Pondelok, 21. jún, 2021 | Meniny má AlojzKrížovkyKrížovky

n ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

l Opätovne oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2004/05 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), I. L žien a žiačok sú uverejnené v Rozpise RS 2004/05, str. 9. (okrem I. LS/M/D 27. kolo, ktoré bude predohrané ...

l Opätovne oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2004/05 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), I. L žien a žiačok sú uverejnené v Rozpise RS 2004/05, str. 9. (okrem I. LS/M/D 27. kolo, ktoré bude predohrané 4. 5. o 14.00 a 16.30 z dôvodu kvalifikácie ME v termíne 26. - 31. 5). l Žiada FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, I. L žien a žiačok, aby požadované zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach v jarnej časti súť. ročníka 2004/05 písomne zaslali na ŠTK do 31. 1. 05.

Skryť Vypnúť reklamu

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA

l U. č. 351: Ján Kozák (Ličartovce) za telesné napadnutie R po stretnutí a HNS voči R a AR po stretnutí, podľa 11/5, 9/2, 7/2 pokuta 20.000 Sk. Podľa 29/2/a uhradí poplatok 300 Sk. Ukladá FC STEEL TRANS Ličartovce prijať konkrétne opatrenia na zamedzenie vzniku obdobných previnení a tieto písomne predložiť do 10 dní DK. l U. č. 352: Štefan Toporčák (Ličartovce) výkon zvyšku trestu - 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 3 mesiace od 28. 1. do 27. 4. l U. č. 353: (331, 334) za telesné napadnutie spoluhráča po stretnutí a nesplnenie rozhodnutia riadiaceho orgánu podľa 1/6/2/a, čl. 7 a bodu 10 trestá Miroslava Soviča pokutou 15 000 Sk. Podľa 29/2/a uhradí poplatok 500 Sk. l U. č. 354: za účelom náležitého objasnenia okolností NS v stretnutí 18. kola Corgoň ligy Žilina - Inter, ukladá Michalovi Gottwaldovi a MŠK Žilina zaslať písomné vyjadrenie do 4. 2. DK. l U. č. 355: (348) berie na vedomie , že výkon rozhodnutia Arbitrážnej komisie vo veci Petra Dzúrika je zabezpečovaný v termíne do 29. 1., rozhodnutím príslušného orgánu. l U. č. 356: berie na vedomie návrh na výkon rozhodnutia Andreja Krištofíka tým, že rozhodnutím Matriky SFZ bolo návrhu vyhovené (pozastavenie prestupov a hosťovania do 29. 1.). l U. č. 357: konštatuje, že podľa 10/7 trest uložený Miroslavovi Božokovi (MFK Ružomberok) bol k dnešnému dňu vykonaný. l Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí: 29. 1. o 12.00 Rapid - Krems (Pavlík, Slyško, Csabay, umelá tráva), 1. 2. o 14.00 Rapid - České Budějovice (P. Šuniar, Somoláni, M. Cuninka, umelá tráva), 12. 2. o 11.00 Trenčín - Mladá Boleslav (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, miesto bude určené dodatočne). l Oznamuje, že seminár licenčných komisárov (22. 1., Podbanské) sa neuskutočnil z technických dôvodov (zlé poveternostné podmienky a s tým súvisiaci stav cestných komunikácií). Nový termín oznámi v nasledujúcich úradných správach a jednotlivým frekventantom aj písomne. l Ospravedlnenia: Stredák 20. - 28. 1., Ihringová 28. - 30. 1., 4. - 6. 2, Laskovský PN od 28. 1.

n KOMISIA DELEGÁTOV

l Oznamuje, že zimný seminár delegátov SFZ sa uskutoční 19. - 20. 2. v zariadení Energetik v Starej Lesnej. Žiada delegátov, ktorí potrebujú zabezpečiť ubytovanie už od 18. 2. (prezentácia je 19. 2. o 9.30), aby svoju požiadavku nahlásili telefonicky, alebo e-mailom sekretárovi KD: Tatiana Mizerová, tel. č. 02/49249166, mizerova@futbalsfz.sk. Ďalšie informácie s programom obdržíte v pozvánke.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l Obsadenie Štvrťfinále SP 4. 2. o 18.30: AC Karpatia Junior Bratislava - ŠK PROGRAM Dubnica (Ďurica, Rosa, Bohunický, ŠH Mladosť), o 20.00: RCS Košice Juventus Brass Žilina (Živčic, Chudý, Ostroha, ŠH Pri Jazdiarni), o 20.15: Across Pinerola Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Moncnam, Fischer, Škorec, ŠH Mladosť), 5. 2. o 20.15: Kysucké Nové Mesto - ŠK MIMA Trnava (Badura, Horecký, Hazucha, ŠH Kysucké N. Mesto) l Za neospravedlnenú neúčasť na seminári postupuje rozhodcov: Mráza, Simana, Nagya, Kračmera na DK. l DK - U. č. 29: Ján Ivan (RCS Košice) po 2 ŽK ČK, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. 1. (ST/1/4a). l U. č. 30: Gabriel Švec (SABRINA Levice) po 2 ŽK ČK, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. 1. (ST/1/4a). l U. č. 31: Juraj Kuťka (SABRINA Levice) po 2 ŽK ČK, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. 1. (ST/1/4a). l U. č. 32: Tomáš Kuťka (SABRINA Levice) po 2 ŽK ČK, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. 1. (ST/1/4a). l U. č. 33: Dalibor Semanko (Górnik Trnava) ČK, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. 1. (ST/1/1h). l U. č. 34: Igor Nagy (IZOLEX Košice) po 4 ŽK, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. 1. (RS/E/2). l U. č. 35: Štefan Stanko (Pinerola Bratislava) SP ČK, 4 stretnutia nepodmienečne od 26. 1. (ST/1/2a). l U. č. 36: Marek Kozík (Dubnica) SP po 2 ŽK, 1 stretnutie nepodmienečne od 26. 1. (RS/E/2).

Skryť Vypnúť reklamu

n TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

l Subkomisia vzdelávania oznamuje trénerom I. triedy, licencia A, ktorí nepracujú vo vrcholovom futbale, že doškoľovací seminár na predĺženie licencie sa uskutoční 19. 2. 2005 (sobota) v aule Domu športu, Junácka 6 v Bratislave. Program: 9.00 - otvorenie, 9.15 - situačná didaktika vo futbale a jej uplatnenie v trénerskej praxi (Kačáni), 10.15 - diskusia, 10.30 - svalový systém, najčastejšie problémy v zimnej príprave (Bínovský), 12.00 - špeciálna príprava obrancov v hlavnom období (Peráček, Holienka, Tarkovič), 14.00 - záver. Prihlášky posielajte na adresu: Pavol Peráček, technický riaditeľ SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov do zahraničia. Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, RP. Kluby sú povinné vydať RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo začaté disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňuje, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného, a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza! MAĎARSKO Gergely Gery (HFC Humenné), NEMECKO Peter Adamišin (FC Tatran Prešov), Peter Hruška (Inter Bratislava), RAKÚSKO Róbert Hruška (MFK Vrbové), Martin Karnas (Spartak Trnava), Peter Piaček (Tatran Stupava), Peter Klatt (ŠK Slovan Bratislava), Roman Oršula (HFK Prievidza), Róbert Ovad (FK Matador Púchov), Lukáš Semanko (Lokomotíva Trnava), Michal Štolfa (FK Rapid Ružinov Bratislava), Ľubomír Talda (FK Matador Púchov), Miroslav Urban (Veľké Kostoľany), Richard Varadín (MŠK Žilina), Peter Vojtech (AFC Nové Mesto nad Váhom), SLOVINSKO Vladimír Sladojevič (MFK Ružomberok), ČESKÁ REPUBLIKA Michal Červenka (Hoteling Sekule), Tibor Farkaš (Gemerský Jablonec), Martin Moncman (Spartak Trnava), Tomáš Oslovič (FK Bukocel Šport Vranov nad Topľou), Miroslav Ovečka (Nafta Gbely), Karol Pavelka (FK Tempo Partizánske), Marián Rebej (Cementár Turňa nad Bodvou), Michal Šilhavý (Družstevník Báč), Marek Trimai (Hoteling (Sekule). l Upozorňuje, že pri prestupovom konaní (ohlásení prestupu, hosťovania, zrušení hosťovania, transfere do zahraničia) je hráč povinný predložiť k prestupovým dokladom taktiež registračný preukaz, resp. je povinnosťou materského klubu tento doklad doručiť spolu s vyjadrením sa k prestupovému konaniu (súhlasom, nesúhlasom) Matrike SFZ, resp. príslušnej Matričnej komisii RFZ a ObFZ! V prípade, že registračný preukaz klub nevlastní je povinný uviesť dôvod (strata, znehodnotenie a pod.). V prípade poškodenia registračného preukazu je hráč, resp. klub povinný požiadať v zmysle znenia ustanovení Registračného poriadku požiadať o vystavenie jeho duplikátu! l V zmysle znenia "Pravidiel pre činnosť agentov hráčov a klubov" opätovne upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, že pri predkladaní profesionálnej hráčskej zmluvy musí byť v prípade, že hráč využíva služby agenta bezpodmienečne uvedené v zmluve meno, priezvisko agenta a jeho vlastnoručný podpis. V prípade, že hráč nevyužíva služby agenta, táto skutočnosť musí byť taktiež bezpodmienečne uvedená v hráčskej zmluve. Ak tieto údaje zmluva nebude obsahovať, nebude zaregistrovaná! Hráči, ktorým bola doručená zaregistrovaná hráčska zmluva v predchádzajúcom období a nebol v nej uvedený požadovaný údaj, resp. uzavreli "zmluvu o zastupovaní" v priebehu účinnosti hráčskej zmluvy, sú povinní túto skutočnosť najneskôr do 31. 1. 2005 písomne nahlásiť Matrike SFZ. l V súvislosti s vyššie uvedeným opätovne dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, odbornú a laickú futbalovú verejnosť, že v zmysle znenia "Pravidiel pre činnosť agentov hráčov a klubov", je zakázané používať služby osôb, ktoré nevlastnia licenciu na zastupovanie hráčov a klubov vydanú pre túto činnosť SFZ, resp. vydanú iným národným zväzom. Hráč alebo FK v takomto prípade musí mať uzatvorenú zmluvu o zastupovaní registrovanú SFZ, resp. národným zväzom, ku ktorému je agent príslušný! V prípade porušenia uvedených zásad sa hráč, resp. FK vystavuje disciplinárnemu postihu. Licenciu v podmienkach SFZ k dnešnému dňu vlastnia pp.: Juraj Vengloš - Raková 5, 900 91 Limbach, tel.: 00421 33 6477508, tel./fax: 00421 33 6477613, mobil: 0903/710129, e-mail: venglos@csm-agency.sk, Peter Židovský - Mudrochova 1, 831 06 Bratislava, tel./fax: 00421 244873449, e-mail: p.zidovsky@ euroweb.sk, Milan Lednický - Kláštorská 172, 949 01 Nitra, tel./fax: 00421 37 65778572, mobil: 0905/383655, e-mail: fsa@ stonline.sk, Jozef Tokoš - Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, tel. 00421 2 58 233157, fax: 00421 2 58 233156 , e-mail: tokos@jozeftokos.net, Vladimír Varga - J. Borodáča 9, 080 01 Prešov, tel.: 00421 51 7723383, mobil: 0905/901401, e-mail: univag@stonline.sk, Emil Kovarovič - Seberínyho 9, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 2 43426316, mobil: 0903/445140, E- mail: soccon@soccon.sk. l Upozorňuje futbalové kluby republikových súťaží, že do 30. 4. 2005 sú povinné zaslať podklady potrebné k vystaveniu registračných preukazov hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2005/2006 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je prostredníctvom klubu v zmysle znenia "Registračného poriadku" povinný predložiť riadne a úplne, čitateľne vyplnenú "Prihlášku na registráciu", fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako jeden rok) s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k "prihláške") a poplatok vo výške 100 Sk (ten môže byť uhradený na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov o vystavenie RP). Doklady zašlite v stanovenom termíne na adresu: Matrika, Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Žiacke preukazy žiadateľov o vydanie RP neprikladajte! Tieto zašlite Matrike SFZ okamžite po odohraní posledného majstrovského stretnutia súťažného ročníka 2004/05. l Oznamuje funkcionárom a hráčom, že úradné hodiny na Matrike SFZ sú v utorok a štvrtok 9.00 12.00 a 13.30 - 15.30. Žiada o ich rešpektovanie!

Skryť Vypnúť reklamu

n SEKRETARIÁT

l Upozorňuje futbalové kluby, ktoré sú účastníkmi súťaží III. ligy dospelých územne príslušného RFZ, že im bol zaslaný na spracovanie materiál "Dotazník", ktorý sú povinní v termíne do 11. februára 2005 doručiť riadne vyplnený, pri dodržaní zásady uvádzania pravdivých a neskreslených údajov. Zároveň upozorňuje, že v prípade nedoručenia požadovaného materiálu je splnenie tejto povinnosti disciplinárne vymáhateľné. l Opätovne upozorňuje funkcionárov a hráčov, aby na poštové poukážky SFZ pri platbách uvádzali "VARIABILNÝ SYMBOL" príslušnej platby! V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho (rod. číslo, príp. iné), platba nebude akceptovaná! Variabilné symboly boli uvádzané už v ÚS č. 12, 13, 14, 15, 16, 26 a 27 (roč. 2003/2004). Doplnené boli o variabilný symbol Arbitrážnej komisie (31)! Variabilný symbol, platný pre príslušnú platbu opätovne uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Skryť Vypnúť reklamu

Poplatky uvedené vo futbalových normách a ich platobné symboly

poplatky variabilný s. konštantný s.

1. registrácia, prestupy

futsal 141 0379
Futbal - Matrika SFZ 231 0379
2. zahraničné prestupy 232 0379
3. finančné zábezpeky kaucie 379 0379

4. poplatky a pokuty

futsal 144 0379
licenčná komisia 214 0379
ligová komisia 224 0379
odvolacie poplatky 234 0379
komisia rozhodcov 244 0379
zdravotná komisia 254 0379
komisia rady na preskúmanie rozhodnutí 284 0379
trénersko-metodická komisia 304 0379
zmierovacia komisia 314 0379
športovo-technická komisia 324 0379
disciplinárna komisia 334 0379
arbitrážna komisia 31 0379
5. predaj tlačovín (normy, smernice, rozpis, ...) 649110 0379
6. časopis Profutbal 649120 0379
7. Hospodárske náležitosti "R a D" 379100 0379
8. štartovné 662050 0379
9. poplatok SOZA 649030 0379

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. 15 otázok o separovaní. Minimálne na jednu nebudete vedieť odpovedať
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 5. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 8. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 9. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 1. Legislative intention - recodification of the corporate law
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 4. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 5. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 6. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 7. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 8. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 9. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 10. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 524
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 485
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 128
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 685
 5. Po Slovensku na motorke 6 770
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 377
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 918
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 787
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 3 580
 10. Crème de la crème po slovensky 3 180
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu