Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Slovensky Futbalový Zväz

n ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2005/06 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), I. L žien a žiačok sú uverejnené v Rozpise RS 2005/06, str. 9. l Žiada FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, I. L žien a žiačok, aby požadované zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach v jarnej časti súť. ročníka 2005/06 písomne zaslali na ŠTK do 31. 1. 06 (okrem 1. jarného kola I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž, ktoré bolo odohrané v jesennej časti). l V spolupráci s úsekom mládeže SFZ a KM oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, že od júna do augusta 2006 bude vykonávať obhliadky všetkých nahlásených vedľajších a náhradných hracích plôch, na ktorých by sa v súťažnom ročníku 2006/07 mali hrávať majstrovské stretnutia I. LS/M/D, II. LS/M/D a I. LS/MŽ. V tejto súvislosti preto žiada uvedené FK, aby do Aktívu ŠTK (termín bude včas oznámený) predložili žiadosti na svoje vedľajšie a náhradné hracie plochy, na ktorých by sa mali v nasledujúcom súťažnom ročníku uvedené súťaže hrať. l Oznamuje FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá (I. LS/M/D, II. LS/M/DZ, II. LS/M/DV,

Skryť Vypnúť reklamu

I. LS/M/ŽZ, I. LS/M/ŽS, I. LS/M/ŽV), družstvá žien (I. L) a žiačok v RS, že v aule Telovýchovnej školy na Junáckej ul. v Bratislave sa uskutoční 14. 3. od 15.00 Aktív ŠTK (predpokladané ukončenie o 17.00). Súčasťou aktívu bude aj potvrdzovanie súpisiek uvedených družstiev, ktoré sa uskutoční od 13.00 do 15.00 v zasadačke SFZ. V tejto súvislosti žiada pp. P. Maloviča a P. Peráčka o zabezpečenie účasti poverených zástupcov Zdravotnej komisie SFZ a Trénersko - metodickej komisie SFZ.

n KOMISIA ROZHODCOV

l Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov a asistentov sa uskutoční 25. - 26. 2. v Piešťanoch (hotel Grand a Splendid). Začiatok 25. 2. o 10.00, predpokladané ukončenie 26. 2. do 16.00. Fyzické previerky nebudú súčasťou seminára, ale uskutočnia sa v druhej polovici marca (podľa počasia hala - vonku). Bližšie informácie v pozvánke a nasledujúcich ÚS. l Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia 17. 1. o 13.30 Trenčín - Jihlava (Jaška, Ježík, Sluk). l Ospravedlnenia: Palušák 15. 1. - 6. 2., Sluk ukončenie PN, od 5. 1., Schmidt k dispozícii od 3. 1., po zranení.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA DELEGÁTOV

l Zimný doškoľovací seminár delegátov sa uskutoční 22. 2. od 14.00 v hoteli Kaskády v Sielnici pri Banskej Bystrici. l Licenčný seminár delegátov pre licenciu P sa uskutoční v dňoch 24. 26. 2. v Modre Harmónii (zariadenie zdravotníckej univerzity). Program oboch seminárov a ostatné inštrukcie obdržíte listom.

n KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU

l Upozorňuje FK, že firma Euro-sportring so sídlom v Holandsku - najväčšia športová organizácia zameraná na organizáciu futbalových turnajov prevažne pre mládež, ale i pre dospelých so zastúpením v 20 krajinách, s licenciou FIFA a spoluprácou s národnými zväzmi zabezpečuje kvalitné turnaje v zahraničí. V uplynulom roku sa na 140 z nich zúčastnilo viac ako 8000 družstiev z vyše 40 krajín sveta. V prípade záujmu s kontaktujte na telef. číslach 0903 231301 (Matej Mutiš), 02/43426316 aj fax, alebo 0903445140 (ing. Emil Kovarovič), prípadne e-mailom soccon@soccon.sk. Na požiadanie Vám zašle katalóg s termínmi turnajov v roku 2006.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l LK nariaďuje družstvám F.A.C. Górnik Trnava a FC Izolex Košice po vzájomnej dohode odohrať neuskutočnený zápas I. SLF 12. kolo do 10. 3. Termín zápasu písomne nahlási LK do

13. 2. domáce družstvo. l Schválila odloženie zápasu I. SLF 19. kolo Slov-matic FOFO Bratislava Futsal Team Nitra na 10. 3. o 18.20 v ŠH Mladosť v Bratislave. Dôvodom odloženia je účasť majstra Slovenska na exhibičnom zápase s majstrom Česka v termíne 19. kola I. SLF. l KR - obsadenie: I. SLF dohrávka 14. kola 20. 1. o 18.30: AC Karpatia Bratislava - ŠK MIMA Trnava (Sluka, Papaj, Friedrich), dohrávka 7. kola o 19.00: 1. FCS Nafta Malacky - 1. HFC Lučenec (Fischer, Schurger, Bohunický), opakovanie zápasu 2. kola o 20.00: RCS Košice FC IZOLEX Košice (Živčic, Bronček, Andor), dohrávka 14. kola o 20.15: Across Pinerola Bratislava Futsal Team Nitra (Belavý, Bohunický, Krchňavý) l Seminár rozhodcov sa uskutoční dňa 28. 1. v Trenčíne. Zraz rozhodcov je o 9.00 hod. v SOU Železničnom, ul. Školská 66, Trenčín. Predpokladané ukončenie seminára je o 20.00 h. Nie je potrebné si priniesť športovú výstroj. Pozvaní sú všetci aktívni rozhodcovia I. SLF a dvaja rozhodcovia z regiónov s perspektívou zaradenia na nominačnú listinu I. SLF. Žiada predsedov regiónov o nahlásenie mien týchto rozhodcov do 26. 1. na adresu: Vladimír Badura, Okružná 110/C, 022 01 Čadca, m: 0915422199, mail: ved.vnut.spravy@zask.sk. Cestovné rozhodcov je na vlastné náklady. l DK a) odpúšťa všetky udelené tresty do 31. 12., b) upúšťa od potrestania v prípadoch, ktoré boli do 31. 12. v štádiu prerokovania, s výnimkou prípadov zastavenia činnosti v dôsledku udelenia príslušného počtu žltých kariet (RS/E/b), c) zahladzuje všetky tresty udelené od 1. 9. do 31. 12. l U. č. 1: Mário Kubík (MIMA Trnava ) zastavenie činnosti na

Skryť Vypnúť reklamu

1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/E/b od 5. 1. l U. č. 2: Ivan Basila (Dubnica) zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/E/b od 5. 1. l U. č. 3: Peter Brndiar (Semic Bratislava) zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/E/b od 12. 1. l U. č. 4: Radovan Francisci (Semic Bratislava) 4 ŽK,

1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/E/b od 12. 1. l U. č. 5: Radovan Francisci (Semic Bratislava) po 2 ŽK - ČK, 1 stretnutie nepodmienečne podľa ST/1/4/a od 6. 1. l Zmena v adresári: nový kontakt na predsedu DK: Ľubomír Menczer, Nábr. arm. generála L. Svobodu 3, 811 02 Bratislava, m: 0903501687, mail: lubo@davay.sk.

n TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA

l Subkomisia vzdelávania oznamuje všetkým trénerom, ktorým končí platnosť trénerskej licencie A a nepracujú vo vrcholovom futbale, že doškoľovací seminár sa uskutoční 6. 2. 06 (pondelok) o 9.00 v aule Telovýchovnej školy na Junáckej ul. v Bratislave. Predpokladané ukončenie je o 13.30. Poplatok za predĺženie licencie je 500,- SK.

Skryť Vypnúť reklamu

n LICENČNÁ KOMISIA

l Doporučuje futbalovým klubom - účastníkom "Corgoň ligy", aby si v dostatočnom časovom predstihu s audítormi dohodli vykonanie auditu za rok 2005, nakoľko termín predloženia dokumentácie k udeľovaniu licencií pre vstup klubov do klubových súťaží UEFA súťažného ročníka 2006/2007, vrátane auditovaných finančných výkazov za rok 2005, je v súlade s časovým harmonogramom licenčného konania v podmienkach SFZ, stanovený na 31. 3. 06.

n ARBITRÁŽNA KOMISIA

l Oznamuje, že konanie v právnej veci navrhovateľa Jána Gabriela, bytom Vajanského 18, 917 00 Trnava, proti odporcovi FC Spartak Trnava, so sídlom Športová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 875 017, sa uskutoční dňa 17. 1. 06 (utorok) o 13.30 v zasadacej miestnosti SFZ na Junáckej ulici 6, v Bratislave. l Oznamuje, že konanie v právnej veci navrhovateľa Felixa Lovása, bytom Revolučná 633, 900 86 Budmerice, proti odporcovi FC Nitra, a. s. so sídlom Jesenského 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 559 679, sa uskutoční dňa 23. 1. 06 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti SFZ na Junáckej ulici 6, v Bratislave. l Zasadanie AK SFZ sa uskutoční 30. 1. 06 o 10.00 hod. v zasadačke SFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov do zahraničia: nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, RP. Kluby sú povinné vydať RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňujeme, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza! l ANGLICKO - Martin Klamár (OŠK Udavské), Róbert Ujčík (AS Trenčín). l CYPRUS - Marián Koššuth (FC Lokomotíva Košice), Zoltán Cingel (MŠK Hurbanovo). l ČESKÁ REPUBLIKA - Gabriel Aboši (FK Turňa), Ján Bojko (Slavoj Trebišov), Peter Borka (Družstevník Vyškovce nad Ipľom), Tomáš Borka (Družstevník Vyškovce nad Ipľom), René Daniel (TJ Slovan Šaštín - Stráže), Marián Danihel (TJ Slovan Šaštín - Stráže), Peter Ďurika (OFK AGRIFOP Stakčín), Vladimír Gaňa (Družstevník Hlboké), Ján Galbo (Slovan Návojovce), Josef Glovňa (Javorina Malcov), Peter Harčarik (Družstevník Kobyly), Marián Jakubovič (Jednota SD Krásny Brod), Daniel Kičura (FC Trio Tatra Nižná Myšľa), Dušan Leško (Slavoj Trebišov), Róbert Leško (Vojvodina Novosad), Zdenko Mašek (Iskra Moravské Lieskové), Ján Mišutka (Manín Podmanín), Peter Mišutka (FK RAVEN Považská Bystrica), Jaroslav Nagy (Slavoj Trebišov), Lukáš Patz (FK Prakovce), Lukáš Piršel (FC Nitra), Richard Polák (FK SOS TTS Trenčín), Tomáš Rybár (FC ŠKP Dúbravka Bratislava), Ján Sokol (FK Čaňa), Peter Steinberger (TJ Snaha Zborov), Attila Urbán (Juhcelpap Štúrovo), Anton Vasko (FK Kamenica nad Cirochou), Patrik Varga (Magura Zborov). l ÍRSKO - Ján Semančík

Skryť Vypnúť reklamu

(1. FC Tatran Prešov). l KUWAIT Miroslav Sovič (Dukla Banská Bystrica). l LOTYŠSKO - Jozef Piaček (FC Vion Zlaté Moravce). l MAĎARSKO - Tamás Illés (Ňárad), Lórant Molnár (OŠK Radzovce). l NEMECKO - Martin Bačík (OFK Drahovce), Balász Borbély (FC Artmedia Bratislava), Adam Bukovan (Družstevní Plevník), Ján Hodas (OŠK Kamenná Poruba), Martin Balík (Slovan Nižná Šebastová), Dominik Bartko (ŠK Nová Baňa), Matej Kočmársky (MŠK Kysucké Nové Mesto), Michal Pietrik (Slovan Michalová), Štefan Bogár (KFC Kalná nad Hronom), Jozef Bartko (OŠK Šarišské Michaľany), Marián Damek (OFK Lužianky). l MALAJZIA - Peter Jurčo (MFK Ružomberok). l POĽSKO - Michal Gottwald (MŠK Žilina), Ján Stanko (Slávia Dunajec Spišská Stará Ves), Silvia Urbančíková (FK ČADBUS Čadca). l RAKÚSKO - Peter Bednárik (PŠC Pezinok), Vladimír Drienovský (Spartak Vráble), František Fiam (Družstevník Žemberovce), Peter Fiam (Družstevník Žemberovce), Peter Halko (ŠK FO Malacky), Ľubomír Heteš (Družstevník Chtelnica), Pavol Holeczy (FK Dúbravka Bratislava), Peter Horňák (FK 95 Čáčov), Muchamed Kasymov (FK ŠVS Bradlan Brezová pod Bradlom), Attila Kotlár (FC Artmedia Bratislava), Vladimír Kulíšek (FK Lokomotíva Trnava), Miloš Lipovský (FC Rimavská Sobota), Milan Macho (Družstevník Zvončín), Pavol Majzún (FC Hoteling Sekule), Michal Mičina (Družstevník Jacovce), Boris Miklas (Chemolak Smolenice), Marián Néma (ŠK Vegum Dolné Vestenice), Marek Pätoprstý (PŠC Pezinok), Milan Rampáček (ŠK Skalica), Marián Raučina (FK Rapid Bratislava), Andrea Riháková (PVFA Bratislava), Peter Schmidt (FK Lokomotíva Trnava), Ladislav Suchánek (FC Artmedia Bratislava). l ŠKÓTSKO Miroslava Feragová (1. DFC Gulik Rimavská Sobota). l ŠVAJČIARSKO Ján Kákoš (Družstevník Chynorany). l TALIANSKO - Michal Ranuša (FK ZTS Dubnica nad Váhom), Peter Tkáč (OFK Tatran Bystré). l Wales - Róbert Pšenčík (FKS Nemšová). l V súvislosti s vyžiadaním hráčov zo zahraničia opätovne upozorňujeme žiadateľov, aby k "Žiadostiam o uvoľnenie zo zahraničia" ako jej prílohy prikladali: prihlášku k registrácii (čitateľne a úplne vyplnenú), ústrižok poštovej poukážky s úhradou 100,- Sk, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), fotokópiu rodného listu. V prípade, že je žiadosť v požadovanej podobe a rozsahu doručená, Matrika SFZ okamžite žiada "materský" futbalový zväz žiadateľa (hráča) o vydanie "Medzinárodného transferového certifikátu. Po jeho obdržaní Matrika SFZ okamžite vystaví registračný preukaz a doporučenou poštou ho zasiela výhradne klubu, ktorý o registráciu hráča požiadal. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadať o informáciu týkajúcu sa hráča pred uplynutím lehoty 30 dní (lehota stanovená FIFA pre vydanie transferového certifikátu pre národné zväzy) odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie na Matriku SFZ. V prípade, že vo vyššie uvedenej lehote klub registračný preukaz neobdrží z dôvodu nevydania transferového certifikátu partnerským národným zväzom kontaktujte Matriku SFZ písomne, faxom na t. č. 02/49249577.

Skryť Vypnúť reklamu

l Upozorňuje futbalové kluby republikových súťaží, aby zaslali podklady potrebné k vystaveniu registračných preukazov hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/07 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je prostredníctvom klubu v zmysle znenia "Registračného poriadku" povinný predložiť riadne a úplne, čitateľne vyplnenú "Prihlášku k registrácii", fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako jeden rok) s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k "Prihláške") a poplatok vo výške 100,- SK (ten môže byť uhradený na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov o vystavenie RP). Doklady zašlite do 31. 3. 06 na adresu: Matrika, Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Žiacke preukazy žiadateľov o vydanie RP neprikladajte! Tieto zašlite Matrike SFZ okamžite po odohraní posledného majstrovského stretnutia súťažného ročníka 2005/06.

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 20. 1. 06 za trénera SR 21 Ladislava Petráša. l Ekonomické oddelenie: 1) žiada ObFZ so sídlom vo Svidníku, Čadci, Leviciach a Trenčíne, aby do 17. 1. predložili vyúčtovania poskytnutých dotácií zo SFZ na rok 2005; 2) vyzýva FK Corgoň ligy a II. ligy, ktoré k dnešnému dňu nemajú vysporiadané náležitosti R, AR, NR a DZ (vyúčtovanie jeseň 2005/06), aby tieto nedoplatky obratom poukázali, pod následkami disciplinárnych opatrení. l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 210
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 197
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 773
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 955
 5. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 11 943
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 050
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 148
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 596
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 510
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 357
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu