Štvrtok, 14. november, 2019 | Meniny má Irma

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: Citadela5
<3>
mínus indicator plus

Lullka,   Lullka,

a čo Ty, sceš buc, nebodáj, totá mynystérka bess tzv. portfólyja či si osvojýš ňákú tjéňovú funcyju ze viššé uvedzeného rospysu členóf centráli ?! Jinakšé, vdaka Tebe za dóveru, ale ašš takú sylnú zotpovennosc sik nemóžem dovolyc nosyc na plecjách svojé... Šag, vjéš, nevjém, jag bich som zlúčela bapkynské povynnoscy ze totéma mynysterskíma... Možná bi my vihovuvala ňáká eksterná ,, onlájn" poraccofská funcyja, po lýnyjy hudobních podmazóf. :-) Procyk ostatním prerozdzelenyjám funcyjý nemám žánné procyknámjetki. :-) - https://www.youtube.com/watch?... Du za vnukáma, tag sa majce a starosci nach sa rosptíljá spolu ze hmlóv, čo sa tu usádzá ušš pár dný...
 
mínus indicator plus

Jag scece, móžete si kliknúc   Jag scece, móžete si kliknúc

na ,,režim celá obrazofka, totá záplava farebních krejácyjý Vás uchvácý... Na mobylech to asik nyjé je ono... ali na vakšém monytore, to stojý za kukányje . :-)
 
mínus indicator plus

Možná ňákí škrjáteg huncúckuval...   Možná ňákí škrjáteg huncúckuval...

ket som to lynkuvála, ešče nebe nade mnóv bulo prevážňe-vážňe ve syvích ottjénech... A tag som scela poslac try lynky ze vitryskuvájúcýma barváma ot skupyny ze víscyžním názvem. ´Monsters and Men´... Totá prvá kategórija je, zdá sa, nevikynožytelná, žál... - https://www.youtube.com/watch?... - https://www.youtube.com/watch?... - https://www.youtube.com/watch?... Uvydzým čy ušš to konečne sa odešle...
 
mínus indicator plus

Vám sa dajú odesílac prýspefki,   Vám sa dajú odesílac prýspefki,

bo mne doposál any jeden a ušš to skúšám dúhššé... ?
 
mínus indicator plus

No jo, to sú toté ,,štvrtkoví,   No jo, to sú toté ,,štvrtkoví,

večéri, keré doprajem párečku :-) Na otbúráváný stresóf ze dzjánja ve sfére prelézlé skrs-naskrs mnohíma jakože ,,ccyhonníma" opčanáma, čo si oblékajú totén psevdotytul, jag takí mymykér čy masku, som očúvala muzyku. Tentokrát, víber padél na šanzonyjérof- Ninu Simon a Charlesa Aznavoura... i mne neznámích Horsemen. - https://www.youtube.com/watch?... - https://www.youtube.com/watch?... - https://www.youtube.com/watch?... -
 
mínus indicator plus

Miro,   Miro,

Miki moju adresu pozná, môže Ti ju preposlať. Náklady zrefundujem poštou, ak mi zdelíš adresu svoju aj Ty... :-)
Reakcia k téme: (Ne)náhody
16.10.2019 20:08 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Neskutočná ,,haluz"   Neskutočná ,,haluz"

víri v kotrbách i jednej z figúriek, trpiaciej, zrejme tým tzv. syndrómom Münchhausena či ako sa to volá. Objavuje sa v panoptiku ,,voccu" Slov. ,,brancov" ako i postavy D. K., kandidáta č. 91 vo voľbách ´16. VNPK... Mimoriadne bizarná postavička, ten Lucas de Pisoni... :-) https://dennikn.sk/blog/161230...
Reakcia k téme: Keby .....!
16.10.2019 19:58 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

a ešče...   a ešče...

,, ve zrakáCH jejích "
 
mínus indicator plus

. . .   . . .

jasné, že nyjé o ftáčatku škaredím, ale o KÁČATKU... :-)
 
mínus indicator plus

Janka, potešyla sik ma   Janka, potešyla sik ma

velyce ze dvoma fotkáma ze Slezyni, ze úsmevem rozežáreníma tvárama valné vakšyny Slamožrútof, ve mynorytním opsadzeným ,,sylnejšjiého" pohlavjá... Tý sa tvárely o trošyčku vážnejšyjé, ale ve zrakóf jejých očyvynne prevažuval opcymyzmus... :-) Krásne ladzyly toté žlté tryčká ze slnečníma paprskáma i opadaním lýstým... Tunáka, jak asik i u vás, ve blyššých i zdálenejšých regyjónech nás opat zaskočyl nečas ze daždžem i temperatúrne je to cýcyc... I ket, to totý paprski ( lúbý sa my totok slovo) to nezdávajú a sa sem- tam ušš i predzýrajú pomedzy mrakáma. Vyjém i dášč je túžobne očakávaní ve farmárstvý i jynakšých oblastech, takže any tak presprýlyš nefrflem. Já som bula intenzývne i interaktývne ve pozýcyjy bapki, najma ze mlačšým vnukem, kerého podezrjévám ze aftosugescývních praktyk pryvolávanyja invázyje tekucyn ve nose, aby enem nemosél chodzyc do škólki... :-) Zajtrek sa za vnukáma zasik viberem, to sú toté ,,štvrtkové manželské/ rodzyčofské večeri " enem pre dvoch... Ge téme... Já som sa, tagrečeno, any nebála pravdi o ,,nych", já to o mnohích tušyla, viť deformuvaní staf vecý ve oblascech verejního čy spoločensko-polycyckího žyvota. Esly samotní ,,prýsažní", čo skladaly sluby o dóslenným dodržjáváný zákonof, naprjéč šeckíma úrovňáma, sami sú čy stávajú článkama ve retascy pochibních elementóf, i totý zákoni sa štilizujú tak, abi sa daly opchádzat i uzurpuvac sik jejich úskóv skupynóv ( bandóv)..to nemóže vjésc nykam jynakšé, enem do chaosu, nepréhlanních, nekontrolovatelních sjétý záujmovích skupýn. ket je totá polytyka ve takém srabe jagošto i je, tag hrozý, že lutkovjá ze cycem pre zotpovennosc, rešpektem ge zákonem sa do ný hrnúc any nebudú... Ze tím sa práve i rátá, teda totý černí duše ve zákulysý... ze apatyjóv, letargyjóv mlčjácé vakšyny... To práve jejim vihovuje. Je to velyce znechucujúcé i alarmujúcé... Áno, pocyc bezmoznoscy je sylný, ale mosá buc i ňáké mantynely... Naščascyjé sú medzy náma i novynáry, kerích tatok neúnosná sytujácyja nenechává indyferenních a robá, čo móžú... Mi, ,,jennoduchí" lutkovjá móžeme aspon neškodzyc a nenechat sa oblbuvac rečyčkáma populyscóf a ket je njéčo ušš naozaj ces čáru, tag sa ozývac a protestuvac... Mnohí nezvládajú toten prechot, nemislým any (prjéchot ces cestu čy klymagtéryjum ze andropavzóf), ale prechot ot jenného, totalytního režymu ge rané demográcyjy... Prevládajú ve nych čy jejich ovládá šyroké spektrum pudóf - hamížnoscy, ovvynuványja ,,totích druhích", brvná ve očých vlasních popjérajúcích, úskoprsosci a pod. Mlačšý vnuk mojé sik velyce oblúbel rospráfku o Škaredém ftáčatku i o Muzykantech ze Brém... Intujycývne asik cýcý, jag sa asik móže cýcyc nyjégdo, gdo nezapadá do skupini...jinakšé, na rozdzjél ot staršjého bračeka, je ušš ot samého mala-malyčka velyce empacyckí... Podezrjévám, že ušš i genecycká víbava móže buc ve temtok roshodujúcá... :-)
 
mínus indicator plus

Ach, kakój pazór!   Ach, kakój pazór!

Víďejo ňe prašló ! Izviňíťe, pažálsta ! Vot anó ... ( cca 1:´54 -1´56 ) - https://www.youtube.com/watch?... :-)
Reakcia k téme: (Ne)náhody
12.10.2019 20:43 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Matilduška,   Matilduška,

myslím si, že zabava tam na detašuvaném strnysku uš na plné pecki graduje... U nych počasjé prjálo ušš ot samého počjátku, tu, ve Petrške, až pár mynút pret telehovorem, fšak jak i kolem paneláku tvojé, detto. Maly zme krátkí razgavór i ve bizanščyne, na okamych ma zaskočéla otáska, že jag sa povjádzá ,,trenýrki"... mne najprf napallo, že ,,štaný sotva, bo to znamenajú ,,.gate". Potom my napallo, že ,,trusý", hocik, to platylo aj pre dámske spodki, tag ma to znejyscylo. teraski som sa mrkla do Gúglu a tam mi trénki preložylo jako toty ,,trusý". Kukla som i na zvonné obráski ze pánskim práálom čy tam neobjavým termýn i na ,,slípy", čo je po inglišski skôr ´briefs", aleo totý ,,boxerki" Pri slípoch bol preklat ,, mužskóje ňížňeje beľjó", čo je pánske sponné prállo, a ešče tam buly seksy boksérki... ze prekladem, že ,, bokser trusý"... Buly to šecko importuvané známe znački. Krásnyje trusý, majú asik ve ňákích dzedzynskích magazýnach. :-) Miki, ve totích červeních trenclách mohél buc tagtéš seksy, ale to mohély posúdzyc enem Slezynáčki na detašuvaném strnysku... Jag pošlú vydejko čy fotografyje, móžem(e) sa ge porotkinyjám prydac i mi ze Matylduškóv. :-) Urá, ve poslenném momence som natraféla na inťereésnoje víďejo, ve 1:´52 došlo i na trencle, volajú jich ,,seméjnyje trusý" = ,,rodzinné gaťe/ spoďáre"... Ket som mala ešče ten nesympacyckí Pérv.j TV kanál, tag som sik celkem oblúbela tentok program o móďe, kerím scely krom jinakšého docjélyc zmenu pohladu najma provynčních opčanóf na módu. Otvoryc jim tzv. ,,gorizónty"... :-)
Reakcia k téme: (Ne)náhody
12.10.2019 20:39 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

. . .   . . .

Vďaka za upresnenie ... Mala som v merku aj verziu c), ale žiaľ, zvolila som tú nesprávnu. Mala som napísať : d) ,,zahľadela som sa na " e) ,,uprela som svoj pohľad/zrak na " atď... :-)
Reakcia k téme: Mladá dáma vo Frankfurte
12.10.2019 19:58 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

. . .   . . .

... prizrieť sa ku fotografii (?)
Reakcia k téme: Mladá dáma vo Frankfurte
12.10.2019 15:57 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Od citátu od Heineho   Od citátu od Heineho

o pálení kníh, som tušila, že dievčina, ktorá si ku Tebe prisadla bude Anna Frank. Ale až teraz som si všimla, že som sa mala lepšie prizrieť na fotografiu. Ja som najprv zaregistrovala foto autora a rýchlo klikla na článok. Takto to bolo o čosi záhadnejšie i napínavejšie... Veľmi ma upútal ten fiktívny rozhovor...
Reakcia k téme: Mladá dáma vo Frankfurte
12.10.2019 15:53 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Na likvidáciu ázijských príbuzných   Na likvidáciu ázijských príbuzných

tunajších berušiek je strašne veľa návodov a rád... Moja nevesta ako zbraň vytiahla na ne vysávač.. Ja, som ich len pučila,čo mi padlo pod ruku, napr. placátkom na muchy... Ale pozor, keď sa minieme cieľa, tak môžu aj uhryznúť... Neznášajú vraj, citrusovú arómu, niektorí radia saponáty...rozložiť bobkové listy... Čo ma pobavilo je to, že keďže preferujú pestrofarebné fasády príbytkov aj interiérov, bolo by načim ich prefarbiť na čiernu... Aj kochlíky s chryzantémami by ich mali odpudiť... Tak si vyberte... :-)
Reakcia k téme: (Ne)náhody
11.10.2019 19:29 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Sorry,   Sorry,

že mu jeho vedúcu funkciu
11.10.2019 19:11 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Skôr to môže byť tak,   Skôr to môže byť tak,

že sa mu jeho vedúca funkciu vymenili na zberača darcov, hoci ani v to veľmi neverím... Za túto nadprácu ho pochválil v rozhovore pre proruský konšpiratívny web, kandidát č. 1 na volebnej kandidátnej listine. V predošlom príspevku som spomenula ten rozhovor s ním... https://*****/news/odvaha-velka-narodna-a-proruska-koali cia-a-vznikne-v-cesku-putinova-strana/ Neviem či ten link prejde, tak pre istotu titulok... ,, ODVAHA... VNPK" A vznikne v Česku Putinova strana ? Je to link aeron.t... S týmito ,,podrobnosťami" sa pán precceda akosi nechváli, nejde s nimi na trh... Však, načo by aj, keď je názov strany taký jednoznačný... Onoho času, som si prešla zopár stránok Jobbiku ako aj niektorých,, akože, ,,obrodných" hnutí , snažiacich sa apelovať na vlastenectvo a pritom šíriace zlobu a nenávisť- spoločným menovateľom bola ich vytrvalá orientácia na politiku RF/ Ruskej federácie... Tú dokonca propagovali na svojich stránkach cez suveníry s portrétom Putina, a s rôznymi sloganmi... Taký propagandistický marketing... Čo je zvláštne či ani nie, že podaktorí darcovia po preskenovaní, sťaby nejakým puclovým spôsobom, , sú v nejakom záhadnom druhotnom prepojení na niektoré osoby v štátnej správe, viď OR SR... Pavučiny sú natiahnuté na rôzne strany a straničky, zdá sa... pasca pre jednobunkovcov, Hm...
11.10.2019 19:04 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Šeccyjá asik né,   Šeccyjá asik né,

šag já sa prezentujem enem via mobyl, asik jakošto i Ty, milá Matilduška... Ty možno máš i kameru, tag sa trošku vifyncyc aj móžeš, ket sa Ty sce. Já móžem buc ve lubovolném áutfyce i ze rosšafnóv fryzúróv... :-) Ušš sa tešým na skontaktuványje sa ze Slezynákama... Jako preddavek, pár haló, haló pesnyčjék... Tatok skupyna vizerá, že je punková, ale celkem sú dobrý... - https://www.youtube.com/watch?... Tatok, enem na prvé počutý prypomýná haló, ali je to pozdraf na zvýtáný, jag je známo... - https://www.youtube.com/watch?... Dokonca, som našla i jennu adresnú, Irénke to volá jeden László, né Komárom, ale Komár. Zrejme ze slovanskíma korenáma... - https://www.youtube.com/watch?... :-)
Reakcia k téme: (Ne)náhody
11.10.2019 15:06 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Nuž, takích, v pochodovom rytme,   Nuž, takích, v pochodovom rytme,

bolo zopár... Ja si pamätám túto, i keď už s mierne zmeneným aranžmá. - https://www.youtube.com/watch?... Alebo u južných susedov sa s jednou ,,úttörő dal" taktiež pohrali. ,,Sťaby veverička hore, na strome i ,,pionier" je taký veselý" ... atd. Ja som sa dlhšie zamýšľala nad maďarskou verziou pokrokového mláďaťa...doslovný preklad ,,úttörő" je niečo ako drvič cesty", asi, že si tú cestu vpred sám zbíjačkou vybuduje či čo... alebo, že by naopak ? :-) - https://www.youtube.com/watch?...
 

<3>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME