Pondelok, 6. december, 2021 | Meniny má MikulášKrížovkyKrížovky

Niektoré miestne dane v okresných mestách

mesto Daň Poplatok za komunálne odpady...
  za psa (Sk/ks/rok) za ubytovanie (Sk/osoba/noc) za predajné automaty (Sk/ks/rok) za nevýherné hracieprístroje (Sk/ks/rok) 
Malacky v rodinnom dome 200, v bytovke 1100 nevyberajú nevyberajú nevyberajú za 1. až 4. člena domácnosti 1,09 Sk/deň,za 5. a ďalšieho 0,55
Pezinok v dome s najmenej 4 bytmi 800, inak 150 10 Sk/lôžko/noc do 10 druhov tovaru 2000, s vyše 10 druhmi 5000, ak aj cigarety, alkohol, tak 50 000 3000 fyzické osoby v rodinnom dome 1,10Sk/osoba/deň, v bytovke 1,37; bez trvalého,prechodného pobytu v meste za užívanie nehnuteľnostiinak ako na podnikanie 1,30
Senec v rodinnom dome 200, v bytovke malé plemeno 500stredné, veľké 1500, chovaného podnikateľom 1000 20 do 10 druhov tovaru 3000, s viac ako 10-timi druhmi 4000,ak aj cigarety alebo alkohol,tak 5-násobok elektronické na počítačové hry 2000, automatické hojdačky pre deti 1000,inak 25 000 s vlastnou nádobou 1,15 Sk/osoba/deň,inak pre 1. až 3. člena domácnosti 3,30,pre ďalšieho 1,15
Trnava v bytovke 1000, v rodinnom dome 300,za ďalšieho +2000 v hoteli, moteli, penzióne 20, v ubytovni, chate 10 nezaviedli bytovka 300 Sk/rok,rodinný dom 320(pri 4-člennej rodine)
5000, s úľavami (PC na internet 0)
Dunajská Streda v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 20 2400 9600 584 Sk/osoba/rok
Galanta 100 -- 1 000 15 3000 3000 v rodinnom dome 1,30 Sk/osoba/deň, inak 0,80 -- 3,10
Hlohovec v bytovke 1200 (dôchodcovia 350), v rodinnom dome 300 (120) 10 3000 elektronické 10 000,mechanické 3000, v internetkaviarni 5000 401,50 Sk/osoba/rok
Piešťany v bytovke 1000, v rodinnom dome 250, za ďalšieho +50 % 30 nepotravinové 2500 5000, PC s internetom 0 522 Sk/osoba/rok
Senica v bytovke 1500, v rodinnom dome 150,v podnikateľskom objekte 150 10 1 000 pre dospelých 6000, pre deti 1200 555 Sk/osoba/rok
Skalica v bytovke 1200, v rodinnom dome 120 x 5 000 5000 500 Sk/osoba/rok,u občanov nad 62 rokov 400
Trenčín nevyberajú nevyberajú nevyberajú nevyberajú 1,70 Sk/osoba/deň
Bánovce nad Bebravou v rodinnom 180, v bytovke 1000 10 na alkohol a cigarety 5000, ostatné 500 biliard, šípky, PC s internetom 3000 409 Sk/rok
Ilava v rodinnom dome 200, v bytovke 600 15 1000 elektronické 10 000, mechanické 500 pre fyzické osoby 516 Sk/osoba/rok
Myjava nevyberajú nevyberajú nevyberajú nevyberajú pre obyvateľov mesta 516 Sk/osoba/rok
Nové Mesto nad Váhom v rodinnom dome 200, v bytovke 1500 10 2000 5000 450 Sk/osoba/rok
Partizánske v bytovke 850 (za ďalšieho +1000),), rodinnom dome 270 (+320v podnikateľskom objekte 850 (+1000),záhradnej chatke 300 (+450) 10 aj na alkohol a cigarety 6000,inak 3000 šípky, jukebox, PC s internetom 3000,inak 10 000 x
Považská Bystrica v bytovke 800, v rodinnom dome 60/100/200- podľa lokality 10 1000 na počítačové hry 3000, biliard 10 000,gulečník 5000, iné 1000 1,60 Sk/l; 1,50 Sk/osoba/deň,ak nie je zavedený množstvový zber
Prievidza v bytovke 1070, inak 320 10 1000, 5000 - podľa typu 6000 0,40 -- 3,30 Sk/osoba/deň alebo 3,48 Sk/kg
Púchov v rodinnom dome 150, bytovke 1000 15 1000, 2000, 5000 - podľa typu mechanické 500, elektrické 2000 600 Sk/osoba/rok
Nitra v bytovke 1500, v rodinnom dome 200,v okrajových častiach mesta 120 10 1200 20 000 2 Sk/osoba/deň
Komárno v rodinnom dome 100, 200, 300 - podľa lokality,v bytovke s uzavretým dvorom200, 300, bez uzavretého dvora 1000 v historickom jadre mesta 20, inak 10 v budove 3000,vonku 5000 elektronické 12 000, mechanické 3000 pre fyzické osoby 462 -- 365 Sk/rok
Levice v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 10 900 500 0,20 Sk/l u podnikateľov,1,39 Sk/osoba/deň u fyzických osôb
Nové Zámky v rodinnom dome 120, v domedo 12 bytov 300, nad 12 bytov 1000 10 2500 5000 1,30 Sk/osoba/deň
Šaľa v bytovke 800, rodinnom dome 120 nezaviedli do 10 druhov tovaru 1000, inak 2000 3000, PC s internetom 500 rodinný dom 615 Sk/osoba/rok,bytový 545 Sk/osoba/rok;časti Kilič a Hetméň 450 Sk/osoba/rok
Topoľčany v rodinnom dome 360,v bytovke 750, v Malých a Veľkých Bedzanoch 150, za ďalšieho +50 % 10 s 1 druhom tovaru 500,;s 2 -- 10 druhmi 1000, s vyše 10 druhmi 2000podľa podielu alkoholua cigariet na predaji až 5-násobok na počítačové hry 5000, na detskú zábavu 500,gulečník, bowling, šípky 1000 648 Sk/osoba/rok
Zlaté Moravce v rodinnom dome 150, v bytovke 500, v chovnom priestore podnikateľa 600 10 na verejných miestach 1500,inak 800 mechanické 3000, inak 6000 fyzické osoby390 Sk/osoba/rok
Žilina v bytovke 1500, v rodinnomdome 300, v okrajovej časti mesta 100, v podnikateľskomobjekte 2000 20 do 10 druhov tovaru 1500, nad 10 druhov 3000,na alkohol a cigarety 12 000 20 000 x
Bytča v rodinnom dome 100, v bytovke 500 x do 10 druhov tovaru 1000, inak 2000 v reštaurácii, pohostinstve 20 000, inak 4000 1,08 Sk/osoba/deň
Čadca v bytovke 1000, inak 150 10 1500 12 000 x
Dolný Kubín v rodinnom dome 400, v bytovke 1200,v koterci označenom menoma adresou 400, v miestnej časti Jelšava 60, na stráženiepodnikateľského objektu 1500 10 aj na tabak alebo alkohol 6000, inak 1200, potravinové sú oslobodené nevyberajú 1,15 Sk/osoba/deň,pri množstvovom zbere 0,46 Sk/l
Kysucké Nové Mesto v bytovke 1095, v rodinnom dome v okrajových častiach mesta 183, inde 365 10 v pamiatkovom území 3650 počítač 3650,biliard, gulečník 9125,inak 2555 1,30 Sk/osoba/deň
Liptovský Mikuláš v bytovke 1100, v rodinnomdome 300, v podnikateľskom objekte 500 10, 20, 30 - podľa triedy na tabak, alkohol 5000, inak 1000 5000 u fyzických osôb1,10 Sk/osoba/deň
Martin v rodinnom dome 240, v bytovke, podnikateľskom objekte 1200 10 potravinové 1000, inak 2000 5000 456 Sk/osoba/rok
Námestovo v bytovke 840, v rodinnom dome 300, v podnikateľskom objekte 1200 10 potravinové 1000, inak 2000 6000 x
Ružomberok v rodinnom dome 200,v bytovke 1000 5 1000 1000 pri množstvovom zbere 0,393 Sk/osoba/deň,inak 1,234 Sk/osoba/deň
Turčianske Teplice v rodinnom dome 190, v bytovke 750 (bojový,strážny pes 1300) 18 do 10 druhov tovaru1500, inak 2000 2500 0,44 Sk/osoba/deň,u podnikateľov v reštauráciách 1,60,aj v ubytovaní 3,30 Sk/osoba/deň
Tvrdošín v rodinnom dome 150, v bytovke 500 5 x x 0,85 Sk/osoba/deň,pri množstvovom zbere 0,50 Sk/l(0,90 Sk/kg pri veľkokapacitných kontajneroch)
Banská Bystrica v rodinnom dome 500(za ďalšieho +1000), inak 1000 10 1200 -- 12 000, podľa typu 20 000 Sk x
Banská Štiavnica v bytovke 1500, v rodinnom 200, na samote 0 15 1000 za PC s hrami v internetkaviarni 1000, inak 4000 1,32 Sk/osoba/deň
Brezno v rodinnom dome 500, v bytovke 1000 5 1000 biliard, stolný futbal, šípky 500, inak 1000 x
Detva v rodinnom dome v meste 350,v prímestských častiach 100, v bytovke 1100 10 2500 3000 x
Krupina v rodinnom dome 300, v bytovke 1000,v podnikateľskom objekte 500 x x elektronické na počítačové hry,automaty 10 000, iné 3000 x
Lučenec v bytovke 1200, v rodinnom dome 500, za poľovníckehov rodinnom dome 500, bytovke 1200 10 do 10 druhov tovaru 2700, s vyše 10 druhmi 3600, ak aj alkohol alebo cigarety, tak 10 800 so softvérom na počítačové hry, 0na hry cez internet 1000, inak 500 x
Prešov v bytovke 1000 (za ďalšieho + 3000),v rodinnom dome 500 (+1000) 20 2 500 2000 480 Sk/osoba/rok, za 3. a 4. osobupo 430 a 5. a ďalšiu osobu po 170
Bardejov v bytovke v Bardejovských 10 na tabak a alkohol 2500, inak 1 500 1200 400 Sk/osoba/rok
Poltár v rodinnom dome 500 (za ďalšieho +1000), inak 1000 10 1200 -- 12 000,podľa typu 20 000 Sk x
Revúca v rodinnom dome, v záhradkárskej osade 300, v bytovke 1000 x 5000 3000 x
Rimavská Sobota v bytovke 1500, rodinnom dome 500,v pričlenených obciach, častiach mesta, pustatinách 300, v podnikateľskom objekte 2000 10 do 10 druhov tovaru 2000,s vyše 10 druhmi 3000, ak aj alkohol alebo cigarety, tak 10 000 na počítačové hry 15000, inak 5000 x
Veľký Krtíš v rodinnom dome 300 (za ďalšieho +500),v bytovke 1000 (+1300), v záhradkárskej osade, kynológ 200 (+300) 10 na cigarety a alkohol 5000,inak 1000 5000 x
Zvolen v rodinnom dome 600, bytovke 1500,záhradkárskej osade 400, inak 1500 10 1000 -- 2000, podľa typu 3000 x
Žarnovica v bytovke 1250, v rodinnom dome 250,v okrajových častiach mesta 150 10 do 10 druhov tovaru1200, inak 2400 x 1,0959 Sk/osoba/deň
Žiar nad Hronom na území mesta 1000, v záhradkárskejčasti 500, v rodinnom dome 250kúpeľoch 2000, v rodinnom dome 700,u osamelých nad 70 rokov 100 10 2400 x 0,39 Sk/l
Humenné v bytovke 1000, v rodinnom dome 200 15 3000 5000 324 Sk/osoba/rok
Kežmarok 200, 400, 600 (za ďalšieho +300, 550, 800) -podľa ulíc, na stráženie podnikateľského objektu 500 (+750) v hoteli, penzióne 20,inak 10 s potravinami 1000,inak 2000 na počítačové hry 10000, inak 5000 1,32 Sk/osoba/deň
Levoča v bytovke 1000 (za ďalšieho+500), v rodinnom dome 400 15 do 10 druhov tovaru 1500, inak 3000 počítačové hry, biliard 5000, bowling 10 000, iné 3000 1 Sk/osoba/deň
Medzilaborce v centre mesta 200, v okrajových častiach 100, na ochranu podnikateľskéhoobjektu 300, resp. 150 nevyberajú 2000 10 000 x
Poprad v katastrálnom území Poprad 1000, inde 600 15 5000 elektronické 10 000, mechanické 5000 495 Sk/osoba/rok
Sabinov v bytovke 800, v rodinnom dome 500 2 do 10 druhov tovarov 1000, iné 2000 1000 400 Sk/osoba/rok, 5. a ďalšia osoba po 200
Snina v bytovke 500, v rodinnom dome 200 10 1 000 500 200 Sk/osoba/rok
Stará Ľubovňa v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 5 1000 1000 400 Sk/osoba/rok
Stropkov v bytovke 500, v rodinnom dome 200 10 na alkohol a cigarety 3000, iné 1 000 na počítačové hry 2000,mechanické 3000, bowling 5000,PC v internetkaviarni 1000, iné 2000 350 Sk/osoba/rok
Svidník v bytovke 1100, v rodinnom dome 700, na stráženie podnikateľského priestoru 1800 20 na potraviny 1000,iné 2 000 10 000 330 Sk/osoba/rok, pri množstvovom zbere: za 110 l kontajner 1 144 Sk/rok,za 1 100 l kontajner 11 440,za veľkokapacitný kontajner 2 100 Sk
Vranov nad Topľou v bytovke 1000, v rodinnom dome 400, v podnikateľskom objekte 700 20 do 10 druhov tovaru 1000, nad 10 druhov 2000, ak aj cigarety a alkohol, tak 5000 PC v internetkaviarni 500,iné 1000 1. a 2. člen domácnosti po 401,50 Sk/rok,3. a 4. po 201,5. a ďalší po 80
Košice v bytovke 1200, v rodinnom dome 300 25 3000 5000, PC v internetkaviarni 0 650 Sk/osoba/rok
Gelnica v bytovke 600, v rodinnom dome 200, v niektorých častiach 100 5 do 5 druhov tovaru 750, 6--10 druhov 1200, inak 1700 250 400 Sk/osoba/rok
Michalovce v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 20 1500 15 000 1,20 Sk/osoba/deň
Rožňava v bytovke 825, v rodinnom dome 330 20 1000 5000 548 Sk/osoba/rok
Sobrance 200 20 5000 5000 300 Sk/osoba/rok
Spišská Nová Ves v bytovke 3000, v rodinnom dome 700 10 1500 10 000 438 Sk/osoba/rok
Trebišov v bytovke 1000, v rodinnom dome 200 nevyberajú 1000 2000 440 Sk/osoba/rok

Poznámka

V tabuľke nie sú všetky špecifiká (úľavy, oslobodenia a podobne) miestnych daní v tom-ktorom meste.


Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 2. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 3. Študuj, čo ťa baví na Trenčianskej univerzite!
 4. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 5. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 6. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 7. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
 8. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 9. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú
 10. Vieme, ako si môžete dopriať a nezaťažiť pritom rodinný rozpočet
 1. Ako podnikať na internete. V Košiciach sa to naučíte zadarmo
 2. Buďte o krok napred voči konkurencií so štúdiom MBA
 3. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 4. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 5. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú
 6. Vieme, ako si môžete dopriať a nezaťažiť pritom rodinný rozpočet
 7. Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco
 8. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 9. Dobrá receptúra musí mať „oko draka“
 10. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 18 991
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 847
 3. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 10 624
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 851
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 854
 6. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 231
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 243
 8. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 3 077
 9. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor 2 076
 10. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 1 776
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ernesta Valka zavraždili v roku 2010.

Obžalovaný Radič sa môže dostať na slobodu. Začne konať ministerka.


7 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Voľba detskej ombudsmanky bude vo štvrtok.


a 2 ďalší 5 h
Skryť Zatvoriť reklamu