Kde má stáť výstražný trojuholník?
video Spustiť video