Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Kde teraz sídlia úrady, telefónne čísla, adresy

BRATISLAVA - Od Nového roka neexistujú okresné úrady. Nahradili ich obvodné a takzvané špecializované úrady. V prvé dni nového roka mali mnohé z nich problémy, pretože sa sťahovali na poslednú chvíľu - zákony, ktoré sa ich týkajú, schvaľovali sa až ...

BRATISLAVA - Od Nového roka neexistujú okresné úrady. Nahradili ich obvodné a takzvané špecializované úrady. V prvé dni nového roka mali mnohé z nich problémy, pretože sa sťahovali na poslednú chvíľu - zákony, ktoré sa ich týkajú, schvaľovali sa až koncom decembra a potom ich prezident vrátil. Úradom napríklad chýbali pečiatky, a preto nemohli vydávať rozhodnutia či posielať poštové zásielky. O absurdné situácie nebola núdza - jeden z klientov obvodného dopravného úradu v Michalovciach musel zaplatiť 50-tisícový poplatok v kolkoch. Úrad totiž ešte nemal zriadený účet. Pre ľudí bol aj problém nájsť nové sídla úradov. Dnes sú už všetky presťahované a na nasledujúcich stranách prinášame adresy ich sídel. (r)

Skryť Vypnúť reklamu

Bratislavský kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Bratislava, Staromestské námestie 6, 02/5931 2111
Obvodný úrad Bratislava, Staromestské námestie 6, 02/5931 2111
Obvodný úrad Malacky, Záhorácka 2942/60a, 034/7722101, 7725733, 7725736
Obvodný úrad Pezinok, M. R. Štefánika 10, 033/6411172
Obvodný úrad Senec, Hurbanova 21, 02/40202412

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad Bratislava , Radlinského 27, 02/52926572

Detašované pracoviská:
Adresa teraz - Nová adresa

1. okres
Radlinského 27 - Vajanského nábr. 10

2. okres
Seberíniho 1 - Jadrová 4

3. okres
Nobelova 32 - Junácka 1

4. okres
Repašského 20 - Karloveská 2

5. okres
Poloreckého1 - Kutlíkova 17

Úrad Malacky , Pezinská 1098/19, 034/7971111
Úrad Pezinok Mojzesova 2, 033/ 6902600

Skryť Vypnúť reklamu

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Bratislava, Karloveská 2, 02/65428940
Obvodný úrad Bratislava, Hanulova 5/C, 02/69250240
Detašované pracovisko Bratislava, Hrobákova 44, 02/68208524
Obvodný úrad Malacky, Záhorácka 2942/60A, 034/7725713
Obvodný úrad Pezinok, M. R. Štefánika 10, 033/6412072
Obvodný úrad Senec, Hurbanova 21, 02/40202451

Pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Bratislava , Krížna ul. 52, 02/54435053
Obvodný úrad Bratislava , Krížna ul. 52, 02/64462873
Obvodný úrad Malacky , Záhorácka ul. 2942/126, 034/7725677
Obvodný úrad Senec , Hurbanová ul. 21, 02/40202483

Lesné úrady

Obvodný úrad Bratislava , Pekná cesta 19, 02 544 32 439
Obvodný úrad Malacky, Záhorácka 2942/116, 034/772 56 77

Krajský stavebný úrad

Krajský stavebný úrad Bratislava , Staromestská 6, 02/59 31 21 11ˇ

Skryť Vypnúť reklamu

Úrad pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Bratislava , Ružová dolina č. 27, 02/44450494
Obvodný úrad Bratislava , Ružová dolina č. 27, 02/53416350
Obvodný úrad Malacky , Záhorácka č.2942/116, 034/7722123
Obvodný úrad Pezinok , M. R. Štefánika č.15, 033/6412331
Obvodný úrad Senec , Hurbanova č. 21, 02/40202491

Krajský školský úrad

Krajský školský úrad Bratislava , Vajanského nábrežie 10, 02/593 12 391

 

Nitriansky kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad v Nitre , Štefánikova tr. 69, 037/6549111
Obvodný úrad Komárno , M. R. Štefánika 10, 035/7769111
Obvodný úrad Levice , Ľ. Štúra č. 53, 036/6315580
Obvodný úrad Nitra , Štefánikova trieda 88, 037/6513875, 6529128, 6522638
Detašované pracovisko Zlaté Moravce , Sládkovičova 3, 037/6401201
Obvodný úrad Nové Zámky , F. Kapisztóryho 1, 035/6420797-99
Detašované pracovisko Šurany , Jesenského 13, 035/6500830
Obvodný úrad Šaľa , Hlavná 2/1, 031/7702508
Obvodný úrad Štúrovo , Sv. Štefana 79, 036/7511797
Obvodný úrad Topoľčany , Nám. Ľ. Štúra 1738, 038/5353111
Úrad Nitra Nábrežie mládeže 1, Ulica Janka Kráľa 124, 037/6516375

Skryť Vypnúť reklamu

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Detašované pracovisko Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 183 (úsek sociálnych služieb Sládkovičova 3), 037/6924514
Úrad Levice, Ul. Svätého Michala 6, 036/6312049
Úrad Šala, Petra Pazmáňa 52/21, 031/7703154
Úrad Topoľčany, Škultétyho 1577/8 (do 1. 2. aj Námestie Ľudovíta Štúra 1738), 038/5367206
Úrad Komárno, Nám. Milana Rastislava Štefánika 9, Námestie generála Klapku 7, Senný trh 6 a 4 a Župná ulica 15, 035/7701673, 7701609
Úrad Nové Zámky, Ulica SNP 3 a Františka Kapisztóryho 1, 035/6420728

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Nitra, Štefánikova 69, Nitra, (má sa presťahovať na Ulicu Janka Kráľa 124), 037/6549 360
Obvodný úrad Komárno , Nám. gen. Klapku 7, 035/7730 018,7701 663
Obvodný úrad Levice , Ľ. Štúra 53, 036/6312 595, 036/6315 580 kl. 380
Obvodný úrad Nitra , J. Kráľa 124, 037/6513 875
Obvodný úrad Nitra, vysunuté pracovisko Zlaté Moravce , Sládkovičova 3, 037/6401 246
Obvodný úrad Nové Zámky , Svätoplukova 1, 035/6420 906
Obvodný úrad Šaľa , Hlavná 2/1,031/7707 869, 7702 508
Obvodný úrad Topoľčany , Ulica 17. novembra 2304, 038/3260 36, 3531 11

Skryť Vypnúť reklamu

Pozemkové úrady

Krajský úrad, Štefánikova 69, Nitra, má sa presťahovať na Štefánikovu 88, 037/6549 245
Obvodný úrad Komárno , Senný trh 4, 035/7731275
Obvodný úrad Levice , Dopravná 14, 036/6313782
Obvodný úrad Nitra , Štefánikova trieda 88, 037/6523126
Obvodný úrad Nové Zámky , Svätoplukova 1, 035/6428006
Obvodný úrad Topoľčany , Námestie Ľ. Štúra 1738, 038/5323561

Lesné úrady

Krajský úrad Nitra, Štefánikova 69, 037/6549329
Obvodný úrad Levice , Dopravná 14, 036/6312628
Obvodný úrad Nitra , Štefánikova trieda 88, 037/6523126
Obvodný úrad Nové Zámky , Svätoplukova 1, 035/6428006

Krajský stavebný úrad

Krajský stavebný úrad Nitra, Štefánikova 69, 037/6549111, 6549201,6522879

Úrad pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Nitra, Nábrežie mládeže 1, 037/6549393
Obvodný úrad Komárno , Senný trh 4, 035/7769230
Obvodný úrad Levice , Ľ. Štúra 53, 036/6229144
Obvodný úrad Nitra , Nábrežie mládeže 1, 037/6513832
Obvodný úrad Nové Zámky , Podzámska 25, 035/6420406
Obvodný úrad Šaľa , Hlavná 2/1, 031/7706586
Obvodný úrad Topoľčany , Námestie Ľudovíta Štúra 1738, 038/5223147

Skryť Vypnúť reklamu

Krajský školský úrad

Krajský školský úrad Nitra, Piaristická 2, 037/6549 281, 284.

 

Trnavský kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Trnava, Kollárova 8, 033/5564111
Obvodný úrad Dunajská Streda , Alžbetínske námestie 1194, 031/5901500
Obvodný úrad Galanta , Mierové námestie č. 1, 031/7802201-05
Obvodný úrad Galanta, vysunuté pracovisko Sereď M. R. Štefánika 3, 031/7894615
Obvodný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 033/7761111, 033/7621691
Obvodný úrad Senica Vajanského 17, 034/6512851
Obvodný úrad Senica, vysunuté pracovisko Skalica Nám. slobody 15, 034/6644250, 6648313, 6648372
Obvodný úrad Trnava Kollárova 8, 033/5564111
Obvodný úrad Trnava, vysunuté pracovisko Hlohovec Jarmočná 5, 033/7365111

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Skryť Vypnúť reklamu

Úrad Dunajská Streda Ádorská 41, 031/5522435, 5904444
Úrad Galanta Staničné Námestie 5, 031/7804479
Úrad Piešťany Hurbanová 21, 033/7623591
Senica Hviezdoslavova 17, 905 01, 034/6683914
Úrad Trnava J. Bottu 4, 033/5521537

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Trnava Kollárova 8, 033/5564 250, 5564 251
Obvodný úrad Dunajská Streda Alžbetínske námestie 1194/1, 031/5901510
Obvodný úrad Galanta Mierové námestie 1, 031/7804 739
Obvodný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 033/7761 111, 7761 204
Obvodný úrad Senica Vajanského 19, 034/6513 982
Obvodný úrad Senica, vysunuté pracovisko Skalica Nám. slobody 15, 034/6648 313
Obvodný úrad Trnava Kollárova 8, 033/5550 151, 5521 597 - 8, 5521 612
Obvodný úrad Trnava, vysunuté pracovisko Hlohovec Jarmočná 3204/3, 033/7300 702, 7365214

Skryť Vypnúť reklamu

Pozemkové úrady

Krajský úrad Trnava Vajanského 22, 033/5511316
Obvodný úrad Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 031/5522141
Obvodný úrad Galanta Mierové námestie 1, 031/7804486
Obvodný úrad Senica Hollého 750, 034/6512874
Obvodný úrad Trnava Vajanského 22, 033/5512882

Lesné úrady

Krajský úrad Trnava Kollárova 8, 033/5511462 kl.105
Obvodný úrad Dunajská Streda Korzo Bélu Bártoka 789/3, 031/5522141
Obvodný úrad Senica Holého 750, 034/6512874
Obvodný úrad Trnava Vajanského 22, 033/5512882 kl.111

Krajský stavebný úrad

Krajský stavebný úrad v Trnave Kollárova 8, 033/5564111, 5512611

Úrad pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Trnava Kollárova 8, 033/5564285
Obvodný úrad Dunajská Streda Alžbetínske námestie 1194/1, 031/5904580
Obvodný úrad Galanta Mierové námestie 1, 031/7802201
Obvodný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 033/7761229
Obvodný úrad Senica Vajanského 17, 034/6512865
Obvodný úrad Trnava Kollárova 8, 033/5564218

Skryť Vypnúť reklamu

Krajský školský úrad

Krajský školský úrad v Trnave Kollárova 8, 033/5564111

 

Trenčiansky kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 032/7411 111
Obvodný úrad Trenčín, Štefánikova č. 20, (od 1. 4. Bratislavská č. 1021), 032/7415 111
Detašované pracovisko Ilava , J. L. Bellu č. 131/3,042/4450 220
Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 032/7411 111
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova č. 2254/36, 032/7745111
Detašované pracovisko Myjava , Moravská č. 1, 034/6212 130
Detašované pracovisko Stará Turá , Družstevná č. 2, 032/7763 001
Obvodný úrad Považská Bystrica , ABŠO Centrum č. 1/1, 042/4300111
Detašované pracovisko Púchov , Štefánikova č. 820, 042/4634132
Obvodný úrad Prievidza , Šumperská č. 1, 046/5156111
Detašované pracovisko Nováky , Nám. SNP č. 174/23, 046/5461128
Detašované pracovisko Handlová , Nám. baníkov č. 24, 046/5475890
Detašované pracovisko Partizánske , Nám. SNP č. 151/6, 038/7491523

Skryť Vypnúť reklamu

Obvodné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Obvodný úrad Trenčín , Štefánikova č. 20, (odbor zamestnanosti - Dolný Šianec 1), 032/7415111
Pracovisko Dubnica nad Váhom , D. Š. S. Slobodáreň č. 1, 042/4421079
Úrad Partizánske , Nám. SNP č. 151/6, 038/7492087
Pracovisko Bánovce nad Bebravou , Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 038/7603775
Úrad Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova č. 2254/36 (odbor zamestnanosti - Hviezdoslavova č. 40), 032/7740711
Pracovisko Myjava , M. R. Štefánika č. 561/6, 034/6215660
Pracovisko Stará Turá , Družstevná č. 2, 032/7763833
Úrad Považská Bystrica , ABŠO Centrum č. 1/1, Centrum č. 13/17, 042/4307333
Pracovisko Púchov , Štefánikova č. 820, 042/4634698
Úrad Prievidza , Šumperská č. 1,
Pracovisko Nováky , Nám. SNP č. 174/23, 046/5461354
Pracovisko Handlová , Nám. baníkov č. 24, 046/5475306

Skryť Vypnúť reklamu

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 032/7411251
Obvodný úrad Trenčín, Štefánikova č. 20, 032/7434620
Detašované pracovisko Ilava, J. L. Bellu č. 131/3, 042/4451 224
Detašované pracovisko Bánovce nad Bebravou , Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 038/7603792
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova č. 2254/36, 032/7745800
Detašované pracovisko Myjava , Moravská č. 1, 034/6215686
Obvodný úrad Považská Bystrica , ABŠO Centrum č. 1/1, 042/4326191
Detašované pracovisko Púchov , Štefánikova č. 820, 042/4602213
Obvodný úrad Prievidza , Dlhá č. 3, 046/5423205
Detašované pracovisko Partizánske , Nám. SNP č. 151/6, 038/7492638

Pozemkové úrady

Krajský úrad Trenčín, Námestie sv. Anny č. 7, 032/6526729
Obvodný úrad Trenčín, Námestie sv. Anny č.7, 032/6582345
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova č. 2254/36, 032/7745931
Obvodný úrad Považská Bystrica , ABŠO Centrum č. 1/1, 042/4300164
Obvodný úrad Prievidza , Marianska č. 6, 046/5424162

Skryť Vypnúť reklamu

Lesné úrady

Krajský lesný úrad Trenčín, Námestie sv. Anny č. 7, 032/6582339
Obvodný úrad Trenčín, Námestie sv. Anny č. 7, 032/6524975
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova č.2254/36, 032/7745932
Obvodný úrad Považská Bystrica , ABŠO Centrum č. 1/1, 042/4300160
Obvodný úrad Prievidza , Marianská č. 6, 046/5422737

Krajský stavebný úrad

Krajský stavebný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 032/7411425

Úrady pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 032/7411357
Obvodný úrad Trenčín, Štefánikova č. 20, 032/7415111
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova č. 2254/36, 032/7745111
Obvodný úrad Považská Bystrica, ABŠO Centrum č. 1/1, 042/4300111
Obvodný úrad Prievidza , Šumperská č. 1, 046/5156111

Skryť Vypnúť reklamu

Krajský školský úrad

Krajský školský úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 032/7411401

 

Banskobystrický kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 048/ 430 61 11
Obvodný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 048/ 430 61 11
Obvodný úrad Brezno, Rázusova 40, 048/ 611 56 81-3
Obvodný úrad Zvolen, Námestie SNP 35, 045/ 533 11 11
Obvodný úrad Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8, 045/ 672 23 23
Obvodný úrad Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 2, 047/ 563 10 40
Obvodný úrad Veľký Krtíš, I. Madácha 2, 047/ 483 01 91
Obvodný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 047/ 442 11 11

Obvodné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad Banská Bystrica, Zvolenská cesta 27, 048/4334280
Úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 18, 045/6913723
Úrad Brezno, B. Nemcovej 12, 048/6113532
Úrad Lučenec, Pettöfiho 38, 047/ 4301403
Úrad Revúca, Jilemnického 92/36, 058/4422657, 4423631
Úrad Rimavská Sobota, Čerenčiarska 18, 047/5631350
Úrad Veľký Krtíš, Námestie Škultétyho 11, 047/4830367
Úrad Zvolen, M. R. Štefánika 22, 045/5429124

Skryť Vypnúť reklamu

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 048/4306 111, 4306 250
Obvodný úrad Banská Bystrica, Skuteckého 19, 048/4147 207, 4145 883
Vysunuté pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 045/6838 116
Vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 045/6733 292
Obvodný úrad Banská Štiavnica, Radničné nám. 18, 045/6940 209
Obvodný úrad Brezno, Rázusova 40, 048/6114 642
Obvodný úrad Lučenec, Nám. republiky 26, 047/4421 111 kl. 419
Vysunuté pracovisko Poltár, Železničná 9, 047/4210 213
Obvodný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 2, 047/5613 338
Vysunuté pracovisko Revúca, Gen. Viesta 1199, 058/4423910
Obvodný úrad Veľký Krtíš, I. Madácha 2, 047/4815 111, 4815 226-7
Obvodný úrad Zvolen, Nám. SNP 35/48, 045/5331 111, 5316369, 5331 091
Vysunuté pracovisko Detva, Štúrova 847, 045/5457 847, 5457 858,
Vysunuté pracovisko Krupina, Svätotrojičné nám. 19, 045/5511 601

Skryť Vypnúť reklamu

Pozemkové úrady

Krajský úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 048/4306055
Obvodný úrad Banská Bystrica, Skuteckého 19, 048/4712907
Obvodný úrad Brezno, Rázusova 40, 048/6115593
Obvodný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 047/4333727
Obvodný úrad Revúca, Komenského 1237/40, 058/4422122
Obvodný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 047/5622867
Obvodný úrad Veľký Krtíš, Lučenecká 33, 047/4831238
Obvodný úrad Zvolen, Študentská 12, 045/5323158
Obvodný úrad Žiar nad Hronom, SNP 124, 045/5722126

Lesné úrady

Krajský úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 048/4306361
Obvodný úrad Banská Bystrica, Skuteckého 19, 048/4712915
Obvodný úrad Brezno, Rázusova 40, 048/6115681
Obvodný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 047/4333727
Obvodný úrad Revúca, Komenského 1237/40, 058/4422012
Obvodný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 047/5631911, 5622867
Obvodný úrad Veľký Krtíš, I. Madácha 2, 047/4831124, 4831238
Obvodný úrad Zvolen, Študentská 12, 045/5323175
Obvodný úrad Žarnovica, Bystrická 53, 045/6838144

Krajský stavebný úrad

Krajský úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 048/4306111, 4306201,4306220

Úrady pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ .Štúra 1, 048/4306111, 4306202
Obvodný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 048/4712971, 4712959
Obvodný úrad Brezno, Rázusova 40, 048/6115691, 6115681
Obvodný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 047/4333756-7
Obvodný úrad Rimavská Sobota, Námestie M. Tompu 2, 047/ 5622378, 5613265-6
Obvodný úrad Veľký Krtíš, Námestie I. Madácha 2, 047/4831254, 4815170-175
Obvodný úrad Zvolen, Námestie SNP 35/48, 045/5316379, 5316378-381,
Obvodný úrad Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8, 045/6722745

Krajský školský úrad

Krajský úrad Banská Bystrica, Skuteckého 19, 048/4306341

 

Žilinský kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 041/ 677 71 11
Obvodný úrad Čadca, Palárikova 1158, 041/ 433 47 01-8
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 044/ 552 39 41-3
Obvodný úrad Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 043/ 550 21 11
Obvodný úrad Žilina, A. Kmeťa 17, 041/ 511 21 11
Obvodný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 043/ 586 33 71-6
Obvodný úrad Martin, Vajanského námestie 1, 043/ 413 14 31
Obvodný úrad Ružomberok, Námestie slobody 9, 034 50, 044/ 431 21 11

Obvodné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad Žilina, Hurbanova 16, 041/5622520
Úrad Čadca, Matičné Námestie 1617, 041/4334731
Úrad Dolný Kubín, Námestie Slobody 1, 026 01, 043/5810104
Úrad Liptovský Mikuláš, Hodžová 13, 031 80, 044/5476311
Úrad Martin, Novomeského 4, 036 01, 043/4204350
Úrad Námestovo, Štefánikova 203/2, 043/5502262
Úrad Ružomberok, Námestie slobody 9, 044/4327777

Úrady životného prostredia

Krajský úrad životného prostredia v Žiline, Predmestská 1613, 041/5117 495, 5117345
Obvodný úrad Žilina, A. Kmeťa 17, 041/6201 88
Obvodný úrad Čadca, Horná 2483, 041/4334 717
Obvodný úrad Dolný Kubín, Nám. Slobody 1, 043/5864 927
Detašované pracovisko Námestovo Nám. A. Bernoláka 381/4, 043/5523163
Detašované pracovisko Tvrdošín, Medvedzie 132, 043/5302 200
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 044/5514 959
Obvodný úrad Martin, Vajanského nám. 1, 043/4132 275
Obvodný úrad Martin, vysunuté pracovisko Turčianske Teplice, Ul. SNP 514/122, 043/4924 003
Obvodný úrad Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 044/4325 138
Obvodný úrad Žilina, vysunuté pracovisko Bytča, Zámok 104, 041/5533 937
Obvodný úrad Žilina, vysunuté pracovisko Kysucké Nové Mesto, Litovelská 670, 041/4203 111

Pozemkové úrady

Krajský úrad Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 041/5117400
Obvodný úrad Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 041/7637657
Obvodný úrad Čadca, Palárikova 95, 041/4334790
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 044/5527646
Obvodný úrad Martin, Mudroňova 45, 043/4135694
Obvodný úrad Námestovo, Ul. Antona Bernoláka 348/1, 043/ 5502297
Obvodný úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 72, 044/4325123

Lesné úrady

Krajský úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, 041/5117400
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 044/5527646
Obvodný úrad Martin, P. Mudroňa 45, 043/4131331
Obvodný úrad Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 044/4325123

Krajský stavebný úrad

Krajský úrad v Žiline, Ul. Janka Kráľa 4, 041/5117111, 5117202

Úrady pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Žilina, J. Kráľa 4, 041/5117490
Obvodný úrad Žilina, A. Kmeťa 17, 041/5112705
Obvodný úrad Čadca, Palárikova 1158, 041/4334740
Obvodný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 043/5810175
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 044/5522695
Obvodný úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 043/4134428
Obvodný úrad Ružomberok, Námestie slobody 9, 044/4312330

Krajský školský úrad

Krajský školský úrad v Žiline, Komenského 35, 041/041/5117350, 5651443

 

Košický kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Košice, Komenského 52, 055/600 11 01
Obvodný úrad Košice, Hroncova 13, 055/600 41 11
Obvodný úrad Michalovce, Námestie Slobody 1, 056/ 644 13 98
Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 053/417 51 11
Obvodný úrad Košice-okolie, Hroncova 13, 055/600 41 11
Obvodný úrad Rožňava, Námestie 1. mája, 058/732 17 40, - 50
Obvodný úrad Trebišov, Štefánikova 1161/184, 056/671 41 00

Obvodné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad Košice, Staničné námestie 9, 055/6805555,
Zádielska 2,
Gudernova 3,
Dvorkinova 7,
Gemerská 3,
Úseky: Hviezdoslavova 7, Popradská 74, Adlerova 29, Žižkova 21, Hroncova 13
Úrad Michalovce, Námestie 1. Mája, Ulica saleziánov, 056/ 6860200
Úrad Sobrance, Námestie slobody 12, Michalovská 2, 056/ 6524001
Úrad Rožňava, Šafárikova 112, 055/7880510, Úsek: Námestie 1. Mája
Úrad Spišská Nová Ves, Odborárov 53, Úsek: Šafárikovo námestie 1
Úrad Trebišov, Štefánikova 1161/148, Záborského 8, 056/ 6725259,
Úrad Gelnica, SNP 16, Hlavná 1, 053/4821422

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Košice, Komenského 52, 055/6001251
Obvodný úrad Košice, Adlerova 29, 055/6719510
Obvodný úrad Košice - okolie, Adlerova 29, 055/6715679
Obvodný úrad Michalovce, Námestie slobody 1, 056/6425035
Obvodný úrad Rožňava, Námestie 1. Mája, 058/7322244
Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Markušovska cesta 1, 053/4812290
Obvodný úrad Trebišov, Námestie mieru 804, 056/6722666

Pozemkové úrady

Krajský úrad Košice, Popradská 78, 055/6445106
Obvodný úrad Košice, Popradská 78, 055/6442520
Obvodný úrad Košice - okolie, Popradská 78, 055/6425681
Obvodný úrad Michalovce, Sama Chalúpku 18, 056/6441059
Obvodný úrad Rožňava, Šafárikova 71, 055/7343949
Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Šafárikova 5, 053/4421385
Obvodný úrad Trebišov, Námestie mieru 804, 056/6722283

Lesné úrady

Krajský úrad Košice, Popradská 78, 055/6430093
Obvodný úrad Košice, Popradská 78, 055/6441022
Obvodný úrad Michalovce, Sama Chalúpku 18, 056/6432557
Obvodný úrad Rožňava, Šafárikova 71, 055/7321250
Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Šafárikova 5, 053/4421389
Obvodný úrad Gelnica, Hlavná 1, 053/ 4812310

Krajský stavebný úrad

Krajský úrad Košice, Komenského 52, 055/6001260

Úrady pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Košice, Komenského 52, 055/6001356
Obvodný úrad Košice, Hroncova 13, 055/6004166
Obvodný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 055/6004169
Obvodný úrad Michalovce, Námestie slobody 1, 056/6432767
Obvodný úrad Rožňava, Námestie 1. Mája, 058/7343303
Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Markušovska cesta 1, 053/4410042
Obvodný úrad Trebišov, Štefánikova 1161/148, 056/6714101

Krajský školský úrad

Krajský školský úrad Košice, Komenského 52, 055/6001340

 

Prešovský kraj

Krajské a obvodné úrady

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 3, 051/708 11 11, 773 24 30
Obvodný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 0054/471 01 11
Obvodný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 052/451 31 11
Obvodný úrad Poprad, Popradské nábrežie 16, 052/772 17 04
Obvodný úrad Stropkov, Hlavná 26, 054/742 36 09
Obvodný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 057/ 446 27 28
Obvodný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 057/775 20 01
Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Štefánikovo námestie 1, 052/428 13 41
Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/773 27 30
Obvodný úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 102, 054/786 32 15

Obvodné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad Prešov, Slovenská 87, 051/7732900
Pracovisko Sabinov, Námestie slobody 85, 051/4880301
Úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 054/4710111
Úrad Humenné, Kukurelliho 1, 057/7752001
Úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 052/4524386
Úrad Poprad, Popradské nábrežie 16, 052/7721704
Úrad Stará Ľubovňa, Námestie generála M. R. Štefánika 1, 052/4281341
Úrad Snina, Partizánska 1, 057/4462728
Svidník, Sovietskych hrdinov 102, 054/7863215
Úrad Stropkov, Hlavná 26, 054/7423609
Úrad Medzilaborce, Cintorínska 2, 057/7321260
Úrad Levoča, Námestie majstra Pavla 59, 053/4501110

Úrady životného prostredia

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7082391
Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru2, 051/7711563
Pracovisko Sabinov, Námestie slobody 85, 051/4880346
Obvodný úrad Bardejov, Dlhý rad, 16, 0054/4710370
Obvodný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 057/7704333
Pracovisko Medzilaborce, Cintorínska 657/2, 057/7685637
Pracovisko Snina, Partizánska 1057, 057/7685637
Obvodný úrad Kežmarok, Huncovská 1, 052/4513216
Obvodný úrad Poprad, Partizánska 690/87, 052/7723625
Pracovisko Levoča, Námestie majstra Pavla 59, 053/4510523
Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika 526/1, 052/4321303
Obvodný úrad Stropkov, Šarišská 148, 054/7423741
Pracovisko Svidník, Sovietskych hrdinov 102, 054/7863159
Obvodný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 057/ 4461784

Pozemkové úrady

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7717846
Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7724379
Obvodný úrad Bardejov, Dlhý rad 15, 054/4710353
Obvodný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 057/7704282
Obvodný úrad Kežmarok, Ul. Dr. Alexandra, 052/4513204
Obvodný úrad Poprad, Partizánska 690/87, 052/7722158
Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 052/4323560
Obvodný úrad Stropkov, Športová ul. 2, 054/7428451
Obvodný úrad Vranov nad Topľou, Nám. slobody 5, 057/ 4464905

Lesné úrady

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7711136
Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7724379
Obvodný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 054/4710353
Obvodný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 057/7704204
Obvodný úrad Snina, Partizánska 1057, 057/7602318
Obvodný úrad Stropkov, Športová 2, 054/7428451
Obvodný úrad Kežmarok, Ul. Dr. Alexandra, 052/4513204
Obvodný úrad Poprad, Partizánska 690/87, 052/7722158
Obvodný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 057/ 4464905

Krajský stavebný úrad

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 3, 051/7082340

Úrady pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7082226, 7718645
Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 2, 051/7722693
Obvodný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 054/4710302, 4710301, 4710307
Obvodný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 057/7752245, 7752778
Obvodný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 052/4513316
Obvodný úrad Poprad, Partizánska 690/87, 052/7724149
Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika, 052/4323931
Obvodný úrad Stropkov, Hlavná 26, 054/7423003
Obvodný úrad Vranov nad Topľou, Nám. slobody 5, 057/4464906

Krajský školský úrad

Krajský úrad Prešov, Námestie mieru 3, 051/7082431

 

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 890
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 336
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 461
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 114
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 765
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 815
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 418
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 417
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 552
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 533
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu