Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: bojovnicka1488
1>
mínus indicator plus

logikanepusti   logikanepusti

Suhlasim so vsetkym, co si napisal, perfektny prispevok.
 
mínus indicator plus

otvarac_konzerv   otvarac_konzerv

1488 je skratka môjho datumu narodenia - 1.4. 1988 a bojovnicka z môjho mena Martina - z latinskeho Martinus, co znamena bojovny. Mas rad matematiku?:D Ja skôr psychologiu, pedagogiku, filozofiu, etiku, celkom i pravo.
21.01.2014 20:19 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

otvarac_konzerv   otvarac_konzerv

Ale ja sa nesmejem tebe, ale pobavilo ma toto co si napisal: ,,Poznam asi stovku hetero zien (v manzelstve), ktore vyzeraju ako krizenec orangutana a svine bradavicnatej, takze sa viac podobaju 50 rocnemu chlapovi." Naozaj take zeny existuju. Mas dobry zmysel pre humor. Ale hned urazat niekoho nemusis.
19.01.2014 16:42 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Cirkev je proti antikoncepcii, interupcii. Ako dôjde k interupcii? Ak sa nepouzila antikoncepcia. Akoby im chybalo logicke myslenie. Ako niektore myslienky z Cirkvi sa mi pacia, ale nestotoznujem sa so vsetkymi ich nazormi, lebo niektore su scestne.
19.01.2014 15:46 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

:D
19.01.2014 15:29 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

Dňa 21. októbra 2013 o 13.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť: http://www.gender.gov.sk/?p=28... Stratégia ochrany a podpory ľudských práv bola jedným z bodov, o ktorých sa rokovalo na tom zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na toto zasadnutie, kde sa zaoberali verejnými vecami, išlo o verejné veci, verejný záujem - trebárs ochrana, podpora ľudských práv v SR, trebárs takéto veci riešili na tom zasadnutí, predsa každý občan SR chce, aby sa dodržiavali ľudské práva, ide teda o verejne veci, verejný záujem, prišiel občan SR, pôsobí i ako novinár. Boli mu odoprené ľudské práva - právo na slobodu prejavu a na informácie, chcel spraviť zvukový záznam z tohto zasadnutia, nedovolili mu to. http://ulozto.sk/xf4QeNPD/2013...
27.10.2013 20:40 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Peter Sanve bol diskriminovaný   Peter Sanve bol diskriminovaný

Základným právnym dokumentom, ktorý v Slovenskej republike zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia/rodu, je Ústava Slovenskej republiky. Podľa čl. 12 ods. 1 ústavy „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. Zákaz diskriminácie je podrobnejšie vyjadrený v ods. 2, podľa ktorého sa základné práva a slobody zaručujú na území Slovenskej republiky „všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Z týchto dôvodov nemožno nikoho poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. http://diskriminacia.sk/pohlav... Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (bol novelizovaný a nadobudol účinnosť od 1.septembra 2012, najnovšie znenie tohto zákona Zákon č. 232/2012 Z. z. Ústavný zákon): Čl. 12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.
25.10.2013 8:15 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Právo na ochranu súkromia   Právo na ochranu súkromia

Ochrana práva na súkromie zahŕňa širokú oblasť týkajúcu sa súkromného života, ako aj intímnej sféry, vnútorného myšlienkového či citového života človeka. Týka sa života v rodine, vzťahov k inej osobe, s ktorou je v úzkom citovom, priateľskom alebo obdobnom vzťahu. K zásahom do súkromia dochádza aj v dôsledku zásahov do mena a priezviska alebo v dôsledku zásahov do cti a dôstojnosti. http://paragraf.sk/page.php?st... Do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry. Výkon verejných vecí nepodlieha ochrane súkromia. Áno, išlo o verejné veci, verejný záujem - trebárs ochrana, podpora ľudských práv v SR, trebárs takéto veci ste určite riešili na tom vašom zasadnutí, predsa každý občan SR chce, aby sa dodržiavali ľudské práva, ide teda o verejné veci, verejný záujem, ešte raz, výkon verejných vecí nepodlieha ochrane súkromia. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Vy ste obhajcovia ľudských práv, koho ľudské práva to teda obhajujete, na zasadnutí ste porušili ľudské práva občana SR, ktorý chcel urobiť zvukový záznam z vášho zasadnutia, má právo na slobodu prejavu, informácie, nedovolili ste mu urobiť zvukový záznam, ktorý by pojednával o veciach verejných, o vašej pracovnej činnosti, nie o vašom súkromnom živote, tak tu nehovorte o súkromí, práca je práca a súkromie je súkromie a vy ste v tej dobe boli v práci, pracovali ste. A toto všetko som si naštudovala sama, nie ste jediná, ktorá si vie vyhľadávať informácie na Internete, toľko ľudí to vie.
24.10.2013 17:23 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

:D   :D

Trasie sa mi ruka pri piti, ako vravim, radsej s Parkinsonom rozliat, ako s Alzheimerom zabudnut vypit:D A mam obe ruky lave:D
23.10.2013 21:09 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Pokračovanie   Pokračovanie

spoločné členským štátom. Únia rešpektuje základné ľudské práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov, ako základných princípov práva spoločenstva.“ Konania týkajúce sa ľudských práv pred Európskym súdnym dvorom sú v kompetencii Ministerstva spravodlivosti SR. Viac informácií nájdete na stránke www.justice.gov.sk. http://www.mzv.sk/sk/zahranicn... Podľa Ústavného súdu je verejný činiteľ povinný strpieť vo svojej práci filmovanie alebo fotenie a nie je k tomu potrebný jeho súhlas. Do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry. V prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie. Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia (teda bez ohľadu na to, na aké účely sa fotografia vyhotovuje a bez privolenia). Súdy výslovne uvádzajú, že za súčasť základného práva na súkromie a ani prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Výkon verejných vecí teda nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva). http://www.korupcia.sk/zakony/...
23.10.2013 2:03 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Lebo Vy tie zákony dodržiavate   Lebo Vy tie zákony dodržiavate

Pietruchová i tí ostatní z Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pri verejnom zasadnutí tohto výboru, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2013 o 13.00 hod., (http://www.gender.gov.sk/?p=28...) porušili Ústavu SR, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv - odopreli občanovi SR právo na slobodu prejavu a na informácie (politické práva – jedny zo základných ľudských práv) - nedovolili mu urobiť zvukový záznam z tohto zasadnutia. http://ulozto.sk/xf4QeNPD/2013... Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky: Čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Čl.10 1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam. Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv): ČLÁNOK 19 Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv: Ombudsman – verejný ochranca práv (http://www.vop.gov.sk/): Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť. (článok 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (http://www.snslp.sk) Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP): Na Európsky súd pre ľudské práva sa môže obrátiť každý, (jednotlivec, mimovládna organizácia, alebo skupina osôb) kto sa domnieva, že niektorý z členských štátov RE porušil jeho práva zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP) alebo dodatkovými protokolmi k EDĽP. Ide o tzv. individuálne sťažnosti. http://www.mzv.sk/servlet/stra... Organizácia Spojených národov Európska únia Dodržiavanie ľudských práv je integrálnou súčasťou Zmluvy o Európskej únii a prvoradou podmienkou kandidátskej krajiny na vstup do EÚ: „Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú
23.10.2013 1:59 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

nieco vyhviezdickovalo-tam, kde je to vyhviezdickovane dajte *****
22.10.2013 19:53 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Keď žena čúra ako muž   Keď žena čúra ako muž

Feministkám podobným Pietruchovej dlho leží v žalúdku potreba sadať si na toaletu pri vykonávaní malej potreby. Závidia mužom, ako si oni môžu jednoducho túto potrebu urobiť do pisoára. A tak sa rozhodli, že aj tomuto stereotypu musí odzvoniť. Po počiatočných neúspechoch sa zamysleli a vymysleli riešenie pod názvom „čúrací lievik“. Ide o pomôcku z plastu, ktorá sa zasunie na isté miesto a umožní tak žene vykonať malú potrebu postojačky, podobne ako to robia muži. http://www.*****/kpm/rodova-rovnost-la-olga-pi etruchova-ked-zena-cura-ako-muz/ Čo povieš na toto old lady, dúfam, že sa nezmôžeš len na taký slabý argument, že som trápna. Som trápna, že si uťahujem, robím srandu z vecí, ktoré nemajú so zdravým rozumom nič spoločné???
22.10.2013 19:51 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Preco len vtlkat teoriu do hlav 12 rocnych dospievajucich o priemernenej dlzke penisu europskeho muza, dôlezita je i prax, dakze by tam mal stat i daky zivy model, aby to mohli vidiet nazivo:D Lepsie vidiet ako len pocut:D
22.10.2013 16:10 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Keby takych ludi bolo viac   Keby takych ludi bolo viac

svet by bol krajsi. Malokto dnes pomaha nezistne. Video, ktore rozplakalo svet: http://www.cas.sk/clanok/26072... Dnesne hodnoty su strasne pokrivene, dominuju peniaze, kariera, zije sa konzumnym zivotom, neviazane. Niektori ludia nehodnotia cloveka podla srdca, ako sa sprava k druhym, ale podla majetku, postavenia, aku poziciu zastava, ale o tie veci môze clovek hocikedy prist a co potom?
 
mínus indicator plus

 

Hej, uz to pozastavila, ked sa jej na to prislo, fajn..., tak to vyriesila...aspon tak, tak beriem spät, udrzi sa tam, kde je to pre nu vynosnejsie, to si nechala...
 
mínus indicator plus

 

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 101-21841 Obchodné meno Ing. Oľga Pietruchová IČO 37564714 Miesto podnikania 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slávičie údolie 98 Podnikateľský subjekt má pozastavenú činnosť. Predmety podnikania Reklamná a propagačná činnosť Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2002 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Preklady a tlmočenie z/do jazyka nemeckého Deň vzniku oprávnenia: 9.1.2002 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Administratívne práce Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Organizovanie kurzov, školení a seminárov Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EU v rozsahu voľnej živnosti Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EU v rozsahu voľnej živnosti Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EU v rozsahu voľnej živnosti Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Automatizované spracovanie údajov Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2006 Činnosť pozastavená od 16.10.2013 do 16.10.2014. Dátum výpisu: 17.10.2013
 
mínus indicator plus

Možno s ňou MPSVaR SR skončí prac. pomer   Možno s ňou MPSVaR SR skončí prac. pomer

Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čiže štátna zamestnankyňa, sa asi už dlho na svojom fleku neudrží, je totožná s osobou Ing. Oľga Pietruchová, uvedenou v Živnostenskom registri Slovenskej republiky ako subjekt s oprávnením podnikať. Ako štátna zamestnankyňa je podozrivá z aktuálneho vykonávania podnikateľskej činnosti. Štátny zamestnanec má zo zákona zakázané podnikať. http://www.hlavnespravy.sk/kva... http://www.azet.sk/firma/59622... http://www.zrsr.sk/zr_vypis.as...
 
mínus indicator plus

Sestdesiatdevät   Sestdesiatdevät

69 mi nieco hovori:D Vsak to je jedna zo sexualnych polôh predsa:D A vidim tam i dalsiu polohu a boli by i prakticke ukazky v skolach tychto polôh?:D Vsak samotna teoria nestaci, treba prepojit teoriu s praxou ci?:D
16.10.2013 12:57 | Oznám správcovi
 

1>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME