Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: Hitchhiker2
1>
mínus indicator plus

 

Ten pocit keď ti aj vlastné priezvisko dáva lepšie nápady ako vlastná hlava.
 
mínus indicator plus

 

Avšak tento dohovor nerieši reálne problémy. Predovšetkým sa jedná o formulkové riešenia, bez jediného konkrétneho kroku, pripomínajúci mi eseje deciek z hodín občianskej náuky o témach ako dekriminalizácia marihuany alebo riešenia migračnej krízy. Nie, naozaj riešením nie je zaväzovanie sa k vytváraniu nových inštitútov a hádzanie peňazí zo štátneho rozpočtu na nezmyselné veci ako kampane, alebo pravidelné prieskumy. Prevenciou nie je pár billboardov alebo zavedenie špeciálnej hodiny do učebných osnov. Reálnym riešením je predovšetkým kontrola prístupu súdnej moci, vyšetrovateľov a policajtov, prípadne zdravotníkov, učiteľov a iných, ktorý majú kompetenciu, tieto problémy riešiť, budovať u nich prístup , ktorý bude obetiam nápomocný. Preto verím, že istanbulský dohovor je v tejto forme neprijateľný, a nerád by som vedel, koľko peňazí sa do tohoto pseudoprávneho paškvilu použilo.
 
mínus indicator plus

Prečítal som si celý dohovor,   Prečítal som si celý dohovor,

ale reálne z dokumentu vyplíva, že vôbec nejde o zlepšenie ochrany práv žien. Táto ochrana je už zahrnutá v mnohých iných zákonoch, ktoré tento štát má už dávno implementované. Rovnoprávnosť je dokonca zakotvená v našej ústave. Čo však je v dohovore sú tieto body: 1. Na účel vykonávania tohto dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú: a) zhromažďovať oddelene relevantné štatistické údaje v pravidelných intervaloch o prípadoch všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru; b) podporovať výskum v oblasti všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru s cieľom štúdia ich príčin a účinkov a účinnosti opatrení prijatých na implementáciu tohto dohovoru. 2. Zmluvné strany sa vynasnažia vykonávať prieskumy obyvateľstva v pravidelných intervaloch na posúdenie rozšírenia a trendov všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru. 3. Zmluvné strany poskytnú skupine expertov uvedenej včlánku 66 tohto dohovoru požadované informácie zhromaždené podľa tohto článku, aby sa podporila medzinárodná spolupráca a umožnilo medzinárodné porovnanie. Táto časť nám jednoznačne hovorí o nutnosti zavedenia nového inštitútu a predovšetkým míňania peňazí daňových poplatníkov. k tomu taktiež platí napr. článok 12 6. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia, aby propagovali programy a aktivity zamerané na emancipáciu žien. a článok 13 1. Zmluvné strany podporia a uskutočnia na pravidelnej báze ana všetkých úrovniach kampane alebo programy zvyšujúce povedomie, a to aj v spolupráci s národnými inštitúciami pre ľudské práva a orgánmi rovnakého zaobchádzania, občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami najmä ženskými organizáciami, ak je to primerané, aby zvýšili medzi širokou verejnosťou povedomie a porozumenie o rôznych prejavoch všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ich následkoch na deti, ako aj o potrebe predchádzania takéhoto násilia medzi širokou verejnosťou. 2. Zmluvné strany zabezpečia, medzi širokou verejnosťou, rozšírenie informácií o dostupných opatreniach na predchádzanie násilným činom v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru. Problémom je, že ide predovšetkým o prázdne formulky, ktoré nepomáhajú rálne postihnutým občanom, ale predovšetkým vytvárajú sektor, v ktorom sa budú topiť peniaze, iba pre to aby boli dané články (a mnohé iné, ktoré som nespomenul z hľadiska rozsahu) náležite splnené. Nezmyselné prieskumi, reklamné vzdelávacie kampane a pravidelné dotovanie mimovládnych organizácii, len preto aby bol dohovor splnený. čo sa týka reálnej ochrany tak článok 18 hovorí za všetko: Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na zabezpečenie toho, aby boli primerané mechanizmy na efektívnu spoluprácu medzi všetkým relevantnými štátnymi orgánmi vrátane súdov, prokuratúry, orgánov presadzovania práva, miestnych a regionálnych úradov, ako aj mimovládnych organizácií a iných relevantných organizácií a subjektov pri ochrane a podpore obetí a svedkov všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane odkázania na všeobecné a špecializované podporné služby, ako sú podrobne uvedené v článkoch 20 a 22 tohto dohovoru. Táto časť a spomínané članky 20 a 22 hovoria predovšetkým o zapájaní už existujúcich mechanizmov štátu, tým pádom nezvyšujú mieru ochrany, oproti dnešnému stavu. Som absolútne za vytvorenie lepšieho prostredia pre ženy (a nielen ženy) bez násilia. Avšak istanbulský dohovor mi evokuje spatlaný dokument, ktorého účelom je tváriť sa progresívne a moderne...
 
mínus indicator plus

 

Vieš o tom, že tie skúsenosti sú dobré nie vďaka tomu, že je to iná krajina, ale najmä preto, že zamestnanci si môžu dovoliť príjemný život a práca je pre nich menej stresujúca a tým pádom ich viac naplní? Tu nie je problém v ľuďoch za pultom, ale za stolom. Ako je možné, že predávačka v Lidli v rakúsku na polovičnom úväzku zarobí 2x viac ako u nás na plný úväzok? Pričom ceny sú rovnaké a objem nákupov sa takisto moc nelíši? Kam sa strácaju tie peniaze? Prečo reťazce zarábajú na nás?
26.04.2017 14:13 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Trofej by si tento rok zaslúťil Budaj, ale ako vidím, nestane sa...
 
mínus indicator plus

 

A koho to se*e, televízia umiera... ďalšia generácia nás vysmeje keď si predstavia, že sme sedeli pred bedňou a pozerali program ktorý sme si ani nemohli vybrať...
 
mínus indicator plus

 

Práveže bežný človek by použil síce nepresné ale to najjednoduchšie riešenie. Keď som bol dieťa a videl lietadlá za ktorými išli čiary, tak som si to vedel opísať na základe niečoho čo som dôverne poznal a z blízky vedel odsledovať. Predsa lietadlo má motor ako auto! A auto ma výfuk z ktorého idú plyny. Takže to asi ide z výfukov lietadla. Toto bolo najjednoduchšie riešenie a prvé čo mi logicky dávalo zmysel, a verím, že veľa ľudí si myslí presne toto doteraz.
 
mínus indicator plus

Možno nie všetkých, ale bol by problém   Možno nie všetkých, ale bol by problém

Na svete je cca. 15 000 nukleárnych hlavíc, pričom rozpätie účinnosti hlavíc je od 15kt až do 150Mt. Pričom sa momentálne využívajú MIRv systémi 8-12 termonukleárnych hlavíc so silou až 1Mt. Predpokladaná sila asteroidu čo vyhubila Dinosaurov je cca 200 Gt,preto aby sme sa vyrovnali tejto udalosti, by musela mať priemerná nukleárna hlavica silu 1,3Mt. To zrejme však nie je pravda, keďže väčšina nukleárnych hlavíc bude z taktickejších typov so silou okolo 50-100kt. Problémom však je že dané hlavice vedia strategicky pokryť obrovskú plochu, a preto by mohli spôsobiť oveľa väčší problém ako už spomínaný asteroid. Plus treba započítať Nuclear Fallout. Ak by to niekto prežil, určite by bol radšej mŕtvy. Verím, že máme silu vyhubiť sa!
 
mínus indicator plus

 

Skôr si myslím, že išlo o premyslený marketingový ťah. O firme som do prepuknutia tejto kauzy v živote nepočul. Videli akú reakciu vytvoril černoch v Česku, tak si vytvorili podobný virál aj tu. Dokonca je možné že prvé negatívne reakcie boli platené a umelo vytvorené na podporu virálneho šírenia.
 
mínus indicator plus

 

Nikde som nespomínal dajáke potlačovanie religiozity alá komunisti... Skôr apelovanie na rozum a logiku, obmedzenie dogiem organizovaných náboženstiev väčšiu proaktivitu pri svojej viere, zisťovanie nových informácií a spájanie ich a nie slepo veriť na nepoškvrnené počatie a Ježiša ktorý je vlastne bohom, čo bolo zavedené iba na základe koncilov pred cca 1600 rokmi, alebo že Mohammed rozpolil mesiac, alebo že Zeus sedií na Olympe s ostatnými Bohmi... Overuj, kritizuj, rozmýšlaj a dojdi na to čo je pravda. Zváž aj názor ostatných a zapoj ho do svojej mozajky!
 
mínus indicator plus

 

Áno máš pravdu, že vieru v boha takéto poznanie absolútne envylučuje. Ale vylučuje všetky možné nelogické organizované náboženstvá, ktoré sa hrdia svojou neomylnou pravdou, jediným poznaním sveta, ktoré je základom preto aby človek dosiahol život večný a podobné nezmysli.... Ak svoje poznatky aplikujeme na Hinduizmus, Islám, Šintoizmus, Kresťanstvo a podobné, vždy zistíme, že im zásadne odporujú. Viera sa dá prežiť aj kritickým skúmaním sveta a aplikovaním informácii pre vytváranie si uceleného modelu, ktorému veríte. Ale nesmiete si vyberať iba to čo sa Vám hodí! Práve tento fakt nás ako spoločnosť posúva neustále dozadu a vytvára zbytočné konflikty po celom svete. Ľudia zapnite už mozog.
 
mínus indicator plus

lenivosť   lenivosť

radšej som si to nakódoval... čiže 59?
 
mínus indicator plus

 

Presne toto je riešením, ak sa zníži pracovná doba ľudia budú mať oveľa viac času a zníži sa nezamestnanosť a zároveň aj pohneme ekonomiku dopredu. Predsa len sa viac peňazí nahrnie na zábavu, kultúru, gastro atď. Taktiež sa vytvorí priestor pre jednotlivcov aby popri zamestnaní podnikali pomocou seberealizácie a ponúkali to ako túto novovytvorenú dieru na trhu naplniť. Ľudia by boli štastnejší a bolo by pre nich jednoduchšie byť motivovaný. Taktiež by sa vzdelávali, začali by zisťovať čo svet okolo nich ponúka, ľahšie by si našli cestu ktorú chcú následovať. Predsa len človek po 8hodinovej šichte nemá len tak náladu začať sa učiť niečo nové, keď je už mentálne aj fyzický unavený a vie že väčšina jeho dňa je v kýbli. Ďalej by sa začal odstraňovať problém, ktorý prináša širokospektrálna automatizácia a optimalizácia! Je to to najlepšie možné riešenie, ktoré by pohlo spoločnosť vpred... Ale ľudia asi majú stále radšej svojich otrokov plne v hrsti.
 
mínus indicator plus

 

Najhoršie však na tom je, že tieto problémi vytvorila tá staršia generácia, ktorá nám vštiepila že musíme makať makať makať, byť lepší od každého hľadieť na to čo chcú ostatný po nás a podobne. Práve oni vytvorili tento karierizmus, práve v nadnárodných veľkých firmách, ktoré fungujú už nejakú tu generáciu sú takéto nároky. Tam ste iba číslom. A práve mladý sa to snažia odbúravať, všimnite si ako fungujú mladé firmy, ako sa tam snažia nevyberať iba podľa schopností ale aj aby mali ten správny kolektív. A túto krásnu revoltu individuality sa nám neustále snažia potláčať, stále po nás chcú aby sme boli nástrojom pre nich a aby sme pre nich vytvárali lepší život, aby z nás vyťažili čo najviac. Prečo má mladý človek problém nájsť zamestnanie? Lebo je neskúsený, lebo nemá na absolventskú pozíciu 13 rokov praxe, lebo nemá kontakty. Miesto toho aby zaškolili nového človeka a robili z neho experta už chcú hotový výrobok. Prečo mladý bývaju v mamahoteloch? Prečo nemôžu založiť jednoducho rodinu? Prečo nemôžu iba tak začať podnikať bez zložitých obštrukcií? Prečo musím bojovať so štátnym aparátom miesto toho aby mi pomohli vybudovať niečo čo by zaručilo prospech nie len mne ale aj mnohým ďalším? Alebo keby aspoň nekládli prekážky... Prečo sa začiatok života už tradične začína pôžičkou aby si človek niečo vybudoval?
 
mínus indicator plus

 

Naozaj nenávidím túto predstavu momentálnej nešikovnej mládeže. V čom bola šikovnejšia? Vedela porýlovať záhradu? Vedeli navariť segedín? Alebo nebodaj vedeli opraviť vlastnoručne staré rádio? Dnešná mládež to nepotrebuje, dnes je kľúčom špecializácia a automatizácia, delegácia pre mňa nepotrebných zručností na niekoho, kto sa tomu bude venovať naplno. Dnes je tá najšikovnejšia generácia, ktorá Vám neustále pomáha s každou blbosťou. Keď sa pozriem na predchodziu generáciu často krát nevedia obsluhovať ani len telefón s dotykovým displeom, nainštalovať alebo napáliť Cdčko je niečo čo sa nedokážu naučiť, alebo nechcú? Dnes je špecializácia oveľa dôležitejšia, ľudia sa učia veci, ktoré pripievajú viac k blahu spoločnosti, ktoré dokážu násobne viac ovplyvniť svet. Doba IT je smer ktorým svet napreduje a je potrebné aby napredoval ďalej. Oveľa radšej budem ak sa moje dieťa zaujíma o tablet, smartfón, notebook a zaujíma sa ako funguje, prečo tak funguje a podobne. To sú veci s väčším uplatnením ako učiť sa niečo, kde dojde práve dáky srandovný ITčka s inžinierom a nahradí Vás robotom, čo to spraví za nižšiu sumu (Ak samozrejme nebudete pracovať ešte lacnejšie a bude Vám stačiť pár eur mesačne.) Stará generácia nám akurát zanechala dlhy a nefunkčný trh, ktorý oberá ľudí o pozitívne zajtrajšky. A to celé iba preto, že sa nedokáže zbaviť svojich spôsobov a nikdy nepočúva mladších. Prečo školstvo ešte stále vyzerá ako za socíku? Prečo nikde nie je oficiálne priznaná zmena, ktorú túto doba prináša a mení od základu definíciu čo je šikovnosť?
 
mínus indicator plus

 

Tiež si myslím že je to zvláštny spôsob hlavne ak si predstavíme že niekto dostal srdce len pre o, že bol spropagovaný médiami, a niekto iný čo čaká dlhodobo v rade mohol byť oň vďaka tomu v podstate ošklbaný... Holt mediokracia je zriadenie nášho milénia. Voľby sa vyhrávajú médiami, biznis sa robí médiami, status sa buduje médiami, média rozhoduju o dobrom a zlom a o živote a smrti.
 
mínus indicator plus

 

Tak potom dajme exkurziu deckám aj po čínskej továrni, po baniach v afrike atď. ukážme ako zneužívame slabších celkovo a povedzme im vidíš oni trpia aby si ty mal čo chceš. Otázka bola priama a ma len jednu odpoveď, čiže je bezvýznamná. Čo sa týka jedál bez mäsa áno su dobré, veľa z nich ale nedokážem to jesť neustále a ani nechcem, človek je čo mu chutí a aj priam dokonalá guacamole začne liezť časom hore krkom a radšej si spravím parádny steak. A ako som spomínal mnoho ľudí si tak jesť nemôže dovoliť, keďže je to veľmi často násobne drahšie ako mäso. A to s tým psom, tak isto by som mohol jesť psí guláš a pri tom hladkať prasiatko, alebo jesť koňskú klobásu a hrať sa s potkanom... Sú to živočíchy a všetky sa dajú jesť ak človek chce, veľmi dobre viem že tam nie je rozdiel...
 
mínus indicator plus

 

Opýtať sa či chceme aby trpeli? Sugestívna otázka na najvyššej úrovni... Jasné že nie, otázka je musia trpieť aby som ich musel zjesť? Nie nemusia, problém je inde. Viete dať zvieraťu život bez utrpenia, ktoré po usmrtení môžete zjesť. Problém je vo veľkochovoch, kde sa tento princíp nepoužíva a so zvieraťom sa robí čokoľvek. A problém veľkochovov je zasa následkom chudoby a príliš veľkej populácie, ktorá neustále rastie. Vždy si rád kúpim kvalitnejšie mäso ako to čo dostanete v TESCU, ale tým pádom si aj za to niečo priplatím, čo nie je možnosť väčšiny ľudí. A s vegánstvom to tiež nie je moc rúžové, keďže všetky tieto stravové doplnky sú častokrát drahšie ako nakúpiť celé kurča, ktoré nasýti celú rodinu. Tento problém si nezaslúži toľko pozornosti ktorej sa mu dostáva, pretože pri znížení populácie a znížení rozdielu medzi bohatým a chudobným by postupne vymizol. Nikto nechce aby zvierata trpeli, ale nikto tomu nemôže v momentálnej situácii ani zabrániť. A BTW otroci sú všade okolo nás stále a zrejme veľmi dlho ešte budú. PS: Žirafa znie chutne.
 
mínus indicator plus

Pre mňa za mňa   Pre mňa za mňa

Prečo nejesť psi, mačky, kone, hady absolútne čokoľvek... Mal by som k tomu taký istý postoj. Je to jedlo, príroda tak funguje, v mnohých krajinách aj tieto zvierata jedia, ale je pravda že nie každé zviera chutí tak dobre ako napr. už nami evolučne prerobená sliepka, ktorá ako druh žije iba pre to, že je potravou... Viete si predstaviť sliepku v prírode? Umrela by. Jej jedinou evolučnou výhodou je momentálne to že ju umelo rozmnožujeme aby sme ju mohli jesť.
 
mínus indicator plus

 

To už dávaju aj hádanky pre deti?
 

1>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME