Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: VladimirDulla
1>
mínus indicator plus

minuto2   minuto2

skúste sa obrátiť na zhotoviteľov, na základe vedomostí predpokladám, že by to spôsobilo výrazný nárast nákladov na základe poznatkov o mnohých zákazkách predpokladám, že investorom verejných infraštruktúrnych zákaziek nezáleží na najkratšej dobe, lebo to neuvádzajú ako kritérium hodnotenia ponúk predstavme si, že by zhotoviteľ požadoval odstaviť popri el. trati oba ľavé pruhy, mesto by malo problém s MHD oveľa väčší, dalo si požiadavku na iný prístup v organizácii v priestore to má vplyv na tempo aj celkovú dobu (vý)stavby je niečo iné prestavať úsek do 30 m šírky a 50 (60) m dĺžky, aj keď na diaľnici, pri možnosti využitia priestorovej prefabrikácie, a prerobiť úsek šírky do 8 m a cca 2 km dĺžky prípad vo videu je niečo ako krajnosť, ktorá sa bežne nevyskytuje
 
mínus indicator plus

minuto2   minuto2

podľa otázky je jasné, že nemáte informácie, asi ani vedomosti o súvislostiach najprv treba dokumentovať skutočný stav, potom vypracovať projekt zmien v rozsahu celého úseku v KV, Jurigovo nám. - obratisko, identifikácia materiálových rozdielov - druh i objemy, možno aj technologického postupu, potom odsúhlasenie vrátane cenového rozdielu, následne realizácia keďže niet dôvodov veriť na zázraky, tak je to zrelé na posun o cca 7 až 8 týždňov neviem ako ste namerali tie skoro dva mesiace, to bude omyl príspevky, ku ktorým ste sa pripojili, sú o posune o mesiac - konkrétne z 27.9. na 31.10. ak porovnáte pôvodne dojednaný termín ukončenia 1. etapy 27.9. a teraz predpokladaný termín 17.11., dostanete odstup / posun 7 týždňov, čo sa zhoduje s termínom posunu, ktorý by som vnímal ako primeraný druhu a rozsahu potrebnej zmeny stavby pred dokončením a to ešte nehovorím o potrebe povolenia takej zmeny, v zmysle zákona vopred, pred vykonaním
 
mínus indicator plus

b.pityo   b.pityo

prekvapenie bolo - nepríjemné siete v celom úseku od Jurigovho nám. až po otočku boli menej"zakopané" ako sa predpokladalo podľa toho ako mali byť, aj keď sa to nezdá, má to vážny vplyv na položenie nových sietí, dokonca taký, že projektové riešenie nového odvodnenia trate museli zmeniť, a nielen to stavbu nechceli zastaviť, tak predčasne začali 2. etapu nevenoval sa potrebný čas na zistenie pravdy o pomeroch pod koľajami pred začatím výstavby, po jej začatí to znamená 2- až 3-násobnú spotrebu ak sa nestane ešte niečo ďalšie, tak posledný novembrový týždeň bude verejnosť asi už cestovať po obratisko v KV električkami mne behá mráz po chrbte pri predstave, čo všetko si verejnosť užije v r. 2020, keď príde na rad úseku od tunela po Molecovu vrátane nového prestupového uzla
 
mínus indicator plus

Pedro   Pedro

asi ste si neuvedomili zásadný rozdiel - odstavená premávka, plošný rozsah zásahu atď. to nebolo o "správnej" koordinácii, ale o technologickom postupe - poradí činností a masívnom nasadení techniky s využitým prefabrikácie pre tunelovú konštrukciu slová zo strany HM o nesprávnej koordinácii iba dokazujú, že radi rozprávajú o tom, čomu veľmi nerozumejú, a že im neprekáža, keď šíria nesprávne informácie, pletú si pojmy a svoje dojmy by radi povýšili na objektívne fakty
 
mínus indicator plus

pupavova23   pupavova23

nemám informácie o druhoch sietí tie, čo odkryli, mali byť menej hlboko - bližšie k povrchu
 
mínus indicator plus

 

z článku v SME Hlavnou príčinou meškania prác boli doteraz podľa samosprávy inžinierske siete, ktoré sa našli v inej hĺbke, než sa počítalo. z článku na stránke imhd Tieto problémy sa vyskytli v celom úseku od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves. Z uvedených dôvodov bolo potrebné preprojektovať napríklad odvodnenie trate. ak bola nevyhnutná zmena stavby pred dokončením, podalo HM ako stavebník žiadosť a uskutočnilo sa náležité konanie, ktoré predpokladá a vyžaduje stav. zákon?
 
mínus indicator plus

Ten. Typek   Ten. Typek

Vy ten posun o mesiac pokladáte za predĺženie primerané druhu a rozsahu zmien, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné? odkiaľ viete, že ďalšie meškanie bude (zaručene) chybou na strane zhotoviteľa?
 
mínus indicator plus

Ivo001   Ivo001

ak by to malo byť tak s firmami v SR, potom by sme mohli zabudnúť na stredné, väčšie, ale hlavne veľké infraštruktúrne investície, lebo malé firmy, v ktorých majú byť roztrúsení skutoční odborníci, nespĺňajú podmienky účasti a zahraničné sa o zákazky u nás zaujímajú len okrajovo, ak by zahraničné zmenili svoj prístup, bolo by zaujímavé k´ý by to malo vplyv na ceny takých zákaziek, ako aj celkovo ceny stav. prác problém stav. výroby / výstavby v SR je problémom kombinácie idealizovaných predstáv, ktoré sa do investorskej aj legislatívnej oblasti premietajú v podobe potreby / správnosti stavať čo najrýchlejšie a čo najlacnejšie áno, predpisy zaručujúce kvalitatívne, technické, úžitkové parametre musia spĺňa aj tie najlacnejšie, ale je rozdiel, či sa má takáto investícia realizovať na "spodnej" hrane nárokov, alebo s ohľadom na celkové účinky sa nemá vyžadovať / uprednostniť to kvalitatívne hodnotnejšie aj za cenu vyšších nákladov na obstaranie / zhotovenie asi by bolo správne viac dumať prečo odkázali predkovia: nie som taký bohatý, aby som (si) kupoval lacné veci pokiaľ sa obstarávanie zákaziek financovaných z verejných rozpočtov nezbaví nezmyslu "najlacnejšie dielo je najvýhodnejšie dielo" pre verejné financie, asi nemožno očakávať zásadný obrat
 
mínus indicator plus

Dakose   Dakose

videli ste dodatok k zmluve o dielo? mesto môže vyhlasovať / zverejňovať, čo sa mu hodí, mesto môže aj uplatniť sankciu, ale druhá strana zaplatiť nemusí a môže si vychutnať v ďalších etapách všetky rozdiely skutočnosti oproti projektu
 
mínus indicator plus

Karol Dobrosrdečný   Karol Dobrosrdečný

podľa vyjadrenia predpokladám, že nemáte skúsenosti s prípravou takých stavieb, ani obsahom zmlúv ak by mal platiť princíp predvídania na strane zhotoviteľa, prečo nie prednostne na strane stavebníka /vlastníka a/alebo na strane projektanta? podľa zverejnených informácií, aj časti textu v článku, o sieťach vedeli stavebník / vlastník i projektant, ale do dokumentácie stavby ich nezakreslili správne / neuviedli správnu hĺbku uloženia a následne sa menilo projektové riešenie odvodnenia na celej dĺžke prvej etapy, pri takom druhu a rozsahu zmeny posun jej ukončenia z 27.9. na 31.10. je s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou neobjektívne krátky
 
mínus indicator plus

vypaseny_   vypaseny_

v čase tých expresov na cestách bolo menej ako 1/2 súčasného počtu áut 105 i 106 boli neskutočne preplnené, cestoval som nimi, väčšinou na jednej nohe a bol som rád, ak som bol ďalej od dverí otázne je akú kapacitu by expresné linky mali mať počas špičiek, asi by vyvolali taký záujem, ktorý by podstatne ovplyvnil deľbu dopravnej práce v prospech MHD
 
mínus indicator plus

220833   220833

5 a 3/4 roka už máme za sebou r. 2013 správne bude asi 2023, ak to má vzťah k plánovaciemu obdobiu 2014 - 2020
 
mínus indicator plus

Miloš 636   Miloš 636

projekt uzla D4/R7 je chválený, má povolenie a má zmluvu o dielo ak sa nemýlim, nebola doteraz zverejnená informácia, že by bola súčasťou toho uzla aj el. trať
 
mínus indicator plus

Longman   Longman

ako si predstavujete ten blok, aby sa dal presúvať opakovane? viete aký je najmenší polomer otáčania električiek a čo to znamená pre koľajisko? rozdelenie investície podľa prezentovaného modelu by ju predražilo zbytočne budovať sa dá postupne - viac ako rok - dva - aj "nedelená" investícia aj užívanie je možné skôr ako by bola ukončená celá vyžaduje to obojstranné súpravy nákup, ktorým by sa zvýšil súčasný počet, by bola oveľa výhodnejšia investícia ako prekladanie konečnej
 
mínus indicator plus

Ex-profesor   Ex-profesor

čo by ste odporúčali pre linky, ktoré využívajú spojky po Vazovovej a medzi nemocnicou a parčíkom? tiež pod zem? za čas potrebný na vybudovanie, cca 2 roky a viac, by jazdili na Račiansku, do / z Rače autobusy? kam by ste navrhli prestupný terminál?
 
mínus indicator plus

Peter Osuský   Peter Osuský

prípad Víťazný február nemá význam porovnávať je z dávnej minulosti, kedy platili úplne iné pravidlá SJ, navyše je to preklad z cudzieho (českého) jazyka, pre ktorý platila zásada zachovania písania veľkých písmen ako v pôvodnom jazyku
 
mínus indicator plus

pedro oravec   pedro oravec

medzi názvami / pomenovaniami "nežná revolúcia" a "Slovenské národné povstanie" je zásadný rozdiel to prvé nie je oficiálnym / úradným názvom, na prídavné meno hľadí ako na všeobecné označenie, preto s malým "n" to druhé je oficiálnym názvom na oficiálne názvy sa hľadí ako na vlastné meno, preto sa píšu s prvým veľkým písmenom ak sa v názve / označení námestia, mosta, ulice stretnú slová ulica / námestie na prvom mieste a vlastné meno za ním, potom prvé dve slová sa píšu s veľkým písmenom na začiatku ak by sa niekto rozhodol pomenovať námestie, ulicu na počesť Beckovského hradu, názov by mal byť Nám. / ulica Beckovského hradu to isté by sa malo udiať, ak by zo bolo napr. na počesť Medzinárodného dňa žien či iného dňa, pre ktorý je schválený oficiálny názov oficiálne názvy sviatkov a významných udalostí sú postavené na roveň a píšu sa s veľkým písmenom na začiatku prvého slova pri skratkách sa píše veľkých písmen toľko, koľko zodpovedá počtu slov - Most SNP, Nám.SNP, prípad Víťazný február nemá význam porovnávať je z dávnej minulosti, kedy platili úplne iné pravidlá SJ, navyše je to preklad z cudzieho (českého) jazyka, pre ktorý platilo a aj teraz platí zásada zachovania písania veľkých písmen ako v pôvodnom jazyku
 
mínus indicator plus

Peter Osuský   Peter Osuský

vyzerá to tak, že som predsalen nečítal s porozumením ospravedlňujem sa, že m si neuvedomil, že keď politik síce píše "Celé námestie SNP ostáva námestím, len priestor pred starou tržnicou sa stane ...", ale naozaj myslí na dejinné podujatie aj sa mi to zdalo podozrivé, že by to bolo také vecne jednoduché čo sa týka utrpenia niektorých obyvateľov a zníženia významu SNP v dôsledku zmenšenia plochy Nám. SNP, som presvedčený, že sa dostatočne jasne vyjadrili predstavitelia SZPB a viacerí obyvatelia, dovolím si uviesť, že podľa takého vnímania väzby medzi rozsahom plochy, verejného priestranstva a dejinnou udalosťou, sa možno dočkáme, že pre Nám. SNP ostane horko-ťažko 15 - 20 % súčasnej výmery, resp. sa dočkáme obdoby prípadu, keď námestím je označená plocha cca 10 x 20 m okolo sochy slová o sťažnosti strechy nepovažujem za dôstojné od vzdelanca, ale ak už sa potrebujete (samo)zhadzovať, nech je ako si želáte, strechu v postavení "sťažovateľa" ľahko zastúpi obvodová stena, na ktorej by vymenili jej dlhoročnú súčasť, je len otázne, či by ľudia s takým prístupom vedeli postrehnúť jej "sťažnosť"
 
mínus indicator plus

Peter Osuský   Peter Osuský

celé zostane, len časť pred tržnicou bude novým námestím dva domy (tržnica a susedný) budú mať inú adresu, možno aj orientačné čísla čítal som aspoň trochu s porozumením? podľa toho, čo ste napísali, je zjavné, že súčasné Nám. SNP nezostane celé námestím s tým istým názvom, zachová a názov pre zmenšený rozsah, bolo by zaujímavé, ak by sa uviedol úbytok plochy, odhadujem 15 - 20 %
 
mínus indicator plus

zvrtnicky   zvrtnicky

takže, odporúčate mať 15, 20 i viac rokov medzi tunelom a DU dva rozchody bez reálneho doplnenia v DU, v tuneli a v centrálnej časti siete, na radiále v Ružinove alebo snívate, že niekto zrazu dá HM stovky mil., aby mohlo rozkopať cesty pre duálny rozchod? čo myslíte, ako by to bolo s efektívnosťou využitia a zabezpečenia údržby pre dvojaké súpravy? na bezpečnú a plynulú prevádzku vlaky vyžadujú výrazne iné podmienky ako električky určite nestačí zhoda rozchodu
 

1>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME