Sobota, 18. január, 2020 | Meniny má Bohdana

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: Attila Töhötöm
1 >
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

(hehe)! Už ti došli fyzikálne argumenty, už musíš vypisovať sprostosti mimo fyziky. A tak ani nie pre teba (hehe), ale pre logicky mysliacich ľudí uvádzam nasledovné: Samotný pojem sila (F = m.a) nemá vo fyzike žiadny zmysel. Pojem sila (F = m.a) vo fyzike nadobudne zmysel iba ako časový impulz sily (F = m.a.t). Keď časový impulz sily (F = (1kg).(10m/sec.sec).(1sec) trvá jednu sekundu (t = 1sec), tak ten časový silový impulz posunie teleso (m = 1kg) po dráhe (s = 5m) a udelí mu hybnosť (H = 1kg.10m/sec). To je všetko čo impulz sily vie dokázať. Inými slovami povedané po časovom impulze sily (F = (1kg).(10m/sec.sec).(1sec), teleso o hmotnosti (m = 1kg) bude sa pohybovať zotrvačným pohybom o rýchlosti (v = 10m/sec). Otázka sa pýta: Ako sa z hodnoty hybnosti (H = 1kg.10m/sec) môže stať hodnota kinetickej, čiže pohybovej energie ( E = 1kg. 0,5.v.v)? Aká je hodnota (v = ?) v tej kinetickej, pohybovej energii. Čo sa tou rýchlosťou (v = ?) v kinetickej, pohybovej energii pohybuje a za aký čas (t) a akú dráhu prekoná teleso pohybujúce sa kinetickou, pohybovou energiou ( E = 1kg. 0,5.v.v)? V tvojom vesmíre teleso ktoré má kinetickú, pohybovú energiu o hodnote ( E = 1kg. 0,5.v.v) stojí na jednom mieste, lebo žiadne teleso sa nemôže pohybovať kvadratickou rýchlosťou (v = v.v). No a uznáš (hehe) že tvoj vesmír v ktorom sa telesá pohybujú aj vtedy keď sa nepohybujú, že to je vesmír korunovaných hlupákov, tebe na vlas podobných. A keďže (hehe) ty sa už v tejto téme opakuješ ako pokazený gramofón, došiel som k záveru, že diskusia s tebou na túto tému, nadobudla by podobu diskusie: Ja o voze a ty o koze. Preto (hehe) na tvoje mimo fyzikálne argumenty(žvásty) už viac nemienim reagovať. Je nedôstojné aby Generalissimus Reálnych Vied, viedol diskusiu s fyzikálnym ťuťmákom (hehe).
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

Junqueira! Váš príspevok ku konkrétnym argumentom GRSc. Alexandra JÁRAYa, ktoré dokazujú neplatnosť "Princípu ekvivalencie", obsahuje argumenty hodné drveného hojdacieho koníka. Čo tak poradiť sa s od vás múdrejším okolím a reagovať na konkrétne argumenty GRSc. Alexandra JÁRAYa, ktoré dokazujú neplatnosť "Princípu ekvivalenci"e. Nemusíte sa stydieť za to, že o problémoch okolo "Princípu ekvivalencie" nemáte ani šajnu. Sú vás predsa miliardy. Ale pravda nemá nič spoločného s množstvom jej vyznávačov. Pravdu dokazujú merania váhy telies v zrýchlenej sústave a v gravitačnom poli, ktoré sa akosi zabudli zmerať.
 
mínus indicator plus

Pán agud.   Pán agud.

Pán agud. Majme teleso o hmotnosti (m = 1kg) a silu (F = 10N = 1kg.10m/sec.sec). Keď sa tuto silou rozhodneme dvíhať teleso do výšky (h), čiže zvyšovať jeho potencionálnu energiu (E(p) = m.g.h = 1kg.10m/sec.sec. h), tak tým telesom nepohneme z miesta. To sa stane vtedy, keď do misiek rovnoramennej váhy dáme dve kilové závažia. Preto rovnica (E(p) = m.g.h = 1kg.10m/sec.sec.h) pre hodnotu (g = 10m/sec.sec) neplatí. A to ešte nehovorím o tom, že aj v tomto prípade ide o silu (F), ktorá nepôsobí v čase (t) čo dokazuje tým, že nepôsobí po dráhe (s) ale vytvára iba statickú rovnováhu medzi dvomi telesami. A teraz k nezmyslom ktoré prezentuje fyzikálne poleno tyso: "Ak na teleso 1kg posobis silou 1N POCAS DOBY 1s, ( to si zabudol dodat) tak prejdes 0,5m a ziskas rychlost 1 m/s.  Praca sa vykona F.s = 0,5 J, ak neposobi ziadne trenie tak ziskas kineticku energiu 1/2 m.v.v = 0,5 J vsetko teda sedi." Keby dodal že to sedí iba pre fyzikálne polená jeho kalibru, tak by bolo všetko v poriadku. Lebo: "Ak na teleso 1kg posobis silou 1N POCAS DOBY 1s, ( to si zabudol dodat) tak prejdes 0,5m a ziskas rychlost 1 m/s."  Potom Praca sa vykona (F.t.s), ak neposobi ziadne trenie tak ziskas kineticku energiu: (E(k) = (1kg).(1m/sev.sec).(1sec).(0,5m) = (1kg).(0,5m.m/sec). Čiže kilogram násobený 0,5 štvorcovým metrom za sekundu. Tyso a jemu podobní, pri výpočte dráhy (s), používajú časovú silu (F.t), ale pri výpočte energie (E = F.s) požívajú silu ktorá nepôsobí v čase (F.0t). Okrem toho nevedia vysvetliť, aký druh pohybu telies prezentuje rovnica: E = m.v.v, čiže aký je pohyb telies kvadratickou rýchlosťou (v.v). Samozrejme že taký pohyb neexistuje, ale to nie je prekážkou toho, aby ho fyzikálne polená vyhlasovali za existujúci. Pán agud. Samozrejme, že vy máte pravdu. To že tie fyzikálne polená nazývajú (aj) vás bláznom, svedčí iba o tom, že nemajú vecné argumenty k tomu, aby vysvetlili čo sa pohybuje kvadratickou rýchlosťou (v.v). Lebo čo neexistuje nedá sa ani vysvetliť. Pán agud, prajem vám príjemnú zábavu s fyzikálnym polenami, ktoré sa pohybujú veličinou: jeden Einstein (E) = meter štvorcový za sekundu. (E = F.t.s= 1kg.1m.m/sec). V Nedeľu a štátne sviatky zase veličinou: (E = F.s1kg.1m.m/sec.sec). S pozdravom Alexander JÁRAY.
 
mínus indicator plus

 

Matematika je určitý duh jazyka, ktorého úlohou je opísať iba vzťahovú podstatu nejakého výroku. Žiadna veda o jazykoch sa nezaujíma o hmotnú podstatu vetných podmetov, ale iba o ich vzťahoch. To najlepšie dokazuje nasledovný matematický vťah: 2+2 = 2.2 V momente, keď sa opýtame, akú podstatu majú matematické podmety, čiže čísla (2), tento matematický vzťah stane sa klamstvom. Lebo keď k číslu (2) priradíme materiálnu (priestorovú) hodnotu meter (m), dostávame nasledovný matematický vzťah: 2m+2m = 2m.2m 4m = 4m.m Takže matematika je skôr prekážkou k poznaniu objektívnej reality ako pomôckou k hľadaniu pravdy panujúcej v materiálnej prírode.
 
mínus indicator plus

 

Dobrý deň, vážený pán Valerián Valášek. Slovo relativita nechápe náš rodný slovenský jazyk správne preto, lebo slovo reltivita nie je slovenského pôvodu. Slovo relativita v pravom (Galileom chápanom) zmysle znamená nemohúcnosť, neschopnosť niečo dokázať vedeckou, teda experimentálnou metódou. Relativita znamená okrem iného aj neschopnosť dokázať rozdiel medzi nehybným stavom telies a ich zotrvačným pohybom, čo je takzvaná špeciálna relativita. Neschopnosť dokázať rozdiel medzi nehybným stavom telies a ich zrýchleným pohybom je takzvaná všeobecná (úplná neschopnosť) relativita. Pritom existuje viac experimentálnych dôkazov toho, ako rozoznať nehybný stav telies na povrchu Zeme a nehybný stav telies na podlahe rakety pohybujúcej sa zrýchleným pohybom (a = g). Ďalej už nemienim nič vysvetľovať, lebo komu nie je dané z hora, v apatieke nekúpi. Teší ma však ako svetovo uznávaného novinára, píšuceho o fyzike, že vy sa nestydíte zaujímať o pravý obsah cudzieho slova "Relativita".
 
mínus indicator plus

 

Predák fyzikálnych bludárov tyso, ako je možné že teba do žiadnej databázy nevybral nie len žiadny automat, ale ani žiadny šrotovník. Prečo sa nesťažuješ na lampárni. Prečo kvôli tomu spochybňuješ aj slnko na oblohe. (Žeby psych. problémy?) Tie ale v tejto diskusii s renomovaným, medzinárodne uznaným redaktorom v oblasti matematiky a fyziky, nevyliečiš.
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

Vyšetrovanie sa ale skončilo so záverom: Skutok sa nestal. Teraz ide o to vyšetriť skutok ktorý sa stal. Bez ohľadu na to, že dôvodného trestného činu dopustil sa zakladateľ Slovenského štátu, mimo vôle ľudu vyjadreného v referende.
 
mínus indicator plus

 

To sa malo stáť skôr. Ale lepšie neskoro ako nikdy. Arogancia Mečiara je do dnešných dní živá, spolu s jeho vernými ktorých dosadil na súdy a prokuratúru. Do dnešných dní je Mečiar presvedčený, že verní ho podržia. Ale ako sa zdá nič netrvá večne ani láska jednej slečne. Bol to povznášajúci pocit sledovať výsledky hlasovania v danej veci. (Sledoval so to.)
Reakcia k téme: Slzy Anny Remiášovej
30.03.2017 23:31 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

Vážená pani Ljuba Bachárová! Neostáva mi nič iného ako si želať to, aby ste vo svojej činnosti na tomto blogu vytrvalo pokračovala aj naďalej.
30.03.2017 8:08 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

https://youtu.be/RiUSzS1l_bY Na tomto videu je dopad kvapky vody dobre znázornený.
 
mínus indicator plus

 

Ide o tento program. http://www.minedu.sk/data/att/...
 
mínus indicator plus

 

Nemôže platiť, lebo tá rýchlosť (v) vo vzorci práce a energii A = E = F.s = m.v.v nemá nič spoločného s hybnosťou, (m.v) ktorú teleso nadobudne počas časového impulzu sily (F.t). Uvediem príklad. Počas jedno sekundového (1sec) časového pôsobenia sily (F): (F.t) = (1kg.1sec.10m/sec.sec) teleso prejde dráhu (s) = 5m a nadobudne hybnosť: H = (m.v) = 1kg.10m/sec Keby sme (iba mimo časovú) silu: (F.) = (1kg.10m/sec.sec) vynásobili dráhou (s = 5m), dostali by sme túto fyzikálnu gebuzinu: F.s = (1kg.10m/sec.sec).5m = 1kg.50m.m/sec.sec = 1kg.(7,07m/sec).(7,07m/sec) = m.v.v Ale skade sa nabrala tá rýchlosť v = (7,07m/sec), za aký čas tú rýchlosť (v) sila (F) vie dosiahnuť? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tá rýchlosť v = (7,07m/sec), je ničím nepodložený fyzikálny nezmysel, blud, lebo súčin nehybnej, abstraktnej sily (F), s dráhou (s) je iba výplod chorého mozgu a nie objektívna realita materiálnej prírody. Ak sa v kozmológii používa Newtonová definícia mimo časovej a na viac ešte aj sólo sily (F), (mimo silovej interakcii s inou silou), tak nech sa nikto nediví, že ten super fyzikálny nezmysel galaxie ignorujú. Podotýkam, že ten fyzikálny nezmysle neignoruje iba ja, ale aj veľká kopa galaxii. Takže treba aj tú veľkú kopu galaxii nechať vyšetriť (u polo sprostých) súdnych znalcov na psychiatriu a následne ich vyhlásiť za nepríčetné. (Aby súdy mali čo zamietať.)
22.03.2017 16:23 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
22.03.2017 7:13 | Oznám správcovi
 

1 >

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME