Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky
TÍ, KTORÍ NEPODAJÚ PRIZNANIE VČAS, TEDA DO KONCA MARCA, MÔŽU DOSTAŤ POKUTU AJ NIEKOĽKO TISÍC KORÚN

Na dane zostáva čas už len do pondelka

Ľudia aj firmy môžu priznať daň priamo na úrade, poslať priznanie poštou, faxom alebo elektronicky.

Daňové priznanie sa dá vyplniť aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva. Systém automatický ukazuje daňovníkovi, na ktorú kolónku sa má posunúť, sčítava príjmy a počíta daň.Daňové priznanie sa dá vyplniť aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva. Systém automatický ukazuje daňovníkovi, na ktorú kolónku sa má posunúť, sčítava príjmy a počíta daň. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – PETER ŽÁKOVIČ)

Daňové priznanie musí podať len daňovník, ktorý minulý rok zarobil viac ako 47 808 korún.

BRATISLAVA. Na priznanie dane zostáva už len týždeň. Posledný deň, keď môžu ľudia a firmy podať daňové priznanie, je budúci pondelok. Dovtedy zároveň musia vyrovnať všetky svoje podlžnosti na daniach voči štátu. Ak to nestihnú, hrozí im pokuta. A to aj vtedy, ak je daňová povinnosť nulová.

Za neskoré priznanie dane môže daňový úrad ľudí potrestať najmenej tisíckou, firmy dvoma. Najviac môže úrad za tento prehrešok daňovníkovi vyrubiť pol milióna korún.

Priznanie podáva len ten, kto za celý minulý rok zarobil viac ako­ ­47 808 korún. Do tejto sumy sa nezaratúvajú príjmy oslobodené od dane. Sú však aj prípady, keď sa daňové priznanie oplatí podať aj so zárobkom pod 47 808 korún ročne. Týka sa to napríklad penzistov, ktorí pracovali a zamestnávateľ im počas roka strhával daň. Po podaní priznania im ju štát vráti späť.

Daň priznáva aj podnikateľ v strate

Priznanie podáva aj podnikateľ, ktorý minulý rok hospodáril so stratou. Povinnosť priznať daň má takisto zamestnanec, ktorý nepožiadal svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Ale aj ten, ktorý síce firmu požiadal, aby mu zúčtovala daň, ale nedoniesol do učtárne všetky potrebné doklady. Napríklad rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o zárobku od iného zamestnávateľa, ak pracoval vo viacerých firmách.

Na priznanie dane majú ľudia aj firmy viacero možností. Najčastejšou je, že vypíšu tlačivo a doručia ho na daňový úrad alebo ho pošlú poštou. Takisto ho môžu aj odfaxovať. V takom prípade musia najneskôr do piatich dní dodatočne doniesť daňové priznanie (poslednú stranu s podpisom) na úrad.

Tí, ktorí zarábali len z pracovných zmlúv a dohôd, podávajú tlačivo A. Podnikatelia a daňovníci s rôznymi druhmi príjmov zasa formulár B. Tlačivá sú na všetkých daňových úradoch, ale aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva.

Daň sa dá priznať aj elektronicky. Elektronická podateľňa bude na budúci pondelok fungovať do neskorých večerných hodín. Elektronickú formu môže používať len daňovník, ktorý podpísal s daňovým úradom dohodu o tejto forme priznávania dane.

Podobne, ako pri priznávaní cez fax, aj tu musí daňovník najneskôr do piatich dní priniesť na daňový úrad poslednú stranu daňového priznania aj so svojím podpisom. Na dohodu o elektronickom podávaní stačí žiadateľom jedna návšteva daňového úradu.

V banke alebo na pošte

Bez návštevy daňového úradu môžu priznanie podať tí, ktorí majú zaručený elektronický podpis. Daňovníci však naň potrebujú špeciálne osvedčenie, čo nie je lacná záležitosť. Elektronický podpis je preto medzi firmami a ľuďmi málo rozšírený. Väčšinou ho využívajú len veľké spoločnosti.

Daň môžu ľudia zaplatiť troma spôsobmi: poštovou poukážkou, vkladom v banke na účet daňového úradu alebo prevodom z účtu daňovníka. Hotovosť na daňových úradoch neprijímajú.

Typy priznaní

Riadne – Daňovník ho musí podať do konca marca.


Opravné – Daňovník ho podáva vtedy, ak zle vyplní prvé priznanie. Môže ho podať najneskôr do konca marca. Nemá z toho žiadne finančné sankcie. Na tlačive v hornej časti prvej strany musí vyznačiť, že priznanie je opravné.


Dodatočné – Daňovník ho podá v prípade, že zistí chybu v riadnom priznaní až v apríli alebo aj neskôr. Na tlačive musí na prvej strane vyznačiť, že je dodatočné. Daňový úrad mu za to môže udeliť sankciu.

Dane priznáva

podnikateľ a samostatná zárobkovo činná osoba, ak vlani zarobili viac ako 47 808 korún,

podnikateľ, ktorý mal stratu,

zamestnanec, ak nepožiadal svoju firmu o ročné zúčtovanie dane,

zamestnanec, ktorý o zúčtovanie firmu síce požiadal, ale nedal zamestnávateľovi potvrdenia o svojich ostatných zárobkoch,

osoba, ktorá mala zdaniteľné príjmy z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti,

osoba s jednorazovými zdaniteľnými príjmami z poľnohospodárskej či lesníckej činnosti, alebo ak prenajímala hnuteľné veci,

zamestnanec, ktorý mal nepeňažný príjem (rôzne naturálie alebo prehliadka u lekára, ktorú zaplatila firma), z ktorého sa nedala zraziť daň, pričom jeho celkové príjmy boli vyššie ako 47 808 korún,

daňovník, ktorý pracuje u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane (napríklad slovenský občan zamestnaný na niektorom zo zahraničných zastupiteľstiev, ambasáda totiž nerobí zúčtovanie, lebo nie je platiteľom dane),

ten, kto mal príjmy zo zahraničia a zarobil minulý rok v prepočte na našu menu viac ako 47 808 korún,

pracovník, ktorého zamestnávateľ skrachoval a nemá koho požiadať o ročné zúčtovanie,

daňovník, ktorého na to z rôznych príčin vyzve správca dane, teda miestne príslušný daňový úrad,

pracovník, ktorý mal popri zamestnaní napríklad aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (napr. byt alebo dom), kapitálové príjmy (napr. investície v podielových fondoch) alebo napríklad príležitostné príjmy z poľnohospodárstva,

zamestnanec, ktorý predal byt a nemal v ňom (ani jeho manželka) dva roky pred predajom trvalý pobyt alebo ho nevlastnil najmenej päť rokov.

Bude otvorené do šiestej večer

Tento týždeň a ešte aj nasledujúci pondelok budú na daňových úradoch pracovať o čosi dlhšie ako po iné dni roka. Väčšina ľudí si totiž daňové priznanie necháva až na poslednú chvíľu.

Podľa štatistík Daňového riaditeľstva podáva posledný možný týždeň daňové priznanie až 60 percent ľudí. Vlani priznalo daň vyše 800-tisíc podnikateľov a zamestnancov. Na posledný deň, teda na 31. marca, si priznanie dane odkladá približne 15 percent daňovníkov. Väčšina daňových úradov na Slovensku bude mať posledný týždeň otvorené od rána od ôsmej do večera do šiestej. Presné rozpisy stránkových hodín sú na stránke Daňového riaditeľstva v časti územné členenie.

„Posledný marcový týždeň sú rozšírené úradné hodiny na všetkých daňových úradoch. V týchto dňoch nie sú obedňajšie prestávky,“ povedala hovorkyňa Daňového riaditeľstva Iveta Adamíková. Ľudia môžu pri podávaní priznania požiadať pracovníčky o radu. Avšak na rozsiahlejšiu konzultáciu už zrejme nebude čas. Pri preberaní daňových priznaní pracovníčky len zbežne skontrolujú správnosť vyplnenia daňového priznania. Predovšetkým identifikačné údaje, zdaňovacie obdobie, dátum vyplnenia, podpis a to, či pripojil k priznaniu aj prílohy.

Prípadne rady a informácie poskytnú daňovníkom takzvané kancelárie prvého kontaktu alebo služieb pre verejnosť. Na konzultáciu však budú musieť tento týždeň vystáť zrejme dlhšie rady ako inokedy.

(ľja)
Priznanie vyplníte aj cez internet

Ak daňovník zabudne podpísať daňové priznanie, úrady ho nebudú považovať za platné.

Neúplne vyplnené daňové priznanie môže daňovníka ukrátiť o peniaze. Zle vypočítaná daň, ak je menšia, ako by mala byť, vytvára riziko, že daňovník bude musieť platiť sankciu.

Chýbajúci podpis zasa znamená, že priznanie, hoci správne vyplnené, je neplatné. S podobnými chybami sa daňové úrady stretávajú najčastejšie.

Výkazy a rodné listy

Podpisom napríklad daňovník preberá zodpovednosť za to, ako vyplnil tlačivo. „Bez podpisu nemožno považovať priznanie za účinne podané,“ povedala hovorkyňa Daňového riaditeľstva Iveta Adamíková.

Chybou je aj to, keď daňovník k priznaniu nepriloží potrebné doklady. Napríklad podnikateľ, ktorý si vedie účtovníctvo, musí k vyplnenému tlačivu pripojiť účtovnú uzávierku. Tou je pri podvojnom účtovníctve súvaha a výkaz ziskov a strát.

Tí, ktorí si vedú len jednoduché účtovníctvo, prikladajú výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

Podnikatelia, ale aj niektorí zamestnanci, ktorí si daňový bonus na dieťa uplatňujú v daňovom priznaní, musia doložiť kópiu rodného listu alebo potvrdenie o návšteve školy.

Zamestnanci zasa musia priložiť potvrdenie od zamestnávateľov o vyplatených príj­moch a zrazených preddavkoch na daň.

Čo je príjem a čo nie

Ak si daňovník uplatňuje aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (vlani bola 95 616 korún), mal by vedieť, čo sa počíta do vlastného príjmu manželky a čo nie. Súčasťou vlastných príjmov je napríklad materská, preto znižuje nezdaniteľnú časť.

Po materskej žena začína poberať rodičovský príspevok. Ten je štátnou sociálnou dávkou, nie je vlastným príjmom, a preto nezdaniteľnú časť základu dane na manželku neznižuje. Znamená to, že rodina viac ušetrí na daniach.

Časté nedostatky

daňovník priznanie zabudne podpísať,

v daňovom priznaní chýba rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo,

zle vypočítaná alebo zaokrúhlená daň,

zle vypočítaný základ dane,

k priznaniu nie sú priložené potrebné doklady, napríklad účtovná uzávierka alebo rodný list dieťaťa,

neúplné údaje o manželke, ak si na ňu daňovník uplatňuje ne­zdaniteľnú časť,

neúplné údaje o deťoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 456
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 923
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 244
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 384
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 11 796
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 046
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 013
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 062
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 892
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 819
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Oravčanov hanili za svadby, teraz sú vzorom. A poďakujte vojakom, znelo z každej dediny

Celoštátne testovanie ohrozuje neistá ochota zdravotníkov.

Rad v Donom Kubíne pred mestským kultúrnym strediskom o 8:55 h.
Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Vďaka patrí zodpovedným, ale to najťažšie nás len čaká

V tieto dni neplatia kategórie politickej odmeny alebo odplaty.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Prvá západná krajina, ktorá sa pokúša plošne testovať, píšu o Slovensku

Netreba odhaliť každého pozitívneho, vysvetľuje odborník.

Odberové miesto v dolnokubínskej nemocnici.
Komentár Bena Cunninghama

Mýli sa pápež?

Akú hodnotu má vyhlásenie cirkvi, ak sa dá jednoducho zmeniť?

Ben Cunningham.