Piatok, 26. február, 2021 | Meniny má ViktorKrížovkyKrížovky

Športovo - technická komisia

l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2004/05 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), I. L žien a žiačok sú uverejnené v Rozpise RS 2004/05, str. 9. (okrem I. LS/M/D 27. kolo, ktoré bude predohrané 4. 5. ...

l Oznamuje FK, že termíny k jarnej časti súťažného ročníka 2004/05 pre všetky mládežnícke RS (I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), I. L žien a žiačok sú uverejnené v Rozpise RS 2004/05, str. 9. (okrem I. LS/M/D 27. kolo, ktoré bude predohrané 4. 5. o 14.00 a 16.30 z dôvodu kvalifikácie ME v termíne 26. - 31. 5). l Žiada FK, ktoré majú svoje mládežnícke družstvá v RS, I. L žien a žiačok, aby požadované zmeny hracích dní a hracích časov v doma vyžrebovaných stretnutiach v jarnej časti súť. ročníka 2004/05 písomne zaslali na ŠTK do 31. 1. 05.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA ROZHODCOV

l Obsadenie medzištátneho stretnutia 9. 2. Taliansko - Rusko (Micheľ, Ružbarský, Laskovský, Cagliari). l Obsadenie medzinárodných stretnutí: 22/23. 2. LM (Micheľ, Slyško, Csabay, Stredák), 24. 2. UEFA cup Schalke 04 - Šachťor Doneck (Hriňák, J. Šuniar, Medveď, Tomčík). l Obsadenie finálového turnaja halovej sezóny žiakov 31. 1. od 9.00 do 17.00 (Mriglot - zodpovedný za obsadenie, Laskovský, Tabiš, MŠH Prešov), 1. 2. od 9.00 do 12.30 (Kakaščík - zodpovedný za obsadenie, Benko, MŠH Prešov). Zraz delegovaných R 31. 1. a 1. 2. o 8.30. l Obsadenie prípravných stretnutí: 22. 1. o 10.00 Dubnica - Kroměříž (Vlk, Košecký, Ježík, um. tráva), o 12.00 Dubnica - Třinec (Vnuk, Ježík, Košecký , um. tráva), 29. 1. o 11.00 Inter - Č. Budějovice (Hriňák, J. Šuniar, Medveď, um. tráva), o 14.00 Žilina - Slovácko (Minárčik, Valášek, SSFZ, um. tráva), 2. 2. o 14.30 Dubnica - Olomouc B (Ježík, Sluk, Dohnanská, um. tráva), 3. 2. o 15.00 Púchov - Č. Budějovice (Richtárik, Somoláni, Mókoš, um. tráva Senec), 5. 2. o 14.00 Žilina - Opava (Šulgan, Valášek, SSFZ, um. tráva), o 14.30 Dubnica - Slovácko (Jaška, Sluk, Ježík, um. tráva), 12. 2. o 15.00 Púchov - Kunovice (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, um. tráva v Dubnici), l Oznamuje, že na seminári rozhodcov, ktorý organizuje Taliansky futbalový zväz vo Florencii (Coverciano) v dňoch 20 - 23. 4. sa zúčastnia: Olšiak, Vnuk, Smolák, Ihringová. l Oznamuje, že cestovné a prípadné ubytovacie náklady pre pozvaných licenčných komisárov (seminár 22. 1. na Podbanskom) bude znášať príslušný Oblastný (regionálny), futbalový zväz, ktorý komisára na uvedený seminár delegoval. SFZ hradí priestorové zabezpečenie, technické vybavenie prednášok a obed pre pozvaných účastníkov. l Žiada všetkých rozhodcov, ktorí rozhodujú prípravné stretnutia (delegácie SFZ), aby venovali zvýšenú pozornosť vyplňovaniu zápisu na prednej a zadnej strane a zároveň vyžadovali od klubov kompletné vypísanie zápisu (prednú a zadnú stranu) tak, ako pri majstrovskom stretnutí. Pokiaľ si kluby nesplnia túto povinnosť, nemôže sa stretnutie začať. V opačnom prípade bude znášať následky v zmysle predpisov príslušný rozhodca. Počet odosielaných správ z prípravných stretnutí: originál - pokiaľ neboli, resp. boli iba napomínaní, originál a 2 kópie - pokiaľ boli v stretnutí vylúčení hráči, alebo prišlo k udalostiam podliehajúcim disciplinárnemu konaniu. l Oznamuje, že na základe návrhu RFZ schválil VV SFZ 11. 1. na nominačnú listinu rozhodcov SFZ nasledovných R: Milan Cuninka, č. d. 42, 900 82 Blatné, Ivan Kružliak, Topoľčianska 21, 851 01 Bratislava, Martin Klovanič, Prostejovská 41, 080 01 Prešov. Uvedení na nominačnej listine nahradili rozhodcov: Igora Šramku, Ľuboša Udvardyho a Miroslava Jurášeka, ktorí k 31. 12. 2004 ukončili aktívnu rozhodcovskú činnosť. Aj touto cestou im KR ďakuje za ich dlhoročnú aktívnu rozhodcovskú činnosť.

Skryť Vypnúť reklamu

n KOMISIA FUTSALU

l KR - žiada R: Mráza, Simana, Nagya, Múčku, Kračmera, Bohunického, M. Filkusa o písomné zdôvodnenie svojej neúčasti na seminári dňa 8. 1. v Čadci. Písomné zdôvodnenie zašlite do 26. 1. na adresu: Vladimír Badura, Okružná 110/C, 022 01 Čadca. Neospravedlnenie neúčasti bude riešené disciplinárnym postihom. l Obsadenie I. SLF 16. kolo 28. 1. o 18.30: 1. HFC Lučenec - 1. SC INCAR Nitra (Moncman, Fischer, Kubinec), Slov-matic FOFO Bratislava - FC Mäsomax Nitra (Badura, .Chudý, Škorec), ŠK MIMA Trnava - ŠK PROGRAM Dubnica (Morávek, Nagy, Krchňavý), o 20.00: RCS Košice - Across Pinerola Bratislava (Sluka, Papaj, Šulek), 1. FSC Nafta Malacky - FC IZOLEX Nitra (Košiba, Belavý, Börcök), o 20.15: FC Pohotovosť Semic Bratislava - F. A. C. Górnik Trnava (Bronček, Dobroň, Totka), SABRINA Levice voľno. l DK - zmena v adresári: Juraj Bédi predseda DK, mobil: 0915/781250.

Skryť Vypnúť reklamu

n TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA

l Subkomisia vzdelávania oznamuje trénerom I. triedy, licencia A, ktorí nepracujú vo vrcholovom futbale, že doškoľovací seminár na predĺženie licencie sa uskutoční 19. 2. 05 (sobota) od 9.00 v aule Domu športu, Junácka 6 v Bratislave. Prihlášky posielajte na adresu: Pavol Peráček, technický riaditeľ SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

n MATRIKA

l Vyžiadanie hráčov do zahraničia. Nižšie uvedení hráči sú v zmysle Prestupového poriadku povinní okamžite zaslať príslušnú dokladovú dokumentáciu "Žiadosť o uvoľnenie hráča do zahraničia", doklad o úhrade administratívneho poplatku, RP. Kluby sú povinné vydať RP a zaslať Matrike oznámenie, či voči hráčovi bolo zahájené disciplinárne konanie príslušnou DK, resp. či hráč má nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť! Súčasne upozorňuje, že nižšie menovaní hráči majú s okamžitou platnosťou zastavenú pretekársku činnosť v podmienkach SFZ a uvedený klub je povinný zaslať okamžite Matrike SFZ registračný preukaz menovaného a to v prípade, že tento z akýchkoľvek dôvodov nevydal hráčovi, resp. oznámiť, kde sa registračný preukaz hráča nachádza! ČESKÁ REPUBLIKA Marián Had (MFK Ružomberok), Peter Horanič (HFC Humenné), Jozef Kovalčin (Družstevník Sačurov), CHORVÁTSKO Bojan Jurišič (FC Senec), MAĎARSKO Richard Kanócz (Bieľ), NEMECKO Peter Adamišin (BŠK Bardejov), Tomáš Turňa (ŠK Partizán Čierny Balog/Dukla Banská Bystrica), RAKÚSKO Anton Poruba (KFC Majorka Komárno), Richard Veselý (FK Poprad/Rapid Ružinov Bratislava), Ján Zsákovics (Družstevník Trstice). l V zmysle znenia "Pravidiel pre činnosť agentov hráčov a klubov" opätovne upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, že pri predkladaní profesionálnej hráčskej zmluvy musí byť v prípade, že hráč využíva služby agenta bezpodmienečne uvedené v zmluve meno, priezvisko agenta a jeho vlastnoručný podpis. V prípade, že hráč nevyužíva služby agenta, táto skutočnosť musí byť taktiež bezpodmienečne uvedená v hráčskej zmluve. Ak tieto údaje zmluva nebude obsahovať, nebude zaregistrovaná! Hráči, ktorým bola doručená zaregistrovaná hráčska zmluva v predchádzajúcom období a nebol v nej uvedený požadovaný údaj, resp. uzavreli "Zmluvu o zastupovaní" v priebehu účinnosti hráčskej zmluvy, sú povinní túto skutočnosť najneskôr do 31. 1. 2005 písomne nahlásiť Matrike SFZ. l V súvislosti s vyššie uvedeným opätovne dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, odbornú a laickú futbalovú verejnosť, že v zmysle znenia "Pravidiel pre činnosť agentov hráčov a klubov", je zakázané používať služby osôb, ktoré nevlastnia licenciu pre zastupovanie hráčov a klubov vydanú pre túto činnosť SFZ, resp. vydanú iným národným zväzom. Hráč, alebo FK v takomto prípade musí mať uzatvorenú zmluvu o zastupovaní registrovanú SFZ, resp. národným zväzom, ku ktorému je agent príslušný! V prípade porušenia uvedených zásad sa hráč, resp. FK vystavuje disciplinárnemu postihu. Licenciu v podmienkach SFZ k dnešnému dňu vlastnia pp.: Juraj Vengloš Raková 5, 900 91 Limbach, tel.: 00421 33 6477508, tel./fax: 00421 33 6477613, mob.: 0903/710129, E-mail: venglos@ csm-agency.sk, Peter Židovský Mudrochova 1, 831 06 Bratislava, tel./fax: 00421 244873449, E-mail: p.zidovsky@ euroweb.sk, Milan Lednický Kláštorská 172, 949 01 Nitra, tel./fax: 00421 37 65778572, mob.: 0905/383655, E-mail: fsa@ stonline.sk, Jozef Tokoš Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, tel. 00421 2 58 233157, fax: 00421 2 58 233156 , E-mail: tokos@ jozeftokos.net, Vladimír Varga J. Borodáča 9, 080 01 Prešov, tel.: 00421 51 7723383, mob.: 0905/901401, E-mail: univag@ stonline.sk, Emil Kovarovič - Seberínyho 9, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 2 43426316, mob.: 0903/445140, E-mail: soccon@ soccon.sk. l Upozorňuje, že pri prestupovom konaní (ohlásení prestupu, hosťovania, zrušení hosťovania, transfere do zahraničia) je hráč povinný predložiť k prestupovým dokladom taktiež registračný preukaz, resp. je povinnosťou materského klubu tento doklad doručiť spolu s vyjadrením sa k prestupovému konaniu (súhlasom, nesúhlasom) Matrike SFZ, resp. príslušnej Matričnej komisii RFZ a ObFZ! V prípade, že registračný preukaz klub nevlastní je povinný uviesť dôvod (strata, znehodnotenie a pod.). V prípade poškodenia registračného preukazu je hráč, resp. klub povinný požiadať v zmysle znenia ustanovení Registračného poriadku požiadať o vystavenie jeho duplikátu! l Upozorňuje futbalové kluby republikových súťaží, že do 30. 4. 05 sú povinné zaslať podklady potrebné k vystaveniu registračných preukazov hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2005/06 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je prostredníctvom klubu v zmysle znenia "Registračného poriadku" povinný predložiť riadne a úplne, čitateľne vyplnenú "Prihlášku k registrácii", fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako jeden rok) s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k "Prihláške") a poplatok vo výške 100,- SK (ten môže byť uhradený na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov o vystavenie RP). Doklady zašlite v stanovenom termíne na adresu: Matrika, Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Žiacke preukazy žiadateľov o vydanie RP neprikladajte! Tieto zašlite Matrike SFZ okamžite po odohraní posledného majstrovského stretnutia súťažného ročníka 2004/05. l Oznamuje funkcionárom a hráčom, že úradné hodiny na Matrike SFZ sú v utorok a štvrtok 9,00 12,00 a 13,30 15,30. Žiada o ich rešpektovanie!

Skryť Vypnúť reklamu

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Študuj ekonómiu na špičkovej škole a odštartuj svoju kariéru!
 4. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 5. Študuj perspektívne programy!
 6. Si maturant? Vyber si kvalitu a príď študovať pod Zobor!
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 9. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 10. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 3. Dáma s pávím pierkom
 4. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 5. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 6. Získaj náskok pred štartom
 7. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 8. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 9. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 10. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 17 776
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 734
 3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 8 795
 4. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 089
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 840
 6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 571
 7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 176
 8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 6 067
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 168
 10. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti 4 789
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Podnikateľ Michal Suchoba.

Ministerstvo spravodlivosti finišuje so žiadosťou o vydanie.

12 h

OĽaNO by volilo podstatne menej ľudí.

10 h
Komentár Zuzany Kepplovej

Zavolajte mi vedcov

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.

U Matoviča nepožívajú vedci a odborníci vyšší status ako v režime Fica.

16 h