Nedeľa, 18. apríl, 2021 | Meniny má ValérKrížovkyKrížovky

Slovensky futbalovy zvaz

n LIGOVÁ KOMISIA

l Oznamuje, že Aktív FK I., II. LZ a II. LV sa uskutoční 12. 2. o 11.30 v Aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave. Program v pozvánke. l Oznamuje FK Corgoň ligy, I. ligy a II. ligy termíny potvrdzovania súpisiek na jarnú časť súťažného ročníka 2006/07, ktoré sa uskutočnia v Bratislave v zasadačke SFZ: Corgoň liga 27. 2. od 9.00 do 11.00, I. liga 27. 2. od 13.00 do 15.00, II. liga západ 13. 3. od 9.00 do 11.00, II. liga východ od 12.00 do 14.00. V tejto súvislosti žiada pp. P. Maloviča a P. Peráčka o zabezpečenie účasti poverených zástupcov Zdravotnej komisie SFZ a Trénersko - metodickej komisie SFZ na uvedenom potvrdzovaní súpisiek.

Skryť Vypnúť reklamu

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá (I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV, I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV), družstvá žien a žiačok v RS, že v aule Domu športu SZTK na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 8. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ č. 192 (bývalá zasadačka ZSFZ). V tejto súvislosti žiada pp. P. Maloviča a P. Peráčka o zabezpečenie účasti poverených zástupcov Zdravotnej komisie SFZ a Trénersko - metodickej komisie SFZ na uvedenom potvrdzovaní súpisiek. l Jarná časť súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS začína 17. - 18. 3. 07. Ukončenie ročníka podľa Rozpisu RS 16. - 17. 6. 07, majstrovstvá SR žiakov 19. - 21. 6. 07. l Prekladá (z dôvodu KME 2. kolo od 22. - 30. 3. v Taliansku za účasti družstiev UKR, ČR, I, SR) I. LS/M/D 18. kolo z 24. 3. na 20. 3. (utorok). l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž) sú uverejnené v Rozpise RS 2006/07 (str. 9, okrem 18. kola I. LS/M/D). l Ženský futbal: oznamuje upravenú termínovú listinu súťažného ročníka 2006/07 pre 11 družstiev (po odstúpení družstva FC Union Nové Zámky a vylúčení družstva FK Čadbus Čadca zo súťaže) - JARNÁ ČASŤ: 14. kolo 31. 3, 15. kolo 7. 4, 16. kolo 21. 4., 17. kolo 28. 4., 18. kolo 1. 5., 19. kolo 12. 5., 20. kolo 19. 5., 21. kolo 26. 5., 22. kolo 2. 6., 23. kolo 9. 6., 24. kolo 16. 6. l Hracie dni zostávajú ako boli v jesennej časti, t. j. I. liga ženy - sobota, liga žiačok - nedeľa.

Skryť Vypnúť reklamu

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA

l U. č. 476: Andraš Gal (Györ) vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre (Senec - Györ). Previnenie postupuje na prerokovanie DK MLSz. l U. č. 477: na základe podnetu EO SFZ začala disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti podľa 7/c RS a ukladá klubom: Dukla Banská Bystrica, ZTS Dubnica n. V., MFK Košice, 1. HFC Humenné, FC Rimavská Sobota , LAFC Lučenec, MFK Košice B, MFK Zemplín Michalovce, Dukla Banská Bystrica B, FK Čadca, FK Matador Púchov predložiť doklad o vysporiadaní povinnosti do 14. 2. V prípade nesplnenia povinnosti v stanovenom termíne majú uvedené družstvá zastavenú pretekársku činnosť dňom 15. 2. až do splnenia tejto povinnosti. l U. č. 478: vyzýva potrestaných jednotlivcov a kolektívy v jesennej časti súťažného ročníka 2006/07, ktorí doposiaľ nepreukázali splnenie povinnosti (úhrada pokút, poplatkov) o predloženie dokladu o splnení do 14. 2. Za nesplnenie povinnosti jednotlivcov podľa 9/4 DP zodpovedá klub. Potrestaní, ktorí si nesplnia túto povinnosť majú dňom 15. 2. zastavenú činnosť až do preukázania jej splnenia. l U. č. 479: schvaľuje stanovisko k NS divákov v zahraničí, ako aj opatrenia na zamedzenie vzniku obdobných previnení v súťažiach riadených SFZ. Ukladá predsedovi zverejniť ich v prostriedkoch masovej komunikácie. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia 10. 2. o 14.00 Ružomberok - MTK Budapešť (Horváth, Klačko, Kubačka, um. tráva). l Turnaj U 16 v Portugalsku 16. - 21. 2. Vnuk (súčasť výpravy SR 16). l Turnaj ALGARVE cup 2007 v Portugalsku a pracovný seminár FIFA rozhodkýň Migaľová. l Fyzické previerky R, AR SFZ, R a AR žien FIFA sa uskutočnia 15. 2. v hale Elán v Bratislave. Vykonávať sa bude stará forma testu. Program: 9.00 - 10.00 prezentácia, rozcvičenie (BFZ, ZSFZ), 10.00 - 12.00 fyzická previerka (BFZ, ZSFZ), 11.00 - 12.00 prezentácia, rozcvičenie (SSFZ, VSFZ), 12.00 - 14.00 fyzická previerka (SSFZ, VSFZ). l Zimný doškoľovací seminár R, AR SFZ, R a AR žien FIFA sa uskutoční 16. - 18. 2. v Piešťanoch. Program bol zaslaný poštou. Žiada všetkých R a AR o prinesenie jednotného spoločenského oblečenia (oblek Delon, košela s tenkými pásikmi, bledomodrá viazanka). l Upozorňuje R, AR a rozhodkyne SFZ na povinnosť sledovania ÚS regionálnych futbalových zväzov (možné delegácie v súťažiach uvedených regiónov). l Ospravedlnenia: Ihring 20. - 23. 2., Schmidt 19. - 26. 2. l Úsek DPR: l Zimný doškoľovací seminár delegátov - pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční 18. 2. v Piešťanoch. Program bol zaslaný poštou. l Po vykonaných zmenách na nominačných listinách delegátov pozorovateľov rozhodcov a delegátov stretnutí, KR zverejňuje nominačnú listinu DPR pre jarnú časť ročníka 2006/07 - BFZ: Ján Fašung, Miloš Kopča, Dušan Krchňák, Stanislav Krchnák, Rudolf Líška, Jozef Marko, Ľubomír Suchý, Augustín Šuran, Ľubomír Udvardy, Jaroslav Zábranský, ZSFZ: Ivan Bartoš, Ján Franek, Ladislav Gádoši, Jozef Husárik, Eduard Chalmoviansky, Tibor Jančovič, Miroslav Makový, František Masár, Ján Sihelský, SSFZ: Stanislav Bomba, Ján Černák, Ján Gonda, Ľudovít Hrmo, Artúr Jakubec, Jaroslav Jekkel, Ľubomír Kadík, Miroslav Minárčik, Ľudovít Perašín, Milan Svrčina, Viliam Vais, VSFZ: Peter Barna, Štefan Czetö, Štefan Hlebaško, Vojtech Christov, Peter Jendrichovský, Miroslav Jurášek, Jozef Kriš, Gabriel Sekereš, Ján Špivák, Michal Timko, Gerhard Zvolánek.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

l Po vykonaných zmenách na nominačných listinách DPR a DS zverejňuje nominačnú listinu DS pre jarnú časť 2006/07: Jiří Ballarin, Ladislav Benedikovič, Ján Bott, Dušan Čaban, Ladislav Didek, Marián Elefant, Anton Hájek, Štefan Hodoško, Dušan Horodník, Jozef Chocholouš, Marián Jasenák, Pavol Kondek, František Košičár, Pavol Krnáč, Pavol Kuteľ, Ján Labanc, František Laurinec, Vladimír Lehoťan, Ján Lipták, Juraj Obložinský, Štefan Olšavský, Vladimír Orság, Zdenek Roman, Ivan Sochor, Štefan Styrančák, Jaroslav Švarc, Dušan Tittel, Miloš Tomáš. l Seminár delegátov stretnutia sa uskutoční 24. 2. od 10.00 v reštaurácii MONTECO, Hattalova 6, v Bratislave. Pozvánka a mapka s vyznačením lokality seminára bude nasledovať poštou. Predpokladané ukončenie seminára o 15.00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l DK - U. č. 72: Eduard Baláž (Across Pinerola Ba) za 6 ŽK, ZČN na 2 MS od 8. 2. v zmysle DP SP/ST1/13/4 a RS/E/3a. l U. č. 73: Vladislav Pavlikovský (funkcionár Program Dubnica) na základe správy DZ v znení DP SF kpt. IV. čl. 14, bod 1/b a v zmysle DP SF ST1/4/a/a za HNS počas stretnutia voči R2, nepodmienečný zákaz výkonu všetkých funkcií spojených s priebehom stretnutia na 4 MS od 8. 2. l U. č. 74: Anton Bahna (Makroteam Žilina) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 8. 2. v zmysle DP SP/ST1/13/4 a RS/E/3a. l U. č. 75: Anton Bahna (Makroteam Žilina) po ŽK na NS ŽK/ČK za NS, ZČN na 1 MS od 2. 2. v zmysle DP SF ST1/2/a. l U. č. 76: Juraj Ďurkovič (Šped-Trans Levice) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 8. 2. v zmysle DP SP/ST1/13/4 a RS/E/3a. l U. č. 77: Roman Zima (Šped-Trans Levice) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 8. 2. v zmysle DP SP/ST1/13/4 a RS/E/3a. l U. č. 78: Štefan Kovárik (Nafra Malacky) žiadosť o podmienečné odloženie zvyšku trestu, nevyhovuje podľa DP SF kpt. II., čl. 7, bod 2. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie v zmysle ustanovení kapitoly VI. DP SF. l Upresnenie: zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 16. - 17. 2. 07. Zraz o 14.00 v Športcentre v Bojniciach. Zahájenie seminára o 15.00, predpokladané ukončenie 17. 2. o 19.00. Rozhodcovia absolvujú teoretické aj fyzické testy. Prineste si obuv do ŠH a športové oblečenie Legea.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOL. FUTBALU

l Upozorňuje FK, že firma Euro-sportring so sídlom v Holandsku - najväčšia športová organizácia zameraná na organizáciu futbalových turnajov prevažne pre mládež, ale i pre dospelých so zastúpením v 20 krajinách, s licenciou FIFA a spoluprácou s národnými zväzmi zabezpečuje kvalitné turnaje v zahraničí. V uplynulom roku sa na 140 - tich z nich zúčastnilo viac ako 8000 družstiev z vyše 40 krajín sveta. Katalóg s termínmi turnajov v roku 2007 vám bezplatne zašle a bližšie informácie poskytne športová agentúra Soccon, výhradný zástupca firmy Euro-sportring na Slovensku. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. číslach: 02/43426316 (aj fax), alebo 0903231301, prípadne e-mailom soccon@soccon.sk.

n TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA

Skryť Vypnúť reklamu

l Subkomisia vzdelávania TMK SFZ a technický riaditeľ oznamujú všetkým trénerom - držiteľom trénerskej I. triedy, ktorým končí platnosť trénerskej licencie, že seminár na jej predĺženie sa uskutoční 26. 2. 07 od 9.00 (predpokladané ukončenie o 14.00) v aule Domu športu, v Bratislave. Poplatok 500,- SK. Tréneri musia k predĺženiu licencie predložiť denník trénera. l Subkomisia vzdelávania TMK oznamuje trénerom II. triedy EURO A licencia, resp. II. Triedy B licencia, že v súťažnom ročníku 2007/08 bude otvárať štúdium trénerov I. triedy EURO PRO licencie. Predbežné prihlášky môžete posielať na adresu: technický riaditeľ SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Podmienky prijatia: trénersky preukaz II. triedy, platná trénerska licencia EURO A, resp. B Licencia, úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, aktívna trénerska činnosť trénera II. triedy, splnenie požiadaviek prijímacieho pokračovania. Predbežný termín prijímacích pohovorov máj - jún 2007. Presný termín bude včas oznámený. Záujemcovia, ktorí už podali prihlášky si ju musia skompletizovať v zmysle vyššie uvedených požiadaviek. l Subkomisia vzdelávania TMK oznamuje záujemcom o štúdium trénerstva II. triedy - EURO A licencie, že v súťažnom ročníku 2007/08 bude otvárať predbežne jednu triedu trénerov. Požiadavky: trénersky preukaz III. triedy, platnosť trénerskej licencie EURO B licencia, aktívna trénerska činnosť, splnenie požiadaviek prijímacieho pokračovania. Predbežný termín prijímacích pohovorov máj - jún 2007. Presný termín bude včas oznámený. Záujemcovia, ktorí už podali prihlášku si ju musia skompletizovať v zmysle uvedených požiadaviek. l TMK BFZ oznamuje trénerom a FK pôsobiacich v súťažiach BFZ a OBFZ, že v rámci vzdelávacieho programu trénerov otvára v jarnom období školenie trénerov III. triedy EURO B licencie. Školenie má 3 časti (1. časť 5. - 8. 4. 07, 2. časť 30. 4. - 3. 5. 07, 3. časť 28. - 30. 5. 07, skúšky - 15. 6. 07). Účastnícky poplatok je 5.000,- SK. Prihlášky (tlačivá sú k dispozícii na Sekretariáte BFZ) odovzdajte najneskôr do 28. 2. 07 na BFZ, prípadne poštou. Podmienkou prijatia je absolvovanie trénerskeho kurzu IV. triedy a v prípade väčšieho záujmu trénerov, absolvovanie prijímacích pohovorov. O ich organizovaní budú prihlásení tréneri vyrozumení písomne.

Skryť Vypnúť reklamu

n LICENČNÁ KOMISIA

l Doporučuje futbalovým klubom - účastníkom "Corgoň ligy", aby si v dostatočnom časovom predstihu s audítormi dohodli vykonanie auditu za rok 2006, nakoľko termín predloženia dokumentácie k udeľovaniu licencií pre vstup do klubových súťaží UEFA súťažného ročníka 2007/08, vrátane auditovaných finančných výkazov, je v súlade s harmonogramom licenčného konania v podmienkach SFZ stanovený na 31. 3. 07.

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov pre pôsobenie v zahraničí: Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu - "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, registračný preukaz (RP). Túto povinnosť sú hráči povinní vykonať pred samotným odchodom do zahraničia a nie až po zverejnení svojho mena v ÚS! Kluby sú povinné v prípade predloženia "Žiadosti o uvoľnenie" bezpodmienečne vydať hráčovi RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza ! ČESKÁ REPUBLIKA - Miloš Čepa (Tesla Stropkov), Matúš Farbanec (Tesla Stropkov), Martin Hromkovič (Inter Bratislava), Vladimír Kanda (Dukla Banská Bystrica), Filip Lévai (Inter Bratislava), Karol Paluš (Družstevník Holčíkovce), Pavol Stanek (PFK Piešťany); MALAYSIA - Marián Juhás (MFK Zemplín Michalovce); GRUZÍNSKO - Miloš Krško (MŠK Žilina); MAĎARSKO - Ladislav Beneš (FC Neded), Jozef Nagy (TJ Imeľ); NEMECKO - Daniel Jakab (FC Lokomotíva Košice), Ján Krasko (HFK Prievidza); RAKÚSKO - Adrián Cintula (Slovan Šaštín Stráže), Michal Desat (Tempo Partizánske), Dalibor Dobrovoda (PVFA Bratislava), Igor Ďuroši (ŠK Tomášov), Martin Fabuš (Dukla Banská Bystrica), Fabio Luis Gomes (FC Artmedia Bratislava), Marcel Horký (1. FC Tatran Prešov), Peter Karajda (FK Nižná), Zsolt Katona (Družstevník Jurová), Michal Otočka (ŠK Slovan Bratislava), Augustin Paulik (Inter Bratislava), Marek Pätoprstý (PŠC Pezinok), Peter Pätoprstý (PŠC Pezinok), Marián Pčola (FC Nitra), Juraj Sercel (FKM Nové Zámky), Rastislav Soják (FC Lamač Bratislava), Gabriel Strassburger (Hornád Košice - Krásna), Andrej Šefčovič (FK TJ Kúty), Mikuláš Štiffner (FK TJ Kúty), Martin Šviheľ (Inter Bratislava), Klement Tesársky (Spartak Vráble), Peter Vojtech (Zavažan Kálnica); SLOVINSKO - Milan Čankovič (Dukla Banská Bystrica), Borivoje Ristič (FC Rimavská Sobota). l Vyžiadanie hráčov zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch - členov SFZ. V tejto súvislosti opätovne upozorňuje žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch v SR" ako jej prílohy prikladali výhradne prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ) v ktorom chcú pôsobiť: prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- Sk, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom na t. č. 02/49249577. l Stránkové dni sú výhradne: v utorok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30, vo štvrtok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30. V súlade so znením "Prestupového poriadku" (ďalej len "PP"), Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. - 6. deň "prestupového mesiaca" a to v stránkových dňoch! Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 hod. 6. dňa "prestupového mesiaca" (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch budú, a to aj v prípade súhlasu materského klubu (!), MaK ObFZ, RFZ a Matrikou SFZ kvalifikované v zmysle znenia "PP" ako neprerokované. Upozorňuje Sekretariáty ObFZ a ich prostredníctvom i zodpovedných funkcionárov na povinnosť viesť riadny register hráčov žiadateľov o vydanie žiackeho preukazu. Zo strany Matriky SFZ bude priebežne vykonaná kontrola správnosti jej vedenia. l Na poštu zasielanú na SFZ a určenú Matrike SFZ uvádzajte na obálke "Matrika"! l Upozorňuje uchádzačov o absolvovanie skúšobnej procedúry pre získanie licencie "agenta hráčov a klubov", že skúšobná procedúra sa uskutoční 29. 3. 07 (štvrtok) v zasadačke SFZ, Junácka 6, Bratislava. Uchádzači majú za povinnosť zaslať v termíne do 28. 2. 07 konečnú, "Záväznú prihlášku" spolu s dokladom o úhrade čiastky uvedenej v "Pravidlách upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov" ďalej "Pravidlá"), čl. 5, bod 1 (zaslané uchádzačom poštou). Taktiež je potrebné zo strany uchádzačov splniť ustanovenie čl. 3, bod 2 "Pravidiel". Podmienky skúšobnej procedúry sú uvedené v prílohe "Pravidiel" - príloha "A" - Skúšková procedúra. V tejto súvislosti si Vás dovoľuje upozorniť, že okrem Noriem SFZ - viď. webová stránka SFZ - www.futbalsfz.sk, z ktorých bude zostavených 5 otázok v slovenskom jazyku, bude musieť uchádzač v písomnej forme, vo zvolenom cudzom jazyku (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina), odpovedať na 15 otázok zaslaných FIFA, ktoré budú národným zväzom doručené z FIFA 28. 3. 07. Otázky budú zahŕňať nasledujúce dokumenty: "Štatúty FIFA, vydanie 2004", "Predpisy FIFA pre štatút a prestupy hráčov, edícia 2005, vrátane dodatkov 2005, 2006", "Pravidlá FIFA určujúce použitie Štatútov", "Pravidlá FIFA agentov hráčov, vrátane dodatkov A, B a C". Ďalej budú otázky čerpať z predpisov, obežníkov a dodatkov FIFA nasledovne: Obežník č. 792 - zosúladený (jednotný) kalendár medzinárodných stretnutí", Obežník č. 803 - "Zmeny k Pravidlám o agentoch hráčov", Obežník č. 901 - "Oprávnenosť hrať za národné reprezentácie", Obežník č. 959 - Revidované (upravené) Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov", Obežník 995 - "Novelizácia čl. 26, § 2 - "Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov (júl 2005). Všetky uvedené dokumenty FIFA sú k dispozícii a môžete si ich stiahnuť z webovej stránky FIFA - www.fifa.com. V Prípade, že máte prípadné ďalšie otázky, zavolajte na tel.: 0902937005, príp. faxom 02/49249577, alebo na e-mail: wanke@futbalsfz.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Oznamuje zmenu v adresári Rozpisu RS: FK Matador Púchov, a. s. - M: Ľubomír Talda, m: 0911944100. l Oznamuje RFZ, ObFZ, FK, že si môžu v pokladni SFZ (p. Žitňáková) zakúpiť, alebo objednať (p. Hriňák) vlajky SFZ (á 1.200,- SK) a Fair play (á 1.000,- SK). Objednané vlajky Vám budú zaslané poštou aj s faktúrou.

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 2. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 3. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 4. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 5. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
 6. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 7. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
 2. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 3. Podcasty zdravotnej poisťovne Union sú najpočúvanejšie
 4. AURES Holdings sa vydáva na západ
 5. Výčínanie počasia spôsobuje najviac škôd v júni
 6. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 7. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 9. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 10. Reverzné inžinierstvo na FVT
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 51 999
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 630
 3. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 18 607
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 9 801
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 9 697
 6. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 756
 7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 897
 8. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 842
 9. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 7 392
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 6 346
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu