Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Ľudí i domácnosti čaká opäť množstvo zmien

BRATISLAVA - "Ako na Nový rok, tak po celý rok," vraví sa. Ak by to tak bolo, Slováci by opäť mali pred sebou rok plný noviniek a zmien.

FOTO - REUTERS

Najprv ľudí čaká ďalšie zdražovanie, keď stúpnu ceny plynu, vody, elektriny aj tepla. To môže ovplyvniť aj počet osôb v hmotnej núdzi, teda poberateľov dávky a príspevkov k nej. Ministerstvo sociálnych vecí podľa hovorcu Martina Danka na zdražovanie - aj benzínu, ku ktorému v priebehu roka dochádzalo - reagovalo, keď v poslednom čase dva razy zvýšilo príspevok na bývanie a raz niektoré iné príspevky. "Uvedomujeme si, že tieto opatrenia nemusia byť dostatočné, sú však koncentrované na najohrozenejšie skupiny."

Tým chudobnejším ministerstvo mieni pomôcť aj rozšírením okruhu rodín, ktorých deťom sa poskytujú dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá.

Sociologička Zuzana Kusá je napriek tomu skeptická. Podľa nej sa väčšinou mediálne a politicky utešujeme, že tieto deti dostávajú školské pomôcky zadarmo a teplé obedy za korunu a (malá) časť z nich aj pár stoviek prospechového štipendia. "No minimálne sa hovorí o tom, ako tieto deti bývajú, ako vyzerajú izby, kde spia alebo sa učia, či u nich svieti elektrina, tečie voda, či sa u nich kúri."

Na Nový rok sa zvýši aj sadzba spotrebnej dane z cigariet a liehu. Cena "pollitrovky tvrdého" sa tak zvýši o osem korún, za štamperlík zaplatia ľudia viac o 50 halierov. Zdražie nielen alkohol, ale aj cigarety. "Cieľom kampane vlády je okrem iného aj zmeniť myslenie ľudí a presadzovať myšlienku, že moderné je nefajčiť," povedal hovorca ministerstva financií Peter Papanek.

Novými budú aj Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré definitívne nahradia staré kódexy z roku 1961. Zločinci budú prísnejšie trestaní, ale tí občania, ktorí spáchajú menej závažný trestný čin, si môžu trest odpykať doma alebo ho odpracovať. Trestne sa už budú stíhať aj 14-ročné deti. (r)

Ceny

Teplo pre domácnosti by malo oproti minuloročnej priemernej cene zdražieť o 15 až 17 %.

Cena elektrickej energie pre domácnosti stúpne priemerne o 5,02 %. Najväčšie zvýšenie bude na východnom Slovensku - priemerne o 6,71 %. Na strednom Slovensku to bude 5,75 % a na západnom 3,46 %.

Za odber pitnej vody, tzv. vodné, a odvádzanie odpadovej vody a čistenie, tzv. stočné, dovedna domácnosti zaplatia priemerne o 23,2 % viac ako tento rok. (Vodné sa zvýši priemerne asi o 14 %, stočné o 35,9 %.)

Najviac - o 25,9 % - vodné stúpne domácnostiam, ktoré odoberajú vodu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, najmenej - o 5,1 % - zákazníkom Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

Zvýšenie stočného najviac pocítia (najvyššie stočné budú mať) odberatelia Podtatranskej, Severoslovenskej, Stredoslovenskej alebo Trnavskej vodárenskej spoločnosti, najmenej odberatelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Plyn na varenie v bytoch zdražie priemerne o 25 %, na kúrenie v rodinných domoch o 5 %.

Škatuľka lacnejších cigariet bude drahšia o približne 7 korún, cigariet luxusnejšej značky o 9 alebo 10 korún. Drahší bude aj alkohol, 0,7 l fľaša 40-percentného alkoholu o 9 korún. (tasr, r)

Dane a odvody

19,2-násobok životného minima, ktorý je nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmov, teda takou, ktorá zdaneniu nepodlieha, predstavuje viac ako vlani. Kým v roku 2005 to na daňovníka bolo 87 936 korún (7 328 mesačne), teraz to je 90 816 korún (mesačne 7 568).

Aj daňový bonus na každé dieťa, ktoré daňovník živí, sa zvýši - zo 450 na 540 korún mesačne.

Naproti tomu odvodová úľava, ktorú dôchodkovo poistený rodič mal, keď na starobné poistenie (starobné + invalidné = dôchodkové poistenie) odvádzal o 0,5 % menej na jedno nezaopatrené dieťa, sa zrušila.

Zdravotné odvody

 • ročné zúčtovanie sa posúva na jún,
 • zvyšuje sa vymeriavací základ zamestnanca o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • zamestnanci budú platiť odvody aj z dividend,
 • osobní asistenti zdravotne postihnutých sa stávajú poistencami štátu,
 • zdravotné poisťovne dostali možnosť znížiť alebo odpustiť SZČO preddavky, ak jej hrozí platobná neschopnosť,
 • za matku na materskej dovolenke platí odvody štát aj vtedy, ak dá dieťa na 4 hodiny denne do jasieľ alebo škôlky. Poistencom štátu zostáva taktiež, ak si popri materskej privyrobí najviac 3450 korún.
 • štát bude platiť poistné za všetky nemocensky poistené osoby počas práceneschopnosti, materskej dovolenky alebo keď ošetrujú blízku osobu,
 • štát platí odvody za nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Títo nezamestnaní neplatia odvody dovtedy, kým ich príjem za mesiac nepresiahne 3450 korún.

Trestné právo

Trestné činy sa budú deliť na prečiny a zločiny. Prečinom bude trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody maximálne 5 rokov. Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest viac ako 5 rokov. Obzvlášť závažným zločinom je taký zločin, pri ktorom trestná sadzba je najmenej 8 rokov.

K doterajším trestom pribudnú alternatívne ako trest povinnej práce a domáceho väzenia. Páchatelia násilných trestných činov, ako je vražda či znásilnenie, budú trestaní prísnejšie.

Hranica trestnej zodpovednosti bude nižšia - z 15 na 14 rokov.

Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti sa budú posudzovať inak. Ak niekto zneužije na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, alebo trestný čin spácha v dome niekoho iného, pôjde o priťažujúcu okolnosť.

Rozšíria sa možnosti nutnej obrany. Ak k vám do bytu neoprávnene niekto vnikne, možno proti nemu použiť zbraň.

Nie všetky prípady sa musia skončiť pred súdom. Prokurátor bude môcť s obvineným uzavrieť dohodu o vine a výške trestu. Súd posúdi, či je primeraná. (rp)

Miestne dane

Najvyššia sadzba dane z pozemkov v obci nesmie presiahnuť 20-násobok tej najnižšej, najvyššia sadzba dane zo stavieb 40-násobok.

Pes so špeciálnym výcvikom sa nezdaňuje len vtedy, ak ho vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Iný pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sa už zdaňovať môže.

(joč)

Sociálne veci

Pomoc v hmotnej núdzi

 • 25 % starobného dôchodku sa nepovažuje za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi bez ohľadu na dĺžku dôchodkového poistenia. No aj tak sa to o 1 % dôchodku za každý ďalší rok poistenia zvýši iba tomu, kto na dôchodky prispieval najmenej 25 rokov.
 • 350 korún mesačne navyše môže dostávať občan v hmotnej núdzi alebo osoba, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do 1 roku veku. Musí však potvrdením pediatra preukázať, že sa s dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
 • Dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá sa individuálne budú poskytovať aj rodinám, ktoré nie sú v hmotnej núdzi, ak ich príjem je nižší ako ich životné minimum.
 • V škole, ktorej najmenej polovicu predstavujú deti z rodín v hmotnej núdzi, sa dotácie a štipendiá budú poskytovať aj ostatným deťom, teda všetkým.
 • Dotácia na školské pomôcky sa bude poskytovať aj škôlkarom, ktorí majú v ďalšom školskom roku nastúpiť do základnej školy.

Služby zamestnanosti

Rekvalifikovať sa na štátne trovy môže iba taký nezamestnaný, ktorému niekto prisľúbil, že ho zamestná.

Toho, koho z evidencie nezamestnaných vyradili preto, že nelegálne pracoval, či s úradom práce nespolupracoval, môžu (znova) zaevidovať po 3 mesiacoch od vyradenia. Na 3 mesiace sa "čakacia lehota" skráti aj tomu, koho z evidencie nezamestnaných vyradili na vlastnú žiadosť.

Tomu, kto sa zúčastňuje na odborných poradenských službách a popritom sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, budú prispievať na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo na opatrovateľku - príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Príspevok na absolventskú prax je o 200 korún vyšší, teda 1700 korún mesačne.

Praxovať je možné najviac 6 mesiacov.

Zamestnanému či živnostníkovi, ktorý bol najmenej 6 mesiacov znevýhodneným nezamestnaným, budú prispievať na dochádzku za prácou - tak dlho, ako bol naposledy v evidencii nezamestnaných, najviac však rok od nástupu do zamestnania či otvorenia si živnosti. Výška príspevku je závislá od vzdialenosti pracoviska od miesta trvalého alebo prechodného pobytu, najviac to je dvetisíc korún.

Dávka v nezamestnanosti

Výška dávky, tzv. podpory, už nebude zhora ohraničená, takže zásluhovosť sa bude uplatňovať v plnej miere - "úplná zásluhovosť". Dávka v každom prípade bude predstavovať 50 % denného vymeriavacieho základu, čiže, pokiaľ ide o bývalého zamestnanca, polovicu jeho priemernej dennej (hrubej) mzdy za 3 roky predo dňom, čo sa stal evidovaným nezamestnaným. Ak by sa v evidencii nezamestnaných ocitol niekto, kto istý čas predtým zarábal mesačne napríklad 40-tisíc korún, ako podporu by dostával 20-tisíc korún.

Dôchodky

Nábeh na úplnú zásluhovosť sa spomalí, takže najvyššie dôchodky ešte nebudú také vysoké a tie najnižšie také nízke, ako mali byť podľa pôvodného plánu. Keby koncom minulého roka (2005) parlament nebol zmenil zákon o sociálnom poistení, najvyšší dôchodok by tento rok bol 19 498 a ten najnižší 4274 korún. Po novom to bude 17 895 a 5115 korún. Rozdiel teda bude menší. V plnej miere princíp zásluhovosti majú dôchodky odzrkadľovať až od roku 2015.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 2. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 4. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Úprava osobného motorového vozidla
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 518
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 716
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 274
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 999
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 989
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 10 693
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 165
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 754
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 532
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 438
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu