Štvrtok, 5. december, 2019 | Meniny má Oto

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: Jozef Šátek
1>
mínus indicator plus

Zjavné zastrašovanie orgánov činných   Zjavné zastrašovanie orgánov činných

v trestnom konaní poslancami Smeru. Existuje podozrenie, že schvaľovania trestného činu sa demonštratívne na verejnosti dopustili viacerí poslanci Smeru. Pamätám si, keď sme v kauze „zavlečenia“ prezidentovho syna obvinili bývalého riaditeľa SIS IL a bol vzatý do väzby, jeho námestníka JS a ďalšieho riadiaceho pracovníka sledovacieho útvaru SIS sme obvinili a zadržali a súd ich vzal do väzby, tak prvé čo vyšlo od poslancov vtedajšieho HZDS aj z úst obhájcov týchto obvinených, že sa vracajú päťdesiate roky, kedy zatvárali bez dôkazov a len z politických dôvodov. Fakt, že to bol len politický bluf, že to bola len ich bezmocnosť, že ako štátne orgány sme si konečne začali (a mohli) realizovať zákony na všetkých bez rozdielu sa dokázal tým, že sme tento zločin aj zdokumentovali a ani v jednom čo i najmenšom našom postupe nikdy neboli zistené zo strany dozor vykonávajúcej prokuratúry ani súdov žiadne porušenia zákonov. Dvanásť dlhých rokov sa všetkým, nielen Ficovi prepiekli rôzne kauzy a zjavné prešľapy zákonov, keďže tam bol „Trnka“ alebo tam boli iní, alebo tam bol Kaliňík s Gašparom alebo aj iní, ktorí brali ako samozrejmosť, že takéto „podozrenia“ boli ešte skôr „amnestované“ ako sa vôbec stali, veď poznáme tie výroky o skutkoch čo sa nestali alebo neboli trestnými činmi. Teraz, teda konečne, keď po prvý krát sa meria rovnakým metrom aj Ficovi a dúfam, že aj iných z tejto skupiny, tak naraz sú smerácki poslanci šokovaní a pobúrení, že čo sa to stalo, keď ich predseda je obvinený, inak zo zjavného schvaľovania trestného činu a hanobenia alebo podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Absolútne nechápem čo si táto skupinka poslancov vôbec sľubuje od zvolania výboru pre obranu a bezpečnosť a prizvania si šéfa úradu špeciálnej prokuratúry či prezidenta PZ. Prezident PZ absolútne nemá žiadnu kompetenciu vo vzťahu k vyšetrovateľovi vykonávajúcemu prípravné trestné konanie, čiže v podstate nemá oprávnenie byť vôbec informovaný o podstate a stave dokazovania trestných vecí a nemá oprávnenie sa verejne k trestným veciam vyjadrovať. Rovnako tak ani šéf špeciálnej prokuratúry pokiaľ túto kauzu sám nedozoruje nemá oprávnenie o tejto záležitosti detailne informovať a zaujímať akékoľvek právne stanoviská. Vyplýva z toho, že poslanci Smeru v podstate len zastrašujú orgány činné v trestnom konaní a zároveň sa pred svojimi voličmi (a svojím predsedom) ukazujú ako sú chudáci trestnoprávne prenasledovaní. Len nerozumiem tomu, prečo predseda vlády Pellegrini už nezvolal bezpečnostnú radu SR. PS : vyšetrovateľ i prokurátor by mali zvážiť či sa aj ostatní poslanci Smeru dnešným verejným prihlásením sa k schvaľovaniu trestného činu svojím obvineným predsedom sa nedopustili trestného činu. Fakt, že to urobil väčší počet poslancov demonštratívne pred verejnosťou cez televízne kamery absolútne neznamená, že sa tohto trestného činu nedopustili.
 
mínus indicator plus

Nerozopínajte opasok, brod je ešte   Nerozopínajte opasok, brod je ešte

ďaleko. Tak ako boli skutky naznačené v médiách, za ktoré bolo uvedeným osobám vznesené obvinenie, najmä v súvislosti so skutkom týkajúcim sa legalizácie príjmov z trestnej činnosti je zrejmé, že vyšetrovateľ podcenil zdokumentovanie pôvodu "špinavých" peňazí z konkrétnej trestnej činnosti (nie výmysly a dojmy) čo nakoniec v plnom rozsahu potvrdil aj sudca špecializovaného trestného súdu (v spise o tom neexistuje ani jeden dôkaz), takže nielen ja to tvrdím. Pri rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR treba mať určitý odstup, keďže vieme čoho je v mnohých prípadoch schopný vyprodukovať (sudca tohto súdu Štefanko uviedol, že práve v súvislosti s kauzou TIPOS - vyplatenie pohľadávky 66 mil. € - mali na rozhodnutie tohto súdu veľký vplyv finančné skupiny a korupcia). Toto rozhodnutie NS SR je treba rešpektovať ale nie je treba ho preceňovať, pretože rozhodujúce bude ako sa s ďalším vyšetrovaním orgány činné v trestnom konaní popasujú a čo skutočne dokážu, lebo vyšetrovanie je len na začiatku a ako sa zvykne hovoriť, na konci bič plieska.
 
mínus indicator plus

"Hrdinské" vajatanie Kalavskej.   "Hrdinské" vajatanie Kalavskej.

Najprv sa Kalavská rozplývala nad návrhom Fica, aby podala stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon. Po analýze a zistení, že je to hlúposť sa "hrdinsky" postavila proti a s podporou Pellegriniho, ktorý si chcel prihriať svoju kandidátsku polievočku návrh zákona pretlačili cez vládu do parlamentu. Potom na základe telefonátu od Fica "hrdinsky" stiahla tesne pred hlasovaním tento návrh zákona a teraz už pri druhom pokuse ho Fico a spol. odignorovali, načo Pellegrini zareagoval, že vládny návrh stiahol, tak ako stiahol aj svoj chvost. Teraz Kalavská urobila len prázdne gesto, pretože, ak by skutočne chcela podať demisiu, tak sa to robí inak, napíše sa abdikačný list a zašle sa prezidentke SR, s čím predseda vlády predsa nemá nič spoločné .. a bolo by to! No ona sa obrátila na predsedu vlády s "návrhom" abdikácie a Pellegrini prehlásil, že by to nebolo to orechové, lebo tri mesiace pred voľbami je to skutočne o ničom, teda pokiaľ ministerka to nepovažuje za útok na jej morálnu integritu.
Reakcia k téme: Aj Kalavská už má dosť
04.12.2019 20:02 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

ČR a Babiš majú veľký problém.   ČR a Babiš majú veľký problém.

Už druhý deň Babiš verejne a stále dookola opakuje tú istú vetu, že európska komisia a jej audítori nebudú vykladať český zákon o konflikte záujmov, čím naznačuje najmä pre svojich voličov, že jeho vláda si nedá zo strany Bruselu nič diktovať a zároveň všetkých neznalých zákonov (vrátane redaktora Krčmárika) zavádza. Nie je preto pravdou tvrdenie, že „až Komisia musí vykladať český zákon o konflikte záujmov a dokazovať, že Babiš sa v skutočnosti nevzdal kontroly nad Agrofertom.“ Po prvé správu o konflikte záujmov Babiša vo vzťahu ku koncernu Agrofert, a.s. nevypracovala Európska komisia (EK) ale túto spracoval a EK predložil Európsky dvor audítorov (EDA) ako nezávislý externý audítor EÚ, ktorý okrem iného má právo kontrolovať jednotlivcov alebo organizácie, ktoré narábajú s prostriedkami EÚ. Po druhé audítori EDA v správe predloženej prostredníctvom EK vláde ČR nevykladali „český“ zákon o konflikte záujmov ale vychádzali striktne z úniového práva z Nariadenia EÚ upravujúceho vzťahy a podmienky o konflikte záujmov, ktoré sa stalo po jeho prijatí automaticky právnou normou záväznou pre všetky členské krajiny EÚ (bez akéhokoľvek transponovania do vnútroštátnych predpisov členských štátov ako je to pri vydanej smernici). Z tohto dôvodu musí členský štát EÚ v prípade rozporov vlastnej vnútroštátnej právnej normy rešpektovať existenciu príslušného Nariadenia EÚ a podľa tejto automaticky postupovať. Z tohto dôvodu sa nikdy nemohol dostať do akéhokoľvek rozporu český zákon o konflikte záujmov s Nariadením EÚ a Babiš ako predseda vlády ČR bol zodpovedný za plnenie povinnosti predchádzať konfliktu záujmov a za riešenie situácie, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov. Konkrétne sa jedná o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a najmä na jeho článok 61 o konflikte záujmov na platby z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Nariadenie nadobudlo účinnosť 2.8.2018. Po tretie Babiš nie je v konflikte záujmov len preto, že je konečným užívateľom výhod spoločnosti Agrofert a zároveň predsedom vlády ČR, ale je zároveň aj predsedom českej Rady pre európske štrukturálne a investičné fondy.
 
mínus indicator plus

 

Musím byť trochu sarkastický, áno, ide o "krycí manéver niečoho iného" a to ďaleko väčšieho a obľudnejšieho, ide skutočne o pravdivý obraz amaterizmu polície. Pravdaže je treba zdôrazniť, že toto kritické hodnotenie (moje, ktoré potvrdil aj sudca) sa týka tých skutkov, z ktorých obvinila polícia riaditeľa a šéfa IT TIPOSu, čiže nikto netvrdí, že sa nemohli dopustiť iných a aj závažných zločinov, toto však polícia doteraz nezistila a z toho ich ani neobvinila.
 
mínus indicator plus

 

Môj pred týždňom vyslovený len predpoklad vychádzajúci z praktických skúseností a z poznania úrovne odborných kvalít policajtov potvrdil v plnom rozsahu i v svojom rozhodnutí sudca špecializovaného trestného súdu, ktorý si spis naštudoval a obvinených vypočul a to už je fakt.
 
mínus indicator plus

Dajte nám vaše peniaze   Dajte nám vaše peniaze

a my vám z nich niečo kúpime, no a prirodzene čakáme, že si na nás vo februári pri voľbách spomeniete, asi takto verejne korumpujú politici Smeru hasičov alebo policajtov, dôchodcov, mladé rodiny... Je to bezočivé, je to odporné, nemá to morálku a najmä nás to všetkých uráža. Skutočná zmena nastane až vtedy, keď sa za mrhanie z verejnými zdrojmi budú musieť zodpovedať.
 
mínus indicator plus

Hanba polície na plné čiary.   Hanba polície na plné čiary.

Už 26.11.2019 som v článku na SME o tomto prípade napísal : "O legalizáciu ide len vtedy, ak „príjem“ preukázateľne pochádza z trestnej činnosti. Pokiaľ polícia nemala ešte pred začatím tejto akcie a vykonaním „zaisťovacích“ úkonov v Tipose už zdokumentované, že niektorí „hráči“ získali z nelegálnych zdrojov (rôznou trestnou činnosťou) finančné prostriedky, ktoré potom následne vložili na hráčske konto Tiposu, ktoré si následne previedli na súkromné účty, potom bude mať určite problém. Bez takýchto zdokumentovaných trestných činov, z ktorých si určité osoby vytvorili „špinavé peniaze“, ktoré následne naznačeným spôsobom „legalizovali“, len samotné zistenie, že niekto vložil peniaze na účet Tiposu, netipoval ale si ich previedol na súkromný účet nemožno právne kvalifikovať ako trestné konanie." Polícia z NAKA v tomto prípade preukázala katastrofálnu neznalosť základov trestného práva, čo sa v praxi prejavuje ako faktické ohrozenie práv a slobôd občanov a zároveň ako mrhanie štátnymi zdrojmi nezmyselným nasadením svojich síl a prostriedkov. Dúfam, že za tento nezmyselný "výsledok" bude niekto aj braný na zodpovednosť. Najhoršie na tom je poznanie, že nikto v celom rade zodpovedných tento nezmysel nevedel zastaviť - od vyšetrovateľa, jeho nadriadeného až po dozorového prokurátora.
 
mínus indicator plus

Strhne sa lavína a prokuratúru čaká   Strhne sa lavína a prokuratúru čaká

„peklo“, a nielen prokuratúru. Racionálne uvažujúci človek musí vedieť, že Dobroslav Trnka predstavoval v organizme prokuratúry jej hlavu, ktorá bola a je pospájaná s jej jednotlivými článkami. A ako každá hlava aj tá Trnkova má tú dobrú ale niekedy aj tú zlú vlastnosť, že si pamätá. Pamätá si s kým, kedy, kde a čo prerokovávali, na čom sa dohodli, čo spoločne zmanipulovali, zatutlali, koho, prečo a začo niekoho vytiahli z peknej kaše, takže v tom nie sú len tí prokurátori ale aj ich „klienti“, zločinci, ktorí už boli obvinení alebo obvinení byť mali a pravdaže tí „vybavovači“ advokáti, ktorí pendlovali medzi prokurátormi a sudcami alebo policajtmi. Veď to Trnka vymenoval do funkcie krajského prokurátora v Bratislave Čižnára, veď to Trnka si hýčkal na generálnej prokuratúre Kočnerovho švagra, či Ficovu sestru a jej manžela, veď to Trnka si potiahol do vedúcej funkcie šéfa odboru osobitného určenia Šufliarskeho, veď Trnka veľmi dobre vie ako zachoval „kontinuitu“ jeho nástupca Čižnár, ktorý si z krajskej prokuratúry potiahol Reného Vaneka a na svoje uvoľnené miesto dosadil Kopčovú, ktorá si zasa k sebe potiahla prokurátorku Šufliarsku. A teraz si zoberme, že v tejto situácii Trnka bude obvinený a vzatý do väzby napríklad v prípade Tipos. Priamy ohrozený je okamžite Počiatek (sprenevera 16 miliónov €), ohrozený môže byť aj jeho veľký „brat“ Kaliňák, s ktorým fakticky robili všetky obchody spoločne (viď Kovošrot), rozhodne by boli ohrození všetci tí, ktorí majú niečo s peniazmi a cyperskými účtami, vo vyšetrovaní znenazdajky sa môže objaviť vtedy úspešný právny zástupca Tiposu JUDr. Ernest Valko, ktorý vyhral na Najvyššom súde SR „námietku zaujatosti voči členovi senátu“ a výber týchto členov napadol aj na Ústavnom súde SR a to všetko len tri dni pred svojím zavraždením (!). Ak k tomu prirátame vyhlásenie sudcu Najvyššieho súdu SR Jozefa Štefanka, že „vplyv na rozhodovanie majú finančné skupiny a že štát vyplatil cyperskej schránkovej spoločnosti Lemikon 16 miliónov € v kauze Tipos s požehnaním Najvyššieho súdu“, tak aj Sherlock Holmes by prehlásil, že to je motív na vraždu ako vyšitý. No, ak však vražda E. Valka mala mať iný motív, potom musela mať aj objednávateľov a opäť je tu celý strapec ohrozených osôb, od tých objednávateľov až po tých vyšetrovateľov a pritom tú konštrukciu, tak krásne vystavali. A to ešte nehovoríme o konzekvenciách politických, veď Počiatek bol ministrom financií, takže na zasadnutiach sedel dosť tesne vedľa Fica, tiež bol podpredsedom strany Smer, takže sedel na zasadnutiach predsedníctva vedľa Fica. A čo a o kom Trnka všeličo vie v ďalších nášľapných mínach ako sú podvody s emisiami a rozhodnutím Ficovej vlády a ich predaji, o podvode s Glance House s desiatkami okradnutých občanov a o pravdepodobnom zmanipulovaní obvinenia (obžalovania) Číža a jeho manželky zo strany orgánov činných v trestnom konaní, o zmanipulovanom ne-vyšetrovaní prípadu Gorila či hlasu podobnému Ficovmu, o prepustení Majského z väzby, o zmanipulovanom vyšetrovaní mýtneho tendra, o Počiatkovej návšteve na jachte J&T tesne pred určením výmenného kurzu slovenskej koruny na euro ... a o desiatkach a desiatkach ďalších prípadov. Rozvrat tohto štátu bol už dávno úspešne ukončený. To čo sa teraz vyplavuje na povrch sú len historické artefakty o tejto udalosti a u väčšiny občanov nastáva proces „uvedomovania“ si tejto situácie a postupné jeho „trávenie“, vstrebávanie. Tento proces je nevyhnutný na ceste k obrode spoločnosti, v tom horšom prípade k diktatúre.
 
mínus indicator plus

Nie je komplikované, len logické.   Nie je komplikované, len logické.

Podľa vašej reakcie, ktorá je trošku "nepresná" musím najprv uviesť jednu jednoduchú ale podstatnú vec, že pokiaľ sa Rusko rozhodne nezúčastniť súdneho pojednávania a bude súhlasiť s jej priebehom aj bez jeho účasti, tak nikto, čo znamená súd, ani prokurátor nemá zákonné oprávnenie k tomuto jeho "právu" účasti na súdnom pojednávaní ho "prinútiť" (toto právo sa nemôže vymáhať represiou). V tomto prípade na jeho právo sa slobodne rozhodnúť či sa zúčastní alebo nezúčastní súdneho pojednávania absolútne nemá vplyv, či bude na slobode alebo vo väzbe, čiže prípadne väzenský lekár nevie "zabezpečiť účasť obžalovaného v súdnej sieni ani v polohe ležmo". Áno podľa konania a vyjadrenia prokurátora tomuto záleží na tom, aby Rusko bol prítomný na súdnom pojednávaní a bol konfrontovaný so znalcami z písmoznalectva. Pokiaľ si však Rusko postaví hlavu, tak Šanta to nedokáže ani vtedy, ak by sa mu podarilo Ruska dostať do väzby. Opäť komplikované?
 
mínus indicator plus

Ak sa súdne pojednávanie konalo,   Ak sa súdne pojednávanie konalo,

tak nemohlo prísť k "obštrukcii". Prokurátor Šanta prehlásil, že nemá zmysel, ak pri výsluchu znalcov z písmoznalectva nebude prítomný aj obžalovaný Rusko, pravdepodobne ho chcel konfrontovať a vyslovenými závermi. K svojej neprítomnosti dal Rusko prehlásenie, že sa súdne pojednávanie môže konať i bez jeho prítomnosti. Pokiaľ v tomto prehlásení v rozpore so zákonom si obžalovaný určil podmienky, ktoré zákon nepripúšťa (Rusko pripustil vykonanie len určitých dôkazov okrem písmoznalectva) súd mohol vykonať súdnej dokazovanie o akomkoľvek dôkaze, takže nedošlo zo strany P. Ruska k žiadnej "obštrukcii". Pokiaľ Rusko nebude chcieť sa zúčastniť pojednávania ale vydá súhlas so súdnym pojednávaním bez svojej účasti, tak prokurátor Šanta s tým vôbec nič neurobí, pretože nemá zákonné prostriedky, aby ho prinútil proti je vôli sa zúčastniť konfrontácie so znalcami z písmoznalectva. Z tohto aspektu je úplne irelevantné, či Rusko je alebo nie je chorý do tej miery, že sa môže (nemôže) zúčastňovať pojednávania. PS : chcem len poznamenať, že právnik len z textu zdravotnej správy o zdravotnom stave P. Ruska nemôže vydedukovať, či tento zdravotný stav umožňuje jeho účasť na súdnom pojednávaní a už vôbec nemôže vysloviť záver, či môžu byť dôvodom na jeho hospitalizáciu.
 
mínus indicator plus

 

Je, ale len vtedy, ak ste v politickej opozícii, takže si musíme ešte tri mesiace počkať.
 
mínus indicator plus

Zmanipulované obvinenie - nič viac a nič   Zmanipulované obvinenie - nič viac a nič

menej. To všetko ten zlý, zlý Balciar a za nič nemôže, ale absolútne za nič tá dobrá NAKA, ktorej sa treba poďakovať a skloniť sa pred ňou, lebo len čo zistila, že šliapla vedľa, teda nechala sa oklamať, tak tento protizákonný stav s obvinením napravila. Aleluja! Obhájca obvineného J. Naďa, teraz už zrušeného obvinenia by sa mal krotiť v svojich verejných vystúpeniach, pretože tieto vyjadrenia a obhajoba vyšetrovateľov NAKA je skôr „politickým“ posolstvom nám občanom, je skôr mediálnou manipuláciou s naším názorom, čo je trochu nad rámec jeho kompetencií. Som toho názoru, že občania sú dosť premýšľaví, odborní a aj dosť si pamätajú z dávnejšej i nie tak dávnej minulosti o tom, čo tí „dobrí“ vyšetrovatelia NAKA nám predvádzali (obvinenie Matoviča pre ohováranie Fica s manželkou), o skutkoch, ktoré sa nestali, že páni Jombík s Barochovským na dôchodku (Kočnerove zastavené – odmietnuté zločiny). Mám vlastné skúsenosti a určite nás je viac s rýchlosťou a kvalitou práce vyšetrovateľov, nielen z NAKA, ktorí po podaných trestných oznámeniach mesiace, dokonca roky nerozhodli a keď rozhodli, tak v drvivej väčšine prípadov ich odmietli pre známe - skutok sa nestal alebo nie je trestným činom. Ani v týchto prípadoch nezačali trestné stíhanie aspoň „vo veci“ (bez vznesenia obvinenia konkrétnej osobe), nieto, že by okamžite vzniesli aj obvinenie. A toto sa div sa svete v tomto prípade stalo, skrátka stačil písomný podnet Balciara a spol. a vyšetrovateľ NAKA, bez toho, by si musel čokoľvek preveriť , však „vsjo jasno“ ihneď začal trestné stíhanie a okamžite (!) aj vzniesol obvinenie, čo sa pravdaže ihneď dostalo do médií a rozvírilo taký uragán, že ešte aj Pellegrini si musel čapicu držať, keď utekal zvolať bezpečnostnú skupinku štátu. Teraz tvrdiť, že prílohy trestného oznámenia od Balciara sa nezhodovali s realitou a bla, bla, bla je neskoro. Skrátka vyšetrovatelia NAKA okamžite boli náchylní „do troch“ minút vo veci rozhodnúť a ani trochu nezapochybovať. Ak nám občanom chce ten vyšetrovateľ NAKA dokázať, že bol do tohto stavu vlastného omylu dovedený úmyselne, že išlo k zmanipulovaniu týchto dôkazov a o zjavnú diskreditáciu J. Naďa, tak potom nech urobí dve veci : 1) Začne trestné stíhanie vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa „neznámym“ páchateľom z Vojenského spravodajstva MO SR, ktorý predložil vedome zmanipulované podklady k začatiu trestného stíhania J. Naďa, aby tak skryl svoj vlastný zločin, čím krivo iného obvinil, čo aj voči nemu vznesením obvinenia vyšetrovateľ vykonal. 2) Začal trestné stíhanie vo veci sprenevery, korupcie (a prípadne iných) so zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti, keď „neznámy“ páchateľ z radov príslušníkov Vojenského spravodajstva MO SR rôznymi formami rozkrádal majetok alebo sa nechával korumpovať a tento „príjem“ legalizoval nákupom najmä rôznych nehnuteľností až v rozsahu 3 miliónov €.
 
mínus indicator plus

Slučka sa sťahuje.   Slučka sa sťahuje.

Bol som u mnohých priznaniach, ale boli aj takí, čo sa nepriznali nikdy, ale vedel som, že to ani nie je treba, veď sne vedeli takmer všetko. A tak je tomu aj s Ficom, nechcel priznať, že pil kolu s Haščákom a bola to pravda, nechcel sa priznať, že vedel o prepojení Troškovej s Vadalom a bola to pravda, nechcel sa priznať, že vedel o prepojení Bašternáka s Kočnerom a bola to pravda, no a teraz sa nechce priznať, že vedel o podvode svojho koaličného partnera Slotu s emisiami, i keď tú poníženú cenu a predaj odsúhlasila vláda pod jeho vedením. Už len slepý či sprostý nevidí dôvod, alebo len ten čo nemá kam ustúpiť, lebo stojí v kúte.
 
mínus indicator plus

Nepotreboval som kauzu Kočnera,   Nepotreboval som kauzu Kočnera,

aby som vedel, kto, s kým a začo, pravdaže aj proti komu tu vládne. Dňa 26.5.2010 som na svojom blogu na SME zverejnil článok „ Vláda slovenskej finančnej oligarchie“. Ako bývalý šéf špecializovaného vyšetrovacieho tímu a neskôr Úradu boja proti korupcii P PZ som podľa nami odhalených a vyšetrovaných trestných vecí veľmi dobre vedel aká je silná politicko-oligarchická symbióza a preto som už vtedy v tomto blogu k emisnému podvodu napísal, citujem : „Na Slovensku najmä od druhej polovice 90. rokov minulého storočia klientelizmus, nepotizmus a predaj pozícií postupne prerástol do korupčnej symbiózy politickej elity s vplyvnými ekonomickými skupinami. Na hladko fungujúcom korupčnom systéme začali byť jednotlivé elity existenčne závislé. Štát sa ocitol v situácii (state capture), keď v ňom malý počet finančných skupín je schopných vo svoj prospech určovať pravidlá hry prostredníctvom masívneho a protiprávneho poskytovania benefitov politikom a iným úradným osobám. Je to najmä schopnosť kontrolovať legislatívny proces a hlasovanie o ňom a na najvyššej úrovni zabezpečiť priaznivé úradné a súdne rozhodnutia. Už sa nehrajme na slepú babu. Už sa prestaňme hrať na predvolebné preferencie a rôzne sociologické prieskumy. Už sa konečne pozrime na veci tak, aké skutočne sú. V nasledujúcich voľbách vôbec nejde o to, či tu bude vládnuť ľavica alebo pravica. Ide o to, či tu bude pokračovať „ficovláda“ pozostávajúca z niekoľkých silných finančných skupín, ktoré si zotročili štát, vyciciavajú ho až do morku kostí, ohlupujú občanov a hádžu im ohlodané kosti, čomu hovoria sociálna solidarita, zabezpečili si pre seba beztrestnosť alebo sa takýto nebezpečný skupinový experiment – skončí. Tak znie otázka a taká je vo voľbách naša občianska zodpovednosť.“ Po deviatich rokoch musím zasa len opakovať, že občania Slovenska by mali na voľby povstať a ísť zmiesť túto politickú „svoloč“ z vedúcich funkcií tohto štátu a začať systematicky čistiť „náš“ (skutočne náš“, nie „váš“ páni Fico, Kaliňák, Glváč, Pellegrini, Počiatek, Trnka, Kočner, Haščák, Kmotrík, Tkáč ši pani Saková ...) štát a bez ohľadu realizovať „padni komu padni“. Už si to Slovensko skutočne zaslúži. PS : neviem, neviem či aj tých 15% v prieskumoch nebude veľa a to aj pri moratóriu a lícnych jamkách. To by museli dať moratórium aj na zverejňovanie akýchkoľvek svojich podvodov a špinavostí.
 
mínus indicator plus

Zlá a dobrá správa pre Slovensko.   Zlá a dobrá správa pre Slovensko.

Tento prípad ukázal (a nie prvý krát za vlády Smeru), že nie je zo strany vyšetrovateľov dodržiavaná zásada "trestného stíhania len zo zákonných dôvodov", ale rozhodujúce pre obvinenie občana je záujem určitých osôb (súkromný, politický ...) na takomto trestnom stíhaní. Na druhej strane sa začína viac a viac prejavovať na takejto svojvôle orgánov činných v trestnom konaní, že majú veľký, až významný vplyv médiá a kritická verejnosť, ktorá sa nezmieri s takýmto očividným manipulovaním so štátnou mocou, čo nakoniec prinúti tieto orgány k zrušeniu vlastného nezákonného rozhodnutia. Zároveň tento prípad dokazuje, že spravodajské zložky (akékoľvek) majú veľmi slabú kontrolu svojej činnosti a že len spoľahnúť sa na zodpovedný výkon súdnych rozhodnutí, v tomto prípade o použití odpočúvania a jeho dvojnásobnom predlžovaní, nemožno.
 
mínus indicator plus

Silno zapáchajúce divadlo,   Silno zapáchajúce divadlo,

Pellegrini s tzv. bezpečnostnou skupinkou na posmech, podklady od Balciara na posmech, výsledok práce vyšetrovateľa na posmech. Ešte 21.11.2019 som napísal do tejto diskusie a ako svoj status zverejnil na facebooku, že citujem "Zdá sa, že obvinenie stojí na vode, čo do budúcnosti predznamenáva pre „orgány (ne)činné“ malér. Možno z krátkodobého hľadiska sa dosiahol určitý mediálny účel, avšak z dlhodobého to určite praskne." Osobne si myslím, že ak by toto obvinenie nezrušil sám vyšetrovateľ, tak by ho určite zrušil na základe sťažnosti J. Naďa dozor vykonávajúci prokurátor, čo mohol už aj signalizovať. To zdôvodnenie, že "kľúčový svedok" zmenil svoju pôvodnú výpoveď a tým došlo k eliminácii "úmyslu" je jasná výhovorka, pretože mať podložený takýto závažný zločin len jednou výpoveďou jedného svedka a to možno len v jednej či dvoch vetách (ak vôbec), to nie je profesionalita, ale skôr hlúpa odvaha a možný až nečestný úmysel. Premiér Pellegrini, ktorý si zvolal akúsi bezpečnostnú skupinku, po ktorej oznámil, že toho voči J. Naďovi „bude viac“ má možnosť reparátu a môže nám dokázať tie ťažké zločiny, no doporučoval by som radšej do tých balciarovčin (rozumej srač..k) už nerýpať a vymeniť Balciara.
 
mínus indicator plus

Odporúčam J. Naďovi   Odporúčam J. Naďovi

zvážiť dva návrhy: po 1) podanie trestného oznámenia na "neznámeho páchateľa" z prostredia Vojenského spravodajstva, ktorý v úmysle diskreditovať jeho osobu za zverejňované informácie o nepodložených majetkových pomeroch riaditeľa VS sfalšoval podklady pre vydanie rozhodnutia sudcu o použití informačno-technických prostriedkoch, ktoré následne najmenej raz navrhol predĺžiť a získané informácie zmanipuloval do neexistujúceho podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti, ktoré predložil orgánom činným v trestnom konaní, ktorý ich akceptoval a J. Naďovi vzniesol obvinenie, čím je podozrenie, že daný "neznámy páchateľ" spáchal trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestný čin krivého obvinenia. Po 2) podať na civilný súd žalobu voči Vojenskému spravodajstvu MO SR (viď odpočúvanie J. Haščáka v kauze Gorila), že na základe nepodložených a vedome sfalšovaných podkladov vydal sudca rozhodnutie o odpočúvaní jeho telefonickej komunikácie, ktorú aj následne predlžoval, čím došlo k porušeniu zákona o ochrane súkromia pred odpočúvaním i ústavou garantovaných práv a slobôd.
 
mínus indicator plus

Smutné čítanie.   Smutné čítanie.

Ak by som denník SME nečítal už dlhé roky, ale začal by som ho čítať v týchto dňoch, tak by som si musel myslieť, že je to stranícky denník strany Smer-SD. Len za ostatné dni : Maďarič nám tu v svojom článku vysvetlil, ako sa politická opozícia "poráža sama". Zaujímavé na tomto politologickom výklade "nezávislého" poslanca bolo, že v ten istý deň vystúpil aj R. Fico, predseda Smeru-SD a hovoril o tom istom, o zlepenci, ktorý nie je ničoho schopný len vzájomného hašterenia a okopávania členkov. Včera v tomto nastúpenom trende pokračoval komentátor Tkačenko, keď nám plasticky dotvoril scénu prípadnej povolebnej vládnej koalície z dnešných opozičníkov, ako jej jednotlivý členovia svojimi postojmi či návrhmi rozvrátia štátny rozpočet (ako keby nebol už teraz) a postavia si občanov proti sebe a jeho záver vyznieva skôr ako nekrológ. Dnes už v nadpise rozhovoru komentátor Tkačenko nám podsúva charakteristiku volebnej kandidátky strany Smer-SD, že „je silná“, veď si predstavte tých morálnych a erudovaných Blaha, Blanár, Raši, Saková, Kamenický, Tomáš, Richter ..., tak to musím uznať, že takúto „silu“ ostatné strany nemajú, zaplať pánboh! No a celé sa to končí mixom už niekoľkokrát prežutých informácií, v ktorých chýba to najdôležitejšie svieža a nová myšlienka, je to článok od Praus Krbatovej či má navrch Fico alebo Pellegrini, k čomu priznávam, že ma to trápilo celú noc. Komentáre a postrehy komentátora Schutza sú v SME skôr tou výnimkou, bohužiaľ.
 
mínus indicator plus

 

Pán Teodor, ale ja som pochopil z akých trestných činov sú obvinení a čo má byť podstatou trestného konania obvinených starostov. Ja som len poukázal nato, že v nadpise článku redaktorka poukazovala na podvod s "eurofondami". Je jasné, že došlo k omylu u redaktorky, ktorá si pomýlila eurofondy s environmentálnym fondom. Len dúfam, že vyšetrovateľ má to konanie obvinených starostov dobre zdokumentované, lebo inak to môže byť veľký problém (teda podľa zverejneného stanoviska starostov).
 

1>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME