Štvrtok, 21. február, 2019 | Meniny má Eleonóra

Niektoré miestne dane v okresných mestách

mesto Daň Poplatok za komunálne odpady...
  za psa (Sk/ks/rok) za ubytovanie (Sk/osoba/noc) za predajné automaty (Sk/ks/rok) za nevýherné hracieprístroje (Sk/ks/rok) 
Malacky v rodinnom dome 200, v bytovke 1100 nevyberajú nevyberajú nevyberajú za 1. až 4. člena domácnosti 1,09 Sk/deň,za 5. a ďalšieho 0,55
Pezinok v dome s najmenej 4 bytmi 800, inak 150 10 Sk/lôžko/noc do 10 druhov tovaru 2000, s vyše 10 druhmi 5000, ak aj cigarety, alkohol, tak 50 000 3000 fyzické osoby v rodinnom dome 1,10Sk/osoba/deň, v bytovke 1,37; bez trvalého,prechodného pobytu v meste za užívanie nehnuteľnostiinak ako na podnikanie 1,30
Senec v rodinnom dome 200, v bytovke malé plemeno 500stredné, veľké 1500, chovaného podnikateľom 1000 20 do 10 druhov tovaru 3000, s viac ako 10-timi druhmi 4000,ak aj cigarety alebo alkohol,tak 5-násobok elektronické na počítačové hry 2000, automatické hojdačky pre deti 1000,inak 25 000 s vlastnou nádobou 1,15 Sk/osoba/deň,inak pre 1. až 3. člena domácnosti 3,30,pre ďalšieho 1,15
Trnava v bytovke 1000, v rodinnom dome 300,za ďalšieho +2000 v hoteli, moteli, penzióne 20, v ubytovni, chate 10 nezaviedli bytovka 300 Sk/rok,rodinný dom 320(pri 4-člennej rodine)
5000, s úľavami (PC na internet 0)
Dunajská Streda v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 20 2400 9600 584 Sk/osoba/rok
Galanta 100 -- 1 000 15 3000 3000 v rodinnom dome 1,30 Sk/osoba/deň, inak 0,80 -- 3,10
Hlohovec v bytovke 1200 (dôchodcovia 350), v rodinnom dome 300 (120) 10 3000 elektronické 10 000,mechanické 3000, v internetkaviarni 5000 401,50 Sk/osoba/rok
Piešťany v bytovke 1000, v rodinnom dome 250, za ďalšieho +50 % 30 nepotravinové 2500 5000, PC s internetom 0 522 Sk/osoba/rok
Senica v bytovke 1500, v rodinnom dome 150,v podnikateľskom objekte 150 10 1 000 pre dospelých 6000, pre deti 1200 555 Sk/osoba/rok
Skalica v bytovke 1200, v rodinnom dome 120 x 5 000 5000 500 Sk/osoba/rok,u občanov nad 62 rokov 400
Trenčín nevyberajú nevyberajú nevyberajú nevyberajú 1,70 Sk/osoba/deň
Bánovce nad Bebravou v rodinnom 180, v bytovke 1000 10 na alkohol a cigarety 5000, ostatné 500 biliard, šípky, PC s internetom 3000 409 Sk/rok
Ilava v rodinnom dome 200, v bytovke 600 15 1000 elektronické 10 000, mechanické 500 pre fyzické osoby 516 Sk/osoba/rok
Myjava nevyberajú nevyberajú nevyberajú nevyberajú pre obyvateľov mesta 516 Sk/osoba/rok
Nové Mesto nad Váhom v rodinnom dome 200, v bytovke 1500 10 2000 5000 450 Sk/osoba/rok
Partizánske v bytovke 850 (za ďalšieho +1000),), rodinnom dome 270 (+320v podnikateľskom objekte 850 (+1000),záhradnej chatke 300 (+450) 10 aj na alkohol a cigarety 6000,inak 3000 šípky, jukebox, PC s internetom 3000,inak 10 000 x
Považská Bystrica v bytovke 800, v rodinnom dome 60/100/200- podľa lokality 10 1000 na počítačové hry 3000, biliard 10 000,gulečník 5000, iné 1000 1,60 Sk/l; 1,50 Sk/osoba/deň,ak nie je zavedený množstvový zber
Prievidza v bytovke 1070, inak 320 10 1000, 5000 - podľa typu 6000 0,40 -- 3,30 Sk/osoba/deň alebo 3,48 Sk/kg
Púchov v rodinnom dome 150, bytovke 1000 15 1000, 2000, 5000 - podľa typu mechanické 500, elektrické 2000 600 Sk/osoba/rok
Nitra v bytovke 1500, v rodinnom dome 200,v okrajových častiach mesta 120 10 1200 20 000 2 Sk/osoba/deň
Komárno v rodinnom dome 100, 200, 300 - podľa lokality,v bytovke s uzavretým dvorom200, 300, bez uzavretého dvora 1000 v historickom jadre mesta 20, inak 10 v budove 3000,vonku 5000 elektronické 12 000, mechanické 3000 pre fyzické osoby 462 -- 365 Sk/rok
Levice v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 10 900 500 0,20 Sk/l u podnikateľov,1,39 Sk/osoba/deň u fyzických osôb
Nové Zámky v rodinnom dome 120, v domedo 12 bytov 300, nad 12 bytov 1000 10 2500 5000 1,30 Sk/osoba/deň
Šaľa v bytovke 800, rodinnom dome 120 nezaviedli do 10 druhov tovaru 1000, inak 2000 3000, PC s internetom 500 rodinný dom 615 Sk/osoba/rok,bytový 545 Sk/osoba/rok;časti Kilič a Hetméň 450 Sk/osoba/rok
Topoľčany v rodinnom dome 360,v bytovke 750, v Malých a Veľkých Bedzanoch 150, za ďalšieho +50 % 10 s 1 druhom tovaru 500,;s 2 -- 10 druhmi 1000, s vyše 10 druhmi 2000podľa podielu alkoholua cigariet na predaji až 5-násobok na počítačové hry 5000, na detskú zábavu 500,gulečník, bowling, šípky 1000 648 Sk/osoba/rok
Zlaté Moravce v rodinnom dome 150, v bytovke 500, v chovnom priestore podnikateľa 600 10 na verejných miestach 1500,inak 800 mechanické 3000, inak 6000 fyzické osoby390 Sk/osoba/rok
Žilina v bytovke 1500, v rodinnomdome 300, v okrajovej časti mesta 100, v podnikateľskomobjekte 2000 20 do 10 druhov tovaru 1500, nad 10 druhov 3000,na alkohol a cigarety 12 000 20 000 x
Bytča v rodinnom dome 100, v bytovke 500 x do 10 druhov tovaru 1000, inak 2000 v reštaurácii, pohostinstve 20 000, inak 4000 1,08 Sk/osoba/deň
Čadca v bytovke 1000, inak 150 10 1500 12 000 x
Dolný Kubín v rodinnom dome 400, v bytovke 1200,v koterci označenom menoma adresou 400, v miestnej časti Jelšava 60, na stráženiepodnikateľského objektu 1500 10 aj na tabak alebo alkohol 6000, inak 1200, potravinové sú oslobodené nevyberajú 1,15 Sk/osoba/deň,pri množstvovom zbere 0,46 Sk/l
Kysucké Nové Mesto v bytovke 1095, v rodinnom dome v okrajových častiach mesta 183, inde 365 10 v pamiatkovom území 3650 počítač 3650,biliard, gulečník 9125,inak 2555 1,30 Sk/osoba/deň
Liptovský Mikuláš v bytovke 1100, v rodinnomdome 300, v podnikateľskom objekte 500 10, 20, 30 - podľa triedy na tabak, alkohol 5000, inak 1000 5000 u fyzických osôb1,10 Sk/osoba/deň
Martin v rodinnom dome 240, v bytovke, podnikateľskom objekte 1200 10 potravinové 1000, inak 2000 5000 456 Sk/osoba/rok
Námestovo v bytovke 840, v rodinnom dome 300, v podnikateľskom objekte 1200 10 potravinové 1000, inak 2000 6000 x
Ružomberok v rodinnom dome 200,v bytovke 1000 5 1000 1000 pri množstvovom zbere 0,393 Sk/osoba/deň,inak 1,234 Sk/osoba/deň
Turčianske Teplice v rodinnom dome 190, v bytovke 750 (bojový,strážny pes 1300) 18 do 10 druhov tovaru1500, inak 2000 2500 0,44 Sk/osoba/deň,u podnikateľov v reštauráciách 1,60,aj v ubytovaní 3,30 Sk/osoba/deň
Tvrdošín v rodinnom dome 150, v bytovke 500 5 x x 0,85 Sk/osoba/deň,pri množstvovom zbere 0,50 Sk/l(0,90 Sk/kg pri veľkokapacitných kontajneroch)
Banská Bystrica v rodinnom dome 500(za ďalšieho +1000), inak 1000 10 1200 -- 12 000, podľa typu 20 000 Sk x
Banská Štiavnica v bytovke 1500, v rodinnom 200, na samote 0 15 1000 za PC s hrami v internetkaviarni 1000, inak 4000 1,32 Sk/osoba/deň
Brezno v rodinnom dome 500, v bytovke 1000 5 1000 biliard, stolný futbal, šípky 500, inak 1000 x
Detva v rodinnom dome v meste 350,v prímestských častiach 100, v bytovke 1100 10 2500 3000 x
Krupina v rodinnom dome 300, v bytovke 1000,v podnikateľskom objekte 500 x x elektronické na počítačové hry,automaty 10 000, iné 3000 x
Lučenec v bytovke 1200, v rodinnom dome 500, za poľovníckehov rodinnom dome 500, bytovke 1200 10 do 10 druhov tovaru 2700, s vyše 10 druhmi 3600, ak aj alkohol alebo cigarety, tak 10 800 so softvérom na počítačové hry, 0na hry cez internet 1000, inak 500 x
Prešov v bytovke 1000 (za ďalšieho + 3000),v rodinnom dome 500 (+1000) 20 2 500 2000 480 Sk/osoba/rok, za 3. a 4. osobupo 430 a 5. a ďalšiu osobu po 170
Bardejov v bytovke v Bardejovských 10 na tabak a alkohol 2500, inak 1 500 1200 400 Sk/osoba/rok
Poltár v rodinnom dome 500 (za ďalšieho +1000), inak 1000 10 1200 -- 12 000,podľa typu 20 000 Sk x
Revúca v rodinnom dome, v záhradkárskej osade 300, v bytovke 1000 x 5000 3000 x
Rimavská Sobota v bytovke 1500, rodinnom dome 500,v pričlenených obciach, častiach mesta, pustatinách 300, v podnikateľskom objekte 2000 10 do 10 druhov tovaru 2000,s vyše 10 druhmi 3000, ak aj alkohol alebo cigarety, tak 10 000 na počítačové hry 15000, inak 5000 x
Veľký Krtíš v rodinnom dome 300 (za ďalšieho +500),v bytovke 1000 (+1300), v záhradkárskej osade, kynológ 200 (+300) 10 na cigarety a alkohol 5000,inak 1000 5000 x
Zvolen v rodinnom dome 600, bytovke 1500,záhradkárskej osade 400, inak 1500 10 1000 -- 2000, podľa typu 3000 x
Žarnovica v bytovke 1250, v rodinnom dome 250,v okrajových častiach mesta 150 10 do 10 druhov tovaru1200, inak 2400 x 1,0959 Sk/osoba/deň
Žiar nad Hronom na území mesta 1000, v záhradkárskejčasti 500, v rodinnom dome 250kúpeľoch 2000, v rodinnom dome 700,u osamelých nad 70 rokov 100 10 2400 x 0,39 Sk/l
Humenné v bytovke 1000, v rodinnom dome 200 15 3000 5000 324 Sk/osoba/rok
Kežmarok 200, 400, 600 (za ďalšieho +300, 550, 800) -podľa ulíc, na stráženie podnikateľského objektu 500 (+750) v hoteli, penzióne 20,inak 10 s potravinami 1000,inak 2000 na počítačové hry 10000, inak 5000 1,32 Sk/osoba/deň
Levoča v bytovke 1000 (za ďalšieho+500), v rodinnom dome 400 15 do 10 druhov tovaru 1500, inak 3000 počítačové hry, biliard 5000, bowling 10 000, iné 3000 1 Sk/osoba/deň
Medzilaborce v centre mesta 200, v okrajových častiach 100, na ochranu podnikateľskéhoobjektu 300, resp. 150 nevyberajú 2000 10 000 x
Poprad v katastrálnom území Poprad 1000, inde 600 15 5000 elektronické 10 000, mechanické 5000 495 Sk/osoba/rok
Sabinov v bytovke 800, v rodinnom dome 500 2 do 10 druhov tovarov 1000, iné 2000 1000 400 Sk/osoba/rok, 5. a ďalšia osoba po 200
Snina v bytovke 500, v rodinnom dome 200 10 1 000 500 200 Sk/osoba/rok
Stará Ľubovňa v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 5 1000 1000 400 Sk/osoba/rok
Stropkov v bytovke 500, v rodinnom dome 200 10 na alkohol a cigarety 3000, iné 1 000 na počítačové hry 2000,mechanické 3000, bowling 5000,PC v internetkaviarni 1000, iné 2000 350 Sk/osoba/rok
Svidník v bytovke 1100, v rodinnom dome 700, na stráženie podnikateľského priestoru 1800 20 na potraviny 1000,iné 2 000 10 000 330 Sk/osoba/rok, pri množstvovom zbere: za 110 l kontajner 1 144 Sk/rok,za 1 100 l kontajner 11 440,za veľkokapacitný kontajner 2 100 Sk
Vranov nad Topľou v bytovke 1000, v rodinnom dome 400, v podnikateľskom objekte 700 20 do 10 druhov tovaru 1000, nad 10 druhov 2000, ak aj cigarety a alkohol, tak 5000 PC v internetkaviarni 500,iné 1000 1. a 2. člen domácnosti po 401,50 Sk/rok,3. a 4. po 201,5. a ďalší po 80
Košice v bytovke 1200, v rodinnom dome 300 25 3000 5000, PC v internetkaviarni 0 650 Sk/osoba/rok
Gelnica v bytovke 600, v rodinnom dome 200, v niektorých častiach 100 5 do 5 druhov tovaru 750, 6--10 druhov 1200, inak 1700 250 400 Sk/osoba/rok
Michalovce v bytovke 1000, v rodinnom dome 300 20 1500 15 000 1,20 Sk/osoba/deň
Rožňava v bytovke 825, v rodinnom dome 330 20 1000 5000 548 Sk/osoba/rok
Sobrance 200 20 5000 5000 300 Sk/osoba/rok
Spišská Nová Ves v bytovke 3000, v rodinnom dome 700 10 1500 10 000 438 Sk/osoba/rok
Trebišov v bytovke 1000, v rodinnom dome 200 nevyberajú 1000 2000 440 Sk/osoba/rok

Poznámka

V tabuľke nie sú všetky špecifiká (úľavy, oslobodenia a podobne) miestnych daní v tom-ktorom meste.


Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 2. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 3. Štefánka by Pulitzer
 4. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 5. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 6. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 7. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 8. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 9. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 10. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 1. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 2. Štefánka by Pulitzer
 3. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 4. Konferencia - EU support for research
 5. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 6. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 7. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 8. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 9. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 10. Ako založiť spoločnosť v Rakúsku
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 17 748
 2. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 14 187
 3. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 13 074
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 10 032
 5. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 6 339
 6. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 4 867
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 4 109
 8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 4 087
 9. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 3 906
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 3 431

Neprehliadnite tiež

Rok po vražde: Toto je obraz, akou sme krajinou

Ako sa zmenilo Slovensko. A zmenilo sa vôbec nejako?

Ilustračné foto.
Dobré ráno

Dobré ráno: Pred rokom zavraždili Jána a Martinu

Špeciálne vydanie podcastu k roku po vražde.

Podcast Dobré Ráno - denný spravodajský podcast denníka SME.
KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

V starých koľajach toho zostáva a beží priveľa

Obísť Smer sa stále zdá nemožné.

Peter Schutz

Zlatica Kušnírová: Každý deň vyjde najavo nová špina

Uplynul rok od vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Zlatica Kušnírová

Slováci vyjdú aj rok po vražde do ulíc. Kde sa uskutočnia protesty?

Zhromaždenia budú na Slovensku aj v zahraničí.