Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Lustrácie - divadlo, v ktorom sa hrá za scénou

Motto: "Išli k nám, aby sme toto presadili, teraz to dosiahli, tak čo?"

V posledných dňoch sa opäť na program dňa dostali o.i. aj otázky lustračného zákona, jeho dodržiavania či zrušenia. K tejto otázke sa vyjadril nielen predseda vlády V. Mečiar pre českú televíznu stanicu NOVA, ale aj podpredseda NR SR a predseda ZRS J. Ľupták, a ich vyjadrenia boli skutočne zaujímavé. Zaujímavý bol napokon aj vývoj celej kauzy počas vlády J. Moravčíka, keď vyšlo najavo, že "nemá kto lustrovať" a pochybnosti o niektorých členoch tejto vlády dodnes neboli rozptýlené. Dnes je viac ako zjavné, že premiér V. Mečiar má záujem lustračný zákon zrušiť. Aj z toho dôvodu možno nebude nezaujímavé prečítať si, ako sa niekedy koncom roka 1993 viacerí kompetentní činitelia vyjadrovali k otázke lustrácií - napokon, niekto si vari ešte pamätá vyjadrenie V. Mečiara v STV o 235 vysokých štátnych funkcionároch, ktorí majú pozitívne lustračné osvedčenia. (Záznam z tohto rokovania je, samozrejme, skrátený.)

Skryť Vypnúť reklamu

Eštébácina vysokých

miestach

A. Kerti, splnomocnenec vlády pre delimitáciu Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby (FBIS) končí správu: "Záverom mi dovoľte z tohto miesta poďakovať pánom ministrom Tuchyňovi a Hofbauerovi, ktorí mi nesmierne pomohli."

V. Mečiar: "Ak dovolíte hneď otázky, dve mám na vás. Samozrejme, že pri preberaní materiálov ste zistili množstvo poznatkov, ktoré sú pre rozhodovanie v politike veľmi cenné. Chcem vás poprosiť o vysvetlenie dvoch fenoménov. Prvý, majú potvrdenie federálneho ministra vnútra, že neboli spolupracovníkmi ŠtB, pritom v spisoch, ktoré ste prevzali z Prahy, je zapísané, že takýmito spolupracovníkmi boli. Sú to ľudia na vysokých funkčných miestach. Či neviete, či náhodou tieto podpisy neboli spojené s prísľubom na spoluprácu. Druhé, sú osoby, ktoré majú potvrdenie, že neboli spolupracovníkmi ŠtB, ich zväzky sa stratili, ale ešte v Prahe boli a sú svedkovia, ktorí ich v Prahe videli na vlastné oči, pričom čísla sú evidované v spisoch i na Slovensku, ale dôkazy o spolupráci chýbajú. Či nemôžu tieto osoby dneska z federálnej bezpečnostnej informačnej služby vydierať. Je veľa i vo vysokých a ústavných funkciách."

Skryť Vypnúť reklamu

A. Kerti: "Na vašu prvú otázku, pán premiér, mám dôkazy v rukách, že bolo vydaných niekoľko stovák osvedčení s nepravdivým údajom. Tieto si budeme môcť úplne presne overiť až po delimitácii časti vydaných osvedčení, lebo FMV nechávalo si odpis tých osvedčení, ktoré mi dalo. Čiže to bude pre nás dôkaz, že v skutočnosti tak bolo, alebo sú to falzifikáty. Druhá otázka. Bývalé archívy ŠtB prešli správnou kontrolou v júli 1990, čiže dovtedy bol viac-menej ring voľný. A to, čo sa stade materiály sťahovali, skartovali, na to nie je ani svedkov, ani zápis. Je pochopiteľné, že sa pohybujú, alebo môžu sa pohybovať, takéto materiály u určitých ľudí a to, čo to znamená aj z hľadiska takého, ako ste vy povedali, ja myslím, že je jasné."

V. Mečiar: "Ešte túto otázku upresním. Môžete vylúčiť, že osoby, ktoré obdržali takto falšované potvrdenia, alebo falošné potvrdenia o tom, že sú čisté, neboli zaviazané k spolupráci s federálnou alebo českou bezpečnostnou službou?"

Skryť Vypnúť reklamu

A. Kerti: Nemôžem to vylúčiť."

V. Mečiar: "A čo s nimi teraz? Je ich kopa na vysokých miestach, viete, ktorí sú to."

A. Kerti: "Áno."

V. Mečiar: "Nebolo by najlepšie tých vyše 200 mien zverejniť?"

A. Kerti: "Ak je to otázka na mňa, pán premiér, ja musím odpovedať, že nie, lebo zatiaľ platí zákon číslo 451, kde so zverejnením musí súhlasiť daná osoba."

Cudzí agenti

V. Mečiar: "Mne nejde tak ďaleko o lustrácie, vždycky som bol proti tomu, som proti tomu i dneska, morálne sa mi to protiví. Len jeden moment je tu, že počínanie niektorých ľudí, ktorých som poznal v minulosti, v roku 92 sa zmenilo po našom víťazstve vo voľbách. Začali sa buď dištancovať od nás, alebo robiť priamo proti. A to boli ľudia, ktorých som poznal, za ktorých som i záruky dával v predchádzajúcich rokoch. A teraz hľadáme motívy a zaujímavé je, že spoločným menovateľom tejto skupiny ľudí je práve lustrácia. Dochádza tu k zneužívaniu zo strany Českej bezpečnostnej informačnej služby týchto ľudí pre svoje politické ciele? Môžem to vyvrátiť, že to tak nie je, keď vidím ako to, čo to robí, proste, jediné čo všetko, prečo sa to zmení, ten, tak všetci, ten... falošné potvrdenie, ten falošné potvrdenie, ten falošné potvrdenie... Tam došlo k ľudskej zmene, v spôsobe správania, a to je veľké podozrenie. Pán minister vnútra."

Skryť Vypnúť reklamu

J. Tuchyňa: "Pán premiér, nemôžete to dokonca vylúčiť, pretože česká bezpečnostná služba, lebo nech je ešte vtedy končiaca federálna bezpečnostná služba, si svojich ľudí rozstavila na našom území jako svojich agentov. A títo ľudia dnes pracujú pre túto spravodajskú službu."

Rudá kráva neuplná

V. Mečiar: "Ja by som vás rád uistil, že ani zoznamy, ktoré boli v Rudej kráve, neboli úplné. Aj tie boli selektované. Niektoré údaje v Rudej kráve sú, ale povedzme k istým osobám akoby neboli doklady na Slovensku. Teda máme čísla zväzkov, máme názvy ako napríklad Rádio a podobne, ale chýba tá vložka, ktorá vo vnútri bola, a pretože tá chýba, tak potom musí ísť potvrdenie o tom, že akosi lustrácia je negatívna, ale v skutočnosti ešte v Prahe bola pozitívna. Máme ešte niektoré ďalšie papiere, tie som dostal povedzme nedávno, som si musel vyžiadať stanovisko na základe interpelácie poslanca v parlamente k lustrácii a tiež človek, tam v Prahe negatívny, doma pozitívny. Ďalší, ktorý patrí k oblasti propagandy a výrazne sa zmenil, v Prahe negatívny, doma pozitívny. Prečo? Ďalší a ďalší, proste takto, keď idete po tých ľudských osudoch, tak toto je všetko spoločné, je to fenomén, preto som rád, že tu pán Kerti je, že vám to môže povedať priamo on, ja sa s týmto trápim vo vnútri už dosť dlho, čo s tým a neviem."

Skryť Vypnúť reklamu

A. Kerti: "Aby to bolo systémové, tak najprv odpoviem pánu ministrovi Zlochovi, že či sa všetky materiály stiahli z Prahy. Čo sa týka FBIS, tak delimitácia bolo kompletná. Nakoľko určité materiály boli na FMV, to sa ešte bude podľa určitých dohôd delimitovať na MV SR. Teda, takže v krátkosti ste hovorili, že ste zasielali žiadosť na MV o lustračné osvedčenia, ale podľa vládneho uznesenia z 20. apríla tohto roku to vydávame my, takže to bol nepresný adresát. A teraz k tomu, čo sa pýtal pán podpredseda vlády - situácia je taká, že naše osvedčenia sú pravdivé, minimálne v bode B). To znamená v agentúrnej časti, za to plne na 100 percent zodpovedáme. Prevzali sme kompletné registre zväzkov a zákon 451 po úprave ústavným súdom, federálnym ešte, hovorí o evidencii príslušných, teda o bode A a B, hlavne, či je teda evidovaný ako agent atď. Čiže v tomto máme stopercentné výsledky a nemáme ani dôvod, ani nič iné, aby sme to tak neuvádzali, ako to v skutočnosti je a tak ako už to aj ilustroval pán premiér predo mnou."

Skryť Vypnúť reklamu

Išli k nám...

J. Paška: "Treba tu rozlíšiť dve veci a síce, ak sa niekto zaplietol do spolupráce s ŠtB a ako osoba nejakým spôsobom spolupracoval, tak by mal niesť dôsledky za to, a druhá vec je, že ak existuje nejaká sieť, ktorá v podstate vyvíja protištátnu činnosť, to by sme mali rozlišovať a neriešiť to jedným zákonom alebo jedným stanoviskom, treba sa zaoberať tým, že ak sa podarí dokázať, že tu taká štruktúra tuná pracuje, tak potom môžeme robiť kroky proti tejto štruktúre."

V. Mečiar: "Ja nechcem robiť závery o sieťach ani o nejakej protištátnej činnosti, mňa zaráža len jedno - že my sme mali v programe zrušenie lustračného zákona aj sme navrhli zákon do Národnej rady, my sme mali v programe ochranu týchto ľudí, a napriek tomu, že to všetko máme v programe a že postupne to chceme realizovať, práve z tejto skupiny sa sformovala veľmi silná opozičná alebo, buď je proti vláde, alebo minimálne neakceptuje alebo nekomunikuje s vládou, skupina ľudí. Prečo práve z týchto? Veď logicky, programovo a politikou sme im najbližší, najviac ich chránime."

Skryť Vypnúť reklamu

Hlas: "Išli k nám, aby sme toto presadili, teraz to dosiahli, tak čo?"

V. Mečiar: "No ešte ten zákon nie je v platnosti, to zrušenie, návrh už je v parlamente."

R. Hofbauer: "To, čo hovorila pani ministerka Keltošová, to znie veľmi krásne, ale Mopka a všetky tieto inštitúcie, to dosiahli až po dlhých rokoch predchádzajúceho čistenia a pucovania, vysávania a napríklad takej denacifikácie a veľmi dôslednej a vtedy nehovorili o žiadnej Mopke a troch punktoch, ktorú si tu spomínala, ešte dokonca aj Kurt Waldheim mal neriešiteľné problémy pred dvoma rokmi, a má, nemohol ísť nikde, do Ameriky ho nepustili a nik sa o tom ani nebavil, nik o tom ani nepochyboval."

R. Kováč: "Ja keď som robil na odboroch, ja som dával tento zákon preskúmavať Medzinárodnej organizácii práce, dosť som za to bol kritizovaný. Nie je pravdou, že celý zákon je v rozpore s konvenciou MOP, tam je presné stanovisko, že ktoré časti tohto zákona sú v rozpore a myslím si, že keby sme sa tohto pridŕžali, a ak ho nechceme zrušiť kompletne, tak ho treba formulovať tak, ako ho formuluje stanovisko, myslím, že z tohto stanoviska jasne vyplýva, že podľa neho sa pravdepodobne zachoval Ústavný súd, lebo tam sa výrazne protestovalo proti tomu céčku. To bolo odstránené, a ešte jedna tam bola. V zásade proti tomu zákonu tam nebolo to stanovisko celé negatívne, bolo postavené tak, ako ho schválili. Napríklad, keby bol býval schválený vládny návrh zákona lustračného, nie tak, ako ho upravovali poslanci FZ, tak tam bol v súlade s Mopkou, tak bol písaný. Takže myslím si, že je v tejto podobe, v akej je, v súlade s konvenciou."

Skryť Vypnúť reklamu

235 ohrozujú vládu

V. Mečiar: "Vážení, takže tu máte jeden politický problém pred sebou. Aj etický problém. Prečo isté kruhy práve týchto ľudí oslovujú, a keď si skúmame bližšie čo robia, tak vidíme, čo robia. Keby čušali, čert ich zober, ale prečo sa práve oni stavajú proti tomu, čo robíme, a pritom sme ich ničím neohrozili doteraz. A oni ohrozujú vládu, ktorá ich toleruje."

R. Kováč: "Jak to dotiahli Nemci?"

V. Mečiar: "Zatvárajú teraz..."

V. Mitro: "V Nemecku to bolo zverejnené."

V. Mečiar: "Nebudem mať nič proti tomu, ak túto skutočnosť, ktorýkoľvek člen vlády pri vhodnej príležitosti použije, že je 235 ľudí pozitívne, hm, negatívne lustrovaných, v skutočnosti sú pozitívni, stalo sa to vo federálnych službách, z ktorých dnes pôsobí kopa aj na významných, na mimoriadne významných miestach..."

Skryť Vypnúť reklamu

Kukučie vajcia

V. Mečiar: "V jednom prípade sme to vyriešili tak, že človek, ktorý bol navrhovaný do funkcie, sa dobrovoľne vzdal, v druhom prípade pravdepodobne predložím vláde návrh, aby sme parlamentu dali návrh na odvolanie, v treťom prípade pravdepodobne to isté, ten druhý prípad len preto, že pohovor bol uskutočnený a pri pohovore hoci vedel, že podpísal, odmietol z funkcie odísť, takže nemusím mať morálne zábrany, lebo šancu sme dali, ľudskú normálnu, ústupovú, odíď a nájdi si robotu, zarábaj si, maj sa dobre, len nechci robiť štátnu funkciu vysokú. Ak sa na verejnosti dozvedia, že takýchto ľudí je vyše 200, ktorí sú kukučie vajcia... Ja sa nebojím tých, čo chodili na cvičenie, na milície guláš variť, ale bojím sa tých, čo sedia v týchto funkciách s takýmito potvrdeniami, to je nebezpečné."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 373
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 639
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 923
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 278
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 786
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 719
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 530
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 605
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 536
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 495
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Keď začal boj s extrémizmom prinášať výsledky, prokuratúra ho ide oslabiť

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).
Dobré ráno

Dobré ráno: Obvinili Fica, Kotlebu aj Mazureka. Teraz im hrozí zánik

Pripravuje sa reorganizácia prokuratúry.

Komentár Zuzany Kepplovej

Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.

Zuzana Kepplová.

Koronavírus: V Česku pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 226-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 637 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

Ilustračné foto.