Chcete získať pre svojich zamestnancov zdroj kvalitných informácií z najčítanejšieho spravodajského webu na Slovensku? Objednajte do vašej spoločnosti alebo organizácie.

Predplatné SME.sk pre firmy

Vďaka predplatnému pre firmy môžete v jednom kroku objednať celoročný prístup na SME.sk pre ľubovoľný počet zamestnancov. Prístup na SME.sk si môžu aktivovať jednoducho prostredníctvom kódov. Jeden kód platí vždy pre jedného používateľa a umožní mu prístup na SME.sk až z troch zariadení. Všetky informácie o predplatnom SME.sk pre firmy nájdete v často kladených otázkach.

Objednať predplatné za 35 €bez DPH

Výhody predplatného SME.sk pre firmy

Jednoduchá objednávka ľubovoľného počtu celoročných prístupov na SME.sk

Každý predplatiteľ môže čítať SME.sk na 3 rôznych zariadeniach

Neobmedzený prístup k obsahu SME.sk vrátane Korzar.sk, ekonomického webu INDEX a Spectator.sk

Prístup na akomkoľvek zariadení, v mobile a tablete aj cez appku pre Android a iOS

Viac ako 20-ročný archív SME.sk

Neobmedzený počet diskusných príspevkov

Objednajte si predplatné SME.sk pre firmy

Zvoľte počet prístupov k vášmu predplatnému SME.sk

Zadajte počet osôb, pre ktoré kupujete celoročné predplatné SME.sk.
(Pre každú osobu vám pošleme na e-mail 1 aktivačný kód)

Počet prístupov na SME.sk:  1
Cena bez DPH:  35 (42 € s DPH)

Fakturačné údaje

Zhrnutie:

Počet celoročných prístupov na SME.sk:  1
Cena bez DPH:  35 (42 € s DPH)

Účelom spracovania vyššie uvedených osobných údajov spoločnosti Petit Press, a.s., je vytvorenie objednávky. Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a pravidlá používania cookies.
Vytvorením objednávky na firemné predplatné SME.sk sa zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou Petit Press, a.s.

?

Často kladené otázky (FAQ)

Predplatné SME.sk pre firmy je určené podnikateľom alebo organizáciám, ktoré potrebujú prístup k obsahu SME.sk pre viac osôb súčasne. Predplatné je zároveň určené podnikateľom / právnickým osobám, ktoré potrebujú za úhradu predplatného SME.sk faktúru.

Počet používateľov si môžete ľubovoľne zvoliť v objednávkovom formulári vyššie objednávkou príslušného počtu prístupov k vášmu predplatnému. Jeden prístup k prémiovému obsahu SME.sk platí vždy pre jedného používateľa, pričom jeden používateľ môže čítať SME.sk cez svoje konto až na troch rôznych zariadeniach, respektíve prehliadačoch alebo aplikáciách. Napriklad v prehliadači na počítači, na tablete a na mobile cez aplikáciu SME.sk.

Prístup k prémiovému obsahu na SME.sk získajú vaši kolegovia prostredníctvom aktivačných kódov. Po prijatí platby za predplatné SME.sk vám na e-mail pošleme toľko kódov, koľko ste si objednali prístupov k vášmu predplatnému. Kódy si môžu následne vaši kolegovia aktivovať na stránke SME.sk/kod. Každý kód je možné použiť iba raz. Podmienkou pre použitie kódu je prihlásenie sa, respektíve vytvorenie konta na SME.sk. Každý používateľ sa musí pre použitie jedného kódu prihlásiť pod svojím vlastným kontom.

Upozornenie: Predtým, než navštívite stránku SME.sk/kod, sa musíte prihlásiť na SME.sk pod vlastným kontom, respektíve si založte nový účet. Odkaz pre zadanie kódu je dostupný až po prihlásení.

Predplatné pre firmy môžete zaplatiť úhradou faktúry bankovým prevodom. Iné možnosti platby zatiaľ dostupné nie sú. Po odoslaní objednávky vám najprv pošleme zálohovú faktúru. Po jej úhrade vám na e-mail pošleme daňový doklad - faktúru, spolu s aktivačnými kódami pre vaše predplatné SME.sk.

Predplatné pre firmy umožní prístup k prémiovému obsahu SME.sk na 365 dní pre každú osobu. Doba predplatného začne plynúť od zadania aktivačného kódu na stránke SME.sk/kod. V prípade, že si objednáte viacero prístupov, pre každý z nich začne plynúť ročný prístup k obsahu SME.sk samostatne - od momentu použitia aktivačného kódu. Prosím, dbajte na časové obmedzenie: Kódy treba použiť na SME.sk/kod najneskôr do 93 dní od ich doručenia na váš e-mail, ináč stratia platnosť a ich náhrada, žiaľ, nie je možná.

Ponuka služieb je totožná s klasickým predplatným SME.sk. Hlavné výhody predplatného SME.sk si môžete pozrieť na tejto stránke vyššie.

Predplatné aktivované prostredníctvom predplatného pre firmy sa po použití kódu nastaví na dátum nadväzujúci na vaše pôvodné predplatné. Ak vám napríklad vaše osobné predplatné končí 12. júla 2019, po použití kódu na predplatné pre firmy sa nové predplatné aktivuje až od 13. júla 2019 a bude platiť ďalších 365 dní. Nebudú vám tak zbytočne plynúť dve predplatné súbežne. Predplatné aktivované prostredníctvom kódu začne plynúť až po tom, čo vám dobehne vaše pôvodné predplatné SME.sk.

Áno, objednávateľ so sídlom mimo Slovenska je však povinný vysporiadať si daňové povinnosti v krajine sídla objednávateľa (napr. úhradu DPH).

Online predplatné môžete využívať aj v mobilnej aplikácii. Stačí, ak sa v nej prihlásite:

  • a) Otvorte si mobilnú aplikáciu a prejdite na položku Menu (v pravom hornom rohu),
  • b) V menu si zvoľte položku Predplatné a ďalej Ste predplatiteľ? Prihláste sa,
  • c) Do príslušných kolónok vložte e-mailovú adresu a heslo, ktoré máte zaregistrované na stránke SME.sk

Všetky informácie o mobilných aplikáciách SME.sk nájdete tu.

Tento problém môže nastať, ak máte na vašom zariadení nainštalovaný Windows XP a používate internetový prehliadač Chrome, pre ktorý už nie sú dostupné aktualizácie v tomto operačnom systéme. Riešením je inštalácia novšieho operačného systému (Windows 7 a vyššie) alebo používanie prehliadača Mozilla Firefox.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Napíšte nám e-mail na predplatne@smeonline.sk alebo zavolajte na +421 907 311 757. Naši kolegovia vám radi poradia.