Správy zo zahraničných agentúr, ohlasy zo sveta
video Spustiť video