Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Chvála solidarity *Reakcia na snahy podriadiť ÚSlL SAV MAtici slovenskej

Je taká skúsenosť: Kto sa nebráni proti násiliu, vzdal sa mu už vopred. Kto sa proti nemu bráni, nevyhráva vždy, ale neprehráva vopred. A najmä: nikdy nestráca ľudskú dôstojnosť a hrdosť. Nastavuje násiliu, podlosti a zbabelosti tvár a vystavuje mu trvalý

účet. Umožňuje jasne pomenovať vinníkov a obete. A najmä: vždy vedie k rozkladu násilia.

Každý z nás si celoživotne buduje svoju tvár. Každý človek si jednotlivo píše svoj jedinečný ľudský životopis skutkami. Včerajšia obeť nemá automatický nárok na celoživotnú rentu - aj ona sa môže stať zajtra vinníkom. No ani včerajší vinník nie je celoživotne zatratený - aj on má zajtra možnosť prejaviť svoju ľudskosť, už len spolupatričnosťou s dnešnými obeťami.

Preto je taký dôležitý každý, aj ten najnepatrnejší a zdanlivo beznádejný prejav odporu voči násiliu, nech vyzerá násilie akokoľvek brutálne, nech sa tvári akokoľvek sebavedome, nech je akokoľvek bezočivé. Nakoniec totiž násilie podľahne. Taká je skúsenosť.

Skryť Vypnúť reklamu

Preto ďakujeme všetkým tým, čo nás podporili v zápase o to, aby sme mohli slobodne bádať a poznávať slovenskú literatúru. Za to, že to môžeme dnes robiť, vďačíme im. Ako slobodní ľudia, nezávisle, bez podriadenosti akejkoľvek ideológii. Tak, ako sme si to sami vybrali a zvolili ako životný údel. Lebo o to šlo v našom spore s tými, čo sa nás nepýtali a chceli nás násilne podriadiť Matici slovenskej. Každý, kto sa v tomto spore ocitol, musel obnažiť svoju tvár. My sa za tú našu hanbiť nemusíme.

Je však dôležité poďakovať sa za podporu každému. Nikoho nevynechať. Preto ďakujeme všetkým, naozaj všetkým, čo nás podporili. Ich podpora sa pre nás stala záväzkom podporiť, ak to bude treba, aj ich v zápase proti násiliu, lebo je to náš spoločný zápas. Dôležité je každé jednotlivé meno. Preto ďakujeme za podporu všetkým kolegyniam a kolegom v Slovenskej akadémii vied a vo všetkých domácich a zahraničných inštitúciách, ktorí zdvihli svoj hlas. Ďakujeme verejnosti, ktorá bránila spravodlivosť a novinárom, ktorí nám dali priestor. Ďakujeme všetkým tým, čo neboli priamo ohrození, ale pochopili, že naše ohrozenie sa môže stať zajtra ich ohrozením. To nie sú anonymné mená inštitúcií, to sú ľudia, ktorí sa spolu s nami rozhodli vzdorovať násiliu:

Skryť Vypnúť reklamu

Ústav etnológie SAV

P. Salner, Z. Vanovičová, D. Ratica, M. Benža, Z. Beňušková, A. Mann, J. Zajonc, D. Belko, I. Kostovská, R. Stoličná, H. Hlôšková, D. Luther, E. Krekovičová, M. Kaľavský, F. Bednárik, G. Kilianová, H. Bakaljarová, M. Vrzgulová, K. Popelková, O. Danglová, E. Riečanská, J. Podoba, M. Leščák, P. Slavkovský, V. Feglová, Ľ. Falťanová, N. Lábadyová, M. Slavkovská

Ústav dejín umenia SAV

I. Gerát, J. Bakoš, I. Mayerová, A. Petrová, M. Čičo, M. Kučerová, D. Bořutová, J. Medvecký, J. Ábelovský, J. Viceníková, K. Závadová, M. Herucová, M. Pötzl-Malíková, K. Jaloviarová, I. Mojžišová, M. Veselý

Ústav svetovej literatúry SAV

Adam Bžoch, Eva Maliti, Ivan Cvrkal, Bogumila Suwara-Marčoková, Veronika Čejková, Alena Moravčíková, Renata Deáková, Soňa Pašteková, Dionýz Ďurišin, Dagmar Sabolová, Ladislav Franek, Jana Šmelková, Marianna Gabovičová, Jana Tesařová, Marián Gazdík, Karol Tomiš, Oľga Gerlachovská, Jana Truhlářová, Ján Jankovič, Ľuben Urbánek, Daniela Jurčišinová, Libuša Vajdová, Katarína Kenížová, Mária Zmetáková, Margaréta Kontrišová, Gabriela Zaťková, Pavol Koprda, Pavol Winczer, Ján Koška, Mária Kusá, Soňa Lesňáková

Skryť Vypnúť reklamu

Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici

Prof.PhDr. Eduard Gombala, CSc., prof.PhDr. Milan Jurčo, CSc., doc.PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc., doc.PhDr. Kristína Krnová, CSc., odb.as. PhDr. Ida Púchyová, CSc., odb.as. Mgr. Ivan Jančovič, Mgr. Henrich Jakubík

ÚLaUK FHV VŠPg v Nitre

Ľubomír Plesník,Mária Valentová,Dagmar Inštitorisová, Zoltán Rédey, Štefan Gero, Ján Kopál, Peter Zlatoš, Marta Žilková, Tibor Žilka, Eva Kapsová, Renáta Beličová

Ústav pro českou literaturu AV ČR

PhDr. Vladimír Macura, DrSc. PhDr. Zdeněk Pešat, DrSc., PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

KSL a LV FF UK v Bratislave

Ladislav Čúzy, Dagmar Kročanová, Valér Mikula, Ján Zambor, Andrea Bokníková, Zdeněk Beran, Hana Urbancová - Kormanová, Braňo Hochel, Zuzana Kákošová, Anna Kruláková, Helena Májeková, Peter Darovec

Skryť Vypnúť reklamu

Archeologické múzeum SNM

Vladimír Turčan, Juraj Bartík, Etela Studeníková, Katarína Čičová, Adrian Vallašek, Eva Mulinová, Zoltán Drenko, Marcela Lojková, Zdeněk Farkaš, Soňa Lesáková, Klára Füryová Igor Bazovský, Katarína Tomčíková, Mária Zacsková, Karel Prášek

Ostravská univerzita - Filozofická fakulta

Miroslav Zelinský, Petr Holý, Iva Málková, Vlasta Čechová, Svatava Urbanová, Olga Badalíková, Jaroslav Pleskot, Libor Magdoň, Jiří Svoboda, Martin Pilař, Jan Malura

Ústav hudobnej vedy SAV

Prof.PhDr. Oskár Elschek, PhDr. Kliment Ondrejka, CSc., PhDr. Jana Lengová, CSc. Tibor Szabó, Edita Kraváriková František Turák, Katarína Bičanová Anna Urbancová, PhDr. Stanislav Dúžek, CSc. PhDr. Vladimír Godár, CSc., Ladislav Kačic PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Mgr. Peter Michalovič, Mgr. Lýdia Mikušová, PhDr. Darina Múdra, CSc.

Skryť Vypnúť reklamu

Ústav anorganickej chémie SAV

Lukáčová, Alex Čumakov, Mária Fellnerová, Oľga Čorbová, Peter Lichvár, Eva Mikšíková, Daniela Ekkertová, Iveta Macková, Pavol Šajgalík, Zoltán Lenčeš, Marta Kubíková, Marián Janek, Klára Hrnčiarová, Vladimír Daněk, Magda Zemanová, Magda Kňazovičová, Jozef Kečtéš, Peter Perichta, Eva Bardyová, Boris Toman, František Hanic, Zdeněk Pánek, Jozef Noga, Ladislav Kosa, Peter Komadel, Katarína Adamkovičová, Ľubomír Benco, Drahoslava Arbeitová, Ľ. Smrčok, Jarmila Heinteinová, D. Tunega, Jozef Krajčovič, D. Gyepesová, M. Kubranová, Z. Rosíková, Ľ. Gáliková, M. Drábik, Slavomil Ďurovič, Eva Schlitzová, Ladislav Turi Nagy, Štefan Varga, Marta Chrenková

KSJ a L PF UMB v Banskej Bystrici

Doc.PhDr. Brigita Šimonová, CSc., Mgr. Lýdia Janáková, PhDr. Dáša Bačíková, PhDr. Oľga Nemčoková, PaedDr. Ľubomír Kováčik, PaedDr. Martin Golema, PaedDr. Ivan Očenáš

Skryť Vypnúť reklamu

INSTITUT FOR LITERARY STUDIES

OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

László Szörényi - Deputy Director

Studi Slavie dell`Europa Centro-Orientale, Roma

Prof. Sante Graciotti - Il Ditectore, dr.hab. Halina JANACZEK - IVANIČKOVÁ - Warszawa

Institut Filologii Slovianskej Varšavskej univerzity

prof.dr.hab. Janusz Siatkowski

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta - Katedra bohemistiky

Doc.PhDr. Alena Štěrbová, CSc., Prof.PhDR. Edvard Lotko, CSc.

FF UK, Katedra české literatury a literární vědy, Praha

Vladimír Binar, Miroslav Procházka, Jiří Brabec, Hana Šmahelová, Miroslav Červenka, Michael Špirit, Ladislava Hájková, Eva Štědroňová, Bohuslav Hoffmann, Václav Vaněk,

Jiří Hošna, Jaroslava Janáčková, Jaromír Linda, Petr Málek, Věra Menclová, Marie Mravcová

Skryť Vypnúť reklamu

Chemický ústav SAV

RNDr. P. Biely, DrSc. Ing. A. Rybár, CSc., Ing. J. Šimúth, DrSc. Ing. E. Sláviková, Ing. I. Tvaroška, DrSc. Ing. E. Stratilová, CSc., Ing. K. Babor, CSc. Ing. Z. Sulová, CSc., Ing. L. Bilisics, CSc. RNDr. J. Šandula, CSc., Ing. E. Breierová, CSc. Ing. S. Šesták, CSc., Ing. P. Capek, CSc. Ing. I. Šimkovic, CSc., Ing. A. Ebringerová, CSc. Ing. R. Vadkertiová, CSc., RNDr. J. Gajdoš, CSc. Alica Vihartovská, Ing. P. Gemeiner, CSc. Júlia Kováčiková, Ing. J. Hirsch, CSc. Oravcová Lívia, Ing. Z. Hromádková, CSC. Pavol Šrapec, Ing. Š. Karácsonyi, CSc. Eva Hrabárová, RNDr. D. Kákoniová, CSc. Vladimír Pätoprstý, Ing. A. Kardošová, CSc. Emil Kanský, RNDr. J. Klaudíny, CSc. Bernardína Buštíková, Ing. G. Kogan, CSc., Lýdia Hronská, RNDr. N. Kolarová, CSc., Štefánia Hajovská, Ing. J. Konigstein, CSc. Marcela Proftová, Ing. K. Linek, CSc. Nadežda Šporánková, RNDr. D. Lišková, CSc., Irina Jančová, RNDr. E. Machová, CSc., Vojtech Hladký, RNDr. A. Malovíková, CSc., Miriam Takáčová, RNDr. E. Matulová, CSc., Tibor Stach, Ing. D. Mislovičová, CSc., Ondrej Šimo, RNDr. Z. Novotná, CSc., Jana Júdová, Ing. L. Petruš, CSc., Dana Hrušovská, RNDr. M. Petrušová, CSc.

Skryť Vypnúť reklamu

Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UPJŠ v Prešove

Marián Milčák, Bibiána Hlebová, Marián Andričík, Ľudmila Liptáková, František Ruščák, Jozef Jacko, Pavol Kušnír, Jana Kesselová, Eva Frúhaufová, Ľuba Sičáková, Marianna Sedláková, Oľga Sabolová, Zuzana Stanislavová, Mária Imrichová

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UPJŠ v Prešove

Stanislav Rakús, A. Valcerová, Juraj Šturdík, J. Sabol, Hana Součková, I. Vaško, Juraj Rusnák, Peter Milčák, Sabolová, J. Zimmermann, I. Bónová, Žemberová

VR Fyzikálneho ústavu SAV

Ing. Štefan Gmuca, CSc., V. Bužek, Š. Olejník, P. Markoš, S. Hlaváč, M. Berta, M. Mihalkovič, M. Jergel

Výbor SLVS pri SAV

Univerzita Albany, New York

Prof.dr. Peter J. Strelka

Helsinské občianske zhromaždenie v SR

za František Broček, predseda

Skryť Vypnúť reklamu

Ústav českého jazyka FF UM v Brne

Zdeňka Hladká, Zdenka Rusínová, Milan Jelínek

Ústav českej literatury FF UM v Brne

Milan Suchomel, Ján Trávníček, Zbyněk Fišer, Zdeněk Kožmín

Katedra knihovníctva a vedeckých informácií FF UK v Bratislave

PhDr. Anna Čabrunová, doc. PhDr. Soňa Makulová, CSc.,RNDr. Vladimír Harašta, PhDr. Marta Matthaeidesová, CSc., PhDr. Ľudmila Hrdináková, Ing. Eva Nedorostová, PhDr. Ľudmila Jurčacková, Mgr. Adriana Pavláková, PhDr. Dušan Katuščák, CSc., Mgr. Jaroslava Poláčiková, doc. Ing. Štefan Kimlička, CSc., PhDr. Pavol Rankov, Mgr. Ivona Kollárová, PhDr. Elena Sakálová, CSc., Ing. Eva Krištofičová, CSc., PhDr. Jela Steinerová, CSc., doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, CSc., doc. PhDr. Gabriela Žibritová,CSc.

Universität Tübingen

Skryť Vypnúť reklamu

Prof. Westheimer, Dr. Tanja Anstall, Prof. Dr. Tilman Berger, Dr. Fritz Hackert, Jürgen Hauff

Universität Konstanz

Prof. Dr. Renate Lachmann, Dr. Susi Frank, Prof. Dr. Igor Smirnov

Universität Hamburg

Prof. Dr. Wolf Schmid

Universität Magdeburg

Prof. Dr. Reinhard Ibler, B. Engel, Dr. Georg Rohde, Dr. habil. Karl Müller, Dr. D. Müller, Doz.Dr. habil. Ch. Heyer, Dr. E. Schmidt, Prof. Dr. R. Belentschikow

Universität München

Prof. Dr. Aage Hansen-Löwe, Prof. Dr. Ulrich Schweier, Prof. Dr. P. Rehder, Prof. Dr. Sedmidubský, Prof. Miloš Okuka, Dr. Jan Jiroušek, Prof. Dr. J.R. Döring-Smirnov

Universität Regensburg

Dr. N. Nübler, W. Janka, M.A., Prof. Dr. Klaus Trost, H. Hebermayer, M.A., Walter Annuss, M.A.

Slavische Seminar Basel

Dr. Ulrich Schmid, Andrea Zink, Irene Fröhlicher, Beatrice Schulter, Bettina Meye, Gillian Cavarero, Elisabeth Maeder, Andrea Leubin, Dr. Petra Hesse, Helena Bühler, Rolf Simmen, Dr. Ilse Erno

Skryť Vypnúť reklamu

Tufts University, Medford USA

Prof. dr. L. P. Senelick

Suffolk University, USA

Thomas F. Connolly

College of the Holy Cross, USA

Prof. dr. James B. Nickoloff

Universität Potsdam, Institut für Slavistik

Prof. Dr. Herta Schmid, Prof.Dr. Peter Kosta, Katrin Berwanger, Monika Kruschinski, Mike Unger, Andreas Doreen, Katharina Lehnert, Stephanie Rymarowicz, Jana Jurajdová, Mathias Rohde, Margareta Merlan, Kathrin Janka, Filip Charvát, Dr. R. Serowy, Dr. Wolfgang Schade, Dr. A. Stallmann, Jana Krötzsch, Dr. Brigit Krehl, Dr. Natascha Drubek-Mayer, Dr. Brigit Krehl, Dr. N. Brederlow, Dr. Ute Rassloff, J. Krötzsch, Prof. F. Göpfert, Prof. Dr. A. Sproede, Prof. Dr. K. Eimermacher, Prof. Dr. Ch. Suppek, Prof. Dr. S. Jachnov, Dr. W. Schlott, Dr. I. Bock, dr. Gassan Gussejnov

Skryť Vypnúť reklamu

FU Berlin

Prof. Dr. Klaus D. Seemann, Dr. Wolf Heinrich Schmidt, Dr. Dorothee Gelhard

Universität Rostock

Prof.Dr. Witold Kosny

School of Slavonic and East European Studies, London

M. A. Branch, G. A. Hosking

Geographisches Institut, University Basel

PD Dr. Dušan Šimko

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 2. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 3. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 4. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 5. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 6. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 7. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Spravte si zásoby zdravia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 196
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 870
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 551
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 628
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 584
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 134
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 795
 8. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 559
 9. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 2 361
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 283
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu