Štvrtok, 18. január, 2018 | Meniny má Bohdana

Tipy a triky pre Windows

Niektoré tipy

pre prácu s videom

Ak ste sa niekedy ako dieťa hrali s knižkou - na jednu stranu ste nakreslili čiaru, na druhú tiež, ale v mierne zmenenej polohe, na ďalšiu takisto a takto ste nakreslili povedzme až 50 strán, potom, ak chytíte knižku do ruky a palcom začnete rýchlo listovať, uvidíte pohyb čiary ako vo filme. Film teda tiež pozostáva zo sekvencie obrázkov, ktoré sa menia. Tieto sekvencie sa volajú snímky (po anglicky „frames"). Keďže pri práci s PC a videom netreba čakať, kým sa dostanete na začiatok alebo koniec súboru ako je to pri video páske, pre video existuje pojem „lineárny" a „nelineárny" záznam a na počítači máme dočinenia s nelineárnym videom.

Avi súbory nejdú prehrať

Stalo sa vám už, že priateľ priniesol CD, na ktorom bol AVI súbor a CD ste nemohli prehrať? AVI súbor je video súbor - akýsi obal, ktorý môže obsahovať množstvo, až stovky formátov pre kompresiu videa a audia. AVI súbor nemôžete prehrať, lebo na počítači nemáte inštalovaný patričný kodek (kompresia a dekompresia podľa istého algoritmu). Pravdaže, pre prehrávanie AVI súborov (a aj iných formátov ako MPEG) je potrebné mať program k tomu určený a spoločnosť Microsoft pre tento účel zabezpečila pre užívateľov v systéme už integrovaný program Windows Media Player, ktorý spustíte cez menu Štart (Start) > Príslušenstvo (Accessories) > Zábava (Entertainment). To najdôležitejšie je teda zistiť, v akom kodeku je AVI súbor a mať preň prehrávač a samozrejme kodek na dekompresiu. Ako na to? Ak používate Norton Commander alebo FAR pre prehliadanie súborov (možno postačí aj Wordpad, ale súbor nesmiete v nijakom prípade uložiť, iba prečítať), stačí na AVI súbor umiestniť kurzor, aplikovať klávesu F3 a súbor otvoriť na čítanie. Potom postačí použiť klávesu F7 (hľadať) a zadať reťazec „vids" (bez úvodzoviek). Kodek bude uvedený hneď za ním, napr. uvidíte vidsdiv3 (kodek je „div3") alebo vidsxvid (kodek je „xvid"). Teraz postačí sa pripojiť na internet a stiahnuť kodek DIV3 alebo XVID, ktorý inštalujete vo svojom systéme Windows a budete môcť si AVI súbor prehrať vo Windows Media Player. Pre zistenie kodeku existuje aj utilita qaviinfo.zip, ktorú stiahnete zo stránky: http://www.perihelion.demon.co.uk/,  alebo ju vyhľadáte na internete. Program spustíte z okna DOS promptu a syntax pre použitie programu je jednoduchá - qaviinfo.exe contact.avi. Uvidíte výpis podobný nasledujúcemu:

F:\>qaviinfo.exe „contact.avi"

File Info:

# of streams: 2

Size: 640x272

File Type: AVI Default File Handler

Stream Info:

Type Codec Rate Scale Length

vids div3 23976023 1000000 103459

auds 48000 1152 179794

Použitý kodek vo filme contact.avi vidieť pod textom „Codec" (div3). Kodeky, ak vám nejaké chýbajú, možno doinštalovať aj zo stránky http://www.moviecodec.com/.

Ako si vytvoriť vlastný AVI súbor s kodekom?

Pre tento účel je potrebné mať buď editor pre video súbory, grafickú kartu, ktorá dokáže „grabovať" (stiahnuť/zaznamenať film do súboru) video, DVD/CD mechaniku, prípadne video kameru. Uveďme si však príklad - kúpili ste si TV kartu, ktorá dokáže cez kábel prijímať televízny signál, takže ho budete môcť aj zapísať na pevný disk do AVI súboru. Rovnakým spôsobom - ak máte video rekordér - je možné cez TV kartu prepojiť video a zaznamenať film na pevný disk. Keďže nie všetky programy podporujú kvalitnejšiu kompresiu, môže sa stať, že vami vytvorený AVI súbor bude veľmi veľký a možno sa nezmestí ani na dva či tri CD. Pre kompresiu potrebujete k tomu program a vhodným riešením je VirtualDub - bezplatný a voľne šíriteľný program pod licenciou GPL pre platformu Windows 98/NT/2000/XP. VirtualDub nemá editovacie schopnosti ako Adobe Premiere, ale má iné vynikajúce dispozície a je hlavne určený pre AVI súbory, hoci vie prečítať aj MPEG súbory a podporuje video filtre, pomocou ktorých možno zväčšiť/zmenšiť/zahmliť obrázky, atď.

Po spustení aplikácie VirtualDub používateľ vyberie súbor, ktorý chce komprimovať, a z menu Video > Compression vyberie typ kodeku, ako vidieť na obrázku:

Jednotlivé kodeky, ktoré vidieť na obrázku, nemusia byť vo vašom systéme, niektoré treba doinštalovať, iné dokúpiť. VirtualDub používa kodeky, ktoré sú inštalované v systéme Windows. Nie všetky kodeky užívateľ inštaluje aj s možnosťou využívať ich pre kompresiu, všetky sú však určené pre dekompresiu, za čo obyčajne netreba vôbec platiť. Do podrobnejších detailov, čo sa týka kvality obrazu a ostatných technických špecifikácií, nechceme zachádzať, keďže predpokladáme, že väčšina užívateľov vystačí s tu uvedenými informáciami.

Čo ak je video súbor príliš veľký a nezmestí sa na CD?

VirtualDub podporuje funkciu výberu časti filmu a jeho uloženie na pevný disk. Ak má napr. AVI súbor veľkosť 1 GB, stačí vybrať výsek o veľkosti 70/80 minút (aby sa zmestil na CD) a kodek, ktorého voľba je uvedená vyššie. Navolíme teda z menu File (Súbor) > Save as AVI (Uložiť ako AVI). Pôvodný súbor ostane zachovaný a my sme z neho vytvorili ďalší súbor o veľkosti 70/80 minút a ďalšiu časť (30/20 minút) môžeme vytvoriť takisto aj s možnosťou vybrať ľubovolný kodek.

VirtualDub takisto vysekne MPEG formát, ale ho uloží ako AVI súbor. V prípade, že pracujete iba s MPEG formátom, ktorý je veľký, potrebujete ho dať na CD, pre tento účel existuje utilita mpgcut, ktorú si stiahnete zo stránky http://mpgcut.sourceforge.net/ .

Existujú pravdaže aj komerčné utility a doporučovali by sme navštíviť stránku www.boilsoft.com spoločnosti Boilsoft Computing, ktorá vyvíja programy pre účely konverzie, spájania kratších video súborov či vysekávania častí filmov. Pre účely konverzie je vhodné použiť aj utilitu WinMPG Video Convert (www.winmpg.com), ktorá konvertuje AVI do MPEG1, AVI do MPEG2, AVI do VCD, AVI do DVD formátu a video súbory iných formátov do kodeku DivX a teda aj do formátu AVI. Ak si napríklad užívateľ vyberie konvertovať iné formáty do kodeku DivX, bude môcť transportovať súbory SWF (Macromedia Flash), WMV, ASF, MPG, MOV a MP4 do AVI súboru s kodekom DivX. Ak sa však vrátime k spoločnosti Boilsoft, tu nemôžeme opomenúť utilitu Boilsoft RM Converter, ktorá urobí konverziu z a do formátu Real Media. Užívateľ bude mať k dispozícii možnosť urobiť konverziu z formátu RM do AVI (aj s výberom kodeku inštalovanom v systéme Windows), AVI do RM a MPEG do RM. Spoločnosť Boilsoft ponúka ešte dve veľmi dôležité aplikácie, ktoré si určite zaslúžia pozornosť - Avi Mpeg RM WMV Joiner a AVI MPEG ASF WMV Splitter. Prvá utilita má jedinečné využitie pri práci v spájaní menších video súborov do jedného. Ak niekto pracuje s videom, strihá, alebo si filmuje kratšie sekvencie, program Avi Mpeg RM WMV Joiner mu pomôže tieto sekvencie pospájať do jedného video súboru v akomkoľvek poradí. Program AVI MPEG ASF WMV Splitter zase poslúži na vysekávanie jednotlivých sekvencií/častí z video súborov. Všetky programy od spoločnosti Boilsoft pracujú rýchlo a užívateľ, ak často pracuje s videom, zistí, že ich používanie je veľmi rentabilné a výhodné.

Niektoré informácie o formátoch

Formáty MPEG

MPEG je skratka pre „Motion Picture Experts Group" - medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá vývojom tohto štandardu.

MPEG-1

Formát existuje už od roku 1993. Zachováva rozumnú kvalitu pri redukcii dátového toku a je prijateľný pre väčšinu domácich užívateľov.

MPEG-2

Formát existuje od roku 1995 a jeho základný princíp je rovnaký ako u MPEG-1. Formát umožňuje vyšší dátový tok (až do 100 Mbitov/s), podporuje vyššie rozlíšenie.

MPEG-4

Tento formát je relatívne nový a jeho cieľom je poskytnúť čo možno najlepšiu kvalitu pri najnižšom dátovom toku, preto je vodný pre prenos po internete a cez mobilné siete.

Formát H.261 a H.263

H,261 je štandard pre video konferencie a video telefonovanie cez ISDN. H.263 implementuje lepšiu presnosť.

DivX

DivX je podobne to, čo MPEG-1 alebo MPEG-2 - video kodek, teda kompresný algoritmus pre video. AVI súbor je obalom, v ktorom obsah môže byť poukladaný rôznym spôsobom - istotne každý vie, že ukladanie obsahu sa nemusí týkať len dát. Ak si viete dobre poukladať veci do kufra, spôsob ukladania je váš algoritmus a iní ľudia sa môžu čudovať, že vy máte jeden kufor a oni dva, pričom nesiete rovnaký obsah. AVI súbor je teda akýsi „kufor", v ktorom sú dáta uložené na základe istého inteligentného spôsobu, ktorý predstavuje kompresná technológia DivX.

K čomu je kompresia dobrá?

Kompresia je potrebná pre rýchly, resp. rýchlejší prenos. Dnes video už možno sledovať aj cez internet a pre tieto účely sa nevyhnutne musí používať kompresia, pomocou ktorej šikovní nadšenci dokážu umiestniť aj obsah celého DVD na jedno 650 MB CD. Video sa tak ľahšie kopíruje, prenáša a teda aj sťahuje. Pre AVI súbor možno uplatniť aj MPEG kodek, napr. kodek MS MPEG-4v1 (prvá verzia), MPEG-4v2 (druhá verzia) atď.

Tip pre „grabovanie" (sťahovanie) DVD

DVD médium predstavuje v dnešnom svete hlavne nosič pre väčší objem dát a na toto médium sa ukladajú filmy, hoci pravdaže, nemusia to byť len kaskadérske scény z Hollywoodu, môže to byť aj archív programov či textových dát. DVD filmy sú kódované vo formáte MPEG-2 a umiestnené do súborov s príponou VOB (Video Object). Okrem týchto súborov sú na DVD ešte umiestnené súbory IFO/BUP, ktoré obsahujú formátovacie informácie pre DVD prehrávač, teda údaje, ako sa má DVD prehrávať (titulky, jazyk, menu atď.) a súbory BUP sú záložné IFO súbory, ktoré sú potrebné, keby náhodou IFO súbory boli poškodené. I keď má DVD kapacitu až 9.4 GB, je možné stiahnuť jeho obsah a umiestniť ho na CD. Výrobcovia DVD filmov sa chránia proti kopírovaniu obsahu DVD, ale rôzne programy od kadejakých nadšencov dokážu túto ochranu obísť a užívateľ si tak môže vytvoriť vlastné CD s filmom stiahnutým z DVD média. Ako je to možné?

Pre tento účel práve slúži kompresia a samozrejme sa niečo uberie aj z kvality

Programov pre sťahovanie a konvertovanie DVD filmov do AVI či MPEG formátu je vskutku veľa, väčšina z nich sú komerčné a môžeme spomenúť napr. DVD Copy Plus, DVD Squeeze, DVD2MPG atď. Z priestorových dôvodov vyberieme pre stručný popis dva programy, pomocou ktorých si užívateľ bude môcť zálohovať DVD filmy na CD - DVDx a CopyDVD.

DVDx (http://www.labdv.com/dvdx)

DVDx je bezplatný program, pomocou ktorého si užívatelia prekonvertujú DVD do formátu VCD2.0, SCVD1.0 alebo AVI (DivX...). Výsledkom bude film v dobrej kvalite. Potrebné je mať minimálne verziu DirectX 8.1 alebo vyššiu, napaľovací program (Nero, WinOnCD), CD-ROM napaľovačku (netreba mať DVD napaľovačku, ale môže byť) a pravdaže DVD čítaciu mechaniku aj s médiom, na ktorom je film.

Užívateľ si stiahne a nainštaluje program DVDx. Program spustí a z menu File vyberie Open DVD Root alebo Open IFO. IFO súbor načíta vždy v adresári Video_ts, pričom nie je pravidlo, ktorý IFO súbor má vybrať. Po vybratí by sa malo zobraziť okno definujúce vstupné možnosti (Input Settings), kde užívateľ uvidí dĺžku filmu, šifrovací algoritmus DeSCC, výber titulkov, atď. Tu netreba nič meniť, iba ak výber titulkov. Potom stačí kliknúť na tlačidlo OK a vybrať z menu Settings > Output Settings (výstupné možnosti). Tu je potrebné zadefinovať kodek (najlepšie DivX pre AVI) a s ostatnými položkami v okne ďalej experimentovať, alebo ich nechať tak, kliknúť na tlačidlo Apply a potom vybrať miesto, kde uložíme výstupný súbor - File > Select Destination, vyberieme disk alebo adresár a následne klikneme na červené tlačidlo vpravo dole (Encode). Obsah DVD sa začne v tomto momente postupne konvertovať do formátu, ktorý sme vybrali v okne Output Settings (napr. AVI s kodekom DivX - kodek však musíte mať aj s možnosťou robiť kompresiu).

CopyDVD (http://www.convertdvd.info)

Copy DVD je aplikácia pre konverziu DVD do formátu VCD/SVCD/AVI. Užívateľ vyberie, podobne ako v aplikácii DVDx, IFO súbor z DVD média a potom konverziu presmeruje na výstup, čo môže byť aj CD napaľovačka. Najlepšie je však vybrať súbor (pre výstup) a potom kliknúť na tlačidlo Settings (Nastavenia).

V okne Settings je možné nastaviť ešte aj rozdelenie výstupného súboru, ak jeho veľkosť presiahne 80 min. CD. Ak bude výstupný súbor (AVI alebo VideoCD) väčší než 80 min., vzniknú tak dva súbory, ktoré užívateľ napáli na CD. Toto sa pravdaže týka dlhších filmov a pri rozsahu 1:30 min. tento problém normálne nevznikne, iba ak užívateľ nastavil iné hodnoty. To najdôležitejšie je vybrať kodek a potvrdiť tlačidlo OK. Ostatné hodnoty si netreba všímať, iba ak má užívateľ záujem viac experimentovať. Po stlačení tlačidla Convert (Konvertuj) sa spustí niekoľkohodinový proces konverzie.

Jurassic Park o dĺžke 1:28 min. prekonvertoval program CopyDVD za 3 hodiny 36 min. na PC s procesorom AMD 900Mhz a 300MB RAM a výsledný súbor vo formáte AVI (DivX) mal veľkosť 525MB vo veľmi slušnej kvalite. Aj keď nepodporujeme myšlienku robiť nelegálne CD, postup, ako si zálohovať DVD napr. z medzinárodného sympózia, pomôže prezentovať prácu ľudí aj v miestach/inštitúciách, kde DVD mechanika nie je k dispozícii.

Juraj Šípoš

Najčítanejšie na SME


Inzercia - Tlačové správy

 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 10 971
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 792
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 100
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 987
 5. Kam do tepla v januári? 2 530
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 369
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 342
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 248
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 314
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 095
PR články vašej firmy na tomto mieste ›

Neprehliadnite tiež

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

Vyriešili záhadu slávnych egyptských múmií, pomohla analýza DNA

Múmie dvoch vysokopostavených mužov, ktoré našli v roku 1907, patria k najlepšie zachovaným.

Sagan v skrátenej etape o víťazstvo nebojoval, skončil piaty

Víťazom tretej etapy Tour Down Under sa stal Talian Elia Viviani.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Záhadná petícia chce Štefana Harabina za prezidenta

Kto je Štefan Harabin a kto ho chce za prezidenta.