Sobota, 6. marec, 2021 | Meniny má Radoslav, RadoslavaKrížovkyKrížovky

Vysoké školy

Verejné vysoké školy:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave
LEKÁRSKA FAKULTA UK
www.fmed.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky od: 5. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1500 korún

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA so sídlom v Martine
www.jfmed.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1500 korún

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK
www.fpharm.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

Skryť Vypnúť reklamu

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
www.flaw.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 15. marca D a 31. marca E
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna D a 4. - 6. septembra E
Poplatok za prijímacie konanie: 1500 korún

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
www.fphil.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: druhá polovica júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK
www.fns.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 1. - 10. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún za 1. študijný program, 500 korún za každý další študijný program.
Deň otvorených dverí: 2. decembra

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK
www.fmph.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 16. júna
Náhradný termín konania prijímacej skúšky: 19. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: prvá streda v júni

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK
www.fsport.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 24. - 27. apríla - praktická časť a test na FTVŠ, jún - druhý predmet v učiteľských programoch na spolupracujúcich fakultách
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: 1. apríla

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
www.fedu.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 5. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1200 korún

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK
www.frcth.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 950 korún

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK
www.fevth.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA MANAGEMENTU UK
www.fm.uniba.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: druhá polovica júna
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK
www.fses.uniba.sk
Termín podania prihlášok do: 28. februára
Termín konania prijímacích skúšok: 13. - 15. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: 10. januára

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach
LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ
www.upjs.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, 31. marca - ostatné
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UPJŠ
www.science.upjs.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 15. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún na jeden študijný program, 800 korún na dva študijné programy. V prípade podania prihlášky elektronickou formou je poplatok znížený o 100 korún.
Deň otvorených dverí: 2. februára

Skryť Vypnúť reklamu

PRÁVNICKA FAKULTA UPJŠ
www.pravo.upjs.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 17. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY UPJŠ
www.fvs.upjs.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 13. júna - verejná správa, 12. júna - sociálna práca
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

ÚSTAV FILOLOGICKÝCH A SOCIÁLNYCH VIED UPJŠ
www.upjs.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. júna - psychológia, 22. júna - anglistika a amerikanistika
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove
FILOZOFICKÁ FAKULTA PU
http://www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún (bez osobnej účasti), 1000 korún (s osobnou účastou)

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED PU
www.fhpv.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún (bez osobnej účasti), 1000 korún (s osobnou úcastou)

Skryť Vypnúť reklamu

PEDAGOGICKÁ FAKULTA PU
www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára (prihlášky na pracovisko v Trebišove zasielajte na PdF PU Prešov)
Termín konania prijímacej skúšky: 14. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: január - február

GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA PU
www.unipo.sk/gtf/index.php
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 22. júna 2006
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA PU
www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: 12. mája

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA PU
www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 450 korún

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA ŠPORTU PU
www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára - 1. kolo, 28. júla - 2. kolo
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna (1. kolo), 5. - 6. septembra (2. kolo)
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: 29. apríla

FAKULTA MANAŽMENTU PU
www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín prijímacieho konania (vyhodnocovania): 12. - 30. júna 2006
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún
Deň otvorených dverí: 18. februára

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave
FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM
www.ucm.sk/FF
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna (iba psychológia)
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM
www.ucm.sk/FMK
Termín podania prihlášky do: 15. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 22. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UCM
www.ucm.sk/FPV
Termín podania prihlášky: do 15. apríla - 1. kolo, do 18. augusta - 2. kolo (biotechnológie, chémia a aplikovaná chémia)
Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún
Deň otvorených dverí: 8. marca

INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A REHABILITÁCIE UCM v Piešťanoch
www.ucm.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku
TEOLOGICKÁ FAKULTA KU
www.ktfke.sk
Termín podania prihlášky do: 1. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Pracovisko Košice aj Spišské Podhradie: deň otvorených dverí - 7. mája

Skryť Vypnúť reklamu

FILOZOFICKÁ FAKULTA KU
www.fphil.ku.sk
Termín podania prihlášky do: 1. marca
Poplatok za prijímacie konanie: 750 korún ak záujemca použije elektronickú prihlášku, 900 korún v prípade použitia klasickej prihlášky.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU
www.pf.ku.sk
Termín podania prihlášky do: 1. marca
Termíny konania prijímacích skúšok: 22.- 24. marca, talentové skúšky hudobná a výtvarná výchova: 12. 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 750 korún

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KU
www.fz.ku.sk
Detašované pracoviská: Košice, Poprad, Levoča
Termín podania prihlášky do: 1. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 26. - 30. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 750 korún

UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UJS
www.selyeuni.sk/pf
Termín podania prihlášky do: 28. februára (denné), 16. júna (externé)
Termín konania prijímacej skúšky: 19. 23. júna (denné), 21. 25. augusta (externé)
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún (denné), 1000 korún (externé)
Deň otvorených dverí: február

Skryť Vypnúť reklamu

EKONOMICKÁ FAKULTA UJS
www.selyeuni.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára (denné), 16. júna (externé)
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna (denné), 21. - 25. augusta (externé)
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún (denné), 1000 korún (externé)
Deň otvorených dverí: február

FAKULTA REFORMOVANEJ TEOLÓGIE UJS
www.selyeuni.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún (denné), 1000 korún (externé)
Deň otvorených dverí: február

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA v Košiciach
www.uvm.sk
Termín podania prihlášky do: 15. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 14. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 920 korún

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UKF
www.fpv.ukf.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára (denné), 28. apríla (externé)
Termín konania prijímacích skúšok: 12. 23. júna (denné), august (externé)
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UKF

Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacích skúšok: 12. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF
www.fss.ukf.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacích skúšok: 12. - 17. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

FILOZOFICKÁ FAKULTA UKF
www.ff.ukf.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacích skúšok: 12. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UKF
www.pf.ukf.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacích skúšok: 12. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
http://www.ef.umb.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB
www.fhv.umb.sk/Fhv.html
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 24. - 28. apríla talentová Vv, Hv, Tv, 12. - 16. júna písomná časť (denné), 19. - 23. júna písomná časť (externé)
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún kombinačné štúdium, 600 korún jedno predmetové štúdium

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZTAHOV UMB
www.fpvmv.umb.sk
Termín podania prihlášky do: 15. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
www.fpv.umb.sk
Termín podania prihlášok do: 8. apríla
Termín konania písomných prijímacích skúšok: 12. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

FILOLOGICKÁ FAKULTA UMB
www.fif.umb.sk
Termín podania prihlášok do: 28. februára .
Termín konania prijímacej skúšky: 5. - 9. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: 3. februára od 9.00 do 18.00, 4. februára od 9.00 do 15.00

Skryť Vypnúť reklamu

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
www.pdf.umb.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 24. - 28. apríla praktická (talentová) časť, 12. - 16. júna písomná časť
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
www.prf.umb.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 26. - 28. júna
Náhradný termín prijímacích pohovorov: 11.septembra
Poplatok za prijímacie konanie: 1500 korún

TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave
FILOZOFICKÁ FAKULTA TTU
www.truni.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

PEDAGOGICKÁ FAKULTA TTU
www.truni.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún (pri uvedení jedného študijného programu), 800 korún (pri uvedení dvoch študijných programov)

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TTU
www.truni.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: máj, jún
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

TEOLOGICKÁ FAKULTA TTU
www.tftu.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: jún - júl
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

PRÁVNICKÁ FAKULTA TTU
www.iuridica.truni.sk
Termín podania prihlášky do: 15. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
STAVEBNÁ FAKULTA STU
www.svf.stuba.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

STROJNÍCKA FAKULTA STU
www.sjf.stuba.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca Bc., 31. mája Ing.
Termín výberového konania: začiatok júna
Termín konania písomnej prijímacej skúšky: koniec júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU
www.fei.stuba.sk
Termín podania prihlášok do: 31. marca
Termín konanie prijímacích skúšok: druhý týždeň v júni Bc.
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún


FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
www.chtf.stuba.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca 1. kolo, 15. augusta 2. kolo
Termín výberového konania: 20. júna 1. kolo, 21. augusta 2. kolo
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU so sídlom v Trnave
www.mtf.stuba.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín výberového konania: 22. júna bez prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún platí sa poštovou poukážkou typu U ( poukážku pošle fakulta)

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMACNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU
www.fiit.stuba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 11. 12. apríla
Poplatok za prijímacie konanie: 450 korún Bc. ak sa uchádzač hlási prostredníctvom
elektronickej prihlášky, 1000 korún
Deň otvorených dverí: 7. februára

Skryť Vypnúť reklamu

TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADEŇIA A GEOTECHNOLÓGIÍ TUKE
www.fberg.tuke.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 14. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún
Deň otvorených dverí: 11. novembra 2005

HUTNÍCKA FAKULTA TUKE
www.tuke.sk/hf
Termín podania prihlášky do: 31. mája
Termín rozhodnutia o prijatí: 21. - 22. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

STROJNÍCKA FAKULTA TUKE
www.sjf.tuke.sk
Termín podania prihlášky do: 31. mája
Termín konania prijímacej skúšky: 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

STAVEBNÁ FAKULTA TUKE
www.svf.tuke.sk
Termín podania prihlášky do: 31. mája
Termín rozhodnutia o prijatí: 30. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ TUKE
www.tuke.sk/fvtpo
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín výberového konania: 20. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

EKONOMICKÁ FAKULTA TUKE
www.tuke.sk/ekf
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 14. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

LETECKÁ FAKULTA TUKE
www.tuke.sk/lf
Termín podania prihlášky do: 31. mája
Termín rozhodnutia o prijatí: 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV ŽU
www.fpedas.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 26. - 28. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún

STROJNÍCKA FAKULTA ŽU
fstroj.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 31. mája
Termín konania prijímacej skúšky: 22. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ŽU
www.fel.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla 1. kolo, 20. augusta 2. kolo
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 20. júna 1. kolo, do 6. septembra 2. kolo
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

STAVEBNÁ FAKULTA ŽU
http://svf.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 21. - 22. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

FAKULTA RIADEŇIA A INFORMATIKY ŽU
www.fri.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 8. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún
Deň otvorených dverí: 10. februára

FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA ŽU
www.fsi.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla Žilina (denné), 16. júna Košice (externé)
Termín konania prijímacej skúšky: 14. a 15. júna Žilina (denné), 13. júna Žilina (externé), 7. júla Košice (externé)
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED ŽU
www.fpv.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 26. - 28. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE ŽU
www.utc.sk
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 29. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA v Trenčíne
FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TnUAD
www.tnuni.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín uzatvorenia prijímacieho konania: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún

FAKULTA MECHATRONIKY TnUAD
www.fm.tnuni.sk
Termín podania prihlášky do: 1. kolo 31. marca, 2. kolo bude termín zverejnený 30. júna
Termín prijímacieho konania: 1. kolo jún, 2. kolo august
Poplatok za prijímacie konanie: 650 korún

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ TnUAD v Púchove
www.fptpuchov.sk
Termín podania prihlášky do: 15. apríla
Termín výberového konania: 15. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 500 korún

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZTAHOV TnUAD
www.fsev.tnuni.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

ÚSTAV ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATELSTVA TnUAD
www.tnuni.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín prijímacieho konania: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 900 korún

ÚSTAV PRÍRODNÝCH A HUMANITNÝCH VIED
www.tnuni.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín prijímacích skúšok: od 12. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU
nhf.euba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 850 korún

OBCHODNÁ FAKULTA EU
of.euba.sk   
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 850 korún

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU
fhi.euba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 850 korún

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 850 korún

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZTAHOV EU
fmv.euba.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 850 korún

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU
www.euke.sk
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 24. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 850 korún

SLOVENSKÁ POLNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV SPU
www.fapz.uniag.sk
Termín podania prihlášky do: 15. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 21. - 22. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU
www.fbp.uniag.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 20. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún *

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU
www.fem.uniag.sk
Termín podania prihlášky do: 17. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 13. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPU
www.fesrr.uniag.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 21. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún
Deň otvorených dverí: Nitra: 27. 1., Lucenec: 3. 2., Košice: 4. 2.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SPU
www.fzki.uniag.sk
Termín podania prihlášky do: 14. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 14. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún
Deň otvorených dverí: 10. februára v budove Dekanátu FZKI, Tulipánová 7, Nitra, od 10.00 14.00

MECHANIZACNÁ FAKULTA SPU
www.mf.uniag.sk
Termín podania prihlášky do: 15. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 12. 14. júna, 23. augusta náhradný termín
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún

TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene
Celouniverzitný študijný program
Termín podania prihlášk do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 21. - 22. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún

LESNÍCKA FAKULTA TU Z
www.tuzvo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 14. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún

DREVÁRSKA FAKULTA TU Z
Termín podania prihlášky do: 15. decembra 2005 Bc. dizajn nábytku a interiérový dizajn, 28. februára pre ostatné
Termín konania prijímacej skúšky: 6. - 9. februára Bc. dizajn nábytku a interiérový, dizajn, 12. - 16. júna pre ostatné Bc.
Poplatok za prijímacie konanie: 800 korún Bc. podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle (D, E), ochrana osôb a majetku pred požiarom (D, E), 700 korún Bc. dizajn nábytku a interiérový dizajn (D) , 500 korún Bc. ostatné
Deň otvorených dverí: 30. januára

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY TU Z
www.tuzvo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky:13. - 16. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 700 korún

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY TU Z
www.tuzvo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca Bc.
Termín konania prijímacej skúšky:: 19. - 23. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún
Deň otvorených dverí: 22. marca

VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislave
www.vsvu.sk
Termín podania prihlášky do: 30. novembra 2005 bakalárske štúdium
Termín konania prijímacej skúšky: 30. januára 1. februára - 1. kolo, 6. - 8. februára - 2. kolo
Poplatok za prijímacie konanie: 1200 korún bakalárske štúdium

AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici
www.aku.sk
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AU
www.aku.sk
Termín: podania prihlášky do: 30. novembra 2005 herectvo, 31. januára filmová dokumentárna tvorba
Termín konania prijímacej skúšky: 23. - 27. januára 1. kolo herectvo, 27. - 31. marca 2. kolo herectvo, filmová dokumentárna tvorba
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún

FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ AU
www.aku.sk
Termín podania prihlášky do: 30. novembra 2005 Bc.
Termín konania prijímacej skúšky: 6. - 10. februára Bc.
Poplatok za prijímacie konanie: 1000 korún

Štátne vysoké školy:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave

FAKULTA OŠETROVATELSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH
ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ SZU
www.szu.sk
Detašované pracoviská: Banská Bystrica, Komárno
Termín podania prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 14. - 15. júna, 12. - 13. júna talentová skúška
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SZU
www.szu.sk
Termín podanie prihlášky do: 28. februára
Termín konania prijímacej skúšky: 12. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SZU so sídlom v Banskej Bystrici
www.szu.sk
Termín podania prihlášok do: 28. februára
Termín konania prijímacích skúšok: 21. júna, 19. - 20. júna talentová skúška
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ŠPECIALIZACNÝCH ŠTÚDIÍ SZU
www.szu.sk

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
www.aoslm.sk  
Termín podania prihlášky do: 10. februára
Termín splnenia podmienok na prijatie do prípravnej štátnej služby: marec apríl

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave
www.apz.minv.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín konania prijímacej skúšky: 12. - 20. júna
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún

Súkromné vysoké školy:

VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA v Prešove
www.ismpo.sk
Termín podania prihlášky: od 8. januára do 30. júna

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA v Bratislave
FAKULTA PRÁVA BVŠP
www.uninova.sk  
Termín podania prihlášky do: 30. apríla
Termín konania prijímacej skúšky: jún, august/september - právo 2. kolo
Poplatok za prijímacie konanie: 0 korún
Deň otvorených dverí: 25. februára

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA BVŠP
www.uninova.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca - ekonomika a manažment podnikania Bc.
Termín konania prijímacej skúšky: jún
Poplatok za prijímacie konanie: 0 korún
Deň otvorených dverí: 25. februára

VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU v Trenčíne
www.vsm.sk
Termín podania prihlášky do: 30 apríla
Termín konania prijímacej skúšky: 15. júna (Trenčín), 16. júna (Bratislava)
Poplatok za prijímacie konanie: 600 korún poplatok za prihlásenie, 1 200 korún poplatok za vstupný test (TOEFL test bakalársky a MBA program), 450 korún poplatok za vstupný test (Accuplacer test IEP program)
Deň otvorených dverí: 21. apríl

VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE
www.vssladkovicovo.sk
Termín podania prihlášky do: 31. marca , náhradné do 22. septembra
Termín konania prijímacej skúšky: 9. - 10. júna , náhradné 22. - 23. septembra
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún
Deň otvorených dverí: 10. júna

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY v Bratislave
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE BL. P. P. GOJDIČA VŠZaSP
www.fzaspppgo.sk

FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA SV. LADISLAVA VŠZaSP
ul. Slovenská 11, 940 52 Nové Zámky, tel./fax: študijné oddelenie: 02/54 64 07 52

FAKULTA MISIJNEJ PRÁCE A TROPICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA JÁNA PAVLA II. VŠZASP
P.O. BOX 104, 810 00 Bratislava, tel./fax: študijné oddelenie: 02/5464 0752, 0903 715533
Termín podania prihlášky do: 31. marca
Termín prijímacieho konania: jún - júl
Poplatok za prijímacie konanie: 980 korún

VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY v Bratislave
www.vsemvs.sk
Termín podania prihlášky do: 30. júna
Termín konania prijímacej skúšky: 20. - 21. júla
Poplatok za prijímacie konanie: 1 000 korún

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 2. Nové číslo Historickej revue
 3. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 4. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 5. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 6. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 7. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 8. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 9. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 10. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 1. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 20 912
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 13 632
 3. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 10 909
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 10 264
 5. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 9 834
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 9 044
 7. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 8 052
 8. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 6 984
 9. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 6 663
 10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 253
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Mnohí dovolenkári cestovali na dovolenku práve lietadlami Air Slovakia.

Po stopách konkurzu Air Slovakia.

4 h
Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová.

Slovenka skončila v slalome druhá.

1 h
Premiér Igor Matovič.

Matovič uviedol, že Sulíka neodvolá, aj keby to rád urobil.

4 h
Prezidentka Zuzana Čaputová.

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 322-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 739 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

10 h