Zhromaždenie v Michalovciach s názvom Postavme sa za slušné Slovensko
video Spustiť video