Nedeľa, 28. február, 2021 | Meniny má ZlaticaKrížovkyKrížovky

Radíme spotrebiteľom - ako sa brániť

Každý spotrebiteľ síce vie, že ak sa mu v záručnej lehote pokazia topánky, má právo na ich bezplatnú opravu alebo vrátenie peňazí. Väčšina reklamácií však končí pre spotrebiteľov neúspechom. Topánky prinesú na reklamáciu a po 30 dňoch im predavačka ...


FOTO SME - JÁN KROŠLÁKKaždý spotrebiteľ síce vie, že ak sa mu v záručnej lehote pokazia topánky, má právo na ich bezplatnú opravu alebo vrátenie peňazí. Väčšina reklamácií však končí pre spotrebiteľov neúspechom. Topánky prinesú na reklamáciu a po 30 dňoch im predavačka oznámi, že chybu si spôsobili sami, a preto ju neopravia ani nevrátia peniaze. Tu väčšina zákazníkov rezignuje. Málokto vie, ako dokázať, že právo je na jeho strane. Radšej si kúpi ďalšie topánky na jedno použitie. Preto sme pripravili novú spotrebiteľskú rubriku. Na praktických príkladoch chceme ukázať, že každý sa môže domôcť svojho práva. Stačí len vedieť správne argumentovať alebo vedieť, kam sa so sťažnosťou obrátiť.

Na otázky budú previdelne odpovedať profesionáli zo spotrebiteľských organizácií. Títo ľudia denne riešia problémy iných, a preto vedia najlepšie poradiť, ako sa domôcť svojho práva.

P P P

Kúpil som bonboniéru a až doma som zistil, že je po dátume spotreby. Zaniesol som ju naspäť do obchodu, ale nechceli mi ju vziať. Nemal som totiž pokladničný blok a predavačka mi povedala, že oni pozáručný tovar nepredávajú. Podľa nej som ju mal dlhší čas doma a keď vypršal čas spotreby, priniesol som ju vrátiť. Čo môžem v takomto prípade robiť? Môže obchodník predávať pozáručný tovar?

Pozáručný tovar sa, samozrejme, predávať nesmie. Veľakrát sa však stane či už z nepozornosti, alebo úmyselne, že sa na pultoch ocitnú aj takéto výrobky. Preto je potrebné si dátum najneskoršej spotreby pri nákupe prekontrolovať. Ak to zistíte až doma a prídete ho vrátiť, je potrebné predložiť pokladničný blok. V opačnom prípade je len na dobrej vôli obchodníka, či vám vašu reklamáciu uzná. Dodržiavanie zákazu predaja tovaru po čase spotreby kontrolu Slovenská obchodná inšpekcia. Na ňu je možné sa obrátiť aj v prípade sťažností. Ak však nemáte doklad o kúpe, pravdepodobne vám nepomôže. Môže však vykonať kontrolu v obchode.

P P P

Správca domu nám zvýšil mesačné zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu. Podľa mňa i podľa väčšiny susedov je táto záloha až neprimerane vysoká. Máme nejakú možnosť zmeniť výšku týchto platieb? Ako máme postupovať?

Výšku záloh má správca domu určiť tak, aby po skončení zúčtovacieho obdobia nevznikol vlastníkovi ani veľký preplatok, ani veľký nedoplatok. Určiť presnú výšku zálohovej platby je prakticky nemožné.

Pri spore o výšku zálohovej platby je rozumné uprednostniť dohodu. Ak nesúhlasíte s výškou zálohy, obráťte sa na nájomcu so žiadosťou o jej zníženie. Žiadny predpis však neurčuje, dokedy je správca domu povinný na žiadosť o zníženie preddavku zareagovať. Okrem súdu nie je žiadny orgán, ktorý by mohol o takomto spore rozhodnúť. Najdôležitejšia je vždy odpoveď na otázku: Je, alebo nie je vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu správne?

Od mesačných zálohových platieb, ktoré platia vlastníci bytov, treba odlíšiť mesačné preddavky, ktoré účtujú dodávatelia tepla správcom domov.

P P P

Ak platím u lekára za vyšetrenie alebo za predpísanie liekov poplatok, zriedka mi vydá doklad o zaplatení. Je to jeho povinnosťou alebo to v tomto prípade nie je potrebné?

Lekár je povinný vydať pacientovi prí jmový pokladničný doklad o akejkoľvek platbe za výkon. Ten musí obsahovať všetky náležitosti, ako je dátum vystavenia, účel platby, suma, ošetrujúci lekár, jeho pečiatka. Ide vlastne o doklad o poskytnutí služby a ak s ňou nie je pacient spokojný, má právo na reklamáciu. Ak lekár takýto doklad neposkytne, koná v rozpore so zákonom.

Pacient má teda možnosť službu poskytnutú lekárom reklamovať. Znie to síce neobvykle, ak však pacient za nejakú službu či tovar zaplatí, očakáva, že služba mu bude riadne poskytnutá. Ak tomu tak nie je, môže sa so svojou sťažnosťou obrátiť v prvom rade na vedúceho pracovníka oddelenia alebo riaditeľa zdravotného zariadenia. Ak tu neuspeje, každý samosprávny kraj má svojho vedúceho lekára, ktorý je nadriadený všetkým lekárom v kraji. Ak však ani to nepomôže, pacient sa môže obrátiť na ministerstvo zdravotníctva. Funguje tu špeciálne oddelenie ochrany práv pacienta, ktoré by malo každý takýto podnet vyriešiť.

P P P

Mám možnosť zrušiť zmluvu, ktorú som uzavrela na liečebnom pobyte s predajcom vlnenných prikrývok? Po návrate domov som zistila, že tu ich predávajú o niekoľko tisíc korún lacnejšie.

Podobný problém je dnes veľmi častý. Veľa ľudí chodí na predajné zájazdy, kde často podpíšu nevýhodné zmluvy. Až po návrate domov zistia, že kúpili značne predraženú vec. Keďže podpísali zmluvu, sú presvedčení, že nemôžu od nej odstúpiť. Nie je to však pravda. Ak ste kúpili nejakú vec na prezentácii, máte možnosť od podpísanej zmluvy odstúpiť. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji dáva možnosť každému odstúpiť od takejto zmluvy do siedmich dní od podpísania bez udania dôvodu. Treba to však urobiť písomne. Po tejto lehote si môže predajca uplatniť rôzne podmienky na odstúpenie od zmluvy, ako je penalizácia. Tá však musí byť zakotvená v zmluve.

Najlepšou obranou je však nepodpisovať žiadnu zmluvu bez toho, aby ste si ju dôkladne prečítali a zvážili všetky jej výhody a nevýhody. Obzvlášť sa vyhnite podpisu zmluvy na predajnej prezentácii. Väčšinou tu predvádzaju tovar, s ktorým väčšina zákazníko doteraz neprišla do styku a ani len netuší, koľko môže stáť. Preto je vždy vhodné odložiť podpis zmluvy na neskôr a zistiť si, koľko rovnaký alebo podobný výrobok stojí v obchode.

P P P

Vždy, keď prídem k lekárovi, musím zaplatiť 20 korún. Chodím však stále s tou istou diagnózou na kontroly. Zo správ však viem, že by som platiť nemal. Lekár mi však povedal, že ak sa mi nepáči, môžem ísť inde. Lenže u nás na dedine to je jediný lekár a nemám teda možnosť si vybrať iného. Čo má robiť? Kde sa môžem sťažovať?

Lekár skutočne nemôže od vás pri každej návšteve pýtať peniaze. Ak ochoriete, môže si vypýtať peniaze len za prvú návštevu. Každá ďalšia kontrola je už bezplatná.

Na poplatky v zdravotníctve sa dá sťažovať podľa toho, kde sa stala udalosť, na ktorú sa chcete sťažovať.

Na postup neštátneho lekára v ambulancii sa môžete sťažovať na odbore zdravotníctva na úrade vyššieho územného celku. Stačí v telefónnom zozname nájsť váš príslušný úrad a spojovateľka vás už prepojí na zdravotnícky odbor.

Ak sa chcete sťažovať na lekára v nemocnici, obráťte sa na riaditeľstvo nemocnice. Sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa dá adresovať aj na ministerstvo zdravotníctva, kde funguje Jednotka ochrany práv pacienta alebo na Slovenskú lekárs- ku komoru.

Adresa:

Ministerstvo zdravotníctva

Limbová 2

P. O. BOX 52

Bratislava 37

tel. 02/59 373 261

P P P

V jednom hypermarkete som si kúpil video. Doma som ho vyskúšal a zistil som, že má veľmi komplikované ovládanie. Tak som ho išiel na druhý deň vrátiť, pretože hypermarket sľubuje do desiatich dní vrátenie peňazí. Povedali mi však, že video mi naspäť nezoberú, pretože som ho vybalil zo škatule a oni ho už nemôžu predávať. Môžu to urobiť alebo mi mali vrátiť peniaze? Čo mám spraviť, aby som dostal svoje peniaze naspäť?

Žiadny zákon nehovorí o tom, že by predajca musel od vás prevziať bezchybný výrobok. Ak však obchod deklaruje, že do niekoľkých dní od zakúpenia vám v prípade vašej nespokojnosti vráti peniaze, je povinný tak urobiť. Obchod tak vlastne dáva zákazníkom niekoľko dní na bezplatné vyskúšanie výrobku. Ak predajca uvádza takúto možnosť vo svojich predajných podmienkach, ide vlastne o zmluvu, ktorou sa zaväzuje na základe toho aj konať. Ak od vás však odmietne prevziať výrobok, ide o klamlivú reklamu. V takom prípade sa obráťte na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Do jej právomoci patrí aj riešenie takýchto druhov zavádzania spotrebiteľov. Obrátiť sa môžete aj na niektorú zo spotrebiteľských organizácií. Tu vám radi pomôžu, ako naformulovať svoje argumenty a donútiť obchod, aby vám vrátil peniaze. S niektorými pracovníkmi spotrebiteľských organizácií sa dá aj dohodnúť, že s vami do obchodu aj zájdu.

To, že ste výrobok rozbalili, nemôže byť v žiadnom prípade dôvod na odmietnutie prevzatia tovaru. Nie je predsa možné výrobok vyskúšať bez toho, aby ste ho nechali zabalený v škatuli. Niečo iné však je, ak by ste výrobok nejako poškodili. V takom prípade, samozrejme, obchodník od vás tovar nemusí prevziať. Obchody však vo svojich predajných podmienkach majú uvedené, na ktoré veci sa ponuka na vrátenie peňazí nevzťahuje. Väčšinou ide o tovar, ktorý sa používaním rýchlo poškodzuje. Často tu bývajú zaradené bicykle. Nie je však dôvod, aby medzi takéto výrobky patrila spotrebná elektronika.

P P P

Bol som v Tatrách na lyžovačke a zlomil som si nohu. Mám uzatvorené úrazové poistenie, a tak som išiel do poisťovne. Podľa zmluvy som mal dostať 20-tisíc korún. V poisťovni mi však oznámili, že na to sa poistka nevzťahuje. Mám právo na vyplatenie peňazí? Ako sa ich môžem domôcť?

To, či sa poistka na túto udalosť vzťahuje, závisí od vašej poistnej zmluvy. V každej zmluve sú uvedené prípady, na ktoré sa poistka nevzťahuje. Niektoré poisťovne medzi takéto prípady zaraďujú aj zimné športy. Zrejme ide aj o váš prípad, takže poisťovňa postupovala oprávnene. Pred odchodom na lyžovačku ste mali teda uzatvoriť krátkodobé úrazové poistenie v inej poisťovni, ktorá zimné športy nevylučuje z plnenia poistného. Najlepším riešením je však zmena poistky.

Takéto prípady sa stávajú veľmi často, lebo len málo ľudí si dôsledne pred podpisom zmluvy prečíta poistné podmienky. Veľa poisťovní sa preto snaží čo najviac oklieštiť rozsah udalostí, na ktoré sa vzťahuje poistka. Môže tak znížiť cenu poistného a prilákať viacej klientov. Výška poistného by preto nemala byť pri uzatváraní úrazovej, ale aj akejkoľvej inej poistky prvoradá. Dôležité je preštudovať si, za akých podmienok máte nárok na vyplatenie poistky a na ktoré udalosti sa poistka nevzťahuje. Nespoliehajte sa pritom len na pracovníka poisťovne, ktorý vám tvrdí, že sa poistka vzťahuje na všetko.

Dobré je ešte pred uzatvorením zmluvy si spísať, kde všade môžete prísť k úrazu. Či chodíte do hôr, plávať, alebo prevádzkujete nejaké nebezpečné športy, či máte rizikové zamestnanie. Potom si porovnajte viacero poisťovní a vyberte si tú, ktorá pokrýva čo možno najväčší rozsah udalostí, ktoré sa vám môžu prihodiť.

P P P

Kúpil som si neónové svetlo do kuchynskej linky. Pri kúpe som však netrval na tom, aby mi bol výrobok predvedený a všetky jeho funkcie preverené. Svetlo som však nenamontoval hneď, ale až po určitom čase. Keď som ho nainštaloval, zistil som, že je nefunkčné. Neónové svetlo som teda odniesol naspäť do predajne, kde som ho kúpil, aby som ho reklamoval. Keďže však už uplynula 6-mesačná záručná lehota, predajca reklamáciu neuznal. Rovnako mi neuznal ani neskôr zakúpený nevyskúšaný spínač. Mám ešte nejakú šancu dostať späť svoje peniaze alebo nový funkčný výrobok?

V tomto prípade je takmer nemožné uplatniť si reklamáciu. Jedinou možnosťou je dohoda s predajcom. Tú však väčšina obchodníkov neprijme, keďže by im z toho zákonite vznikla škoda. Chybný výrobok by uplynutí záruky od neho už neprevzal ani dodávateľ.

Je veľmi dôležité, aby sme každý tovar, ktorý kupujeme a je to technicky možné, žiadali komplexne preskúšať a aby sme si všetko dôkladne prezreli a preskúšali. Samozrejme, nie všetko je vždy možné vyskúšať. No to slúži 6-mesačná záručná lehota, aby sme skryté chyby a nefunkčnosti mohli odhaliť.

I keď sa chyba výrobku prejaví počas záručnej lehoty, je potrebné, aby sme si svoje práva vyplývajúce zo záruky uplatnili ihneď bez zbytočného otáľania. Predajca je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, v krajnom prípade najneskôd do 30 dní. V tejto lehote sú už započítané všetky objektívne i subjektívne komplikácie predajcu ako dovolenka, práceneschopnosť jeho pracovníkov či nutnosť zaslania výrobku na posúdenie výrobcovi. V žiadnom prípade teda nesúhlaste s akýmkoľvek predĺžením 30-dňovej lehoty. Predajcovia totiž často argumentujú, že po chybný výrobok si dodávateľ príde až na budúci týždeň a preto chcú na doklad o reklamácii napísať až budúcotýždňový dátum. Toto všetko však musia stihnúť do 30 dní a nie je žiadny dôvod na ďalšie čakanie. Ak predajca predsa len o reklamácii dovtedy nerozhodne, chyba sa automaticky považuje za neodstrániteľnú a spotrebiteľ má, podľa Občianskeho zákonníka, právo na odstúpenie od zmluvy. Môže teda žiadať späť plnú kúpnu cenu. Ak má záujem o nový výrobok, môže ho dostať, predajca mu ho však nemôže vnucovať.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Slovenská obchodná inšpekcia

Štátna veterinárna a potravinová správa

Spotrebiteľský časopis Terč

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 4. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur
 7. Geis pomáha zvládať komplikácie v cezhraničnej preprave
 8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje
 9. Online zľavy: Viete, kde ich vyhľadať?
 10. Šanca pre mladé talenty
 1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 4. Dáma s pávím pierkom
 5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 7. Získaj náskok pred štartom
 8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 19 835
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 9 752
 3. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 9 281
 4. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 9 190
 5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 8 983
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 7 792
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 899
 8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 510
 9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 5 110
 10. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 4 651
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu