Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Chronológia vzťahov medzi Slovenskom a Vatikánom

Bratislava 10. septembra (TASR) - V dňoch 11. až 14. septembra
navštívi Slovensko pápež Ján Pavol II. Pri tejto príležitosti TASR
vydáva chronológiu vzájomných vzťahov medzi Svätou stolicou
a Slovenskou republikou.

6. júna 1993 - Prezident SR Michal Kováč odcestoval na
trojdňovú pracovnú návštevu Talianska a Vatikánu. Sprevádzal ho
minister zahraničných vecí Jozef Moravčík. Prijal ho pápež Ján Pavol
II. a ďalší predstavitelia štátu Vatikán. Prezident navštívil aj
Ústav Cyrila a Metoda v Ríme.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

17. decembra 1994 - Prezident Michal Kováč navštívil Vatikán,
kde sa zúčastnil na slávnostnej iluminácii vianočného stromu, ktorý
hlave katolíckej cirkvi darovala SR. Prezidenta so sprievodom prijal
pápež Ján Pavol II. na audiencii.

SkryťVypnúť reklamu

20. - 22. apríla 1995 - Premiér Vladimír Mečiar sa zúčastnil na
pracovnej návšteve Talianska a Vatikánu. Prijal ho pápež Ján Pavol
II. vo svojom letnom sídle Castel Gandolfo a stretol sa aj so štátnym
sekretárom Jeho svätosti a ministrom zahraničných vecí monsignorom
Jeanom-Louisom Tauranom. V rozhovoroch sa venovali otázkam uzavretia
čiastkových zmlúv a spolupráce medzi cirkvou a štátom, a to
v oblastiach zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a armády.

30. júna - 3. júla 1995 - Slovenskú republiku navštívil pápež Ján
Pavol II. Bol v Bratislave, Nitre, Šaštíne, Košiciach, Prešove,
Levoči a súkromne aj vo Vysokých Tatrách. Stretol sa s najvyššími
predstaviteľmi SR a so státisícmi veriacich. Stretol sa aj
s prezidentom Michalom Kováčom a premiérom Vladimírom Mečiarom.
V Košiciach 2. júla kanonizoval troch blahoslavených - Marka Križina,
Michala Grodeckého a Štefana Pongráca.

SkryťVypnúť reklamu

10. novembra 1996 - Ján Pavol II. sa v Ríme stretol so skupinou
3500 slovenských pútnikov, ktorých viedol predseda Konferencie
biskupov Slovenska Rudolf Baláž.

3. júna 1997 - Na pozvanie prezidenta Poľskej republiky
Aleksandra Kwaśniewského a primasa Poľska kardinála Józefa Glempa sa
prezident Michal Kováč zúčastnil v Hnezdne na slávnostnej svätej omši
k tisícročiu mučeníckej smrti svätého Vojtecha. Svätú omšu za
prítomnosti ďalších šiestich prezidentov celebroval pápež Ján Pavol
II. V kázni Svätý otec zdôraznil, že tak ako pred 1000 rokmi
prítomnosť prezidentov potvrdzuje túžbu po zjednotení Európy,
mierovom spolunažívaní a solidarite.

12. - 15. novembra 1997 - Taliansku republiku navštívil
prezident Michal Kováč. Počas návštevy bol aj na súkromnej audiencii
vo Vatikáne, kde ho prijal pápež Ján Pavol II., ako aj kardinál
Angelo Sodano, s ktorými rokoval o vzájomných vzťahoch medzi Svätou
stolicou a Slovenskom.

SkryťVypnúť reklamu

30. decembra 1997 - Rímskokatolícka cirkev v SR si pripomenula
významnú udalosť - 20. výročie vyhlásenia samostatnej slovenskej
rímskokatolíckej cirkevnej provincie. Stalo sa tak na základe dohody
medzi vládou bývalej ČSSR a Svätou stolicou 30. decembra 1977 za
pontifikátu pápeža Pavla VI. apoštolskou konštitúciou Praescriptionum
sacrosancti v Ríme. Sídlom samostatnej slovenskej cirkevnej provincie
sa stala Trnava. Apoštolskou konštitúciou Qui divine bola trnavská
apoštolská administratúra povýšená na arcidiecézu.

5.- 7. mája 1998 - Minister obrany SR Ján Sitek navštívil
Vatikán. Cieľom cesty bolo upevniť bilaterálne vzťahy medzi Svätou
stolicou a SR, medzi štátom a cirkvou na Slovensku, ako aj
prezentovať pripravenosť Armády SR brániť duchovný odkaz a kresťanské
dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Návšteva sa
uskutočnila na základe súhlasu pápežského domu. Delegácia rezortu
obrany SR sa zúčastnila na prísahe nových členov Švajčiarskej gardy
a aj na krátkom stretnutí s pápežom v čase generálnej audiencie.

SkryťVypnúť reklamu

22. decembra 1998 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda prijal
v Bratislave apoštolského nuncia Svätej stolice Luigiho Dossenu.
Hovorili o príprave základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Vatikánom.

3. - 6. marca 1999 - Podpredseda NR SR Pavol Hrušovský
odcestoval na návštevu Talianska a Vatikánu. Počas návštevy sa
stretol so sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi
Jeanom-Louisom Tauranom, biskupom Jozefom Zlatňanským, kardinálom
Jozefom Tomkom a rektorom ústavu Cyrila a Metoda Františkom
Novajovským. Podpredseda NR SR informoval Jeana-Louisa Taurana
o povolebnom vývoji na Slovensku a o úprave vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Svätou stolicou na pripravovanom zmluvnom základe.
Zúčastnil sa na svätej omši, ktorú celebroval pápež Ján Pavol II. vo
svojej súkromnej kaplnke. Po skončení omše absolvoval podpredseda NR
SR krátke neoficiálne stretnutie so Svätým otcom.

SkryťVypnúť reklamu

7. - 8. apríla 1999 - Predseda vlády Mikuláš Dzurinda bol na
oficiálnej návšteve Talianska a Vatikánu, kde sa stretol so štátnym
sekretárom Jeho sviatosti Angelom Sodanom. Témami rozhovorov boli
aktuálny vývoj na Slovensku i vo svete, vrátane situácie
v juhosrbskej provincii Kosovo, ako aj príprava zmluvy medzi Svätou
stolicou a SR. Dzurindu prijal v rámci návštevy na súkromnej
audiencii pápež Ján Pavol II.

28. - 29. októbra 1999 - Prezident Rudolf Schuster odcestoval
na oficiálnu návštevu Vatikánu a Talianska. Stretol sa s pápežom
Jánom Pavlom II., štátnym sekretárom kardinálom Angelom Sodanom,
veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov frátrom Andrewom
Bertiem. Schuster informoval pápeža i Angela Sodana o stave prípravy
Základnej zmluvy medzi Vatikánom a SR.

SkryťVypnúť reklamu

12. novembra 1999 - Príprava zmluvy medzi SR a Vatikánom,
zriadenie Katolíckej univerzity na Slovensku a kultúrne aktivity SR
k novému miléniu boli témou rozhovoru predsedu vlády Mikuláša
Dzurindu s predsedom Pápežskej rady pre kultúru pri Svätej stolici
kardinálom Paulom Poupardom počas jeho návštevy Bratislavy. Pouparda
prijal aj prezident Rudolf Schuster.

16. novembra 1999 - Spoločný návrh textu Základnej zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Vatikánom v Bratislave technicky parafovali
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a apoštolský nuncius Luigi
Dossena. Technická parafa sa uskutočnila na základe uznesenia vlády
SR a v praxi znamená úkon, ktorým sa potvrdzujú výsledky
dvojstranných expertných rokovaní medzi SR a Svätou stolicou, pričom
návrh celého textu sa pre obe strany nestáva záväzným, ani konečným.

SkryťVypnúť reklamu

15. februára 2000 - Prezident Rudolf Schuster so sprievodom
navštívil Rím. Po prílete sa slovenská delegácia presunula na
námestie sv. Petra, kde absolvovala krátku prehliadku Baziliky sv.
Petra. Slovenskí pútnici sa potom zhromaždili v aule Pavla VI., kde
sa k nim prihovoril kardinál Jozef Tomko. V aule sa uskutočnila
audiencia u pápeža Jána Pavla II., počas ktorej zaznel aj prejav
prezidenta s výzvou na ekumenizmus a zmierenie medzi cirkvami.
V závere prejavu Schuster pozval pápeža Jána Pavla II. na návštevu
Slovenska.

24. mája 2000 - Štátny sekretár Jeho sviatosti Angelo Sodano
navštívil Slovensko. Popri stretnutiach s najvyššími slovenskými
ústavnými činiteľmi Sodano posvätil novú budovu apoštolskej
nunciatúry v Bratislave.

2. - 4. novembra 2000 - Podpredseda vlády SR Pál Csáky
odcestoval na pracovnú cestu do Ríma. Vicepremiéra Csákyho 3.
novembra prijal pápež Ján Pavol II. a so štátnym tajomníkom Vatikánu
rokoval o cirkevnej politike v SR a o základnej zmluve medzi SR
a Vatikánom

SkryťVypnúť reklamu

24. novembra 2000 - Predseda vlády Mikuláš Dzurinda
a vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano podpísali vo Vatikáne
základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou. Slovenského premiéra
prijal aj pápež Ján Pavol II.

30. novembra 2000 - NR SR ratifikovala Základnú zmluvu SR
s Vatikánom.

18. decembra 2000 - Prezident Rudolf Schuster navštívil
Vatikán, aby si s tamojším štátnym sekretárom vymenili ratifikačné
listiny k Základnej zmluve. Zmluva tak nadobudla platnosť. Prezidenta
prijal aj pápež Ján Pavol II. Výmenou ratifikačných listín Základnej
zmluvy medzi SR a Svätou stolicou sa začala nová etapa vzájomných
vzťahov medzi krajinami, uviedol v prejave pred slovenskou delegáciou
pápež Ján Pavol II.

2. apríla 2001 - Predseda NR SR Jozef Migaš rokoval vo Vatikáne
s pápežom Jánom Pavlom II. a s vatikánskym štátnym tajomníkom
kardinálom Angelom Sodanom. Témou rokovaní bola Základná zmluva medzi
SR a Vatikánom, na ňu nadväzujúce zákony a pozvanie pápeža na
návštevu Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu

4. - 5. novembra 2001 - Prezident Rudolf Schuster s manželkou
sa zúčastnil na beatifikácii prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča
a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Oboch duchovných vyhlásil za
blahoslavených pápež Ján Pavol II. v nedeľu 4. novembra na Námestí
sv. Petra v Ríme. V nasledujúci deň prijal prezidenta Rudolfa
Schustera aj pápež Ján Pavol II.

14. augusta 2002 - Zmluvu so Svätou stolicou o duchovnej službe
katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR
schválila vláda SR.

28. októbra 2002 - Prezident Schuster bol na audiencii u pápeža
Jána Pavla II. Svätý otec sa v príhovore dotkol aj aktuálnej otázky
integrácie SR do európskych štruktúr. Zároveň vyzdvihol význam výmeny
ratifikačných listín zmluvy o duchovnej službe katolíckym veriacim
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch republiky. Túto dohodu,
ktorá je jedným z dôsledkov Základnej zmluvy uzavretej medzi SR
a Svätou stolicou v novembri 2000, po audiencii u pápeža ratifikovali
svojimi podpismi Rudolf Schuster a štátny sekretár Svätej stolice
kardinál Angelo Sodano.

SkryťVypnúť reklamu

29. marca 2003 - Predseda NR SR Pavol Hrušovský na audiencii vo
Vatikáne pozval pápeža Jána Pavla II. na návštevu parlamentu počas
jeho cesty na Slovensko, ktorá sa plánuje na jeseň. Obaja
predstavitelia diskutovali aj o pripravenosti SR na vstup do EÚ. Po
audiencii u pápeža absolvoval predseda NR SR stretnutie so štátnym
sekretárom Svätej stolice kardinálom Angelom Sodanom. Pri rozhovoroch
dominovala téma Iraku. Obaja predstavitelia v tejto súvislosti
vyjadrili želanie, aby sa vojna skončila čo najskôr.

SkryťVypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 2. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 14 571
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 032
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 010
 4. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 5 527
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 256
 6. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 4 438
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 3 852
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 833
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu