania systému riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. MVRR ako centrálny koordinačný orgán bol a je zodpovedný za úspešnú implementáciu operačných programov v celej SR. Na začiatku roku 2007 bola pred MVRR prioritná úloha pripraviť systém čerpania pomoci z fondov ES tak, aby v najkratšom čase začalo úspešné, bezproblémové čerpanie. Na tento účel bolo nevyhnutne potrebné vymyslieť fungujúci systém čerpania, zosúladiť ho so záväzkami SR voči EÚ vo veci poskytovania pomoci z fondov ES a vyhotoviť normy a dokumentáciu pre operačné programy v rámci Národného strategického referenčného rámca(NSRR).

MVRR tak nastavilo systém čerpania, zosúladilo ho s právom únie a kodifikovalo ho vydaním Systému riadenia fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013. Súčasne sa podarilo vyhotoviť unifikovaný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku použiteľný pre všetky operačné programy NSRR. Ministerstvu výstavby sa tak podarilo to, čo sa predchádzajúcej vláde, ktorá „manažovala" poskytovanie NFP v skrátenom programovom období nepodarilo ani začať, a to zjednotenie spôsobu čerpania prostriedkov ES. Uvedené má značné pozitívne vplyvy na kvalitu, efektívnosť a úspešnosť čerpania. Zjednodušuje sa tým tiež systém kontroly čerpania. Práve na vyhotovovaní Systému riadenia fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, ktorý bolo potrebné vyhotoviť podľa systému čerpania, ktorý nastavilo MVRR, harmonizovať ho s právom EÚ bolo vo veľkej miere nevyhnutné využívať služby právnikov. Právnici sa aktívne zúčastňovali nielen zosúlaďovania systému s právom SR a EÚ, ale zúčastňovali sa medzirezortných pripomienkovacích konaní, posudzovali právne otázky pripomienok iných riadiacich orgánov, tieto zapracovávali a pod. Celý proces trval takmer ¾ roka (2007 - začiatok 2008).

Súčasťou uvedeného bola tiež, ako sme uviedli vyššie potreba vyhotoviť unifikovaný vzor zmluvy o poskytovaní NFP a jej všeobecných zmluvných podmienok. Tento musel plne vychádzať zo systému riadenia, musel byť použiteľný pre všetky riadiace orgány, byť súladný s právom SR a EU. Rovnako tento prechádzal prísnym pripomienkovaním riadiacimi orgánmi. Upozorňujeme, že právne služby využívané pri budovaní systému riadenia a zmluvy o NFP boli uhrádzané z prostriedkov ES. Oba dokumenty sú na stránke www.nsrr.sk. Upozorňujeme, že sú výsledkom ¾ ročnej intenzívnej práce.

Systém, riadenia, aj zmluva podlieha zmenám v súvislosti so zmenami legislatívy (v SR od 1.1.2009 platia nové zákony v súvislosti s čerpaním pomoci a podpory z fondov ES), podnetmi a pripomienkami riadiacich orgánov, reflektuje na problémy, ktoré prináša prax, je potrebné vyhotovovať metodické usmernenia pre riadiace orgány. Na tieto aktivity je stále potrebné využívať tiež právne služby, nepochybne, a doterajšie skúsenosti to dokumentujú, v podstatne menšom rozsahu ako pri budovaní systému.

Doplňujúce otázky

- Ministerstvo výstavby vo svojom inzeráte v Novom Čase tvrdí, že za právne služby uhradilo konzorciu v rokoch 2007 až 2008 zhruba 20 miliónov korún.
- Z Vašej odpovede, ktorú ste mi zaslali vyplýva, že základom poskytnutia týchto právnych služieb bolo vypracovanie dvoch dokumentov: Systém riadenia fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 až 2013 a unifikovaný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku použiteľný pre všetky operačné programy.
- V inzeráte zároveň tvrdíte, že práve preto, že nebol vypracovaný systém riadenia ste boli v časovej tiesni a museli ste rýchlo obstarávať.

Systém riadenia, respektíve koncepcia riadenia je na Slovensku vypracovaná už niekoľko rokov. Jej základy položili pracovníci ministerstva financií. Ministerstvo výstavby má takisto samo na svojej internetovej stránke zverejnený systém riadenia z 8. decembra 2006, ktorý je takmer totožný so systémom riadenia z januára 2008. Zmluvu s konzorciom ste podpísali až v júni 2007.
Prečo teda ministerstvo platilo toľké peniaze za dokument, ktorý už malo prakticky vypracovaný a len ho aktualizovalo?
Kto vypracoval dokument systém riadenia z decembra 2008? Boli to Vaši vlastní zamestnanci? Koľko vypracovanie tohto dokumentu stálo?


Pokiaľ ide o zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, túto ministerstvo rovnako už malo vypracovanú, od roku 2004. Konkrétne ju vypracovával právnik, ktorý za to zinkasoval približne 70-tisíc korún.
Ako je možné, že ministerstvo za aktualizovanie tejto zmluvy platilo milióny?
Ako vysvetlíte ten finančný rozdiel? Chcete povedať, že aktualizácia oboch dokumentov stála 20-miliónov korún?
Ako vysvetlíte, že financie, ktoré ste poskytli za právne služby sa na základe týchto skutočností javia ako netransparentné plytvanie eurofondmi?

Odpoveď:

V prvom rade treba konštatovať, že vypracovanie systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 a vypracovanie vzoru zmluvy o poskytovaní NFP a jej všeobecných zmluvných podmienok nebolo jedinou právnou aktivitou vykonanou spoločnosťou avocat, s.r.o. pre MVRR SR a už vôbec nie aktivitou za ktorú boli uhradené predmetné finančné prostriedky z fondov ES. Avocat, s.r.o. v priebehu roka 2007 a 2008 poskytol pre MVRR aj veľké množstvo iných právnych služieb. Systém riadenia a zmluva o NFP však svojím rozsahom a časom bola najväčšia poskytnutá právna služba.
Nevieme akú zmluvu po poskytovaní NFP za 70tis máte na mysli. Každopádne pravda je taká, že v skrátenom programovacom období 2004-2006 používali jednotlivé riadiace orgány každý svoj vzor zmluvy o NFP. Neexistoval všeobecne prijatý vzor takejto zmluvy, práve naopak. Zmluvy o NFP používané jednotlivými riadiacimi orgánmi nepokrývali potreby praxe, ich realizácia spôsobovala a spôsobuje problémy v takom rozsahu, že napr. výkon práva na vrátenie poskytnutého NFP od prijímateľa, ktorý porušil svoju povinnosť pri čerpaní, je prakticky nemožné. MVRR SR ako centrálny koordinačný orgán, zodpovedný za fungujúci systém čerpania v SR, nevyhnutne musel vytvoriť riadiacimi orgánmi akceptovateľnú zmluvu o NFP. Táto požiadavka bola zadaná spoločnosti avocat, s.r.o. Došlo k vytvoreniu úplne novej zmluvy, postavenej na iných právnych princípoch a harmonizovanej s novým systémom riadenia a právom SR a EU. Táto zmluva sa rodila viac ako ½ roka, a to z dôvodu, že sa vytvárala v plnej súčinnosti s riadiacimi orgánmi. Návrh zmluvy bol niekoľko krát podrobený medzirezortnému pripomienkovaniu riadiacimi orgánmi, bolo potrebné reflektovať na ich pripomienky, tieto odborne konzultovať. Boli strávené stovky hodín na odborných rokovaniach o jej znení. MVRR SR nechcelo vytvoriť nefunkčný vzor zmluvy, ale dokument akceptovaný tými, ktorí ho majú používať. Toto všetko boli pritom právne otázky. Už aj zo samotného rozsahu zmluvy nepochybne vyplýva, že je neporovnateľná s akoukoľvek, ktorá sa používala v starom období. Čo je ale najdôležitejšie, zmluva sa aj skutočne používa a reaguje na problémy s ktorými sa riadiace orgány stretávali.

Systém riadenia na obdobie 2007-2013 je neporovnateľný s systémom riadenia v skrátenom období. Vôbec nešlo o aktualizáciu, ale vytváral sa nanovo a bol postavený na iných princípoch. Rovnako ako zmluva aj systém riadenia bol podrobený rozsiahlemu pripomienkovaniu zo strany riadiacich orgánov. Rodil sa súčasne so zmluvou a jej všeobecnými podmienkami. .Rovnako bol niekoľko krát podrobený medzirezortnému pripomienkovaniu riadiacimi orgánmi, bolo potrebné reflektovať na ich pripomienky, tieto odborne konzultovať. Boli strávené stovky hodín na odborných rokovaniach o znení systému riadenia. MVRR SR sa vďaka tomu, za aktívnej právnej podpory zo strany avocat, s.r.o. podarilo vytvoriť funkčný a riadiacimi orgánmi akceptovaný systém riadenia.

Z uvedeného vyplýva, že ani v jednom prípade nešlo o aktualizáciu. Ak máte záujem, kompetentní pracovníci MVRR SR Vám osobne odborne vysvetlia systém riadenia a zmluvu o NFP, a ich rozdiely s dokumentmi zo skráteného programového obdobia.

Opätovne pritom zdôrazňujeme, že právne služby na systéme a zmluve nestáli 20 mil. Sk a neboli aktualizáciou. Nesporne však išlo čo rozsahu a času o najväčšiu poskytnutú právnu službu. Okrem uvedeného avocat, s.r.o. poskytol pre MVRR SR ďalšie právne služby súvisiace s činnosťou MVRR SR ako centrálneho koordinačného orgánu (zastupovanie voči neúspešným prijímateľom, vyhotovenie zmluvy o ITMS, vyhotovenie zmluvy medzi riadiacimi orgánmi a UVO, vyhotovenie návrhu zmluvy medzi riadiacim orgánom a bankou, právne stanoviská v danej problematike, právne posúdenie a úpravy interného manuálu RO pre OPTP, právne poradenstvo pre monitorovací výbor, právne posúdenie a úpravy štatútu a rokovacieho poriadku .................)

"V ideálnom svete by sa o tento prípad zaujímala ešte aj advokátska komora, ktorej vlastný poriadok hovorí niečo o tom, že advokáti by mali dodržiavať pravidlá korektnej súťaže a dbať na dôstojnosť ich stavu."


ČÍTAJTE KOMENTÁR LUKÁŠA FILU

Právnici: Je to predražené

Miliónová zmluva by u iných právnikov stála maximálne 250–tisíc.

Právna kancelária Avocat je podľa právnika Juraja Bizoňa z právnej kancelárie Bizoň&partners teraz pravdepodobne zrejme najlepšie zarábajúcou kanceláriou na Slovensku.

„Skutočne si neviem predstaviť, za poskytovanie akých právnych služieb by si právnik mohol v nesporovej agende vyúčtovať takúto odmenu, hoci aj v trvaní trištvrte roka,“ povedal Bizoň o sume 20 miliónov korún.

Povedal, že za vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku by si ich právna kancelária mohla účtovať odhadom 150- až 250–tisíc korún. Vypracovanie dokumentu systému riadenia podľa neho ani nespadá do kompetencie právnej kancelárie, ale pod experta na ministerstve.

20 miliónov za vypracovanie týchto dvoch dokumentv považuje za „výrazne nadhodnotenú sumu“ aj právnik Radovan Pala z kancelárie enwc. „A to aj v prípade, ak zahŕňala naštudovanie celej pomerne rozsiahlej problematiky a účasť na rozličných rokovaniach,“ dodal.

(mož)
Minister bude mať ešte bohatého Ježiška

Úrad pre verejné obstarávanie kontrolu do konca roka neukončí. Premiér bude ďalej čakať.

Premiér Robert Fico tvrdil, že od výsledku kontrol Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu bude závisieť, aké bude mať minister Marián Janušek Vianoce. Zatiaľ ich však bude mať pekné, lebo kontroly do konca roka ukončené nebudú. Potvrdila to hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie Helena Fialová. Nevie ani, kedy v januári by výsledky mohli byť.

Predseda vlády podľa jeho hovorkyne Silvii Glendovej nemá na kontrolu dosah a nevie ju urýchliť. Preto bude ďalej čakať na výsledky. „Ak preukážu pochybenia Mariána Janušeka, minister bude musieť z postu odísť,“ dodala Glendová.

Fico by pritom mohol konať hneď, lebo pochybenia v tendri našlo už aj ministerstvo financií, ktoré spadá pod Smer.

Ministerstvo financií je tak­zvaný certifikačný orgán, ktorý schvaľuje každú eurofondovú platbu, prijíma faktúry a následne ich zasiela do Bruselu na preplatenie. V prípade ministerstva výstavby však už niektoré faktúry podľa informácií SME nepreplatili a vrátili ich ministerstvu. Hovorca Miroslav Šmál nechce povedať, ktorých platieb sa týkali. Žiadajú však o to, aby Janušek chyby napravil. Ministerstvo financií podľa Šmála skúma aj to, či sumy, za ktoré Janušek v rámci zmluvy s konzorciom obstaráva, nie sú predražené. Ak by totiž boli a ministerstvo financií by ich odobrilo, Brusel by ich nemusel preplatiť.

„Prebieha kontrola úradu na verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu,“ povedal Šmál.

Zmluva s konzorciom je však nastavená tak, že ak Európska komisia predražené položky nepreplatí, bude to zrejme musieť zaplatiť samotné ministerstvo.

Ministerstvo výstavby na otázky, ktoré faktúry im neboli preplatené, neodpovedalo.

(mož)
SkryťVypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 2. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 3. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 6. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 7. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 8. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 1. Wüstenrot rástol v segmente životného aj neživotného poistenia
 2. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 3. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 4. Ako možno získať prídavky na dieťa v Nemecku?
 5. Kupujete balenú vodu? Vypočítajte si, koľko za ňu ročne miniete!
 6. Táto váha berie vaše chudnutie vážne: Kalórie počíta za vás!
 7. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 8. Svalovice sa netreba obávať
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 11 943
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 7 251
 3. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 6 083
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 213
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 2 116
 6. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 1 422
 7. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 1 322
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 299
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu