Štvrtok, 17. október, 2019 | Meniny má Hedviga

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: simgiran
1>
mínus indicator plus

 

Je potřeba si uvědomit, že vyloučení pedofilie neznamená vyloučení zneužívání. Mnoho pachatelů sexuálního zneužívání tvoří nepedofilní osoby. A to zejména v případech zneužívání vlastních dětí. PPG vyšetření je dobré ke zjištění pedofilie. Neposkytuje ale dobré informace o sklonech k sexuálnímu zneužívání dětí nad rámec toho, že pedofilové mají statisticky větší sklony ke zneužívání dětí. (Míra rizika se mezi jednotlivými pedofily velmi liší, závisí to na schopnosti sebeovládání člověka a motivaci nezneužívat - velmi důležitou složkou motivace nezneužívat je u mnoha pedofilů to, že nechtějí ublížit dítěti.) Mnoho lidí, co sexuálně zneužívají děti, je sexuálně normálních, často jsou narušeni osobnostně, ale to PPG nezjistí.
 
mínus indicator plus

 

"Myslím si, že v prírode nenájdeme jediné zviera, ktoré by neustále od začiatku do konca bolo homosexuálne orientované." To je úplně jedno, co si myslíte, na čem záleží je, co dokážete doložit. Zajímavá je informace typu byly pozorovány tyto druhy, tolik jedinců, takovým způsobem, bylo pozorováno že ..., na základě toho se dá říct, že homosexualita se u zvířat vyskytuje tak a tak často / nevyskytuje nebo vyskytuje jen velmi vzácně. Byly pozorovány případy (například u ovcí), kdy se samci odmítli pářit se samicemi, i když k tomu měly dobrou příležitost, zato se ochotně pářili se samci. Co se týče "uzdravení" z homosexuality, je dobře prokázáno, že společenský tlak a náboženské přesvědčení mohou vést lidi k tomu, aby svou orientaci popírali před okolím nebo dokonce sami před sebou. (A netýká se to jen sexuální orientace. Lidé mají obrovskou schopnost sami sebe klamat) Ostatně je známo dost případů, kdy lidé, co tvrdili, že se uzdravili z homosexuality později ohlásili, že jsou homosexuální, případně byli přistiženi s partnery stejného pohlaví. Falografické testy lidí, co tvrdí, že se vyléčili z homosexuality, typicky ukazují převažující reaktivitu na homosexuální podněty. Do určité míry lze tento test ovlivnit, třeba tím, že se bude snažit člověk rozptýlit pozornost u jedněch podnětů a představovat si jiné než prezentované podněty u jiných. U hodně starších studií na léčbu homosexuality byl zjištěn určitý posun v reaktivitě (což ale pořád může znamenat, že dominantní reaktivita byla na osoby stejného pohlaví), jedna ze studií zjistila, že při určitých opatřeních znesnadňujících snahu ovlivnit výsledky tyto rozdíly vymizely. Je také potřeba vzít v úvahu, že jsou lidé, co nemají vyhraněnou orientaci, takoví pak obzvlášť snadno mohou být přesvědčeni o změně své orientace. Člověka ani v rámci jeho orientace nepřitahují všichni lidé stejně. Prostě třeba z tisíce lidí mu sto bude sympatických, deset bude vysoce sympatických a bude se schopen to nich zamilovat. Někdo s lidí s nevyhraněnou orientací to může mít třeba tak, že u jednoho pohlaví mu bude vysoce sympatických deset lidí z tisíce, u druhého třeba jen jeden z tisíce. Ale když náhodou potká toho jednoho a ten bude mít zájem, může se zamilovat, zamilování dost ovlivní vnímání (utlumí vnímání přitažlivosti k jiným osobám). Takový člověk se může snadno považovat za vyléčeného z homosexuality. "Oslobodení sú šťastní, lebo homosexualita neprináša skutočné šťastie. O tom svedčí aj častá promiskuita homosexuálov a štatistika trvácnosti homosexuálneho páru (iba 1 rok). Toto všetko je dôkazom toho, že homosexualita nie je normálna." Je spousta spokojených homosexuálních párů. Jen jestli v tom nebude hrát roli, že lidé silně nábožensky indoktrinovaní se mohou kvůli té indoktrinaci cítit ve vztahu s osobou stejného pohlaví špatně, případně jestli lidé nečelí tlaku okolí. Co se týče trvání, záleží na metodice, co se tam počítá. Spousta vztahů heterosexuálních párů trvá třeba jen měsíc. Jak dlouhý je podle stejné metodiky průměrně dlouhý vztah heterosexuálního páru? (Zkouším to najít, ale nacházím srovnání délky homosexuální vztahu a heterosexuální manželství, což je matoucí, neboť lidé obvykle uzavírají manželství až po delším vztahu.) Nějaká kvalitní studie, která by zkoumala i heterosexuální páry, případně by existovala studie se srovnatelnou metodikou?
Reakcia k téme: Uzdravenia z homosexuality
04.03.2015 15:17 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Jaké skupiny se braly v úvahu? Jak se počítá míra útlaku? Co se počítá do útlaku? Když vezmu zdroj obrázku, berou se jen náboženské skupiny. Souvisí ta míra útlaku s počtem a rozšířením věřících? V mnohých arabských zemích jsou utlačování křesťané, ale zkuste si tam otevřeně říkat, že nevěříte v žádného Boha. Můžete dopadnout ještě hůř. Navíc v těchto zemích dopadnete stejně špatně jako hinduista, jako budhista nebo jako šintoista. V některých z nich budete mít problém i jako vyznavač špatné odnože islámu. Taková Čína se snaží mít náboženství pod kontrolou, klade na věřící omezení, pronásleduje věřící jiných, než oficiálních náboženství. Na stranické funkce nesmíte být věřící. Jenže zkuste si tam být sekulárním humanistou bojujícím za lidská práva. I jako nevěřící se snadno můžete dočkat pronásledování. Není to specifické pronásledování věřících, je to pronásledování lidí, co by mohli ohrozit vládnoucí systém. V Indii na základě protirouhačských zákonů můžete být snadno pronásledován, pokud poukážete, že je někdo šarlatán, co obelhává lidi. Mimochodem, koukněme se na západní země. Tam je svoboda míry vyznání velká. Ale co třeba takové Polko, kde je povinná náboženská výchova (případně etická výchova, která ovšem často není na školách dostupná), není to náboženský útisk? Zajímavé, že takové Polsko nebo Irsko vyšly v materiálu, ze kterého je mapa v článku, jako země spadající do kategorie zemí s nejmenším náboženským útiskem. Dodejme, že i Česká republika, na rozdíl od Slovenska. Co jiné skupiny, než náboženské? Co třeba sexuální menšiny? V kolika zemích jsou silně pronásledováni homosexuálové? (Je to velká část těch, ve kterých jsou pronásledováni křesťané, ale i některé země s dominantním postavením křesťanství.) V kolika zemích je rozšířená nenávist k pedofilům?
03.03.2015 12:42 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

rozdílné orientace   rozdílné orientace

Homosexualita (čímž se běžně rozumí homosexuální teleiofilie, orientace na dospělé lidi stejného pohlaví) a homosexuální pedofilie jsou rozdílné orientace. Zdá se, že je dost umělé je sdružovat, protože existují muži, které přitahují dospělé ženy a zároveň prepubertální chlapci, ale ne dospělí muži. Nevidím moc smysl hádat se o tom, jestli je v umělé kategorii homosexuálů (ve smyslu osob zaměřených na osoby stejného pohlaví bez ohledu na věk) větší podíl pedofilů než v analogické kategorii heterosexuálů. Nic to neříká o tom, jestli homosexuální teleiofilové mají větší sklon sexuálně zneužívat děti než heterosexuální teleiofilové nebo zda vykazují větší sexuální reaktivitu na děti. Viz http://individual.utoronto.ca/...
 
mínus indicator plus

 

Ten článek neinterpretujete úplně správně. Mnoho pedofilních pachatelů sexuálního zneužití netrpí žádnými dalšími poruchami. Ti pedofilové, kteří se dopustí sexuálního zneužití dítěte, se typicky nechovají násilně, neznásilňují děti, nechtějí dětem ubližovat. Mnohdy si plně neuvědomí rizika svého chování pro děti, často v situaci, kdy je něco vzruší. (Vzrušení dost dokáže ovlivnit úsudek. Proto je podle mě potřeba, aby si pedofilové uvědomili, že jsou pedofilové, aby si vyjasnili v klidu, jak v nějaké situaci reagovat. Ne, aby sami sobě popírali, že jsou pedofilové, a a pak přemýšleli, co dělat, až když budou mít úsudek ovlivněný vzrušením.) I u takových pedofilů se doporučuje léčba, cílem jen, aby si uvědomili ta rizika, aby rozpoznali, co na ně jak působí a čemu se třeba radši vyhnout, protože by je to mohlo příliš svádět. Často je potřeba, aby si sami přiznali, že jsou pedofilové (dost jich je schopno nalhávat si, že nejsou pedofilové, i poté, co zneužijí dítě). Co se týká pedofilů obecně, ne každý potřebuje "léčbu" a jak jste uvedla, neléčí se samotná orientace. Různé osobnostní, případně sexuální poruchy, mohou velmi zvýšit riziko spáchání trestného činu pedofilem, stojí typicky za násilnými činy a stojí většinou za zneužívání a znásilňování dětí nepedofilními osobami. U těch sexuálních opět nezbývá, než pomáhat rozpoznat rizika, najít neškodnou formu vybití, případně nespecifické tlumení sexuálního pudu. Ty osobnostní se někdy dají napravit.
 
mínus indicator plus

Riziko selhání kondomu   Riziko selhání kondomu

Riziko selhání antikoncepce se typicky počítá jako podíl žen, které otěhotněly během roku používání dané antikoncepce. U kondomu je riziko selhání při dodržení zásad používání asi 2 %. Selhání při typickém používání se uvádí 12-20%. Do toho se ovšem počítají i zcela zásadní chyby při užívání kondomu. Selhání při typickém používání je ovlivněno i kvalitou sexuální výchovy. Je zajímavé, že nejčastěji kritizují kondomy pro nespolehlivost lidé, kteří jsou proti sexuální výchově. Navíc je otázkou, co se do toho selhání započítává. Někdy i nepoužití kondomu. Ano, může se stát, že někdo v návalu vzrušení zapomene, že si má vzít kondom. Má určitý smysl měřit náchylnost metody k opomenutí, ale u kondomů tam možná mohou být schované i případy vědomého nepoužití kondomu, když například partner odmítne kondom použít. Jsou tam započítané i případy, kdy kondom není použit od začátku soulože, což je pravidlo, které se neustále opakuje. A mělo by být jasné, že když se nedodržuje, tak to degraduje užívání kondomu na nespolehlivou metodu přerušované soulože. Mimochodem, jsem zvědavý na zdroj tvrzení o selhání při ochraně proti HIV, konkrétně prosím.
 
mínus indicator plus

 

Proč by neměl pedofil, který není násilník, pochodovat za to aby ho a ostatní nenásilnické pedofily nepokládaly za násilníky? Proč by se pedofilové neměli postavit předsudkům? Odvádíte pozornost. A když už ji odvádíte, tak co vlastně o pedofilii víte? Jak si představujete léčbu? Někteří pedofilové potřebují pomoc buď s vyrovnáním se s vlastní orientací nebo se zvládáním svých pudů. Myslíte však, že takové pedofily motivuje k vyhledání léčby, když vidí, že je lidé považují za kriminálníky? Já vím o mnohých, kteří se báli navštívit sexuologa.
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

napřed se informujte, pak až pište   napřed se informujte, pak až pište

Já vám řeknu, za co pochodovali. Ale mohl jste si to přečíst sám. Takhle to vypadá, že buď sežerete jakéhokoli strašáka, kterého kdo vymyslí, případně, že zoufale hledáte něco, co byste použil proti homosexuálům. Chtěli jsme především upozornit, že veřejnost má velmi zkreslený pohled na pedofily. Veřejnost si často klade rovnítko mezi pedofily a pachatele sexuálního zneužití a znásilnění dětí. Přitom existuje hromada pedofilů, kteří nezneužívají děti a hromada pachatelů sexuálního zneužití dítěte nejsou pedofilové. Jde nám o to, aby lidé nesoudili pedofily jen na základě toho, jestli jsou nebo nejsou pedofilové, neboť to, že je někdo pedofil, neříká, jakou má osobnost, jaké má záměry, neznamená to, že je to člověk, co se nedokáže ovládat apod. Jde nám o to, aby ti mladí lidé, co začnou zjišťovat, že jsou pedofilové, nemuseli zbytečně trpět proto, že sami mají pokřivený obraz o pedofilech, jde nám o to, aby si nezačali myslet, že musí skončit jako ti pedofilové, o kterých se dočítají v krimi rubrice v novinách. Neustále opakujeme, že neusilujeme o legalizace sexu s dětmi.
 
mínus indicator plus

 

Činů, u kterých může pachatel podle zákonné sazby vyváznou s podmínkou, i když podle charakteru činu podmínka rozhodně není na místě, je hromada. Plošně zvýšit sazby není řešení. Sexuální zneužívání může mít velmi rozdílné podoby, proto je široká sazba na místě. Mimochodem, když se do sebe zamilují 18letý kluk a 14letá dívka a vyspí se spolu, má ten kluk dostat 4 roky na tvrdo? (Ona tedy je v zákoně možnost snížit mu mimořádně trest, ale to pak trochu kazí tu jistotu, že pak jiný pachatel neodejde s podmínkou.) Mimochodem, pokud by ten pachatel pedofilní nebyl, tak by bylo v pořádku, aby odešel s podmínkou? (Většina pachatelů sexuálního zneužívání dětí jsou osoby, které nejsou pedofilní.) Zlehčování zneužívání není na místě a postoj církve a lidí v dané obci je odporný. Ovšem objevuje se i trend stereotypizace sexuální zneužívání, jeho následků a stereotypizace pachatelů. Objevuje se dogma vážného traumatu, které vede lidi k tomu, aby se na oběti sexuálního zneužívání dívali jako na "poškozené zboží". U sexuálního zneužívání je obzvlášť velké riziko druhotné viktimizace, postoj okolí může ublížit i víc, než samotné zneužití. Lidé si musí uvědomovat, že případy, o kterých slýchají z médií, obvykle patří k těm nejhorším. Je potřeba podívat
25.02.2015 14:49 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Je Čarnogurský morálně impotentní?   Je Čarnogurský morálně impotentní?

Pan Čarnogurský straší sexuální výchovou narušující duševní harmonii dětí. U toho nejen, že nedokládá, že by k takovému narušení docházelo, navíc naprosto přehlíží různé negativní jevy, kterým by se kvalitní sexuální výchovou dalo předejít. Tahá sem přirovnání ke komunismu, ale přitom se nemohu zbavit dojmu, že protesty proti sexuální výchově jsou z velké části motivovány obavami věřících, že by se děti mohly setkat s jinými názory a že by se některá tvrzení, co vtloukají dětem do hlavy, mohla rozsypat při konfrontaci s fakty. Pokud mi něco připomíná komunistické metody, tak je to právě tento postoj, snaha zakázat nepohodlné informace. Děti mají právo na kvalitní vzdělání, proč by z něj měly být vyjmuty právě informace o sexualitě, která se dotýká každého? V závěru článku straší referendem za legalizaci pedofilie, ačkoli pedofilie není ani v současnosti nelegální. Je to totiž sexuální orientace na děti mladší puberty. Sexuální orientace, kterou si nikdo nevolí. Nevím, jestli si je toho vědomý a zneužívá slovo pedofilie jako populárního strašáka, nebo používá špatný termín a měl na mysli legalizaci sňatků s dětmi případně sexuálních kontaktů s dětmi. Buď však záměrně staví falešnou šikmou plochu nebo je morálně impotentní a nedokáže najít důvody, proč by měly být nelegální sňatky s dětmi nebo sex s dětmi. Kdyby je viděl, tak by proti nim dokázal argumentovat a nemusel by strašit. Podle mě není tak těžké třeba poukázat na to, že děti nejsou dostatečně zralé na to, aby posuzovaly, jestli vstoupit do manželství - ostatně děti mají velmi omezené právo uzavírat smlouvy, nemohou volit, nemohou kupovat alkohol atd. Poukázal bych na to, kolikrát už lidé predikovali, že když se něco povolí homosexuálům, tak že za pár let bude povolený sex s dětmi nebo sňatky s dětmi. A kolikrát takové předpovědi selhaly. To ti, co neustále straší šikmou plochou, zamlčují. Počítají jen zásahy, ignorují minutí. Navíc zneužívají toho, že vezmou věci, co není povolené, ačkoli pro to není žádný pořádný důvod, a k tomu přimíchají něco, co je zakázané a je k tomu dobrý důvod. Pak akorát počítají body, jak ty věcí, pro které nikdy nebyl pořádný důvod, aby byly nelegální, jsou povoleny. Je to trochu na úrovni toho, jak kdybych řekl: zítra vyjde slunce, za měsíc bude delší den a v létě bude teplo a pak bych tam přilepil, že Itálie vyhraje příští MS v hokeji. Pak bych se koukl na to, že mi ty tři věci vyšly, takže ta Itálie je tutovka.
 
mínus indicator plus

příslušník skupiny pedofilů   příslušník skupiny pedofilů

A na co že jdeme postupně? Pedofilie není trestná - ani v ČR ani v SR. Nikdy jsme nepožadovali legalizaci sexu s dětmi ani neplánujeme požadovat legalizaci sexu s dětmi. Chceme upozornit na předsudky o pedofilech, chceme zviditelnit ty pedofily, kteří se v médiích prakticky neobjevují a když, tak anonymně. Chceme narušit ten obraz, kdy se veřejnost prakticky dozví jen o těch pedofilech, kteří sexuálně zneužijí dítě (a kolikrát jsou jí navíc jako pedofilové předloženi v médiích nepedofilní pachatelé zneužití). Chceme upozornit na problémy, s jakými se potýkají mladí lidé, když začnou zjišťovat, že je eroticky přitahují děti, na absenci osvěty ve školách, v médiích atd. A byl bych rád, kdyby nám ostatní lidé nepodstrkovali nějaké záměry, protože se jim to hodí do jejich ideologického pohledu.
 
mínus indicator plus

 

Zaprvé, on i takový gynekofil se může chovat k dítěti špatně a taky to obvykle nezjistíte dopředu. Jenže u gynekofilů lidé vidí, že jich je většina slušných. U pedofilů je problém v tom, že právě pro lidi v podstatě ty slušní neexistují, o těch není slyšet. Kdyby lidé věděli o všech pedofilech, že jsou pedofilové, asi by pohled společnosti na pedofily byl hodně odlišný. Zadruhé, zase jsme u toho matoucího směšování androfilních mužů (tedy těch na dospělé muže) s homosexuálními pedofily. To jsou dvě rozdílné orientace. Ta studie, co odkazujete, vůbec neříká nic o tom, nakolik androfilní muže přitahují děti (a androfilní pedofil je tak trochu nesmysl už z definice, i když bychom se mohli bavit o tom, jak nazývat lidi, co jsou zároveň na dospělé muže a na děti (ať už chlapce, dívky nebo děti obou pohlaví). Navíc ta námitka stejně je vznášena na základě obavy ze zneužívání. A v tom ten abstrakt studie explicitně upozorňuje, že ta studie neříká, že by androfilní muži představovali větší riziko zneužití pro děti. Cituji: "This, of course, would not indicate that androphilic males have a greater propensity to offend against children." Naprostou většinu androfilních mužů nepřitahují nijak zvlášť děti, stejně tak velkou většinu homosexuální pedofilů nepřitahují dospělí muži. A je nutno vzít v úvahu, že typicky se pojmem homosexuální muž myslí androfilní muž. Je prasárna používat to účelově jinak a bez patřičné specifikace. Na tady to matení pojmů poukazuje článek Male Homosexuality, Science, and Pedophilia - http://individual.utoronto.ca/... Hodně často vidím tvrzení ve stylu homosexuálové jsou řekněme 5 %, heterosexuálů 95 %, třetina pedofilů jsou homosexuálové, bác, mezi homosexuály je desetkrát víc pedofilů -> (a teď už to dotyčný míří na androfily) bojme se homosexuálů. To je demagogie. Ve skutečnosti je to asi takto: Mezi muži je jsou asi 2-4 % androfilů a asi 0.5-2 % pedofilů, z pedofilů tak pětinu až polovinu tvoří homosexuální pedofilové. Do pedofilů zahrneme (nepřesně) i ty muže, které přitahují děti jednoho nebo obou pohlaví srovnatelně silně jako dospělí jednoho nebo obou pohlaví, podobně u androfilů. Pak se můžeme podívat na překryv mezi muži přitahovanými k dospělým mužům a muži přitahovaným k prepubertálním chlapcům. Bohužel k tomu moc není moc studií, vezmu čísla z jedno bohužel zatím nepublikované studie. Jen asi 5 % homosexuálních pedofilů přitahují ve srovnatelné míře i dospělí muži. Pro zajímavost 5 % homosexuálních pedofilů přitahují ve srovnatelné míře i dospělé ženy. Ten vzorek nebude asi reprezentativní, kdyby byl, tak by to znamenalo, že (pokud vezmu krajní odhady) 0.1-2.5 % mužů, které přitahují dospělí muži, přitahují ve srovnatelné míře i prepubertální chlapci.
16.01.2015 14:06 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Pedofilie není nezávislá od sexuální orientace, pedofilie je souhrnné označení pro určité sexuální orientace - homosexuální pedofilii, heterosexuální pedofilii (a případně bisexuální pedofilii). To, co se běžně označuje jako heterosexualita, homosexualita (a případně bisexualita), jsou teleiofilní sexuální orientace. Není to tak, že by člověk měl nějakou sexuální orientaci, co by určovala, jaké se mu líbí pohlaví a do toho by mohl mít pedofilii, což by způsobilo, že se mu budou líbit děti určitého pohlaví, podle té jeho sexuální orientace. Existují lidé, kterým se líbí děti jednoho pohlaví a zároveň dospělí druhého pohlaví, ale už ne dospělí toho pohlaví, které se jim líbí u dětí. Takže třeba mladí chlapci a dospělé ženy. Nebo že by člověk měl nějakou sexuální orientaci na dospělé a pak se mu k tomu líbily děti obecně - pedofilové typicky nejsou přitahování dospělými nebo jsou výrazně méně přitahováni dospělými, než dětmi, a také jsou pedofilové typicky přitahovány dětmi jednoho pohlaví a dětmi druhého pohlaví jen málo nebo vůbec (i když bisexuálním pedofilů je mezi pedofily poměrně hodně, takových 10-30 %).
 
mínus indicator plus

 

Prostě sis naběhl. Pořádný argument by se opíral o nějaké empiricky zjištěné vlastnosti pedofilie a homosexuality případně heterosexuality. Názvem se argumentovat nedá. Což ten příklad s gynekofiií a androfilií krásně ukázal. Pedofil je přitahován velmi podobným způsobem k dětem jako gynekofil k ženám nebo androfil k mužům. Rozdíl je samozřejmě ve vyspělosti subjektů, ke kterým je ten který člověk přitahován a z toho plynoucí možnosti nebo nemožnosti případně akceptovatelnosti nebo neakceptovatelnosti určitých typů vztahu.
 
mínus indicator plus

 

No, už za to taky APA schytala kritiku. Mimo jiné http://www.jaapl.org/content/4... Někteří pedofilní aktivisti požadují zrušení věkového limitu pro pohlavní styk, zdaleka ne všichni. Spousta lidí, co mohou být označované za pedofilní aktivisty, se snaží o odstranění předsudků o pedofilii, aby lidé byli informovaní o pedofilii. Ostatně třeba i ti pedofilové, kteří byli na minulé a předminulé Prague Pride. Já si myslím, že odstranění věkového limitu pro pohlavní styk by mělo negativní důsledky. Určitě by to znesnadnilo postihování jasného zneužívání. Vím o případech, kdy lidé říkají, že v dětství nějaké sexuální aktivity s dospělými měli, nebyly jim příjemné, ale z nějakých důvodů s nimi souhlasili. Takže v tom je taky riziko. Dalším rizikem jsou pohlavní choroby a celkově bezpečnost. Dospělí kolikrát nemají dost zodpovědnosti, jde čekat, že když dospělý bude jen jeden z účastníků, že to bude lepší? V současné době navíc má společnost určitý postoj k sexu a dětským účastníkům sexuálních aktivit by hrozila značná stigmatizace. Takže jsem proti rušení věkové hranice pro pohlavní styk.
15.01.2015 13:03 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

gynekofilie, androfilie   gynekofilie, androfilie

Víte, jak se říká sexuální orientaci na dospělé ženy? Gynekofilie. Sexuální orientace na dospělé muže? Androfilie. A teď jsem vážně zvědavý, v čem spočívá ten rozdíl mezi -filií a -sexualitou.
15.01.2015 10:35 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Počkat, jak to myslíte trestat pedofilii? Pedofilie není žádný čin, je to sexuální orientace, kterou si nikdo nevybírá. Vy směšujete orientace a činy. To, že je někdo pedofil, neznamená, že musí sexuálně zneužívat děti. Pokud někdo zneužívá děti, měl by jít sedět, bez ohledu na to, jestli je pedofil. (Jsou i nepedofilní pachatelé sexuálního zneužití dětí a není jich až tak málo.) Pokud je někdo pedofil a umí svoje pudy držet pod kontrolou, proč by měl být v ústavu? (Mimochodem, v SR je tak kolem 20 tisíc pedofilů, možná víc, máte dost velké ústavy?) A jak s tím souvisí adopce homosexuálními páry?! Tam snad otázka má být, jestli dokáží dobře vychovávat děti. Pokud ano, tak proč by jim měly být adopce odepírány?
15.01.2015 10:18 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Ono je nesmyslné spojovat dohromady homosexuální teleiofily (což většina lidí rozumí pod slovem homosexuálové) s homosexuálními pedofily, jsou to odlišné sexuální orientace. Homosexuální pedofilii nejde chápat jako kombinaci dvou odchylek z nichž jedna by způsobovala, že je přitahován k osobám stejného pohlaví a druhá by způsobovala přitažlivost k dětem. Existují totiž muži, které přitahují mladí chlapci a zároveň dospělé ženy, ale muži jim nic neříkají. To nelze vysvětlit s použitím zmíněného konceptu. Kdyby byli homosexuálové, nebudou je přitahovat ženy. Kdyby byli bixuálové, tak by je měli přitahovat i muži. Podle studie Baileyho z lidí s dominantním zaměřením na prepubescentní chlapce zhruba stejné množství přitahují i dospělé ženy a stejné množství přitahují i dospělí muži. Jen 5 % / 5 % takových lidí bylo přitahováno k mužům / ženám ve srovnatelné míře jako k chlapcům a dalších 12 % / 13 % bylo přitahováno významně, ale podstatně slaběji. (A mimochodem, celých 20 % těch, co přitahovaly dominantně prepubertální dívky, bylo srovnatelně přitahováno dospělými ženami.) Jinak je škoda, že jste nezmínil z abstraktu studie "This, of course, ivould not indicate that androphilic males have a greater propensity to offend against children." Tedy že uvedené neznamená, že by androfilní muži (= gayové) měli větší sklony ke spáchání zločinu proti dětem. Přesný opak toho, co se tu snažíte tvrdit! Pokud už jsme u překrucování tvrzení, poměr 1:2 se nevtahuje k případům homosexuální a heterosexuální pedofilie, ale k případům zneužití chlapců:dívek. Je například známo, že mnoho pachatelů sexuálního zneužívání dětí nejsou pedofilové. Kurt Freund, na kterého se odkazujete, se dokonce podílel na studii 'Sexuální trestné činy proti dětem ženského pohlaví spáchané nepedofilními muži' http://www.tandfonline.com/doi... Z toho je vidět, že sexuální orientaci je potřeba nějak věrohodně určit, ne jen předpokládat. Sama studie pak tvrdí, že poměr heterosexuální pedofilů k homosexuálním pedofilům je 11:1 (což pravděpodobně není pravda na základě výsledků jiných studií). Studie se také vychází jen z pachatelů zneužívání, nezkoumala pedofily, kteří se zneužití dítěte nedopustili. Takový výsledek nelze s klidem zobecnit na všechny pedofily. Může být ovlivněn třeba tím, že více pedofilních mužů se sklony zneužívání se může dostat do pozice, kdy mohou zneužívat chlapce (třeba že více mužů vede chlapecké kroužky, v katolické církvi dělají ministranty pouze chlapci apod.) atd., to je nutné vzít v úvahu a podívat se, zda to nemohlo zkreslit výsledek.
 
mínus indicator plus

 

Pedofilie je sexuální orientace. Vzhledem k tomu, že si člověk sexuální orientaci nevolí, tak sexuální orientace nemůže být morální nebo nemorální.
 

1>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME