Sobota, 24. júl, 2021 | Meniny má VladimírKrížovkyKrížovky

Európska legislatíva nám pomôže

Adriena Litomerická

je členkou predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS),

kde sa venuje najmä zahraničnej oblasti

a zastupuje Slovensko

v európskej realitnej

asociácii CEI, ktorej

úlohou je presadzovať záujmy realitnej

profesie v rámci EÚ.

V realitnom biznise

pracuje od roku 1993,

a to v T&C-1. národnej aukčnej spoločnosti, s.r.o., kde je spolumajiteľkou a zároveň

riaditeľkou.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska oslávila

v minulom roku pätnásť rokov. Čo sa za toto obdobie podarilo urobiť pre rozvoj realitného trhu na Slovensku a aké problémy chce riešiť v najbližšom období?

Skryť Vypnúť reklamu

Asociácia má dnes viac ako 150 členov z celého Slovenska. Jej členmi sú fyzické aj právnické osoby, ktoré sa zaoberajú realitným biznisom. Sú to prevažne realitné kancelárie, ale aj develope-

ri, odborníci z oblasti investícií

a správcovia nehnuteľností. Všetky tieto subjekty spája jeden spoločný menovateľ, a tým je podnikanie na realitnom trhu.

Asociácia v minulom roku slávila nielen pätnásťročné jubileum, ale aj významné úspechy vo svojich aktivitách. Sme majiteľmi a prevádzkovateľmi najúspešnejšieho internetového realitného portálu na Slovensku Reality.sk. Tento portál, čo sa týka priemernej dennej návštevnosti je päťnásobne navštevovanejší ako portál v poradí druhý za ním. Subjekty z realitného biznisu ho intenzívne využívajú. Ďalší projekt, ktorý patrí medzi úspechy asociácie je projekt Cenová mapa nehnuteľností SR (CMN) a v neposlednom rade sú to aj pokroky na poli vzdelávania

Skryť Vypnúť reklamu

v realitnom biznise, ktoré asociácia dosiahla v minulom roku v spolupráci s VŠE.

Aké boli hlavné dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu portálu CMN?

Cenová mapa nehnuteľností slú-

ži ako alternatívny nástroj k znaleckým posudkom z oblasti realitného trhu. Môže tiež pomôcť pri predpovediach trendov na realitnom trhu.

NARKS spolu s firmou Datalan vyvinula postup, ako dosiahnuť prehľad v realitných obchodoch. Vychádza sa z realizovaných obchodov a prenájmov za posledné roky a tento projekt sa predáva užívateľom. Medzi najväčších užívateľov projektu patria banky, developeri a investičné spoločnosti.

Cenová mapa nehnuteľností má podobný význam pre trh ako portál Reality.sk. Takýto sofistikovaný produkt ešte na trhu nebol. Pre tých, ktorí údaje z neho čerpajú, má veľký význam, lebo im šetrí náklady.

Skryť Vypnúť reklamu

Spomenuli ste úspechy aso-

ciácie v oblasti vzdelávania. Mohli by ste ich bližšie špecifikovať?

NARKS začiatkom roka 2007 vstúpila do príprav na zavedenie nového predmetu na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako odborný garant. V zimnom semestri tohto školského roku sa prvýkrát na Slovensku na Fakulte podnikového manažmentu vyučoval voli-

teľný predmet "Realitné maklérstvo", ktorý si mohli vybrať študenti 4. ročníka.

Cítili sme silný spoločenský dopyt po takomto vzdelávaní. Do minulého roku takýto typ vzdelávania zabezpečovala len naša asociácia cez komerčné subjekty, ktoré organizovali rôzne semináre, vzdelávacie kurzy a konferencie. Záujem o tento predmet bol zo strany študentov vysoký - až 90 % oslovených študentov si ho vybralo ako voliteľný predmet. Tieto čísla dokazujú, že zaradenie tohto predmetu do vzdelávacieho procesu na VŠ bolo správnym krokom.

Skryť Vypnúť reklamu

Asociácia si do svojej pôsobnosti dáva aj aktivity pri tvorbe legislatívy a spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Ako sa vám darilo v tejto oblasti?

Jednou z našich významných aktivít je spolupráca na tvorbe európskych štandardov o realitnom maklérovi, ktorá bude v tomto roku ukončená.

Na Slovensku nie je žiadna legislatívna norma, ktorá by usmerňovala činnosť realitných maklérov. Rea-

litného makléra môže robiť takmer každý bez vzdelávania. EÚ sa

v súvislosti s činnosťou realitných maklérov podujala prijať smernicu, ktorej úlohou bude zjednotiť, sprehľadniť a sprofesionalizovať realitný trh v rámci celej Únie. Tento mesiac bude konferencia v Bruseli, na ktorej sa stretneme s európskymi poslancami a budeme diskutovať o tom, či túto normu v blízkej budúcnosti neprekvalifikujú na európsky zákon. Čo by znamenalo, že tento zákon bude platiť aj

Skryť Vypnúť reklamu

u nás .

Čím pomáha, prípadne ako podporuje asociácia svojich členov?

Samozrejme, NARKS zabezpečuje aj podporu pre odbornú činnosť nových členov asociácie, napríklad pri tvorbe kúpnych zmlúv a iných dokumentov z oblasti realitného trhu.

V rámci vzdelávania si pozývame na spoločné podujatia odborníkov z tých oblastí, ktoré ovplyvňujú realitný biznis - napríklad z daňového úradu, katastrálneho úradu

a z iných oblastí.

Napríklad od januára je v platnosti energetická norma, ktorá prikazuje, že každá nehnuteľnosť, ktorá sa predáva, musí mať energetický certifikát. Znalosť tejto normy je potrebná aj pre našich členov

a preto sme v tejto oblasti zabezpečili pre našich členov vzdelávanie.

Aký význam má členstvo realitnej kancelárie v NARKS pre

Skryť Vypnúť reklamu

klientov?

Každý náš člen by na vizitke mal mať jasne vyznačenú príslušnosť

k asociácii, tiež v priestoroch spoločnosti, ktorá je členom NARKS, by mal byť na viditeľnom mieste vyvesený certifikát, že spoločnosť je riadnym členom NARKS. Zároveň ľudia, ktorí chodia do terénu na obhliadky a rokovania by mali so sebou nosiť preukaz realitného makléra s fotografiou, identifikačným číslom

a názvom spoločnosti, pre ktorú pracujú. Na základe týchto identifikačných znakov si klient môže overiť, či človek, s ktorým sa stretol je naozaj ten, za ktorého sa vydáva. Ak má prípadne nejakú sťažnosť, môže ju adresovať priamo NARKS.

Na realitnom trhu existujú aj subjekty, ktoré nie sú vašimi členmi. Aké sú podmienky pre ich podnikanie na realitnom trhu?

Skryť Vypnúť reklamu

Tomu, kto chce vykonávať realitnú profesiu, stačí keď má v živnostenskom oprávnení viazanú živnosť, viazanú na dve veľmi jednoduché podmienky - úplné stredoškolské vzdelanie a päťročná prax. Alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického, stavebného alebo právnického smeru. Dá sa povedať, že takmer každý môže začať pracovať v realitách, a to potom má dopad aj na trh.

Aký je podiel vašich členov zo všetkých subjektov pôsobiacich na realitnom trhu.

Mnohí majú popri predaji rôzneho druhu tovaru v živnostenskom oprávnení aj prácu s nehnuteľnosťami a vôbec ju nevykonávajú. Iní zas ako svoj hlavný biznis robia niečo iné a realitnému trhu sa venujú len sporadicky. Môžeme tieto dve kategórie živnostníkov považovať za realitných profesionálov, aj keď majú na realitný biznis "papierové" oprávnenie? Podľa mňa nie. Týchto živnostníkov by som nepovažovala za profesionálov - nemajú prehľad o daniach,

Skryť Vypnúť reklamu

o možnostiach financovania nákupu realít, o katastrálnych kona-

niach, o presných náležitostiach kúpnopredajných zmlúv. Potom sú tu tí, ktorí sa realitám venujú ako svojej hlavnej činnosti. Myslím si, že len takí, ktorí robia realitný biznis dennodenne sa môžu stať profesionálmi. Aj z tohto dôvodu je ťažké určiť podiel našich členov na všetkých subjektoch pôsobiacich na trhu.

Hovorili ste o pripravovanej jednotnej norme pre prácu realitných subjektov v rámci EÚ. Do ktorých oblastí realitného trhu bude táto norma najviac zasahovať?

Keďže na Slovensku nemáme ešte žiadnu legislatívu pre realitný trh, vítame každú iniciatívu. V prípade, že sa príjmu normy pre našu činnosť v rámci EÚ, budú platiť aj na Slovensku, čo samozrejme vítame.

Najväčší význam tejto normy je

Skryť Vypnúť reklamu

v štandardizácii podmienok v rámci EÚ pre činnosť realitných subjektov. Pripravovaná norma presne pomenúva, kto je realitný maklér a kto jeho klient. Dáva základné limity jednotlivým poj-

mom z realitnej oblasti a definuje základné pravidlá hry. Napríklad, kedy môže niekto pracovať za províziu, kedy sa to považuje za korektné, kedy sa to nepovažuje za korektné a podobne.

Až teraz sa diskutuje o jednotnej legislatíve na realitnom trhu v rámci EÚ. Ako je to s legislatívou v tejto oblasti v jednotlivých krajinách EÚ?

V Európe sú krajiny, v ktorých intenzívne funguje realitný trh už niekoľko storočí, napríklad

v Anglicku. Takéto krajiny majú prepracovanú legislatívu a desiatky zákonov, ktoré sa zaoberajú jednotlivými aspektmi realitného trhu. Už dávno majú zákon o prenájmoch, ale napríklad aj také zaujímavé normy, ako je zákon

Skryť Vypnúť reklamu

o správe majetku cirkvi. Pre nich pripravovaná norma nie je až taká dôležitá. Pre nás, pre krajiny ktoré prichádzajú na tento rozvinutý trh, je však táto legislatíva veľmi dôležitá. A nielen pre nás, ale aj pre ostatné krajiny, ktoré vstúpili do EÚ len nedávno, lebo aj u nich je situácia podobná ako u nás a realitné zákony väčšinou nemajú.

Ako hodnotíte vývoj na realitnom trhu v uplynulom roku

a aký vývoj očakávate v tomto roku?

Realitný trh v roku 2007 sa vy-

víjal veľmi dynamicky. Vznik-

lo veľa nových projektov, s kto-

rými prišli zahraniční i domáci investori. Prišiel rozmach, kto-

rý Slovensko ešte nezaži-

lo. Samozrejme, s rozvojom tr-

hu prišiel aj pohyb cien sme-

rom nahor. Táto dynamika sa najviac odzrkadlila na trhu pozemkov, ktorých cena v priemere stúpla o 20 percent, čo je naozaj vysoké číslo. Všetci tento rast citlivo vnímame.

Skryť Vypnúť reklamu

Dokedy budú ešte podľa vás ceny rásť takýmto tempom?

Mnohí sa pýtajú dokedy bude cenová bublina rásť a kedy praskne. To však nikto nevie. Čo však

s istotou môžeme povedať je, že kým neprijmeme euro, nedôjde

k zásadným zmenám v tomto cenovom vývoji.

Ceny nehnuteľností rastú niekoľkonásobne vyšším tempom ako je rast ostatných spotrebiteľských cien. Prečo?

Odpoveď na túto otázku je podľa mňa jednoduchá. Po nehnuteľnostiach je stále dopyt a kým dopyt trvá, rastú aj ceny. Ľudia chcú nielen dobre bývať, ale chcú aj dobre investovať a mnohí kupujú nehnuteľnosti - spravidla byty. V jednom byte bývajú a ďalšie byty prenajímajú, majú z tohto zisk a hodnota peňazí, ktoré do takéhoto bytu vložili sa veľmi dobre zúročuje, keďže ceny bytov rastú.

Skryť Vypnúť reklamu

Vladimír Ješko

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 4. Od Česka až po Jadran
 5. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 6. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 7. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 8. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 5. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 13 157
 2. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 6 933
 3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 213
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 898
 5. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 5 277
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 760
 7. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 3 067
 8. Od Česka až po Jadran 3 063
 9. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 021
 10. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 245
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu