Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Sovenský futbalový zväz

n LIGOVÁ KOMISIA

l Žiada FK Corgoň ligy, ktoré majú záujem štartovať v súťaži INTERTOTO CUP 2006/2007, o doručenie záväzných prihlášok do 9. 2. 06. l Oznamuje, že zasadnutie LK sa uskutoční 9. 2. 06 o 10.30 v Bratislave v zasadačke SFZ.

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2005/06 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), I. L žien a žiačok sú uverejnené v Rozpise RS 2005/06, str. 9. Požadované zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach, ktoré FK zaslali do 31. 1., spracuje a doplní do termínových listín jarnej časti súťažného ročníka 2005/06. l V spolupráci s úsekom mládeže SFZ a KM oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, že od júna do augusta 2006 bude vykonávať obhliadky všetkých nahlásených vedľajších a náhradných hracích plôch, na ktorých by sa v súťažnom ročníku 2006/07 mali hrávať majstrovské stretnutia I. LS/M/D, II. LS/M/D a I. LS/M/Ž. V tejto súvislosti preto žiada uvedené FK, aby do Aktívu ŠTK (14. 3.) predložili svoje žiadosti na vedľajšie a náhradné hracie plochy, na ktorých by sa mali v nasledujúcom súťažnom ročníku uvedené súťaže hrať. l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá

Skryť Vypnúť reklamu

(I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV, I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV), družstvá žien a žiačok v RS, že v aule Telovýchovnej školy na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 14. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ. V tejto súvislosti žiada predsedov komisií MaK, TMK a ZdK SFZ, resp. nimi poverených zástupcov o zabezpečenie účasti.

n KOMISIA ROZHODCOV

l Schvaľuje zmenu v obsadení: finále HSM starší a mladší žiaci 5. 2. v Prešove (MŠH J. Pavla II, č. 2) Klovanič (R) za Mriglota. l Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí: 4. 2. o 10.30: Zlín - B. Bystrica (Kéry, Kubica, Košecký, Vion), o 11.00: Lučenec - Vác (Olšiak, Pastorek, Fajčík), o 14.00: Dubnica - Hlučín (Šulgan, Sluk, Rendko), 5. 2. o 11.00: D. Streda - Admira Mödling (Smolák, Slyško, Medveď), 7. 2. o 14.00: Nitra - MTK Budapešť (Michlian, Gocník, Kéry), o 14.30: Trenčín - FC Felcsut (Jaška, Sluk, Ježík), 8. 2. o 13.00: Trnava - Drnovice (Hracho, Slyško, E. Cuninka, Lokomotíva), 11. 2. o 14.00: Nitra - Olomouc (Šipoš, Košecký, Vindiš), 18. 2. o 13.00: Trnava B - Mosonmagyarovár (Trutz, Schmidt, Matúš, Lokomotíva), 22. 2. o 11.00: Trnava - Kladno (P. Šuniar, J. Šuniar, Kružliak, Lokomotíva). l Žiada všetkých R SFZ, ktorí rozhodovali prípravné medzinárodné stretnutia v tomto roku a doposiaľ nezaslali zápis o stretnutí, aby tak urobili najneskôr do 7. 2., pod následkami disciplinárnych opatrení. l Ospravedlnenie: Mriglot 3. - 5. 2.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA DELEGÁTOV

l Zimný doškoľovací seminár delegátov sa uskutoční 22. 2. od 14.00 v hoteli Kaskády v Sielnici pri Banskej Bystrici. l Licenčný seminár delegátov pre licenciu P sa uskutoční v dňoch 24. 26. 2. v Modre - Harmónii (zariadenie zdravotníckej univerzity). Program oboch seminárov a ostatné inštrukcie obdržíte listom.

n KOMISIA FUTSALU

l KR - obsadenie I. SLF 17. kolo 10. 2. o 18.45: F. A. C. Górnik Trnava - Across Pinerola Bratislava (Rosa, Ďurica, Krchnavý), o 19.00: 1. FCS Nafta Malacky - RCS Košice (Schurger, Bohun, Menczer), o 19.30: ŠK Program Dubnica n/V. - Futsal Team Nitra (Nagy, Morávek, Dobšovič), 11. 2. o 19.00: Slov-matic FOFO Bratislava - 1. HFC Lučenec (Papaj, Chudý, Bohunický), o 20.00: FC IZOLEX Košice - ŠK MIMA Trnava (Živčic, Dobroň, Ostroha), o 20.40: FC Semic Atletico Bratislava - Karpatia Bratislava (Fischer, Somoláni, BŚrczŚk). l Náhradný seminár rozhodcov je 6. 2. o 15.00 v budove ŽSK, Komenského 48, Žilina. Seminára sa zúčastnia: Belavý, Bronček, Bohunický, Ďurina, Greňo, Chudá, Kračmer, Rogoň, Sluka. l Medzinárodné obsadenie: 24. a 25. 2. ČR - Ukrajina vo Svitavách a v Chrudimi (Fischer, Bohun, Moncman). l DK - U. č. 9: Vladimír Dobiáš (Karpatia Ba) po 2 ŽK - ČK za podrazenie, zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 27. 1. v zmysle ST/1/4a. l U. č. 10: Michal Németh (MIMA Trnava) ČK za NS (zabránenie gólu hraním rukou), zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 27. 1. v zmysle ST/1/1h. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie v zmysle čl. 24 a čl. 25 DP SF. l Korešpondenčná adresa na predsedu DK: Ľubomír Menczer, Čečinova 22, 821 05 Bratislava, fax:02/48201542, mobil: 0903501687, mail: lubo@ davay.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

n TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA

l Subkomisia vzdelávania oznamuje všetkým trénerom, ktorým končí platnosť trénerskej licencie A a nepracujú vo vrcholovom futbale, že doškoľovací seminár sa uskutoční 6. 2. 06 (pondelok) o 9.00 v aule Telovýchovnej školy na Junáckej ul. v Bratislave. Predpokladané ukončenie je o 13.30. Poplatok za predĺženie licencie je 500,- SK. l Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s TŠ SZTK poriadajú 25. - 26. 2. 2006 rekvalifikačný seminár trénerov BFZ pre získanie EURO B licencie III. triedy. Rekvalifikačný seminár sa uskutočňuje pre trénerov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre súťaže BFZ. Záujemcovia sa musia písomne prihlásiť do 10. 2. 2006 na BFZ. V prihláške je potrebné uviesť osobné údaje (dátum narodenia, bydlisko, smerové číslo), futbalový klub v ktorom je tréner činný, dĺžku praxe, termín získania "C" licencie. Prijatým trénerom bude zaslaná pozvánka na rekvalifikačný seminár s uvedením ďalších pokynov. l Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s TŠ SZTK poriadajú v dňoch 2. - 5. 3. 2006 v priestoroch Telovýchovnej školy, školenie trénerov BFZ pre získanie IV. triedy C licencie, platnej pre súťaže Oblastných futbalových zväzov a nižších mládežníckych súťaží BFZ. Školenie trénerov sa uskutočňuje pre trénerov, ktorí majú záujem o trénovanie v podmienkach súťaží ObFZ a BFZ. Po absolvovaní tohto základného školenia majú právo byť tréneri prednostne prijatí a zaradení na školenie III. triedy EURO B licencie, ktoré sa uskutoční v mesiacoch apríl - jún 2006. Písomne prihlášky zasielajte do 16. 2. 2006 na BFZ. V prihláške uveďte osobné údaje (dátum narodenia, bydlisko, smerové číslo), futbalový klub. Zaradeným trénerom bude zaslaná pozvánka s uvedením ďalších pokynov.

Skryť Vypnúť reklamu

n ZDRAVOTNÁ KOMISIA

l Upozorňuje, že od 1. 1. 2006 platí nový Zoznam zakázaných látok používaných v športe, ktorý obsahuje niekoľko podstatných zmien oproti roku 2005. Vzhľadom na tento fakt odporúčame kontaktovať Antidopingový výbor SR, Junácka 6, 832 80 Bratislava, ktorý má spomínaný Zoznam zakázaných látok k dispozícii podľa potreby. Kontaktná osoba p. Beníková, tel: 02/44643411, 44643412, 49249240. Zároveň upozorňuje na povinnosť futbalových klubov, ktorých hráči užívajú zakázané podporné prostriedky ako liečivá pre určité ochorenia (alergia, astma, cukrovka ap.), žiadať udelenie Terapeutickej výnimky najneskôr 21 dní pred začatím súťaží. V prípade nejasností a potreby konzultácie v uvedenej problematike volajte predsedu ZdK SFZ MUDr. Pavla Maloviča, tel: 02/57290453, 0905306001. l Odporúča futbalovým klubom, aby vzhľadom na možné vyššie riziko výskytu tetanovej infekcie pri úrazoch a poraneniach skontrolovali u svojich hráčov platnosť očkovania proti tetanu (postexpozičnú profylaxiu). Preočkovanie sa odporúča každý desiaty rok po predchádzajúcom očkovaní. Pravidlá očkovania proti ďalším nákazám (tuberkulóza, vírusová hepatitída A, B, chrípka) obsahuje Odborné usmernenie hlavného hygienika SR č. HH/348/2003/SE.

Skryť Vypnúť reklamu

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov pre pôsobenie v zahraničí: Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, registračný preukaz (RP). Kluby sú povinné vydať RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza! l ANGLICKO - Pete Bob (AGRO Zemné), AUSTRÁLIA - Tamás Derzsi (Družstevník Jurová), ČESKÁ REPUBLIKA - Radek Bukač (Dukla Banská Bystrica), Miroslav Ceplák (FK MŠK Žiar nad Hronom), Jaroslav Moravčík (Závažan Kálnica), Marek Novák (Topoľovka), Daniel Rajník (Považan Pruské), Anton Rečka (FC Strekov), Lukáš Šíma (Sitno Banská Štiavnica), Peter Vávra (OFK Vrbovce), Peter Weiss (Slovan Šaštín-Stráže), IRÁN - Jozef Olejník (DAC 1904 Dunajská Streda), IZRAEL - Roman Jurko (ŠK Slovan Bratislava), Jozef Maruniak (DAC 1904 Dunajská Streda), MAĎARSKO - László Molnár (OFC Slavoj Pohronský Ruskov), Marián Poštrk (FK ZTS Dubnica nad Váhom), Attila Urbán (JCP Štúrovo) neopr. vyž., MALAJZIA - Miroslav Tóth (Zemplín Michalovce), NEMECKO - Martin Macek (Divinka), Peter Stacho (FK Rapid Ružinov Bratislava), Gabriel Tóth (ŠK Tvrdošovce), RAKÚSKO - Matej Ambroz (OFK Kuzmice), Jozef Bena (FK 95 Čáčov), Ján Benadik (Spartak Trnava), Roman Bošanský (AFC Nové Mesto nad Váhom), Martin Buday (OTJ Horné Obdokovce), Marek Čerňa (Slavoj Trebišov), Attila Fehervári (Slovan Tomášovce), Balázs Fekete (TJ Gabčíkovo), Maroš Fojtík (FK Rakytovce 85), Martin Frič (Slovan Viničné), Ladislav Fürdös (ŠM Štvrtok na Ostrove), Martin Gabriel (FC Spartak Trnava), Monika Geržová (Malodvornícky FK Malé Dvorníky), Anastázia Guzanová (Malodvornícky FK Malé Dvorníky), Štefan Hollosi (Družstevník Topoľníky), Matúš Horák (ŠK Čuňovo Bratislava), Pavol Hudcovský (TJ Dubová), Vladimír Hujsa (Slavoj Moravský Svätý Ján), Martin Jančula (ŠK Slovan Bratislava), Marek Jobko (FK Rakytovce 85), Radovan Kocúrek (Inter Bratislava), Ľuboš Kopčan (Skloplast Trnava-Hrnčiarovce), Branislav Kuzma (ŠK Kremnička), David Lipnický (FC Trio Tatra Nižná Myšľa), František Lörinczi (FC Rohožník), Pavol Malinovský (Záhoran Jakubov), Gabriel Marafkó (TJ Čierny Brod), Vladimír Matejov (FC ŠTK 1914 Šamorín), Hana Meszarošová (PVFA Bratislava), Pavol Mikulec (ŠK Slovan Bratislava), Kristína Molnárová (PVFA Bratislava), Miroslav Mračna (Slavoj Moravský Ján), Martin Obšitník (ŠK Slovan Bratislava), Ladislav Orlik (ŠK SFM Senec), Ondrej Pavlák (SH Senica), Milan Pavlovič (ŠK ELDUS Močenok), Viliam Pšenko (ŠK Sereď), Sergej Sedláček (Družstevník Veľké Bielice), Slavomír Sedliaček (TJ Bánová), Juraj Stašiak (FK Rapid Ružinov Bratislava), Gabriel Szabo (MŠK Thermal Veľký Meder), Tomáš Szabó (FC Rimavská Sobota), Tomáš Šimček (MŠK Žilina), Ivan Šurina (Skloplast Trnava Hrnčiarovce), Martin Truska (SH Senica), Gabriel Valent (FC Zohor), Zoltán Vaszily (FC Rimavská Sobota), Andrej Včasný (Družstevník Malinovo), Tomáš Zárecký (FC Artmedia Bratislava), Bohuš Žifčák (Chemosvit Svit), SRBSKO-ČIERNA HORA - Marko Kerič (FC Spartak Trnava). l Vyžiadanie hráčov zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch členov SFZ: V tejto súvislosti opätovne upozorňuje žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia pre pôsobenie v kluboch v SR" ako jej prílohy prikladali výhradne prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ) v ktorom chcú pôsobiť: prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- SK, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom na t. č. 02/49249577. l Upozorňuje futbalové kluby republikových súťaží, aby zaslali podklady potrebné k vystaveniu registračných preukazov hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/07 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je prostredníctvom klubu v zmysle znenia "Registračného poriadku" povinný predložiť riadne a úplne, čitateľne vyplnenú "Prihlášku k registrácii", fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako jeden rok) s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k "Prihláške") a poplatok vo výške 100,- SK (ten môže byť uhradený na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov o vystavenie RP). Doklady zašlite do 31. 3. 06 na adresu: Matrika, Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Žiacke preukazy žiadateľov o vydanie RP neprikladajte! Tieto zašlite Matrike SFZ okamžite po odohraní posledného majstrovského stretnutia súťažného ročníka 2005/06.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Zmena v adresári Rozpisu RS: str. 110, obchodné meno: MFK Michalovce,

a. s. (ŠK Zemplín Michalovce, s. r. o), Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce, č. ú.: 2624747400/1100, IČO: 36598160, IČ DPH: Sk 2022062823, str. 122, Družstevník Priechod, P: Ján Tajnai, M: 0904481354. l Upozorňuje uchádzačov o absolvovanie skúšobnej procedúry pre získanie licencie "agenta hráčov a klubov", že skúšobná procedúra sa uskutoční 30. marca 2006 (štvrtok) v zasadačke SFZ, Junácka 6, Bratislava. Uchádzači majú za povinnosť zaslať v termíne do 28. 2. 06 konečnú, "Záväznú prihlášku" spolu s dokladom o úhrade čiastky uvedenej v "Pravidlách upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov" ďalej "Pravidlá"), čl. 5, bod 1 (zaslané uchádzačom poštou). Taktiež je potrebné zo strany uchádzačov splniť ustanovenie čl. 3, bod 2 "Pravidiel". Podmienky skúšobnej procedúry sú uvedené v prílohe "Pravidiel" - príloha "A" - Skúšková procedúra. V tejto súvislosti si Vás dovoľuje upozorniť, že okrem Noriem SFZ - viď. webová stránka SFZ - www.futbalsfz.sk, z ktorých bude zostavených 5 otázok v slovenskom jazyku, bude musieť uchádzač v písomnej forme, vo zvolenom cudzom jazyku (angličtina, nemčina), odpovedať na 15 otázok zaslaných FIFA, ktoré budú národným zväzom doručené z FIFA 24. 3. 06. Otázky budú zahŕňať nasledujúce dokumenty: "Štatúty FIFA, vydanie 2004", "Predpisy FIFA pre štatút a prestupy hráčov, edícia 2005, vrátane dodatkov 1 až 5", "Pravidlá FIFA určujúce použitie Štatútov", "Pravidlá FIFA agentov hráčov, vrátane dodatkov A, B a C". Ďalej budú otázky čerpať z predpisov, obežníkov a dodatkov FIFA nasledovne: Obežník č. 792 - zosúladený (jednotný) kalendár medzinárodných stretnutí", Obežník č. 803 - "Zmeny k Pravidlám o agentoch hráčov", Obežník č. 901 - "Oprávnenosť hrať za národné reprezentácie", Obežník č. 959 - Revidované (upravené) Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov", Obežník 995 - "Novelizácia čl. 26, § 2 - "Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov (júl 2005). Všetky uvedené dokumenty FIFA sú k dispozícii a môžete si ich stiahnuť z webovej stránky FIFA - www.fifa.com. V Prípade, že máte prípadné ďalšie otázky, zavolajte na tel.: 0902937005, príp. faxom 02/49249577, alebo na e-mail: wanke@ futbalsfz.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 2. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 3. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 4. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 8. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 9. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 10. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 091
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 145
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 634
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 030
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 541
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 432
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 567
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 557
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 461
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 427
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu