Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Na ochranu ľudu a štátu *Hrozivé paralely

Kto ochutnal moc, tú neobmedzenú možnosť ponižovať druhých, stráca automaticky vládu nad vlastnými pocitmi. Tyrania je zvyk, má vlastný organický život a nakoniec sa zvrhne na chorobu. Ten zvyk zabije aj toho najlepšieho človeka a dokáže jeho dušu zdrsniť

na úroveň šelmy. Krv a moc opájajú... Ľudské aj občianske stránky umierajú v tyranovi úplne, znovu nadobudnúť ľudskú dôstonosť, robiť pokánie, polepšiť sa je takmer nemožné.

F. M. Dostojevskij

Stalo sa u nás módou odpisovať z diela britského historika Paula Johnsona a ja (na rozdiel od poniektorého) sa k tomu priznávam bez mučenia (ešte aj ten Dostojevského citát mám od britkého Brita). V Johnsonových Dějinách 20. století je totiž skoncentrovaná faktografia toho, o čom chcem písať a čo mi ako občanovi a historikovi navyše naháňa zimomriavky: o zjavnej paralele nášho možného vývoja s priebehom udalostí v bývalom sovietskom Rusku a v hitlerovskom Nemecku. Smutne známa noc v NR SR odštartovala valec zo Zlatej Idky, aby prevalcoval výsledky parlamentných volieb zmenou pomeru síl i účelovou modifikáciou zákonov a ústavy. Zatiaľ sa valcuje pri zachovávaní základných pravidiel demokracie, nie už však jej ducha. Pravdaže - v mene ľudu a konečne svetlých zajtrajškov, čiže presne tak ako v Rusku po roku 1917 a v Nemecku po roku 1933. Kto neverí, nech si urobí malú rekapituláciu faktov.

Skryť Vypnúť reklamu

POSLANCOV STRÁŽ POSLALA DOMOV

Lenin zatiaľ ešte z úkrytu razí heslo Všetku moc sovietom! Napriek tomu, že na júlovom všeruskom zjazde sovietov bolo z 882 delegátov iba 105 boľševikov (285 eserov, 248 menševikov). Napriek tomu 8. novembra 1917 na II. všeruskom zjazde sovietov, kde bol zvolený ústredný výkonný výbor a nová revolučná vláda (Rada ľudových komisárov), sa na čelo obidvoch inštancií postavil ešte stále menšinový Lenin. Dňa 26. novembra 1917 boli voľby do Ústavodarného zhromaždenia, v ktorých zo 707 mandátov získali boľševici 175. Na 19. januára 1918 bolo naplánované prvé zasadanie Ústavodarného zhromaždenia a Lenin medzitým nezaháľal. Navonok sa rešpektovala ústava a zákonnosť, ale v zákulisí sa pripravovali štruktúry skutočnej moci: ovládnuť tlač a spoje, políciu a vojsko, eliminovať justíciu inštitúciou nezákonných "revolučných tribunálov". (Na Fond národného majetku Lenin nesiahol z jednoduchého dôvodu - vtedy ešte neexistoval.)

Skryť Vypnúť reklamu

Výsledok? Dňa 9. novembra (dva dni po prevzatí moci!) vyšiel dekrét o tlači, ktorý skoncoval s jej slobodou. V rámci "dočasných mimoriadnych opatrení" všetky noviny, ktoré vyzývali "na otvorený odpor alebo neposlušnosť voči vláde robotníkov a roľníkov", prípadne šírili údajnú protištátnu agitáciu, mali byť zakázané a ich redaktori postavení pred súd. Hneď na druhý deň bolo zakázaných 10 petrohradských novín a o týždeň nasledovala ďalšia desiatka. Tlačový monopol prevzala boľševická Pravda a vládne Izvestija.

Pred prvým zasadaním parlamentu Lenin - prirodzene, v mene ľudu, chronického zaklínadla všetkých tyranov - napísal: "Máme zvolať Ústavodarné zhromaždenie podľa pôvodnej koncepcie. Tak to teda nie! Bolo namierené proti ľudu a my sme urobili povstanie, aby sme zabezpečili, že proti ľudu zneužité nebude." Potom ešte vyhlásil, že ak parlament (kde mali boľševici 25-percentné zastúpenie) nevysloví súhlas so sovietskou mocou (kde šéfoval Lenin a jeho ľudia), bude riskovať rozpustenie parlamentu "revolučnou cestou". Preto si menšinoví boľševici pripravili na prvé zasadanie parlamentu perfektný plán. Lenin dal najprv zatknúť predákov eserov (tí mali 410 mandátov, čiže 58 %) pre údajné "sprisahanie". Budovu strážila najextrémnejšia ozbrojená skupina - námorníci baltskej flotily. Deň pred zasadnutím upozornili Izvestija poslancov, že "všetka moc v ruskej republike náleží sovietom a ak sa pokúsia uchvátiť tú či onú štátnu funkciu, budú považovaní za kontrarevolucionárov a rozdrvení všetkými prostriedkami sovietskej moci vrátane použitia ozbrojených síl." Napriek tomu, že si vedenie parlamentného zasadania uzurpoval boľševik Sverdlov (surovo odsotil najstaršieho poslanca, ktorý mal podľa tradície predsedať zasadaniu), diskusia bola búrlivá a zdĺhavá. Hlasovanie prišlo až po polnoci a pre boľševikov dopadlo zle - získali 138 hlasov proti 237. Boľševici opustili zasadanie a na Leninov pokyn ráno o 6. hodine námorník zo stráže predniesol okrídlenú vetu, že sa poslanci majú rozísť, pretože "stráž je unavená"... (Možno viac, ako bol v slovenskú parlamentnú noc unavený jeden novopečený podpredseda NR SR). Rokovanie Ústavodarného zhromaždenia sa odročilo o 12 hodín, ale k zasadaniu už nedošlo. Stráž jednoducho poslala poslancov domov a parlamentarizmus prestal v Sovietskom Rusku a potom zväze existovať. V krajine, "gde tak vóľna dyšet čelavek," bola parlamentná demokracia zbytočná práve tak ako opozícia, na ktorej margo Lenin vyhlásil: "Preč s opozíciou, súdruhovia! Prišiel čas, aby sme s ňou skoncovali, aby sme ju poslali na odpočinok. Opozície už bolo dosť. Treba urobiť prietrž zbytočným diskusiám a debatám..." (- už nikdy žiaden svár...).

Skryť Vypnúť reklamu

"PROTI ZRADE NEMECKÉHO NÁRODA"

Ak sa napríklad nacionalistom zdá, že takto mohli postupovať iba internacionalistické obludy, ktoré ako zaklínadlo používali robotnícko-roľnícke záujmy, pozrime sa na paralelu č. 2 ako si počínali nemeckí nacisti, ktorých zaklínadlom bol pre zmenu národ.

Presne 6 rokov po Leninovej uzurpácii moci - 8. novembra 1923 - sa o podobný kúsok pokúsil Adolf Hitler v Mníchove. Dokonca bol na okamih vyhlásený za ríšskeho kancelára, lenže puč "pivného rečníka" na druhý deň skrachoval. (Druhý návrat k moci o desať rokov bol triumfálny, tretí sa našťastie nekonal - Hitler odišiel nielen z politiky, ale aj z vlastného života...) Po neúspešnom mníchovskom puči a po dočasnom neúspechu nacistov vo voľbách 1928 však ekonomicko-politické zložitosti Hitlerovi prihrali šancu. O dva roky získala Adolfova NDSAP 107 mandátov a v parlamentných voľbách 1932 vyhrala (získala 37,2 % a s komunistickou stranou Nemecka dosiahla v parlamente nadpolovičnú väčšinu). V opakovaných novembrových voľbách trochu stratila (33 % hlasov), ale stále to stačilo na vymenovanie Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára. Táto funkcia mu dovoľovala článkom 48 modifikovať ústavu, čo Hitler aj využil. Ďalšie parlamentné voľby sa konali 5. marca 1934, v ktorých NDSAP získala 44 % hlasov. A táto podpolovičná menšina mohla zlikvidovať konkurenciu. Dňa 14. marca (presne o 6 rokov vznikne z Hitlerovej vôle Slovenská republika) zakázal Hitler komunistickú stranu Nemecka - nie pre údajný volebný podvod á la DÚ, ale pre údajné podpaľačstvo, čím sa zbavil najsilnejšieho parlamentného konkurenta. Ako je známe, 27. februára došlo k úmyselnému (?) požiaru ríšskeho snemu, z ktorého boli obvinení komunisti, a ešte v ten deň vydal Hitler dekrét "Na ochranu ľudu a štátu", doplnený (zicher je zicher!) výnosom "Proti zrade nemeckého národa a vlastizradným machináciám."

Skryť Vypnúť reklamu

(Prečo Hitler rovno nevydal zákon na ochranu republiky?) Tieto dve nariadenia vytvorili základ nacistickej vlády, umožňujúci ignorovať súdnictvo. Stojí za to zacitovať najdôležitejší odsek: "Články 114-18, 123-4, a 153 Ústavy Veľkonemeckej ríše sa dočasne rušia. V tejto súvislosti sa teda nad zákonné ustanovenia povoľuje obmedzovanie osobnej slobody, obmedzovanie práva slobodne vyjadrovať mienku vrátane slobody tlače, spolčovania a zhromažďovania, ďalej cenzúra listov, telegramov a telefonických hovorov, domové prehliadky, ako aj konfiškácie a reštrikcie majetku."

Po tomto kroku už nebolo problémom vydávať ďalšie protidemokratické zákony a nariadenia, ktoré zachovávali zdanie legality (pozri Johnson, citované dielo, str. 283). Zničiť totálne nemeckú demokraciu trvalo Hitlerovi necelých päť mesiacov, približne toľko ako Leninovi.

Skryť Vypnúť reklamu

MRAZIVÉ PARALELY

Podobnosť Lenina s Hitlerom nie je náhodná, pretože - opäť podľa Johnsona - leninizmus je presne taká heréza ako fašizmus. Lenin veril na determinizmus historický (trieda ako revolučný princíp), Hitler na biologický (rasa ako revolučný princíp). Obidvaja boli posadnutí politikou - "cítili sa doma iba vo svete, kde hlavným zmyslom a cieľom existencie bolo usilovať sa o moc pomocou sprisahaní, agitácie a násilia..." Obidvaja boli "sociálnymi inžiniermi", manipulujúcimi s masami podľa predstavy, "že s ľudskými bytosťami možno zaobchádzať tak, ako sa na lopatu naberá betón." Obidvaja boli výborní rečníci, bez ohľadu na to, že Lenin račloval. Obidvaja mali schopnosť pracovať až na doraz. Neústupnosť obidvoch zahnala najschopnejších spolupracovníkov do opozičného tábora. Obidvom to neprekážalo, pretože nepotrebovali ľudí ani múdrych, ani slušných, iba poslušných. Obidvaja totiž obnovili primitívne a surové metódy vlády, ktoré v kultivovanejšom svete boli na ústupe. Na obidvoch bol spáchaný neúspešný atentát, iba koncovku mali rôznu. Jeden sa skončil dočasne v mauzóleu, druhý definitívne samovraždou.

Skryť Vypnúť reklamu

Podobnosť Vladimíra Mečiara s obidvoma diktátormi takisto nie je náhodná. Prirodzene, netvrdím, že by sa V. M. chcel stať masovým vrhom a naozaj si neprajem, aby ho stihol čo aj nevydarený atentát. Je však v ňom zakódovaný ten istý osobnostný vzorec túžby po moci. Vzorec, do ktorého nie sú dosadené také hodnoty ako tolerancia, demokratickosť, veľkorysosť, kritická sebareflexia a skutočná služba celku, lež ich protipóly: neznášanlivosť, autokracia, pomstychtivosť a služba sebe. Vďaka svojmu charizmatizmu a výbornej rétorike dokáže presvedčiť časť národa, že nechce vládnuť sám, lebo si konečne vládneme sami.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 1. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 4. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 5. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 6. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 7. Pomáhajte čítaním
 8. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 9. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 30 647
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 778
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 862
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 259
 5. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 893
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 488
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 014
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 847
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 9 199
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 9 012
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Na veľké testovanie chýbajú zdravotníci

Celoštátne testovať bez toho, aby štát prikázal pracovnú povinnosť, je risk

Ilustračné foto
Vládna limuzína, v ktorej sedel predseda parlamentu Boris Kollár, a ktorá havarovala za Slovnaftom na ulici Mramorova v Bratislave v sobotu 24. októbra 2020.

Koronavírus na Slovensku: Nitrianska nemocnica má už 115 nakazených zamestnancov (minúta po minúte)

Na Slovensku za pondelok pribudlo 901 prípadov nákazy novým koronavírusom pri 5 899 testoch. Pribudlo 11 úmrtí na pľúcnu formu COVID-19, celkový počet obetí je 176. Aktívnych prípadov nákazy je aktuálne 34 872.

Ilustračná fotografia.
Monika Jankovská v rukách polície.