Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený
Zoznam príspevkov používateľa: Slayerx
1 >
mínus indicator plus

 

Zdá sa, že autor si ani nevie priznať, že jeho ideológia je ideológiou.
Reakcia k téme: Rodina - hrádza proti izmom
04.12.2019 23:02 | Oznám správcovi
 
mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
mínus indicator plus

 

Inak, formulácia "Žiaden jav sa neudeje bez príčiny", je už tvoja neviem koľká verzia "princípu kauzality". Začalo to tým, že úplne "Všetko má príčinu" a odvtedy používaš snáď v každom príspevku inú verziu a už ani Prvotný hýbateľ vesmíru nevie, ktorá verzia má vlastne platiť. Zdôvodnenie princípu kauzality tým, že nikto nevie udať žiaden prípad, kedy sa niečo deje bez príčiny, má rovnakú logiku ako analogické zdôvodnenie princípu "Žiadna príčina nie je nadprirodzená" tým, že nikto nevie udať jedinú udalosť, ktorá by bola preukázateľne zapríčinená nadprirodzenou príčinou. Ono, ak by bola nejaká príčina nadprirodzená, tak ju uvedieš. Pre všetky doteraz skúmané skutočnosti, zmeny, javy, situácie vo svete, pri ktorých sa zistilo, že majú príčinu, platí, že išlo vždy o prirodzenú príčinu a ani v jedinom prípade sa nezistila nadprirodzená príčina. Takže ak je univerzálne platné tvrdenie, že všetko (alebo všetky javy a pod.) má príčinu, tak je na rovnakom základe univerzálne platné aj tvrdenie, že všetky tieto príčiny sú prirodzené. Čiže do množiny tvojich New Age logických princípov vo vesmíre môžeme teraz pokojne zaradiť princíp, že nadprirodzená príčina nemôže existovať. Neexistencia nadprirodzených príčin je jedným z logických princípov vo vesmíre. Chápem tvoju hrôzu z tohto Zákona, lebo absencia nadprirodzených príčin vylučuje zámer Hýbateľa.
 
mínus indicator plus

 

Ty dávaš čoraz väčšie srandy. Takže kauzalita je už dokonca logický princíp vo vesmíre. To si vyčítal z nejakej príručky New Age? Ale tvár sa ďalej, že prezentuješ vedecké fakty.
 
mínus indicator plus

 

Nevieš sa vyjadrovať jasne, takže zas sme sa nedozvedeli, či teda platí to pôvodné tvrdenie, že všetko má príčinu, alebo platí to ďalšie tvrdenie, že po Einsteinovi už nie všetko má príčinu. Alebo to platí oboje zároveň a obhajuješ kontradikciu. "Zákon/princíp - príčiny a následku alebo princíp kauzality je jedným zo základných princípov prírodných vied a poznávania sveta. Podľa tohoto zákona či princípu je každá skutočnosť, zmena, jav či situácia vo svete niečim zapríčinená." To nie je vedecký fakt. To je filozofický názor, ktorý nevieš podložiť. To je pekné, že si ten princíp odkopíroval z filozofického článku z encyklopédie, ale filozofický článok nie je vedecky autoritatívny. To, že nevieš rozlíšiť filozofické (metavedecké) názory od vedeckých faktov/zákonov, ma neprekvapuje, keďže si vždy miešal svoje subjektívne názory s vedeckými faktami. Evidentne nechápeš, že koncept princípu kauzality ani nie je vedecký termín, ale pochádza z filozofie. Fyzika s tým termínom vôbec nepracuje. Ani žiadna iná prírodná veda. Zas sa vyjadruješ nejasne, ako vždy. Takže opäť nie je jasné, či odvolávaním sa na Einsteina popieraš tvrdenie, že všetko má príčinu (keďže si si z tých vyjadrení na Encyklopédii nelogicky vyvodil, že to, čo sa pohybuje rýchlejšie ako svetlo, nemusí mať príčinu - hoci nič také z toho nevyplýva), alebo iba tvrdíš, že hoci všetko má príčinu, Einstein to skomplikoval tým, že nie je také jednoznačné, že sa efekt vždy musí vyskytnúť po svojej príčine (to zrejme naznačuješ v tomto príspevku, ale nie som si tým istý, lebo sa vyjadruješ zmätene a svoju neschopnosť jasného a presného vyjadrovania vždy zastieraš tým, že to nemusíš rozvádzať, lebo aj tak by to tvoji oponenti nepochopili). Takže si vôbec schopný jasne sa vyjadriť, či predpokladáš, že všetko má príčinu, alebo predpokladáš, že z pravidla, že zvyčajne všetko má príčinu, existujú aj výnimky? Mimochodom, aj keby platilo, že princíp "všetko má príčinu" je predpoklad vedeckého skúmania (čo však nevieš nijako podložiť a táraš bludy, že s tým pracujú všetky vedecké odbory, hoci s takto striktne vymedzeným princípom kauzality nepracuje vôbec žiadny vedecký odbor), tak to neznamená, že ten princíp je vedecký fakt, prírodný zákon alebo princíp, ktorý je medzi vedcami akceptovaný na vedeckom základe alebo aspoň všeobecne predpokladaný. Ty totiž evidentne ani nechápeš, aký je rozdiel medzi prírodným zákonom/vedeckým faktom a metavedeckým predpokladom skúmania. Je to jednoduché. Tvrdenie, že nič sa nedeje bez príčiny, nie je ani len vedecké tvrdenie, nieto ešte prírodný zákon. Nevieš dokázať/odôvodniť ani len to, že ide o nevyhnutný predpoklad vedy.
 
mínus indicator plus

 

Ty si napísal, že všetko má svoju príčinu. Že to sa proste vie. Keďže sa nevieš vyjadrovať jasne, tak som nevedel, či som mal následnú poznámku o tom, že Einstein to trochu skomplikoval, chápať tak, že si odporuješ a tvrdíš, že vlastne neplatí, že všetko má svoju príčinu. Nepredpokladal som totiž, že si taký iracionálny, že by si v jednej diskusii tvrdil veci, ktoré si priamo odporujú. Teraz naliehaš, aby sme tvoje vyjadrenie interpretovali tak, že si poprel sám seba a svoj pôvodný výrok, že všetko má príčinu. Lebo to vraj platilo iba pred Einsteinom, potom už nie. No ak neplatí, že všetko má príčinu, tak tvoja argumentácia, že vesmír musí mať príčinu, logicky ostáva bez základu. Hádam aspoň toto ti je zrejmé. Alebo možno ti to ani nie je zrejmé, lebo ak niekto obhajuje kontradikciu, tak sú namieste obavy ohľadom všeobecných logických schopností dotyčného. Máš pravdu, že ten "vtip" som nepochopil. Lebo z výroku 1. "Z hľadiska teórie relativity kauzálna súvislosť medzi dvoma bodovými udalosťami môže existovať iba vtedy, ak ich vzájomná priestorová vzdialenosť je menšia než vzdialenosť, ktorú by prešlo svetlo za časový interval oddeľujúci tieto udalosti." určite nevyplýva, že 2. Ak sa niečo dokáže pohybovať rýchlejšie ako svetlo, tak to nemusí mať príčinu. Je to non-sequitur, jedna z tvojich najobľúbenejších logických chýb. Ale žiaľ, nemáš dostatok vedomostí a logického myslenia, aby si chápal, že z toho tvrdenia (1), ktoré si odkopíroval z toho článku, nevyplýva to, čo si myslíš, že vyplýva. Preto ti ten tvoj vtip dáva zmysel. Inak je to nelogická absurdita. Ale ak by sa aj na základe príslušného výroku (1) dalo obhájiť tvrdenie, že Boh má ad hoc výnimku z inak všeobecne platného pravidla, že všetko má príčinu, tak vesmír by mal na rovnakom základe rovnakú výnimku, takže tvoja argumentácia sa logicky úplne rozpadá. A stále si sa nenaučil čítať s porozumením, lebo žiadne tvrdenie z tej encyklopédie neimplikuje, že je vedecky nastolený fakt alebo vo vedeckej komunite všeobecne akceptované tvrdenie, že všetko má príčinu. Ani len že takmer všetko alebo všetko až na špecifické výnimky alebo všetko, čo spĺňa určité špecifické podmienky, má príčinu. Ale aspoň sa už nevyjadruješ k biológii, to bola fakt slabota.
 
mínus indicator plus

 

Ja som v tom článku nevidel nič o "metodológii". Píše sa tam o (domnelých) argumentačných chybách, ktoré vraj "ateisti" používajú pri kritike argumentov veriacich, napr. argumentácia v kruhu. Hovoriť o nejakej "metodológii ateistov" je absurdné nielen preto, lebo to s metodológiou nemá nič spoločné, ale aj preto, lebo: 1. Uvedené argumentačné chyby nie sú charakteristické pre ateistov ako takých, ale nanajvýš pre niektorých ateistov. 2. Uvedené argumentačné chyby pri odmietaní teistických argumentov používajú (alebo môžu používať) aj veriaci kritizujúci niektoré teistické argumenty. 3. Vo všeobecnosti uvedené argumentačné chyby popísané napr. ako "argumentácia v kruhu" sú pomerne bežné medzi veriacimi, ktorí tieto chyby robia bežne pri teistickej argumentácii. Čiže nejde o nič špecifické pre "ateizmus". Okrem toho argumentačné chyby určite nekonštituujú žiadnu metodológiu, takže nemá zmysel hovoriť o "metodológii ateistov". A okrem toho, to, čo je v článku napr. označené ako "argumentácia v kruhu", nie je žiadna argumentácia v kruhu. Je to len logická reakcia na teistický argument, že DNA nesie informáciu v podobe digitálneho kódu a že empiricky vieme, že digitálny kód môže vytvoriť len inteligencia, čo má dokazovať existenciu Boha. Lenže tento teistický argument v skutočnosti nič také nedokazuje. Aj keby boli obe premisy platné (čo nie sú), tak by bola dokázaná nanajvýš existencia nejakých inteligentných bytostí, ale domyslieť si tam automaticky Boha, je argumentačná chyba tých teistov, ktorí robia skok od inteligencie rovno k Bohu. Čiže zo strany toho, čo odmietal tento teistický argument, nejde o žiadnu argumentačnú chybu, naopak, chybný je ten teistický argument. Apriori odmietnutie (bez dodatočnej argumentácie), že tá inteligencia môže byť Boh, by bola tiež argumentačná chyba, ale určite by nešlo o argumentáciu v kruhu.
 
mínus indicator plus

 

To bola naozaj vyčerpávajúca vedecká argumentácia. Vieš ty vôbec napísať aj niečo k veci? Vyjadril si sa, že som zostal na úrovni druhej triedy strednej školy a že nemá so mnou zmysel baviť sa o biológii a genetike, lebo o nich neviem nič, mám len svoj názor. Tebe uniklo, že táto diskusia nebola o samotnej biológii a genetike. Týchto vecí sa diskusia týka iba to tej miery, do akej sa bavíme o vzťahu medzi (napr.) biológiou a otázkou existencie Boha. A o tomto vzťahu si nepovedal absolútne nič. Hráš sa tu na akéhosi experta na biológiu. Radšej už nebudem veľmi komentovať tvoje vyjadrenia o fyzike, tam si zjavne úplne mimo, vieš akurát citovať encyklopédiu a ešte ani to, čo cituješ, nechápeš, nevieš to prečítať s porozumením a vyvodzuješ z toho veci, ktoré z toho nevyplývajú. A táraš stále o akomsi prírodnom zákone, že všetko má príčinu, hoci žiadny taký zákon neexistuje. Škoda sa s tebou o fyzike baviť, máš len svoje pomýlené predstavy, o fyzike nevieš nič. Schválne som si pozrel všetky tvoje príspevky v tejto diskusii, aby som zistil, čo všetko si tu napísal o biológii a genetike, keď teda v tejto oblasti tu na teba nikto nemá. Bolo toho žalostne málo. Tak málo, že to môžem všetko citovať: "...počítačové modely prevzali zákonitosti evolúcie a informatici inšpirovaní evolučným procesom vytvorili evolučné algoritmy . Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov evolučných algoritmov s veľmi širokým uplatnením sú genetické algoritmy... Akurát to treba naprogramovať... - ale potom to už beží " samé ", bez zásahu zvonka" "DNA bez bunky neprežije, ani bunka bez DNA . Obsahuje zlúčeniny, ktoré sú charakteristické ako organické metabolity, t.j. nemôžu sa vyskytovať skôr ako organizmy . Poradie nukleotidov v DNA nie je náhodné, nikdy nebolo náhodné." Nič viac si tu o biológii nepovedal. Alebo som niečo prehliadol? A ten prvý citát dokonca ani nie je priamo o biológii, ale o informatike. Ohľadom toho druhého vedci nemajú jasný názor, len tebe je už všetko jasné. Ale najdôležitejšie je, že z tých citátov nevyplýva nič, čo by sa týkalo témy diskusie. Prebehol som aj diskusiu (o Hudákovi), kde sme naposledy diskutovali. Tam toho bolo z tvojej strany o biológii skoro rovnako málo: "U živých organizmov, v tzv. živej prírode pozorujeme vývoj ." "Nestačí dať zlúčeniny do misky, potriasť nimi . Nevznikne DNA, lebo DNA nesie informáciu . A informácia sa "nesamovyvinie" ." "DNA je zložitá štruktúra plná informácií, priam knižnica informácií . A zaznamenaná informácia prejudikuje skôr zámer, ako "náhodu" ." "DNA je "plán" na výrobu všetkého živého na zemi . A DNA kóduje aj zlúčeniny, ktoré sú potrebné na syntézu DNA . Toto evolúciou nevysvetlíš . Čerešnička na torte je, že DNA nevznikla ako originál - každá DNA je totiž kópiou tej predošlej." Nič viac. To je celý tvoj výkon ohľadom biológie. Stručná zmes subjektívnych názorov a dojmov vyplývajúcich z tvojho náboženského presvedčenia a elementárnych biologických poučiek nepresahujúcich úroveň druhej triedy strednej školy. Dá sa s tebou vôbec diskutovať o biológii? A hlavne - všetko, čo si o biológii napísal, je irelevantné, lebo z toho nevyplýva absolútne nič ani o existencii Boha, ani o zámernom inteligentnom dizajne biologických objektov. Argumentačná tragédia. Si schopný uviesť akýkoľvek biologický (či iný vedecký) fakt, ktorý som dokázateľne popieral alebo nepochopil? V tebe sa stretáva iracionalita a namyslenosť, nešťastná kombinácia. O vede nevieš nič viac než tliachať. Ale tvár sa ďalej, že nikto na teba nemá. Mimochodom, kde si nabral, že podľa mojej logiky dvojčatá musia starnúť rovnako?
 
mínus indicator plus

 

No, aj takto sa dá, keď je človek v koncoch... Tentokrát si sa nezmohol na nič viac než na ad hominem. Často to tak býva, že tí, čo o vede iba málo vedia, sa hrajú na to, ako strašne veľa vedia a ako nikto na nich nemá. Presne tvoj prípad, zúfalý prípad iracionality a namyslenosti. "Došiel si k základnej poučke kauzality" K akej poučke? Čítal si vôbec, čo som ti odpovedal? Tá tvoja "poučka kauzality" hovorí iba trivialitu, že kde je príčina, musí byť aj dôsledok a že príčina musí byť časovo skôr než následok. Ty si tvrdil niečo úplne iné, že všetko má príčinu, čo je totálny blud bez akéhokoľvek vedeckého základu. A ty, širiteľ takýchto pavedeckých bludov, sa tu ideš hrať na nejakého nepochopeného vedca a vzdelanca. "Už si sa nedostal k mojej poznámke a kauzalite z hľadiska teórie relativity" Dostal. A zistil som, že si ju odslova doslova odkopíroval z článku z encyklopédie, na ktorý si ma odkazoval. Ty ani nechápeš, že v tom odkopírovanom odstavci sa nenachádza nič relevantné pre tvoje tvrdenia. Absolútne nič, čo by akokoľvek tvoje tvrdenia podporilo. Nelogicky vyvodzuješ z určitých tvrdení iné tvrdenia, ktoré z nich jednoducho nevyplývajú. Logická chyba. Ale hraj sa ďalej na veľkého vedca a mysliteľa. Konkrétne si v súvislosti s teóriou relativity napísal (skopíroval) toto: "Z hľadiska teórie relativity kauzálna súvislosť medzi dvoma bodovými udalosťami môže existovať iba vtedy, ak ich vzájomná priestorová vzdialenosť je menšia než vzdialenosť, ktorú by prešlo svetlo za časový interval oddeľujúci tieto udalosti." Proste úplne irelevantné veci nesúvisiace s tým, o čom sme sa bavili. Ale znie to múdro, tak si to tam proste musel skopčiť. A ak ťa niekto upozorní, že z toho nevyplýva nič o tom, či všetko má príčinu, tak ho iracionálne vysmeješ, že len nerozumie vede a logike alebo používa nesprávnu klasickú logiku. Ty ani nechápeš, o čom sú tie tvrdenia, ktoré sám kopíruješ. "Dokážeš si vôbec predstaviť, čo za sila zapríčinila vznik vesmíru ?" Prečo by som mal vôbec predpokladať, že vesmír má príčinu a že to je dokonca nejaká "sila"? Boh je vlastne pre teba sila? "Tu sa bavíme o prostredí, ktoré nepoznáme a kde neplatia naše skúsenosti, naše predstavy z bežného života." Jasné, ale napriek tomu vieš povedať, že vesmír má príčinu... Aby si vyzeral múdro, hovoríš o neklasických logikách, ale ukazuje sa, že ani nevieš, čo to vlastne je. Zrejme neovládaš ani klasickú logiku, keďže robíš elementárne logické chyby. Čím viac sa hráš na vzdelanca, na ktorého tu nikto nesiaha, tým si smiešnejší. Navodzuješ zdanie, že vieš niečo o kvantovej mechanike, ale všetko, čo si o nej napísal, si iba odkopíroval z nejakého filozofického článku na encyklopédii (bez uvedenia, že ide o citát a bez uvedenia zdroja). O vede píšeš bludy, ktoré vedci nikdy netvrdili. Nečítaš s porozumením (ako dokazuje tvoje odvolávanie sa na článok o kauzalite v tej encyklopédii, kde sa netvrdí nič z toho, čo si myslíš, že sa tam tvrdí). A keď náhodou napíšeš niečo, čo naozaj je v súlade s vedeckými výsledkami, tak sa z toho snažíš nelogicky vyvodiť niečo, čo z toho určite nevyplýva. A keď ťa na to upozornia, tak namiesto argumentácie a uvádzania faktov sa zmôžeš iba na ad hominem, že všetci sme ostali na úrovni druhého ročníka strednej školy a nemáš sa o čom baviť. Si už iba na smiech.
 
mínus indicator plus

 

Zrazu k neklasickej logike nemáš čo povedať, lebo vidíš, že ti nijako nepomôže pri tvojom tvrdohlavom tvrdení, že logický fakt nie je logický fakt. Ty nelogicky tvrdíš, že to, že všetko má príčinu, vôbec nie je v rozpore s tým, že príčina vesmíru nemá príčinu. A túto nelogickú absurditu obhajuješ bezdôvodným odmietaním klasickej logiky. Ako keby existoval nejaký neklasický systém logiky, v ktorom to nie je kontradikcia. "Píšeš veľa a zbytočne ." Že to tvrdíš ty... Tvoja charakteristika Encyclopaedie Beliana bola úplne k veci, že? A tvoje tirády o tom, ako teória relativity a kvantová mechanika skomplikovali princíp kauzality (ktoré si aj tak skopíroval z tej Encyklopédie) mali aj iný cieľ než vyvolať zdanie tvojej vedeckej zdatnosti a toho, ako na teba nikto nemá? Lebo si ten odstavec zakončil absurdne tým, že vo svetle týchto vedeckých faktov pre teba otázka "akú príčinu má príčina vesmíru, ak má všetko príčinu?" nemá zmysel. Pričom nič také z toho nevyplýva. (Hoci je možné, že v tvojej neklasickej logike vyplýva všetko zo všetkého). Dokonca to ani len nesúvisí s tým odsekom. Logický skok. Niečo si hovoríš o vede a zrazu skok - úplne nesúvisiace a nijako nevyplývajúce tvrdenie. Nehovoriac o samotnej absurdnosti tvojho nelogického popierania faktu, že ak má všetko príčinu, tak ju musí mať aj príčina vesmíru. A absurdnosti popierania zmysluplnosti otázky, čo je príčinou príčiny vesmíru pri súčasnom predpokladaní zmysluplnosti otázky, čo je príčinou vesmíru. Takže možno síce píšeš menej než ja, ale určite nie menej zbytočne. Čo sa týka tej encyklopédie, na ktorú sa odvolávaš, tak v rámci hesla „kauzalita“ (ktoré je, mimochodom, spracované iba na filozofickej úrovni a určite nejde o vedecký článok) sa tam o zákone kauzality píše iba toto: „Podľa zákona kauzality príčina (akcia) za určitých podmienok nevyhnutne vyvoláva následok (reakciu), pričom najdôležitejším sprievodným javom je časový odstup medzi vznikom následku (reakcie) a jeho príčinou (akciou), t. j. následok (reakcia) nikdy nemôže vzniknúť súčasne s príčinou (akciou). Táto časová postupnosť príčiny a následku tvorí najdôležitejší princíp prírody, prírodný zákon.“ Ak vieš čítať s porozumením, tak ti musí byť jasné, že sa tu neimplikuje nič o tom, že to, že všetko má príčinu, je prírodný zákon, ako to ty tvrdíš. Alebo že to, že všetko má príčinu, je niečo vedecky potvrdené/podložené či všeobecne akceptované vo vedeckej komunite. Zákon kauzality tak, ako je tu formulovaný, vyjadruje iba triviálny fakt, že ak je niečo príčinou, tak musí existovať niečo iné, čo je jej dôsledkom (a vice versa), že príčina je niečo, čo má potenciál vyvolať dôsledok a že príčina vždy časovo predchádza dôsledku a nepôsobí časovo spätne. Táto časová postupnosť má byť tým „najdôležitejším princípom prírody, prírodným zákonom“. Úplne zbytočne sa odvolávaš na článok v encyklopédii, ktorý ani náznakom nepodporuje tvoje tvrdenia. Platí, čo som napísal, že neexistujú vedci, ktorí na vedeckom základe explicitne predpokladajú, že všetko má príčinu a neexistuje vedecká práca či učebnica, podľa ktorej všetko má príčinu alebo ktorá to prezentuje ako dokázaný fakt, ako potvrdený alebo všeobecne uznávaný prírodný zákon. Takže ako povedal klasik: „Naozaj nemáme o čom ...“
 
mínus indicator plus

 

S klasickou logikou si pri dnešnom stupni poznania vystačíme úplne bez problémov. Väčšina vedcov nepoužíva/neakceptuje žiadnu neklasickú logiku. Neklasické logiky sú také vedecky neopodstatnené filozofické špekulácie, ktoré pre vedu nemajú veľkú hodnotu. Dokonca aj kvantová mechanika si pohodlne poradí bez kvantovej logiky. Ale schválne, skús popísať, konkrétne podľa akej neklasickej logiky z výroku "Všetko má príčinu" nevyplýva, že príčina vesmíru má príčinu. Potom sa ukáže, že sa na "neklasické" logiky odvolávaš iba ad hoc, aby si mohol odmietnuť jasné logické fakty, ktoré ti nevyhovujú. Taktiež je jasné, že tvrdenie "Vesmír vznikol/začal existovať" je priamo v rozpore s tvrdením "Všetko má príčinu". A to dokonca platí v každom známom logickom systéme, klasickom či neklasickom. Takže ten tvoj vymyslený prírodný zákon o kauzalite je vyvrátený automaticky, ak akceptujeme, že vesmír vznikol. Vedcov, ktorí predpokladajú, že vesmír vznikol, je plno. Vedci, ktorí predpokladajú (na vedeckom základe), že doslova všetko má príčinu, sú neexistujúci. Nenájdeš žiadnu vedeckú prácu (dokonca ani učebnicu), kde by sa tvrdilo, že všetko má príčinu, že je to potvrdený alebo všeobecne akceptovaný prírodný zákon. Pretože to je len filozofický výplod nemajúci v empirickej vede najmenšiu podporu. Mimochodom, ak otázka "Akú príčinu má príčina vesmíru?" nemá zmysel alebo sa na ňu nedá empiricky odpovedať, lebo je to oblasť, do ktorej vraj proste nevidíme, tak logicky ani otázka "Akú príčinu má vesmír?" nemá zmysel alebo sa na ňu nedá empiricky odpovedať, lebo príčina vesmíru rovnako presahuje empirickú skúsenosť (a prírodu) ako príčina príčiny vesmíru. Ale možno ani takéto zrejmé logické fakty neplatia v nejakej "neklasickej" logike, ktorú si si vymyslel. Pri takomto štýle argumentácie môžeme na akýkoľvek fakt napr. odpovedať "ale v parakonzistentnej logike platí negácia tohto faktu". Takto sa dá obhájiť akýkoľvek blud, lebo však klasická logika je už prekonaný prežitok.
 
mínus indicator plus

 

Ak platí niečo ako "princíp kauzality", tak neimplikuje, že všetko má príčinu. Neexistuje žiadny prírodný zákon, podľa ktorého všetko má príčinu. Nevymýšľaj si prírodné zákony. Ak má zmysel tvrdenie "Vesmír má príčinu" a ak má zmysel tvrdenie "Všetko má príčinu", tak má zmysel aj otázka, čo je príčinou príčiny vesmíru. A úplne logicky, ak platí, že vesmír má príčinu a zároveň platí, že všetko má príčinu, tak vesmír má príčinu. Logický nepopierateľný dôsledok tvojich tvrdení. "Ale "biblický" Boh o sebe ´povedal ´: Som, ktorý som - a to nebude z ľudskej hlavy..." Jasné, takú vetu by ľudský mozog nemohol vymyslieť, to je nad ľudské schopnosti.
 
mínus indicator plus

 

"empiricky vieme, že všetko má svoju príčinu, však ?" Nie, nevieme. Ale logicky vieme, že za predpokladu prvej príčiny nemôže mať všetko svoju príčinu. Akú príčinu má príčina vesmíru?
 
mínus indicator plus

 

"Mám rozpracované dva články o metodológii ateistov" Ak niekto hovorí o "metodológii ateistov", tak buď nerozumie pojmu ateizmus, alebo pojmu metodológia. Alebo ani jednému.
 
mínus indicator plus

 

"Mám rozpracované dva články o metodológii ateistov" Ak niekto hovorí o "metodológii ateistov", tak buď nerozumie pojmu ateizmus, alebo pojmu metodológia. Alebo ani jednému.
 
mínus indicator plus

 

"Krásna veta" Možno, neviem to esteticky zhodnotiť. Ale hlavne pravdivá. Z toho, čo tvrdíš o DNA a pod., nevyplýva nič z toho, čo implicitne podsúvaš. Na to, aby si z toho platne vyvodil, čo sa snažíš vyvodiť (o pravdepodobnosti zámeru a pod.), by si musel použiť nejaké nevedecké premisy, ktoré by premostili vedecké predpoklady, ktoré uvádzaš, so chceným záverom. Takže to, že veda sama o sebe poukazuje na nejaký nadprirodzený inteligentný zámer, je ilúzia. "To je veta na úrovni "...a darčeky aj tak nosí Ježiško! "" Nie, darčeky nenosí Ježiško. A veda nemá argumenty v prospech existencie Boha/nadprirodzeného zámeru/bytia "samého o sebe"... Môžeš hovoriť o DNA ako nosiči informácie a o tom, ako sa neposkladá "sama", ale to nedokazuje nič z toho, čo si zrejme myslíš, že to dokazuje. "čo iné sa dá napísať na tvoju reakciu plnú zosmiešňovania ?" Ak toto považuješ za zosmiešňovanie, tak v tvojom vyjadrovaní je zosmiešňovanie rovnako bežné. "Ja nedokazujem vedou Boha, len hovorím, že veda ho svojimi zisteniami n e p o p i e r a ." Ja som niekde tvrdil, že veda ho popiera? Z tvojich príspevkov sa aj tak neviem zbaviť dojmu, že sa snažíš o niečo silnejšie. Nie len, že veda Boha nepopiera, ale že nejako k nemu smeruje - možno náznakom, ale dostatočne zreteľne. A ešte sa mi aj zdá, že si odporuješ, lebo vyššie si naznačoval, že tvoja argumentácia je vedecká a popierať jej vedeckosť je ako povedať, že darčeky aj tak nosí Ježiško. A teraz tvrdíš, že ti zrazu nejde o to, ako veda poukazuje na Boha (= smeruje k jeho existencii alebo zvyšuje pravdepodobnosť jeho existencie), ale iba o to, že veda nie je v rozpore s existenciou Boha. Mimochodom, vedecká argumentácia samotná nemôže nastoliť súlad medzi existenciou Boha a vedou. To je metavedecká záležitosť. Takže dospievame k tomu, že sa celú dobu hráš na vedeckú (prírodovedeckú) argumentáciu, ale pritom vlastne iba filozofuješ o vzťahu medzi vedou a vierou. Filozofovanie nie je veda. Neviem, čo tu ťaháš nejakých "vedeckých ateistov". Takí ešte žijú?
 
mínus indicator plus

 

"Napísal si mi nejaký protiargument ?" Na protiargument najprv potrebuješ pôvodný argument. Ten som nevidel. Videl som len súhrn nepodložených súkromných názorov bez argumentu. "ale môžeme sa baviť o DNA ?" Prečo nie? Lebo ty si expert na DNA a nikto tu na teba nemá? Alebo si myslíš, že výšiny tvojej argumentácie sú také, že ťa tu ani nikto nemôže pochopiť, preto hovoríš o sviniach a perlách? "DNA bez bunky neprežije, ani bunka bez DNA . Obsahuje zlúčeniny, ktoré sú charakteristické ako organické metabolity, t.j. nemôžu sa vyskytovať skôr ako organizmy . Poradie nukleotidov v DNA nie je náhodné, nikdy nebolo náhodné ." No a čo? Dúfam, že toto nemal byť ten "argument", na ktorý treba protiargumentovať. Z toho, čo píšeš, nevyplýva nič zaujímavé (aj keby to celé bola pravda). Určite z toho nevyplýva nič ohľadom toho, či DNA je výsledkom zámeru alebo nie. "Čo ťa žerie ? Že máš svoje presvedčenie a nevieš ho odargumentovať vo "vedeckej" rovine a ostáva to v rovine presvedčenia ?" Ale nie, nič ma nežerie. Neprezentujem tu žiadne svoje presvedčenie a netvárim sa, že v prospech nejakého svojho presvedčenia argumentujem. Len upozorňujem na fakt, že to, čo ty zrejme považuješ za vedecké argumenty, nie sú žiadne argumenty a už vôbec nie vedecké. Snažíš sa vyvolať dojem, že tvoje náboženské názory sú vedecky podložené, že ich máš vyargumentované vo vedeckej rovine, resp. že veda k nim smeruje a minimálne zvyšuje ich pravdepodobnosť. Nie je to tak.
 
mínus indicator plus

 

Ja to skúsim vysvetliť. Voda vrie preto, lebo ju dal určitý subjekt variť - pretože mal inteligentný zámer/cieľ ju uvariť. A s tou rúrou je to tiež tak, že tú rúru niekto musel skonštruovať, aby sme v nej mohli piecť. A vesmír tiež niekto skonštruoval, aby v ňom mohli fungovať zákonitosti podľa plánov Prozreteľnosti, takže tu máme Prvotného hýbateľa, ktorý je konečnou príčinou aj Slnka a iných hviezd. Takže je predčasné tvrdiť, že tie hviezdy vznikli iba z hmlovín a pod., lebo v konečnom dôsledku je ich príčinou náš ujo Hýbateľ. Lebo vesmír je inteligentne skonštruovaný stroj na výrobu hviezd a života. A tak, ako je vysvetlením vriacej vody zámer človeka uvariť vodu, tak je vysvetlením celého vesmíru zámer inteligentného transcendentného subjektu stvoriť vesmír. A ešte dodám, že taká DNA sa nemohla poskladať len tak sama od seba, lebo však žiadna informácia/inštrukcia sa nestvorí len tak sama, takže ju stvoril tento múdry Hýbateľ. To je predsa jasné z biológie a iných vied. A tiež z Biblie, lebo píše sa, že na počiatku bolo slovo, teda informácia. Aj ujo Lennox to potvrdzuje. Biblický popis stvorenia sveta sa taktiež podozrivo dobre zhoduje s poznatkami modernej vedy. Nehovoriac o tom, že ak by boli vesmírne konštanty čo len trochu odlišné od skutočných hodnôt, tak by život v žiadnom prípade nemohol vzniknúť, takže vec je jasná, veda zreteľne smeruje k "Prvotnému hýbateľovi". Teda vlastne k existencii samej o sebe, aby som použil exaktný vedecký termín. To si chcel počuť, nie?
 
mínus indicator plus

 

"Písal som o Prírode ako o Bohu..." Aký význam má označiť prírodu pojmom "Boh"? Na isté morálne hodnoty a ciele sú potrebné náboženstvá? A ako zistím, ktoré náboženstvo konkrétne má pravdu ohľadom morálneho učenia? Prečo vôbec veriť tomu, že nejaké náboženstvo má ohľadom "správnej" morálky pravdu?
 
mínus indicator plus

 

"Každý seriózny vedec po dlhodobom a mnohoročnom sledovaní, výskume a výpočtoch skončí vždy TAM." Nezmysel. Veda ani len neskúma existenciu nejakého Boha. O to menej jeho existenciu dokazuje.
 

1 >

Najčítanejšie na SME