Pondelok, 21. jún, 2021 | Meniny má AlojzKrížovkyKrížovky

Veľa ľudí dnes prichádza do kontaktu s národnou kultúrou len cez televíznu obrazovku *S Mgr. ĽUBOMÍROM FIFIKOM, PREDSEDOM ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV O PROBLÉMOCH TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Únia slovenských televíznych už dlhší čas upozorňuje na nekoncepčnú prácu vedenia Slovenskej televízie (STV) a na katastrofálny stav v príprave programu STV na budúci rok. Jedným z hlavných dôvodov, ktorý Rada STV uviedla pri odvolaní bývalého ústredného

riaditeľa Ivana Stadtruckera, bola práve situácia v príprave programu. Rada STV vyhlásila programové provizórium, ktoré však podľa viacerých signálov od televíznych tvorcov i manažmentu STV situáciu ešte viac skomplikovalo.

FÓRUM: Aké majú tesne pred začiatkom nového roka tvorcovia podmienky na prípravu programu?

FIFIK: "Vyhlásením programového provizória, keďže nebolo definované, či je to pokračovanie vysielacej štruktúry z roku 1994, alebo ide o novú vysielaciu štruktúru, vznikla nepríjemná situácia pre mnohých redaktorov a autorov. Momentálne nevedia, či majú svoj program pripravovať podľa súčasnej vysielacej štruktúry alebo nasledujúcej. Pri reláciách, ktoré sa pripravujú dlhší čas, zasa nie je istota, že sa budú skutočne vyrábať a že sa odvysielajú. Je to aj problém prípravy scenárov, ktoré potrebujú určitý predstih, a je to problém istoty tvorcu - ak by som mal odovzdať do konca decembra scenár relácie, ktorá sa má vysielať v apríli tohto roku, ja vlastne nemám v tejto chvíli žiadnu istotu, že sa bude skutočne aj vyrábať. Pokiaľ teda rada rozhodla o programovom provizóriu a nepomenovala, ktorý materiál je tým programovým provizóriom, tak svojím spôsobom nedocenila dôsledky. Jedným je aj pravdepodobnosť ďalšieho zníženia kvality pripravovaného programu, formou vynúteného postupného znižovania kritérií, prijímať menej zaujímavých témy a hodnotných diel. Táto situácia sa odráža aj na tom, že mnohí tvorcovia dnes hľadajú lukratívnejšiu prácu z hľadiska ohodnotenia a podmienok, napríklad v oblasti reklamy."

Skryť Vypnúť reklamu

FÓRUM: S kvalitou programu súvisí aj jeho sledovanosť. Alarmujúco v tejto súvislosti pôsobí údaj o tom, že na STV malo v tomto roku vyše 2100 relácií nulovú sledovanosť - je to viac ako 550 hodín. Ako je vôbec možné, že STV vyrába programy, ktoré nikto nepozerá?

FIFIK: "Pokiaľ má program nulovú sledovanosť, môže to mať množstvo príčin. Po prvé nekvalita programu alebo zle zvolená téma. Môže to byť spôsobené rovnako tým, že v tom istom čase ide na inom programe relácia, ktorá je pre rovnakú sociologickú skupinu a je zaujímavejšia, atraktívnejšia. Program mohol byť ďalej zaradený v nevhodnom čase, keď nemá šancu sa stretnúť s príslušnou kategóriou diváka, na ktorú je orientovaný. Ďalším dôvodom môže byť otázka potrebnosti príslušnej témy a schopnosti tvorcov atraktívne ju stvárniť.

Skryť Vypnúť reklamu

Francúzsky filmový a televízny kritik a publicista českého pôvodu Antonín J. Liehm v tejto súvislosti na jednom stretnutí spomínal, že vo Veľkej Británii sú definované povinnosti verejnoprávnej televízie vo vzťahu k istým oblastiam spoločenského života. Napríklad relácie pre drobnochovateľov musia mať v programe povedzme dvojpercentné zastúpenie. Je však na televízii, akou formou to bude robiť a kedy to odvysiela - môže to byť formou inscenácie, akčného filmu alebo niečím iným, ale musí svojím spôsobom sprístupňovať verejnosti príslušnú problematiku a otázka sledovanosti je v takomto prípade sekundárnou."

FÓRUM: Je z tohto pohľadu počet relácií s nulovou sledovanosťou v STV vysoký, alebo zodpovedá skutočnosti, že verejnoprávna televízia výrába aj programy určené malým sociologickým skupinám?

Skryť Vypnúť reklamu

FIFIK: "Je vysoký a mal by byť alarmujúci pre programový manažment STV. Už v roku 93 bolo veľa takýchto programov a programovému námestníkovi sme v tejto súvislosti dali otázku, akým spôsobom pracuje s podkladmi, ktoré hovoria o sledovanosti relácií v STV. Pretože tu je veľmi dôležitá spätná väzba - programový námestník má možnosť na základe týchto výstupov program presunúť na iný vysielací čas, má možnosť program zrušiť, dožadovať sa jeho inovácie a má takisto možnosť povedať, že program, ktorý má povedzme jednopercentnú sledovanosť, zodpovedá sociálnej skupine, ktorej je určený. To všetko závisí od programovej koncepcie, ktorú však STV dodnes nemá."

FÓRUM: Nízka sledovanosť určitých typov programov nie je len prolémom STV, ale problémom všetkých verejnoprávnych televízií, ktoré musia spĺňať predovšetkým iné ako komerčné záujmy. Je verejnoprávna televízia vôbec schopná konkurovať komerčnej skladbe programu zameranej len na divácku sledovanosť? Ak by sa verejnoprávna televízia správala podľa tohto kritéria, nestratí sa jej verejnoprávny charakter?

Skryť Vypnúť reklamu

FIFIK: "Pred niekoľkými týždňami som bol na Univerzite komunikácie v Prahe, na ktorej sa okrem iného hovorilo aj o skladbe programu. Medzi jedným z predstaviteľov programového manažmentu ČT a programovým riaditeľom NOVY vznikla zaujímavá diskusia. Mali čerstvé výsledky z prieskumu, podľa ktorého 63 až 68 percentnú sledovanosť mala NOVA, 24-28 percentnú ČT 1, okolo 2-4 percentnú mala ČT 2 a zvyšok ostatné televízne stanice. Následne na to bolo stretnutie masmediálnych rád, kde som sa francúzskych a belgických kolegov spýtal, ako definovať verejný záujem. Ak má divák záujem o komerčnú televíziu (v je ČR zhruba dvojnásobná sledovanosť NOVY oproti ČT), či sa definícia verejného záujmu nemá posúvať k tomu, že taký je záujem diváka a podľa toho by sa mala správať aj verejnoprávna televízia. V prípade, že pomenujeme ako verejný záujem niečo iné, je otázne, kto komu dal právo na to, aby definoval 'vyšší' záujem. Či to nie je už istý druh posunu tam, kde sme boli pre 89. rokom, keď sa robili tzv. ideovotematické plány, ktoré definovali záujem socialistickej spoločnosti. Na túto otázku mi francúzski a belgickí kolegovia neodpovedali. Uviedli, že s definovaním verejného záujmu majú podobný problém, pretože on do istej miery je vždy istou hypotézou a istým druhom ideológie. A tento problém do veľkej miery súvisí aj s tým, do akej miery môže verejnoprávna televízia konkurovať komerčnej.

Skryť Vypnúť reklamu

V každom prípade si myslím, že úspech programu a jeho sledovanosť závisí do veľkej, možno rozhodujúcej miery, od jeho propagácie. Verejnoprávna televízia teda rovnako ako komerčná musí investovať do propagácie a presadzovania hodnôt, ktoré sú jej vlastné."

FÓRUM: Ako sa pozeráte na existenciu Slovenskej televízie v našom masmediálnom priestore v blízkej budúcnosti - v horizonte dvoch, troch rokov? Televízie, ktorá nemá "vlastnú" konkurenciu, ale konkurujú jej komerčné televízne stanice zo zahraničia?

FIFIK: "Slovenská republika vznikla ako štát stavaný na národnom princípe a nech sa na to dívam akokoľvek, stále si myslím, že národ je definovaný predovšetkým svojou kultúrou. Z toho vyplýva, že by si mal svoju kultúru chrániť a rozvíjať. Ekonomické dispozície obyvateľstva sú obmedzené a nie každý má možnosť chodiť na koncerty, do divadla, do kina, na výstavy, ale každý alebo takmer každý má možnosť si doma zapnúť tú "čarovnú skrinku" a pozerať doma televízny program. Treba si uvedomiť, že pre mnohých ľudí je to vlastne jediný kontakt s národnou kultúrou.

Skryť Vypnúť reklamu

Každý občan však má a bude mať pri sledovaní televíznych programov možnosť voľby, pretože dnes stavať rušičky na to, aby sa nedali prijímať satelitné programy, alebo rušiť káblové rozvody, je absurdné. Každý si teda môže a bude voliť medzi tými stanicami, ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti je z niekoľkých aspektov mimoriadne dôležitá otázka duálneho vysielania. Po prvé STV nemôže dospieť k efektívnej transformácii bez toho, aby prestala byť monopolnou. Program verejnoprávnej televízie sa totiž musí nejakým spôsobom vyvíjať. A on sa musí vyvíjať práve v konfrontácii s externým prostredím. Širšie programotvorné prostredie jednoducho nemôžeme eliminovať, a to nielen domáce, ale čoraz viac aj medzinárodné. Romantika typu, že náš občan bude kladne a nekriticky prijímať všetko, čo je slovenské, bez ohľadu na kvalitu a aktuálnosť, je veľmi nebezpečná.

Skryť Vypnúť reklamu

Po druhé - ekonomický aspekt. Ak som dobre informovaný - niečo cez 300 miliónov korún STV do svojho rozpočtu dostáva z reklamy ( o sponzorských príspevkoch takéto presné informácie nemáme, ale je to tiež významný zdroj príjmov). Obidva tieto zdroje sú viazané na efektívny program, to znamená na program, ktorý ľudia sledujú. Ak v tejto chvíli nemáme domácu komerčnú televíziu, tak firmy, ktoré majú záujem na propagácii svojich výrobkov, sa skôr alebo neskôr začnú orientovať na tie televízie, ktoré diváci sledujú. V našom prípade je to pozoruhodný nárast sledovanosti stanice NOVA, na ktorú sa začínajú, pokiaľ máme informácie, obracať aj veľké slovenské firmy a tam uplatňujú svoj finančný vklad do reklamy. Teda milióny korún budú perspektívne na trhu s reklamou prúdiť do zahraničia a spätne do programu iných staníc, čo predstavuje obrovskú škodu pre finančné zabezpečenie našej vlastnej tvorby.

Skryť Vypnúť reklamu

FÓRUM: Skonštatovali ste veľa závažných skutočností - čo je podľa vás potrebné uskutočniť vo verejnoprávnej televízii i v širších súvislostiach na masmediálnom trhu, aby prišlo k podstatnému zlepšeniu situácie?

FIFIK: Situácia v oblasti audiovizuálnej tvorby na Slovensku je paralyzovaná nielen stavom, v ktorom sa nachádza STV, ale aj tým, že dodnes nie sú zabezpečené niektoré nevyhnutné legislatívne normy. Je to najmä otázka zákona o audiovizuálnej tvorbe. Je to otázka potreby zabezpečiť na Slovensku dostatočne široké produkčné zázemie pre tvorcov, ale aj pre tých, ktorí prevádzkujú televízne vysielanie. A to predovšetkým legislatívne - tak aby sa nedostávali latentne do rozporu so zákonom.

Druhá oblasť, ktorá je nesmierne dôležitá, je práve realizácia duálneho vysielania. Pretože pokiaľ nebudeme mať komerčné televízne vysielanie, zo Slovenska budú odtekať peniaze, ktoré sa mohli vrátiť naspäť do kultúry. A pokiaľ nebude na Slovensku komerčné televízne vysielanie, je ťažké definovať ten priestor, ktorý musí svojím programom a aktivitami vyplniť verejnoprávna televízia. Aby v koexistencii s komerčným vysielaním zabezpečila všetky spoločenské a kultúrne funkcie. Preto považujeme za nevyhnutné čo najrýchlejšie schváliť televíznu licenciu prevádzkovateľovi, ktorý bude schopný začať komerčné vysielanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Pokiaľ ide o verejnoprávny charakter STV - považujeme za nevyhnutné, aby verejnoprávna televízia skutočne plnila svoje poslanie, pretože očakávať od komerčných televízií, že budú rozvíjať národnú kultúru a vytvárať nové diela, je problematické. Oni na to nebudú mať dostatok zdrojov a koniec-koncov nebudú mať na to ani základný stimul. Ďalej je potrebné, aby sa budúcnosť STV formovala ako budúcnosť verejnoprávnej televízie, pretože v polohe štátnej televízie sa pretaví do istého účelového nástroja na presadzovanie politických záujmov. Pritom je v tejto súvislosti úplne irelevantné, akej vládnej či politickej moci. A spoločnosť sa musí vyvíjať v celej svojej šírke, pretože ona nepozostáva len z tých, ktorí "majú v tejto chvíli pravdu".

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 5. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 6. 15 otázok o separovaní. Minimálne na jednu nebudete vedieť odpovedať
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 8. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 10. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 1. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 2. Legislative intention - recodification of the corporate law
 3. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 4. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 7. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 8. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 9. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 10. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 23 554
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 488
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 301
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 816
 5. Po Slovensku na motorke 6 777
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 661
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 118
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 691
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 3 362
 10. Crème de la crème po slovensky 3 193
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu