Utorok, 9. marec, 2021 | Meniny má FrantiškaKrížovkyKrížovky

Slovenský futbalový zväz

n LIGOVÁ KOMISIA

l Oznamuje, že zasadnutie LK sa uskutoční 31. 1. o 10.30 v Bratislave, v zasadačke SFZ. l Oznamuje, že Aktív FK I., II. LZ a II. LV sa uskutoční 12. 2. o 11.30 v Aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave. Program obdržíte v pozvánke. l Žiada FK CL, I. L, II. LZ a II. LV o nahlásenie prípadných zmien hracích dní a hracích časov do 30. 1. (aj fax 02/49249596).

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá (I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV, I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV), družstvá žien a žiačok v RS, že v aule Domu športu SZTK na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 8. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ č. 192 (bývalá zasadačka ZSFZ). V tejto súvislosti žiada pp. P. Maloviča a P. Peráčka o zabezpečenie účasti poverených zástupcov Zdravotnej komisie SFZ a Trénersko - metodickej komisie SFZ na uvedenom potvrdzovaní súpisiek. l Jarná časť súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS začína 17. - 18. 3. 07. Ukončenie ročníka podľa Rozpisu RS 16. - 17. 6. 07, majstrovstvá SR žiakov 19. - 21. 6. 07. l Prekladá (z dôvodu KME 2. kolo od 22. - 30. 3. v Taliansku za účasti družstiev UKR, ČR, I, SR) I. LS/M/D 18. kolo z 24. 3. na 20. 3. (utorok). l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2006/07 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž) sú uverejnené v Rozpise RS 2006/07 (str. 9, okrem 18. kola I. LS/M/D). V tejto súvislosti žiada FK, aby požadované prípadné zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach nahlásili písomne (mailom - kucera@futbalsfz.sk alebo faxom 02/49249153) do 14. 2., ktoré budú spracované a následne doplnené do termínových listín jarnej časti súťažného ročníka 2006/07. V prípade, že FK žiadosti o zmeny do uvedeného termínu nezašlú, budú akceptované nahlásené hracie dni a časy pre jesennú časť súťažného ročníka 2006/07.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie medzištátnych stretnutí 3. - 9. 2. Turnaj U 19 Španielsko (La Manga) Olšiak. l Obsadenie medzinárodných stretnutí 22. 2. UEFA Cup Parma - Braga (Hriňák, Balko, Ružbarský, Hracho), 6. - 7. 3. LM (Micheľ, Slyško, Csabay, Havrilla). l Obsadenie Super Cup Lýbia 17. 1. (Olšiak, Ružbarský, Kubica). l Obsadenie medzinárodného turnaja (finále) v Izraeli 1. 2. (Micheľ, Mókoš, Somoláni, Trutz). l Obsadenie priateľského medzinárodného stretnutia 30. 1. o 14.00: B. Bystrica - Ferencváros (Samotný, D. Hrčka, Poláček, um. tráva). l Obsadenie finálového halového turnaja ml. a st. žiakov v Badíne 2. 2. od 8.30 do 17.00 (SSFZ, SSFZ, SSFZ), 3. 2. od 8.30 do 12.30 (SSFZ, SSFZ, SSFZ). Zraz R o 8.00. l Oznamuje termín fyzických previerok R, AR SFZ, R a AR žien FIFA 15. 2., hala Elán Bratislava. Vykonávať sa bude stará forma testu. Program: 9.00 - 10.00 prezentácia, rozcvičenie (BFZ, ZSFZ), 10.00 - 12.00 fyzická previerka (BFZ, ZSFZ), 11.00 - 12.00 prezentácia, rozcvičenie (SSFZ, VSFZ), 12.00 - 14.00 fyzická previerka (SSFZ, VSFZ). l Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R, AR SFZ, R a AR žien FIFA 16. - 18. 2. v Piešťanoch. Program bude zaslaný poštou. l Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára delegátov - pozorovateľov rozhodcov: 18. 2. v Piešťanoch. Program bude zaslaný poštou. l Oznamuje termín zimného seminára rozhodkýň SR: 27. - 28. 1. v Bobrovci. Pozvánky boli zaslané poštou. l Upozorňuje R, AR a rozhodkyne SFZ na nutnosť sledovania ÚS regionálnych futbalových zväzov (možné delegácie v súťažiach uvedených regiónov). l Ospravedlnenia: Kachnič - PN od 16. 12. do prihlásenia, Vlk - PN od 12. 12. do prihlásenia, Mriglot - zranený od 8. 1. do prihlásenia, Čiernik 19. - 29. 1.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l LK - schválila zmenu UHČ a miesta stretnutia 17. kola JOMA Extraligy MIMA Trnava - RCS Košice 9. 2. o 20.00 v MŠH Hlohovec. l KR - Obsadenie JOMA EXTRALIGA 15. kolo 26. 1. o 18.30: ŠK MIMA Trnava - Across Pinerola Bratislava (Rosa, Pucher, Kyselica, MŠH Trnava), o 19.00: ŠK Buldog_s Poprad - RCS Košice (Belavý, Chudý, Andor, ŠH Poprad), o 19.30: ŠK Makroteam Žilina - 1. FSC Nafta Malacky (Schurger, Gál, .Badura, ŠH Bôrik, Žilina), o 20.00: Delta Košice - Slov-matic FOFO Bratislava (Dobroň, Kopec, Kubinec, Infiniti Aréna Košice), o 20.30: 4FSC Karpatia UK Bratislava - ŠK Sped-Trans Levice (Nagy, Morávek, Slatina, ŠH FTVŠ Ba). l Upresnenie: zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 16. - 17. 2. 2007. Zraz o 14.00 v Športcentre v Bojniciach. Zahájenie seminára o 15.00 a predpokladané ukončenie 17. 2. o 19.00. Rozhodcovia absolvujú teoretické aj fyzické testy. Treba si priniesť obuv do ŠH. l DK - U. č. 65: Peter Šmeko (Delta Košice) podľa DP kap. IV. čl. 14, bod 5 a RS/E/1 - priestupok neprerokovaný. l U. č. 66: Martin Sobolič (Nafta Malacky) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 18. 1. v zmysle DP ST/13/4. l U. č. 67: Ľuboš Kopčan (Divus Górnik Trnava) za 6 ŽK, ZČN na 2 MS od 18. 1. v zmysle DP ST/13/4. l U. č. 68: Jozef Genčúr (Makroteam Žilina) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 18. 1. v zmysle DP ST/13/4. l U. č. 69: Ján Krivočenko (Levice) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 18. 1. v zmysle DP ST/13/4. l U. č. 70: Róbert Meiling (Levice) za 3 ŽK, ZČN na 1 MS od 18. 1. v zmysle DP ST/13/4. I Proti rozhodnutiam DK SF je možno podať odvolanie v zmysle ustanovení kapitoly VI. DP SF.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO

FUTBALU

l Upozorňuje FK, že firma Euro-sportring so sídlom v Holandsku - najväčšia športová organizácia zameraná na organizáciu futbalových turnajov prevažne pre mládež, ale i pre dospelých so zastúpením v 20 krajinách, s licenciou FIFA a spoluprácou s národnými zväzmi zabezpečuje kvalitné turnaje v zahraničí. V uplynulom roku sa na 140 - tich z nich zúčastnilo viac ako 8000 družstiev z vyše 40 krajín sveta. Katalóg s termínmi turnajov v roku 2007 vám bezplatne zašle a bližšie informácie poskytne športová agentúra Soccon, výhradný zástupca firmy Euro-sportring na Slovensku. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. číslach: 02/43426316 (aj fax), alebo 0903231301, prípadne e-mailom soccon@soccon.sk.

n LICENČNÁ KOMISIA

Skryť Vypnúť reklamu

l Doporučuje futbalovým klubom - účastníkom "Corgoň - ligy", aby si v dostatočnom časovom predstihu s audítormi dohodli vykonanie auditu za rok 2006, nakoľko termín predloženia dokumentácie k udeľovaniu licencií pre vstup do klubových súťaží UEFA súťažného ročníka 2007/08, vrátane auditovaných finančných výkazov, je v súlade s harmonogramom licenčného konania v podmienkach SFZ stanovený na 31. 3. 2007. l Zároveň žiada kluby FK: Dukla B. Bystrica, FC Senec, ŠK Močenok a Slovan Duslo Šaľa, aby obratom na zaslanej návratke nahlásili účastníkov licenčného seminára konaného dňa 24. 1. 2007.

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov pre pôsobenie v zahraničí: Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu - "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, registračný preukaz (RP). Túto povinnosť sú hráči povinní vykonať pred samotným odchodom do zahraničia a nie až po zverejnení svojho mena v ÚS! Kluby sú povinné v prípade predloženia "Žiadosti o uvoľnenie" bezpodmienečne vydať hráčovi RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza! ANGLICKO - Rastislav Choma (1. FC Tatran Prešov), Michal Klobušický (MFK Nová Dubnica), Tomáš Klobušický (MFK Nová Dubnica), Róbert Mak (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Tomík (FUTBAL - TTS Trenčín), CYPRUS - Attila Dálnoky (FK Slovan Levice), Miloš Gusko Slovan Povina), Tomáš Jamrich (Družstevník Jacovce), Tomáš Pleva (FK Slovan Levice), ČESKÁ REPUBLIKA - Dušan Benček (OŠK Slivník), Peter Benedikovič (ŠK Šoporňa), Juraj Bršťák (Ebra Prievidza - futsal), Jiří Dobeš (DAC 1904 Dunajská Streda), Juraj Jakubovič (FK ZTS Dubnica nad Váhom), Pavol Kišš (FK Prakovce), Dávid Labaš (MŠK Tatran Spišské Vlachy), Lukáš Maruniak (Družstevník Krivá), Jan Nezmar (MFK Ružomberok), Jozef Tirer (MŠK Tesla Stropkov), NEMECKO - Kristián Helbych (OŠK Podolie), Vladimír Sudor (FK Istrobanka Rajec), Ján Šingliar (Tesla Liptovský Hrádok), Rastislav Štaffen (Jednota Bánova), Štefan Vojtaššák (Požiarnik Rakúsy), POĽSKO - Pavol Janič (ŠK Odeva Lipany), Tomáš Varhaník - (RAVEN Považská Bystrica), RAKÚSKO - Martin Balážik (MFK Topvar Topoľčany), Radoslav Barošinec (Baník Stráňavy), František Bodics (ŠK Čuňovo Bratislava), Martin Gabura (Inter Bratislava), Radoslav Kováč (FC Ružinov Bratislava), Ján Kufel ( FC Artmedia Bratislava), Peter Mráz (ŠM Suchohrad), Jozef Sipos (TJ Dynamo Blatná na Ostrove), Martin Stašek (FK 95 Čáčov), Michal Ščasný (FK Stupava), Lukáš Škurek (ŠK Slovan Bratislava), Lucia Zolvíková (Skloplast Trnava), Peter Zsoldos (DAC 1904 Dunajská Streda), Andrej Žurek (OFK Bošany). l Vyžiadanie hráčov zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch - členov SFZ. l V tejto súvislosti opätovne upozorňujeme žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch v SR" ako jej prílohy prikladali výhradne prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ) v ktorom chcú pôsobiť : prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- Sk, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom na t. č. 02/49249577. l Stránkové dni sú výhradne v utorok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 h, vo štvrtok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 h. V súlade so znením "Prestupového poriadku" (ďalej len "PP"), Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. - 6. deň "prestupového mesiaca" a to v stránkových dňoch ! Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 h 6. dňa "prestupového mesiaca" (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch budú, a to aj v prípade súhlasu materského klubu (!), MaK ObFZ, RFZ a Matrikou SFZ kvalifikované v zmysle znenia "PP" ako neprerokované. Upozorňuje Sekretariáty ObFZ a ich prostredníctvom i zodpovedných funkcionárov na povinnosť viesť riadny register hráčov žiadateľov o vydanie žiackeho preukazu. Zo strany Matriky SFZ bude priebežne vykonaná kontrola správnosti jej vedenia. l Na poštu zasielanú na SFZ a určenú Matrike SFZ uvádzajte na obálke "Matrika"!. l Licenční agenti: upozorňujeme hráčov a kluby, že v prípade využívania služieb "agentov hráčov a klubov" sú oprávnení využívať výhradne služby týchto držiteľov licencie agenta hráčov: Vengloš Juraj, 900 91 Limbach, Raková 5, Slovakia, Tel.: 00421 33 6477508, Fax : 00421 33 6477613, E-mail : venglos@csm-agency.sk, Židovský Peter, 831 06 Bratislava, Mudrochova 1, Slovakia, Tel./Fax: 00421 2 4873449, E-mail: p.zidovský@euroweb.sk, Lednický Milan, 949 01 Nitra, Kláštorská 172, Slovakia, Tel./Fax: 00421 37 6578572, E-mail: fsa@stonline.sk, Tokoš Jozef, 827 18 Bratislava, Bajkalská 25, Slovakia, Tel./Fax: 00421 2 58 233 308, E-mail: tokos@play.sk, Varga Vladimír, 080 01 Prešov, J. Borodáča 9, Slovakia, Tel./Fax : 00421 51 7723383, E-mail: univag@stonline.sk, Kovarovič Emil, 821 02 Bratislava, Súmračná 26, Slovakia, E-mail: e.kovarovic@netax.sk, E-mail: soccon@soccon.sk, Foltín Jaroslav, 907 03 Myjava, časť Turá Lúka 406, Slovakia, Tel.: 00421905 560371, Fax: 00421 346212176, E-mail: foltinjaroslav@zoznam.sk, Holeščák Michal, 010 23 Žilina, Športová 9, Slovakia, Tel./Fax: 00421 41 56 955, Tel.: 00421 905 488 504, E-mail: michal.holescak@mam.sk. l V súvislosti s uvedeným zoznamom "agentov" upozorňujeme, že vzhľadom k oznámeniu príslušných orgánov FIFA sa pozastavuje platnosť licenčného oprávnenia pp. Branislavovi Šubovi, Miroslavovi Hlivákovi, ktoré im bude udelené po uzavretí skúškovej procedúry v termíne určenom FIFA národným zväzom.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Zmeny v "Rozpise súťaží": (str. 122) FC Spartak Trnava, a.s., P: Ladislav Kuna, M: 0903756507, (str. 129) 1. FC Tatran Prešov, a.s., GR: Jozef Petrik, M: 0905931314. l Oznamuje, že vyhlásenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka sa uskutoční 9. 2. v Dolnom Kubíne. l Slovenský futbalový zväz so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 00687308, IČ DPH: SK2020898913, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka pre výber dodávateľa, s ktorým uzavrie zmluvy o dielo na zhotovenie futbalových miniihrísk v rámci projektu SFZ "Miniihriská 2007". Návrh musí spĺňať nasledovné podmienky: 1. Špecifikácia miniihriska (rozmer 33 x 18 m, mantinely cca 1 m, zadné steny cca 3 m, bránky 4 x 2 m, osvetlenie - bez osvetlenia, trávnik 2. generácie, trávnik 3. generácie, počet - 30 miniihrísk v rôznych lokalitách SR). Zemné práce realizuje záujemca na vlastné náklady; 2. Doplňujúce podklady (výpis z obchodného registra, projektová dokumentácia miniihriska, čas trvania montáže, počet zamestnancov, realizované miniihriská, referencie); 3. Cenové kalkulácie. Termín predloženia návrhov písomnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava, heslo "Miniihriská 2007" do 18.00 hod. 31. 1. 2007. Prípadné nejasnosti môže navrhovateľ konzultovať s manažérom projektu Viliamom Almášim, tel.: 0902937006, email: almasi@futbalsfz.sk. Termín pre výber dodávateľa je do 15. 2. 2007. Celé znenie výzvy na predkladanie návrhov je uverejnené na www.futbalsfz.sk. l Upozorňuje FK, ktoré majú nedoplatok za rozhodcov z jesennej časti súť. ročníka 2006/07, aby ho obratom vyrovnali. V opačnom prípade budú odstúpené na disciplinárne konanie. l Oznamuje RFZ, ObFZ, FK, že si môžu v pokladni SFZ (p. Žitňáková) zakúpiť, alebo objednať (p. Hriňák) vlajky SFZ (á 1.200,- SK) a Fair play (á 1.000,- SK). Objednané vlajky Vám budú zaslané poštou aj s faktúrou.

Skryť Vypnúť reklamu

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
 2. Porovnanie cien 4-izbových bytov v Bratislave. Poznáme víťaza
 3. Tichá hrozba menom oxidačný stres. Ako sa pred ním chrániť?
 4. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
 5. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 6. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 7. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 8. Nové číslo Historickej revue
 9. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 10. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 1. FVT - malá fakulta, veľké úspechy
 2. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
 3. Porovnanie cien 4-izbových bytov v Bratislave. Poznáme víťaza
 4. Tichá hrozba menom oxidačný stres. Ako sa pred ním chrániť?
 5. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
 6. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 7. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 8. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 9. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 10. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 27 700
 2. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 14 879
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 14 185
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 12 302
 5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 094
 6. Nové číslo Historickej revue 9 670
 7. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní? 8 211
 8. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 784
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 7 671
 10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 127
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Premiér Igor Matovič.

Premiér Matovič vládne v štýle ja – strana – krajina.

8. mar
Ilustračná fotografia.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 323-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 921 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

7 h