Nedeľa, 26. január, 2020 | Meniny má Tamara

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: NepodpíšemSa
1 >
mínus indicator plus

anonym, posielať krátke správy   anonym, posielať krátke správy

Subject: [Sme.sk diskusie] Dostali ste novu spravu: vazena :) Dobry den, V diskusnom systeme sme.sk ste dostali kratku spravu od uzivatela ewa031. Pise Vam toto: pekne ste sa prezentovali, opisali ste seba.\r\n\r\nAke argumenty ste poskytli?
Reakcia k téme: Namiesto sebareflexie útok
30.11.2014 14:21 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

bez zaujatosti   bez zaujatosti

Príspevok prijímam v dobrej viere ... Inak, poznám obsah toho blogu, je ešte z 8.12.2013 o 13:26 (upravené 8.12.2013 o 16:52) Úprava prednostných vyšetrení čakanie v ambulanciách neskráti Pridám aj priamy link na ten blog, aby sa ľahšie otváral http://klucho.blog.sme.sk/c/34...
 
mínus indicator plus

Prosím, zdieľajte :-)   Prosím, zdieľajte :-)

archív Slobodného vysielača, relácia V prvej línii, 19.09.2014 téma: Hippokratove légie /rozhovor o katastrofálnom stave slovenského zdravotníctva/, hosť: Elena Ištvánová - matka, ktorá pre pochybenie lekarov prišla o svoje dieťa, moderuje: Boris Koroni http://www.*****/redata/other/play.php?file=v%20prvej%20linii%20-%2020 14-09-19%20istvanova.mp3 DNES 25. – Ľudia, nemlčte alias – Čo robiť, ak mi lekári ublížia? http://elenaistvanova.blog.pra... na blogoch pani Inštvánovej nájdete aj ďalšie užitočné rady, ako postupovať Rubrika: V MENE SYNA http://elenaistvanova.blog.pra...
 
mínus indicator plus

 

Prečítané 91736-krát Úprimnú sústrasť :-( Aj pozostalým všetkých obetí - poškodených, aj tých už "na druhom brehu" . Zmení sa konečne niečo?!!! Kto, ak nie vy? alias Niekoľko slov policajtom, prokurátorom, znalcom, sudcom http://elenaistvanova.blog.pra... 10.07.2014 Príbeh občana SR http://www.youtube.com/watch?v...
 
mínus indicator plus

Reklamácia - mám postreh   Reklamácia - mám postreh

Píšete, že "Na vaše nápady a postrehy sa tešíme v diskusii pod týmto článkom". Nič nové som nevymyslela. Mám však postreh. Vážení, v článku informujete, "čo sa mení". Píšete, že 1. spúšťate notifikácie - díky za ne 2. je nová titulka diskusií - v pohode, môže byť. A samozrejmosťou je zoznam aktuálne najdiskutovanejších článkov - to ma nezaujíma, nemám o to záujem, nebudem to využívať, ale nech sa páči 3. Pianisti sa dozvedia, kto ich má rád - nežiarlim, som prajná Drobné zmeny sú v Kódexe diskutujúceho - no, drobné :-( držme si palce (a klobúky!) A to je okolo zmien všetko. Ešte píšete, že už teraz plánujete a pripravujeme ďalšie zmeny - šag vopred poinformujete .... Môj postreh: Kde je, prosím, to všetko, na čo sme boli zvyknutí? Kde sú sekcie? Kde sú zoznamy najnovších príspevkov? Nová mala byť LEN titulka diskusií, nie obsah. Dajte to, prosím, do súladu s vaším článkom. Za urýchlené vybavenie reklamácie vopred ďakujem.
 
mínus indicator plus

 

Uvažujem. Komu to poslúži. Výrazne sa zvýši POČET KLIKNUTÍ. Pre čitateľa a prispievateľa otravných, pre majiteľa servera dôležitých.
 
mínus indicator plus

Ako čitateľka diskusií   Ako čitateľka diskusií

som prišla o najnovšie príspevky. Články si môžem prečítať aj v printovej verzii sme.sk, ale diskusiu k nim len tu. Tu nejde o to, či som alebo nie som predplatiteľ Piana - túto možnosť, mať okamžitý prehľad o najnovších príspevkoch - stratili všetci, aj tí, čo si Piano platia. Diskusie na sme.sk považujem za hodnotu, ktorá vysoko prevažuje akýkoľvek článok redakcie sme.sk alebo blog. O čo tu ide? O peniaze? Asi ani nie. Veď na serveri pribudli ďalšie funkcie: - štatistika pre prispievateľov :-( no a rýchlejšie sa dostanú do svojej UZAVRETEJ KOMUNITY. Že by práve toto postrádali? Ako čítam v tejto diskusii, zatiaľ nikto z prispievateľov tieto nové funkcie nepovažuje za väčší prínos, v porovnaní s tým, čo po zmene stratili. UZAVRETÉ KOMUNITY. Nemať dostatočný a okamžitý prehľad, čo sa deje v ostatných uzavretých komunitách. Stratila sa možnosť - a dokonca nielen okamžite - reagovať na príspevky v ostatných komunitách. O to tu asi ide! :-§ Potíšku, ale iste, sa vytráca z tohto servera pluralita názorov. Načasované aj k 17.novembru. Škoda :-(
 
mínus indicator plus

 

Pokial sa vedie správne konanie na príslušnom úrade (napr. konanie o uloženie výchovného opatrenia), podla § 23 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov majú úcastníci správneho konania a ich zástupcovia právo nazerat do spisovej dokumentácie. Iná osoba (napr. príbuzní dietata, cudzia osoba) môže nazriet do spisu, pokial preukáže odôvodnenost svojej požiadavky. Správny orgán môže povolit nazriet do spisu alebo poskytnút informácie zo spisu aj iným osobám, pokial preukážu odôvodnenost svojej požiadavky. Túto odôvodnenost posudzuje správny orgán v rámci volnej úvahy. Za odôvodnenú požiadavku treba považovat predovšetkým dôležitý právny záujem. I napriek tomu týmto osobám nevyplýva právny nárok na to, aby im správny orgán povolil alebo umožnil realizovat toto ich právo. Správny orgán povolí alebo umožní realizovat právo týmto osobám, bud to v rozsahu a spôsobom, ktorý vedie k cielu sledovaného zákonodarcom v tomto ustanovení – správny orgán povolí osobe nazriet len do tej casti spisu, v ktorej sú obsiahnuté skutocnosti týkajúce sa tejto osoby. Informácie zo spisovej dokumentácie dietata sa sprístupnujú aj v prípade, ak úrad vedie správne konanie (napr. konanie o uloženie výchovného opatrenia) v rovnakom case, kedy sa vedie súdne konanie vo veci maloletého dietata, avšak možno sprístupnit len informácie týkajúce sa výlucne správneho konania, ktoré je potrebné v spisovej dokumentácii dietata dôsledne oddelit od informácií, ktoré súvisia s rozhodovacou cinnostou súdu. Úrad je povinný v súvislosti s povolením nazerat do spisovej dokumentácie dietata urobit také opatrenia, aby sa nesprístupnila utajovaná skutocnost, a taktiež aby sa neporušila zákonom uložená povinnost mlcanlivosti
 
mínus indicator plus

 

čítaj ďalej. Rovnako nesprístupní informácie úrad, ktorý bol dožiadaný kolíznym opatrovníkom na vykonanie niektorého úkonu, alebo viacerých úkonov pocas súdneho konania. Rodicia dietata ako úcastníci súdneho konania môžu využit právo nazerat do spisu vedenom na príslušnom súde, ktorý vedie konanie (§ 44 ods. 1 Obcianskeho súdneho poriadku). Úcastníkom súdneho konania môžu byt informácie zo spisovej dokumentácie úradu sprístupnené súdom len v takom rozsahu, v akom boli z tejto dokumentácie založené do súdneho spisu. Kolízny opatrovník pri žiadosti rodica o sprístupnenie informácií zo spisovej dokumentácie dietata vedenej na úrade vždy poucí rodica o možnosti získania požadovaných informácií na príslušnom súde podla Obcianskeho súdneho poriadku. V prípade, ak zákonný zástupca dietata, alebo iná fyzická osoba (napr. príbuzný dietata) požiada úrad akoukolvek formou (písomne, elektronicky, telefonicky, faxom alebo osobne) o sprístupnenie informácií zo spisovej dokumentácie dietata v case vykonávania funkcie kolízneho opatrovníka, úrad ako povinná osoba postupuje podla § 18 ods. 2 zákona c. 211/2000 Z. z. a vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu má právo oprávnená osoba podat odvolanie. O odvolaní rozhoduje nadriadený správny orgán, ktorým v danom prípade je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákonnost rozhodnutia správneho orgánu o nesprístupnení informácie môže preskúmat súd na základe podanej žaloby. Orgán SPODaSK umožní sprístupnenie informácií zo spisovej dokumentácie dietata zákonným zástupcom dietata na ich žiadost, ak sa vedie spisová dokumentácia v súvislosti s vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (dalej len „opatrenia SPODaSK“), ako i v prípadoch, kedy úrad vedie správne konanie
 
mínus indicator plus

Živnostníci, kto nás to zastupuje?   Živnostníci, kto nás to zastupuje?

Táto Slovenská živnostenská komora? http://www.szk.sk/organy-szk/o... Ste jej členom? Vo svojej činnosti pociťujete nejakú súdržnosť k celému živnostenskému stavu? Čo majú spoločné živnostník - finančný poradca, živnostník - murár, živnostník - účtovník, živnostník - opatrovateľ/ka, živnostník - asistent poslanca NR SR, živnostník - krčmár, atď. atď.? Spoločným je len legislatíva! A tú nám určili!! Vyhovuje nám táto legislatíva? -totožná pre toto celé spektrum rôznorodých činností??? Poučme sa z múdrosti našich predkov, dedov, otcov, ktorí si zakladali spoločenstvá, spolky - a to výlučne podľa povahy vykonávanej živnosti!!! Každé takéto spoločenstvo malo samostatnú právnu subjektivitu a zastupovalo navonok výhradne svojich členov. Do záujmov iných spolkov sa nevmešovalo! Vnútili nám pravidlá, ROVNAKÉ, pre všetky činnosti, ale nám to predsa nevyhovuje. Ak "mojou" živnosťou je drobná služba, nemôžem si zapýtať rovnako, ako účtuje SZČO - TOP analytik/poradca ministrov, a nemôžem si zapýtať zásadne vyššiu odmenu, plácu, než za rovnakú službu účtuje trhu zamestnávateľ, ktorý ju poskytuje prostredníctvom zamestnanca. Trh pozná tento cenník. Slovenská živnostenská komora "moje" záujmy nepresadzuje. Podmienky, ktoré prerokovali, sú zničujúce - a argumentácia je hanebná! Ako stará živnostníčka (vekom aj dĺžkou živnostníčenia) mám len jednu možnosť. Lebo mňa nikto nedonúti "optimalizovať". Živnosť ma neuživí a nikto starého opotrebovaného človeka do zamestnania neprijme. Odkazujem mladším: bráňte si svoju nezávislosť, nedajte sa oberať aj o tie zvyšky slobody, ktorú ešte neukradli. Zakladajte si vlastné spoločenstvá! - také, aby vás chránili. :-)
 
mínus indicator plus

admin, tvoja moc nie je bezhraničná   admin, tvoja moc nie je bezhraničná

O zrušenie môjho príspevku som ťa požiadala len preto, že som sa v ňom dopustila chyby. Moju žiadosť si vyhodnotil nesprávne - kódex diskutujúceho nebol porušený. Po upozornení si mi manipulovať aj karmou. Nepáči sa mi to, z tohto portálu odchádzam. Kvôli tebe, admin, zapíš si to za uši. Kvôli podobným "úletom" adminov na tomto portáli už odišlo mnoho diskutúcich. Ak si nedokážu majitelia urobiť s vami, admini, poriadok, jedinou možnosťou je portál opustiť.
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

pre Emil Omyl 10.05.2012 20:02   pre Emil Omyl 10.05.2012 20:02

V podstate škoda kreditu, ale dám ..... " Význam slova „ antedatovať ” v Slovníku slovenského jazyka antedatovať, -uje, -ujú dok. (čo) uviesť (najmä na listine, zmluve) skoršie dátum, ako bola napísaná (op. postdatovať): a. zmluvu, listinu" http://slovnik.azet.sk/pravopi... "...jeho diplom s podpisom vtedajšieho rektora univerzity Milana Murgaša má dátum 19. januára 2002. Získal ho teda päť mesiacov predtým, čo Murgaš verejne vyhlasoval, že ide o neakreditovaný študijný odbor, ktorý sa nemôže ukončiť titulom bakalára." http://www.sme.sk/c/6357786/ri... A podľa správy TASR z 21.6.2002 (info z poslaneckej kontroly) diplom v tom čase ešte neexistoval. Ten diplom je tu: http://www.sme.sk/c/6368280/zm... ------------ vľavo dole: V Banskej Bystrici 19.januára 2002 ------------ = miesto a dátum vystavenia diplomu
 
mínus indicator plus

podsúvam - krátke správy z 10.5.2012   podsúvam - krátke správy z 10.5.2012

Najskôr však vysvetlivka k zákonu "Súčasný systém financovania vysokých škôl bol zavedený v roku 2002 Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa všetky štátne slovenské vysoké školy (okrem policajných, vojenských a zdravotníckej) transformovali zo štátnych rozpočtových organizácií na verejne vysoké školy. Bol zavedený viaczdrojový systém financovania, ktorý poskytol vysokým školám možnosť získania finančných prostriedkov aj z iných zdrojov, nielen zo štátneho rozpočtu." cit.: Wikipedia, Financovanie slovenského vysokého školstva _______________________________________________________ n- Doba vytvorenia: 10.05.2012 15:48 Nadpis: Dobrý deň, dnešný kredit som vyčerpala preto riešim odpoveď touto cestou. 1.) PrF patrila a naďalej patrí pod UMB v Banskej Bystrici. Nikdy neexistovala vo vduchoprázdne, fakulta patrí vždy k nejakej VŠ. Ale tento znalostný nedostatok asi súvisí s tým, že za materskú inštitúciu sa považoval Agroinštitút, štruktúry VŠ v BB študentovi akosi nič nehovorili. 2.) zákon. To bola prihrávka, priateľská. Reakciu na prihrávku považujem za nenáležitú. Očakávala som, že nepôjde o zahmlievanie - o ďalšie zahmlievanie, keďže zákon sa "zahmliť" nedá!!! Buď je alebo nie je. Past Zákon č.131/2002 Z.z. z 21.2.2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnosť 26.3.2002, účinnosť 1. apríla 2002 okrem čl. III bodov 5 a 7, čl. IV bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003. V čl. III bod 6 stráca platnosť 31. decembra 2002. Rudolf Schuster v. r. Jozef Migaš v. r. Mikuláš Dzurinda v. r. pozri aj Prechodné opatrenia Prosím, ak je to možno, pastnúť tento príspevok do diskusií. Ďakujem, NepodpíšemSa - odpoveď od JŠ: Doba vytvorenia: 10.05.2012 23:34 Pár slov, lebo sa mi nechce stále dookola niečo opakovať: 1)nehovorím, že PrF je alebo bola vo vzduchoprázdne..len, že v tej dobe mala právnu subjektivitu, mohla podnikať a mohla uzavrieť aj predmetnú zmluvu bez súhlasu UMB, chápeš? Ty však samozrejme hneď, že znalostný nedostatok, nečítaš čo píšem a robíš uzávery. Už predtým som v tej mojej salámovej diskusii napísal, že sme komunikovali so študijným odd. PrF BB ................ 2) My sme mali bc. štátnice po 3-oj ročnom štúdiu 19.01.2002.(podmienky pre vykonanie št.záverečných skúšok sme splnili 28.09.2001). Verím, že vieš čo je retroaktivita, tak dosť dobre nechápem čo sem uvádzaš zákon, ktorý nadobudol účinnosť od 1.04.2002. ..dávno bolo doštudované... -Doba vytvorenia: 10.05.2012 16:05 Nadpis: 2.vyb. 2.vyb. \r\n.... a či ich bolo 80 alebo 39, resp. 20, 148 etc., to naozaj nie je podstatné. \r\nŠkoda, bola tu príležitosť dozvedieť sa z prvej ruky, ako to prebiehalo. Mnohýchby to zaujímalo, lebo téma je to dlhodobo iritujúca. JŠ sa rozhodol zahmlievať. \r\n:-(((((((((((((((((( - odpoveď od JŠ: Doba vytvorenia: 10.05.2012 23:43 Čo zahmlievam??O čo Ti ide??? Napísal som predsa presne ako to prebehlo, od prijímacích skúšok až po bc. štátnice. O spore medzi Murgašom a Kandráčom...o 3-oj ročnej pauze, o mgr.štúdiu....Nechápem....A je to podstatné..či 80 alebo 39 ..lebo keď ty napíšeš že nás bolo 39 vyvolených, tak ako sa to sá pochopiť??? Veď tým to celé posúvaš do úplne inej roviny..prekrúcaš...a ty zahmlievaš....Neviem o čo Ti ide, resp. myslím si, že viem.....Je to skutočne veľký rozdiel, keď sa napíše, že na štúdium práva bolo prijatých 80študentov a pre náročnosť ich polovica bc. štúdium nedokončila.....chápeš? ...asi nie...
 
mínus indicator plus

3/3 Na prvý pohľad "naťahovanie sa   3/3 Na prvý pohľad "naťahovanie sa

o slovíčka". JŠ, beriem späť počet pri otvorení ročníka, áno, podľa verejne dostupnej informácie ich bolo "okolo 80". Ospravedlňujem sa. A dovoľ, budem Ti tykať :) Z toho, že tu komunikuješ len Ty, že sa snažíš očistiť svoje meno, mám pocit, že presne Ty (možno ešte niekoľkí), patríš k výnimkám, ktoré potvrdzujú pravidlo. V ročníku boli aj takí, aj takí. Ten nomenklatúrny káder KSS, SDĽ, SMER, SMER-SD nie je Tvoja krvná skupina. V podstate je mi ľúto - stal si sa obeťou, môj názor. Len, prosím, ak mám byť sympatizantom, ak ma chceš presvedčiť, ak Ti má uveriť, neprekrucuj FAKTY, dokonca zlým výkladom právnych predpisov - qui bono, však? Všímam si, ako vedieš diskusie - salámovo. UMB v BB v tom čase mala, predpokladám, ešte postavenie štátnej inštitúcie. Až neskôr jej bol priznaný štatút verejnej VŠ. Takže v rozhodnom období sa na ňu vzťahoval čl.2 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky (štátne orgány) - t.j. nie ods.3! Prosím doštudovať - tento inštitút patrí medzi právnu abecedu, JŠ!!!! Alebo nezavádzať. Vyviň sa, píš pravdu - ak teda si prišiel s úmyslom oboznámiť verejnosť, ako to bolo naozaj. :-)
10.05.2012 11:31 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

JŠ, Uplatňujem si právo na názor   JŠ, Uplatňujem si právo na názor

V tejto kauze ide o veľa. Vyzerá to na riadny boj o názor, ale ja si napriek tomu pijáno nekúpim. Táto kauza vyplavila mnohoročnú špinu v školstve okolo kupovania titulov. Áno, titulov, veď aj Vy, ako jeden z absolventov, prednostne píšete o tituloch, nie o štúdiu samotnom. Ani vo sne by ma nenapadlo prezentovať moje riadne ukončené 5-ročné súvislé vysokoškolské štúdium (denná forma na Univerzite Komenského), zakončené 2 štátnicami, predtým obhájením diplomovej práce, ako získanie titulu. Za socíku to ani k získaniu titulu nestačilo. Tituly Mgr. boli "vymyslené" až po prevrate. A na svoju diplomovú prácu som nezabudla ani po desiatkach rokov, aj o polnoci dokážem o nej rozprávať, v detailoch, v podrobnostiach. Bola to zhruba 3-ročná makačka, ktorej predchádzali ročníkové a seminárne práce - bola to priekopnícka práca. Nezabudnem aj preto, že jej výsledky vidím v bežnom živote. Na mojich predbežných záveroch pokračovali ďalší diplomanti - a aj ich pričinením sa po prevrate 1989 podarilo v spoločnosti dosiahnuť dosť podstatnú zmenu v skúmanej oblasti. Mám z toho dobrý pocit. Z práce, z jej výsledkov, aj zo štúdia samotného. Papaláši, kauza "kupovanie titulov" na UMB BB - ako to vnímam ja: Vplyvná politička (politická strana SNS), na aktuálnej pozícii riaditeľky poľnohospodárskej štátnej organizácie (Agroinštitút v Nitre), v súvislosti s prípravou Slovenska do EÚ, nejakým spôsobom zostavila skupinu 39 osôb, ktoré dostali šancu "byť pri tom". Vymyslela pre nich študijný odbor, za peniaze, ktorý síce nebol akreditovaný, ale čo tam po tom (o potrebe nejakej akreditácie možno ani nevedela, možno vedela - vybaví sa neskôr ....). Medzitým sa stala súčasťou výkonnej moci (podpredsedníčka vlády SR) a tento vážny právny nedostatok prenechala iným, viac sa tomu nevenovala. UMB v Banskej Bystrici, vznikla v roku 1995, a aj v roku 1999 a nasl. sa venovala prevažne externistom, tvorili viac ako polovicu všetkých študentov. Zo zákona mala povinnosť otvárať výhradne akreditované študijné odbory - no ale .... záujemcov o štúdium bolo mnoho, aj platilii, tak čo by nevyhoveli? V tomto bordeli na Slovensku, ktorý., žiaľ, pretrváva. Táto kauza môže byť precedensom nielen pre očistenie školstva!!!!!!!!
 
mínus indicator plus

Môžem poradiť a špičkových kontrolórov   Môžem poradiť a špičkových kontrolórov

Osvedčili sa už v minulosti. Najmä pani Slavkovská, správa TASR 21.6.2002: "Bratislava 21. júna (TASR) - Rozhodnutie rektora Univerzity Mateja Bela (UMB) Milana Murgaša neudeliť diplom absolventom externého štúdia práva označila exministerka školstva Eva Slavkovská (SNS) za osobný spor medzi rektorom a ombudsmanom Pavlom Kandráčom. Na základe poslaneckého prieskumu sme zistili, že išlo o administratívnu chybu, na ktorú v konečnom dôsledku doplatili nevinní, uviedla Slavkovská na dnešnej tlačovej besede Slovenskej národnej strany. Rozhodnutie dekana banskobystrickej právnickej fakulty prideliť absolventom externého štúdia jednoodborového práva diplom považuje preto za správne. Podľa jej vyjadrenia sa na všetkých dokladoch externistov ako študijný odbor uvádzalo štúdium jednoodborového práva. Výnimkou bola iba zabezpečovacia finančná zmluva, na ktorej bolo k právu priradené aj štúdium medzinárodných vzťahov. Podľa Slavkovskej študenti absolvovali štúdium podľa pravidiel, a preto majú nárok na diplom. Upozornila tiež, že jednoodborové štúdium práva na Právnickej fakulte UMB bolo akreditovaným študijným odborom." Čo tam po tom, že "V dokumente, ktorý má SME k dispozícii, sa píše, že fakulta na Agroinštitúte „zabezpečí výučbu podľa učebného plánu pre študijný odbor medzinárodné právo a vzťahy“. http://www.sme.sk/c/6368280/zm... Pani Slavkovská a celý skvelý tím sa nenechali okabátiť kadejakými nepriajníkmi skade ruka skade noha. Šecko jetóó polityka. Medzinárodné právo je medzi takýmito slovutnýma otbornýkama to samé jakó medzinárodné vzťahy. A šecko sa tó sprace pod PRÁVO. Šecko na Právnickej fakulte! Vivat, pani Slavkovská, ešte že Vás Slovensko má !!!!!!!
 
mínus indicator plus

diplom bol antedatovaný   diplom bol antedatovaný

Stačilo napísať pravdu. Že diplom bol antedatovaný - a pripísať dôvod. Čakala som na to. Iba na pravdu. Nevinila som študákov. http://www.sme.sk/diskusie/199...
 
mínus indicator plus

a v diskusii je správa TASR z 21.6.2002   a v diskusii je správa TASR z 21.6.2002

" Bratislava 21. júna (TASR) - Rozhodnutie rektora Univerzity Mateja Bela (UMB) Milana Murgaša neudeliť diplom absolventom externého štúdia práva označila exministerka školstva Eva Slavkovská (SNS) za osobný spor medzi rektorom a ombudsmanom Pavlom Kandráčom. Na základe poslaneckého prieskumu sme zistili, že išlo o administratívnu chybu, na ktorú v konečnom dôsledku doplatili nevinní, uviedla Slavkovská na dnešnej tlačovej besede Slovenskej národnej strany. Rozhodnutie dekana banskobystrickej právnickej fakulty prideliť absolventom externého štúdia jednoodborového práva diplom považuje preto za správne. Podľa jej vyjadrenia sa na všetkých dokladoch externistov ako študijný odbor uvádzalo štúdium jednoodborového práva. Výnimkou bola iba zabezpečovacia finančná zmluva, na ktorej bolo k právu priradené aj štúdium medzinárodných vzťahov. Podľa Slavkovskej študenti absolvovali štúdium podľa pravidiel, a preto majú nárok na diplom. Upozornila tiež, že jednoodborové štúdium práva na Právnickej fakulte UMB bolo akreditovaným študijným odborom." bol akreditovaný alebo nie?
09.05.2012 1:33 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

Ten diplom má aký dátum?   Ten diplom má aký dátum?

Vyberám z archívu sme.sk - článok s dátumom nedeľa 23. 6. 2002 22:30. Vtedy žiadny diplom ešte neexistoval. Môže za to obmudsman? Pavol Kandráč podpísal zmluvu o neplatnom trojročnom štúdiu Študentom bez diplomu aj Richter z SDĽ Rektor Univerzity Mateja Bela Milan Murgaš odmietol podpísať diplomy po ukončení trojročného bakalárskeho štúdia tridsiatim deviatim študentom. Medzi nimi je aj ústredný tajomník SDĽ Ján Richter. Rovnako ako ostatní študenti bude možno musieť začať štúdium odznovu. Za tri roky štúdia bez akreditácie pritom aj on zaplatil šesťdesiattisíc korún. Jedinou šancou, ako získať diplom alebo peniaze, je obrátiť sa na súd alebo na ombudsmana Pavla Kandráča. Ten je však, paradoxne, v celej kauze osobne zainteresovaný. Spolu so súčasnou vicepremiérkou Máriou Kadlečíkovou. Čo sa vlastne stalo Bývalý dekan právnickej fakulty Pavol Kandráč podpísal v marci 1999 s vtedajšou riaditeľkou Agroinštitútu v Nitre Máriou Kadlečíkovou zmluvu o zorganizovaní trojročného bakalárskeho štúdia medzinárodného práva a vzťahov. Malo sa to uskutočniť na Univerzite Mateja Bela. Rektor Murgaš však zverejnil, že „tento študijný odbor nebol akreditovaný a nebol ani v zozname študijných odborov. Za celú dobu štúdia fakulta ani nepožiadala o jeho akreditáciu“. Minimálne jeden z dvoch partnerov preto vraj „vedel, že podpisuje zmluvu o organizovaní neexistujúceho študijného odboru“. Peniaze – ročne asi dva a pol milióna korún – pritom zinkasoval Agroinštitút. Kadlečíková sa však bráni: „Zo strany Agroinštitútu boli všetky úlohy splnené. Oni neštudovali u nás, študovali na Univerzite Mateja Bela na právnickej fakulte. Pri podpisovaní zmlúv som nevedela, že odbor nebol akreditovaný.“ Čo bude ďalej Jednou z možností, ako túto situáciu riešiť, je, aby boli podvedení študenti znovu prijatí na štúdium. „Ale už na existujúci študijný odbor na právnickej fakulte. Je to riešenie, ktoré by bolo v súlade s platnými právnymi predpismi,“ hovorí rektor UMB Milan Murgaš. Zároveň priznáva, že medzi nepodpísanými diplomami sa skutočne nachádza aj jeden na meno Ján Richter, aj to, že bol naňho vyvíjaný nátlak, aby diplomy predsa len vydal. „Ale môžem zodpovedne vyhlásiť, že ho nerobil nejaký pán Richter a ani žiadny zo študentov,“ tvrdí rektor. „Kategoricky som povedal, že diplomy nepodpíšem, a na tom trvám. Porušil by som tým zákon o vysokých školách a to nikdy neurobím.“ Richter na otázku, či je jedným z tých študentov a či podnikol nejaké kroky, aby sa k svojmu diplomu dostal, odpovedal: „Nebudem sa k tomu vyjadrovať. A vôbec tá medializácia, ktorá okolo toho je, je škodlivá, pretože je to problém, ktorý sa má riešiť na úrovni univerzity.“ Vicepremiérka Kadlečíková len sucho konštatuje: „Momentálne je to problém dvoch mužov.“ Okrem študentov, pochopiteľne. (rp, rom) http://zaujimavosti.sme.sk/c/5...
09.05.2012 1:30 | Oznám správcovi
 

1 >

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME